POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 * Nowa historia ...
 * Obrazy J. Lewczaka
 * Propagandowa ofen...
 * Liczenie ofiar ...
 * Legenda o „Birkucie”
 * Ukraińcy 1944 - 56
 * Zagłada Kresów
 * Sprawa Szeptyckiego
 * Bandera
 * Terror. akcje OUN
 * Legenda o Baligrodzie
 * Rzecz o cierpieniach
 * Wigilie Polskie
 * Żniwo nienawiści
 * Historia życia
 * Historia Polski wg. ...
 * Męczennicy Humania
 * Mordy w Nyrkowie
 * Czerwonogród
 * Jachimówka
 
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Czytelnicy piszą cz. 2
 
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Informacje cz. 2
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Archiwum wiad. 1
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 
 * Rok 1939
 * Rok 1940
 * Rok 1941
 * Rok 1942
 * Rok 1943
 *  * 01.43 - 04.43
 *  * 05.43 - 07.43
 *  * 08.43 - 09.43
 *  * 10.43 - 12.43
 * Rok 1944
 *  * 01.44 - 02.44
 *  * 03.44
 *  * 04.44
 *  * 05.44 - 06.44
 *  * 07.44 - 09.44
 *  * 10.44 - 12.44
 * Rok 1945
 *  * 01.45 - 03.45
 *  * 04.45 - 06.45
 *  * 07.45 - 09.45
 *  * 10.45 - 12.45
 * Rok 1946
 * Rok 1947
 * Rok 1948
 * Bibliografia
 
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 * Mord w Maniowie
 * Tej nocy przyszli
 * W Radomiance
 * W wigiliny wieczór
 * Wspomnienia Albiny
 * Milowce
 * Hurby, gmina Buderarz
 * Cepuchy, p. lwowski
 * Milowce, p. Czortków
 * R. Szymanek
 * Z. i R. Schab
 * A. Sienkiewicz
 * Maria Roch
 * M. Sikorski
 * E. Świstowski
 * K. i A. Sidorowicz
 * Byłam Podolanką ...
 * St. Bochenek
 * Aniela Sowa
 * W. Świderski - Kuty
 * Wspomnienia Leokadii
 * Wspomnienia Wiktorii
 * Wsp. Grusiewicz
 * Wsp. Z. Dolecki
 * Wsp. B. Sawa
 * Sól Św. Agaty
 * Wsp. L. Schiesler
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 * pow. przemyślański
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 * woj. stanisław. dod.
 
 * woj. wołyńskie
 
 * woj. lubelskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 * Olejów
 * Huta Pieniacka
 * Kol. Ludwikówka
 * Siemianówka
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopyczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 

GENEALOGIA

 

Genealogia

Poszukiwanie przodków

 
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

 

 Wykaz zmarłych polskich zesłańców, więźniów i łagierników 

w ZSRR w latach 1940-1956.

Zawiera  2919 osoby.

Listę, opracowaną przez Iwonę Łaptaszyńską sporządzono na podstawie książek:
źródło: Praca zbiorowa zamieszczana w kolejnych publikacjach "My Sybiracy", wydawanych przez Zwiazek Sybiraków, oddział w Łodzi.
autorzy: Stanisław Jacoń, Anna Jacoń, Grzegorz Jacoń, Jerzy Rossowski.


W n/w wykazie nie uwzględniono części danych znajdujących sie przy niektórych nazwiskach w orginalnej pracy , tzn. imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania do 1939r oraz przyczyny śmierci.

Więcej o obozach na terenie ZSRR można znaleźć na stronie http://www.tgcp.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=139


Objaśnienia skrótów:
C cmentarz
CK " komunalny
CM " miejski
CO " obozowy
CP " polski
CR " radziecki
CW " wojskowy
CŻ " żydowski
CPW " Polski Cmentarz Wojskowy
fer. - ferma
gaj. - gajówka
gm. - gmina
koł. - kołchoz
kr. - kraj
kw. - kwartał
lesop. - lesopunkt
leś. - leśniczówka
łag. - łagier
łagp. - łagpunkt
maj. - majątek
o/obw - obwód
os. - osada
p/pow. - powiat
pos. - posiołek
r/rej. - rejon
sow. - sowchoz
st.zbor. - przy stacji zbornej
w./woj - województwo
W2, W 33... - numery grobów
1, 2... - numery grobów
I, V, VII.....-numery rzędów grobów
Nazwisko Imię - - Data - Miejsce zgonu

