POLSKI  

    ENG - DEU
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 * Kresowa Księga ...
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 * Nowa historia ...
 * Obrazy J. Lewczaka
 * Propagandowa ofen...
 * Liczenie ofiar ...
 * Legenda o „Birkucie”
 * Ukraińcy 1944 - 56
 * Zagłada Kresów
 * Sprawa Szeptyckiego
 * Bandera
 * Terror. akcje OUN
 * Legenda o Baligrodzie
 * Rzecz o cierpieniach
 * Wigilie Polskie
 * Żniwo nienawiści
 * Historia życia
 * Historia Polski wg. ...
 * Męczennicy Humania
 * Mordy w Nyrkowie
 * Czerwonogród
 
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Czytelnicy piszą cz. 2
 
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Informacje cz. 2
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Archiwum wiad. 1
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 
 * Rok 1939
 * Rok 1940
 * Rok 1941
 * Rok 1942
 * Rok 1943
 *  * 01.43 - 04.43
 *  * 05.43 - 07.43
 *  * 08.43 - 09.43
 *  * 10.43 - 12.43
 * Rok 1944
 *  * 01.44 - 02.44
 *  * 03.44
 *  * 04.44
 *  * 05.44 - 06.44
 *  * 07.44 - 09.44
 *  * 10.44 - 12.44
 * Rok 1945
 *  * 01.45 - 03.45
 *  * 04.45 - 06.45
 *  * 07.45 - 09.45
 *  * 10.45 - 12.45
 * Rok 1946
 * Rok 1947
 * Rok 1948
 * Bibliografia
 
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 * Mord w Maniowie
 * Tej nocy przyszli
 * W Radomiance
 * W wigiliny wieczór
 * Wspomnienia Albiny
 * Milowce
 * Hurby, gmina Buderarz
 * Cepuchy, p. lwowski
 * Milowce, p. Czortków
 * R. Szymanek
 * Z. i R. Schab
 * K. Kowalczyk
 * A. Sienkiewicz
 * Maria Roch
 * M. Sikorski
 * E. Świstowski
 * K. i A. Sidorowicz
 * Byłam Podolanką ...
 * St. Bochenek
 * Aniela Sowa
 * W. Świderski - Kuty
 * Wspomnienia Leokadii
 * Wspomnienia Wiktorii
 * Wspomnienia Grusiewicz
 
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 * pow. przemyślański
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 * woj. stanisław. dod.
 
 * woj. wołyńskie
 
 * woj. lubelskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 * Olejów
 * Huta Pieniacka
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopyczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 

GENEALOGIA

 

Genealogia

Poszukiwanie przodków

 
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

TOP RODZINA Katalog i ranking

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

 

 

„Ja, Jerzy Malewicz,  syn zamordowanego przez NKWD w Charkowie w 1940 roku  doktora medycyny majora Stanisława Malewicza ,  jestem sygnatariuszem  skargi złożonej przez najbliższych krewnych Ofiar przeciwko Rosji  w  Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, dla  rozliczenia  zbrodni katyńskiej.

Jestem  obywatelem amerykańskim,  jedynym  w tym miejscu reprezentantem skarżących Rosję przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.  Uprzejmie proszę o umożliwienie mi wystąpienia na dzisiejszej konferencji,  w imieniu skarżących  rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W związku z tym, że tematyka rozszerzona jest o wystąpienie prof. Ireneusza Kamińskiego,  pełnomocnika prawnego skarżących,  obecność innej osoby negującej istotę i potrzebę rozliczenia największej zbrodni popełnionej na bezbronnych jeńcach wojennych  jest nie na miejscu. 

Protestuję przeciwko zaproszeniu i udziałowi w Sympozjum pani Izabeli Sariusz-Skąpskiej,  reprezentującej  Federację Rodzin Katyńskich, która  odmówiła przystąpienia do Skargi Katyńskiej, a odmowa ta zablokowała również udział w skardze polskich stowarzyszeń katyńskich.

Pani ta blokuje i neguje wszelkie inicjatywy podejmowane dla uhonorowania jeńców wojennych II Rzeczypospolitej, wymordowanych bohaterów i respektowania praw im należnych tak międzynarodowych jak i polskich.

Z oczekiwaniem na przychylne załatwienie prośby

Jerzy Malewicz

„Sprawozdanie Jerzego Malewicza z Sympozjum Katyńskiego na University of Virginia, USA, 23 Marca 2013r. Głos zabrało sześciu lektorów plus jeden gość nie zaproszony. Prelekcje oficjalnie odbywały się w języku angielskim, dwóch lektorów korzystało z pośrednictwa tłumaczy.

 

1. Allen  Paul, autor książki: The Untold Story of Stalin’s Polish Massacre.

Dystyngowany gentelman, opowiadał o swej książce i kontaktach,  które doprowadziły do

jej napisania, głównie mówił o sobie. Dla nas te sprawy były od dawna znane, jego zasługą

jest to, że rozpowszechnia sprawę Mordu Katyńskiego w świecie anglojęzycznym.

 

Pracownik Ambasady Rosyjskiej w Washingtonie.

W codziennym garniturze z małym brzuszkiem. Powiedział, że jest polskiego pochodzenia

i sprawa katyńska leży mu na sercu,  więc przyjechał prywatnie - udzielono mu głosu.

Pomagał Nikicie Pietrowowi jak się wydawało w kwestiach języka angielskiego.

