POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 * Kresowa Księga ...
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 
 * woj. wołyńskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopiczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 
 * Genealogia
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

TOP RODZINA Katalog i ranking

KRESY

 
 

 

 Obsada personalna obrony Lwowa 1 - 22.11.1918r.

 wykonanie: Iwona Łaptaszynska.
żrodlo: "Wojna Polsko-Ukraińska 1918-1919".
Autorzy: G.Łukomski, Cz.Partacz, B.Polak..

1.11.1918r- rozmieszczenie ośrodków polskiego zbrojnego ruchu oporu.
4.11.1918r - wieczór. Przebieg frontu polskiego.21.11.1918r. Atak polski na Lwów.
Wykaz zawiera  737 osób.

Nazwisko Imię - Stopień wojskowy - Rejon obrony - Funkcje - Uwagi


Abdank-Białoskórski Stanisław - chor. - Odcinek II. - x - x
Abraham Roman - por/rtm. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - komendant sektora. - x
Adamus Władysław - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Aleksiewicz Józef - por. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Allerhand-Różnicki Henryk Roman - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Ambroziewicz Wojciech - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Andrusiewicz Ferdynand - por. - Odcinek IV. - adiutant i zastępca - x
Antoszewicz Jerzy - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Armatys Wiktor Kazimierz - kpt. - Komenda Placu. Komisja Poborowa-Sekcja Mobilizacyjna. - x - dr med.-lekarz
Artwiński Stefan Maria - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Asłanowicz Ludwik Stanisław - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Aulich Witold - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Warsztaty techniczne. - x - dr inż..
Bac Stanisław - x - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - referat uzbrojenia - dr inż.
Baczynski Zdzisław - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Baczyńska Anna - x - Polska Służba Sanitarna - x - x
Baczyński Marian Jan - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Baczyński Karol - kpt. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - komendant odcinka. - x
Balelwin-Ramułt Ludwik - kpt. - Komenda Placu. Komisja Poborowa-Sekcja Mobilizacyjna. - komendant Sekcji Mobilizacyjnej - xx
Balicki Stanisław - x - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - dr med.
Bałaban Jerzy - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Oddział samochodowy.. - x - x
Bałoban Felicjan Plato - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Bańkowska-Kosińska Wanda - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Bar Ludwik - por. - Milicja Wojskowa. - komendant - dr
Baranski Ludwik - chor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Bartak Józef - chor. - Żandarmeria. - x - x
Bartel Kazimierz - por. - Komenda Techniczna Głównego Dworca. - komendant - dr inż.
Bartlowa Maria - x - Polska Służba Sanitarna - x - x
Barwński Józef - x - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - referat kasowy - dr
Bastgen Lucjan - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - mgr.praw
Bastyr Stefan - por.pil. i obs. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - komendant - x
Batowski Antoni - chor. - Odcinek IV. - x - x
Batycki Stanislaw - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Bądzyński Stanisław - x - Polski Komitet Narodowy.(PKN)-Komitet Bezpieczeństwa i Dobra Publicznego. - członek/naczelnik Wydziału Zdrowia - dr
Beaurain Janusz - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - inż..
Bednarczuk Stanisław - chor. - Odcinek II. - x - inz.
Beensch Wiktor - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Bełtowski Jan - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - x - x
Bendlewicz Edward - ppor. ( ? ) - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Berdarich Karol Aleksander - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Bergman Stanisław - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Bernacki Wiktor - chor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - x - x
Bernhard x - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - adiutant Komendy Uzupełnień. - x
Białecki Szymon - pchor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Białoborski Józef - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Biegański Janusz Wawrzyniec - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Bielak Józef - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Bieniawski Stanisław - ppor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Bieńkowski Adam - Por. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - komendant odcinka. - x
Bietkowski Stanisław - pchor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Lotny Konny Oddział Karabinów Maszynowych.(" lotna maszynka") - x - x
Bietkowski Tadeusz - pchor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Lotny Konny Oddział Karabinów Maszynowych.(" lotna maszynka") - x - x
Bily Jan Stanisław Witold - x - Komenda Techniczna Głównego Dworca. - x - inz.
Bisanz Otto - pchor. - Odcinek II. - x - x
Bizoń Józef Tadeusz - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Blaika Jan - pchor.sanit. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Bober Bartłomiej - chor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Bober Tadeusz - por. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - komendant placu - x
Bogusz Tytus - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - ps.Zygmunt Jakowicki
Bogusz Stanisław - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - x
Boheim Ernst - por. - Odcinek II. - x - x
Bombas Ludwik - x - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - ks dr kapelan - x
Borkowski Stanisław - x - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - adiutantura - mgr praw
Boruta-Spiechowicz Mieczysław - kpt. - Sektor Góry Stracenia. II Grupa Wojska Polskiego. - komendant grupy - x
Brich Artur - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Bruchwa-Ajelukiewicz Adam - por. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - komendant placu - x
Bryl Jan - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - inż..
Bryła Stefan - x - Komenda Placu. Komisja Poborowa-Sekcja Mobilizacyjna. - z-ca Komendanta Sekcji Mobilizacyjnej - inż..
Brzezowski Ludwik - por. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - komendant pododcinka Wulka - inż..
Budzyna Jan Kazimierz - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Bujalski Bolesław - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - komendant I odcinka - dr.
Buntner Kazimierz - chor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Caspary Jerzy - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Celnik Stanisław - pchor. - Odcinek VI. Pododcinek -Kleparów. - x - x
Chaloupka Stefan - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Charlewski Jan Feliks - pchor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Chlamtacz Marceli - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Bezpieczenstwa i dobra Publicznego. - członek/przewodniczący. - dr
Chmielowski Stanisław - chor. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - wet.