 
Abakanowicz Władysław - - - 1941 - areszt-zaginiony
Aberbuch Estera - - - 1942 - rejon Samarkandy
Abłażej Zofia - - - 1945 - Aktiubinsk, Kaz. SRS
Abramajtys Antoni - - - 1942 - Kitab, CW
Abramowicz Waclaw - - - 1942 - Kermine, CW, 17
Achranowicz Piotr - - - 1941 - etap Wilejka-Borysów
Achrem Ryszard - - - 1942 - Guzar, CK, IV,W-9.
Adamczyk Adam - - - 1942 - Kenimech, CW, 22
Adamczyk Edmund - - - 1944 - UzbeckaSRR
Adamczyk Janina - - - 1945 - Ipatowo,Krj Stawropolski
Adamczyk Michał - - - 1940 - spos.Ujma, obw.archangielski
Adamkiewicz Józef - - - 1942 - Wrewska, CP, 16
Adamkiewicz Feliks - - - 1941 - spos.Suchona, obw.archangielski
Adamkiewicz Maria - - - 1940 - spos.Suchona, obw.archangielski
Adamska Bronisława - - - x - Turkiestan / Kazachstan
Adamska Eleonora - - - x - Turkiestan / Kazachstan
Adamska Janina - - - x - Turkiestan / Kazachstan
Adamski Julian - - - 1942 - Mankent
Adamski Stanisław - - - 1942 - Kermine, CW, 17
Adamski Władysław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 100
Adamski Franciszek - - - 1939/1942 - oboz Biełomorsk. Sorok-Łag.
Adamski Antoni - - - 1940 - Kozielsk lub Ostaszków
Ader Stefan - - - 1942 - Kenimech, CW, 166-2
Afranowicz Anatol - - - 1942 - st. Kitab, CW
Aimor Mendel - - - 1942 - Dżuma, obw.samarkandzki
Ajnenkiel Michalina - - - x - sow.Czystowski/obw.pietropawłowski/Kazachstan
Ajzensztadt x - - - 1942 - Dżizak, obw.samarkandzki
Akawiec Józef - - - 1942 - rej.komsomolski, obw.samarkandzki
Aksztel Jerzy - - - 1942 - Kara-Su, CW
Aleksandrowicz Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 221
Aleksandrowicz Wincenty - - - 1942 - Kitab, CW
Aleksiejew Aleksander - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 73
Alinowski Tadeusz - - - 1941 - w Mamlutce k. Pietropawłowska /Kazachstan
Aliński Czesław - - - 1942 - Kenimech, CW, 17
Alter Szymon - - - 1942 - Itifak, w r.Samarkandy
Altman Abram - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Altman Machla - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Altman Rajzla - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Amber Abram - - - 1942 - Jangijul, CW
Ambroziak Józef - - - 1942 - Guzar, IV, W- 45
Amewski Stanisław - - - 1942 - Kermine, I, 1.2.
Anderson Jan - - - x - Srokino, Ałtajski Kraj
Andruchów Zofia - - - 1941 - B. Bukon, rejon.kokpektyński
Andruszkiewicz Henryk - - - 1942 - Guzar, V, W-4
Andruszkiewicz Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, VII, 38
Andruszko Pawel - - - 1942 - Czokpak, C, st.zboma, 15
Andrzejewska Zofia - - - 1942 - Mamyt, Kazachstan
Andrzejewski Czesław - - - 1942 - Szachrisabz, CW
Andrzejewski Zbigniew - - - x - Charków
Andrzejewski Kazimierz - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Andrzejewski Ryszarda - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Angas Franciszek - - - 1942 - Kermine, 6-17-1
Anisfeld Dora - - - 1942 - rej.Samarkandy
Ankowska Mieczysława - - - 1940 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
Ankowski Franciszek - - - 1940 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
Antkiewicz x - - - 1941 - x
Antkowski Tomasz - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna, 11
Antków Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 207
Antoniewska Jadwiga - - - 1942 - Katta Kurgan
Antos Jan - - - 1943 - Krasnojarski Kraj
Antos Janina - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Apanowicz Paweł - - s.Antoniego - 1941 - las pod Witebskiem
Aplewicz Władysław - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP, 4 B
Arcimowicz Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP, 5
Arciszewski Michał - - - 1945 - Wozdwiżenka, obw.semipałatyński
Arciszewski Antoni - - - 1941 - Nomża, r. nejski, obw.kostromski
Arciszewski Zygmunt - - - 1942 - Centr. Specposiołek, rej.nejski
Artuchiewicz Józef - - - 1942 - st.Kermine, VII, A-28
Ast Izak - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Atamaniuk Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 10
Augustowski Bolesław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 78
Augustyn Zygmunt - - - 1942 - Ługowa
Augustyn Helena - - - 1942 - rej.Samarkandy
Awkunas (Awkanas) Karol - - - 1942 - Narpaj
Awramienko Julian - - - 1942 - Guzar, IV, W-36
Awtosiewicz Bronisław - - - 1942 - st. Kermine, VII, 37
Azambłowski Marian - - - 1942 - Margelan, CW
Babczyszyn x - - - ok..1942 - zesłaniec
Babik Józef - - - 1942 - st.Kermine, VII, A-20
Babis Stefan - - - 1942 - Wrewska, CP, 17
Babuszka (?) Władysław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 132
Bacher Jan - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-16
Bachman Balbina - - - 1945 - Kamionka, rej. Jurgieński, obw. Tiumeński
Bachman Maciej - - - 1946 - Przemyśl
Bachman Maria - - - 1941 - Kamionka, ob. Tiumeński
Badjan Aleksander - - - 1942 - Wrewska, CP, 54
Baduła Paweł - - - 1942 - Guzar, CK, IV, c-11
Bagieński Adam - - - 1942 - Wrewska, CP, 37
Baginski Stanisław - - - 1939 - rozstrzelany przez NKWD w lesie k. Sarn
Bagińska Paraskiewa - - - 1945 - ZSRS
Bagiński Kazimierz - - - 1942 - Guzar, CK, III, W-33
Bagiński Leopold (?) - - - 1942 - Guzar, CK, I, B-4
Bagiński Mieczysław - - - 1942 - Kermine
Bagiński Stefan( Czesław) - - - 1942 - Kara-Su
Bagiński vel Bogiński x - - - 1942 - Kenimech, CW
Bagnowski Paweł - - - 1944 - Czystinski Swiekło Sowchoz/Ałtajski Kraj
Bahrynowski Józef - - - 1942 - Czokpak, 23
Bajda Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna, 10
Bajeński Józef - - - 1942 - Buhry /obw.nowosybirski
Bajer Marian - - - 1942 - st. Kitab, CW
Bajon Józef - - - 1942 - Kenimech, CW, 141-1
Bajorek Jan - - - 1942 - Guzar, IV, W-45
Bajorek Wawrzyniec - - - 1942 - Kara-Su
Bakalec Józef - - - 1942 - Kara-Su
Baksztan x - - - 1941 - Juchnowo
Baksztan (Bakszta) Marcin - - - 1941 - oboz Juchnowo
Bakun Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, CW, III, 14
Balawajder Kazimierz - - - 1942 - Guzar, W-37
Baldwin-Ramult Bolesław - - - 1942 - Kermine, CW, II, 12
Baldy Ryszard - - - 1942 - Kenimech, CW, 14
Baleik (Bobik) Adam - - - 1942 - Jangijul, CK
Balicka Janina - - - 1942 - Jangijul, PCW
Balicki Jerzy Andrzej - - - 1942 - Pawłodar,KazSRS
Balik Katarzyna - - - 1942 - Irkuck
Baliński Szymon - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 37
Bałajewicz Tadeusz - - - 1940 - Arszan, rej.tułuński, obw.irkucki
Bałajewicz Wanda - - - 194? - Arszan, rej.tułuński, obw.irkucki
Bałajewicz Zofia - - - 1941 - kołchoz Dobryj Put, rej.tułuński
Baławander Edward - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
Bałdysz Bolesław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 199
Bałka Anna - - - 1942 - Guzar,CK, III, W-42
Bałut Marcin - - - 1942 - Kenimech,CW,79-3
Banach Antoni - - - 1942 - Kara-Su
Banach Franciszek - - - 1942 - Margelan
Banasiewicz Stanisław - - - 1942 - Guzar, CK, I, W-38
Banasiewicz Józefa - - - 1942 - Guzar, CW, VIII, W-19
Banasik Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW,148
Banaś Tadeusz - - - 1942 - Taszłak,PCW
Bant Józef - - - 1942 - st.Kermine, IV, 43a
Bańdur Franciszek - - - 1940 - Majkain-Zołoto /Kazachstan
Bańdur Maria c.Jana - - - 1940 - Majkain-Zołoto /Kazachstan
Bańdur Maria c.Franciszka - - - 1943 - Majkain-Zołoto /Kazachstan
Bańdur Stanisław - - - 1943 ? - ?
Bańdur Tadeusz - - - 1944 - Warszawa
Bańkowska Aleksandra - - - 1954 - pos.Lejba, Krasnojarski Kraj
Bańkowski Jan - - - 1945 - areszt.przez NKWD
Bańkowski Władysław - - - 1954 - pos.Lejba, Krasnojarski Kraj
Bar Jan - - - 1942 - Czokpak, CO, 31c
Bar Bronisława - - - 1942 - rej. Irtyszewski, KazSRR
Bar Y - - - - Kalucze, obw.irkucki
Bar x - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
Barab Zanwel - - - 1942 - rej. Samarkandy
Baran Bolesław - - - 1942 - Kermine,CW, 3-14-1
Baran Józef - - - 1942 - st.Kermine, CO, 6-A-23
Baran Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, IV,36
Baran Stefan - - - 1942 - Jakkobak, CW
Baran Stefan - - - 1942 - Kenimech, CW, 165-3
Baran Ignacy - - - 1942 - łagry archangielskie
Baran Jerzy - - - 1940 - Rożewo, k.Archangielska
Baraniecki x - - - 1941 - więzienie w Połtawie
Baranowski Bronisław - - - 1942 - st.Kermine, IV, 51
Baranowski Feliks - - - 1942 - Kenimech, CW, 122
Baranowski Feliks - - - 1942 - st.Kermine, 3, A-54
Baranowski Aleksander - - - 1941 - obóz pracy w KomiASRR
Barańczuk Stefan - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
Barański Janusz - - - 1942 - Margelan, CW
Barański Roman - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-4
Barański Eugeniusz - - - 1941 - łag."Kedrowyjszor", sow.NKWD
Barański x - - - 1939/1942 - Łuck
Barański Wiktoria - - - 1942 - Czyraż k/Taszkientu
Barasanowicz Lidia - - - 1942 - x
Barbory Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Barcewicz Mieczysław - - - 1942 - Jangijul, CW
Barczyk Józef - - - 1940 - Ostaszków ?
Barczyński Adam - - - 1940 - obw. Irkucki (niemowlę)
Barczyński Edward - - - 1940 - transport / obw.irkucki
Bardecka Weronika - - - 1940 - Kaz.SSR, B. Bukoń
Barkowski Jan - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-22
Baron Antoni - - - 1941 - obw.archangielski
Barszczuk Władysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 93-2
Barszewski Antoni - - - 1942 - Parabiel, obw. Nowosybirski
Bartel Feliks - - - 1942 - st.Kermine, VII, A-10
Bartkowiak Łukasz - - - 1940 - lesop.Azikowo / obw.archangielski
Bartłomiej Zofia - - - 1942 - rej. Samarkandy
Bartniczak Stanisław - - - 1942 - Kenimech, CW, 157-4
Bartnik Maria - - - 1943 - Kostousowo, kw.46, r. reżewski
Bartold Stefan - - - 1943 - Sławgorod, Ałtajski K.
Bartosiak Jan - - - 1942 - Tockie, CW
Bartosiewicz Franciszka - - - 1942 - Czokpak, CW, 15
Bartosiewicz Jan - - - 1942 - Kenimech, CW, 124-4
Bartoszewicz x - - - 1941/1942 - 35 łagp.X oddz.SUŁ w Gari
Bartoziewicz (?) Bogusław - - - 1941 - Tockie, CW
Bartysel Jakub - - - 1942 - Guzar, CK , III, W-11
Baryło Czesław - - - 1943 - rej.kotłaski
Baryło Franciszek - - - 1943 - rej.kotłaski, obw.archangielski
Baryło Maria - - - 1944 - rej.archangielski
Basaranowicz Janina - - - 1944 - Kołbasz, rej.totiemski, obw. Wołogda
Basierzanka Jadwiga - - - 1942 - rej. Samarkandy
Basłyk Wiktor - - - 1942 - Kenimech, CW, 177-1
Bass Wiktor - - - 1942 - Kermine, CM, 5-19-1
Batog Feliks - - - 1942 - Kok-Jangak.CR
Bauer Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna, 8
Baumgarten Leon - - - 1941 - Tockie, CW
Bazan Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 98
Bazylewski Stanisław - - - 1942 - Krasnowodzk, C, bazy,12
Bazylkiewicz Mikołaj - - - 1942 - Kermine, CM, 2-15-3
Bączek Leokadia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Bączkowski Ferdynand - - - 1942 - rej. Samarkandy
Bąk Józef - - - 1942 - Guzar, CK, III, W-49
Bąk Wincenty - - - 1942 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
Bąk Władysław - - - 1942 - Aszchabad, CP, 1
Bąk (żona Wincentego) x - - - 1942 - Muszakowka, Krasnojar, Kr.
Bąkowski Władysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 47
Bąkowski x - - - 1939/1942 - więzienie ?
Beatus Dawid - - - 1942 - Czirakczi, CW, IV, 1
Beca x - - - 1939/942 - zastrzelony/ucieczka
Beck Alfred - - - 1942 - Guzar, CK, II, 11
Bednarczyk Jan - - - 1942 - Wysokie, C
Bednarczyk Stanisław - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
Bednarek Tadeusz - - - 1942 - Dżalal-Abad, CP,5DP, 80
Bednarski Jerzy - - - 1942 - st.Kermine, III, 45 c
Bednarz Czesława - - - 1942 - Guzar, CW, iii, C-53
Bednarz Jan - - - 1942 - Czokpak, CW
Bednarz Józef - - - 1942 - Czokpak, CW
Bednarz Wojciech - - - 1942 - Czokpak, CO, 23a
Bednarz Wojciech - - - 1942 - Kenimech, CW, 125
Beduen Jan - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna, 11
Beer Konrad - - - 1942 - rej. Samarkandy
Befinger Wiktoria - - - 1951 - Czernogorsk, r. abakański
Bejner Tadeusz - - - 1941 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
Bekienbach Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW. 185
Bekier X - - - X - zaginął
Belej Jan - - - 1942 - st.Kitab, CW
Belic Abram - - - 1941 - Tockie, CW
Bełza Teofil - - - 1941 - Sangorodek k. Ajkino
Berdak x - - - 1940-1941 - oboz pracy KomiASRR
Bereta Marian - - - 1940 - Kruto-Klucz, rej. Tułuński, obw.irkucki
Bereta Zbigniew - - - 1940 - Kruto-Klucz, rej. Tułuński, obw.irkucki
Bereza Katarzyna - - - x - Żałtyr, obw.akmoliński,Kazachstan
Berezienicki Sergian - - - 1942 - st.Kermine, CO, 1-A-52
Berezowski Jakub - - - 1942 - st.Kitab, CW
Bereźnicka Anna - - - 1942 - Kazachstan, Bolszaja Bukoń
Bereźnicki Michał - - - 1942 - Narpaj
Berger Norbert - - - 1942 - Kermine, IV, 6-3
Berger Herman - - - 1942 - koł. Kaganowicza, rej. Pachtakorski, Uzb
Berkowski Teofil - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 239
Berliner Hersz - - - ok..1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Berliner Majer - - - ok..1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Berliński Abraham - - - 1942 - Guzar, CW
Berman Natan - - - 1942 - Guzar, CW
Bernatówka Honorata - - - 1942 - Guzar, CW, IX, C-23
Bester Władysław - - - 1942 - Guzar, CK,I, W-14
Betlejemski Zachariasz - - - 1942 - Kermine, IV, 6-1
Better Henryk - - - 1942 - Margelan
Bębenek Władysław - - - 1942 - st.Kitab, CW
Białczak Edward - - - 1942 - Szachrisabz, CW,82
Białooki Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,VII, A-15
Białoszewicz (?) Szczepan - - - 1942 - Guzar, CK, III, W-21
Białous Aleksy - - - 1941 - Tockie, CW
Białowąs Teofila - - - 1941 - koł.Bezkazubowo / Kazachstan
Białyński Władysław - - - 1942 - Czokpak, CO, 17
Biber Andrzej - - - 1942 - st.Kitab, CW
Bibuła Filip - - - 1942 - obw.czkałowski
Biciuta x - - - 1942 - st.Kermine,CW
Biczycko (?) Alojzy - - - 1942 - Guzar, CK, X, W-4
Biczysko Wanda - - - 1942 - Guzar, CW,IX, W-8
Bidny Jan - - - 1942 - Kenimech, 181-2
Biebe Józef - - - 1942 - st.Kermine, 4-36
Biedka Mieczysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 137
Biedroń Józefa - - - 1944 - Basaraira ? ZSRS
Biedul Zygmunt - - - 1942 - Aszchabad, CP, 2
Biegański Tadeusz - - - 1942 - Kermine
Biejgo Józef - - - 1942 - st.Kermine, IV, 40a
Biel Florian - - - 1942 - Guzar, CK, I, W-35
Bielaczyc Leon - - - 1942 - Szachrisabz,CW, 203
Bielak Baltazar - - - 1942 - Kermine, IV, 75
Bielak Jan - - - 1942 - Morze Kaspijskie
Bielec Józef - - - 1942 - Kermine, CW
Bielecka Aniela - - - 1940 - sow.Olegowka (?) /Kazachstan
Bielecki Henryk - - - 1942 - Guzar, CK, VI, 17
Bielecki Henryk - - - 1942 - Wrewska, CP, 10
Bielicki Edmund - - - 1942 - Dżalal-Abad, CP,5DP,4
Bieliński Tadeusz,Marian - - - 1942 - st.Karmine, III, 13
Biełajec Anna - - - 1941 - Mariewka, Kazachstan
Biełousowa (?) x - - - 1940 - sowchoz 288, r. Mam
Bienia Andrzej - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna, 7
Bieniecki Józef - - - 1942 - Szachrisabz, CW
Bieniek Wawrzyniec - - - 1942 - st. Kermine, 3-29
Bieńkowska Stanisława - - - 1941 - Madża, KOMI ASRS
Bieńkowski Franciszek - - - 1941 - Madża, KOMI ASRS
Bier Alfred - - - 1942 - st.Kermine, CW
Biernot Helena - - - 1942 - Guzar, CW,X,W-6
Biesiadecka Aniela - - - 1942 - B.Bukoń, Kazachstan
Biesiekierska Maria - - - 1942 - Bieriezowka,Krasnojarski Kraj
Bigielajzen(?) Jakub - - - 1941 - Tockie,CW, 16
Bilinkiewicz Eugenia - - - 1941 - Suzun, ob..nowosybirski
Bilinkiewicz Teresa - - - 1940 - Suzun, ob..nowosybirski
Bilinkiewicz Władysław - - - 1942 - w drodze do Armii Andersa
Biliszek Józef - - - 1942 - Huzar, CK, III, C-21
Biłgoraj Mojsze - - - 1942 - sow. Zarawszan 2, UzbSRR
Binder Michał - - - 1941 - Kożym
Birken Helena - - - 1942 - rej. Samarkandy
Birman Lidia - - - 1944 - Kaz Gorodok, KazSRR
Bisiorek Marcin - - - 1944 - x
Biskupski Franciszek - - - 1942 - Jangijul, CW
Biskupski Jan - - - 1942 - Guzar, CK, 8-C-5
Bistula Antoni - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 255
Bitner Emil - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 12
Blachert Edward - - - 1941 (?) - Tockie, CW
Blajke Jan - - - 1942 - Kitab, CW
Blass Leon - - - 1942 - rej. Samarkandy
Blaszko Bronisław - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
Blecharczyk Wincenty - - - 1943 - Tara, obw.omski
Bledziewski Bronisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW,85
Bleiwajs Szyfra - - - 1942 - rej. Samarkandy
Blicharski Jan - - - 1942 - Guzar, CK,I,1
Blin Elżbieta - - - 1953 - Usol Syberyjski
Blittner Wolf - - - 1942 - r. pachtakorski, Uzb.
Bloch Szepsel - - - 1941 - Tockie, CW,9
Blonek Teofil - - - 1942 - Guzar, CK,I,B-dodat.12
Blum Bajła - - - 1942 - rej. Samarkandy
Bluszczak Jan - - - 1942 - Szachrisabz. CW, 168
Błaszczak Józef - - - 1942 - Warzob-Gez, Tadżykistan
Błaszczak Tadeusz - - - 1942 - Warzob-Gez, Tadżykistan
Błaszczak Zofia - - - 1942 - Stalinobad, Tadżykistan
Błaszczyński Kazimierz - - - 1942 - Narpaj, 3-3
Błaszkiewicz Józef - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna,7
Błaszkowski Michał - - - 1942 - st.Kermine, V, 52
Błaziewicz Feliks - - - 1942 - Kenimech, CW, 135-1
Błażejewicz Adolf - - - 1942 - st.Kermine, CW,V.10
Błażewicz Marian - - - 1942 - Guzar, CW, V, C-31
Błoniarz Marian - - - 1944 - Kuszmurun, obw. Akmoliński
Błoński Stanisław - - - 1944 - w Bolszoj Bukoni / Kazachstan
Błyskal Michał - - - 1940 - w drodze na zesłanie
Bnorowski Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna,8
Bober Jan - - - 1941 - Tockie, CW
Bober Stanisław - - - 1942 - Kermine, 3-15
Bober Bronisław - - - 1941 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
Bober Józef - - - 1942 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
Bober Julian - - - 1940 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
Bober Maria - - - 1942 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
Bober Wiktoria - - - 1943 - Hobda, obw. Aktiubiński
Bober Władysław - - - 1941 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
Bobin Jan - - - 1942 - st.Kermine, IV, 15
Bobiński x - - - 1941 - Tobolsk
Bobkiewicz Kazimierz - - - 1942 - Kenimech.CW,124-2
Bobrowski x - - - 1941-1942 - 35 łagp.X oddz.SUŁ w Gari
Bobryk Antoni - - - 1944 - ?
Bochenek Franciszek - - - 1942 - Kołtubanka
Bochenek Leon - - - 1942 - Krasnowodzk, CB,31
Bochenek Roman - - - 1942 - Wrewska, CP,96
Boczkowski Czesław - - - 1942 - Guzar, CK, VIII, C-23
Boczkowski Witold - - - 1942 - Dżyżak
Boczkowski Janina - - - 1943 - pos. Salazki, obw. kurgański
Boder Abram - - - 1942 - st.Kermine
Bodlak Wincenty - - - 1941 - Tockie, CW
Bodzioch Magdalena - - - x - Tiubil, Krasnojarski Kraj
Bogacki Piotr - - - 1942 - Czokpak, C, stacja zborna, 8
Bogacz Wanda - - - (?) - st.kol.Mary
Bogdan Franciszek - - - 1942 - Kenimech, CW, 86
Bogdanow Leon - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
Bogdanowicz Andrzej - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
Bogdanowicz Jan - - - 1942 - Krasnogwardiejsk, Uzbekistan
Bogdanowicz Aleksander - - - 1940 - Gieorgijewka,Kazachstan
Bogucka Danuta - - - 1943 - Borowianka, obw.bamaulski
Bogucka Stanisława - - - 1942 - Guzar, CK, VIII. C-38
Bogucki Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
Bogucki Kazimierz - - - 1942 - st.Kitab,CW
Bogucki Stanisław - - - 1942 - Czokpak
Bogucki Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st. zborna,21
Boguszewski Władysław - - - 1942 - Guzar, CK,V, W-14
Bohda Stanisław (?) - - - 1942 - st.Kitab, CW
Bohm Edward - - - 1944 - w Bukoni / obw.semipałatyński
Bohusz Edward - - - 1942 - Szachrisagz, CW,3
Bohuszewicz Władysław - - - 1942 - st.Kitab, CW
Bojar Jan - - - 1942 - Kenimech, CW,168-2
Bojarski Michał - - - 1942 - Guzar, CK
Bojaruniec Stanisław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna 4
Bojarzynski Józef s.Adama - - - 1943 - Ongortop, obw. Omski
Bojarzyńska Anna - - - 1942 - Znamienka, obw.omski.
Bojarzyńska Dominika - - - 1943 - Ongortop, obw. Omski
Bojarzyńska Regina - - - 1942 - Znamienka, obw.omski.
Bojarzyńska Romualda - - - 1942 - Ongortop, obw. Omski
Bojarzyński Adolf - - - x - Ongortop, obw. Omski
Bojko Ignacy - - - 1942 - Mankent,CW
Boldrycz Michał - - - 1942 - Margelan
Bolejko Edward - - - 1940 - ?
Bolejko Franciszek - - - 1943 - lasy k.Omska
Bolejko Mieczysław - - - 1944 - lasy k.Omska
Bołun Józef - - - 1942 - Kermine,I, 5-2
Bonikowski Zdzisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 71
Borchowski Aleksander - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP,20
Borcz Władysław - - - 1942 - Czokpak, C.st.zborna , 4
Borda Szymon - - - 1942 - Kenimech, CW, 158-3
Borecki Szymon - - - 1942 - Kara-Su
Borek Walenty - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 256
Borek Władysław - - - 1942 - Guzar, CK, IV,W-30
Boren Eugeniusz - - - - Krasnowodzk, C, bazy,16
Borensztajn Abram - - - - Guzar, CZ
Borka (o) Emilian - - - 1941 - Kołtubanka
Borkowska Helena - - - x - Połtawka, Kazachstan
Borkowska Irena - - - 1946 ? - Pawłodar,KazSRS
Borkowski Czesław - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
Borkowski Kazimierz - - - 1942 - Guzar, CK,IX,W-7
Borkowski Marian - - - 1942 - Szachrisabz, CW
Borkowski Teofil - - - 1942 - Czokpak, C,st.zborna,7
Borkowski Kazimierz - - - 1943 - ZSRR Syberia...
Borkowski Szymon - - - 1940 - rej.Pawłodaru, KazSRR
Borkowski (?) Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 83
Borowiak Marian - - - 1942 - Guzar, CK, I,B, 9 dod.
Borowski Stanisław - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP, 5DP, 17
Borowski Kazimierz - - - 1939 (?) - w Wołożynie
Borsz Katarzyna - - - 1942 - Wrewska,CP,122
Borszowski Stanisław - - - 1942 - Wrewska, CP. 105
Bortnowska Józefa - - - 1946 - obw.semipałatyński / Kazachstan
Bortnowski Bolesław - - - 1940 - Pińsk oraz Ałma Ata
Boryn Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, CW
Borys Józef - - - 1942 - Guzar,CK
Borysewicz Jerzy - - - 1942 - Kermine.CM, 2-15-2
Bosacki Leon - - - 1943 - w Gusarze
Bosacki Paweł - - - 1943 - w Gusarze
Bosakowski Jan - - - 1942 - Dżalał-Abad, CP, 5DP, 26
Botoryk Stefan - - - 1942 - st.Kitab, CW
Bozenstajn Abram - - - 1942 - Guzar, CW
Bożentka Maria - - - x - transport do Buzułuku
Bożentka Roman - - - x - w Jełowce/obw.swierdłowski
Braindbost Fejga - - - 1942 - rej. Samarkandy
Brandel Józef - - - 1942 - Guzar, CK
Bratko Józef - - - 1942 - Guzar, CK, V, W-1
Bratkowski Józef - - - 1942 - Kenimech, CW,150-8
Bratkowski Mateusz - - - 1942 - Dżałał-Abad, CP,5DP, 71
Brączkowski Bronisław - - - 1942 - Aszchabad, CP
Brejter Józefa - - - x - Salechard, Płn.Syberia
Breńko Jan - - - 1942 - Buchara
Brewczyńska Zofia - - - 1944 - Aktiubińsk, KazachSRS
Broczyński Bernard - - - 1942 - st.Kitab, CW
Broda Maria - - - 1940 - w drodze na Syberię
Brolis Paweł - - - 1942 - st.Kermine, 1-4
Brondzin Henryk - - - 1942 - Kermine
Bronfen Jankiel - - - 1942 - Zsrs (?)
Bronicki Adam - - - 1942 - Guzar, CK,VII,C-26
Bronicki Zdzisław - - - 1942 - Tatiszczewo, CP,II, 28a
Bronkowski Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,166-3
Bruś Jan - - - 1942 - Kermine, CM, 7-29-1
Bruś Zygmunt - - - 1942 - Guzar, CK.V,W-27
Bryja Jan - - - 1940 - Uspuszczaja, ob..mołotowski
Bryja Marian - - - 1941 - Uspuszczaja, ob..mołotowski
Brykot Władysław - - - 1942 - Ługowa
Brysz Antoni - - - 1942 - Czirakiczy, CW
Brysztel Stefan - - - 1942 - Kermine, 6-11
Brzeczowski Michał - - - 1942 - Krasnowodzk, CK
Brzezicka Helena - - - 1942 - Aszchabad,CP, 58
Brzezicki Zbigniew - - - 1942 - st.Kitab, CW
Brzezinska Barbara - - - 1940 - pos. Mieżdugranka, obw.Irkuck
Brzezinski Władysław - - - 1942 - Mierkie, Kirgiska SRS
Brzeziński Stefan - - - 1941 - Kenimech,CW,12
Brzęk Adam - - - 1942 - Kenimech, CW,33
Brzękowski Edmund - - - 1942 - Kołtubanka
Brzozowska x - - - 1940? - Kalucze n/rz Pojmą, obw.irkucki
Brzozowski Jan - - - 1942 - Mankent,CW
Brzozowski Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,72-1
Brzozowski Stanisław - - - 1942 - Buzułuk
Brzozowski Izydor - - - x - Kołyma
Brzozowski Stanisław - - - 1942? - ok..Czortkowa??
Brzykcy Józef - - - 1942 - st.Kermine,3-53
Buba Stefan - - - 1942 - Kenimech,CW,38
Buba Klaudia - - - 1941 - lesop. Kiarnysz, obw.archangielski
Buba Stefania - - - 1941 - lesop. Kiarnysz, obw.archangielski
Bubienko Stanisław - - - 1942 - Margelan,CW
Buciuto Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW,158
Buczak Michał - - - 1942 - Guzar,CK,iv,W-43
Buczek Tomasz - - - 1941 - B.Bukoń,Kazachstan
Buczek Henryk - - - 1941 - Dobrożanowka, KazSRR
Buczkowski Michał - - - 1942 - Kermine, 6-5
Buczma Franciszek - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,11
Buczyński Jan - - - 1942 - Kermine, CM,7-19-3
Bućko Jan - - - 1942 - rej. Samarkandy
Bućko Stanisława - - - 1942 - sow."10-lecia", rej.irtyszski
Budryk Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
Budziński Kazimierz - - - 1941 - Tockie,CW
Budzowski Franciszek - - - 1942 - st.Kermine,CW
Budzyn Ignacy - - - 1942 - st.Kermine,III,51a
Budzyniak Kazimierz - - - 1943 - rej. Lengierski, obw.czimkiencki, KazSRR
Budzyniak Stefania - - - 1942 - obw.archangielski
Budźko Kazimierz - - - 1942 - Pietrowka, r. dżowaliński, UzbSRR
Bugajak Józef - - - 1942 - Szachrisabz
Bujak Roman - - - 1942 - Makaricha, obw.archangielski
Bujnicki Bolesław - - - 1942 - Guzar,CK
Bujno Ksawera - - - 1942 - Krasny Jar, r. pudinski
Bujwiłło Alksander - - - 1942 - Guzar, VIII,C-2
Bujwiłło Władysław - - - 1942 - Guzar,IX,W-11
Bukato Emilia - - - 1940 - Biegeń /obw.pawłodarski/Kazachstan
Bukato X - - - 1940 - łag. k. Archangielska
Bukowski Antoni - - - 1942 - Szachrisabz,CW
Bukowy Eugeniusz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,202
Bukrym Eustachy - - - 1942 - Margelan
Buksbaum Salomon - - - 1942 - Guzar,CK
Bulak Ignacy - - - 1942 - Dżałał-Abad ,CWP
Bulik Jan - - - 1942 - Kenimech, 163-2
Bułach Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz,CW,52
Bułdak Ludwik - - - 1942 - Kermine,CW,6-18-4
Bułkowska Maria - - - 1942 - Guzer,CW,VI,W-22
Bułkowski Paweł - - - 1942 - Narpaj
Bunikowski Marcin - - - 1942 - w drodze do Krasnowodzka
Buraczek Zdzisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Buraczewski Józef - - - x - w drodze do wojska Andersa
Burczak Barbara - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
Burczak Bogusław - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
Burczak Jagoda - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
Burczak Julian - - - 1940 - Udacznoje k. Irkucka
Burczewski Józef - - - 1942 - Kermine,CM,2-14-1
Burda Andrzej - - - 1942 - barak 114,rej.troicki,Ałltajski Kraj
Burda Wincenty - - - 1942 - st.Kitab,CW
Burec Pelagia - - - 1942 - ob.. Mołotowski
Burek stanisław - - - 1942 - Guzar, CK,III,C-3