 

2. Nikita Pietrow, Zastępca Dyrektora Memoriału Societe – Rosja, autor książki „Psy Stalina”.

Szczupły,  wysoki dżentelmen w jasnym garniturze. Meritum jego wystąpienia było,

że demokratyczne społeczeństwo rosyjskie musi dowiedzieć się prawdy o Katyniu,  a

dopiero później  Rząd będzie mógł poczynić jakieś kroki ku zadośćuczynieniu.

 

3. Izabella Sariusz-Skąpska, przedstawiona jako Prezydent Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Niewielkiego wzrostu,  nieco przysadzista,  ubrana w ciemny strój,  w peruce (wydał  mnie się identycznym ze strojem ortodoksyjnych Żydówek). Mówiła długo,  nudnie, nie o historii masakry katyńskiej tylko głównie o swym zamordowanym dziadku. Pozwoliłem sobie zwrócić jej uwagę: „kończ.”

 Następnie zadałem interesujące mnie  pytanie: „dlaczego nie skarżyła z nami Rosjan w Strasbourgu, a nawet zabroniła członkom jej stowarzyszenia dołączyć się do nas skarżących. Usłyszeliśmy tyradę słów całkowicie nie na temat. Więc po tym, zdenerwowany brakiem odpowiedzi na istotny temat  zapytania - wręcz krzyknąłem: „robisz dokładnie to,  co chcą Rosjanie,  więc jesteś  AGENTEM ROSYJSKIM.”

 

Na marginesie, w czasie przerwy na lunch,  nie mogłem znaleźć Pani Skąpskiej,  jak

i Panów Pietrowa i Rosjanina z Ambasady Rosyjskiej w Waszyngtonie.

 

4. Ireneusz Kamiński,  Profesor Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii

Nauk, szczupły,  niewielkiego wzrostu,  energiczny, ubrany w szary wizytowy garnitur.

Przedstawił aspekt praw międzynarodowych w relacji mordu katyńskiego i konieczność

odwołania się do Wielkiej 17 osobowej Izby Trybunału Strasburskiego, ponieważ w

pierwszej 7 osobowej Izbie Trybunału tylko 3 sędziów „Zachodnich” opowiedziało się

pozytywnie,  a 4 „Wschodnich” negatywnie. Na zakończenie wyświetlił fotografię  inicjatorki skargi przeciw Rosji. Prof. Kamiński był nieporównanie lepszy od wszystkich pozostałych prelegentów i moim zdaniem,  on powinien rozpoczynać Sympozjum.

 

5. Sławomir Frątczak– Dyrektor Muzeum Katyńskiego, wysoki dżentelmen, nienagannie

ubrany,  mówił za pośrednictwem świetnego tłumacza, jego temat to przedstawienie

planów budowy  Muzeum Katyńskiego na Warszawskiej Cytadeli, bez określenia czasu tej realizacji. Trudno coś dodać poza tym, że Muzeum Katyńskie od kilku już lat nie istnieje w Warszawie.

 

6. Łukasz Michalski – Zastępca Dyrektora Publicznego Nauczania IPN’u, średniego

wzrostu, mówił po angielsku głównie o stratach ludnościowych polskich, nieco zawadzał o sprawy omawiane przez prof. Kamińskiego. Ilustrował filmowymi zdjęciami egzekucji oficerów i prześladowanymi za wskazywanie prawdziwych morderców z 1940r. Trudno coś dodać.

 

W przeciwieństwie do ambasady rosyjskiej, przedstawiciela ambasady  polskiej nie było.

 

Właściwie trzeba dodać, że istniała możliwość szerokiego przedstawienia historii masakry katyńskiej co nie zostało wykorzystane.

 

Lakoniczne sprawozdanie  z Sympozjum składa:   Jerzy K. Malewicz”

 

Na zakończenie mojej relacji z uczestnictwa w Sympozjum podkreślam, z pełną świadomością, że oskarżyłem publicznie p. Skąpską o to, że jej działania wskazują na to, że jest : „agentem rosyjskim.” Jerzy K. Malewicz

 

 

Wiadomość o Sympozjum przekazana została przez Panią Halinę Morhofer-Wójcik. 

Wobec faktu braku jakiejkolwiek informacji oficjalnej o Sympozjum i udziale  w nim  prof. Ireneusza C. Kamińskiego zaproszonego do przedstawienia sprawy skargi przeciwko Rosji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu na forum Sympozjum, jako jeden ze skarżących zareagowałem na otrzymaną wiadomość.

Inż. Jerzy Malewicz, jestem jedyną w Stanach Zjednoczonych Ameryki osobą uczestniczącą czynnie w skardze katyńskiej złożonej przeciwko Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, obecnie sądzoną przez Wielką Izbę Trybunału. Obecność moja  na tym Sympozjum  miała istotnie znaczenie z tej racji, że omawiana miała być sprawa masakry katyńskiej, której Ofiarą padł mój Ojciec  wobec czego wiedza tak z zakresu mordu jak i innych spraw współczesnych z nim związanych miała istotne znaczenie dla przekazu prawdy historycznej nie znanej społeczeństwu amerykańskiemu. Jako obywatel amerykański,  całkowicie pominięty i nie zaproszony na tak ważne Sympozjum napisałem list z prośbą o dopuszczenie do dyskusji na Sympozjum.  

 

Ostatnia aktualizacja - 14.04.2013 r.

Copyright © 2007 - 2013 Janusz Stankiewicz