Chociej Jan - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Choma Edmund - x - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - ks.kapelan - x
Chopecki Romuald - x - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - ks.kapelan - x
Chudecki Zbigniew Maria - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Cichy Antoni - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - ps.Cichowski
Ciechalewski Juliusz - ppor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Ciechanowski Marian - chor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Cieński Tadeusz - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Bezpieczenstwa i Dobra Publicznego. - prezes / członek - dr
Ciesielski Roman - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Cieszynski Antoni - x - Polska Służba Sanitarna - kierownik - dr med.
Ciszka Tadeusz - pchor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Czarnecki Stefan - ppor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - adwokat doktor
Czarniecki Franciszek - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - inż..
Czarniecki Józef - ppor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Czarnik Kazimierz - x - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - x - dr praw
Czaszka Apfel Stanisław - chor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Czechowicz Jerzy - pchor. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - x
Czeczel-Nowosielski Tadeusz - ppor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Czekański Leopold - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Czelny Stanisław Feliks - ppor.sanit. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Czerniak Stanisław Jan - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Czerny Stanisław - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Czerny Adolf - por. - Milicja Wojskowa. - x - x
Czyżewicz Adam - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - komendant szpitala( od 11.11.1918r). - prof..dr/naczelny chirurg
Czyżewski Piotr - ppor - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Czyżewski Kazimierz - ppor.sanit. - Odcinek VI. Pododcinek-Zamarstynów-Żółkiewskie. - x - x
Dabiecki Alfred - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - ks.kapelan
Dajczak Wawrzyniec - ppor. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - Oddzial wywiadowczy-referat propagandy - inż..
Dajczak Wawrzyniec - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja graficzna. - kierownik od 18.11.1918r - inż.. .
Dalbor Bolesław - kpt. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Warsztaty techniczne. - x - inż..
Dalinski Eugeniusz - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Daszyński Feliks Tadeusz - chor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja instruktorska. - oficer sztabu oddziału technicznego. - x
Daszyński Feliks - chor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - komendant do 8.11.1918r - x
Dawidowicz Antoni - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Dąbrawski Jan - ppor. - Żandarmeria. - x - x
Dąbrowski Bolesław - ppor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Dąbrowski Stefan - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Wykonawczy. - członek - dr
Dąmbski Kazimierz - por. - Odcinek II. - x - x
de Laveaux Ludwik - por. - Polski Komitet Narodowy.(PKN)-Komitet Bezpieczeństwa i Dobra Publicznego. - delegat Naczelnej Komendy. - x
de Laveaux Ludwik - por. - Odcinek IV. - komendant odcinka od 3 do -4.XI. - x
de Laveaux ps.Randolf Wacław - por. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - oficer do specjalnych poruczeń - x
Delebiński Tadeusz - pchor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Dembiński Stefan - rtm. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. Kompania szturmowa i rezerw. - komendant kompanii od 12.11.1918r. - x
Denhoff-Czarnacki Wacław - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Denianowska Maria - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Denianowski Adrian - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Deschu Tadeusz - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Deskur Jerzy - ppor. - Odcinek II. - x - x
Dębicki Jan - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Dębicki Karol - por.sanit. - Placówka Hołosko Wielkie. - komendant placówki. - x
Dilling Juliusz - ppor. - Odcinek IV. - x - x
Dobek-Barski Ignacy-Józef - por - Oddział Wywiadowczy Naczelnej Komendy. - x - x
Dobija Mieczysław - chor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Dobrzanski Władysław - kpt. - Intendentura Naczelnej Komendy. - x - x
Dobrzański Zygmunt - ppor. - Odcinek IV. - x - x
Domański Feliks - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Domaszewicz Aleksander - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - komendant szpitala od 11.11.1918r. - dr med..
Dragan Marcin - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Drobniewicz Stanisław - kpt. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Drozd Piotr Zbigniew - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Drozdowski Ignacy Fabian - por. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - x
Dubanowicz Edward - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Wykonawczy. - członek - dr
Dubiel Franciszek - plut. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Dulębianka Maria - x - Polska Służba Sanitarna - x - x
Dworski Justyn - chor. - Odcinek II. - x - x
Dyduszynski Jan - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Warsztaty techniczne. - x - inż..
Dziański Tadeusz - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Dzieduszycki Konstanty - por. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - komendant odcinka i czasowo komendant odcinka I - dr
Eile Henryk - ppor.sanit. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Ernest Adam - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Wykonawczy. - członek - dr
Fabian Bronisław - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Felsztyn Tadeusz - ppor. - Odcinek II. - x - dr
Fiala Stanisław - pchor. - Odcinek IV. - x - x
Filipowicz Tadeusz - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - komendant II Baterii - ps.Derpowski, inż..
Filipowicz Jan Antoni - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - ps.Pobóg
Filipowicz Jan Antoni - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - ps.Płaszyński
Finkel Henryk - ppor. - Odcinek VI. Pododcinek-Zamarstynów-Żółkiewskie. - x - dr med..
Flach ps.Step Wiktor - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Frączek Władysław - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Fritz Kazimierz - pchor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Garbień Albin - ppor. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - adiutant naczelnego komendanta - dr
Gaszyn-Schmidt Kazimierz - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - x
Gelewski Stanisław Jerzy - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Geranel-Sznyd x - x - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - ks.dr.
Giercuszkiewicz Zygmunt Seweryn - por. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - x
Glazer Henryk Jan - ppłk. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - komendant szpitala nr II ( ul.Kleparowska). - dr med..
Gluziński Lech - ppor.sanit. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Głażewski Adam - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Wykonawczy. - członek/ sekretarz. - dr
Głąb-Głębowicz Bronisław - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - inż..
Głogowski Aleksander - pchor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Goertz Jerzy - chor.sanit. - Odcinek II. - x - x
Gorecki Zdzisław Zygmunt - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med.