Burghardt Michał - - - 1942 - Guzar,CK,IX,W-9
Burlinski Ignacy - - - 1942 - Krasnowodzk.C,bazy,14
Bury Waleria - - - 1945 - kołchoz Matasy,Ukraina
Burza Jakub - - - 1942 - Guzar,CK,VI,C-35
Burzynska Anna - - - 1940 - Kriesty, obw.archangielski
Burzyński Konstanty - - - 1942 - Tatiszczewo,CW,5P,7
Burzyński Jan - - - 1940 - Kriesty, obw.archangielski
Busiłowicz Antoni - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,43
Buszczak Jan - - - 1942 - st.Kermine, 6A-51
Buśkiewicz Mikołaj - - - 1942 - Szachrisabz,W,55
Butewicz Józef - - - 1942 - Wysokie, C,Szpitalny, 14
Butkiewicz Jolanta - - - 1943 - kołch. Gruszewka, Kazachstan
Byk Feliks - - - 1943 - zesłaniec, WP
Bykowski Włodzimierz - - - 1942 - Kakiem,Gog-King, CM
Byra Józef - - - 1942 - rej.kosichinski / Ałtajski Kraj
Byrski Jan - - - 1940 - Kajen n/rz Czułą, obw.irkucki
Bystroń Karol - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-11
Calewski Bolesław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,10
Caliński Idzi - - - 1942 - Kermine, CW
Cegłowski Józef - - - 1942 - Margelan
Cek Tadeusz - - - 1942 - st.Kitab, CW
Celtnerówna stanisława - - - 1942 - Guzar
Ceplin Antoni - - - 1942 - st.Kermine, VII,A-1
Chabiński Jan - - - 1942 - Guzar, CK, I-b,dodat.5
Chacus Józef - - - 1942 - Czokpak, C,st.zborna,10
Chada Anna - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Chada x - - - 1946 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Chaładaj Władysław - - - 1942 - Kenimech,CW, 7-46
Chałupa Sabina - - - 1941 - Tobolsk
Chałupa Wanda - - - 1941 - Tobolsk
Chałupa Wincenty - - - 1942 - Tobolsk
Chałupnik Roman - - - 1942 - Kermine
Chałus Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad, CM
Chałyszko Bolesław - - - 1942 - Kenimech, CW
Chamielec Jan - - - 1943 - Syktywkar, KomiASRR
Chamielec Józef - - - 1942 - Sidorowo, r. priłuski, KomiASRR
Chamielec Władysław - - - 1942 - Objaczewo, KomiASRR
Charytonik Stanisław - - - 1942 - Tockie,CW
Charytowicz Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW
Chawinska Michalina - - - 1941 - Krasnojarsk
Chełbin x - - - x - Krasnodolsk, obw. północnokazachstanski
Chemieliński Franciszek - - - 1942 - Kenimech,CW,4
Cheminiak Józef - - - 1942 - Tatiszczewo, CP,II, 39a
Cherian Janina - - - 1942 - Karkin-Batasz(k.Guzar)
Chilinski Kazimierz - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Chilkiewicz Wincenty - - - 1942 - Kagan
Chirowski Dominik - - - 1942 - st.Kermine, 5-7
Chlebinska Bronisława - - - 1944 - Krasnodarski Kraj
Chlebińska Wiktoria - - - 1941 - Bolszoj Szyrokowsk, obw.nowosybirski
Chlebiński Aleksander - - - 1942 - Parabiel, obw.nowosybirski
Chlistowski Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,81
Chlor Antoni - - - ok..1942 - rej.ak-daryjski, obw. Samarkandzki
Chmara Jan - - - 1942 - Kenimech,CW,80-3
Chmiel Jan - - - 1942 - Wysokie,C,Szpitalny,14
Chmiel Stanisław - - - 1942 - Mierkie, Kirgiska SRS
Chmiel Walenty - - - 1942 - Pryisk Kirowski
Chmiel Anna - - - 1944 - Miczuryńsk- Rosyjska FSRR
Chmielarz Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Chmielewski Walenty - - - 1942 - Guzar,CK,W-28
Chmielewski Zdzisław - - - 1942 - Kermine(Kenimech),CW,3
Chmieliński Franciszek - - - 1942 - Kenimech,CW,4
Chmieliński Stanisław - - - 1942 - Narpaj,CW,1-4
Chmielowiec Cyprian - - - 1946 - Uljanowsk
Chmura Władysław - - - 1942 - Kermine,3-9
Chodakiewicz Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
Chodanionek Julian - - - 1942 - Szachrisabz,CW,5
Chodarz Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,126
Chodziakiewicz Marian - - - 1942 - Kenimech,CW,171-1
Chojan Ludwik - - - 1941 - Tockie,CW
Chojnacka Albina - - - 1945 - Semipałatyńsk, kazSRS
Chojnacki Cyryl - - - 1940 - Semipałatyńsk
Chojnowski Piotr - - - 1942 - Guzar, CK, I,B
Cholewa Władysław - - - 1942 - Kenimech, CW
Chołomiczek Antoni - - - 1942 - Dżał-Abad, CP, 5DP,117
Choma Andrzej - - - 1942 - Taszłak, PCW
Choma Kazimierz - - - 1942 - st.Kermine, VII,A-8
Choma Wojciech - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Chomak Józef - - - 1942 - Guzar, CK, V,C-1
Chomczanowski Paweł - - - 1942 - Kermine
Chomicki Michał - - - 1942 - Kenimech, CW, 136-2
Chorążewski Teofil - - - 1942 - Jangijul, CW
Chotyniecki Jan - - - 1942 - Jangijul, CW
Chramiec Jan - - - 1941 - Witlang, obw.mołotowski
Chrobeński Jan - - - 1942 - Jakobak, CW, J/1
Chromik Zygfryd - - - 1942 - st.Kitab, CW
Chróściel Franciszek - - - 1942 - Wrewska,CP,33
Chróścielewska Rozalia - - - 1942 - Kwitok, obw.irkucki
Chruściel Jan - - - 1942 - Guzar, CK, III,8
Chruściel Jan - - - 1942 - Uzbekistan
Chrzanowicz (?) Aleksandrowicz - - - 1942 - Kenimech,CW,56
Chrzanowski Andrzej - - - 1942 - Kermine, 7-5-1
Chrząstowski Mikołaj - - - 1943 - Rublowka, Kazachstan
Chrząstowski Aleksander - - - 1940 - Rublowka, Kazachstan
Chrząszcz Leon - - - 1942 - st.Kermine, 5-4
Chuchra Michał - - - 1942 - st.Kermine,3-31
Chudyko (a) Zygmunt - - - 1942 - Kenimech, CW,158-1
Chudziak Piotr - - - 1942 - Kenimech, CW, 124-1
Chudzicki Andrzej - - - 1941 - Tockie,CW
Chudzik Jan - - - 1942 - st.Kermine,IV,18
Chudzinski Zygmunt - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-1
Chumko Józef - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
Chutkowski Józef - - - 1942 - Czokpak,,C,st.zborna,14
Chwiejda Jan - - - 1942 - koł.Kumel/obw.dzambulski/Kazachstan
Chwopis Paweł - - - 1942 - st.Kermine,CW
Chycko Franciszek - - - 1940 - Sybir
Chyliński Tadeusz - - - 1942 - Guzar, CK, IV,C-3
Chytron Julian - - - 1940 - k/Irkucka
Ciaston Tadeusz - - - 1942 - Guzar, CK, IV, W-2
Cichanowicz Eugeniusz - - - 1940 - Kwitok, obw.irkucki
Cichoń Tomasz - - - 1942 - Kermine, CM,6-15-3
Cichoński Henryk - - - 1942 - Szachriabz, CW
Ciechanowski Jan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Ciedeszko Piotr - - - 1942 - st.Kitab, CW
Ciepielski Władysław - - - 1942 - Kermine, CM,III,1-4
Ciereszko Karol - - - 1942 - Kenimech, CW, 150-1
Ciereszko Władysław - - - x - łagier-kopalnia złota
Cierpiałowski Teofil - - - 1942 - Margelan
Ciesielski Wojciech - - - 1945 - transport do Saratowa
Cieślak Aleksandra - - - 1942 - m.Żelezno / obw.polnocnokazachstański
Ciewiera x - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Cipka Anna - - - 1942 - obw.archangielski
Cipka Feliks - - s.Jakuba - 1942 - obw.archangielski
Cipka Jakub - - s.Franciszka - 1942 - obw.archangielski
Cipka Jan - - s.Jakuba - x - obw.archangielski
Cipka Ludwika - - c.Franciszka - 1942 - obw.archangielski
Cipka Władysław - - s.Jakuba - x - obw.archangielski
Cisek Maria - - - 1942 - koł.Kaganowicz, obw.dżałał-abadzki
Cisek Zofia - - - 1942 - koł.Kaganowicz, obw.dżałał-abadzki
Ciszko Franciszek - - - 1942 - st.Kitab,CW
Citron Stefan Jan - - - 1942 - Kenimech, CW,40
Ciunel Michał - - - 1942 - st.kol.Adyr
Ciurlik Alfons - - - 1942 - Komi ASRS
Ciurlik Bogusław - - - 1940 - Komi ASRS
Ciurlik Czesław - - - 1945 - front Austria
Ciurlik Irena - - - 1940 - Komi ASRS
Ciużyńska Jadwiga - - - 1941 - pos. Kargowina, obw.archangielski
Ciużyńska Jadwiga - - - 1945 - sow.Sadorozsadnik,obw.charkowski
Ciużyńska Marianna - - - 1942 - pos. Kargowina, obw.archangielski
Codello Władysław - - - 1942 - Kermine, CW
Cudejko Władysław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Cudykin Izrael - - - 1942 - rej.Samarkandy
Cupryś Grzegorz - - - 1942 - Guzar,CP,III,C-6
Cwenar Franciszka - - - 1940 - Szysz k.Tary / obw.omski
Cwenar Józef - - - 1943 - w Znamience/ obw.omski
Cwenar Marysia - - - 1940 - tajga syberyjska/obw.omski
Cwenar Rozalia - - - 1940 - tajga syberyjska/obw.omski
Cybruch Józef - - - ? - ? w drodze do A.Andersa
Cybruch Władysław - - - 1942 - Czokpak, C,st,zborna,8
Cybruch Józef - - - 1941/1942 - łagry /Daleki Wschód
Cybulska Maria - - c.Hermana - 1940 - Kazachstan/kołchoz Komintern
Cybulski Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Cybulski Paweł - - - 1942 - ok..Uljanowska
Cyganowicz Szloma - - - 1942 - Tockie,CR
Cygielman Aron - - - 1942 - Guzar,CW,H-11
Cyma Cecylia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Cyma Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Cymbajew Antoni - - - 1941(?) - areszt.przez NKWD ?
Cymbajew Eugeniusz - - - ? - od 1943r WP,
Cymbajew Helena - - - 1942 - sow.Czyściński,Ałtajski Kraj
Cymmerling ? - - - 1942 - Guzar,CP,II,W-10
Cyndler Julian - - - 1942 - Buzułuk, CK
Cynz Eugenia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Cyruliczek Władysław - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
Cywiński Kazimierz - - - 1942 - Kenimech, CW,81-3
Czabak Stanisław - - - 1942 - Ługowa
Czajka Jan - - - 1942 - Wysokie,C,szpitalny,1
Czajka Marian - - - 1942 - Guzar, CW,VIII,W-22
Czajka Władysław - - - 1942 - Wrewska,CP-26
Czajkowski Bronisław - - - 1942 - st.Kermine,IV-14
Czajkowski Józef - - - 1942 - Kok-Jangak,CM
Czajkowski Stefan - - - 1942 - Kermine, CM,5-16-1
Czanecki Jan - - - 1945 - Radowice(300km za Moskwą)
Czapla Alicja - - - 1942 - MajkainZołoto,obw.pawłodarski
Czapla Władysław - - - 1942 - MajkainZołoto,obw.pawłodarski
Czapnik Katarzyna - - - 1941 - Szubuń ?, Syberia
Czarkowski Stanisław - - - 1942 - pos. Przelak,obw.archangielski
Czarniecki Włodzimierz - - - 1942 - Krasnowodzk
Czarnopolska Barbara - - - 1942 - rej.Samarkandy
Czarnota Bolesław - - - 1942 - Kenimech, CW,112
Czarnowski Konstanty - - - 1942 - st.Kitab,CW
Czartkowski Jan - - - 1941 - Tockie,CW
Czaszejko-Kowalec Aleksander - - - 1942 - Kenimech,CW,78-4
Czawsz Bazyli - - - 1942 - w Koniezawodzienr 52/ obw.aktiubińskim
Czeczot Stanisława - - - 1941 - obw.nowosybirski
Czeczot Władysław - - - 1941 - obw.nowosybirski
Czeczot Władysław - - - 1944 - obw.nowosybirski
Czemerko Maria - - - 1945 - powrot z Krasnojarskiego Kraju
Czepiel Bolesław - - - 1942 - Czokpak, C, st.zborna,6
Czerech Franciszek - - - 1942 - st.Kitab, CW
Czeredeczko Adela - - - 1941 - Czygielik, obw.semipałatynski
Czerepi Michał - - - 1942 - Guzar,CK,III,C-13
Czerkawski Władysław - - - 1942 - Mirbazar(Kenimech),CW,165
Czernek Stanisław - - - 1942 - Mirbazar(Kenimech),
Czerniak Stanisława - - - 1942 - Kermine,CM,II,12-2
Czerniak Stanisława - - - 1942 - Kermine, CM,3-12-2
Czerniawski Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
Czerniewski Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Czerw Stanisław - - - 1942 - st.Kermine, III, 44a
Czerwiński Grzegorz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,8
Czerwiński Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,29
Czerwonka Jan - - - 1942 - Guzar, CK, VII,W-18
Czerwonka Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW,144
Czesnik Kazimierz - - - 1942 - Biały Jar, Narymski Kraj
Czoboda Antoni - - - 1942 - Krasnowodzk, C,bazy,31
Czochański Kazimierz - - - 1942 - Mirbazar(Kenimech),CW,165
Czopek Anna - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-31
Czternastek Tadeusz - - - 1942 - Kermine,8-5-1
Czubkowski Wiktor - - - 1942 - Szachrisabz,CW,24
Czuchnowski Jan - - - 1942 - st.Taszkient
Czudacz Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,63
Czuj Ludwik - - - 1945 - Szczerbakty.Kazachstan
Czulak Sylwester - - - 1940 - Kalucze n/rz Pojmą, obw.irkucki
Czulak x - - - 1945 - Ogradna k.Kajena, obw.irkucki
Czulak y - - - 1944 - Ogradna k.Kajena, obw.irkucki
Czuło Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW.158-4
Czwartkowska Emilian - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-15
Czwartkowska Katarzyna - - - 1942 - Guzar, CW,VII,c-19
Czwartkowski Józef - - - 1942 - Guzar,CK
Czwartkowski Piotr - - - 1942 - Guzar,CK,II,1-3
Czynciel Stanisław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CK,5DP,43
Czyrkuń Anatol - - - 1942 - st.Kermine
Czyrkuń Aleksander - - - 1942 - st.Kermine, 6-38
Czywil Michał - - - 1945 - Syberia
Czyż Leon - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy, 41
Czyżewski Wiktor - - - 1942 - Kok-Jangak, CM
Czyżycki Zbigniew - - - 1943 - Chworostanka, ZSRR
Ćwiek (Ćwik) Tadeusz - - - 1942 - Czokpak,13
Ćwik Helena - - - 1940 - ArszanTułun,obw.irkucki
Ćwik Jakub - - - 1940 - ArszanTułun,obw.irkucki
Daar Naftali - - - 1942 - Tatiszczewo,77
Dadak Jan - - - 1942 - Szachrisabz, CW,127
Daniel Maciej - - - 1942 - Guzar, CK.,V,W-19
Daniel Maria - - - 1942 - Karkin-Batasz
Daniel Antoni - - - 1945 - Mieczelińsk, obw.Saratow
Daniel Emilia - - - 1940 - Galaszor, obw.Mołotowsk
Daniel Ernestyna - - - 1940/1941 - Galaszor, obw.Mołotowsk
Daniel Felicja - - - 1940 - Galaszor, obw.Mołotowsk
Daniel Władysław - - - 1944 - koł.w rej.Marks, obw. Saratow
Daniluk Eugenia - - - 1941 - rej.Krasnojarska
Daniłkiewicz Maria - - - 1945 - Kordon, obw.wołogodzki
Daniło Jan - - - 1942 - st.Kermine,CO,6-A-13
Danowski Ignacy - - - 1942 - Guzar,CP,I,C-30
Darmetko Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK.VII,C-45
Darowicki Wacław - - - 1942 - Guzar, CK,IV,W-18
Darszenkiewicz Olga - - - 1942 - rej.Samarkandy
Datkiewicz Władysław - - - 1942 - Szachrisabz,CW116
Daulewicz Jan - - - 1942 - st.Kermine,6-A-58
Dawizon Edmund - - - 1942 - st.Kermine
Dąb Michał - - - 1942 - Kenimech,CW,120
Dąbrowska Józefa - - - 1943 - Kiprino,Ałtajski kr.
Dąbrowska Domicela - - - 1955 - ?
Dąbrowska Maria - - - 1942-1943 - Lebiażje
Dąbrowska Zofia - - - 1943 - Wiszniowka, obw. Akmoliński
Dąbrowska Elżbieta - - - 1944 - fedorowski rejon/obw.kustanajski
Dąbrowski Marek - - - 1943 - Kiprino,Ałtajski kr.
Dąbrowski Bronisław - - - 1942 - Kitab,CW
Dąbrowski Stanisław - - - 1942 - Margelan
Dąbrowski Stanisław - - - 1942 - Kitab,CW
Dąbrowski Stanisław - - - 1942 - Margelan
Dąbrowski Tadeusz - - - 1942 - st.Kitab,CW
Dąbrowski Władysław - - - 1942 - Guzar,CKII,W-15
Dąbrowski Zdzisław - - - 1941 - Tockie,CW
Dąbrowski Zygmunt - - - 1941 - Kiprino,Ałtajski kr.
Dąbrowski x - - - 1939-1942 - Kotłas, obw. Archangielski
Dąbrowski Jerzy - - - 1939-1942 - wiezien Kozielska i innych
Dedejczuk Marian - - - 1942 - st.Kitab,CW
Degan Mojżesz - - - 1942 - Kermine,CM,4-15-1
Dembasz Zdzisław - - - 1942 - Kermine,CM
Dembiński Adam - - - 1942 - Mankent,CM
Dembiński Michał - - - 1942 - Czokpak,CO,34d
Dembkowski Ignacy - - - 1942 - Szachrisabz,CW,106
Demczuk Pawel - - - 1942 - Kenimech
Demidowicz Jan - - - 1942 - Kermine,7-8
Demus Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-38
Denk Dezyderiusz - - - 1942 - Kermine,CK
Denko Kazimierz - - - 1942 - st.Kermine,II,1a
Derdziński Zdzisław - - - 1942 - Kenimech,CW,26
Dereń Władysław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Derwis Michał - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-2
Deryn Jan - - - 1942 - Czokpak,CO,34a
Dębkowska Wanda - - - 1942 - Guzar,CW,V,C-43
Dębogórski Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,84-4
Dębski Stanisław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,13
Dibija Jan - - - 1942 - st.Kermine,CW
Długoborski Wojciech - - - 1942 - Kenimech,CW,168-3
Długosz Antoni - - - 1942 - Kermine
Długosz Antoni - - - 1942 - Kermine,II,10-1
Dmitrowicz Aleksy - - - 1942 - Kenimech,CW,65-1
Dmyterko Władysław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,6
Dmytrow Tadeusz - - - 1942 - Guzar,CK,III,8
Dobek Julian - - - 1941 - pos.Otnisk, Syberia, łagry
Dobek Stanisław - - - 1941 - pos. Otnisk, obw.tiumieński
Dobek Zuzanna - - - 1943 - Tobolsk, Syberia
Dobek Wincenty - - - 1941 - pos.Otnisk, obw.tiumieński
Dobiasz Michał - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,24
Dobosz Władysław - - - 1942 - Guzar,CW,VII,C-25
Dobrostański Józef - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,25
Dobrowolski Wiktoria - - - x - areszt.w 1939r
Dobrzańska Maria - - - 1942 - Guzar,CW,III,C-31
Dobrzycki Ignacy - - - 1942 - st.Kermine,4-48
Dobrzyński Stanisław - - - 1942 - Wysokie,C
Dola Wilhelm - - - 1942 - Wrewska,CP,35
Dolata Szczepan - - - 1942 - st.Kermine, CO,51-A-35
Dolecka Feliksa - - - 1942 - r. jasilski, KazSRR
Dolecka Feliksa - - - 1941 - sow.Tersakanski,Kazachstan
Dolgan (Dolhun) Gordiusz - - - 1942 - Kermine,CM,8-16-1
Dollanc Ferdynand - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-25
Dołbniak Ignacy - - - 1940 - pos. Zołotaja Gora,obw.irkucki
Dołęga Eugeniusz - - - 1942 - Kenimech,CW,68
Dołęga Józef - - - 1942 - Kermine,CM,6-15-1
Dołęga Wojciech - - - 1942 - st.Kermine,7-A-61
Dołęga Tadeusz - - - 1942 - Aszchabad,CP,5
Dołęga-Kowalewska Celina-Maria - - - 1941 - Guzar,PCW
Domańska Ludwika - - - 1940 - pos.Pieszczanka / obw.irkucki
Domański Józef - - - 1942 - Kara-Su
Domański Władysław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,23
Domański Eugeniusz - - - - urodzony w 1884r zginął 01.06.1941r w Uchtiżemłag Wietłosian OŁP 7 Komi ASSR. Aresztowany przez NKWD 12.04.1940r.
Domaradzki Hubert - - - 1942 - Kenimech,CW,88-1
Dominiak Bogusława - - - 1940 - Obirkowa, obw.tociemski
Dominito Etka - - - 1942 - rej. Samarkandy
Domino x - - - 1941 - Kalucze, obw. Irkucki
Domko Franciszek - - - 1942 - st.Kermine,1-5
Donatek Paweł - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,13
Donenhersz Zofia - - - 1942 - Mołotow, r.samarkandzki
Donga Henryk - - - 1942 - Szachrisabz,CW,7
Dorner Wacław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Dorniak Józef - - - 1948 - transport powrotny do Polski
Dorosz Zdzisław - - - 1942 - Kermine,II,7-2
Dosuge Wacław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,245
Dowejko Witold - - - 1953 - Sorokino, Kołbinski Lespromchoz
Dowgierd Antoni - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,50
Dowienko Józef - - - 1942 - Krasnowodzk, CM
Dowłasiewicz Józef - - - 1942 - Aszchabad,CP,4
Downar Wincenty - - - 1943 - Kreszczenka, KSRS
Downar Paweł - - - 1943 - Romanowka, Ałtajski Kraj
Drabik Marcin - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-5
Dragon ? - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy, 3
Dragun Albert - - - 1942 - Krasnowodzk
Drągowski Henryk - - - 1942 - Szachrisabz,CW,223
Drdzeń Julian - - - 1942 - Kermine,4-9
Drejsyger Bajła - - - 1942 - rej.Samarkandy
Drewniak Jan - - - 1942 - Taszłak,PCW
Drewski Jerzy - - - 1942 - Czokpak,CO,37a
Driga Benedykt - - - 1942 - Kermine,CM,8-9-3
Drost Stanislaw - - - 1942 - Kenimech,CW,31
Drozd Edmunt - - - 1942 - Kenimech,CW
Drozd(Drozel) Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Drozdowicz Aniela - - - x - Mierkie
Drozdowicz Stefania - - - x - Mierkie
Drozdowska Waleria - - - 1945 - Pietropawłowsk
Drozdowski Władysław - - - 1942 - Guzar
Drożdż Stanisław - - - 1942 - Kermine
Drumałko Franciszek - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy,29
Dryg Teodor - - - 1942 - Szachrisabz,CW,17
Drygalska Zofia, - - - 1942 - sow.Bolszewik
Drygalski Roman - - - 1942 - dom dziecka (?)
Drylaga Ludwika - - - 1942 - st.Kitab,CW
Drżal Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
Duba Witold - - - 1942 - rej. Samarkandy
Dubaniewicz Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW,27
Dubanowicz Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW
Dubicka Leonarda - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-19
Dubiel Teofila - - - 1940 - w Tsinzwie ?
Dubis Józef - - - 1942 - st.Kermine,CO,6-7
Dubis Władysław - - - 1942 - st.Kermine,IV,43a
Duczakowska Maria - - - 1940 - m.Palenczyt / obw.irkucki
Duda Józef - - - 1942 - Taszłak,PCW
Duda Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,242
Duda Stefan - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
Duda Kazimiera - - - 1944 - Dubiciel
Dudek Wojciech - - - 1942 - pos.Kajen, obw.irkucki
Dudko Józef - - - 1942 - Czokpak,CO,3
Dudkowa x - - - 1941 - Ogradna k.Kajena, obw.irkucki
Dudojć Michał - - - 1942 - Szachrisabz,CW,159
Dudzik Adam - - - 1942 - Szachrisabz,CW,1165
Dudzik Władysław - - - 1942 - Narpaj
Dudziński Jan - - - 1942 - st.Kermine,III,19
Dudziński Piotr - - - 1942 - st.Kitab,CW
Dul Jan - - - 1942 - st.Kermine,CO,2-45
Dul Michał - - - 1942 - Krasnowodzk,CO,9
Dul Stanisław - - - 1942 - Guzar,CW,VII,W-6
Dulak Stanisław - - - 1942 - Kermine
Dulęba Irena - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-20
Dulęba Krystyna - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-27
Dulęba maria - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,W-7
Dumska Stefania - - - 1940 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
Duniec Józef - - - 1942 - Szachrisabz,CW,241
Duplicki Jerzy - - - 1942 - Guzar,CK,IV,8
Dus Kazimierz - - - 1942 - st.Kirab,CW
Duszka Tadeusz - - - 1942 - Jangijul,CW
Duszkiewicz Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,164-3
Duszyczka Józef - - - 1942 - Guzar,CK,IV,wW-47
Duszynski Władysław - - - 1942 - Mankent,CW
Dutkowski Czesław - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-57
Dworecki Newoch - - - 1941 - Tatiszczewo,CW,5DP,18
Dworski Józef - - - 1942 - Kazachstan
Dyba Antoni - - - 1942 - Kermine,6-9
Dyba Stefan - - - 1942 - Guzar,CK
Dybizbański Hieronim - - - 1942 - Jakkobak,K-5
Dyczko Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW,189
Dygas Franciszek - - - 1941 - Tockie, CW
Dykas Adam - - - 1942 - Jangijul,CW
Dyko Paweł - - - 1942 - Kenimech,CW,171-2
Dyl Mikołaj - - - 1941 - więzienie w Objaczewie
Dyl Walerian - - - 1943 - o.pr.wNoszul 98,rej.Objaczewo
Dylikowski Stanisław - - - 1942 - Narpaj
Dyl-Stopa Wiktoria - - - 1940 - o.pracy Noszul 98,Komi ASRS
Dymkiewicz Franciszek - - - 1942 - w transporcie nr 557a
Dyńczuk Abram - - - 1942 - rej.Samarkandy
Dyrak Adam - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,8
Dyrdzinski Wiesław - - - 1942 - Kenimech,CW,26
Dyrkacz Włodzimierz - - - 1942 - Kermine,III,5-1
Dyszkowski Stanisław - - - 1942 - Tockie,CW
Dziadul Wacław - - - 1942 - Mankent( szpital)
Dziarnowska x - - - x - ok..Atbasar,obw.Akmolinsk
Dziedzic Maria - - - 1941 - Pierwomajsk,obw..swierdłowski
Dziedzic Anna - - - 1940 - Tułaj, obw.świerdłowski
Dziedzic Jan - - - 1940 - Tułaj, obw.świerdłowski
Dziedzic Józef - - - 1943 - rej. mierkiński, Kazachstan
Dziedzic Tadeusz - - - 1943 - rej. mierkiński, Kazachstan
Dziedzic-Hutek Maria - - - 1943 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
Dziedziczak Lucjan - - - 1942 - Guzar,CK
Dziekoński Izydor - - - 1942 - Kenimech
Dziemidowicz Mikołaj - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna 13
Dziemiera Helena - - - 1940 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
Dzienis Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
Dzierżanowski Henryk - - - 1942 - Kermine,7-6
Dziewanowski Rafał - - - 1942 - Guzar,CK,I-6
Dziewisz Józef - - - 1942 - Kermine,CM,4-14-2
Dzieżgowski Józef - - - 1942 - Krasnowodzk.C.bazy,33
Dzikowski Józef - - - 1942 - Szachrisabz,CW,39
Dzimidowicz Władysław - - - 1942 - Kermine,CM,3-14-2
Dzinkiewicz Mieczysław - - - 1942 - Jangijul,CW
Dziubak Jan - - - 1941 - Tockie,CW
Dziuda Andrzej - - - 1942 - Aszchabad,CP,6
Dziugot(Dzinogot) Stefan - - - 1942 - Guzar,ck,VII,C-43
Dziura Józef - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
Dzyra Teodor - - - 1943 - Nowojagodna, obw. Omski
Dzyra-Górniak katarzyna - - - x - M.Bicza,r.uścszyszewski, obw.omski
Edelman Henry Samuel - - - 1942 - Ługowa
Eintracht (Emtracht) Julian - - - 1942 - st.Kermine
Eksner Stefan - - - 1942 - st.Kitab,CW
Elelman(Edelman) Jakub - - - 1942 - Suzak,obw.Dżałał-Abad,CM
Elinski Władysław - - - 1942 - Mierkie
Endruch Jan - - - 1942 - Kermine,CM,5-18-1
Engel Bronisław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CR
Engelgard Jan - - - 1940 - rozstrzelany-Łuck
Engelmann Maksymilian - - - 1942 - Czokpak,20
Engiert Kazimierz - - - 1942 - Guzar,CK,VI,C-6
Erernfreid Saluk - - - ok..1942 - r. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Erlich Szmul - - - x - rej.chatarczynski, obw. Samarkandzki
Etinger Małka - - - 1942 - rej. Samarkandy
Faber Piotr - - - 1942 - st.Kitab,CW
Fabisiak Edward - - - 1942 - Tockie,CW
Fabisiak Maria - - - 1944 - pos.Pawłowka/obw.pawłodarski/Kazachstan
Fabisz Helena - - - 1942 - st.Kitab,CW
Fajks ? - - - 1939 - rozstrzelany
Fajks Stanisław - - - 1941 - ok..Archangielska
Fajt Tadeusz - - - 1942 - Kermine,CM,5-15-1
Falinski Bronisław - - - 1944 - Warszaawa
Falinski Jan - - - 1943 - Ukraina
Falińska Maria - - - 1941 - pos.Mucznia,obw.archangielski
Faliński Kazimierz - - - 1942 - Czokpak,CO,13
Fangrat Waleria - - - 1952 - Dżetsajstroj, Kazachstan
Farbsztejn Moszek - - - 1941 - Tockie,CW
Faryna Jarosław - - - 1942 - Kitab,CW
Fastyn Halina - - - 1940 - pos.Siewiernoje w Archangielsku
Fastyn Helena - - - 1941 - pos.Siewiernoje w Archangielsku
Fastyn Jadwiga - - - 1942 - Archangielsk
Fastyn Olgierd - - - x - sow.Sosnowka k. Saratowa
Fastyn Roman - - - 1942 (?) - szpital k.Archangielska
Fatuszynski Tadeusz - - - 1942 - Jangijul,CW
Fedok Czesław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,175
Fedorczuk Michał - - - 1942 - Szachrisabz,CW,42
Fedorko Mirosław - - - 1944 - obw.charkowski
Fedorko Stefania - - - 1944 - obw.charkowski
Fedorowicz Hieronim - - - 1942 - Szachrisabz,CW,42
Fedorowicz Jan - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-13
Fedorowicz Mieczysław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,85
Fedorowicz Teodor - - - 1942 - st.Kermine,CW
Feigin Boruch - - - 1942 - st.Kitab,CW
Fejt Arnold - - - 1942 - st.Kermine
Fenc Bogusława - - - 1942 - rej.Samarkandy
Ferenc Józef - - - 1942 - Guzar,CK,IV,W-50
Ferenc Tadeusz - - - 1942 - Guzar,CK
Fic Stanisław - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy,56
Ficek Jan - - - 1940 - Syberia
Ficek Teresa - - - 1940 - Syberia
Ficyk Mikołaj - - - 1940 - w.Priskowa,obw.nowosybirski
Fidenicz Teodor - - - 1940 - areszt.przez NKWD
Fidrych(Fiedrych) Władysław - - - 1942 - Guzar,CK,VII,W-22
Fijak Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK.II,W-30
Fijałkowski Kazimierz - - - 1942 - st.Kermine,II,12
Filip Aleksander - - - 1942 - Kenimech,CW
Filipczyk Bolesław - - - 1942 - Kenimech,CW,154-2
Filipowicz Antoni - - - 1942 - Kermine,CW,IV,A-41Filipowicz
Filipowicz Helena - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-14
Filipowicz Jan - - - 1942 - st.Kermine,VII,A-44
Filipowicz Janina - - - 1942 - Guzar,W,V,W-43
Filipowicz Stanisław - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
Filipowicz Adolf - - - 1942 - rej. Samarkandy
Filipowicz Andrzej - - - 1942 - koł.Krupskaja, obw.samarkandzki
Fiń Stanisław - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
Fiń Ewa - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
Fiołek Leonia - - - 1940 - Sasgorod, r. rewdziński
Firek Stanisław - - - 1942 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
Firmanty Czesław - - - 1942 - Szachrisabz,CW-246
Fiszer Ber - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Flak Jan - - - 1940 - rej.troicki,Ałtajski Kraj
