<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Rys historyczny

 • Mazowsze
 • Troszkę o historii Polski XVIII i XIX wieku
 • Folwark szlachecki i chłopi w XVI w
 • Chłopi na ziemiach polskich w XIX w
 • Warunki życia dzieci na wsi na początku XX w
 • Pamiętnik J. Słomki
 • Pamiętniki K. Deczyńskiego i L. Drewnickiego
 • Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939
 • Dom i zagroda we wsi mazowieckiej - przełom XVIII i XIX wieku
 • Warszawa
 • Litwa - dzieje do końca XVIII wieku
 • Władcy Polski i Rzeczypospolitej
 • Ziemia Nowogródzka – zarys historii
 • Polska wieś folwarczno-pańszczyźniana w XVI – XVIII wieku – wypisy akt
 • Marcin KROMER "Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach ..."
 • Herby województw, ziem i miast w XVI w.
 • Herby domów litewskich w XVI w.

 • Mazowsze

  historyczna i etnograficzna kraina położona w środkowej Polsce, w obrębie Niżu Środkowoeuropejskiego, po obu stronach rzeki Wisły.
  Stanowi jedną z najstarszych dzielnic historycznych Polski. W składzie państwa polskiego
  od początku X wieku.  Mazowsze w granicach historycznych


  W latach 1037-1047 ośrodek terytorialny państwa Miecława. Na mocy ustawy sukcesyjnej Bolesława III Krzywoustego (1138) wraz z Kujawami przypadło księciu Bolesławowi IV Kędzierzawemu.
  W kolejnych wiekach proces podziału Mazowsza na coraz mniejsze księstewka pogłębiał się. W XII-XIV wieku nękane najazdami Prusów, Jaćwingów i Litwinów.
  Nie weszło w skład odbudowanego przez Władysława I Łokietka i Kazimierza III Wielkiego państwa polskiego, książęta mazowieccy uznawali jednak (1351-1370, 1388-1526) zwierzchność lenną królów Polski.
  Części Mazowsza włączane były do Korony stopniowo, wraz z bezpotomną śmiercią panujących książąt.
  W 1462 wcielono do Korony ziemię gostyńską i rawską, 1476 - ziemię sochaczewską, 1495 - ziemię płocką, 1526, po śmierci ostatniego księcia mazowieckiego z linii piastowskiej, Janusza III, środkowe i wschodnie Mazowsze.
  Przez następne kilka dziesięcioleci Mazowsze zachowało pewną odrębność w zakresie sądownictwa, prawodawstwa (do 1577), utrzymywało również własny sejm (do 1540).<BR
  Do końca XVI wieku utraciło wszelkie atrybuty odrębności, stając się integralną częścią Wielkopolski.
  Do głównych ośrodków należały : · Płock, · Czersk, · Ciechanów, · Rawa, · Warszawa.

  Od czasów unii polsko-litewskiej (1569) naturalną stolicą Mazowsza stała się Warszawa, gdzie zwoływano sejmy polsko-litewskie i przeprowadzano elekcje. Od czasów przeniesienia siedziby królewskiej z Krakowa przez Zygmunta III (1596), Warszawa przekształciła się w stolicę państwa polskiego.
  W II i III rozbiorze Polski niemal całe Mazowsze znalazło się w granicach zaboru pruskiego, niewielką część zagarnęła Austria.
  Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego (1807) weszło w jego skład, następnie, zgodnie z ustaleniami kongresu wiedeńskiego (1815), przyłączone zostało do Królestwa Polskiego (zabór rosyjski). Po 1866 utożsamiane z guberniami : warszawską, płocką i łomżyńską.
  W 1918 weszło w skład odrodzonego państwa polskiego, w granicach województw : warszawskiego, częściowo białostockiego i lubelskiego.

  Ludność Mazowsza, terenu rolniczego o słabych glebach, masowo emigrowała, osiedlając się głównie w krzyżackich Prusach, na ziemiach litewskich i Podlasiu. Na Mazowszu wykształciła się bardzo liczna klasa ubogiej szlachty oraz klasa kmieci, dziedzicznych właścicieli nadanej ziemi.
  W przeciwieństwie do pozostałych części Korony, zwłaszcza ziem ruskich, na Mazowszu nie było wielkich latyfundiów magnackich.
  Źródło: http://www.genotype.pl


  Zmiany terytorialne i polityczne  
  MAZOWSZA
  na mapach historycznych
  Mazowsze za pierwszych Piastów - ok. 1010 r.

  Mazowsze jako dzielnica Bolesława Kędzierzawego - ok. 1150 r.

  Mazowsze jako część państwa Piastów mazowieckich - ok. 1240 r.

  Mazowsze - ok. 1250 r.

  Mazowsze jako lenno Korony - ok. 1454 r.