Gorgoń Henryk Roman - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Gott Edward - ppor. - Żandarmeria. - adiutant komendy żandarmerii - x
Gozdawa-Teleżynski Konstanty - chor.sanit. - Odcinek IV. - x - x
Górecki Tadeusz - pchor. - Odcinek II. - x - x
Górecki Janusz - pchor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Graybner Stanisław - chor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Grefner Alfred - ppor. - Odcinek VI. Pododcinek -Kleparów. - komendant pododcinka. - x
Greger Kazimierz - por. - Odcinek II. - x - x
Gregorowicz Zachariasz - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Grocholski Ludgarel - x - Milicja Obywatelska i Kolejowa - Komendant MO - hr.
Grodynski Jerzy - x - Intendentura Naczelnej Komendy. - szef Intendentury - x
Grodyński Jerzy - x - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - szef intendentury - inż..
Groele Władysław - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Groo Branko - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Grossek Michał - ppor. - Komenda Placu. - referent -
Gruiński Władysław - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - adiutant komendy - x
Gryf-Leśniowski Zbigniew Maria - pchor.sanit. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Gumowska Zofia - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr.med
Gunther Wacław - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Warsztaty techniczne. - x - inż..
Gurtler Alfred - chor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Gutkowski Tadeusz - chor. - Intendentura Naczelnej Komendy. - x - x
Hałaszyński Stanisław - por. - Komenda Techniczna Głównego Dworca. - x - x
Hanak Tadeusz - pchor. - Odcinek II. - x - x
Harasimowicz Karol Tadeusz - pchor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Hausner Artur - x - Polski Komitet Narodowy.(PKN)-Komitet Bezpieczeństwa i Dobra Publicznego. - z-ca przewodniczącego/Naczelnik Wydziału Bezpieczenstwa. - inż.
Heil Józef - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Hein Franciszek - chor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Heller Ludwik Roman - x - Milicja Obywatelska i Kolejowa - komendant MO dzielnicy VI - x
Hełm-Pirgo Adam - płk. - Żandarmeria. - komendant - x
Herbert Bolesław - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Hermanowski Dionizy - ppor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Hierowski (Mierowski) Stanisław Ludwik - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Oddział samochodowy.. - komendant od 17.11.1918r - dr. ps.Jastrzębiec
Hiller Stanisław - chor.sanit - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Hingler Emil - x - Polski Komitet Narodowy.(PKN)-Komitet Bezpieczeństwa i Dobra Publicznego. - członek - x
Hipp Jan - ppor.sanit. - Odcinek IV. - x - x
Hiss Edmund - ppor. - Odcinek VI. Pododcinek-Zamarstynów-Żółkiewskie. - x - x
Hofbauer Zygmunt - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Hohendorf x - ppor. - Żandarmeria. - x - x
Horak Marian - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Horitza Edward - mjr - Komenda Placu. - z-ca komendanta -
Hornung Mirosław - chor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Hornung Ferdunard - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Hubel Tadeusz - ppor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Idzik Marian - plut.chor. - Odcinek II. - x - x
Indruch Rudolf - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - inż..
Iwanicki Jan - chor. - Odcinek VI. Pododcinek -Kleparów. - x - x
Jabloński Władysław Wiktor - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Jakliński Leszek - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Jakobsze Andrzej - chor. - Żandarmeria. - x - x
Jakubowski Tadeusz - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Jakubowski Marian - x - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - ks.kapelan
Jakubski Antoni - por.dr - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - II szef sztabu - x
Jankowski Włodzimierz - ppor. - Odcinek IV. - x - x
Januszewski Kazimierz - x - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - kierownik Sądu Polowego - sędzia
Jarina Tadeusz - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Jarzębiński Franciszek - ppor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Jasinski Roman - płk - Komenda Placu. Komisja Poborowa-Sekcja Mobilizacyjna. - komendant - x
Jasiński Kazimierz - por. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - x
Jaster Stanisław - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Jóżkiewicz Marian - pchor. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - x
Junosza-Drewnowski Ignacy - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - x - x
Kacówna Helena Renata - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Kalina Leon - x - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - dr med..
Kalinowski Karol - pchor. - Odcinek II. - x - x
Kałkowski Ludwik - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Kamienobrodzki Edmund - por - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja instruktorska. - oficer sztabu oddziału technicznego. - inż..
Kamieński-Ślepomon Wiktor - x - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - dr
Kamiński Antoni - kpt. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - komendant administracyjny odcinka - x
Kannenberg Tadeusz - pchor. - Żandarmeria. - x - x
Kargol Stanisław Wojciech - ppor. - Odcinek VI.Pododcinek-Obóz Janowski. - x - x
Karski Stanisław - chor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Kasztelewicz Władysław - ppor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Kaśkowski Włodzimierz - por. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - dr med..
Katz Arnold - x - Odcinek III .Sektor Bema. - x - dr med..
Kauszyński Klemens - chor.sanit. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Kempner Marian - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Kiedrzyński Marian - por. - Odcinek II. - x - x
Kielski Jan - pchor - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Kietliński Tomasz - pchor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Lotny Konny Oddział Karabinów Maszynowych.(" lotna maszynka") - x - x
Kirschner Witold - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - x - inż..
Kisielnicki Zygmunt - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Oddział samochodowy.. - komendant - inż..
Klausal Mieczysław Alfred - pchor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Klepacki x - pchor. - Żandarmeria. - x - x
Klimaszewski Stanisław - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - adiutant komendy odcinka - x
Klimczyk Józef Karol - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Klinger Zygmunt - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Wykonawczy. - członek - dr
Klink Józef - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Klus Jaj Jerzy - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Kmierc-Nieprzeski Włodzimierz - pchor. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - x
Knabloch Tadeusz - chor. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - x
Kochanowski Stanisław - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Kochański Józef Marian - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Kochański Ludwik - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Koczorwski Gothard - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - lek.weterynarii
Kolinowski Kazimierz - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Kołodziej Mieczysław - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Konopacki Marian - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - x - x
Kontrymowicz-Oginski Jan - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Kopczyński Tadeusz Stanisław - pchor - Odcinek II. - x - x
Kopeć Ludwik - kpt. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - komendant pododcinka. - ps.kpt.Wiktor
Kopeć Romuald - ppor. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - oficer prowiantowy - x
Kopeć Stanisław - pchor. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - x
Korabiowski Bernard - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Korab-Kolbuszowski Władysław - pchor. - Odcinek IV. - x - x
Korab-Krynicki Tadeusz - por. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - kokomendant 1 Szwadronu "Wilki". - inż..
