POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 * Nowa historia ...
 * Obrazy J. Lewczaka
 * Propagandowa ofen...
 * Liczenie ofiar ...
 * Legenda o „Birkucie”
 * Ukraińcy 1944 - 56
 * Zagłada Kresów
 * Sprawa Szeptyckiego
 * Bandera
 * Terror. akcje OUN
 * Legenda o Baligrodzie
 * Rzecz o cierpieniach
 * Wigilie Polskie
 * Żniwo nienawiści
 * Historia życia
 * Historia Polski wg. ...
 * Męczennicy Humania
 * Mordy w Nyrkowie
 * Czerwonogród
 
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Czytelnicy piszą cz. 2
 
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Informacje cz. 2
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Archiwum wiad. 1
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 
 * Rok 1939
 * Rok 1940
 * Rok 1941
 * Rok 1942
 * Rok 1943
 *  * 01.43 - 04.43
 *  * 05.43 - 07.43
 *  * 08.43 - 09.43
 *  * 10.43 - 12.43
 * Rok 1944
 *  * 01.44 - 02.44
 *  * 03.44
 *  * 04.44
 *  * 05.44 - 06.44
 *  * 07.44 - 09.44
 *  * 10.44 - 12.44
 * Rok 1945
 *  * 01.45 - 03.45
 *  * 04.45 - 06.45
 *  * 07.45 - 09.45
 *  * 10.45 - 12.45
 * Rok 1946
 * Rok 1947
 * Rok 1948
 * Bibliografia
 
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 * Mord w Maniowie
 * Tej nocy przyszli
 * W Radomiance
 * W wigiliny wieczór
 * Wspomnienia Albiny
 * Milowce
 * Hurby, gmina Buderarz
 * Cepuchy, p. lwowski
 * Milowce, p. Czortków
 * R. Szymanek
 * Z. i R. Schab
 * K. Kowalczyk
 * A. Sienkiewicz
 * Maria Roch
 * M. Sikorski
 * E. Świstowski
 * K. i A. Sidorowicz
 * Byłam Podolanką ...
 * St. Bochenek
 * Aniela Sowa
 * W. Świderski - Kuty
 * Wspomnienia Leokadii
 * Wspomnienia Wiktorii
 * Wsp. Grusiewicz
 * Wsp. Z. Dolecki
 
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 * pow. przemyślański
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 * woj. stanisław. dod.
 
 * woj. wołyńskie
 
 * woj. lubelskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 * Olejów
 * Huta Pieniacka
 * Kol. Ludwikówka
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopyczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 

GENEALOGIA

 

Genealogia

Poszukiwanie przodków

 
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

 

 

Kolonia Ludwikówka.Polska kolonia,gmina i parafia Młynów powiat Dubno, która została
spacyfikowana przez Niemców i nacjonalistów ukraińskich dnia 13 lipca 1943
roku.
W wyniku tej tragedii życie straciło ponad 170 Polaków – głownie mężczyzn i
młodych chłopców, jak również kobiet.
Do dnia 15 lipca 2013 roku ustalono następującą listę pomordowanych
mieszkańców kolonii Ludwikówka, jak również Polaków z okolicznych
miejscowości, którzy tego dnia przebywali w Ludwikówce ..