  Mazowsze inkorporowane do Korony - ok. 1526 r.  DEKALOG, CZYLI 10 ZASAD STRUKTURY URZĘDÓW ZIEMSKICH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM (okres 1611-1793)

   

  1. Każda ziemia ma komplet 25 urzędów od podkomorzego do susceptanta.
  2. Ziemie Łomżyńska i Wiska mają dodatkowy urząd mierniczego.
  3. Urzędy podstarościego i sędziego grodzkiego mogą być łączone w jeden urząd.
  4. Może być maksymalnie 3 komorników granicznych naraz.
  5. Liczba komorników ziemskich i burgrabiów grodzkich jest zależna od potrzeb danej ziemi, czyli ilości sporów granicznych, wykroczeń i przestępstw (np. ziemia warszawska ma 19 burgrabiów).
  6. Każdy powiat ma swego podwojewodzego. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowi mikroskopijny powiat sąchocki w Ziemi Ciechanowskiej.
  7. Każdy powiat, w którym znajduje się filia sądu ziemskiego ma swego viceregenta i susceptanta.
  8. Każdy powiat, w którym znajduje się filia sądu grodzkiego ma dodatkowo swoich podstarościego, sędziego grodzkiego, regenta ziemskiego i grodzkiego. W Ziemiach Łomżyńskiej i Wiskiej mogą być także dodatkowi komornicy ziemscy, miernicy i burgrabiowie grodzcy.
  9. Powiat zambrowski jest na prawie ziemstwa (sąd ziemski niezależny od sądu Ziemi Łomżyńskiej). Dlatego posiada dodatkowo sędziego ziemskiego, podsędka i pisarza ziemskiego i grodzkiego.
  10. Szlachta Ziemi Ciechanowskiej w 1764 roku uzyskała przywilej od Sejmu Konwokacyjnego, pozwalający jej na wprowadzenie nowych urzędów ze względu na wielką mnogość tutejszej szlachty. Na mocy tego przywileju wprowadzono 10 następujących urzędów przasnyskich: chorąży, stolnik, podczaszy, podstoli, cześnik, łowczy, wojski, miecznik, wojski mniejszy, skarbnik.

   


  Podział administracyjny Mazowsza w XVII i XVIII wieku

                                

  woj. mazowieckie

  woj. płockie

  woj. rawskie


  Ziemia Ciechanowska

   

  pow. ciechanowski

  pow. przasnyski

  pow. sąchocki [czerwiński]

   

   

  pow. bielski [ziemia]

  pow. płocki [ziemia]

  pow. płoński

  pow. raciąski

  pow. sierpecki

   


  Ziemia Gostynińska

   

  pow. gąbiński

  pow. gostyniński

   

   

  Ziemia Czerska


  pow. czerski

  pow. garwoliński

  pow. grójecki

  pow. warecki

   

   

  Ziemia Zawkrzeńska

   

  pow. mławski [ziemia]

  pow. niedzborski

  pow. szreński [ziemia]

   

   

  Ziemia Rawska


  pow. bialski

  pow. rawski

  Ziemia Liwska [powiat]

   

   

  Ziemia Sochaczewska


  pow. mszczonowski

  pow. sochaczewski

   


  Ziemia Łomżyńska

   

  pow. koleński

  pow. łomżyński

  pow. ostrołęcki

  pow. zambrowski [ziemia]

   

   

   

   

  Ziemia Rożańska

   

  pow. makowski [ziemia]

  pow. rożański

   

   

   

   

  Ziemia Warszawska

   

  pow. błoński

  pow. tarczyński

  pow. warszawski

   

   

   

   

  Ziemia Wiska

   

  pow. radziłłowski

  pow. wąsoski

  pow. wiski

   

   

   


  Ziemia Wyszogrodzka
  [powiat] -więcej czytaj w LINKu

   

   

   

   

  Ziemia Zakroczymska

   

  pow. nowomiejski

  pow. serocki

  pow. zakroczymski

   

   

      
  Wykorzystałem mapę zamieszczoną na stronie: http://www.zamki-mazowsza.turystyka.net/html/historia.html  SENAT

  Ponieważ północna część województwa mazowieckiego należała do diecezji płockiej, a południowa do poznańskiej, żaden biskup nie był bezpośrednim przedstawicielem Mazowsza w Senacie. Za to województwo miało aż 8 świeckich senatorów. Byli nimi wojewoda mazowiecki oraz kasztelanowie mazowiecki [warszawski], czerski, wiski, wyszogrodzki, zakroczymski, ciechanowski i liwski. Ich skład osobowy w 1792 roku przedstawiał się następująco:

  wojewoda mazowiecki
  Antoni Małachowski
  kasztelan mazowiecki (warszawski)
  Alexander Brzostowski
  kasztelan czerski
  Wawelty Sobolewski
  kasztelan wiski
  Chryzanty Opacki
  kasztelan wyszogrodzki
  Ignacy Zieliński
  kasztelan zakroczymski
  Franciszek Prażmowski
  kasztelan ciechanowski
  Józef Oborski
  kasztelan liwski
  Krzysztof Cieszkowski


  IZBA POSELSKA

  Województwo mazowieckie wybierało 20 posłów, po dwóch z każdej ziemi. Na Sejmie Wielkim (7.10.1788 - 31.05.1792), obradującym od 16.12.1790 roku w podwojonym składzie, posłami mazowieckimi byli:

      
    Ziemia WyszogrodzkaZiemia Zakroczymska 
    
   UrządWyszogródZakroczym 
       
   podkomorzyKlemens NakwaskiJózef Radzicki 
   starostaCypryan NakwaskiTadeusz Młocki 
   chorążyJózef ŁempickiStanisław Jaroszewski 
   sędzia ziemskiFloryan Małowieskivacat 
   stolnikJan NakwaskiKazimierz Łempicki 
   podczaszyJózef KanigowskiJan Szydłowski 
   podsędekRomuald KadłubowskiMichał Wołłowicz 
   podstoliFortunat KobylnickiWiktoryn Łempicki 
   cześnikTomasz NowowiejskiAndrzej Zaborowski 
   łowczyHipolit MikorskiFerdynand Kuczborski 
   wojskiJan PilichowskiWładysław Zembrzuski 
   pisarz ziemski i grodzkivacatAdam Wągrodzki 
   miecznikPaweł PilichowskiMichał Chroniewski 
   wojski mniejszyMichał LasockiIgnacy Miecznikowski 
   skarbnikPaweł KadłubowskiPaweł Łempicki 
   żupnikAdam SmulskiBłażej Gnatowski 
   podstarościHipolit MikorskiKazimierz Łempicki 
   sędzia grodzkiFranciszek GawareckiJózef Wągrodzki 
   regent ziemski i grodzkiFranciszek MałowieskiMaciej Skrodzki 
   podwojewodzyTomasz Tański
  Felix Kucharski;                      Adam Worowski (Nowe Miasto);                              Adam Łempicki (Serock)
   
   komornik granicznyLudwik Roguski,                      Franciszek RycharskiWojciech Skarzyński, Franciszek Xawery Winnicki,                 
  Ignacy Gruszewski
   
   komornik ziemskiBonawentura Małowieski, Tomasz Zalewski,                   Antoni Falęcki,
  Kazimierz Zawadzki,              Ignacy Lasocki,               Adam Sieklucki,                     Antoni Dramiński
  Szymon Kozłowski,                Mateusz Ostaszewski,               Marcin Glinicki,                     Franciszek Modzelewski,             
  Józef Modzelewski,              Walenty Budny,                   Tomasz Głażewski
   
   burgrabia grodzkiMichał Kotarski,              Jakub StrzeszewskiMaciej Świerczewski,              Stefan Mdzewski,                 Franciszek Rostkowski,             Jan Niesiobędzki,              Ignacy Modzelewski,               Józef Bagieński
   
   viceregentIgnacy PilichowskiAdam Modzelewski;               Ignacy Worowski (Nowe Miasto) 
   susceptantN. ZdziarskiKonstanty Kędzierzawski; Wojciech Majkowski (Nowe Miasto) 
          

  KOMISJE DO SPRAW OFIARY DZIESIĄTEGO GROSZA (1789)

   

  W dobie stanisławowskiej modne stało się tworzenie rozmaitych komisji złożonych z osiadłej szlachty - obywateli danego powiatu czy ziemi. Pierwszą taką komisją była Komisja Dobrego Porządku, zajmująca się kontrolą miast królewskich. W 1789 roku po ogłoszeniu ustawy o podatku zwanym „ofiara dziesiątego grosza” Sejm postanowił powołać dla wszystkich powiatów Rzeczpospolitej komisje szlacheckie, których zadaniem było oszacowanie dochodowości wszelkich majątków szlacheckich i duchownych i wyliczeniu na podstawie tego szacunku wartości rocznego podatku, jaki dany majątek powinien odprowadzać do skarbu Rzeczpospolitej (wymiar: 20% dobra duchowne, 10% dobra szlacheckie, zwolnione dobra szlachty ubogiej). Każda taka komisja powiatowa składała się z 15 członków wybranych spośród dobrej i szanowanej w okolicy szlachty. Komisje szacunkowe podjęły się ogromnego trudu zbadania setek tysięcy majątków w przeciągu paru miesięcy. Trud ten nie poszedł na marne, skoro jeszcze do powstania styczniowego 1864 roku, wartość majątków na terenie Królestwa Polskiego podawano wedle szacunków owych komisji!

   