Kosacz Kajetan - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - mgr praw
Koska Józef - ppor - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Warsztaty techniczne. - x - x
Koss Stanisław - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Kossowski Zygmunt - - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Oddział samochodowy.. - x - inz.
Kostynowicz Kazimierz - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - art..malarz
Kotarba Marceli - ppor. - Odcinek II. - x - x
Kotowicz Stanisław Józef - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Kowalczewski Stanisław - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Kowalski Stanisław - ppor - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Kowarzyk x - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Kozak Witold Janusz - ppor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - mgr.prawa
Kozak Władysław - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Kozicki Stanisław - ppor. - Odcinek IV. - x - x
Kozicki Jan - kpt. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Kozioł Jakub - pchor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Koziołkowski Leon - ppor.sanit. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Kozłowski Edward - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Krajewski Tadeusz - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Krajewski Jan - ppor.sanit. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Krajewski Ludwik - chor.sanit. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Kreiter Kazimierz - por. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Kretowicz Christian Mieczysław - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Samochód pancerny. - x - x
Krobicki Bronisław - por. - Odcinek IV. - x - inż.. (z Rozprzy)
Krogulski Stanisław - pchor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Kron Aleksander - chor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - ps.Zbych
Królikiewicz Tadeusz - ppor. - Odcinek VI. (Podzamcze.) - indendent odcinka - x
Królikiewicz Stanisław - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - komendant I Baterii - x
Królikiewicz Mieczysław - chor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Kruszyński Stanisław - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Krywaler Stanisław - chor.sanit. - Odcinek II. - x - x
Krzemiński Zdzisław Konstanty Wincenty - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Oddział samochodowy.. - x - ps.Nagody
Krzywy Antoni - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Kuchar Tadeusz - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - komendant V Baterii. - x
Kuciara Robert - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Kudelski Tadeusz - kpt. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. - komendant oddzialu. - x
Kulpiński Edward Seweryn - ppor.sanit. - Odcinek IV. - x - x
Kułakowski Jan - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - adiutant Komendy I odcinka - inż..
Kułakowski Wojciech - ppor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Kułakowski Kazimierz - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - inż..
Kurdyban Józef - ppor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Kurkowski Stanisław - x - Milicja Obywatelska i Kolejowa - komendant MO dzielnicy II - x
Kuryłowicz Tadeusz - pchor. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - x
Kuryłowicz Adam - x - Polski Komitet Narodowy.(PKN)-Komitet Bezpieczeństwa i Dobra Publicznego. - naczelnik Wydziału Aprowizacji.-oddział cywilny - x
Kwaśniewski Julian - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - inż..
Kwiatkowski Stefan Stanisław - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Kwiatkowski Stefan - pchor.sanit. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Kycia Marceli - pchor - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Lachowicz Józef - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Lang Stanisław - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Laskownicki Bronisław - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - red.
Latawiec Zdzisław - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - komendant IV Baterii - x
Leczner Bronisław - chor. - Odcinek VI. Pododcinek-Zamarstynów-Żółkiewskie. - x - x
Lewicki Włodzimierz - pchor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Lewicki Bogusław Antoni - x - Intendentura Naczelnej Komendy. - x - sędzia
Lewicki Bolesław - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - x
Lichtenberg Władysław Józef - chor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Lipart Kazimierz - ppor. - Odcinek VI. Pododcinek -Kleparów. - x - x
Lipiński Wacław - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Lisicki Bolesław - chor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Lisiewicz Aleksander - por. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - x
Lisiewicz Mieczysław - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Lisowski Konrad - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Oddział samochodowy.. - x - x
Listowski Kazimierz - por.sanit. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Liwacz Stanisław - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Loegler Czeslaw - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - inż..
Lowenherz Henryk - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - dr
Lubaczewski Tadeusz - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - komendant placu - x
Lubicz-Gruszecki Karol - por. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Lutze-Birk Aleksander Wilhelm - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Warsztaty techniczne. - komendant - inż..
Łabędż-Szameit Stefan - ppor. - Odcinek II. - x - x
Łamnicki Wiktor - chor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Łodzinski Tadeusz - kpt. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - od 10.XI.1918r komendant taktyczny artylerii - x
Łoś Marian - ppor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Łozinski Edward Józef - ppor. - Odcinek IV. - x - x
Łozinski Jan - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Łoziński Roman - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Łubkowski Juliusz - ppor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Łuc Jan - ppor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Łuczkiewicz Adam - chor - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Łuczynski Józef - pchor.sanit. - Odcinek II. - x - x
Łuszczkiewicz Władysław - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Łysakowski Józef - pchor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Łyszczarczyk Boleslaw - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Mach Kazimierz - ppor. - Odcinek VI. Pododcinek -Kleparów. - x - x
Machalski Tadeusz - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - x
Machnowski Feliks Zbigniew - por. - Milicja Wojskowa. - x - x
Magiera Edward Seweryn - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Magiera Zygmunt - ppor. - Żandarmeria. - x - x
Magierowski Józef - x - Odcinek VI. Pododcinek -Kleparów. - ks.kapelan - x
Majewski Staniław - kpt. - Odcinek IV. - komendant od 5 do14.XI - x
Majewski Romuald - sierz. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie.Kompania sztabowa. - komendant plutonu bojowego. - x
Majewski Stanisław - kpt. - Komenda Placu. - referent -
Majkowski Benedykt - por. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Malina Witold - por. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - dr wet.