Flak Stanisława - - - 1942 - rej.troicki,Ałtajski Kraj
Flak Tadeusz - - - 1942 - rej.troicki,Ałtajski Kraj
Flak Władysław - - - 1943 - WP, Lenino
Fliciński Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,197
Flis Józef - - - 1942 - Kermine,CW
Florczak Antoni - - - 1942 - Kok-Jangak,CM
Flowarczyny Franciszek - - - 1943 - pod Lenino
Folak Jerzy - - - 1942 - Mankent,CW
Folej Czesława - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-8
Folwarko Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,II,61
Foremny Tadeusz - - - 1942 - Kok-Jangak,CM
Forma Józef - - - 1942 - st.Kermine,CW
Fornal Ludwika - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Frankiewicz Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,143-3
Frankiewicz Marian - - - 1942 - Ługowa
Franków Paweł - - - 1942 - Chim-Stroj, rej.krasnouralski
Frąckiewicz Wiktoria - - - 1942 - Aktiubińsk / Kazachstan
Frąckiewicz Władysław - - - 1942 - Aktiubińsk / Kazachstan
Frąckowiak Maksymilian - - - 1942 - st.Kitab,CW
Frąckowiak x - - - 1941-1942 - 35 łagp.X oddz.SUŁ w Gari
Frączkowski Czesław - - - 1942 - Kermine,VI,3
Fritz Henryk - - - 1942 - Mierkie
Fronczek Eugeniusz - - - 1942 - Czokpak,17
Froń Sylwester - - - 1942 - Szachrisabz,CW,232
Frost Czesław - - - 1942 - Tockie,CW
Fruchtman Marian - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-12
Frydryk Regina - - - 1941 - Wietka,Komi ASRS
Frydryk Stanisław - - - 1942 - Karabułak,KazSRS
Frydrykiewicz Adolf - - - 1942 - rej.Samarkandy
Fudali Łukasz - - - 1939 - Stanisławów/ rozstrzelanie
Fudała Jan - - s.Romana - 1944 - Wiechoturie/obw.swierdłowski
Fudała Roman - - s.Tomasza - 1942 - w.Pija,rej.Wierchoturje
Fudel Mikołaj - - - 1942 - Szachrisabz,CW,107
Fulara Julian - - - 1942 - Dżałał-Abad,CR
Fularz Adam - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Furkałowska Maria - - - 1942 - Kalucze, r. szytkiński
Furkałowski Paweł - - - 1946 - k.Omska
Furmanek Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,2
Furmanik Henryk - - - 1942 - st.Kermine,VII,A-7
Fyłyk Jan - - - 1942 - st.Kermine,IV,69
Gabryś Franciszek - - - 1942 - Karszy
Gaca Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,133-1
Gacek Mieczysław - - - 1942 - Guzar,CP,III,C-10
Gach Leon - - - 1942 - Kajgorodzka Baza Mechaniczna
Gadacz Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz,CW,220
Gadziński Feliks - - - 1942 - st.Kermine,CW,III,11
Gaj Paweł - - - 1942 - st.Kermine,5-A-37
Gajdanowicz Bronisław - - - 1942 - Kermine,CM,4-18-2
Gajewska x - - - 1942 (?) - Majkain Zołoto/ obw.pawłodarski
Gajewski Szczepan - - - 1942 - Czokpak,CO,27
Gala stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Galica Franciszek - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,16
Galica Jan - - - 1942 - Czokpak,CO,29a
Galica Szymon - - - 1942 - Czokpak,CO,8
Galik Wacław - - - 1942 - Kenimech,CW,78-2
Galin Urszula - - - 1940 - Bułajewo,obw.kazachstański
Galus Adam - - - 1942 - Kermine
Gałaś Stanisław - - - 1942 - Kermine
Gałczewski Antoni - - - 1942 - Czokpak
Gałczyk Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,6-A-6
Gałczyńska Irena - - - 1942 - Guzar,CW,VII,W-20
Gałek Juda - - - 1942 - rej. Samarkandy
Gałka Maria - - - 1942 - Karkin-Batasz,C
Gałka Maria - - - 1943 - Czułakkurgan, obw. Czymkiencki
Gałka Maria - - - 1943 - Czułakkurgan,obw.czymkiencki
Garbicki Walenty - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,15
Gardecka Honorata - - - 1942 - Szobbas, UzbSRS
Gardecki Tomasz - - - 1942 - Szobbas, UzbSRS
Garfunkiel Chameh - - - 1942 - st.Kermine
Garmułkiewicz Franciszka - - - 1942 - Grybanowo, obw. Irkucki
Garmułkiewicz Franciszek - - - x - Kazachstan
Garwolinski Tadeusz - - - 1942 - Wysokie, C.szpit, 14
Gasiuk Janina - - - 1941 - Łagier 21,rej.wożegodzki
Gaskównka Czesława - - - 1942 - Guzar,CW,VI,C-40
Gauer Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,VI-19
Gawel Karol - - - 1942 - Kermine,CM,3-13-5
Gawiński Jan - - - 1942 - Czokpak,19
Gawlak Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
Gawlik Jan - - - 1942 - Wrewska,CP,20
Gawlik Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,CW
Gaworek Antoni - - - 1942 - Narpaj
Gawronski Roman - - - 1940 - obóz 90,Ałtajski Kraj
Gawronski Edward - - - 1942 - Czkałow, r.Samarkandy
Gawrychowski Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-8
Gawrylczyk Bronisław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,36
Gąsior Jan - - - 1942 - Kermine,CM,8-20-1
Gąsiorek-Gąsiorowski Andrzej - - - 1942 - Guzar,CK,I,18
Gąsiorowski Zygmunt - - - 1942 - Czokpak,CO,4
Gąska Piotr - - - 1942 - Jangijul,CW
Gąska Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,II,14
Gąska Władysław - - - 1942 - Guzar,CK,X,W-15
Gąska Karol - - - 1942 - Kamienka, Syberia
Gąska Rozalia - - - 1942 - Kamienka, Syberia
Gąsowski Władysław - - - 1941 - w transporcie…
Gąszowski Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,151-2
Geczuta Stanisław - - - 1942 - Taszłak,PCW
Genachow Abraham - - - 1942 - Guzar,CW
Gerczak Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-36
Gerenczak Helena - - - 1942/1943 - Semipałatynsk
Gerlach Anna - - - 1943 - w Ujarze, Krasnojarski Kraj
Gerlach Bronisława - - - 1943 - w Ujarze, Krasnojarski Kraj
Gerlach Jozef - - - 1944 - łag.Kaczyńsk, Krasnojarski Kraj
Gerlach Józefa - - - 1945 - w Ujarze, Krasnojarski Kraj
Gerlach Stanisław - - - 1943 - Nowosybirsk
Gerlach Tadeusz - - - 1940 - Zieja(Tieja ?)-Zimowio, Krasnojarski Kraj
Gerle Katarzyna - - - 1941 - Kamionka, obw.semipałatyński
Gibała Stanisław - - - 1942 - st.Kermine,CW
Gibas Wojciech - - - 1942 - Ługowa
Gibauer (Gebayer) Teodor - - - 1942 - Kenimech,CW,24
Gieniewski Benedykt - - - 1942 - Wrewska,CP,48
Giercuszkiewicz B - - - 1940 - Szypilińsk, Krasnojarski Kraj
Gierkowski Jan - - - 1942 - Aszchabad,CP,7
Gieruch Bolesław - - - 1942 - Kermine.CM,4-18-1
Gilewski Mieczysław - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-11
Gilik (Giluk) Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW
Gitelman Hersz - - - 1942 - r. chatarczynski, obw. samarkandzki
Giza Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,80-2
Glanczer Samuel - - - 1942 - rej.Samarkandy
Glanowski Stanisław - - - 1942 - Kermine,CM,7-10-2
Gleich Bernard - - - 1942 - Czokpak,CO,23
Glezynger Mira - - - 1942 - rej.Samarkandy
Gliniak Irena - - - 1944 - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
Gliniak Józefa - - - 1944 - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
Gliniak Tekla - - - x - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
Gliniak Władysława - - - x - rej.Dżurin,obw. Aktiubinsk
Glinowiecki Gutek - - - 1942 - rej. Samarkandy
Gliński Bronisław - - - 1942 - Guzar
Gliński Bronisław - - - 1942 - Guzar,CK,V,C-23
Głąb Magdalena - - - 1941 - Borowoj,rej.barnaulski
Głąb Weronika - - - 1941 - Borowoj,rej.barnaulski
Głodowski Emil - - - 1942 - Karszy
Głodowski Jan Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,21
Głośny Franciszek - - - 1942 - Margelan
Głowacki Marian - - - 1942 - Guzar,CK,II,11
Głowacki Michał - - - 1942 - Kermine,V,2
Głowacki Mieczysław - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-15
Głowacki Tadeusz - - - 1941 - Guzar,CP,III,C-5
Głowienka Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,157-1
Głowiński Józef - - - 1941 - więzienie NKWD,Kryzył-Orda
Główka Józefa - - - 1944 - Czernoreck,obw.pawłodarski
Głuszczak Paweł - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-28
Głuszek Hela - - - 1940 - Kalucze, obw. irkucki
Głuszek Janina - - - 1941? - Kalucze, obw.irkucki
Gniazdowski Jan - - - 1942 - Kermine
Gnidec Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,77
Gnoinski Ksawery - - - 1942 - Guzar,CK,III,13
Gocek Walenty - - - 1942 - r. chatarczyński, obw. Samarkandzki
Goch Solel - - - 1942 - rej. Samarkandy
Godawa Edward - - - 1942 - Wrewska,CP,61
Godawa Helena - - - 1942 - Guzar,CW,V,C-43
Godlewski Bronisław - - - 1941 - Tockie,CW
Godlewski Henryk - - - 1942 - Dzałał-Abad,CP,5DP,100
Godlewski Wacław - - - 1942 - Kermine,CM,2-14-2
Godłowski Kazimierz - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-6
Godowski Antoni - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
Godyczko-Ćwirko Ludwika - - - 1942 - st.Kitab,CW
Gojrzewski Stefan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,33
Golarowna Janina - - - 1942 - rej. Samarkandy
Golba Eleonora - - - 1942 - koł.Kryzył-Juduz, UzbSRR
Golba Franciszek - - - 1941 - Lednia, obw.archangielski
Golba Helena - - - 1942 - Chanaka, TadżSRR
Golba Jadwiga - - - 1944 - Leninabad, Tadżykistan
Golba Michalina - - - 1942 - Chanaka, TadżSRR
Golba Janina - - - 1942 - Kyzył-Juduz, UzbSRR
Gold Stanisław - - - 1942 - Narpaj,10
Goldberg Szyja - - - 1942 - Guzar,CW
Goldblum Zanwel - - - 1942 - rej.Samarkandy
Goldcum Zysel - - - 1942 - rej.Samarkandy
Goldhuber Izydor - - - 1942 - Guzar,CW,II,4
Goldman Chaskiel - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Goldman Józef - - - 1942 - koł. K. Askar, obw.samarkandzki
Goldsztejn Jerzy - - - 1942 - Krasnowodzk,CM
Goldsztejn Nuchman - - - 1942 - Mierkie
Goldwassen Isia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Goldyn Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Golec Aleksander - - - 1942 - Kermine,CM,3-11-2
Golec Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz,CW,174
Golec Jan - - - 1942 - Tatiszczewo,CW,5DP,27
Golek Gitla - - - 1942 - rej. Samarkandy
Golpszryf Lanwel - - - 1942 - rej.Samarkandy
Gołacki Bronisław - - - 1940 - łag.Uchta, Komi ASRR
Gołąb Piotr - - - 1942 - Kitab,CW
Gołąb Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,192
Gołębiowska Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
Gołębiowski Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-49
Gołębiowski Czesław - - - 1942 - Guzar,CK,X,W-8
Gołębski Jerzy - - - 1942 - st.Kitab,CW
Gołowski Stefan - - - 1942 - st.Kermine
Gołub Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,87-1
Gołubienko Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,4-58
Gomaliczek Piotr - - - 1942 - Guzar,CK,I,B,
Gomola Stanisław - - - 1942 - Jakkobak,CW
Gonkowa x - - - 1941 - Presnoredutie/ obw.kustanajski
Gonsiorowski Mikołaj - - - 1942 - Mankent,CW
Gontak Antoni - - - 1942 - st.Kitab,CW
Gontarz Jan - - - 1942 - Mierkie
Goń Stefan - - - 1942 - st.Kermine,VI,19
Gorbacz Stanisław - - - 1942 - Jangijul,CW
Gorczyca Tadeusz - - - 1942 - st.Kermine,3-30
Gordański Aleksander - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Gordennler Wolf - - - 1941 - rej.Samarkandy
Gorecki Stefan - - - 1942 - rej. Samarkandy
Gorgon Józef - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,11
Gortych Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW,150
Gorzeń Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,219
Gorzkiewicz Anna - - - 1943 - Syktywkar, KomiASRR
Gorzkiewicz Ludwik - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
Gorzkiewicz Michał - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
Gorzkiewicz Piotr - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
Gorzkiewicz Stanisław - - - 1943 - Syktywkar, KomiASRR
Gorzkowski Stanisław - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna
Gosk Mieczysław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,92
Gowin Józef - - - x - areszt.w 1939r -NKWD
Gozdek Aniela - - - 1942 - Biełojarka, obw. Akmoliński
Goździk Helena - - - 1942 - rej.Samarkandy
Góral Bazyli - - - 1942 - Kara-Su
Góralowa x - - - x - rej.krasnokucki/ obw.pawłodarski/Kazachstan
Górecka Antonina - - - 1944 - Semipałatyńsk / Kazachstan
Górecki Franciszek - - - 1940 - ok..Lwowa- rozstrzelanie NKWD
Górgul Jan - - - 1943 - Pierwomajsk
Górka Maria - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Górka Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Górska Irena - - - 1945 - Michajłowska, obw.czymkieniecki
Górska Zofia - - - 1942 - rej. Samarkandy
Górski Bolesław - - - 1942 - w drodze z Archangielska
Górski Stanisław ,Józef - - - 1942 - Kermine,CW
Górski x - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Gpak Henryk - - - 1942 - rej. Samarkandy
Grabi Józef - - - 1942 - kol.Zarawszan, obw. Samarkandzki
Grabowiecki Szczepan - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna.13
Grabowski Czesław - - - 1942 - Guzar, CK,II,C-20
Grabowski Jerzy - - - 1942 - Taszłak,PCW
Grabowski Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,30
Grabowski Władysław - - - 1942 - Kermine,III,7
Grabowski Zygmunt - - - 1942 - Dżydżak
Grabski Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,I,2
Graczyk Władysław - - - 1942 - Kenimech,CW,1
Gradzewicz Piotr - - - 1951 - pos.Morozowo, obw.irkucki
Gradzewicz Piotr - - s.Klemensa - 1951 - Irkuck
Gralewski Władysław - - - 1952 - Kiedracz, obw.tomski
Gramacki Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,79-2
Graniczny Jan - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,86
Grądkowski Feliks - - - 1942 - Kara-Su
Greczyn Jerzy - - - 1942 - st.Kitab,CW
Greczyn-Czereśniowska Anna - - c.Leona - x - Sybir
Gregorczyk Michał - - - 1942 - Kara-Su
Gregorewicz Stafan - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,8
Grębowiec Szczepan - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-16
Grinberg Nacia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Grinsztein Mendel - - - 1942 - ob.. Samarkandzki
Groch Antoni - - - 1942 - Kermine
Grochola Celina - - - 1942 - Piaskowce? ZSRR
Grochola Jan - - - 1942 - Piaskowce? ZSRR
Grochola Teofila - - - 1942 - Piaskowce? ZSRR
Grochowski Jankiel - - - 1942 - Margelan
Grochowski Stanisław Seweryn - - - 1942 - Kitab
Grodski Jan - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-43
Grodzicki Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,176-2
Grodzicki Kazimierz - - - 1941 - ?
Gromadka Ludwika - - - 1942 - st.Kermine,5-11
Gromół Wincenty - - - 1942 - Aszchabad,CP,8
Gróbiel (Grubiel) Aleksander - - - 1942 - Szachrisabz,CW,138
Gruberówna Cyla - - - 1942 - rej.Samarkandy
Grumet Maurycy - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,115
Gruszczak Grzegorz - - - 1941 - lesopunktnr 8,rej.syktywkarski
Gruszewski M.G - - - 1942 - Mierkie
Gruszka Stefan - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-19
Gruszkiewicz Izrael - - - 1942 - Kermine
Gruszko Bronisław - - - 1942 - Dzałał-Abad,CP,5DP,30
Grydziuk Jan - - - 1942 - Szachrisabz,CW
Grygorczyk Michał - - - 1942 - Guzar,CK.I,C-7
Grygorowicz Klemens - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-48
Grymiński Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV-52
Gryncewicz Konstanty - - - 1942 - Kermine,CM,5-19-2
Gryndzia Stanisław - - - 1943 - Rakitianka, r. miednogorsk
Gryniewicz Bolesław - - - 1942 - Wrewska,CP,69
Gryniewski Kazimierz - - - 1942 - Kwitok, obw.irkucki
Grynszpan Sara - - - 1942 - rej. Samarkandy
Gryszkiewicz Jerzy - - - 1941 - areszt. w Berezweczu
Gryzan Teresa - - - 1940 - Syberia
Gryzowski Michał - - - 1942 - Kenimech,CW,178-1
Grządziel Maria - - - 1942 - Romietan,obw.bucharski
Grządziel Stanisława - - - 1942 - rej.Romietan
Grządziel Zdzisław - - - 1942 - Teheran
Grządziel Zygmunta - - - 1942 - Romietan,obw.bucharski
Grzebieniak Tadeusz - - - 1942 - st.Kermine,CO,6-A-27
Grzegorczyk Władysław - - - 1941 - Tatiszczew,CW,5DP,19
Grzegorzewski Kazimierz - - - 1942 - Kenimech,CW,75-2
Grzelak Mieczysław - - - 1942 - Wrewska,CP,43
Grzemski Andrzej - - - 1942 - Szachrisabz,CW,253
Grzesiak Eugeniusz - - - 1942 - Wierchoturnia,obw.świerdłowski
Grzesiak Franciszka - - - 1941 - Wierchoturnia,obw.świerdłowski
Grzesiak Jan - - - 1945 - koł.Rad Ziemla, obw.chersonski
Grzesiak Stanisława - - - 1945 - Wierchoturnia,obw.świerdłowski
Grzesik Paweł - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-49
Grzesiński Michał - - - 1942 - Narpaj,9-1
Grześkiewicz Józef - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,4
Grześkowiak Stanisława - - - 1943 - w Mamlutce /obw.północnokazachstański
Grześkowiak Zygmunt - - - 1940 - m.Woskriesienowka/obw.północnokazachstański
Grzonkowski Leon - - - 1942 - Kenimech,CW,CW,170-1
Grzyb Aniela - - - 1945 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Grzyb Genowefa - - - 1942 - Guzar,CW,VIII,C-18
Grzyb Stanisława - - - 1942 - Guzar,CW,II,C-47
Grzyb Władysław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,41
Grzybalski Zbigniew - - - 1941 - Mała Bukoń,obw.semipałatynski
Grzybowski Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-40
Grzymała Aleksander - - - 1942 - Guzar,CK,I,W-10
Grzyminski Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,CW
Gubalik Władysław - - - 1942 - Aszchabad,CP,9
Gubczyk Tomasz - - - 1942 - Wysokie,C.szpitalny10
Gubicz Grzegorz - - s.Antoniego - 1944 - Dżambula(Taraz)/Kazachstan
Gudes Henryk - - - 1942 - rej. Samarkandy
Gugała Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
Gul Piotr - - - 1942 - Guzar,CK,1-B,dodat.8
Gula Stanisław - - - 1942 - Kermine,CM,II,2-1
Gumny Stanisław - - - 1942 - st.Kitab,CW
Gumoła Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW
Gustynowicz Bazyli - - - 1942 - Guzar,CW,VI,W-25
Gutkowski Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-10
Gutowski Jan - - - 1942 - Kenimech,CW,9
Guzik Jan - - - 1942 - st.Kitab,CW
Guzik Władysław - - - 1941 - Kuzjol,KOMI ASRS
Guzik Zofia - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Gużonek Konstanty - - - 1939 - areszt.przez NKWD
Gużonek Stefan - - - 1944 - Żertumsuk,KazSRS
Gużowski x - - - przed 1946 - obw.pawłodarski /Kazachstan
Gwaj Paweł - - - 1942 - st.Kermine,CW,A-37
Gwardecki Bronisław - - - 1942 - Kenimech,CW,34
Gwiazda Franciszek - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,16
Gwiazda Władysław - - - 1941 - Tatiszczewo,CW,5DP,22
Gwiazdoń Stanisław - - - 1941 - Guzar,CK,VI,W-25
Gwiżdż Marcin - - - 1941 - st.Kermine,VI,A-29
Gwoździew Włodzimierz - - - 1941 - Margelan
Habrych Piotr - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 216
Hacuś Antoni - - - 1942 - Wysokie, C.szpit.7
Hacyk Franciszek - - - 1942 - Czokpak,19
Hadała Ludwik - - - 1942 - Czirakczi, CW
Hadam Michał - - - 1942 - Krasnowodzk, C, bazy, 23
Hady Andrzej - - - 1942 - Tatiszczewo,CP, II, 35a
Hajbura Andrzej - - - 1942 - st.Kermine
Hajdakówna GolI - - - 1942 - rej.Samarkandy
Hajdakówna Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
Hajduk Franciszek - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 231
Hajduk Maria - - - x - w drodze do WP
Hajdukiewicz Antoni - - - 1942 - Narpaj, 5-3
Hajtałowicz Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz, CW, 80
Haliński Władysław - - - 1942 - ,CW, 169-1
Hałaburda Kazimierz - - - 1942 - Margelan
Haładyj Władysław - - - 1942 - st.Kermine, 7-A-46
Hałajko Danuta - - - 1945 - Dżurun,obw.aktiubinski,KazSRS
Hałajko Emilia - - - 1944 - Ałga,obw.aktiubinski,KazSRS
Hałczak Władysław - - - 1942 - st.Kermine, 5-B-2
Hałub Michał - - - 1942 - Kermine, CM,8-11-1
Hałus Antoni - - - 1942 - Kermine, CM, 1-9-2
Hamburger Moritz - - - 1942 - Itifak, rej.Samarkandy
Hammer Józef - - - 1942 - Ługowa
Hamulewicz Eugeniusz - - - 1942 - Kermine, CM,8-6-3
Handerek Jan - - - 1942 - Czok-Pak, 18
Hanebach Tadeusz - - - 1942 - Kenimech, CW
Hannebach Julian - - - 1942 - rej.Samarkandy
Hanower Wolf - - - 1942 - Guzar,CK
Haracz Antonina - - - 1945 - kol.Nowaja Put, KazSRS
Haspod Jan - - - 1941 - Majkain-Zoloto
Haszcz Franciszek - - - 1941 - os.Juranka/rep.Komi
Haupt Mieczysław - - - 1942 - Kenimech, CW, 147-2
Hauptman Lola - - - 1940 - Kokpiekty,obw.semipałatynski
Hauzner Salomon - - - 1945 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Hazenfus Bernard - - - 1942 - Guzar,CW
Hejran Jan - - - 1940 - Kaban nr 2, r.kuszwinski
Helba Władysław - - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,54
Heller Henryk - - - 1942 - Kermine,CM,1-6-1
Helman Antoni - - - 1941 - Kołtubanka
Helman Dawid - - - 1942 - Kitab, CR
Hemler Tadeusz - - - 1942 - Kermine, CM,1-4-2
Herba Tadeusz - - - 1942 - Krasnowodzk,C,bazy,30
Herbeć Walenty - - - 1942 - Aszchabad, CP,10
Herbstman x - - - 1942 - Itifak, rej.Samarkandy
Herbstman Pinkus - - - 1942 - Itifak, rej.Samarkandy
Herman Cyla - - - 1942 - rej.Samarkandy
Herman Marcin - - - 1942 - Guzar, CK,I,W-23
Heronis Kazimierz - - - 1942 - szpit.Ziadin, obw.samarkandzki
Hess Stanisław - - - 1941 - Tockie, CW
Hildebrandt Maksymilian - - - 1945 - Charków
Hładowski ieczysław - - - 1942 - Narpaj
Hoc Kazimierz - - - x - Kermine,CW
Hochhauser Dawid - - - 1942 - Margelan
Hoffman Artur - - - 1941 - ferma1(2),obw.semipałatyński
Hoffman Kazimierz Paweł - - - 1942 - Mierkie,Kazachstan
Hofler Józef - - - 1941 - Tatiszczewo, CW,5DP,20
Hołubowicz Konstanty - - - 1942 - Kenimech, CW,82-1
Hołyński Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-27
Horba Julian - - - 1946 - Żelezienka / obw.pawłodarski /Kazachstan
Horba Teresa - - - 1943 - w Irtyszsku
Horbatowski Bolesław - - - 1942 - Margelan
Hordynski Marian - - - 1942 - st.Kitab, CW
Hordyńska Maria - - - 1943 - Borowoje,obw.kustanajski,KazSRS
Hordyński Stefan - - - 1943 - Borowoje,obw.kustanajski,KazSRS
Horn Abram - - - 1942 - koł.Kaganowicza, rej.pachtakorski
Hornik Zbigniew - - - 1944 - Czernuszki, ob..stawropolski
Hornowicz Krystyna - - - 1941 - Pawłodar
Hornowicz Krystyna - - - 1941 - Pawłodarz
Horodecki Jerzy - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-55
Horodok Kazimierz - - - 1942 - Tatiszczewo,CP,II,36a
Horoszkiewicz Kazimierz - - - 1942 - w Tobolsku
Horwat-Horbaczynski Aleksander - - - 1942 - st.Kermine,CW
Hrycaj Antoni - - - 1942 - Kenimech, CW,170-2
Hryniak Marian - - - 1941 - Tatiszczewo,CW,5Dp,14
Hryniewiecki Kazimierz - - - 1942 - Guzar,CK,VII,C-11
Hrynkiewicz Piotr - - - 1942 - Guzar, CK,II,7
Hubacz Andrzej - - - 1942 - Ural
Hubacz Katarzyna - - - 1943 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
Hubacz Maria - - - 1940 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
Hubacz Teodor - - - 1940 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
Hubacz Włodzimierz - - - 1940 - BiałyJar,rej.werhecki,obw.tomski
Huber Edward - - - 1942 - st.Kermine,CW
Hula Anna - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRR
Hulewicz Stanisław - - - 1942 - Wysokie,C.szpitalny14
Hulewicz(Gulewicz) Rościsław - - - 1942 - kołchoz Siemakino, obw.wołogodzki
Hulewicz(Gulewicz) Włodzimierz - - - 1942 - obw.wołogodzki
Hus Franciszek - - - 1942 - Jakkobak,CW,H-2
Husak Ludmiła - - - 1940 - podczas transportu
Huzar Maria - - - 1940 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Huzarski Jerzy - - - 1942 - Cziokpak,23
Iberfirer Lejb - - - ok..1942 - r.ak-daryjski, obw.samarkandzki
Ilczuk Józef - - - 1942 - Czokpak,C,st.zborna,7
Isalski Władysław - - - 1942 - Kenimech,CW,90-2
Iskra Stanisław - - - 1944 - rej.trojski,Ałtajski Kraj
Iwan Klemens - - - 1942 - x
Iwanicki Waldemar - - - 1941 - Solwyczegodzk, obw.archangielski
Iwanik(Iwaniuk) Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,80-4
Iwanowski Bohdan - - - 1942 - Szachrisabz,161
Iwanowski Józef - - - 1942 - Kermine,CM,8-7-1
Iwanowski Edward - - - 1942 - m.Wieriużskoje Oziero/rej.ustiański/obw.archangielski
Iwańciów Stefan - - - 1942 - Ługowa, CW
Iwańczuk Julian - - - 1942 - st.Kermine,VII,34
Iwański Sergiusz - - - 1942 - Guzar,CK,II,C-25
Iwańszuk Mikołaj - - - 1942 - Guzar,CK,IV,W-44
Iwardowski Aleksander - - - 1942 - Kenimech, CW,132
Iwaszko Bazyli - - - 1942 - st.Kermine,7-A-62
Jabloński Alfons - - - 1947 - ZSRS
Jabłońska Stanisława - - - 1954 - pod Taszkientem
Jabłoński Czesław - - - 1942 - st.Kermine,CW
Jabłoński Jan - - - 1942 - st.Kermine
Jabłoński Mieczysław - - - 1942 - Taszłak,PCW
Jabłoński Józef - - - 1953 - koł.Lenina,obw.ilijczewski
Jabłoński Leopold - - - 1952 - Sako-Wancetti, Kazachstan
Jabłuszewski Placyd - - - 1942 - Szachrisabz,CW,187
Jacek Bazyli - - - 1942 - Wrewska,CP,86
Jachimek Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,11
Jachimowicz Jadwiga - - - 1942 - Kazachstan
Jachniewicz Edward - - - 1942 - st.Kitab,CW
Jaciow Bohdan - - - 1945 - oboz NKWD nr 523
Jaćków Mikołaj - - - 1941 - Tockie,CW
Jagas Alfred - - - 1941 - Kwitok, obw.irkucki
Jagas Róża - - - 1945 - Kosicha 9B,Ałtajski Kraj
Jagielonski Wacław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Jakielski Władysław - - - 1942 - Guzar,CK,XI-9
Jakieła Adam - - - 1942 - szpital w Michajłowce / Kazachstan
Jakieła Maria - - - 1941 - Pietrowskoje Oziero /Ałtajski Kraj
Jakobiec(Jakóbiec) Anna - - - 1941 - Krasnojarsk
Jakowczuk Iwan - - - 1941 - Tockie,CW
Jakubczyk Andrzej - - - 1942 - st.Kermine, 6-28
Jakubowicz Fryda - - - 1942 - rej.Samarkandy
Jakubowski Catko - - - 1941 - Tockie,CW
Jakubowski Jan - - - 1942 - Guzar, CK,II,V-53
Jakubowski Jerzy - - - 1942 - Narpaj,1-2
Jakubowski Józef - - - 1942 - Tatiszczewo, CW,5DP,29
Jakubowski Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK.III,C-19
Jakus Sylwester - - - 1942 - Dzałał-Abad,CP,5DP,64
Jampolski Jerzy - - - 1942 - Buzułuk
Jamrozik Tadeusz - - - 1942 - Kara-Su
Jamróz Antoni - - - 1943 - BiełowskiSwinosowchoz,Ałytajski Kraj
Jamróz Antoni - - - 1942 - m.Biełowskij swinosowchoz/Ałtajskij Kraj
Janas Szczepan - - - 1942 - Kazachstan
Janczewski Ignacy - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-25
Jandy Roman - - - 1942 - Szachrisabz,CW
Janelt Bronisław - - - 1941 - Tockie,CW
Jania Wincenty - - - 1942 - Guzar,CW,IV,14
Janicka Zofia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Janicki x - - - 1942 - Kermine
Janicki Stanisław - - - 1941 - Tockie,CW
Janiga Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,III,8
Janik Rozalia - - - 1941 - pos.Swietłoje,obw.wołogodzki
Janik Stanisław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,91
Janik Zbigniew - - - 1942 - Berezowka, r.niżnieomski
Janiszewski ? - - - 1940/41 - tajga archangielska
Janiszewski Edward - - - 1941/42 - tajga archangielska
Janiszewski Janio - - - 1941/42 - tajga archangielska
Janiszewski Tadeusz - - - 1941/42 - tajga archangielska
Janiszewski Jan - - - 1941 - Kazachstan
Jank Karol - - - 1940 - x
Jankiewicz Józef - - - 1942 - Ural
Jankiewicz Tadeusz - - - 1942 - Kermine,CM,7-12-3
Jankiewicz Józef - - - 1942 - sow.nr23/obw.pawłodarski/Kazachstan
Jankiewicz Zofia - - - 1944 - Kazachstan
Jankowska Ewa - - - 1942 - ferma nr 1,sowchoz nowotrojski
Jankowski Bronisław - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-3
Jankowski Cezary - - - 1942 - Kenimech,CW,158-2
Jankowski Ignacy - - - 1942 - Kitab,CW
Jankowski Józef - - - 1941 - Tockie,CW
Jankowski Kazimierz - - - 1942 - Szachrisabz, CW,140