  Sąchock

  Serock

  Nowe Miasto

  Zakroczym

  Wyszogród

  Wincenty Lasocki

  łowczy przemyski

  Wojciech Szygowski podsędek zakroczymski

  Józef Radzicki podkomorzy zakroczymski, starosta nowomiejski

  Tadeusz Młocki

  starosta zakroczymski

  Klemens Nakwaski podkomorzy wyszogrodzki

  Jakub Szczepkowski wojski ciechanowski

  Teodor Mokrski

  łowczy zakroczymski

  Stanisław Jaroszewski chorąży zakroczymski

  Wiktoryn Łempicki podstoli zakroczymski

  Józef Łempicki stolnik wyszogrodzki

  Wojciech Dębski

  wojski przasnyski

  Błazej Gnatowski żupnik zakroczymski

  Jan Szydłowski podczaszy zakroczymski

  Andrzej Zaborowski cześnik zakroczymski

  Romuald Kadłubowski podsędek wyszogrodzki

  Stanisław Młodzianowski podstarości i sędzia grodzki ciechanowski

  Wawrzyniec Łempicki skarbnik ciechanowski

  Adam Wągrodzki pisarz zakroczymski

  Władysław Zembrzuski wojski zakroczymski

  Jan Nakwaski cześnik wyszogrodzki

  Jan Karczewski szambelan JKM

  Xawery Wągrodzki szambelan JKM

  Paweł Łempicki skarbnik zakroczymski

  Michał Chroniewski miecznik zakroczymski

  Tomasz Nowowieyski łowczy wyszogrodzki

  Jan Kijewski komornik ziemski ciechanowski

  Felix Kucharski podwojewodzy zakroczymski

  Stanisław Dąmbski wojewodzic brzesko-kujawski

  Ignacy Miecznikowski wojski mniejszy zakroczymski

  Hipolit Mikorski miecznik wyszogrodzki

  Stanisław Kamieński komornik ziemski ciechanowski

  Maciej Skrodzki

  regent zakroczymski

  Teodor Kuczborski szambelan JKM

  Jakub Miszewski łowczy przasnyski

  Wojciech Nakwaski pisarz ziemski wyszogrodzki

  Bartłomiej Falęcki komornik ciechanowski

  Szymon Kozłowski komornik ziemski zakroczymski

  Mikołaj Wołłowicz starosta przyłuski

  Józef Wągrodzki sędzia ziemski zakroczymski

  Jan Pilichowski wojski wyszogrodzki

  Walenty Szymanowski starościc klonowski

  Józef Modzelewski komornik ziemski zakroczymski

  Tadeusz Mdzewski

  regent lubelski

  Adam Łempicki podwojewodzy serocki

  Ignacy Tański wojski kruszwicki

  Franciszek Luberadzki sędzic ziemski ciechanowski

  Marcin Glinicki komornik ziemski zakroczymski

  Wojciech Skarzyński komornik graniczny zakroczymski

  Franciszek Modzelewski komornik ziemski zakroczymski

  Franciszek Gawarecki komornik graniczny wyszogrodzki

  Józef Brzozowski miecznikowicz ciechanowski

  Piotr Mieszkowski komornik ziemski różański

  Franciszek Xawery Winnicki komornik graniczny zakroczymski

  Walenty Budny komornik ziemski zakroczymski

  Franciszek Małowieski regent wyszogrodzki

  Józef Bromirski

  Maciej Świerczewski burgrabia zakroczymski

  Krzysztof Frankowski burgrabia warszawski

  Wincenty Dziedzicki burgrabia zakroczymski

  Romuald Ostaszewski

  Adam Tański

  Franciszek Myszczyński sędzic ziemski zakroczymski

  Adam Worowski podwojewodzy nowomiejski

  Ignacy Osiecki burgrabia płocki

  Ignacy Pilichowski viceregent wyszogrodzki

  Maciej na Rudnie Demby

  Stefan Mdzewski burgrabia zakroczymski

  Antoni Pniewski burgrabia warszawski

  Ignacy Myszczyński sędzic ziemski zakroczymski

  Bonawentura Małowieski komornik ziemski wyszogrodzki

  Floryan Antonowicz

  Paweł Górski

  Franciszek Miecznikowski skarbnikowicz zakroczymski

  Stefan Maruszewski komornikowicz ziemski zakroczymski

  Stanisław Podczaski

   

   
  BURZLIWE DZIEJE MAZOWSZA
  W LATACH 1806 – 1831

  ( KALENDARIUM z dopiskami)

  (opracowanie własne)

   

  01,11,1806 – wkroczenie w granice Mazowsza 50-tys. korpusu rosyjskiego pod dowództwem gen. Bennigsena

  11,11,1806 – główną kwaterą Bennigsena staje się Pułtusk

  15,11,1806 – Bennigsen zajmuje główne punkty przeprawy między Warszawą a Płockiem

  18,11 – 06,12,1806 – wojska francuskie zajmują tereny po lewej stronie Wisły

  27,11,1806 – korpus marszałka Davouta (francuzi) wkracza do Warszawy

  06,12,1806 – Marszałek Ney, który przeszedł Wisłę pod Toruniem, odrzuca pruski korpus do Prus Wschodnich, Korpus Bernadotte’a zajmuje Rypin

  19,12, 1806 – 24,02,1807 Warszawa staje się główną kwaterą Napoleona

  20,12,1806 – kawaleria Bessieresa zajmuje Sierpc, Bieżuń i Płońsk docierając aż do Wkry

  22,12,1806 – korpusy francuskie znalazły się na całej linii nad rzeką Wkrą

  23,12,1806 – korpus mar. Davouta przekracza Wkrę w rejonie Czarnowa i zdobywa Nasielsk, a w tym samym czasie korpus Augereau przekracza Wkrę w rejonie Kołoząb-Borkowo

  24,12,1806 – pod Łowiczem gromadzi się szlacheckie pospolite ruszenie w sile ok. 4000 żołnierzy

  26,12,1806 – bitwa pod Pułtuskiem – korpus Lannesa trafia na trzykrotnie większe siły, a w tym samym czasie Davout pokonuje dwie dywizje rosyjskie pod Gołominem