Małek Antoni - por. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Mandziak Franciszek - x - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - z-ca oficera - x
Manowarda Zygmunt - por. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Marchwiński Bihdan (Bohdan) - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Marciniak Tadeusz - pchor.sanit. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - x
Marcinkowski Henryk - pchor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Maresch Stanisław - ppor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Markowski Antoni - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - artysta malarz
Markowski Kazimierz - pchor - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - x
Marszałek Franciszek - por - Komenda Placu. Komisja Poborowa-Sekcja Mobilizacyjna. - x - x
Marszałkowicz Jan - ppor. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - wojskowy komisarz powiatowy - prof..dr UJK
Martynowicz Stanisław Miłosz - ppor.sanit. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - x
Massar Adolf - ppor. - Odcinek II. - x - inż..
Mastowki Szczepan - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Maślanka Jerzy - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - komendant od 8.11.1918r. - inz.
Matuszkiewicz Władysław - podch.sanit. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Matz Witold Czesław - por. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Mazanek Ignacy - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Mazanowski Józef Marian - chor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Mazur Jan - zast.oficera - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Mączka Wiktor - chor. - Żandarmeria. - x - x
Mączyński ps.Czyński Czesław - kpt. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - naczelny komendant - x
Mederski Kazimierz - pchor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Mejbaum Wacław - x - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - referat prasowy - dr
Meller Otto Józef - ppor. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. Kompania szturmowa i rezerw. - komendant kompanii od 18.11.1918r. - x
Mianowski Tadeusz - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Miecznik Piotr - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Mierzecki Henryk Roman - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - dr med..
Mierzynski Władysław - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Mierzyński Feliks - kpt. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - kierownik kancelarii - x
Mikołajski Szczepan - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - dr
Mindowicz Władysław - x - Milicja Obywatelska i Kolejowa - naczelnik Straży Bezpieczenstwa - x
Mirowski-Merka Waldemar - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Mirski-Przyjałkowski x - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Misch Józef - płk - Komenda Placu. - komendant placu -
Miszet-Stuchłowa Helena - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Mitkiewicz-Lenartowska Eugenia - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Mittlener Stanisław - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - ps.Dąbrowa
Monasterski Bolesław - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - inż..
Mond Bernard Stanisław - por. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - Komendant pododcinka - x
Morawiecki Stanisław - x - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - x - dr praw
Mossakowski Stanisław - pchor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Mossoczy Romuald - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - komendant placu - x
Motriuk Jerzy - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Mucha Oskar Aleksander - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Mudry Aleksander - pchor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Nałęcz-Gorzeński Władysław - pchor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Nałęcz-Skałkowski Iwo - por. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Neciuk Emil - por. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - mgr.praw
Nekrasz Władysław - chor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Nettik Wacław Seweryn - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Neymann Józef - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - x
Niedżwiecki Walerian - ppor. - Odcinek VI. Pododcinek -Kleparów. - x - x
Niedżwirski Emil - pchor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Nieniewski Bolesław - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Samochód pancerny. - x - inż..
Nieniewski Bolesław - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - komendant techniczny - inż..
Niepołomski Ignacy - kpt. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - komendant uzupelnień artylerii - x
Niewiadomski Marian - pchor. - Odcinek IV. - x - x
Nikodemowicz Stanisław - ppor.sanit. - Odcinek IV. - x - x
Nilski-Łapiński Stanisław - por/kpt. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - z-ca naczelnego komendanta i I szef sztabu - x
Nittman Tadeusz Michał - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Lotny Konny Oddział Karabinów Maszynowych.(" lotna maszynka") - komendant oddziału - x
Niżankowski Roman - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Nowak Józef - pchor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Nowak Tytus - ppor. sanit. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Nowak-Przypoński Antoni - chor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Nowosielski Feliks - chor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Nowotny Tadeusz - pchor. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - x
Ochocki Tomasz - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Odzierzyński Roman Władysław - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - komendant III Baterii - x
Ogórek Mirosław - x - Polska Służba Sanitarna - x - dr med..
Olechowski Marian - ppor. - Odcinek II. - x - x
Olechowski Jan - ppor - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja minomiotów ( granatników). - komendant - inż..
Olechowski Jan - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja instruktorska. - oficer sztabu oddziału technicznego. - inz.
Olejniczuk Adam - pchor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Olszanski Witalis - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Olszewski Kazimierz - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Ołowski Tadeusz - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja instruktorska. - oficer sztabu oddziału technicznego. - ps. Krawczyk
Opieńska Maria - x - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - komendantka służby sokolej i pomocniczej - x
Orkisz Michał - por. - Komenda Techniczna Głównego Dworca. - x - inż..
Orlecki August - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Orzechowski Zbigniew - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - komendant pociągu - x
Ostachowicz Karol - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Ostrawski Stanisław - chor. - Odcinek II. - x - lek.med
Ostrawski Tadeusz - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Ostrowski Władysław - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - x - x
Ostrówka Franciszek - por. - Odcinek IV. - x - x
Oziębły Franciszek - x - Polski Komitet Narodowy.(PKN)-Komitet Bezpieczeństwa i Dobra Publicznego. - naczelnik Wydziału Aprowizacji.-oddział wojskowy. - x
Pachel Stanisław - pchor. - Odcinek II. - x - x
Paluch Józef - x - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - kapelan - ks.dr
Panek Kazimierz - x - Polska Służba Sanitarna - x - dr med..
Pańczakiewicz Adolf - chor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Parille Michał - ppor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Parylewicz Stanisław - pchor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Pastuszynski Antoni - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Paszkiewicz Marian - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja instruktorska. - oficer sztabu oddziału technicznego. - inż..
Pawłowski Antoni - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Pawłowski Zygmunt - por. - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - x - x
Pelz Salomon - chor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Petry Stanisław - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Petry Stefan-Juliusz - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Pfeiffer Zdzisław - ppor. - Odcinek VI.Pododcinek-Obóz Janowski. - x - x
Piasecki Karol - ppor - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Pieniążek Aleksander - por. - Komenda Placu. Komisja Poborowa-Sekcja Mobilizacyjna. - x - x
Pieradzki Zygmunt - x - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - zastępca szefa intendentury - x
Pieradzki Bronisław - kpt. - Odcinek IV. - komendant od 14 do22.XI. - x
Pieradzki Zygmunt - x - Intendentura Naczelnej Komendy. - z-ca szefa Intendentury. - x
Pietruski Stanisław - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - x
Pietruszewicz Józef - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - x - inż..