Jankowski Michał
- - - 1942 - Kermine, CM,6-1

Jankowski Wincenty - - - 1942 - Margelan
Janocha Piotr - - - 1942 - Szachrisabz,CW,182
Janowski Czesław - - - 1942 - Guzar,CK,W-38
Janowski Mikołaj - - - 1942 - Guzar,CW
Janusz Wojciech - - - 1942 - Aszchabad, CP,11
Januszewski Bronisław - - - x - w Sosnowce/obw.mołotowowski
Januszewski Wilhelm - - - 1942 - w Sosnowce/obw.mołotowowski
Januszkiewicz (kpr) Wacław - - - 1942 - Kitab,CW
Januszkiewicz(strz). Wacław - - - 1942 - Kitab,CW
Januszko Adam - - - 1942 - Kermine,CM,2-17-2
Januszonek Władysław s.Julii - - - 1940 (?) - łagry
Januszonek Władysław s.Jana - - - 1940 - sow.Zagot Skot/obw.pawłodarski/Kazachstan

Janyska Andrzej
- - - 1942 - Dżałał-Abad,CP,5DP,16

Jara Franciszek - - - 1942 - st.Kitab,CW
Jaraszkiewicz Wincenty - - - 1942 - Szachrisabz,CW,177
Jarecki Jan - - - 1942 - Kenimech,CW.III-2
Jarmoliński Franciszek - - - 1942 - Guzar,CK,V,W-5
Jarocz Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Jarosiński Marek - - - 1942 - rej.Samarkandy
Jarosiński Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,VII,W-5
Jarosławski Józef - - - 1942 - Szachrisabz,CW,34
Jarosz Antoni - - - 1942 - Czokpak,C, st.zborna,12
Jarosz Józef - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,61
Jarzębkowski Stefan - - - 1942 - Kermine,CM,1-12-2
Jarzębowski Kazimierz - - - 1942 - Szachriabz,CW,171
Jasinski Ludwik - - - 1942 - Kermine,CM,1-7-2
Jasińska Danuta - - - x - obw.archangielski
Jasińska Janina - - - x - obw.archangielski
Jasińska Julia - - - x - obw.archangielski
Jasińska Marianna - - - x - obw.archangielski
Jasiński Alfons - - - 1942 - Szachrisabz,CW,240
Jasiński Aleksander - - - x - obw.archangielski
Jasiński Antoni - - - 1942 - Guzar,CK,VII,15
Jasiński Ignacy - - - 1942 - Szachrisabz,CW,153
Jasionek Stefan - - - 1942 - Guzar,CK,III,W-16
Jaskóła Jan - - - 1942 - Kara-Su
Jaskulski Wincenty - - - 1942 - Ługowa
Jastrzębowicz Bronisława - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw. Samarkandzki
Jaszczur Adam - - - 1942 - St.Kermine,4-11
Jata Jan - - - 1942 - Guzar,CW, 833
Jaworski Kazimierz - - - 1943 - pos.Chim-Stroj,r.krasnouralski
Jaworski Michał - - - 1942 - Dżałal-Abad,CP,5DP,81
Jaworski stanisław - - - 1942 - Kitab
Jaxa-Małachowska Jadwiga - - - 1942 - Jesilu/obw.akmoliński/Kazachstan
Jaxa-Małachowska Janina - - - 1944 - w Atbasarze/obw.akmoliński/Kazachstan
Jaxa-Małachowska Ludgarda - - - 1942 - Jesilu/obw.akmoliński/Kazachstan
Jaxa-Małachowska Maria - - - 1943 - w Atbasarze/obw.akmoliński/Kazachstan
Jaxa-Małachowski Tadeusz - - - 1942 - Jesilu/obw.akmoliński/Kazachstan
Jazowit Stanisław - - - 1942 - Kenimech,CW,144-6
Jaźwiński Daniel - - - 1942 - st.Kermine,I,71
Jażąbkowski (Jarzębkowski) Stefan - - - x - x
Jażownik Jan - - - 1941 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
Jażownik Józef - - - 1940 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
Jażownik Maria - - - 1940 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
Jażownik Stanisław - - - 1941 - Tulun,Lesozawod, obw.irkucki
Jedliński Zygmunt - - - 1942 - Guzar,CK,VI,W-2
Jednac Bolesław - - - 1945 - Jogła,ZSRS
Jelaszkiewicz Kazimierz - - - 1942 - Dzałał-Abad, CP,5DP,79
Jermakowicz Jan - - - 1942 - st.Kermine,III,36
Jeśkowiak Franciszek - - - 1942 - st,Kermine,6-A-44
Jewsiewicki Bolesław - - - 1942 - Szachrisabz,CW,87
Jezierski Jan - - - 1942 - Kermine,CW,II,5
Jezioro Jan - - - 1942 - Kenimech,CW,142-2
Jędruch Władysław - - - 1942 - st.Kermine,IV,5
Jędrusik Tomasz - - - 1940 - rej.Suzun
Jędrych Józef - - - 1942 - Kitab,CW
Jędrzejewski Stanisław - - - 1942 - Ługowa
Jędrzejewski Stefan - - - 1942 - Mankent,CW
Jodkowska Antonina - - - 1942 - Ałtajski Kraj
Jodkowski Hieronim - - - 1941 - Siewdwinłag,k.Archangielska
Johan Jan - - - 1942 - Guzar,CK,3-III,C-20
Johan Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK
Jopek Leon - - - 1941 - Tockie.CW
Jordan Józef - - - 1941 - Uchtiżemłag
Jowik Tadeusz - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,13
Józefczyk Katarzyna - - - 1942 - rej.Samarkandy
Jóźwiak Józef - - - 1942 - Kermine, CM,8-6-4
Jóźwiak Stanisław - - - 1942 - Guzar,CK,II,W-18
Juchniewicz Władysław - - - 1942 - Guzar, CK,VI,C-9
Juchniewicz Antoni - - - 1941 - obóz Zołotaja Gora/obw.irkucki
Juchniewicz Marianna - - - 1941 - obóz Zołotaja Gora/obw.irkucki
Judzik Maria - - - 1942 - rej.Samarkandy
Jugo Stanisław - - - 1942 - st.Kermine
Jundziłł Edmund - - - 1942 - Czokpak,C.st.zborna,8
Jungier Henryk - - - 1942 - Guzar.CW
Jur Michał - - - 1942 - st.Kermine
Juran Benedykt - - - 1942 - Kenimech,CW,86
Juraszczuk Maria - - - 1940 - Krasnojarsk
Juraszczuk Wasyl - - - 1941 - Krasnojarsk
Jurczak x (ż.Stanisława) - - - x - Uksora,ob..archangielski
Jurczak x (m.Marii) - - - x - Kazachstan
Jurczak Aleksander - - - 1942 - Szachrisabz,CW,198
Jurczuk Jerzy - - - ? - okol.Wołogdy
Jurczyk Franciszek - - - 1945 - ZSRR
Jurecki Józef - - - 1942 - st.Kermine,CW,IV,5
Jureczko Antonina - - - 1944 - w Wozdwiżence/obw.semipałatyński/Kazachstan
Jurewicz Michał - - - 1942 - Narpaj,CW
Jurgielewicz Sylwester - - - 1942 - Kenimech,CW,152-2
Jurkiewicz Józef - - - 1942 - Kenimech,CW,149-2
Jurkiewicz Jan - - - x - więzienie w Tułunie/obw.irkucki
Juszczak Ksawery - - - 1942 - Kaban2,obw.świerdłowski
Juszkiewicz Konstanty - - - 1942 - Guzar, CK, III,C-12
Juśko Piotr - - - 1942 - Kermine,CW
Juzwin Antoni - - - 1942 - ob..samarkandzki
Jużyniec Michał - - - - Narpaj,4-3
Kabała Stanisław - - - 1941 - Rekasija, obw.archangielski
Kaczmarek Tekla - - - po 1941 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Kaczor Konstancja - - c.Tomasza - 1942 - Maikaino Zołoto/ Kazachstan
Kaczor Stanisława - - c.Tomasza - 1940 - Maikaino Zołoto/ Kazachstan
Kadela Jan - - - 1940/1942 - łagry?
Kadela Stefania - - - 1940/1942 - łagry?
Kakaluk Helena - - - 1942 - pos.Warda/obw.archangielski
Kakaluk Olga - - - 1942 - pos.Warda/obw.archangielski
Kakaluk Nina - - - 1940 - pos.Usniema,rej.chołmogorski
Kaleczynski Józef - - - 1940 - NKWD, zaginął
Kalinowski Wacław - - - 1943 - Astrachanka, Kazachstan
Kalinski Jan - - - 1942 - ?
Kaliszuk Marian - - - 1940 - Kijały, rej.smirnowski
Kalkof Ignacy - - - 1944 - Kogoustach, JakASRR
Kamieńska Krystyna - - c.Jerzego - 1943 - Dmitrijewka/Kazachstan
Kamieński Janusz - - - 1941 - Dmitrijewka/Kazachstan
Kamieński Stanisław - - - 1940 - Dmitrijewka/Kazachstan
Kaminska Wiktoria - - - 1944 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Kamiński Mieczysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Kamiński Zdzisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Kania Zbigniew - - - 1941 - Worju, Komi ASRR
Kantor Agnieszka - - - 1941 - Ust Szysz, r. znamienskojski
Kantor Andrzej - - - 1943 - Ust Szysz, r. znamienskojski
Karabinowska Anna - - - 1942 - Jagodin, obw.archangielski
Karbowska Władysława - - c.Świetlika - 1941 - sowchoz Czekał/rej.pawłodarski
Karczewska ? - - - 1941 - ferma1(2),obw.semipałatyński
Karlik Stanisław - - - - syn Mikołaja ur. 1925r mieszkaniec miejscowości Łancew Ług pow. Byteń woj. Nowogródzkie, narodowości polskiej przebywał do czasu aresztu w miejscu urodzenia, osądzony dnia 25 kwietnia 1944r. przed Wojskowym Trybunałem  NKWD obwodu Baranowickiego z art 63-1, 76 UK BSSR i skazany 10 lat pozbawienia wolności . Rozpoczął odbywanie kary dnia 13 grudnia 1944r.przybył w celu obycia wyroku pobawienia wolności do okręgu Magadan dnia 05 sierpnia  1945r. parostatkiem "Kaukaz" . Zmarł.  z powodu zawału serca, dnia 13 października 1945 podczas odbywania wyroku . Pochowany na cmentarzu  p. Czkałowa Sysmańskiego rejonu ,  Mgadańskiego obszaru. Zawiadomienie o śmierci   wysłano do Oddziału ZAGSa Byteńskiego rejonu,  Baranowiczeskiego obwodu 16 października 1945 r. Dokument archiwizacyjny akt sądowych Nr  3-92329 jest przechowywany przez  UWD Magadańskiego obszaru.  inf. Stanisław Karlik
Karluk Albin - - - 1944 - Pietrowka,obw.pietropawłowski
Karluk Albina - - - 1941 - Pietrowka,obw.pietropawłowski
Karluk Celina - - - 1945 - Pietrowka,obw.pietropawłowski
Karolczuk Stanisław - - - 1946 ? - zesłanie ?
Karp Jan - - - 1945 - Krasnokamienka, KazSRR
Karpowicz Zofia, - - - 1942 - Pawłodar,KazSRS
Karpowicz Antonina - - - 1942 - Uzbekistan
Karpowicz Paweł s.Stefana - - - x - k/Buzułuku
Karpowicz Paweł - - - 1942 - Guzar, CK, V, W-33
Karpowicz Stefan - - - 1942 - Archangielsk
Karwacki Wincenty - - - 1946 - Iwanowka, KazSRR
Kasperek Jan - - - x - m.Chołmogory/obw.archangielski
Kasperowicz Adolf - - - 1950 - pos.Pobieditiel, obw.irkucki
Kasprzynski Aleksander - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Kaufman Marek - - - 1942 - rej.Samarkandy
Kawa Danuta - - - 1940 - Syberia
Kawa Janina - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Kawa Kunegunda - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Kazimierczak Anna - - - 1941 - Sławgorod,Ałtajski Kraj
Kazimierczak Anna - - - 1941 - Sławgorod, Ałtajski Kraj
Kądziołka Antoni - - - 1942 - Taszkient
Kądziołka Tadeusz - - - 1941 - Pierwomajsk,obw.świerdłowski
Kądziołka Wojciech - - - 1941 - Pierwomajsk,obw.świerdłowski
Kądziołka Tadeusz - - - 1940 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
Kądziołka Wojciech - - - 1943 - pos.Pierwomajski, obw. świerdłowski
Kenigsberg Juda - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Kenigsberg Maks - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Kenigsberg Mania - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Kędzior Michał - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Kępny Stefan - - - 1945 - ZSRR
Kialaga Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Kicyłło Anna - - - 1941 - Krasnojarsk
Kierat Jan - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Kiesielewska Maria - - - 1942 - Turk-Szoł,r.Samarkandy
Kiesielowski Michał - - - 1942 - Turk-Szoł,r.Samarkandy
Kieżel Wiktor - - - 1943 - Nikolsk, Krasnojarski Kraj
Kilczewska Stefania - - - 1942 - Ałtajski Kraj
Kimstacz x - - - ok..1940 - x
Kiźnia Stanisława - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Klag Antoni - - - 1941 - Uzbekistan
Klanholc Dawid - - - 1942 - rej.Samarkandy
Klein Aleksander - - - 1943 - sowchoz 499,obw.pawlodarski
Klein Joanna - - - 1940 - sowchoz 499,obw.pawlodarski
Klein Irena - - - 1940 - Siemijarsk, obw.pawłodarski
Kleinhold Nuchem - - - 1942 - rej.Samarkandy
Klemiata Leon - - - ? - ?
Klemiata Aleksander - - - 1939 - x
Klence Mania - - - 1942 - r.chatarczynski,UzbSRR
Klepacka Eugenia - - - 1941 - Gorodki, obw.mołotowski
Klepacki Antoni - - - 1941 - Witlany, obw.mołotowski
Klich Edward - - - 1945 - Amangilde/obw.dżambulski
Klich Franciszek - - - 1943 - Amangilde/obw.dżambulski
Klich Zdzisława - - - 1944 - dom dziecka w Burnoje
Klimaszewska Anna - - - 1940 - pos.Udacznoje k.Irkucka
Klimaszewska Władysław - - - 1941 - pos.Udacznoje k.Irkucka
Klimaszewska Zygmunt - - - 1940 - pos.Udacznoje k.Irkucka
Kliś Franciszek - - - 1940 ? - Kalucze, obw.irkucki
Kliś x - - - 1940 ? - Kalucze, obw.irkucki
Kliś Władysław - - - 1940 ? - Kalucze, obw.irkucki
Kliś Helena - - - 1940 - pos.Kajen, obw.irkucki
Kliś Zygmunt - - - 1940 - pos.Udacznoje k.Irkucka
Kluz Jan - - - 1941 - Aban,rej.nowosybirski
Kłosowski Paweł - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
Kmitówna Alicja - - - 1946 - Turgieniewka,rej.wiszniowski
Kniejówna x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Koba Bronisław - - - 1941 - Syktywkar,KOMI ASRS
Koba Urszula - - - 1941 - Syktywkar, KomiASRS
Kobiałka Czesława - - - 1943 - pos.Irbit,obw.świerdłowski
Kobylarz Marcin - - - 1942 - r.Pachtakor, UzbSRR
Kocańda Franciszek - - - 1943 - Abakan,Krasnojarski Kraj
Kochański Franciszek - - - 1941 - Iwdiełlag, obw.świerdłowski
Kochański Leon - - - 1945 - Stanisławów
Kocuba Antoni - - - ok..1943 - pos.nr 6/obw.czkałowski
Kocuba Wiktor - - - x - ok..Smoleńska
Koczurek Józef - - - 1942 - Syktywkar, KomiASRS
Koczurek Józef - - - 1942 - Syktywkar, KomiASRS
Kogut Władysław - - - 1940 - Rakietianka, obw.czkałowski
Kojder Aniela - - - 1943 - NowyUrciak, Syberia
Kojder Jan - - - 1941 - Jagodne, Syberia
Kojder Jan - - - 1941 - Szysz, obw.omski
Kojder Mieczysław - - - 1943 - Omsk-tajga
Koleśnikow Helena - - - 1942 - Krotkowski lesop,obw.wołogodzki
Koleśnikow Walentyna - - - 1946 - Wołogda,
Kołakowski Marian - - - 1945 - obóz w Orszy
Kołb Michał - - - 1941 - szpital w Pinedze
Kołb Władysława - - - 1941 - Cymole
Kołodziej Franciszek - - - 1943 - Ibie,KOMI ASRS
Kołodziej Julian - - - 1942 - Karnajol,KOMI ASRS
Kołodziej Józefa - - - 1943 - Ibie,KOMI ASRS
Kołodziej Waleria - - - 1941 - Niucheime, rej.syktywkarski
Kołodziej Józef - - - 1944 - Kulikowo, obw.mołotowski
Kołodziej Stanisława - - - 1943 - Żak, szpital..
Kołodziej Zofia - - - 1941 - Witlany, obw.mołotowski
Kołodziej Bolesław - - - 1943 - Kudymkarz, obw.mołotowowski
Kołodziej Jan - - - 1941 - Konanobor w rej.Jorło
Kołodziej Marcin - - - 1941 - Konanobor w rej.Jorło
Kołodziej Bolesław - - - 1943 - w Kudymkarze/obw.mołotowowski
Kołodziej Marcin - - - 1944 - w drodze na Ukrainę do Mikołajewa
Kołodziej Stefania - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Kołodziejczyk Zofia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Kołodziejczyk Helena - - - x - w Kaczyrach/Oktiabrskij Ziemo-Sowchoz/obw.pawłodarski/Kazachstan
Kołodziejska Zofia - - - 1946 - x
Kołodziejski Albin - - - 1940 - Szubunia,ob..archangielski
Kołodziejski Edward - - - 1946 - x
Kołodziejski Józef - - - 1945 - Kirgizja
Kołodziejski Lucjan - - - 1942 - Szubunia,ob..archangielski
Kołodziejski Marian - - - 1940 - Szubunia,ob..archangielski
Kołodziejski Jerzy - - - 1940 - Kazachstan
Komar Antoni - - - 1941 - Żałtyr, obw.akmoliński, Kazachstan
Komarnicka Janina - - - 1942 - m.Kusaj/Uzbekistan
Komarnicka Karolina - - - 1943 - m.Kusaj/Uzbekistan
Komarnicka Ludwika - - - 1942 - m.Kusaj/Uzbekistan
Konarowski Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
Kondracionek Mieczysław - - - 1939 - więzień w Głębokiem
Kondraciuk Anna - - - x - Rublowka, Kazachstan
Kondrucki Gerry - - - 1942 - rej.Samarkandy
Konior Anna - - - 1944 - sow.Tabacznoje, rej.majkopski
Konior Jakub - - - 1942 - Metiol,r.syktywdyński
Konopka Ignacy - - - ok./1945 - zesłaniec, zmarł pod Warszawą
Kontnik Jan - - - 1942 - kołchoz im.Kirowa
Kontnik Andrzej - - - x - w drodze do Taszkientu
Kontnik Honorata - - - x - w czasie deportacji
Kontnik Julia - - - x - m.Czu / Kazachstan
Kontnik Józef - - - 1942 - Uzbekistan
Kontnik Roman - - - 1942 - koł.Kirow
Kontnik Rozalia - - - 1941 - Nowosybirsk
Kopała x - - - 1940 - Syberia
Kopała Maria - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Kopała Maria - - - 1941 - w drodze z Miezdogranki do Zimy
Kopciński Eugeniusz - - - 1943 - Tiolpino
Kopciuch Maria - - - 1944/1945 - obw.semipałatyński
Kopeć Wincenty - - - 1941 - sow.288,rej.mamlucki
Kopij Jan - - - 1943 - łagier Garaz
Kopol Aria - - - 1942 - kol.Lapunina,r.Samarkandy
Kopyto Abram - - - 1942 - rej.Samarkandy
Kopyto Chama - - - 1942 - "Udarnik", UzbSRR
Kopyto Szoma - - - 1942 - rej.Samarkandy
Korba Irena - - - 1942 - x
Korba Jan - - - 1940 - Szubunia,ob..archangielski
Korczynski Józef - - - x - więziony w Łucku, rozstrzelany
Kordas Anna - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Kordas Bolesław - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Kordas Mieczysław - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Kordas Anna - - - 1942 - Kuszwa, obw.świerdłowski
Kordas maria - - - 1942 - Irbit,obw.świerdłowski
Kordas Stanisława - - - 1942 - Kuszwa, obw.świerdłowski
Korzeniewska Paulina - - - 1953 - Parabiel,obw.tomski
Kosik Franciszek - - - 1940 - "Stara Baza", rep.Komi
Kosinska Julian - - - 1944 - obw.semipałatyński
Kosiński Jacenty - - - 1941 - Czerfo, obw.nowosybirski
Kossakowska Feliksa - - - 1943 - Tara, obw.omski
Kostecki Roman - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Kostecki Tadeusz - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Kostisz Aleksander - - - 1942 - rej.Samarkandy
Kostro Jan - - - 1943 (44?) - w Niżnej Tawdzie /obw.tiumeński
Kościk Maria - - - 1944 - obw.saratowski
Kościukiewicz Bronisław - - - 1941 - Wołożyn
Kościukiewicz Paulina - - - 1943 - Bolszoj Ułuj,Krasnojarski Kraj
Kościukiewicz x - - - 1941 (?) - głąb Rosji
Kowalczuk Maria - - - 1942 - obw.semipałatyński
Kowalczyk Jan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Kowalczyk Aleksander - - - 1941 - Ługoda, obw.ledniński
Kowalczyk Józefa - - - 1942 - Ługoda, obw.ledniński
Kowalewska Teodora - - - 1942 - Czernogorsk,Krasnojarski Kraj
Kowalewska Wiktoria - - - 1942 - Czernogorsk,Krasnojarski Kraj
Kowalik Włodzimierz - - - ? - Sybir
Kowalikowa x - - - 1942 - w Leschozie Borki/obw.kustanajski/Kazachstan
Kownacka Ludwika - - - 1944 - łagier k.Świerdłowska
Koza Marcin - - - 1942 - Tułuń,tajga irkucka
Kozakiewicz Aniela - - - 19545 - Krasnodolsk, KazSRR
Kozakiewicz Wanda - - - 1945 - Krasnodolsk, KazSRR
Kozakiewicz Adam - - - 1940 - Lwów,zastrz.na Brygidkach
Kozakiewiczowa Aniela - - - x - Krasnodolsk / Kazachstan
Kozakiewiczówna Wanda - - - x - Krasnodolsk / Kazachstan
Kozicka x - - - x - Krasnodolsk / Kazachstan
Kozierkiewicz Helena - - - 1941 - Oziero Zajskoje, Syberia.
Krasowska Anna - - - 1942 - Bijsk, Ałtajski Kraj
Krasucka Eudokia - - - 1944 - sow.Kirow/obw.pawłodarski/Kazachstan
Krauze Zofia, - - - 1943 - łagier ITŁ 37-Chantagi,KazSRS
Krej Stefan - - - ok..1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Krogulski Adam - - - 1943 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Kropiewnicka Halina - - - 1940 - Kwitok,rej.tajszecki
Król Anna - - - 1940 - Toporok, obw.irkucki
Król Salomea - - - 1942 - m.Charyk, rej.kujtunski ?
Kruczkowski Aleksander - - - x - w Majsku/ obw.pawałodarski/Kazachstan
Kruk Stanisław - - - 1945 - Lwów
Kruk Stanisław - - - 1945 - Lwów
Kruk Antonina - - - 1943 - Kazachstan
Kruk Zuzanna - - - 1942 - Kazachstan
Krupa Wawrzyniec - - - 1943 - Bystrówka,Kirgizja
Krupa Zofia, - - - 1943 - Bystrówka,Kirgizja
Krupa Wawrzyniec - - - 1943 - Bystrowka, obw.frunzeński
Krupa Zofia - - - 1941 - Bystrowka, obw.frunzeński
Krupa Michał - - - 1942 - rej.majski/obw.pawłodarski/Kazachstan
Krupa Melania - - - po1940 - rej.majski/obw.pawłodarski/Kazachstan
Krupska Ewa - - - 1940 (41?) - w czasie deportacji
Krupski Ryszard - - - po1941 - sow.Mulawka(?)/obw.pawłodarski/Kazachstan
Kryniewska Maria - - - 1942 - pos.Kwitok, obw.irkucki
Krzyżanski Jan - - - x - na zesłaniu
Krzyżanski Kazimierz - - - 1942 - Narpaj, Uzbekistan
Krzyżańska Zofia - - - 1941 - Szyczyndze, obw. Wołogdzki
Książek Jan - - - 1942 - Ural
Książek Eugenia - - - 1942 - Ural
Książek Maria - - - 1942 - Ural
Książek Zofia - - - 1942 - Ural
Kubala Ludwik - - - 1942 - Rudniki nad Jenisejem
Kubala Michał - - - 1943 - Rudniki nad Jenisejem
Kubiakowski Karol - - - 1941 - Siemipołka,obw.pietropawłowski
Kuca Władysław - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
Kuczyńska Irena - - - 1941 - w Diegtiarce, obw.archangielski
Kuczyńska Katarzyna - - - 1943 - w Diegtiarce, obw.archangielski
Kuczyńska Leonarda - - - 1941 - w Diegtiarce, obw.archangielski
Kuczyńska Zofia - - - 1942 - w Diegtiarce, obw.archangielski
Kufeld Juda - - - 1942 - Itifak, UzbSRR
Kuklinska Magdalena - - - 1941 - Czerwianka,obw.barnaulski
Kuklis Józef - - - 1942 - st.Żariki, łagier karagandyjski
Kukuś Roman - - - 1950 - łag.Hołodnyj, obw.magadański
Kulczycka Hanna - - c.Leona - 1940 - Brzozowa/Krasnojarski Kraj
Kulczycka Janina - - c.Leona - 1941 - Dołhij Most/Krasnojarski Kraj
Kulczycka Karolina - - Karewicz - 1941 - Brzozowa/Krasnojarski Kraj