  01,01,1807 – wojska francuskie docierają do rzeki Omulwi

  styczeń 1807 – korpusy francuskie rozlokowują się na leżach zimowych: korpus Lannesa w Warszawie; Korpus Devouta i Augereau – Pułtusk-Przasnysz;

  koniec stycznia 1807 – marsz Francuzów przez Mławę i Przasnycz do Prus Wschodnich

  koniec stycznia 1807 – dwa polskie bataliony piechoty i szwadron ułanów stacjonują w rejonie Serock - Pułtusk

  początek lutego 1807 – naprzeciwko siebie, nad Narwią, stoją korpus marsz. Masseny, a ze strony rosyjskiej gen. Essena

  1807 - pokój w Tylży, z ziem Mazowsza, które było pod zaborem pruskim od 1795 roku, powstaje Księstwo Warszawskie

  15,04,1807 – korpus arcyksięcia Ferdynada (Austriacy) przekraczają Pilicę i zajmują Rawę, Białą Rawską i Warkę, a 18,04- Mszczonów

  19,04,1807 – bitwa pod Raszynem – ks. J. Poniatowski w ciężkich bojach powoli wycofuje się z Lasku pod Falentami, później z grobli, a o zmierzchu zatrzymał austryjaków pod samym Raszynem, aby ostatecznie wycofać się za Wisłę

  23,04,1807 – austryjacy wkraczają do lewobrzeżnej Warszawy

  25,04,1807 – gen Mohr (austryjacy) po przekroczeniu Wisły pod Karczewem, przegrywają bitwę pod Grochowem i są zmuszone do wycofania za Wisłę

  03,05,1807 – gen Sokolnicki likwiduje przyczółek austryjaków pod Ostrówkiem

  03,05,1807 – wojska ks. J.Poniatowskiego wyruszają  znad Bugu na południe i do 07,05 zostaje wyzwolone Mazowsze pomiędzy Bugiem a Wisłą

  13,05,1807 – nieudana próba austryjaków przeprawy przez Wisłę pod Dobrzykowem koło Płocka

  15,05,1807 – nieudana próba austryjaków przeprawy przez Wisłę pod Toruniem

  27,05,1807 – oddziały gen. Dąbrowskiego posuwając się z Wielkopolski , zajmują Kutno i Żychlin

  28,05,1807 – zajęcie Gąbina przez oddziały płockie, wojska polskie docierają do Bzury w rejonie Łowicza

  01,06,1807 – Austryjacy wycofują się z Warszawy

  02,06,1807 – do stolicy wkraczają oddziały mjr. Hornowskiego z Pragi oraz dywizja gen. Zajączka

  07,06,1807 – wyparcie armii austryjackiej za Pilicę

  druga połowa czerwca 1807 – ostatnia część Mazowsza za rzekami Narew i Omulwem zostaje zajęta prze Napoleona po zwycięstwie nad Frydlandem

  24,06,1807 – opanowanie przez Austryjaków Inowłodza i Nowego Miasta

  30,06,1807 – ostateczne wyparcie Austryjaków poza Pilicę – odzyskanie Inowłodza i Nowego Miasta

  1807 – Napoleon zarządza fortyfikowanie przyczółków na Wiśle i Bugu (na Pradze, w Serocku, Modlinie, Zakroczymiu i w Wyszogrodzie), do tych prac ściągano pod przymusem chłopów

  1808 – na Mazowszu zaczęły się masowe migracje – chłopi porzucali gospodarstwa zniszczone przez wojnę oraz majątki w których szczególnie źle ich traktowano

  1811-1812 przez Mazowsze przetacza się klęska głodu spowodowana zarówno nieurodzajem jak i spekulacją zbożem (przy budowie Twierdzy w Modlinie pracuje ok. 20 tys. robotników)

  wiosna 1812 – koncentracja 80-tys. armii Napoleona pod dowództwem Hieronima Bonaparte – brata Napoleona, w rejonie Warszawa - Modlin, a w rejonie Płocka 25-tys. korpus

  czerwiec 1812 – armia Hieronima rusza przez Pułtusk – Ostrołękę - Nowogród nad Niemnem do Rosji, a VI Korpus (z okolic Płocka) przez Mławę idzie do Prus Wschodnich

  grudzień 1812 – zaczynają napływać na Mazowsze niedobitki armii napoleońskiej

  początek stycznia 1813 – rosyjski korpus gen. Sackena przekracza granicę Mazowsza, a gen. Tomasow z Prus Wschodnich kieruje się na Płock

  koniec stycznia 1813 – całe prawobrzeżne Mazowsze, z wyjątkiem twierdzy Modlin, w rekach Rosjan

  06,02,1813 – ks. J. Poniatowski z oddziałami opuszcza Warszawę udając się w kierunku Piotrkowa

  08,02,1813 – do Warszawy wkraczają oddziały rosyjskie

  do połowy lutego 1813 – całe Mazowsze w rękach Rosjan, a w Warszawie lokuje się główna kwatera feldmarszałka Barclaya de Tolly

  25,12,1813 – dopiero po prawie roku, kapituluje Twierdza Modlin, ostatnia na ziemiach Księstwa

  do czerwca 1815 – okupacja Mazowsza przez Rosjan

   1815 – powstanie Królestwa Polskiego, w którego skład wchodzą ziemie Mazowsza

  listopad 1815 – Królestwo Polskie otrzymuje Konstytucję

  styczeń 1816 – namiestnik carski zatwierdza nowy podział administracyjny (który obowiązywał do 1845 r.) na 8 województw, a ziemie Mazowsza znalazły się w składzie: płockiego, warszawskiego, augustowskiego i podlaskiego. Województwa podzielono na obwody, a dawne powiaty, których nie zlikwidowano – miały tylko znaczenie jako okręgi wyborcze szlachty.