Pigułeczka-Lenius Rudolf - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Plutecki Adam - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Pockh Władyslaw - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Podwiński Henryk - por. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - x
Pogorzelski Aleksander - chor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Pogorzelski Ludwik Feliks - ppor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Pohorecki Andrej - x - Polska Służba Sanitarna - x - dr med..
Pomian-Cieński Michał - rtm. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - komendant odcinka - x
Poratynski Jan - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - dr
Potencki Władysław Marian - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Powulski Stanisław - chor. - Odcinek VI. (Podzamcze.) - adiutant komendanta odcinka - x
Poznański Józef Hieronim - pchor. - Oddział podlegly Naczelnej Komendzie. 1 Szwadron Kawalerii Lwowskiej "Wilk" - x - x
Proczkowski Mieczysław - chor. - Komenda Techniczna Głównego Dworca. - x - inż..
Pronaszko Andrzej - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja reflektorów. - komendant - x
Prosołowicz Marian - por. - Odcinek IV. - x - x
Próchnik Adam - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - dr
Przetocki Marian - ppor. - Komenda Techniczna Głównego Dworca. - x - inż..
Przewirski ( Putschegel) Franciszek - ppor. - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - x - inż..
Quiquercz Fryderyk - kpt. - Odcinek IV. - intendent odcinka komendanta - x
Radzikowski Zygmunt - pchor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Rafiński Bronisław - ppor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Rakisz Mieczysław - ppor. - Odcinek II. - x - x
Rapacki Alfred - ppor. - Odcinek II. - x - x
Rauch Edward - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja telefoniczna. - x - x
Rawita-Gawroński Andrzej - x - Oddział Wywiadowczy Naczelnej Komendy. - x - dr
Rechawicz ps.Rak Kazimierz - por. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - z-ca kierownika oddziału wywiadowczego - doc.inż.
Rechowicz Kazimierz - por. - Oddział Wywiadowczy Naczelnej Komendy. - z-ca kierownika oddziału wywiadowczego - ps.Rak
Rembacz Kazimierz - por. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Rembowski Bogumił - pchor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Rembowski Ludwik - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - inz.
Reymann Konrad - kpt. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Riedl Adam Józef - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Rogoziński Roman - por. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - komendant pododcinka. - x
Rola-Arciszewski Zdzisław - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Roland Eugeniusz - por.pil. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - x
Rożański Bronisław - x - Milicja Obywatelska i Kolejowa - adiutant - inż..
Rożen-Jaksa Władysław - kpt. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - ps.Barski
Różyski Aleksander - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Różyski Józef - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Rubczyński Władysław Henryk - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - inż..
Rucker Jan - x - Intendentura Naczelnej Komendy. - x - dr
Rudniewski Roman - ppor - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Rudolff Zygmunt - ppor. - Odcinek IV. - x - x
Ruebenbauer Alfred Albin - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Ruebenbauer Ludomir - kpt. - Żandarmeria. - x - x
Ruml Józef - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Rutkowski Aleksander - ppor. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - referat operacyjny - x
Rutkowski Karol - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Rychlewski Kazimierz - por. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - x
Rypuszyńska-Massorawa Wanda - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Rzepecki Antoni - por. - Odcinek IV. - x - x
Sachnowski Antoni - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - inz.
Sagański Stefan Marian - pchor. - Żandarmeria. - x - x
Salmoński Wacław - pchor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Sapiecha Stanislaw - ppor. Ks. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Sas-Koszowski Wiktor - mjr - Żandarmeria. - z-ca komendanta - x
Sas-Kropiunicki Adam Teobald - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Sas-Matkowski Andrzej - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Sas-Świstelnicki. Edward - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Samochód pancerny. - komendant - x
Scheffner Jerzy - ppor.sanit. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Schein (Rozwadowski) Karol - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Schick Otto - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Schindler Władysław Adolf Walerian - chor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Schleicher Filip - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - dr
Schleyen Kazimierz - ppor. - Odcinek II. - x - x
Schmidt Stanisław - chor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Schmidt Władysław Józef Tadeusz - por. - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - x - x
Schmidt Wojciech Henryk - x - Milicja Obywatelska i Kolejowa - komendant MK - x
Scholtz Juliusz - ppor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Schramm Andrzej - ppor. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa. I Grupa Wojska Polskiego. - adiutant sztabu Grupy - x
Schramm Jan - por. - Odcinek IV. - komendant odcinka od 2 do 3.XI.i od 4 do 5.XI - x
Schwartz Antoni - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - inż..
Schwarzenberg-Czerny Jerzy - por. - Odcinek III .Sektor Bema. - komendant sektora. - x
Schweizer Jan - chor. - Odcinek IV. - x - x
Schwetz Adam Władysław - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Seligman Karol - por. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Sensmęcki Marcin - chor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Seredynski Antoni - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Siarkiewicz Filip - mjr. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - referat taborów - x
Siciński Kazimierz Anastazy - chor. - Polska Służba Sanitarna - x - x
Sielecki Tadeusz - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Sielski-Selcer Mieczysław - pchor. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - komendant kompanii sztabowej - x
Siemiaszko Wojciech - pchor. - Odcinek IV. - x - x
Siemieński Roman - chor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Sienkiewicz Kazmimierz - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Sikora Emil - por. - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - x - x
Sikorski Walerian - por. - Odcinek VI. (Podzamcze.) - komendant odcinka - x
Sikorski Juliusz - ppor. - Żandarmeria. - x - x
Sikorski Alfred - x - .Drukarnia Wojskowa - kierownik - x
Skarszewski Stanisław - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Skąpski August Marian - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Skibniewski Bronisław - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Skibniewski Eugeniusz - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja instruktorska. - oficer sztabu oddziału technicznego. - x
Skibniewski (Scholl) Eugeniusz - ppor - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja pirotechniczna - kierownik - inz.