Kulczycka Maria - - c.Leona - 1941 - Dołhij Most/Krasnojarski Kraj
Kulczycki Leon - - s.Bronisława - 1945 - obw.woroszyłowgradzki(łużański)
Kullanda Seweryna - - - 1940 - w Żołkuduku/obw.pawłodarski/Kazachstan
Kułaga Maria - - - 1943 - Mieżdugranka,obw.irkucki
Kułaga Tekla - - - 1945 - Mieżdugranka,rej.Zima
Kułaga Zofia, - - - 1945 - Lesozawod,rej.tułuński
Kułaga Tekla - - Lach - x - Mieżdogranka,obw.irkucki
Kunysz Aniela - - - 1942 - Kwartał 56, Ałtajski Kraj
Kunysz Antoni - - - 1943 - Kwartał 54,Ałtajski Kraj
Kuranty Adela - - - 1942 - Romietan, Uzbekistan
Kuranty Tadeusz - - - 1942 - Romietan, Uzbekistan
Kuranty Wawrzyniec - - - 1942 - Romietan, Uzbekistan
Kurasińska Marianna - - - 1942 - Parahłudowa, obw. Omski
Kurczewska Maria - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Kurek Stefania - - - 1943 - Issa
Kurek Stanisława - - - 1940 - Kaban, rej.kuszewski, obw.N.Tagił
Kurek Stefania - - - 1943 - Issa, obw.penzeński
Kuroczycka Michalina - - - 1941 - Kellerwce-Kazachstan
Kurowska Adela - - - 1940 (41?) - sow.Siewiernyj/obw.pawłodarski/Kazachstan
Kurs Michał - - - 1942 - ob..samarkandzki
Kuryłowicz x - - - po1940 - X
Kuryszko Justyna - - - 1942 - koł. im. Stalina, obw. Buchara
Kuryś Łucja - - - 1941 - na zesłaniu X
Kuśpiś Julia - - - ? - rej. Sysorski, KOMI ASRS
Kuźminska Klementyna - - - 1944 - sow.Ajack / Kazachstan
Kwiatkowska Jadwiga - - - 1943 - Urick, obw.kustanajski
Kysiak Edward - - s.Teodora - 1945 - Lwów/Łąckiego 40
Labut Czesław - - - 1943 - Mierkie, obw.dżambulski
Lach Aleksander - - - 1942 - obw.archangielski
Lachman Helena - - - 1942 - pos.Wojnowo
Lachman Rafał - - - 1941 - pos.Koskowo
Lampart Maria - - - 1943 - Krasnodolsk, Kazachstan
Landau Icek - - - 1942 - rej.Samarkandy
Lang ? - - - 1940 - sow.Czygilek,obw.semipałatynski
Lasek Rozalia - - - 1943 - koł. Bałdysu, rej.turkiestański
Lasek Stefania - - - 1942 - Aczisaj, KazSRS
Lasek Wojciech - - - 1942 - transport…
Lasocki Henryk - - - 1944 - w Zaporożu (wyspa Chostica,sow.nr 4)
Lassota Adam - - - 1944 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
Lassota Julian - - - 1942 - w Czkałowie
Lassota Józef - - - 1944 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
Lassota Konstancja - - - 1943 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
Lassota Stefania - - - 1943 - Orienburg
Lassota Anna - - - 1944 - w Wierchniej Pawłowce, obw. Czkałowski
Lauda (Laude) x - - - po1940 - sow.Potaniński / obw.pawłodarski (nauczycielka)
Lauda (Laude) x - - - po1940 - sow.Potaniński / obw.pawłodarski (mąż)
Lauda (Laude) x - - - po1940 - Taszkient (syn)
Lech Helena - - - 1940 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
Lech Józef - - - 1941 - Szysz, rej tarski,obw.omski
Lech Karolina - - - 1941 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
Lech Tadeusz - - - 1940 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
Lech Stanisława - - - 1943 - Szysz, rej.tarski,obw.omski
Ledowicz Aleksy - - - 1941 - Oziero Zajskoje, Syberia.
Legucka Janina - - - 1943 - Majun-Kum/Kazachstan
Lekowski Antoni - - - 1941 - Czerwianka, obw.barnaulski
Lekowski Józef - - - 1941 - Czerwianka, obw.barnaulski
Lelewski Kazimierz - - - 1941 - łag.Uchta, Komi ASRR
Len x - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Lenczowski Bolesław - - - 1942 - w Pieszkowce/obw.kustanajski
Lenkiewicz Zygmunt - - - 1941 - obw.archangielski
Leszczyk x c.Feliksa - - - 1941 - Jermak/obw.pawłodarski/Kazachstan
Leszczyk x m.Feliksa - - - po 1940 - Jermak/obw.pawłodarski/Kazachstan
Leszczyk x o.Feliksa - - - po 1940 - Jermak/obw.pawłodarski/Kazachstan
Leszczyński Bolesław - - - 1954 - obóz pracy w ZSRR
Leśniak Szymon - - - 1941 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
Leśniak Szymon - - s.Jana - 1941 - Majkaino/pow.Pawłodarski
Leśniak-Iwanowska Krystyna - - - 1941 - Siemionowka, obw. Akmoliński
Leśnik Tadeusz - - - 1943 - x
Leśnik Zygmunt - - - 1940 - Oziero Zajskoje, Syberia.
Lewandowska x - - - 1946 - rep.Komi
Lewandowski Roman - - - 1943 - obw.irkucki
Leżańska Eugenia - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Leżański Wojciech - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Lialden Helia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Lichwiarz Maria - - - x - ZSRR
Lichwiarz Wawrzyniec - - - x - ZSRR
Liebich Zofia - - - 1944 - Bondarowka, ob..kustanajski
Lisowska Lucyna - - - 1940 - Kalucze, obw.irkucki
Lisowska Stefania - - - 1943 - Kalucze, obw.irkucki
Lisowski Grzegorz - - - 1942 - Kalucze, obw.irkucki
Litwin Sergiusz - - - 1947 - Syberia, więzienie
Litwin Sergiusz - - - 1947 - Syberia
Liżewska Jadwiga - - - 1944 - m.Toboł / Kazachstan
Liżewski Franciszek - - - 1941 - Biełojarsk / Kazachstan
Lubiak Regina - - - 1941 - w Irtyszsku /obw.pawłodarski/Kazachstan
Lubiak Witold - - - po1939 - łagry
Luksemburg Zelik - - - 1942 - rej.Samarkandy
Lustron Helena - - - 1942 - obw.omski
Łajsza Mikołaj - - - po 1940 - więzienie w Baranowiczach ?
Łajsza Wiktor - - - 1945 - w Błagowieszczence/obw.pawłodarski/
Łapuć Józef - - - 1944 - rej.kujbyszewski,obw.pawłodarski
Łapuć Mikołaj - - - 1939 - areszt…
Łapuć Józef - - - 1944 - sow.Czkałowa/obw.pawłodarski
Łapuć Mikołaj - - - po 1939 - areszt.przez NKWD
Ławrynowicz Irena - - - 1942 - Ilinka
Łepkowski Franciszek - - - 1943 - x
Łobaczewski Adam - - - 1945 - Świerdłowsk
Łochowska Marianna - - - 1943 - w drodze do Kazachstanu
Łochowski Stanisław - - - 1942 - obw.archangielski
Łochowski Wacław - - - 1942 - obw.archangielski / Teheran
Łochowski Wojciech - - - po 1940 - lesp.Syncybino/obw.archangielski
Łokcik Bolesław - - - 1940 - Sybir
Łokcik Bolesław - - - 1940 - w trakcie transportu
Łonska Maria - - - 1938 - Adrejewka, Kazachstan
Łozinska x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Łubniewski Jan - - - 1942 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
Łuczycki Stefan - - - 1943 - Biełojarsk /Ałtajski Kraj
Maciałek Franciszka - - - 1942 - Gieorgijewka(?),Kazachstan
Maciałek Jan - - - 1941 - obw.archangielski
Maciałek Katarzyna - - - 1942 - Taszkient(?),Kazachstan
Maciałek Władysława - - - 1942 - Czelabinsk
Maciałek Jan - - - 1941 - obw.archangielski
Maciejczak Henryk - - - 1941 - pos.Czelabinsk (?)
Maciejewski Antoni - - - 1942 - Suzun,obw.nowosybirski
Maciejewski Zygmunt - - - 1944 - zesłaniec i żołnierz,Monte Cassino
Maciejko Michał - - - 1942 - sow.Czkałowa/obw.pawłodarski
Maciejko Stanisław - - - 1943 - sow.Czkałowa/obw.pawłodarski
Macieląg Stanisław - - - 1944 - w Rajewce Olszajewej
Mackiewicz Wacław - - - 1943 - Dżydinskie łagry,Bur-Mong, ASRR
Mackiewicz Lusia - - - 1942 - sow. Zagot-Skot/obw.pawłodarski
Macyszyn Piotr - - - 1941 - Włodzimirsk,Krasnojarski Kraj
Madalińska Ewa - - - 1941 - Nuchto Oziero, obw.archangielski
Madej Marian - - - 1941 - Ichszardyn,rej.objaczewski
Madera Bronisław - - - 1942 - m.Chanaka, Tadżykistan
Madera Maria - - - 1941 - w Kotłasie
Madera Rozalia - - - 1942 - Sara Assija, Uzbekistan
Madera Jan - - - 1940 - pos.Rieczka
Majcher Andrzej - - - 1940 - areszt NKWD…
Majcher Józef - - - 1940 - obóz Tiubil, Krasnojarski Kraj
Majcher Michał - - - 1940 - obóz Tiubil, Krasnojarski Kraj
Majcher Rozalia - - - 1940 - obóz Tiubil, Krasnojarski Kraj
Majchrzak Michał - - - 1944 (?) - Świerdłowsk
Majdak Franciszek - - - 1940/1941 - Kalucze, obw.irkucki
Majta Łucja - - - 1941 - Kuziol,rej.kajgorodzki,KOMI ASRS
Majtek Aba - - - 1942 - koł. Uzbekstan, rej.pachtakorski
Makohoniuk(?) ? - - - 1940 - obw.semipałatyński
Maksymiuk Sławomir - - - x - Pudino, obw.nowosybirski
Maksymowicz Jan - - - 1941 - Korniłowka, NKWD…
Malinowska Marysia - - - 1941 - Ogradna k/Kajena, obw.irkucki
Malisz Władysław - - - 1942 - Mierkie,Kazachstan
Maliszowa Maria - - - 1942 - Mierkie,Kazachstan
Małachowska Lena - - - 1942 - rej.Samarkandy
Małachowski Aleksander - - - 1942 - rej.Samarkandy
Małaczyńska Maria - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
Małecka Maria - - - 1942 - m.Gornaja Reczkowka/obw.czkałowski
Małecki Ignacy - - - 1943 - m.Gornaja Reczkowka/obw.czkałowski
Małecki Stanisław - - - 1943 - m.Gornaja Reczkowka/obw.czkałowski
Mamzerowska Teresa - - - 1946 - m.Kirow
Mandelwaum Jankiel - - - 1942 - rej.Samarkandy
Mantay Jerzy - - - 1947 - łagier Chudiakowo za Reżem
Manterys Zofia - - - 1941/1942 - Kalucze, obw.irkucki
Mańko Maria - - - x - Rublowka, Kazachstan
Marciniak Jadwiga - - - 1942 - Błachowieńszczyzna, KazSRR
Marciniak Tomasz - - - x - rozstrzelany (?)
Marczenko Karol - - - 1940 - areszt. zaginął
Margules Maria - - - 1942 - r. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Mark Mozes - - - 1942 - rej.Samarkandy
Markiewicz Roman - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Markiewicz Sebastian - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Marusiak Jan - - - 1941 - Jalowka, obw.świerdłowski
Marusiak Katarzyna - - - 1943 - Kazachstan
Maruszewski Zysia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Marzec Stanisław - - - 1942 - Swierdłowsk
Marzec Jan - - - x - Swierdłowsk
Marzec Kazimierz - - - 1940 - Swierdłowsk
Masiak Eugenia - - - 1941 - Szenkursk, obw.archangielski
Masłowski Hieronim - - - 1941 - Ural
Masłowski Leonarda - - - 1942 - w Ust-Kosa, ASSR Komi
Maszońska Helena - - - 1943 - więzienie w Pietropawłowsku
Maszońska Helena - - - 1943 - Pietropawlowsk,KazSRR
Maszoński Maksymilian - - - 1939 - areszt.przez NKWD….
Maszoński Maksymilian - - - 1939 - areszt.NKWD…
Maśnica Aleksandra - - - 1942 - Abakan, Krasnojarski Kraj
Maśnica Aniela - - - 1942 - Abakan, Krasnojarski Kraj
Maśnica Stanisław - - - 1942 - Abakan, Krasnojarski Kraj
Matkowski Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
Matkowski Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
Matuszewska Maria - - - 1942 - Iszajda,rej.tułuński,obw.irkucki
Mazan Jan - - - 1941 - Metyjolu,KOMI ASRS
Mazan Józef - - - 1942 - Metyjolu,KOMI ASRS
Mazgajska Anna - - - 1940 - Krasnouralsk
Mazgajski Franciszek - - - 1941 - Orsk
Mazur Jan - - - 1940(?) - Kalucze, obw.irkucki
Mazur Józefa - - - 1942 - koł.Zarawszan, obw. Samarkandzki
Mazur Julek - - - 1941 (?) - Kajen, obw.Irkucki
Mazur Marysia - - - 1941(?) - Kajen, obw.Irkucki
Mazur Michał - - - ok..1942 - r.chatarczyński
Mazur Mieczysław - - - 1941 - Bamauł, Ałtajski Kraj
Mazur Tadeusz - - - 1941 - Barnauł, Ałtajski Kraj
Mazur Maria - - - 1941(?) - Kajen, obw.Irkucki
Mazur Karolina - - - 1941 - m.Janczar
Mazurak Maria - - - 1944 - Semipałatynsk,KazSRR
Mazurak Stanisław - - - 1942 - Tuligany, KazSRR
Mazurek Karolina - - - 1942 - Kostousowo, kw.46
Mazurek Zbigniew - - - 1940 - Ural
Mazurek Henryk - - - 1944 - m. Pieszczenskoje, obw.saratowski
Mazurek Marian - - - 0k.1944 - obw.archangielski
Mazurek Wawrzyn - - - 1943 - pos. Pieszczanskoje, obw.archangielski
Mazurek Ludwik - - - x - Besarabia
Mączyński Wincenty - - - 1941 - w Gieorgijewce / Kazachstan
Melzer Rachela - - - 1943 - B.Bukon, obw.semipałatynski
Mendzela Andrzej - - - 1943(?) - zesłaniec, WP
Mendzela Zachariasz - - - 1941 - Pima, obw.krasnojarski
Mendzela Zachariasz - - - 1940 - m.Areszna/ krasnojarski Kraj
Merchel Józef - - - 1940 - w Tule
Messer Jakub - - - 1942 - Bolszewik, rej.Samarkandy
Micek Balbina - - - 1944 - Majkain,obw.pawłodarski
Michalczuk Aleksander - - - x - Tomsk
Michalczyk Anna - - - 1946 - Kazachstan
Michalczyk Michał - - - 1940 - areszt. NKWD
Michałkiewicz Jan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Michałowska Michalina - - - 1944 - Kazachstan
Michałowski Stanisław - - - 1940(?) - Kazachstan
Miciak Jan - - - 1946 - Troick, ZSRR
Mielnik-Czerkis Maria - - - 1942 - Teja,sow.Rudnik,Krasnojarski Kraj
Mieńciuk x m.Malwiny - - - 1939 (40?) - Pińsk
Mieńciuk x c.Malwiny - - - x - obw.pawłodarski / Kazachstan
Miernik Wanda - - - 1941 - Kruticha, obw.świerdłowski
Miernik Władysław - - - 1944 - Karaganda
Mierzejewska Anna - - - 1942 - rej. ak-daryjski, obw.samarkandzki
Mikołajewski Piotr - - - 1941 - Chołmogory,obw.archangielski
Mikołajko Maria - - - 1942 - Krasnojarski Kraj
Milbaner Szmul - - - 1942 - Itifak, UzbSRR
Miler Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
Milewicz Aleksandra - - - 1942 - Spław-Uczastok k.Talmienki
Milewicz Józef - - - 1941 - areszt….
Milewicz Onufry - - - ? - Archangielsk
Milewicz Tadeusz - - - ? - Archangielsk
Miłaszewski Józef - - - 1940 - NKWD….
Minko Stanisław - - - 1945 - Semipałatyńsk
Mirończyk Wincenty - - - 1943 - Jersiwo, obw.archangielski
Mirończyk x m.Władysławy - - - 1943 - Archangielsk
Misiaszek Stanisław - - - 1941/1942 - w drodze do armiiAndersa
Misiaszek Wiktoria - - - 1942 - kolch.Staraja Kukuszka k.Kujbyszewa
Miśków Apolonia - - - 1941 - Czorniszi,KOMI ASRS
Miśków Maria - - - 1942 - Kirgizstan
Miśków Tytus - - - 1942 - Kirgizstan
Miśtaka Wojciech - - - 1940 - pos.Siuroł.obw.permski
Młotek Józef - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Młynarczykówna x - - - 1942 - rej.Samarkandy
Modrzejewski Władysław - - - 1940 - obw. świerdlowski
Mojzelech Helena - - - 1940 - st. Żmerinka
Mokorowa Stefania - - - 1942 - rej.Samarkandy
Mokorówna Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
Moniakowski Wincenty - - - 1940 - Pińsk
Moniuszko Adam - - - 1943 - Dżurun, obw.aktiubinski, KazSRS
Morawska Aniela - - - 1944 - Kazachstan
Morel Fajga - - - 1942 - rej.Samarkandy
Moskwa Ludwik - - - 1942 - Orenburg
Moskwa marian - - - 1940 - x
Moszyk Marcin - - - 1939 - NKWD…
Mościcka Stanisława - - - 1943 - Akmolinsk,Kazachstan
Mroszczyk Salomea - - - 1940 - transport na Sybir
Mroszczyk Władysława - - - x - ok..Archangielska
Mrówka Józefa - - - 1943 - Pierwomajsk, obw.świerdłowski
Mróz ? - - - 1940/1941 - lasy archangielskie
Mujzel Karol - - - 1944 - Krasnojarski Kraj
Muller Mikołaj - - - 1942 - Krasnowodzk, C, bazy, 43
Muselak Adolf - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
Muselak Bolesław - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
Muselak Jurek - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
Musiło Zofia, - - - 1942 - k/Takanysza
Muzyczuk Czesław - - - 1945 - zesłaniec,WP, Wałcz
Myk Antoni - - - 1945 - Donbas,ZSRS
Mysza Andrzej - - - 1941 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
Mysza Genowefa - - - 1942 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
Mysza Zofia - - - 1941 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
Nachaj Eliasz - - - 1941 - Toporok, rej.tajszecki, obw.irkucki
Najder Franciszek - - - 1942 - KOMI ASRS
Najder Józef - - - 1942 - KOMI ASRS
Nakonieczny Antoni - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Naumow Aleksandra - - - 1941 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
Naumow Jakub - - - 1940 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
Nesteruk Stanisława - - - 1945 - Budionnowka, rej.presnowski
Nichwiadowicz Adolf - - - 1942 - m.Azerbejdzan
Nieborak Józef - - - 1950 - Workuta,KOMI ASRS
Nieborak Józef - - - 1950 - Workuta, Komi ASRR
Nielipowicz x - - - 1945 - Mostik-Pristań /obw.pawłodarski
Niemiec Jan - - - 1941 - obw.archangielski
Niemiec Wiktoria - - - 1942 - Perm
Niemiec Julian - - - 1943 - zesłaniec, WP
Niewiarowska ? - - - 1943 - rej.atbasarski,obw.akmolinski
Niewierowski Adam - - - 1943 - Toporok,rej.Tajszet,obw.irkucki
Niewierowski Jan - - - 1943 - Toporok,rej.Tajszet,obw.irkucki
Niewierowski Marian - - - 1942 - Zołotaja Gorka, rej.Tajszet,obw.irkucki
Niewinski Janek - - - x - Uksora, r.szenkurski, obw.archangielski
Niezborała Roman - - - 1941 - ok.. Słowgorodu,Ałtajski Kraj
Norska Ludwika - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
Nosewicz Michalina - - - 1953 - Lejba,rej.manski
Nosewicz Michalina - - Malewska - 1953 - Lejbie/Krsanojarski Kraj
Noster Anastazja - - - 1943 - obw.omski
Nowacki Franciszek - - - 1943 - Komi ASRR
Nowak Barbara - - - ok..1941 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Nowak Józef - - - ok..1941 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Nowak Eugenia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Nowakowski Seweryn - - - 1939 - łagier w Kotłasie
Nowicka Paulina - - - 1941 - Wozdwiżenka,obw.semipałatyński
Nowogórska Stefania - - c.Marcina - 1944 - Dmitrijewka/Kazachstan
Nowogórski Jerzy - - s.Stanisława - 1941 - Dmitrijewka/Kazachstan
Nowogrodzki Adolf - - - 1942 - rej.Samarkandy
Nowokuńska Gabriela - - - 1954 - rej. Usolski,obw.irkucki
Noworanc Zypla - - - 1942 - rej.Samarkandy
Nowozagorcówna x - - - 1942 - rej.Samarkandy
Nuckowski Bronisław - - - 1942 - Worio,ZSRS
Nuckowski Jan - - - 1943 - zesłaniec, WP
Nuckowski Szczepan - - - 1942 - Worio,ZSRS
Obermacher Lianwel - - - 1942 - rej.Samarkandy
Oberman Julian - - - 1942 - rej.Samarkandy
Obłąk Jan - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Obłąk x - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Obuchowicz Jadwiga - - - 1943 - x
Obuchowicz Paweł (Jan) - - - 1943 - Kalinowka/obw.aktiubinski
Obuchowski Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Ochyra Adam - - - 1940 - x
Ochyra Wojciech - - - 1941 - pos.Wieruski, r.uściański
Ogrodnikówna x - - - 1942 - rej.Samarkandy
Okinczyc Eugeniusz - - - 1942 - Taszkient
Okulicz Kazimierz - - - 1948 - Tajożno,Krasnojarski Kraj
Olejnik x - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Oleś x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Olewiński Kazimierz - - - 1940 - Aleksandrowka, Kazachstan
Olszewska Julia - - - 1946 - w transporcie
Olszewski Mieczysław - - - 1941 - rej.suzumski, obw.nowosybirski
Olszowiec Karolina - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
Olszowiec Wojciech - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
Onoszko Franciszka - - - x - w Kanonierce / obw.pawłodarski
Onoszko x - - - x - ok.. Swierdłowska
Orczakowski Zenobiusz - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
Orlikowska Krystyna - - - 1942 - Ust Piniega, obw.archangielski
Orlikowska Teresa - - - 1940 - Ust Piniega, obw.archangielski
Orlikowska Waleria - - - 1940 - Ust Piniega, obw.archangielski
Orlikowski Hieronim - - - 1942 - Ust Piniega, obw.archangielski
Orlikowski Hieronim - - - 1942 - Ust Piniega, obw.archangielski
Osiadło Jan - - - 1940/46 - Majkain-Zołoto / obw.pawłodarski
Osiecki Józef - - - 1941 - Borzowo, Krasnojarski Kraj
Osiecki Wojciech - - - 1945 - zesłaniec, WP
Osijewska Weronika - - - 1940 - Archangielsk
Osinska Barbara - - - 1942 - rej.Samarkandy
Osipowicz Maria - - - 1941 - Bohdanowka, Półn.Kazachstan
Osipowicz Władysław - - - 1945 - zesłaniec,WP
Osipowicz Maria - - Uzupis - 1941 - Bohdanówka/Kazachstani
Ostrowska Antonina - - - 1941 - w Noworusowce, obw.archangielski
Ostrowska Emilia - - - 1940 - Mucznia Wierchnia,obw.archangielski
Ostrowski Andrzej - - - 1944 - w Aleksiejewce, obw.archangielski
Ostrowski Bolesław - - - 1942 - w Noworusowce, obw.archangielski
Ostrowski Stanisław - - - 1940 - Mucznia Wierchnia,obw.archangielski
Ostrowski Jan - - - 1940 ? - Katyń ?
Osuch Józef - - - 1941 - Pit Gorodok, obw.krasnojarski
Oszust Kacper - - - 1941 - Kuziol Sesolski, KOMI ASRS
Ożga Kazimierz - - - 1944 - Komi
Pabian Piotr - - - 1943 - Uczpristań, Ałtajski Kraj
Pabian Piotr - - - 1942 - Wiatkinia, rej.uczpristański
Pachołek Pantaleon - - - 1945 - sow.Konzawod 52,KazZSRS
Paciorek Pelagia - - - x - w drodze do WP
Paciorek Stanisław - - - x - w drodze do WP
Pająk Mieczysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Pajek x m.Marii - - - po 1940 - aresztowany przez NKWD
Pajek x - - - x - sow.Siewiernyj / obw.pawłodarski
Paliwoda Jan - - - 1940 - Grybanowo, obw.irkucki
Paluch Czesława - - - 1941 - pos.Pieredwiżne, obw.wołogodzki
Paluch Jan - - - 1941 - Wierchniestrojka,
Paluch Janina - - - 1941 - Wierchniestrojka,