  1816-1817 – na wsi panuje głód

  1818 – nowe rozporządzenia nie pozwalają opuścić chłopu wsi bez zgody wójta

  1820 – podźwignięcie rolnictwa z głębokiego upadku wojennego: od 1817 następuje gwałtowny wzrost pogłowia owiec, od 1816 następuje gwałtowny rozwój hodowli ziemniaka, gwałtowne rozwarstwienie wsi w latach 1810-1827 podwoiło liczbę wyrobników, a tym samy czasie następuje gwałtowny wzrost ludności miejskiej na drodze migracji ze wsi; -

  1820-1840 okres burzliwego rozwoju przeżywają miasta mazowieckie – buduje się dużo i z rozmachem (styl klasycystyczny), rozwija się przemysł – w Warszawie głownie bawełniany i wełniany, a w konsekwencji sukiennictwo i płóciennictwo, budowano drogi bite, prowadzone na szeroką skalę prace melioracyjne i budowano wały przeciwpowodziowe

  29,11,1830 – wybucha Powstanie Listopadowe (występuje zbiegostwo i opór przeciw poborowi chłopów do Gwardii Ruchomej)

  30,11,1830 – wojska ks. Konstantego wycofują się z Warszawy do Wierzbna i dalej przez Piaseczno, Górę Kalwarię i Mniszew za Pilicę.

  04,12,1830 – Rosjanie opuszczają Modlin

  05,02,1831 – korpusy rosyjskie przekraczają granice KP na wschodzie Mazowsza

  09,02,1831 – Rosjanie zajmują Łomże

  10-12.02.1831 - Rosjanie przeprawiają się przez Bug pod Brokiem i Nurem, zajmują Ostrołękę, Pułtusk, Serock,

  13,02,1831 – bitwa i zajęcie przez Rosjan Liwa

  14,02,1831 – bitwa pod Stoczkiem

  17,02,1831 – bitwa pod Dobrem

  19,02,1831 – bitwa pod Wawrem

  22,02,1831 – Rosjanie zajmują Nasielsk

  23,02,1831 – Rosjanie zajmują Zegrze.

  24-25,02,1831 – bitwa pod Białołęką

  25,02,1831 - bitwa pod Grochowem, naprzeciw siebie stało 40-tys. wojsko polskie i 60-tys. Rosjan, zginęło blisko 17 tys. żołnierzy

  marzec 1831 – feldmarszałek Dybicz leczy rany w rejonie Miłosna – Stanisławów - Mińsk

  29,03,1831 - feldmarszałek Dybicz próbuje przeprawy przez Wisłę w rejonie ujścia Wieprza

  31,03,1831 – zwycięskie bitwy naczelnego dowódcy Powstania J. Skrzyneckiego – pod Wawrem i Dembem Wielkim

  04,04,1831 – zajęcie przez Polaków Mińska, Kałuszyna, Liwa, Latowicza, Garwolina, Stoczka, a także Serocka

  13,05,1831 – armia polska rusza na armie rosyjskie, zgrupowane od kwietnia w rejonie Ostrołęka – Ciechanowiec - Łomża

  17,05-25,05,1831 - zdobycie przez Polaków Ostrołęki, Łomży, Nuru, Śniadowa, przekroczenie Narwi w rejonie Tykocina i nagły odwrót bez walki

  25,05,1831 – bitwa pod Ostrołęką i przegrana Polaków – utrata terenów nad Narwią

  31,05,1831 – w Kleszewie pod Pułtuskiem stanęła główna kwatera Dybicza

  od maja 1831 – epidemia cholery ogarnia Mazowsze

  w połowie czerwca 1831 – rajd Kozaków z Gołymina, przez Sochocin, Płońsk, Górę, Ciołków, Płock, Dobrzyń, Bobrowniki – doszedł aż do Osieka, a następnie wrócił przez Sierpc do armii głównej

  04,07,1831 – ofensywa armii rosyjskiej feldmarszałka Paskiewicza zajmuje Raciąż, Drobin, Bielsk i Płońsk (05,07), a później kolejno Płock, Lipno, Osiek

  20,07,1831 armia rosyjska przeszła przez Wisłę, a oddziałuy polskie ponownie zajmują Płońsk, Raciąż i Płock

  30,07,1831 – Paskiewicz zajmuje Gąbin i 01,08 – stanął na linii Bzury

  14,08,1831 – odwrót oddziałów polskich znad Bzury i Rawki

  17,08,1831 – Rosjanie zajmują Błonie, a 18,08 – Nadarzyn, 20,08 _Górę Kalwarię

  23-29,08,1831 - ofensywa polska gen. Ramorino zmusza Rosjan do cofnięcia się z prawobrzeżnego Mazowsza, aż za rzekę Liwiec

