<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Rys historyczny

 • Mazowsze
 • Troszkę o historii Polski XVIII i XIX wieku
 • Folwark szlachecki i chłopi w XVI w
 • Chłopi na ziemiach polskich w XIX w
 • Warunki życia dzieci na wsi na początku XX w
 • Pamiętnik J. Słomki
 • Pamiętniki K. Deczyńskiego i L. Drewnickiego
 • Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939
 • Dom i zagroda we wsi mazowieckiej - przełom XVIII i XIX wieku
 • Warszawa
 • Litwa - dzieje do końca XVIII wieku
 • Władcy Polski i Rzeczypospolitej
 • Ziemia Nowogródzka – zarys historii
 • Polska wieś folwarczno-pańszczyźniana w XVI – XVIII wieku – wypisy akt
 • Marcin KROMER "Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach ..."
 • Herby województw, ziem i miast w XVI w.
 • Herby domów litewskich w XVI w.

 •     
       
   
  Władcy Polski i Rzeczypospolitej
   
    
       
   
  Dynastia Piastów (do 1370)
   
       
   IX wiek 
  Siemowit
   
   IX-X wiek 
  Lestko (Leszek)
   
   X wiek 
  Siemomysł
   
   ok. 960-992 
  Mieszko I
   
   992-1025 
  Bolesław I Chrobry
  (król 1025)
   
   1025-1031 
  Mieszko II Lambert
  (król 1025-1031)
   
   1031 
  Bezprym
   
   1032-1034 
  Mieszko II Lambert
  (ponownie, książę)
   
   1034(?) – 1058 
  Kazimierz I Odnowiciel
   
   1058-1079 
  Bolesław II Śmiały
  (król 1076-1079)
   
   1079-1102 
  Władysław I Herman
   
   1102-1107 
  Zbigniew
   
   1102-1138 
  Bolesław III Krzywousty
   
    
   Rozbicie dzielnicowe – na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego kraj został podzielony na dzielnice, a najwyższym z książąt miał być książę zwierzchni (senior, najstarszy z dynastii) 
  * zasada senioratu została zarzucona wraz z wyborem Kazimierza Sprawiedliwego na władcę stołecznego Krakowa.
   
   1138-1146 
  Władysław II Wygnaniec
  (książę zwierzchni)
   
   1146-1173 
  Bolesław IV Kędzierzawy
  (książę zwierzchni)
   
   1173-1177 
  Mieszko III Stary
  (książę zwierzchni)
   
   1177-1194 
  Kazimierz II Sprawiedliwy
  (książę krakowski)
   
   1194-1202 
  Leszek Biały
  (książę krakowski)
   
   1202 
  Władysław III Laskonogi
   
   1202-1210 
  Leszek Biały
  (ponownie, książę krakowski)
   
   1210-1211 
  Mieszko IV Plątonogi
   
   1211-1227 
  Leszek Biały
  (ponownie)
   
   1227-1229 
  Władysław III Laskonogi
  (ponownie)
   
   1229-1232 
  Konrad I Mazowiecki
   
   1232-1238 
  Henryk I Brodaty
  (książę krakowski)
   
   1238-1241 
  Henryk II Pobożny
  (książę krakowski)
   
   1241-1243 
  Konrad I Mazowiecki
  (ponownie, książę krakowski)
   
   1243-1279 
  Bolesław V Wstydliwy
  (książę krakowski)
   
   1279-1288 
  Leszek II Czarny
   
   1288-1290 
  Henryk IV Probus
  (książę krakowski)
   
       
   
  Królowie czescy z dynastii Przemyślidów
   
       
   1291-1305 
  Wacław II
  (król 1300-1305)
   
   1305-1306 
  Wacław III
  (król 1305-1306)
   
       
   
  Zjednoczona monarchia Piastów
   
       
   1290-1296 
  Przemysł II
  (od 1273 książę poznański, od 1279 książę wielkopolski, w 1290 książę krakowski (później używał tytułu księcia bez sprawowania kontroli nad dzielnicą), od 1294 książę pomorski, od 1295 – król)
   
   1306-1333 
  Władysław I Łokietek
  (książę do 1300, 1305-1320 książę krakowski, od 1320 król (każdy jego następca był już królem)
   
   1333-1370 
  Kazimierz III Wielki
   
       
   
  Dynastia Andegawenów (1370-1399)
   
       
   1370-1382 
  Ludwik Węgierski
   (Andegaweński)
   
   1384-1399 
  Jadwiga z tytułem króla,
  od 1386 wspólnie z mężem Władysławem Jagiełłą
   
       
   
  Dynastia Jagiellonów (1386-1572)
   
       
   1386-1434 
  Władysław II Jagiełło
   
   1434-1444 
  Władysław III Warneńczyk
   
   1447-1492 Kazimierz IV Jagiellończyk  
   1492-1501 
  Jan I Olbracht
   
   1501-1506 
  Aleksander Jagiellończyk
   
   1506-1548 
  Zygmunt I Stary
   
   1548-1572 
  Zygmunt II August
  (koronowany w 1530)
   
       
   
  Królowie elekcyjni (1573-1795)
   
       
   1573-1575 
  Henryk Walezy
   
   1575-1586 
  Anna Jagiellonka
  od 1576 wspólnie z mężem
  Stefanem Batorym
   
       
   
  Dynastia Wazów
   
       
   1587-1632 
  Zygmunt III Waza
   
   1632-1648 
  Władysław IV Waza
   
   1648-1668 
  Jan II Kazimierz
   
   1669-1673 Michał Korybut Wiśniowiecki  
   1674-1696 
  Jan III Sobieski
   
       
   
  Dynastia Wettinów
   
       
   1697-1706 
  August II Mocny
   
   1704-1709 
  Stanisław Leszczyński
  (nie z dynastii, narzucony przez Szwecję)
   
   1709-1733 
  August II Mocny
  (ponownie)
   
   1733-1736 
  Stanisław Leszczyński
  (ponownie,nastepnie usunięty przez mocarstwa ościenne)
   
   1733-1763 
  August III
  (narzucony przez sąsiadów)
   
   1764-1795 
  Stanisław August Poniatowski
   
       
  W opracowaniu wykorzystano portrety królów namalowane przez Jana Matejkę  28 czerwiec 2005 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005