Paluch Jozefa - - - 1941 - Wierchniestrojka,
Paluch Krystyna - - - 1941 - Wierchniestrojka,
Panek Edward - - - 1945 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Panek Jan - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Paraska Józefa - - - 1942 - rej.Samarkandy
Parys Stanisław - - - 1941 - k.Aktiubińska
Parys Władysław - - - 1941 - x
Parys Stanisław - - - 1941 - k.Aktiubińska
Parys Władysław - - - 1941 - obw.dżambulski
Pasinska Krystyna - - - 1945 - Wilno
Pastuch Zbigniew - - - 1941 - ………
Paszkiewicz Antoni - - - 1940 - Piszczanka, rej.krasnowiszerski
Paszkiewicz Leon - - - 1940 - Sulikamsk
Paszkiewicz Marcelina - - - 1940 - Piszczanka, obw.permski
Paszkowski Ignacy - - - 1943 - Pokrowiki, obw.kustanajski
Pater Andrzej - - - 1943 - Irkuck
Pawlicka Jadwiga - - - x - w drodze do WP
Pawlicki Edward - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Pawlicki Marian - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Pawlikowski Józef - - - 1943/1944 - Ałtajski Kraj
Pawławicz Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
Pawłowski Aleksander - - - 1942 - koł.k.Aktiubińska / obw.akmoliński
Pawulscy x,x - - - x - sow.Zagot-Skot / obw.pawłodarski
Pączka Mieczysław - - - 1942 - Znamienka
Pelc Stanisława - - - 1940 - Rudnik, rej.jenisiejski
Pelman Szmul - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
Pendrak Józef - - - 1943 - Smoleńsk
Penzer Salomon - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Perlis Dorota - - - 1943 - Ust Kułom, Komi ASRR
Perlis Julian - - - 1943 - Ust Kułom, Komi ASRR
Perlis Mikołaj - - - 1940 - o.Sjedowa, Komi ASRR
Perlis Wiesława - - - 1940 - o.Sjedowa, Komi ASRR
Petters Teodor - - s.Artura - 1944 - Turkiestan (łagier)
Petujga Jan - - - 1942 - r.chatarczynski, obw. Samarkandzki
Pękosz Wojciech - - - 1941 - Muszakowka,Krasnojarski Kraj
Piaskowski Antoni - - - x - x
Pieniuszka Lorenz - - - 1945 - ZSRR
Pieszak Józef - - - 1941 - Ust Zaruba, obw.archangielski
Pieszak Walerian - - - 1943 - zesłaniec, WP
Pietranik Waleria - - - 1940 - x
Pietras Katarzyna - - - 1944 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
Pietrzyk Józefa - - - 1943 - zesłaniec, WP
Pietrzyk Stanisław - - - 1941 - Kananobor, obw.mołotowski
Pietrzyk Stanisława - - - 1941 - Kananobor, obw.mołotowski
Pietrzyk Wojciech - - - 1941 - Kudymkar, obw. Mołotowski
Pikuszewski x - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Pikuszewski Bronisław - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Pilecki Tadeusz - - - 1939 - NKWD…
Pilichowska Jadwiga - - - 1942 - Bieriezowsk, obw,.świerdłowski
Pilichowski Jan - - - 1942 - Bieriezowsk, obw,.świerdłowski
Pilichowski Karol - - - 1942 - Bieriezowsk, obw,.świerdłowski
Piotrowska Julian - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Piotrowska Maria - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Piotrowska Stanisława - - - 1941 - Krasnojarski Kraj
Piotrowski Andrzej - - - 1942 - Semipałatyńsk
Piotrowski Jan - - - 1942 - tajga,
Pirket Halina - - - 1942 - rej.Samarkandy
Piszynger Fajga - - - ok..1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
Piwinska Anna - - - 1944 - obw.pawłodarski
Piwko Piotr - - - 1943 - Ałma-Ata
Piwko Piotr - - - 1943 - więzienie w Ałma Acie
Piwko Piotr - - - 1943 - Irtysk/Kazachstan
Pizło Ignacy - - - 1942 - koł.1 Maja w m.Czukrejewka/obw.omski
Piznal Aniela - - - 1940 - Kalucze, obw.irkucki
Podgórska Zofia - - - 1944 - w Gieorgijewka/obw.semipałatynski
Pogodzińska Maria - - - 1943 - x
Pokora x - - - 1940 - Syberia
Pomaranska Józefa - - - 1943 - koł.Dżigirgien,płd.Kazachstan
Pomaranska Józefa - - - 1943 - Kazachstan
Pomaranski Andrzej - - - 1943 - Czimkient
Pomarański Andrzej - - - 1943(?) - Czimkient,Uzb SRS
Pondel Kazimierz - - - 1941 - w Szuszwie
Popławski Stefan - - - 1941 - łagry, KoOMI ASRS
Porada-Krawiec Franciszek - - - 1945 - Tułun,obw.irkucki
Porębska x - - - 03.1942 - x
Porębska Maria - - - 03.1942 - x
Porębski Kazimierz - - - 03.1942 - x
Porębski Władysław - - - 03.1942 - x
Pożarska Jadwiga - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
Pożarska Leonarda - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
Pożarski Stanisław - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
Pożarski Wacław - - - 1942 - w Szafrykanie, Uzbekistan
Półkotycka Maria - - - 1941 - Syberia, więzienie
Prażyniewic Michał - - - 1946 - Kalucze, obw.irkucki
Przeczewski Wacław - - - 1945 - x
Przędzińska Elżbieta - - - 1942 - Joszkar Oła, Maryjska ASRS
Przybylska Zenbia - - - 1941 - sow.Bolszewik,obw.semipałatynski
Przybysz Danuta - - - 1942 - Buchara, Uzb.SRS
Przybysz Edward - - - 1942 - Buchara, Uzb.SRS
Przybysz Franciszek - - - 1941 - k/Archangielska
Przybysz Halina - - - 1942 - Buchara, Uzb.SRS
Pszczoła Józef - - - 1942 - rej.Samarkandy
Ptaskow Jakub - - - 1942 - rej.Samarkandy
Ptaszynski Jan - - - 1942 - Taszkient
Puchaczewska Anna - - - 1941 - rej.kortkirowski. KOMI ASRS
Puchaczewski Antoni - - - 1942 - rej.kortkirowski. KOMI ASRS
Puchaczewski Antoni - - - 1942 - Komi ASRR
Pudełko Józefa - - - x - Mały Jarosław, Mołdawia-Besarabia (?)
Puka Edward - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Puka Adam - - - 1943 - Mieżdugranka
Puka Anna - - - 1943 - Mieżdugranka
Puka Michał - - - x - Mieżdugranka
Puka Jan - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Puka Michał - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Puszczak Ewa - - - 1942 - w Kurgończy
Puszczak Olga - - c.Michała - 1942 - w Kurgończy
Puszkiewicz x - - - 1943 - Siemionowka, obw. Akmoliński
Puterczyk Ryszard - - - 1941 - Ural
Putkowska Rozalia - - - 1942 - Krutoj Klucz, Syberia
Putlak Hanna - - - 1942 - rej.Samarkandy
Rabba Józef - - - 1945 - obóz NKWDnr 503, Andżerka
Radiuk Aleksy - - - 1942 - obw. Samarkandzki
Radiuk Anna - - - 1942 - obw.samarkandzki
Rajchenbach Szulim - - - 1942 - Kołtubianka
Rajdecka Kamila - - - 1942 - Czułak-Kurgan, obw.czimkiencki
Rajdecki Zygmunt - - - 1941 - Czułak-Kurgan, obw.czimkiencki
Ramska maria - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Raubo Emilia - - - 1942 - Czeremoszniki k. Tomska
Rawinski Aleksander - - - 1942 - Sija, r.jemiecki
Rawinski Michał - - - 1942 - Sija, r.jemiecki
Rawski Feliks - - - 1940 - st.Czuk k. Nowosybirska
Rączynski Julian - - - x - Miednoje
Rechowicz Malina - - - 1944 - sow.Bolszewik,obw.semipałatynski
Redlich Wolf - - - 1942 - r.pachtakorski
Redo Tadeusz - - - 1940 - os.Warda,obw.archangielski
Regulinska Halina - - - 1941 - Syberia
Regulinska Jadwiga - - - 1940 - Syberia
Regulinski Jan - - - 1941 - Stiepniak,KazSRS
Reguliński Alfred - - - 1944 - Biestiubie, KazSRS
Rembowski x - - - ok..1940 - aresztowany przez NKWD/ślad zaginął
Remiszewska Izabela - - - 1942 - Kazachstan/obw.dżambulski
Rębacz Franciszek - - - 1941 - Popereczka
Robak Barbara - - - 1941 - Bijsk, Ałtajski Kraj
Robak Danuta - - - 1941 - Bijsk, Ałtajski Kraj
Robak Tomasz - - - 194o(?) - Katyn (?)
Robakowska Emilia - - - 1940 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Robakowski Jan - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
Rodziewicz Maria - - - 1941 - m.Tuim/Krasnojarski Kraj
Rodzynek Henda - - - 1942 - rej.Samarkandy
Rogacz x - - - 1939 - aresztowany przez NKWD/ślad zaginął
Rogalski Władysław - - - 1944 - sow.Bolszewik, obw.semipałatynski
Rojbach Rywka - - - 1942 - Komunizm, obw.samarkandzki
Romanowska Leokadia - - - 1943 - Ałtajski Kraj
Romańczuk Karolina - - - 1941 - Muraszy,kw174, Komi ASRR
Romańczuk magdalena - - - 1942 - Muraszy, kw.174, Komi ASRR
Romatowski Dominik - - - 1945 - łagry w Pietropawłowsku
Romcio Włodzimierz - - - ok..1942 - pod Moskwą
Rossa ? - - - 1940 - sow.288,Kondratowka, rej.mamlucki
Rotenberg Jankiel - - - 1942 - rej.Samarkandy
Roterdam Naftali - - - 1942 - rej.Samarkandy
Rozik Antonina - - - 1945 - koł.Bezkazubowo / Kazachstan
Rozmysłowicz Bronisława - - - 1945 - pos.Uścierba/Krasnojarski Kraj
Rozwandowicz Antoni - - - 1941 - marsz śmierci
Rubin Estera - - - 1942 - rej.Samarkandy
Rubis Franciszek - - - 1941 - Buzułuk
Rudel Ryszard - - - 1940 - k/Kudymkaru
Rudka Ryszard - - - 1940 - m.Chołm/obw.archangielski
Rudkowska Aniela - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Rudkowski Grzegorz - - - 1943 - x
Rudkowski Mikołaj - - - 1942 - w Toćmie
Rudkowski Zygmunt - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Runiewicz Franciszek - - - 1942 - pos. rej.ryżewskiego/obw.świerdłowski
Rurmański Lejba - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Rusakiewicz Ryszard - - - 1941 - w Neji
Rusowicz Wincenty - - - 1943 - pos.Jawas w Mordowskiej ASSR
Ruszel Walentyna - - - 1943 - Kirgizja.ZSRS
Ruta Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Rutecka Maria - - - 1942 - Dżiżak / Uzbekistan
Rutecki Andrzej - - - 1945 - żołnież WP / pod Siekierkami n.Odrą
Rutecki Antoni - - - 1941 - w trakcie transportu na południe ZSRR
Rutecki Kazimierz - - - 1940 - pos.Szuksza /obw.archangielski
Rutecki Konstanty - - - 1942 - Dżiżak / Uzbekistan
Rutecki Longin - - - 1940 - pos.Szuksza /obw.archangielski
Rutecki Michał - - - 1941 - pos.Szuksza /obw.archangielski
Rutecki Zygmunt - - - 1940 - obw.archangielski
Rutkowska Helena - - - 1952 - Dżetsajstroj, Kazachstan
Ryczek Alina - - - 1940 - Suszenskoje,obw.archangielski
Ryczek Alina - - - 1940 - Suszenskoje, obw.archangielski
Rydzik Augustyn - - - 1943 - Najurbach, obw.saratowski
Rymaszewski Franciszek - - - 1940 - zesłanie ZSRR
Ryndak Jan - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
Rysiewicz Józef - - - 1941 - ZSRR
Ryzinska Olga - - - 1944 - Annułka, r.uricki, ob..kustanajski
Ryzińska Emilia - - - 1942 - Annułka, r.uricki, ob..kustanajski
Sacha Józef - - - 1941 - Staraja Baza, KOMIASRS
Saczynski Szczepan - - - 1941 - Borzowo,Krasnojarski Kraj
Sadowska Maria - - - 1942(?) - Siemionowka, obw. Akmoliński
Sadowska Teresa - - - 1943 - w Jermaku
Sadowska Janina - - c.Stefanii - 1945 - Grzymałów/woj.tarnopolskie
Sadowska Stefania - - - 1943 - rej.mamajski/Kazachstan
Salamon Janina - - - 1941 - Korokino/obw. czelabiński
Salmonowicz Stanisław - - - 1942 - Buzułuk
Salwa Anna - - - 1941 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Salwa Michał - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Sałaśna Bronisława - - - 1942 - obw.samarkandzki
Sałdyka Wawrzyniec - - - 1940 - Kańsk
Samal Teodor - - - 1940 - Świerdłowsk
Sapieha Maria - - - 1944 - obw.kustanajski
Sapieha Piotr - - - 1941 - obw.kustanajski
Sapielak Rdward - - - 1942 - Szachrisabz,CW,205
Sapielak Maria - - - 1943 - kol.Pieszkow k. Wabkientu,UzbSRS
Sasur Jan - - - 1941 - Komi ASRR
Sasur Janina - - - 1940 - Komi ASRR
Sasur Józef - - - 1940 - Komi ASRR
Sasur Kazimiera - - - 1940 - Komi ASRR
Sasur Michał - - - 1941 - Komi ASRR
Sasur Władysława - - - 1941 - Komi ASRR
Sawczuk Andrzej - - - 1942 - Perlak,obw.archangielski
Sawczuk Piotr - - - 1943 - Siennoje,obw.archangielski
Sawczuk x - - - x - Siennoje,obw.archangielski
Sawicka Amelia - - - 1940 - ,obw.archangielski
Sawicka Helena - - - 1940 - obw.nowosybirski
Sawlewicz Janina - - - 1940 - w Diegtiarce/obw.świerdłowski
Sąsiadek Albert - - - 1940 - Wyżny Kałapur, KOMI ASRS
Sążnicki Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Schabowscy 5 osób - - - 1940/46 - obw.pawłodarski / Kazachstan
Schenker Jerzy - - - 1941 - k.Taszkientu
Sebastiani Jozefa - - - 1944 - Dżurun,obw.aktiubiński
Sebastiani Stanisław - - - 1941 - koł.Jerwazarow, obw.aktiubinski
Semieniuk Sławek - - - 1941 - Archangielsk
Seńków Stanisław - - - 1941 - m.Atnist /rej.uwacki/obw.omski
Serafin Bolesław - - - 1945 - Kałaczowa/obw.omski
Serafin Ewa - - - 1940 - Biały Jar /rej.Tywryz/obw.tarski
Serafin Wawrzyniec - - - 1940 - Biały Jar /rej.Tywryz/obw.tarski
Seredyńska Katarzyna - - - 1944 - obw.aktiubiński
Sidlarowicz Stanisława - - - 1942 - łagier Zołotaja Gora
Siedlecki Lejba - - - 1941 - rej.Samarkandy
Sielicka Bronisława - - - 1942 - Nikulińska Wieś /dobriański rej/obw.permski
Sienkiewicz Wojciech - - - 1942 - rej.pachtakorski
Sierpińska Franciszka - - - 1942 - Beskaragajski Plemchoz, Kaz.SRS
Siewruk Helena - - - 1941 - obw.aktiubiński
Sikorska Zofia - - - 1942 - Karasiówka,ob. nowosybirski
Sikorska Apolonia - - - 1942 - łag.obw.archangielski
Sikorska x - - - x - Piotrowce, Kazachstan
Sikorski Wiktor - - - x - x
Silarska Katarzyna - - - 1941 - Kazachstan
Silarski Józef - - - 1941 - Bielajka, obw. Omski
Sirbińska Anna - - - 1942 - rej.Samarkandy
Sisman henryk - - - 1942 - rej.Samarkandy
Sisman Józef - - - 1942 - Itifak, UzbSRR
Siswein Mendel - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
Siswein Sala - - - 1942 - r.ak-daryjski, ob..samarkandzki
Skarbek Józef - - - 1944 - Tara, obw.omski
Skirgajło Katarzyna - - - 1944 - obw.chakaski
Skirgajło Klemens - - - 1943 - Minusinsk
Skowronska Stefania - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Skowronska Marta - - - 1942 - Nowosybirsk
Skowronska Stefania - - - 1940 - m.Czieriomuszkino/rej.mański/Kraj Krasnojarski
Skowrońska Marta - - - 1942 - Nowosybirsk
Skowroński Józef - - - 1943 - Kurgan
Skóra Zuzanna - - - 1943 - Kirgizja, ZSRS
Skóra Janina - - - 1943 - Kirgizja, ZSRS
Skóra Stanisław - - - 1943 - Kirgizja, ZSRS
Skrętkowicz Jan - - - 1942 - Kokpiety, obw. Semipałatynski
Skrzypek Józef - - - 1941 - Lipownik,n/rz.Dźwina
Słota Jan - - - 1945 - x
Słowik Danuta - - - 1940 - w Kajgorodku /Komi ASRR
Sługocka Kazimiera - - - 1941 - pos.Pierwomajski/rej.berezowski/obw.świerdłowski
Sługocka (?) ? - - - 1940 - Pierwomajsk, rej.bieriezowski
Sługocki Józef - - - 1942 - Pierwomajsk, rej.bieriezowski
Słupczynska Monika - - - 1942 - Yb. rej.syktywkarski, KOMI ASRS
Słupczynski Władysław - - - 1942 - YB, rej.syktywkarski
Słupczynski Wojciech - - - 1940 - Worju, rej. Syktywkarski
Słupczynski Henryk - - - 1942 - Wojru, obw. Syktykwarski
Słysz Klara - - - 1942 - Klukwina, Krasnojarski Kraj
Smolska Józefa - - - 1942 - NKWD…
Smolska Józefa - - - 1942 - areszt, NKWD
Smolski Wincenty - - - 1939 - NKWD…
Snarkowicz Tekla - - - 1945 - Wiesiołyje Tymy, Ukraina
Snarski Józef - - - 1940 - Sybir
Sobania Kazimierz - - - 1943 - Sowrudnik, Syberia
Sobaszek Mieczysław - - - 1941 - w Kostousowie/obw.swierdlowski (niemowlę)
Sobczuk Maria - - - 1944 - Pieszkowcy, obw.kustanajski
Sobejko Michał - - - 1940 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Sobel Józef - - - 1941 - rej.Samarkandy
Sobolewski Abram - - - 1942 - rej.Samarkandy
Sobolewski Icek - - - 1942 - rej.Samarkandy
Sobolewski Wincenty - - - 1941 - Witlany,obw. Mołotowski
Soboń Wiktoria - - - x - w Noszulu/obw.archangielski
Sobotówna Danuta - - - 1943 - sow.Czigilek, obw. Semipałatyński
Sochaczewska Waleria - - - 1942 - Kostousowo, obw. Świerdłowski
Sochaczewska Walerian - - - 1942 - Kostousowo, kw.46
Sokołowski x - - - x - Krasnodolsk, Kazachstan
Soliańska Anna - - - 1942 - rej.Samarkandy
Solicja Ljonia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Solicka Franciszka - - - 1942 - rej.Samarkandy
Sołodink Michał - - - 1942 - obw. Świerdłowski
Sołoniewicz Włodzimierz - - - 1943 - Wołogda,
Sołoniewicz Włodzimierz - - s.Witolda - 1943 - W Wołogdzie
Soncuk Bolesław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Soroko Jan - - - 1939 - Prużana
Soroko Jerzy - - - 1940 - Sybir
Soroko Witalis - - - 1944 - Stawropolski Kraj
Sosnowska Józefa - - - 1941 - Karabasz / Ural
Sosnowski Józefa - - - 1940 - w Siewżełdorłagu
Sowa Michał - - - 1943 - Kozury Małe, rej.barnaulski
Sowa Michał - - - 1943 - barnaulski rej./Ałtajski Kraj
Spanili Zbigniew - - - 1942 - rej.Samarkandy
Spicegol Abram - - - 1941 - rej.Samarkandy
Sprung Chaja - - - 1942 - kol.Kachraman,obw.samarkandzki
Spychalski Leon - - - 1946 - rej.Świerdłowska
Sroka Andrzej - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
Sroka Jakub - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
Sroka Maria - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
Sroka Stanisław - - - 1942 - m.Dikarabad w Uzbekistanie
Srtrach Jadwiga - - - 1941 - Krasnouralsk
Srulewicz Srul - - - 1942 - rej.Samarkandy
Stanbułka Władysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Stanicki Władysław - - - 1941 - rej.Samarkandy
Staniczek Tauba - - - 1942 - rej.Samarkandy
Stanisz Maria - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
Stanisz Marian - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
Stanisz Wanda - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
Stanke Celinka - - c.Łucji 2 lata - x - Juranka/rep.Komi
Stanke Łucja - - Haszcz - 1943 - Juranka/rep.Komi
Stankiewicz maksymilian - - - 1942 - rej.Samarkandy
Stanowski Stefan - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Stanyński Stefan - - - 1942 - rej.Samarkandy
Stańkowska Stefania - - - 1945 - Kazachstn
Starczewski Michał - - - 1942 - Ust Abakanski Lesoza-d, r.abakanski
Starczewski Michał - - - 1943 - rej.abakański/Krasnojarski Kraj
Steckiewicz Joanna - - - 1954 - Jelan,obw.irkucki
Stefanczyk Konstanty - - - 1943 - Buchara, Uzb.SRS
Steiner Dominika - - - 1941 - Borzowa, Krasnojarski Kraj
Stelmach Emilia - - - 1944 - Ługawsk, r.minusinski
Stemplewska Jadwiga - - - x - Jenieck, obw.archangielski
Stemplewska Krystyna - - - 1941 - pos.Sija, obw.archangielski
Sternecka Jadwiga - - - x - Sybir
Stochlińska Honorata - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Stonowski Eugeniusz - - - 1942 - rej.Samarkandy
Stowiecka Łata - - - 1942 - koł.Komunizm, chajdarski s/s
Stranc Jan - - - 1942 - Syberia
Stranc Stanisław - - - 1941 - Syberia
Strugała Edward - - - 1941 - w Lipowniku k. Archangielska
Strugała Konstanty - - - 1942 - Brin-Nawolok k. Archangielska
Struzik x - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Strynkowska Aleksandra - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
Strynkowska Anna - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
Strzelec Jan - - - 1940 - ?
Strzelec Władysław - - - 1940 - ?
Stykowski Jan - - - 1942 - Khanaki, Irak…
Subczyńska Genowefa - - - 1942 - Worju, rej. Syktywkarski
Subczyński Jan - - - 1943 - Worju, rej. Syktywkarski
Sucharzewski Izydor - - - 1942 - Semipałatynsk
Suchodolski Henryk - - - 1950 - pos.Tojożnoje/rej.mański/Krasnojarski Kraj
Sudoł Genowefa - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Sudoł Michał - - - x - pos.Ozierki /obw.swierdłoski
Superniak Maria - - - 1941 - Noszul,Komi ASRR
Swatek Tomasz - - - 1943 - zesłaniec, WP
Sychla Antoni - - - 1942 - Wabkient, obw.bucharski
Sychla Antoni - - - 1942 - Wabkient, obw.bucharski
Sycz Michalina - - - 1940 - Kazachstan
Sykała Karol - - - 1942 - Oremburg
Sylwanowicz Stanisław - - - 1940 - Bestiubie / obw.akmoliński
Sylwanowicz Stefania - - - 1940 - Bestiubie / obw.akmoliński
Sylwestrowicz Zofia - - - 1941 - Kiryłowka,KazSRR
Symonowicz Julian - - - 1942 - Kazachstan
Symul Samuel - - - 1942 - rej.Samarkandy
Synowiec Adolf - - - 1948 - łag.w Komi ASRR
Szacki Czesław - - - 1948 - tajny łagier
Szagdaj Helena - - - 1940 - Irkuck
Szagdaj Jadwiga - - - 1940 - Sybir…
Szajna Wanda - - - 1942 - Graczewka, obw. Kustanajski
Szalter Ozjasz - - - 1942 - rej.pachtakorski
Szawioła Stanisława - - - 1941 - Zołotaja Gora, rej.tajszecki
Szbinska Bronisława - - - 1943 - Uzbekistan
Szczawińska Felicja - - - 1945 - Wilno
Szczepańska Stefania - - - 1943 - pos.Gladiło
Szczerbicki napoleon - - - 1948 - Jesil,KazSRR
Szczudluk Ksenia - - - 1943 - Abakan / Krasnojarski Kraj
Szczur Jan - - - 1944 - Krasnyj Majak/obw.chersonski
Szczur Władysław - - - 1941 - puszmiński rej./obw.świerdłowski
Szczyradłowska Józefa - - - 1944 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Szemiot Kazimierz - - - 1943 - B.Bukoń,obw.semipałatynski
