<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Historyczne miejscowości

 • Mapy
 • Kucice, Żukowo
 • Przyborowice Dolne, Ślepowrony
 • Strachowo, Strachówko, Sochocin, Kępa
 • Płońsk
 • Krysk, Goławin, Grodziec
 • Dobre, Pniewnik, Drop, Modecin
 • Stan ludności gmin w 2004 r.
 • Miejscowości w dokumencie - wg. Ksiąg w AGAD
 • Liw


 • PRZYBOROWICE DOLNE  „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich” - Sulmierski, Chlebowski, Walewski  1883 r, podaje, że:


  „Przyborowice – Górne, Dolne, Zarzeczne,  – powiat płoński, gmina Załuski, parafia Krysk (P.Górne – parafia Wrona)


  * Górne – wieś i folwark - posiada wiatrak, karczma, ma 22 dymy, 173 mieszkańców.

  W 1876 r. folwark – rozległy na 157 mr, grunta rolne i ogrody – 133mr., łąk 21 mr.,  budynków z drzewa 3.

  Wieś – 20 os, gruntu 42 mr.

  Wieś Michałówko – 6 os., 191 mr.,

  Wieś Sokal – 17 os., 151 mr.,


  * Dolne - wieś i dwa folwarki - ma 11 dymy, 114 mieszkańców.

  W 1886 roku folwark lit. BD rozległy na 208 mr, grunta rolne i ogrody – 168 mr., łąk 15 mr., pastwisk 14 mr., lasów 6 mr., nieużytki i place 5 mr., budynków z drzewa 7.

  W 1886 roku folwark lit. AC rozległy na 445 mr, grunta rolne i ogrody – 353 mr., łąk 27 mr., pastwisk 10 mr., lasów 49 mr., nieużytki i place 6 mr., budynków z drzewa 11

  Wieś P. Dolne – 17 os., grunty 31 mr.,


  * Zarzeczne – wieś – 2 dymy, 15 mieszkańców, 153 mr.


  We wsi dwór z pierwszej połowy XIX w. wzniesiony dla Zielińskich. Murowany z cegły
  i tynkowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem. Na rzucie prostokąta z 3 alkierzami narożnymi.   ŚLEPOWRONY


   

  Z miejscowością tą wiążą się początki rodu Roman herbu Ślepowron:

   

  ROMAN [Romani, Romanowa, Romaniak, Romanianka]. Herb: Ślepowron (w polu błękitnym podkowa srebrna z takimże zaćwieczonym krzyżem kawalerskim, na którym kruk czarny z pierœcieniem złotym w dziobie).

  Przezwiska: Gałk, Geć. Jędrzej Święcicki pisząc o szlachcie ziemi ciechanowskiej w dziele "Topografia czy opis Mazowsza", wyd. 1634, wspomniał o tym rodzie następującymi słowy: „Bardzo znana i przodujšca zarówno pod względem zamożnoœci jak i sił rodowych jest rodzina Romanów ciesząca się licznym potomstwem obeznanym z żołnierką. Oni to swoje pochodzenie wywodzą z samego miasta Rzymu od rodziny Waleriuszów, która była znakomitym rodem i na dowód starożytnego pochodzenia majš w herbach rodowych kruka."

  Opierając się na starodawnych dokumentach, które do ostatniej wojny znajdowały się w archiwum hrabiów Krasińskich, oraz danych z herbarza Paprockiego pokazuje się, iż jest to jeden z najstarszych mazowieckich rodów. Najdawniejszym przodkiem wszystkich Ślepowrończyków był Warcisław de Ślepowrony, któremu Konrad książę mazowiecki w 1224 r. nadał prawo magdeburskie jego wsiom dziedzicznym - Ślepowrony, Strachowo, Drożdżyno i Wola - leżącym w powiecie sęchockim. Ów Warcisław był u tegoż księcia marszałkiem dworu. Dwóm swym synom nadał imiona typowe dla książąt Rurykowiczów halickich, z którym to rodem jego władca był blisko spokrewniony - tj. Roman i Władymir. Po śmierci Warcisława, synowie jego podzielili się spadkiem w ten sposób, że Roman wziął dobra na północ od Przasnysza, na Pobożanach oraz pod Sąchockiem zaś Władymir żyzne ziemie na południe od Przasnysza. Potomkami Władymira mają być hrabiowie Krasińscy oraz Szczucy, Rembowscy, Łanieccy i Pieniccy. Po Romanie miało zaś być liczne potomstwo, które dzięki nadaniom kolejnych książąt mazowieckich rozprzestrzeniło się nie tylko po powiecie przasnyskim, ale też i po wschodnim Mazowszu, Podlasiu i ziemi radomskiej

   

  „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich” - Sulmierski, Chlebowski, Walewski  1883 r, podaje, że:


  Ślepowrony – wieś włościańska, powiat płoński, gmina Kuchary, parafia Królewo, ma 19 dymów, 187 mieszkańców, 150mr..

  W 1827 r. – 8 dymów, 72 mieszkańców.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005