<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Historyczne miejscowości

 • Mapy
 • Kucice, Żukowo
 • Przyborowice Dolne, Ślepowrony
 • Strachowo, Strachówko, Sochocin, Kępa
 • Płońsk
 • Krysk, Goławin, Grodziec
 • Dobre, Pniewnik, Drop, Modecin
 • Stan ludności gmin w 2004 r.
 • Miejscowości w dokumencie - wg. Ksiąg w AGAD
 • Liw

 •  


  STRACHOWO


  „ … Konrad książę mazowiecki w 1224 r. nadał prawo magdeburskie min. wsiom dziedzicznym Ślepowrony, Strachowo, Drożdżyno i Wola - leżącym w powiecie sąchockim - Warcisławowi de Ślepowrony, który był u tegoż księcia marszałkiem dworu. Po śmierci Warcisława, synowie jego Roman i Władymir, podzielili się spadkiem w ten sposób, że Roman wziął dobra na północ od Przasnysza, na Pobożanach oraz pod Sąchockiem zaś Władymir żyzne ziemie na południe od Przasnysza. Po Romanie miało zaś być liczne potomstwo, które dzięki nadaniom kolejnych książąt mazowieckich rozprzestrzeniło się nie tylko po powiecie przasnyskim, ale też i po wschodnim Mazowszu, Podlasiu i ziemi radomskiej….”

   
  „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich” - Sulmierski, Chlebowski, Walewski  1883 r, podaje, że
  „Strachowo – wieś i folwark nad rzeką Płonką, powiat płoński, gmina Kuchary, parafia płońsk (odległośc 4 wiorsty), ma 21 dymów, 187 mieszkańców.
  W 1827 r. – 17 dymów, 180 mieszkańców.
  W 1882 roku folwark Strachowo rozległy na 296 mr, grunta rolne i ogrody – 156mr., łąk 52mr., pastwisk 67mr., wody 7 mr., nieużytki i place 13 mr., budynków murowanych 2, z drzewa 6.
  W skład dóbr poprzednio wchodziły wieś Starchowo – 37 os, 333 mr., wieś Kownaty – 10 os., 99 mr., wieś Szpondowo – 6 os., 23 mr..”  STRACHÓWKO


  „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich” - Sulmierski, Chlebowski, Walewski  1883 r, podaje, że:

  Strachówko – wieś i folwark nad rzeką Płonką, powiat płoński, gmina Wójty-Zamoście, parafia płońsk (odległośc 4 wiorsty), posiada wiatrak, ma 3 dymy, 131 mieszkańców.

  W 1827 r. – 4 dymów, 83 mieszkańców.


  Mapa WIG rok 1937


  SOCHOCIN


  Kościół w Sochocinie - 1926 r.

  W dziele „Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusz Lipińskiego” 1885 r., znajdujemy taki opis:

   [...]

  Sochocin albo Sąchocin nad Wkrą. Jan ks. Maz.. (Dux Masov., Czirnen., Warschov., Zakroczym., Wyschegrad., Princeps et Heres Czechan.) wynagradzając zasługi Dobiesława kaszt. kruszwic. i syna jego Krzesława Podkom. kujaws., dziedziców wsi Sanchocina w pow. Ciechan. leżącej, zamienia ją 1385r. na miasto, obdarza prawem chełmiń., pozwala mieć łaźnią, postrzygalnią i wagę; uwalnia od podwód, robocizn, a szrzon, godne, psarskie, sokołowe, bobrowe, a collectis et tributis, angariis et preangariis, vexationibus. Zastrzega wszakże: gdy przypadną gody weselne nasze, synów lub córek naszych; jeśli ziemię zastawną wykupić, lub inną nabyć zechcemy; jeśli my lub który z synów naszych do niewoli się dostanie, wówczas mieszczanie tyle są wnieść obowiązani, ile rozłożymy na inne miasta podobnychże praw i swobód używające. - W późniejszych czasach miejsce to należeć poczęło do dóbr stołu król.; Iustracya 1616 r, wyraża: „Sąchocin leży w ziemi Ciechan. nad Wkrą., do Nowegomiasta należące. Sądzą w nim roki ziemskie. Ma pole troyne, gruntu piaszczystego włok 23 3/4 między któręmi woytowskich 2, poświątnego 1. Włoka y ćwierci 3 piaskami zawiały się y nierobią ich. Przychodzi czynszu z każdey per gros. 35 i owsa po korcy 7. Jest domów wszystkich z pustęmi 82, z każdego płacą per gr. 10. Rzemieśników ile ich iest żadęn nic niepłaci. Piwowarowie według starodawnego zwyczaiu zalewaią na iedęn słod corcy 5, od których wymiaru daią od każdego corca po miarce, iakich miarek 18 w corzec. Przysiąg Maciey młynarz, który trzecią miarę za prawęm swym wybiera, że nieprzychodzi na stronę dworską więcey słodu na rok nad corcy 20. Cisz winni dać od waru piwa pułczwartek za szel.. 4, ale teraz biorą od nich miasto tych pułczwartków po gr. 3 od warów 200. Za spustoszenięm wielkim tego miasteczka, targowe y iarmarkowe ustało. Od rzeźników wieskioh i mieskich od każdego bydlęcia biorą łopatkę, uczynią na rok fl. 6. Summa dochodów miasta czyni fl. 169, gr. 14. Ukazali quith z odebranych podwodnych pieniędzy pro an. 1613 y 14 fl. 3, t. i. na każdy rok per fl. 1, gr. 15. Płacą coronatiey kiedy się trafi fl 2. Na woz woienny składają się z Nowem Miastem y Zakroczymięm według starego zwyczaju. Jan III ponawiając 1677 roku pierwotne prawa miejskie, krzywdą i gwałtem wojen, jakoteż innych przypadków zniesione, stanowi nadto trzy jarmarki do roku. Mała ta mieścina należy do Sstwa Nowomiejskiego. [...}
  Mapa WIG rok 1937  KĘPA
  „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich” - Sulmierski, Chlebowski, Walewski  1883 r, podaje, że:

  Kępa - wieś i folwark nad rzeką Wkrą, powiat płoński, gmina Sochocin, parafia Sarbiewo, odległa o 12 wiorst od Płońska, ma młyn wodny, tartak, 23 dm, 285 mk, 513 m. gruntu

  Przeczytaj o Mazowszu Starym wg. Oskara Kolberga LINK
  Zobacz zdjęcia z wędrówki po miejscowościach

  25 marzec 2005 r. - 22 luty 2006 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005