Szenda Adolf - - - 1942 - rej.Samarkandy
Szerajew Nina - - - 1945 - Siemionowka, obw. Akmoliński
Szewc Wanda - - - 1944 - obw. Aktiubinski
Szewczyk Andrzej - - - 1942 - Plemsowchoz,s/s czkałowski
Szewczyk Aniela - - - ok..1943 - lasy k/Archangielska
Szewczyk Bronisław - - - 1942 - lasy k/Archangielska
Szewczyk Mieczysław - - - 1943 - Jez.Onega
Szewczyk Tekla - - - 1942 - lasy k/Archangielska
Szklarski Leszek - - - 1943 - w Bijsku w Ałtajskim Kraju
Szkutnik Jan - - - 1941 - Nyszul,Syberia
Szkutnik Janina - - - 1943 - koł.Achum-Babaj, Uzbekistan
Szkutnik Rozalia - - - 1943 - koł.Achum-Babaj, Uzbekistan
Szkutnik Zofia - - - 1943 - Nyszul,Syberia
Szlosek Kunegunda - - - 1941 - Meczadzil, KomiASRR
Szlucka Karolina - - - 1940 - Tomsk
Szlucka Stanisława - - - 1942 - x
Szmulewicz Stanisław - - - 1942 - rej. Samarkandy
Sznajder Jan - - - 1946 - NKWD…
Sznajder Aniela - - - 1941 - Ungut, rej.manski, Krasnojarski Kraj
Sznajder Krystyna - - - 1942 - Ungut, rej,manski,Krasnojarski Kraj
Szofer Józefa - - - 1940 - x (rozstrzelany przez NKWD)
Szołobryt Józef - - - 1942 - Budionnowka, rej.presnowski
Szopa Jan - - - 1942 - sow.Bałangor, obw.samarkandzki
Szopa Stanisław - - - 1942 - sow. Bałangor, obw.samarkandzki
Szopa Wiktor - - - 1942 - sow. Bałangor, obw.samarkandzki
Szostak Albina - - - 1943 - koł.Kizył Batrak/obw.samarkandzki
Szostak Anna - - - 1940 - Ałtajski Kraj
Szostak Jozef - - - 1943 - koł.Kizył Batrak/obw.samarkandzki
Szostak Marceli - - - 1943 - koł.Kizył Batrak/obw.samarkandzki
Szot Władysław - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Szowalewski Antoni - - - 1942 - Czernogorsk,Krasnojarski Kraj
Szpakowski Piotr - - - 1941 - m.Zorza/obw.archangielski
Szpilewski Mirosław - - - 1945 - r.urlitiupski, obw.pawłodarski
Szporer Boruch - - - 1942 - Komunizm, obw.samarkandzki
Szpytma Alicja - - - 1941 - m.Pierwomajsk/obw.swierdłowski
Szrajner Anna - - - 1942 - koł. Kizilsz, obw.samarkandzki
Szrajner Boruch - - - 1942 - koł. Kizilsz, obw.samarkandzki
Szturm Fajga - - - 1942 - Ziadin, UzbSRR
Szulgacz Helena - - - 1945 - sow. Industria, obw. Połtawski
Szulgacz Michał - - - 1941 - Sigerda, rej.karpagorski
Szumowska Anna - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
Szumska Anna - - - 1943 - Kaługino, rej. Mamlucki, KazSRS
Szuszkiel Aleksandra - - - 1942 - Krasnouralsk
Szuszkiel Czesław - - - 1942 - Krasnouralsk
Szuszkiel Janina - - - 1942 - Krasnouralsk
Szut Tomasz - - - 1943 - m.Sołonieczno/ Ałtajski Kraj
Szutowicz Adolf - - - 1948 - k.Nowosybirska/obw.kiemierowski
Szwaricz Anna - - - 1941 - Krasnojarsk
Szwed August - - - 1943 - m.Lesnaja /rej.kudymkarski
Szybińska Katarzyna - - - 1942 - Uzbekistan
Szybińska Bronisława - - - 1943 - Uzbekistan
Szybińska Katarzyna - - - 1942 - Uzbekistan
Szybiński Andrzej - - - 1942 - Uzbekistan
Szybiński Stanisław - - - 1943 - Indie ((Anders)
Szybiński Zygmunt - - - 1941 - Narwa, Uzbekistan
Szybiński Andrzej - - - 1942 - Uzbekistan
Szybiński Stanisław - - - 1943 - Indie
Szybiński Zygmunt - - - 1941 - m.Narwa
Szydełko Antoni - - - 1941 - m.Tiubil /Krasnojarski Kraj
Szydełko Bronisława - - - 1941 - obw.wołogocki RFRR
Szydełko Tadeusz - - - 1940 - m.Tiubil /Krasnojarski Kraj
Szydełko Władysław - - - 1941 - m.Tiubil /Krasnojarski Kraj
Szydełko Bronisława - - - 1941 - pos.Wietka / obw.wołogodzki
Szydełko Katarzyna - - - 1942 - w Zabojkach
Szydłowski Stanisław - - - 1942 - Kermine, CW
Szyk Krystyna - - - 1941 - Artiel"Kzył-Zar", obw.kustanajski
Szylko Władysław - - - 1939 - NKWD
Szyłak Maria - - - 1940 - Suchobezwodna /obw.gorkowski
Szymanowski Zelik - - - 1942 - rej.Samarkandy
Szymańska Stefania - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
Szymszon Józef - - - 1944 - Romanowka, r.dżurunski
Ślaciecka Zofia - - - x - Połtawka, Kazachstan
Ślaciecki Ignacy - - - x - Połtawka, Kazachstan
Ślaciecki Janusz - - - x - Połtawka, Kazachstan
Ślaciecki Jędrek - - - x - Połtawka, Kazachstan
Ślaciecki Oleś - - - x - Połtawka, Kazachstan
Ślenski Władysław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Śliwa Helena - - - 1940 - ok..Saratowa
Śludzińska x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Śluzałek x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Śmigielska Alfonsyna - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
Świątkowski Gustaw - - - 1942 - Semipałatyńsk / Kazachstan
Świderska Józefa - - - 1941 - łag.Diesiatki k. Archangielska
Świderska Lusia - - - x - w transporcie…
Świderska Stanisława - - - 1940 - łag. Diesiatki k. Archangielska
Świderski Bolesław - - - 1941 - łag. Diesiatki k. Archangielska
Świderski Jerzy - - - 1941 - łag. Diesiatki k. Archangielska
Świderski Mieczysław - - - 1941 - łag. Diesiatki k. Archangielska
Święcicki Władysław - - - 1934 - zesłany do Karelii, 1945 WP poległ
Świrniak Józef - - - 1939 - NKWD…
Świrniak Szczepan - - - 1941 - Kaczyry, obw.pawłodarski
Świtała Zofia - - - 1943 - Barnauł, Ałtajski Kraj
Tabaczyńska Jadwiga - - - 1944 - B.Bukoń, obw.semipałatynski
Tabaczyńska Zofia - - - 1944 - B.Bukoń, obw.semipałatynski
Tabaczyński Tadeusz - - - 1941 - B.Bukon, obw.semipałatynski
Tabaka Józef - - - 1942 - Ziadin, obw.samarkandzki
Taczała Czesława - - - 1940 - w Karpogorach/obw.archangielski
Taczała Jan - - - 1942 - Pinedze /obw.archangielski
Taczała Stanisława - - - x - w Karpogorach/obw.archangielski
Tanenbaum Dawid - - - 1942 - kol.Łapunina, rej.Samarkandy
Tanenbaum Jankiel - - - 1942 - Kiziłnamuna, rej.Samarkandy
Tarbur Abela - - - 1942 - rej.Samarkandy
Tarło Bendet - - - 1942 - rej.Samarkandy
Tarnowska Zofia - - - 1943 - łagier Krywoszczakowo
Tarnowski Edward - - - x - utonął w rzece Ob.
Tarnowski Wiktor - - - x - x
Taruruj Andrzej - - - 1940(?) - Syberia…
Tatarynowicz Elżbieta - - - 1941 - m.Makariew / obw.kostromski
Tenerowicz Tadeusz - - - 1940 - areszt.NKWD….
Terebkarz Szmul - - - 1942 - rej.Samarkandy
Terlikowski Bolesław - - - 1943 - k/Parabieli, obw.nowosybirski
Tiszbenfas Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
Tłuczek Maria - - - x - w Wierchniej Pawłowce/obw.czkałowski
Tobias Chaim - - - 1942 - rej.Samarkandy
Tobiasz Piotr - - - 1944 - Ichołza, rej.krasnoborski
Tobiasz Piotr - - - 1942 - pos.Sarga
Tobiasz Tadeusz - - - 1942(?) - WP….
Toczek Michał - - - 1941 - pos.Paługrudowa,r.tarski
Todryk Gabriela - - - 1941 - Toporok, rej.tajszecki, obw.irkucki
Todryk Krystyna - - - 1942 - Toporok, rej.tajszecki, obw.irkucki
Tokar Bolesław - - - 1942 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
Tokar Danuta - - - 1940 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
Tokar Tadeusz - - - 1942 - M.Bukoń,obw.semipałatyński
Tokarska Maria - - - 1943 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
Tokarski Jan - - - 1942 - Majkain-Zołoto,obw.pawłodarski
Tołścik Barbara - - - 1940 - pos.nr6 / obw.wołogodzki
Tołścik Sylwester - - - 1942 - Nalimow Ruczej / obw.wołogodzki
Tomala x - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Tomczyński Jan - - - 1940 - łagry na Kołymie
Topola Franciszek - - - 1944 - obóz Sielce, obw. Riazański
Topolski Jan - - - 1944 - Bułajewo
Topolski (Tpolski) Andrzej - - - 1944 - Bułajewo,obw.kazachstański
Toruniewski Józefa - - - 1943 - w Diegtiarce /obw.swierdłowski
Tracz Mirosław - - - x - stacja Kruticha, r.reżewski
Tracz Wacław - - - x - stacja Kruticha, r.reżewski
Tracz Wiktoria - - - 1944 - Krutoj Klucz, Syberia
Tracz Wojciech - - - 1941 - Krutoj Klucz, Syberia
Trojanowski Jan - - - 1942 - Nowa Jeruda, Krasnojarski Kraj
Trojnar Walenty - - - 1941 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Trusz Anna - - - 1942 - os.Otnisk Tobolski
Trusz Antoni - - - 1942 - wiezienie-Syberia
Trusz Bronisława - - - 1939/1940 - os.Otnisk Tobolski
Trytek Ludwik - - - 1943 - Czułak-Kurgan, Kazachstan
Trytek Walenty - - - 1944 - Czimkient, KazSRR
Trzęsniowski Zdzisław - - - 1942 - Ozierki, rej. Taboryński
Trzęśniowska Franciszka - - - 1943 - Ozierki, rej. Taboryński
Trzęśniowski Celestyn - - - 1945 - Troick, obw. Czelabinski
Tuła Anna - - - 1946 - Semipałatynsk, Kazachstan
Tumiłowicz Helena - - - 1940 - koł.Czan-Czar, Kazachstan
Turek Jakub - - - 1941 - m.Ciopsa k. Irkucka
Turek Józefa - - - 1941 - m.Ciopsa k. Irkucka
Turlej Marian - - - 1945 - m.Tatjenowka / Krasnojarski Kraj
Tuszewicki Józef - - - 1943(?) - zesłaniec, WP
Tuzinkiewicz Jerzy - - - 1942 - Karkin-Batasz
Twardowski Konstanty - - - 1936 - areszt.NKWD……
Tyczynski Tadeusz - - - 1942 - sow.Bolszewik, obw.semipałatynski
Tymaszuk Maria - - - 1942 - Żołdowaj, Kazachstan
Tymber Franciszek - - - 1945 - w transporcie…
Ulianowa Maria - - - 1942 - rej.Samarkandy
Umpirowicz Roman - - - 1951 - Usolje Sibirskoje, Syberia
Umpirowicz Roman - - s.Władysława - 1951 - Usol
Urbańska Benigna - - - 1944 - Kijały, Kazachstan
Urbańska Stefania - - - 1942 - Połtawka,Płn.Kazachstan
Usyk Michał - - - 1944 - Krasnouralsk
Usyk Katarzyna - - - 1944 - Krasnouralsk
Uzłowski Eustachy - - - 1943 - Pieczłag,Komi ASRR
Uznański Jan - - - 1944 - koł.Deż-Kan /obw.dżambulski/ Kazachstan
Wac Anna - - - 1941 - Władymirsk, rej. jenisiejski
Wac Jakub - - - 1941 - Władymirsk, rej. jenisiejski
Wac Mikołaj - - - 1942 - więzienie w Jenisiejsku
Wachowska Zofia - - - 1942 - sow. Bolszewik, KazSRS
Wajkert Helena - - - 1940 - pos.Suśma
Wajkert Marianna - - - 1941 - m.Kokornaja / obw.archangielski
Wajs Joel - - - 1942 - Ziadin, obw.samarkandzki
Wakuluk Zofia - - - x - Rublowka, Kazachstan
Walak Stefan - - - 1942 - Ziadin, obw.samarkandzki
Walczewska Helena - - - 1943 - Kargowina, r.biereznikowski
Walczewski Michał - - - 1942 - Kargowina, r.winogradowski
Walczuk Józef - - - x - Kotłas
Wałęgowa Apolonia - - - 1940 - koł.Żarkul /obw. kustanajski
Wanic czesława - - - 1941 - Pałagrudowo,obw.omski
Warczuk Michał - - - 1939 - więź.w Bielsku
Warmachowski Józef - - - 1939 - NKWD…
Waryszewer Szyja - - - 1942 - rej.ak-daryjski, obw.samarkandzki
Warzyńska Maria - - - x - Parabiel,obw.nowosybirski
Wasilewska Maria - - - 1942 - Bystrówka,Kirgizja
Wasilewska Maria - - - x - Lwowka, obw.nowosybirski
Wasilewska Maria - - - 1942 - Bystrowka, Kirgizja
Wasilewski x - - - 1941 - Dżambuł, Kazachstan
Wasilewski Jan - - - x - Krasnojarski Kraj (?)
Wasilewski Witold - - - 1942 - Kenimech,CW,14410
Wasiukiewicz Józef - - - 1940 - więxź. w Prużanie (?)
Wasyluk Czesław - - - 1942 - sow. Bolszewik, KazSRS
Wasyluk Władysław - - - 1942 - sow. Bolszewik, KazSRS
Wąs Michał - - - 1940 - Sybir
Wąsewicz Danuta - - - 1940 - Zacharkowski Bor
Wąsowska Emilia - - - 1942 - Akmolińsk, Kazachstan
Wdowiak Helena - - - 1940 - Czeremoszka, Krasnojarski Kraj
Wdowiak Janina - - - 1940 - Czeremoszka, Krasnojarski Kraj
Wdowiak Michał - - - 1941 - Czeremoszka, Krasnojarski Kraj
Wende Eugeniusz - - - x - Czelabinsk
Wiącek Eleonora - - - 1946 - Irtyszsk, rej. Pawłodarski
Wichman Halina - - - 1940 - Kazachstan
Widelski Leon - - - 1941 - Dzambuła, Kazachstan
Widła Rozalia - - - 1944 - Bijsk, Ałtajski Kraj
Widła Wanda - - - 1943 - Bijsk, Ałtajski Kraj
Wiejak Jerzy - - - 1942 - Barnauł
Wielgus Antoni - - - 1941 - Tułun, obw. Irkucki
Wielgus Jadwiga - - - 1942 - Tułun, obw. Irkucki
Wielgus Józef - - - 1942 - WP, zaginał
Wielgus Waleria - - - 1941 - Tułun, obw. Irkucki
Wienconek Eleonora - - - 1944 - Tomsk
Wienconek Leon - - - x - Dołoń /obw.pawłodarski/Kazachstan
Wierszyło Jadwiga - - - 1942 - Barnauł, Ałtajski Kraj
Wierzbiniec Franciszek - - - 1942(?) - areszt.NKWD…
Wierzbiniec Marian - - - 1943(?) - areszt.NKWD…
Wierzbiniec x - - - 1942 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Wieśko Aleksander - - - 1939 - NKWD…
Więcław Stanisław - - - 1942 - x
Wiglusz Jan - - - 1942 - Taszkient
Wiglusz Marcin - - - 1945 - w Mombasie
Wilk Jan - - - ? - Zesłaniec, WP-Lenino
Wilken Margarita - - - 1942 - KomiASRR
Wilusz Aleksander - - - 1941 - Archangielsk
Winniczek Józefa - - - 1943 - Błagowieszczenka.KazSRR
Wiśniewski Mieczysław - - - 1941 - r.irtyszski
Włodyka Genowefa - - - 1943 - Pawłodar,KazSRS
Wnuk Maria - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Wodiczko Helena - - - 1944 - B.Bukon, obw.semipałatynski
Wojciechowska Danuta - - - 1940 - Kokpiekty,obw.semipałatynski
Wojciechowski Władysław - - - 1942 - posiołek 11, Ałtajski Kraj
Wojciechowski Kazimierz - - - 1942 - m.Wieriużskoje Oziero /obw.archangielski
Wojtasiewicz Tadeusz - - - 1941 - Lwów/więzienie na Łąckiej.
Wojtylewicz Wacław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Wołek Teodor - - - 1943 - obw.kustanajski/Kazachstan
Wołk Barbara - - - 1943 - Połtawka, Kazachstan
Wołk-Łaniewska Bronisława - - - 1943 - obw.kokczetawski
Wołk-Łaniewska Bronisława - - - 1943 - w.im.Gorkiego/Kazachstan
Wołos Ludwika - - - ? - zesłaniec, WP-Lenino
Wołos Ludwik - - - 1943 - zesłaniec, WP
Wołosiewicz Natalia - - - 1944 - rej.Kaczyra, obw.pawłodarski
Wołoszczak Agnieszka - - - 1941 - m.Minor / Jakucka ASSR
Wołydyłło Danuta - - - ok..1942 - Wiszniowka, obw.akmoliński
Wonka Stanisława - - - 1945 - w Starym Szpejerze Ukraina
Wonka Waleria - - - 1944 - w Starym Szpejerze Ukraina
Worobcowa x - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Woszczek Jakub - - - 1942 - w Jemecku / obw.archangielski
Woźniak Józef - - - 1941 - Tok-Mansaj, obw.aktiubinski
Woźniakiewicz Anastazja - - - 1942 - Chim-Stroj, r.krasnouralski
Wójcik Czesław - - - 1942 - Kermine, CM, 3-14-3
Wróbel Roman - - - 1940 - zaginiony
Wróblewska Marianna - - - 1943 - Zwienigorodka, KazSRR
Wysocka ? - - - 1946 - Wołodarowka, KazSRS
Wysocka Wanda - - - 1946 - Majkain-Zołoto /obw.pawłodarski
Wysocki Szulim - - - 1942 - Ziadin,obw.samarkandzki
Wysocki Feliks - - - 1943 - Majkain-Zołoto /obw.pawłodarski
Wysocki Marceli - - - 1943 - Kazachstan
Wysoczańska Anna - - - 1942 - koł.Kizył-Szarik k. Dzambułu
Wysoczańska Franciszka - - - 1942 - w Dżambule / Kazachstan
Wysoczański Edward - - - 1942 - Taszkient / Uzbekistan
Wysoczański Józef - - - 1942 - w Dżambule / Kazachstan
Wysoczański Józef - - - 1941 - pos.Czarnysz / obw.archangielski
X Dzidzia - - - 1942 - sierociniec w r. dżowalińskim, UzbSRR
X Michał - - - 1942 - sierociniec w r. dżowalińskim, UzbSRR
X Rózia - - - 03.1940/09.1941 - pos.Piesczanka/obw.mołotowowski
Zabojski Bronisław - - - 1941 - Ziadin, rej.pachtakorski,UzbSRR
Zabojski Stanisław - - - 1941 - Ziadin, rej,pachtakorski,UzbSRR
Zacios x - - - 1944 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Zagajewicz Stefan - - - 1941 - Krasnojarsk
Zagoździnski Tadeusz - - - 1945 - transport do łagrów
Zagrobelny Michał - - - 1944 - st.Dżurun, ob..aktiubinski
Zagrodnik Bronisława - - - 1942 - Ziadin, rej,pachtakorski,UzbSRR
Zagrzewska Apolonia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zając Celina - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
Zając Łucja - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
Zając Maria - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
Zając Mojsze - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zając Teresa - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
Zającowna Krystyna - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zajączkowski Henryk - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zajączkowski Marcin - - - 1942 - Plemsowchoz,s/s czkałowski
Zaklukiewicz Maria - - - 1942 - Popereczka, Krasnojarski Kraj
Zaklukiewicz Stanisława - - - 1941 - Popereczka, Krasnojarski Kraj
Zakrzewska Helena - - - x - Uksora, obw.archangielski
Zakrzewska Janina - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zakrzewska Zofia - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zaleska Joanna - - - 1951 - Chabarowski Kraj
Załuska Tadeusz - - - 1944 - w Barnaule
Zapała Janina - - - x - Stiepnoje/obw.dzambulski/Kazachstan
Zapała Roman - - - 1940 - w Kopytowie/obw.archangielski
Zapała Stanisław - - - 1943 - sow. Czok-Pak /obw.dżambulski /Kazachstan
Zapałowicz Krzysztof - - - 1941 - lespunkt, obw.archangielski
Zarołowska Maria - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zarychta Maria - - - 1941 - Urgienicz, srednia Azja
Zarzecki Piotr - - - 1944 - koł.Nowyj Put /obw.tiumieński
Zarzycki Wojciech - - s.Wojciecha - 1944 - Pieremożec 6/obw.zaporowski
Zawadzka x - - - x - Barnauł, Ałtajski Kraj
Zawadzki Wincenty - - - 1940(?) - x
Zawadzki Witold - - - x - Barnauł, Ałtajski Kraj
Zawistowski Wiktor - - - 1941 - Archangielsk
Zdobylak Szczepan - - - 1942 - Syktywkar, KOMI ASRS
Zegzda Eugeniusz - - - 1942 - Bajdukow, r.Samarkandy
Zegzda Władysław - - - 1942 - Bajdukow, r.Samarkandy
Zelenfrojnd Irena - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zębska Katarzyna - - - 1940 - obóz Udaczna /obw.irkucki
Zębski Czesław - - - 1940 - obóz Udaczna /obw.irkucki
Zębski Stanisław - - - 1940 - obóz Udaczna /obw.irkucki
Zgłobicka Ryszarda - - - 1940 - Sybir
Zgłobicki Stanisław - - - 1943 - Uzbekistan
Zielinski Piotr - - - 1941 - Irkuck
Zielińska Magdalena - - - 1945 - Dżambuł, Kazachstan
Zieliński Tadeusz - - - 1941 - IV Ferma/ obw.kustanajski/Kazachstan
Zięba Zofia - - - 1941 - w Talicy / obw.świerdłowski
Ziębla Helena - - - 1944 - w Pawłodarze
Ziębla Jan - - - 1943 - w Pawłodarze
Zimorowicz Aleksander - - - 1941 - Syberia
Zimorowicz Regina - - - 1940(?) - Kalucze, obw.irkucki
Zimorowicz x - - - 1939(?) - areszt.NKWD….
Zimorowicz x - - - 1940(?) - Kalucze, obw.irkucki
Zimowski Piotr - - - x - Katyn(?)
Ziomek Maria - - - 1943 - Mieżdugranka, obw.irkucki
Zipkowski Henryk - - - 1942 - rej.Samarkandy
Złotkowska Halina - - - 1942 - rej.Samarkandy
Złotnicka Alicja - - - 1945 - Sorokino,Ałtajski Kraj
Zmora Julian - - - x - pod Wałczem
Zmora Marcin - - - 1941 - Ust Szysz, obw. Omski
Zmora Maria - - - 1942 - Ust Szysz, obw. Omski
Zontek Leopold - - - 1941 - Ogradna, obw. Irkucki
Zontek Mela - - - 1941 - Kalucze, obw.irkucki
Zontek Weronika - - - 1940 - Kalucze, obw.irkucki
Zora Cecylia - - - x - w Mościskach k.Pawłodaru/Kazachstan
Zorbachowska Barbara - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zub Eugenia - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Zub Helena - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Zub Janina - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Zub Tomasz - - - 1940 - Krasnojarski Kraj
Zub Władysław - - - 1945 - koł. Kabsel, rej.abakański
Zubrzycki Teodor - - - x - zesłanie x
Zwarycz Michał - - - 1940 - Paczyna, obw. Archangielski
Zweig Leopold - - - 1942 - Grizidubowo, rej.Samarkandy
Zyga Katarzyna - - - 1945 - Zwienigorodka, Ukraina
Zyga Zygmunt - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zygelberg Melania - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zygelberg Stanisław - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zygurski Andrzej - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zylderszmir Liora - - - 1942 - rej.Samarkandy
Zyśko Bronisław - - - 1945 - B.Bukon, obw.semipałatynski
Żabiełowicz Ludwika - - - 1954 - Reszoty, Krasnojarski Kraj
Żak Katarzyna - - - 1941 - Kamionka, obw. Tiumeński
Żak Ludwika - - - 1941 - Kamionka, obw. Tiumeński
Żak Tadeusz - - - 1941 - Kamionka, rej.jurgiński
Żedż Antoni - - - 1940 - w Gramatusze
Żedż Eugenia - - - 1943 - w Gramatusze
Żelazowski Józef - - s.Cezarego - 1943 - Kazłyk/obw.akmoliński
Żelichowska Amila - - - 1942 - rej.Samarkandy
Żmuda-Trzebiatowski Józef - - - 1940 - pos.Kwtok, obw.irkucki
Żuczkowski Antoni - - - 1942 - Zarawszan, obw.samarkandzki
Żukowska Helena - - - 1940 - Bobrysze,obw.archangielski
Żurawski Stanisław - - - 1939 - ?
Żydak Katarzyna - - - 1940 - Ozjero Zajskoje w Ałtajskim Kraju
Żywicki Julian - - - 1942 - Bieriozowka, Krasnojarski Kraj.

 

 

aktualizacja 30.04.2013. r.

Copyright © 2007 - 2013 Janusz Stankiewicz