Skowroński Alfred - por. - Odcinek II. - x - x
Skrzywań Wincenty - ppor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - sędzia
Skulski Jan - chor. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - x
Skwarczyński Kazimierz - por. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Slusarz Jan - ppor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Słonecki Michał Karol - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Słupczyński Aleksander - x - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Słuszkiewicz Roman - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Warsztaty techniczne. - x - inż..
Sobieranski Stanisław - x - Polska Służba Sanitarna - x - dr med..
Sobolewski Czesław - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Sochocki Zdzisław - ppor. - Odcinek II. - x - x
Sochocki Adam - ppor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Sokolik Michał - pchor. - Odcinek II. - x - x
Sokołowski Wiesław - por. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - referat organizacyjny - x
Sokołowski Adam - chor.sanit. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Sokołowski Józef - pchor.sanit. - Odcinek IV. - x - x
Sołtys Janusz - pchor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Sołtysik Adam - ppor.sanit. - Odcinek II. - x - x
Sopiński Marian - pchor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Sowner Edmund - pchor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Stadtmuller Alfred - por. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - x - inż..
Stahl Leonard - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) -Komitet Wykonawczy - członek - dr
Starck Wilhelm Jan - ppor - Odcinek VI. Pododcinek-Zamarstynów-Żółkiewskie. - komendant pododcinka od 14.11.1918r. - x
Stark Edward - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Stark Stanisław - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Starzyński Mieczysław - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Stasiniewicz ps. Kmita Julian - kpt. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - kierownik oddziału wywiadowczego - x
Staszkiewicz Kazimierz - chor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Stawki Tadeusz - pchor. - Odcinek IV. - x - x
Stec Marcin Zdzisław - pchor. - Odcinek IV. - x - x
Stec Stefan - por.pil. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - x
Stefczyk Kazimierz - por. - Sektor Góry Stracenia. II Grupa Wojska Polskiego. - adiutant grupy - x
Stefczyk Franciszek - x - Polski Komitet Narodowy.(PKN)-Komitet Bezpieczeństwa i Dobra Publicznego. - Naczelnik Wydziału Skarbowego. - dr
Stesłowicz Władysław - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Wykonawczy. - członek / prezes - dr
Stroemich Ignacy - por. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Strowski Marian - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Strowski Marian - por. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - lek.wet.
Stryjkowski Józef - por. - Placówka Dawidów - komendant - x
Strzelecki Stanisław - pchor. - Odcinek III .Sektor Bema. - x - x
Strzeminski Kazimierz - kpt - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Studzinski Adolf - pchor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Stupnicki Roman - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Wykonawczy. - członek - dr
Sucharda Ignacy - ppor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Warsztaty techniczne. - x - inż..
Sulimirski Wit - kpt. - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - komendant - x
Szabowski Ignacy - chor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Szaniawski Tadeusz - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Szarski Andrzej - chor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Szayna Antoni - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Szczepanowski Karol Bolesław - por - Odcinek IV. - x - x
Szczerski-Klarsfeld Czesław - por. - Odcinek IV. - x - x
Szczupłakiewicz Kazimierz - chor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Szczurowski Tadeusz - chor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Szczyrek Jan - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Wykonawczy. - członek - x
Szelepin Leon Lesław - por. - Intendentura Naczelnej Komendy. - x - x
Szulc Leopold - pchor. - Odcinek I . Pododcinek Wulka. - x - x
Szulisławski Kazimierz - ppor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Szumowski Tadeusz - pchor. - Odcinek II. - x - x
Szwarzer Ludwik - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Szydłowski Sławosz - chor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Szymański Bruno - ppor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - inz.
Szymonowicz Tadeusz - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - mgr farm.
Śliwinski Aleksander - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Śliwiński Jan - chor. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa. I Grupa Wojska Polskiego. - oficer sztabu Grupy - x
Śniadowski Władysław - kpt.sap. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Śniadowski Marceli - mjr - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - komendant artylerii - ps.Czot
Śryc Kazimierz - chor. - Odcinek II. - x - x
Świeżowski Adam - por. - Odcinek II. - Komendant odcinka - x
Świeżowski Kazimierz - mjr - Intendentura Naczelnej Komendy. - x - x
Święcicki Kazimierz - por. - Żandarmeria. - x - x
Świtalski Adam - ppor. - Odcinek I . Pododcinek Remiza-Cytadela. - x - x
Świtalski Kazimierz - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN )-Komitet Wykonawczy. - członek - dr
Tabisz Stanislaw - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Tadanier Zygmunt - ppor. - Odcinek IV. - x - x
Tarnawski Piotr - por. - Żandarmeria. - x - x
Tatar-Trześniowski Zdzisław - kpt. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa. I Grupa Wojska Polskiego. - komendant - x
Tenczar Karol - por. - Żandarmeria. - x - x
Tiger Adam - ppor. obs. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - x
Till Stanisław - kpt. - Oddział Wywiadowczy Naczelnej Komendy. - x - inż..
Todt Wilhelm - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - adiutant komendy artylerii - x
Tomaszewski Antoni - por. - Odcinek VI. (Podzamcze.) - z-ca komendanta odcinka i komendant pododcinka-Obóz Janowski. - inż..
Toruń Władysław - ppor.obs. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Lotnictwo. - x - x
Trębicki Henryk - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Trojan Klemens - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Trzebicki Hugo - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Tychowski Leon - ppor. - Odcinek VI. Pododcinek-Zamarstynów-Żółkiewskie. - z-ca komendanta pododcinka - w niewoli od 14,11.1918 r.