  06,09,1831 – rozpoczęcie szturmu Warszawy, a 07,09 jej kapitulacja

  23-25,09,1831 - w Płocku rząd i Sejm polski postanowił zaprzestać walki i przeszedł do Prus, a wraz z nim wojsko, które 05,10 pod Szulcowem k/Brodnicy przekroczyło granicę pruską

  09,10,1831 – kapitulacja Modlina, zakończenie powstania listopadowego

   

   

  1841 – wprowadzono na terenie Królestwa Polskiego, rosyjski system monetarny – ruble i kopiejki

  01,01,1845 – wprowadzono nowy system podziału administracyjnego ziem KP

  1832-1845 - nasilenie rugów chłopskich, a w pow. Gostynińskim, rawski, lipnowskim i płockim włościaństwo rolne niemal całkowicie znikło; Szczególnie mały procent ziemi w dobrach prywatnych posiadali chłopi: w powiatach – płockim 11%, łomżyńskim – 7% i gostynińskim – 20%, a najwięcej w stanisławowskim, warszawskim i łowickim – 38-49%

  1844 – olbrzymi wylew Wisły, mokre lato

  1845 – wylew Wisły, zaraza niszczy ziemniaki

  1846 – klęska nieurodzaju, drożyzna, cholera, głód

  1847 – nieurodzaj, zaraza na ziemniaki, cholera, głód

  1849 – cholera i głód

  1851 – nieurodzaj, ulewy, drożyzna, epidemia

  1852 – cholera

  1855 – nieurodzaj, ulewy, drożyzna, epidemia

  1857 – gradobicie, ulewy, zboża zniszczone

  22/23,01,1863 – początek powstania styczniowego, na Mazowszu atak powstańców na dwa garnizony rosyjskie w Płocku i Płońsku (300 osób, ale atak się nie powiódł)

  grudzień 1863 – upadek powstania

  02,03,1864 – uwłaszczenie chłopów (bezrolni po otrzymani ziemi, obciążano wieczystym podatkiem gruntowym, niższym o 1/3 od obowiązującego dotąd okupu ;ub czynszu

   

  1866-74 - nastapiła całkowita likwidacja odrębności Królestwa Polskiego , stanowiło ono od teraz jedno z generał-gubernatorstw państwa carów i nazwano go „Krajem Przywiślańskim”

  1866 - wprowadzono nowy podział administracyjny „Kraju Przywiślańskiego”

  1868 – wprowadzono język rosyjski jako urzędowy

   

  1894 – w powiecie płońskim chłopi posiadali 40% ziemi; drobna szlachta – 11%; wielka własność szlachecka – 43%

   

  Wraz ze wzrostem liczby bezrolnych, a także na skutek ogólnej sytuacji ekonomicznej, coraz większego znaczenia nabiera emigracja sezonowa do Niemiec i Dani, a także emigracja stała, głównie do krajów Ameryki – Brazyli i USA. Emigracja  ta przyjęła szersze rozmiary do końca lat osiemdziesiątych i stale wzrastała. Z trzech guberni mazowieckich na emigrację sezonową udało się w 1890-     5145 osób,

  1900 – 48949 osób ;

  1912 -  81602 osób .

  W latach 1900-1901 najwięcej osób udało się na emigrację sezonową z pogranicznych, północnych powiatów, w szczególności z powiatu mławskiego, kolneńskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego i szczuczyńskiego i z Ziemi Dobrzyńskiej. Emigracja sezonowa nie obejmuje natomiast terenów południowego Mazowsza, na południe od Wisły i Bugu.

  W 1912 r. było podobnie. Najwięcej ludności wiejskiej wyemigrowało z pow.: przasnyskiego,

  mławskiego i szczuczyńskiego – ponad 10%. Od 6 do 10% ludności wiejskiej udawało się na „saksy” z powiatów kolneńskiego, ostrołęckiego, sierpeckiego, rypińskiego i lipnoskiego, a poniżej 1% z powiatów: radzymińskiego, warszawskiego, grójeckiego, błońskiego, rawskiego, skierniewickiego i łowickiego.

   

        
     Plan bitwy pod Czarnowem (?) 25.12.1806 r.          Plan bitwy pod Sochocinem 25.12.1806 r

      
     Plan bitwy pod Gołyminem 28.12.1806 r.          Plan bitwy pod Pułtuskiem 28.12.1806 r

                   


  Plan bitwy pod Pułtuskiem 26.12.1806 r.


                       


                       
  WAŻNE DATY


  Daty

  Historii Mazowsza

  źródło - http://www.globtroters.3lo.pl/pliki/infos/mazowsze/hist/hist.htm

  Koniec X w.

  Włączenie ziem Mazowsza do państwa polskiego.

  1037-1047

  Miecław tworzy na Mazowszu odrębne państwo, zlikwidowane przez Kazimierza Odnowiciela.

  1047

  Pierwsza wzmianka o Płocku.

  Ok. 1075

  Erygowanie biskupstwa w Płocku.

  1079-1138

  Za panowania W.Hermana i B Krzywoustego Płock jest faktyczną stolicą Polski.

  1138

  Na mocy testamentu B.Krzywoustego powstaje księstwo mazowieckie ze stolicą w Płocku.

  1155

  Pierwsza wzmianka o Radomiu.