ANTONOWICZ PIOTR, lat 16
ANTONOWICZ STANISŁAW, lat 27
ANTONOWICZ STANISŁAW lat 45
ANTONOWICZ PAWEŁ , lat 55 (ojciec)
ANTONOWICZ BRONISŁAW, lat 17 (syn)
BOROWIEC JÓZEF
BOROWIEC (żona Józefa)
BRONIK WŁADYSŁAW
BRONIK (starsza kobieta)
BRZOZOWSKI ANDRZEJ, lat 31
BRZOZOWSKI FRANCISZEK, lat 50
BRZOZOWSKI STEFAN,lat 29
CIERPIAŁ JAN
CURZONOWSKI
DREWIENKOWSKI JÓZEF
DREWIENKOWSKI ADAM (syn Józefa)
DREWIENKOWSKI WALENTY ( z Karolinki)
GOLA WŁADYSŁAW lat 43
GOLA WŁADYSŁAW lat 52
GOLA JAN lat 42
GOLA STANISŁAW, lat 18
GOLA KAZIMIERZ lat 21
JAROSZ WŁADYSŁAW, lat 42
JASIŃSKI STANISŁAW lat 30
KAFEL JÓZEF lat 20
KALBARCZYK FRANCISZEK, lat 34
KALBARCZYK JAN, lat 66
KALBARCZYK JÓZEF, lat 48
KARASIŃSKI PIOTR, lat 49
KARKOCHA MICHAŁ, lat 16
KARKOCHA WAWRZYNIEC, lat 40
KASZYCKI JAN, lat ok. 28
KŁAK ANTONI lat 48
KOBUSZYŃSKA AGNIESZKA (starsza kobieta)
KOŁODZIEJSKI
KOŁODZIEJSKI (dwaj bracia)
KONOPKA ADAM
KONOPKA WŁADYSŁAW (syn Adama)
KONOPKA PAWEŁ
KSIĄŻEK JULIAN
KSIĄŻEK, JULIAN , lat 14 (syn Juliana)
KUCHARSKI FELIKS lat 26 ( z Młynowa)
KWAŚNIK ADAM, lat 70
KWAŚNIK ANTONI
KWAŚNIK CZESŁAW,lat 20
KWAŚNIK FRANCISZEK
KWAŚNIK JÓZEF, lat 45 (ojciec)
KWAŚNIK JÓZEF, (syn Józefa)
KWAŚNIK MIECZYSŁAW,lat 22
KWAŚNIK STANISŁAW
KWAŚNIK TADEUSZ lat 22
KWAŚNIK WOJCIECH, lat 42
ŁUKASZCZYK WŁADYSŁAW.
MAŚLANKA (mężczyzna)
MATUSZELAŃSKI, lat 45
MICHALSKI ANTONI, lat 60
MICHALSKI STANISŁAW, lat 33 (syn Antoniego)
MICHALSKI JAN,lat 31(syn Antoniego)
MIDURA ANNA,lat 75
MIDURA BOLESŁAW,lat22
MILLER MIECZYSŁAW lat 35
MRÓZ, lat 26
MUCHA WŁADYSŁAW lat 42
NOWICKI JÓZEF, lat 42
NOWICKI BOLESŁAW,lat22
OSIJEWSKI JÓZEF
OSIJEWSKI PIOTR
PARADOWSKI PAWEŁ
PIKUS ALEKSANDER lat 18
PICZYŃSKI JAN, lat 25
PICZYŃSKI LEON, lat 28 (brat Jana)
PUZIO (mężczyzna)
ROGACZ (mężczyzna)
ROGACZ STANISŁAW lat 60
ROGALSKI JAN, lat 30
ROGALSKI SERAFIN, lat 27
SIWEK (mężczyzna)
SIWEK (mężczyzna)
SKAWIŃSKI JAN, Jan, lat 16
SKAWIŃSKI JAN, lat 39
SOBIESKI
STASAL JAN ,lat 50
SZCZUKIEWICZ JAN (ojciec)
SZCZUKIEWICZ (syn Jana)
SZCZUKIEWICZ (syn Jana)
SZCZYPIÓR (mężczyzna)
SZEWCZYK JAKUB (ojciec)
SZEWCZYK ADAM (syn)
SZEWCZYK JAN lat 20
SZWED FELIKS lat 28
SZYDŁOWSKI STANISŁAW lat 50 (ojciec)
SZYDŁOWSKI KAZIMIERZ lat 17 (syn Stanisława)
ŚWIGOŃ ANTONI lat 28
ŚWIGOŃ JAN, lat 54
ŚWIGOŃ KATARZYNA (starsza kobieta)
TOMCZYK PIOTR,
TOMCZYK PIOTR, lat 26
TYNKOWSKI
TYOŃSKI JAN, lat 32
WOJCIECHOWSKI
WOJTASIK ADAM,lat 20
WOJTASIK MIECZYSŁAW,lat 18
WOLAŃSKI KAZIMIERZ lat 35
WÓJCIK JÓZEF,lat 22
WÓJCIK ANTONI, lat ok. 26
WÓJCIK JAN, lat ok. 28
ZARÓD
ŻMUDA


Nadal poszukiwane są osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji związanych z kolonią Ludwikówka.Anna Sobkiewicz - Foremska

 

 

 

 

 
Copyright ©2013 Janusz Stankiewicz