Tylko Feliks - por. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Tymków Józef - pchor. - Odcinek II. - x - x
Ujejski Józef - chor. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Urbanowicz Władysław - ppor. - Odcinek II. - adiutant odcinka - x
Usarz Franciszek - ppor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Wacek Kazimierz - chor. - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - ps.Kastelli
Wallner Tadeusz - chor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Wallner Jan - chor. - Odcinek II. - x - mgr.
Waluszewski Feliks Ludwik - por. - Odcinek VI. Pododcinek-Zamarstynów-Żółkiewskie. - komendant pododcinka. - w niewoli od 14,11.1918 r.
Wałęga Karol Marian - x - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - dr med..
Wasilewski Ludwik - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - komendant - inż..
Wasilewski Ryszard - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Wasung Jan - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - dr
Ważny Kazimierz - ppor. - Odcinek II. - x - x
Wąsowicz Franciszek - pchor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Weber de Webenan Ludwik - ppor - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Oddział samochodowy.. - x - x
Wechsler-Wierzbowski Stefan - ppor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - dr
Weiss Kazimierz - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Oddział samochodowy.. - x - ps.Swoboda
Wereszczyński Antoni - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - dr
Weryński Marian Michał - por. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - mgr praw
Węgrzynowski Lesław - por. - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - szef sanitariatu - dr.med.
Wiczyński Kazimierz - por. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - adiutant odcinka - x
Wiczyński Walerian - kpt. - Żandarmeria. - x - x
Wiczyński Tadeusz - x - Polska Służba Sanitarna - x - dr med..
Widacki Stanisław Zygmunt - por. - Odcinek IV. - x - x
Widomski Stanisław - x - Naczelna Komenda Obrony Lwowa - kierownik oddziału politycznego - inż..
Wieleżynski Ludwik - pchor. - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - x - x
Wierzbowski-Wechsler Tadeusz - por. - Komenda Techniczna Głównego Dworca. - x - x
Więckowski Zygmunt - ppor. - Odcinek II. - x - x
Wilanek Erwin - pchor. - Odcinek III .Sektor Bema. - adiutant sektora - x
Willner Zygmunt - por. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Witeszczak Aleksander - ppor. - Milicja Wojskowa. - x - x
Włodzimirski Walery Kazimierz Józef - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - mgr
Wojciechowski Zygmunt - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Wojciechowski Jan - ppor. - Odcinek II. - x - x
Wojciechowski Stanisław - por. - Odcinek VI. Pododcinek-Zamarstynów-Żółkiewskie. - x - dr med..
Wolak Stanisław - ppor. - Odcinek IV. - x - x
Woliński Ludwik - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Wołoszyński Konrad - ppor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Wójtowicz Mikołaj - pchor. - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - x - x
Wróblewski Ludwik Zygmunt - por. - Odcinek II. - x - x
Wurm Leon - ppor. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Wydrzyński Edward - chor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Pociąg pancerny. - x - x
Wyrzykowski Hipolit - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Wyspiański Tadeusz - pchor.sanit. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - x
Zabokrzycki Tadeusz - pchor. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Zachara Stanisław - zast.oficera - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Zacharjasiewicz Ignacy - chor. - Odcinek II. - x - x
Zagorski Stanisław - kpt. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - dr adwokat
Zagórska Aleksandra - x - Komenda Placu. Komenda Uzupełnień Sokół-Macierz - komendantka oddziału kurierek i wywiadowczyń - x
Zajączkowski Bolesław - ppor. - Odcinek III. Sektor Góry Stracenia. - x - x
Zajączkowski Bolesław - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - oficer prowiantowy - x
Zajączkowski Eustachy Stanisław - zast.oficera - Oddział podległy Naczelnej Komendzie. Artyleria obrony Lwowa. - x - x
Zakrzewski Jan - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Zaleski Bolesław - mjr - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Zalewski Teofil - kpt. - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Załęski Stanisław - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja wiertnicza. - kierownik - inż..
Załęski Stanisław - x - Komenda Techniczna Głównego Dworca. - x - inż..
Załogowicz Tadeusz - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Zambelli Stefan Zygmunt - pchor. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Samochód pancerny. - x - x
Zawadzki Aleksander - por. - Odcinek III ( podległy bezpośrednio Naczelnej Komendzie). - x - x
Zborzyl-Mirecki Aleksander - kpt - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Zdebski Juliusz - por. - Odcinek I. Dom Techników-Seminarium. - x - x
Zdobnicka-Dobijowa Zofia - x - Szpital Technika nr I-Szpital nr II. - x - dr med..
Zegan Aleksander - por. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Zębrzycki Jan - pchor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Zgórska Jadwiga. - x - Polska Służba Sanitarna - x - x
Zielony Rudolf - por. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Zimmer Gustaw - pchor. - Żandarmeria. - x - x
Zimmermann Franciszek - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Ziółkowski Piotr - x - Oddział techniczny Naczelnej Komendy. Warsztaty techniczne. - x - inż..
Zossel Ignacy - sierż. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja pirotechniczna - zastępca -
Zuber Kazimierz - chor. - Odcinek I. Pododcinek Szkoła Kadecka. - x - x
Zubrzycki Leon - por. - Odcinek VI. Pododcinek- Rzęsna Polska. - adiutant komendanta pododcinka - x
Zwolinski Franciszek - chor. - Odcinek V. (Szkoła Sienkiewicza.) - x - x
Zygmuntowicz Zygmunt - ppor. - Odcinek IV. - x - x
Żelechowski-Boguński Paweł - chor. - Odcinek III. Pododcinek Jur-Dyrekcja Kolejowa - x - x
Żerebecki Marian Michał - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja instruktorska. - oficer sztabu oddziału technicznego. - x
Żerecki Marian - por. - Oddział techniczny Naczelnej Komendy.Sekcja robót saperskich - komendant - inż..
Żmudzki Wacław - x - Polski Komitet Narodowy ( PKN ) - członek - dr
Żymirski Władysław - pchor. - Odcinek VI. Pododcinek-Zamarstynów-Żółkiewskie. - x - x

 

 

Copyright ©2007 Janusz Stankiewicz