  1180

  Założenie szkoły kolegiackiej w Płocku (najstarszej istniejącej do dziś jako L.O im. Małachowskiego Polskiej szkoły).

  1226

  Książe mazowiecki kujawski Konrad I osadza na sąsiadującej ze swym państwem ziemi chełmińskiej Zakon Marii Panny dla pomocy w realizacji ekspansji zbrojnej i misyjnej.

  1237

  Płock jako pierwsza miejscowość na Mazowszu otrzymuje prawa miejskie.

  1242-1243

  Konrad I sięga po tron krakowski.

  Od połowy XIII w.

  Mazowsze wiedzie niezależny żywot polityczny pod rządami lokalnej gałęzi rodu Piastów (1351-1370 i1388-1526 uznającej zwierzchność lenną Polski), ulegając zarazem- okresowo przezwyciężanym wewnętrznym podziałom na dzielnice.

  Ok. 1300

  Lokacja Starej Warszawy.

  1329-1351

  Dzielnica Płocka uznaje zwierzchnictwo czeskich Luksemburgów.

  1408

  Lokacja Nowej Warszawy.

  1462

  Włączenie do Korony Ziemi gostynińskiej i rawskiej.

  1476

  Włączenie do Korony ziemi sochaczewskiej.

  1495

  Włączenie do Korony dzielnicy płockie (odtąd woj. Płockiego).

  1526

  Śmierć ostatniego z ks. Mazowieckich Janusza III. Włączenie do Korony dzielnicy czersko warszawskie.Trzy utworzone w Rzeczypospolitej woj. na Mazowszu miały następującą powierzchnię: rawskie-5 tyś. Km^2 ; płockie 4 tyś km^2 ,mazowieckie-23 tyś km^2 ( to ostatnie składało się z 10 ziem: czerskiej, warszawskiej, wyszogrodzkiej, zakroczymskiej, ciechanowskiej, wizkiej, liwskiej, łomżyńskiej, rózańskiej). Po włączeniu do Korony Mazowsze zachowało odrębny sejm.

  1530

  W Sycynie przychodzi na świat J.Kochanowski.

  1540

  Likwidacja odrębnego sejmu Mazowsza

  1540

  Zestawienie zbioru miejscowych praw Mazowieckich.

  1569

  Warszawa staje się miejscem sejmów walnych koronnych.

  1573

  Warszawa staje się miejscem wolnych elekcji króla Rzeczypospolitej.

  1573

  W Warszawie oddanie do użytku pierwszego stałego mostu na Wiśle.

  1576

  Likwidacja urzędu namiestnika na Mazowszu.

  1577

  Zniesienie niezależności sądownictwa i prawa mazowieckiego.

  1578

  Na zamku w Jazdowie odbywa się prapremierowe przedstawienie pierwszej polskiej tragedii-Jana Kochanowskiego „ Odprawy Posłów greckich”.

  1584

  W Zwoleniu zostaje pochowany J. Kochanowski.

  1596

  Warszawa staje się stolicą państwa polskiego(proces faktycznego ustołecznienia Warszawy trwa do 1611r.)

  1613-1764

  W Radomiu urzęduje Trybunał Skarbowy Koronny.

  1655-1657

  Mazowsze zniszczone przez najazd Szwedów

  1729

  W Warszawie zaczyna wychodzić pierwsza stała gazeta –„Kurier Polski”

  1765

  W Warszawie powstaje teatr narodowy

  1793

  W wyniku drugiego rozbioru Polski część Mazowsza dostaje się pod panowanie pruskie.

  1794

  Mazowsze jako teren walk powstania kościuszkowskiego.

  1795

  III rozbiór Polski oddaje większość Mazowsza z Warszawą

  1807-1813

  Mazowsze częścią Księstwa Warszawskiego

  1810

  W Żelazowej Woli przychodzi na świat Fryderyk Chopin.

  0d 1815

  Mazowsze w obrębie Królestwa Polskiego, autonomicznej części imperium rosyjskiego.

  1816

  Utworzenie Uniwersytetu w Warszawie.

  1821

  W Laskowie-Głuchach pod Radzyminem przychodzi na świat C.K Norwid.

  1830-31

  Warszawa i Mazowsze terenem walk powstania listopadowego.

  1837

  Przemianowanie woj. na gubernie.

    

  1845

  Zmiana podziału Królestwa Polskiego.

  1848

  Pierwsze statki parowe na Wiśle.

  1867

  W Warszawie przychodzi na świat M. Skłodowska Curie.

  1919

  Po odzyskaniu Niepodległości większość ziem Mazowsza obejmuje woj. warszawskie.

  1920

  Mazowsze terenem wojny polsko-bolszewickiej.

  1927

  Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.Chopina w Warszawie.

  1939-1945

  PO klęsce wrześniowej obszar Mazowsza pozostaje wcielony częściowo do Niemiec.

  1943

  Powstanie w getcie warszawskim.

  1944

  Powstanie warszawskie.

  1945-1975

  Woj. Warszawskie

  1949

  Utworzenie Zespołu Pieśni Tańca Mazowsza.

  1964

  Utworzenie Petrochemi w Płocku.

  1999

  W wyniku reformy powstaje województwo mazowieckie.
   

  27 luty 2005 rok + 19 styczeń 2006 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005