POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 * Kresowa Księga ...
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 
 * woj. wołyńskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopiczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 
 * Genealogia
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

TOP RODZINA Katalog i ranking

KRESY

 
 

 

 

Lwów, Ural, Komi
Spis osób skazanych w latach czterdziestych XX wieku we Lwowie za przynależność do polskich organizacji niepodległościowych.


Wykonanie: Iwona Łaptaszyńska
Zdjęcia map: Mieczysław Łaptaszyński.
Źrodło: Maria Wierzbicka "Lwów-Ural-Komi".


O autorce publikacji:

Bardzo osobiste wspomnienia Marii Wierzbickiej-łączniczki
w dwóch komórkach Delegatury Polskiego Rządu w Londynie
na ziemie południowo-wschodnie z siedzibą we Lwowie.

Książka zawiera opis jej tragicznych losów-od momentu aresztowania
i osadzenia w więzieniu na ul.Łąckiego, poprzez obóz na Pełtewnej
(tzw." lwowska peresyłka"), łagry Połowinka na Uralu i Komi-Abież
oraz zesłanie w Troicko-Peczorsku w Komi ASRR.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko Imię - Przynależność - Wyrok - Odosobnienie - Przyjazd do Polski - Uwagi


Bajdak Kazimiera - x - x - Komi-Abież - x - x
Baszak Barbara - AK Sambor - 6 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Biernakiewicz x - AK Lwów - x - w 1945 r lwowska "peresyłka" - x - x
Bobin Maria - x - x - Komi-Abież - x - x
Bobrowicz Hanna - Delegatura Wilno - 10 lat - Komi-Abież, zesłanie w Incie. - 1955 - z d. Naborowska
Borkowska Mieczysława - x - x - Komi-Abież - x - x
Borkowska Stanisława - x - x - Komi-Abież - x - x
Chmielowska Maria - AK Lwów - 10 lat - od 45r"peresyłka"we Lwowie,Ural-Połowinka - 1948 - zm. we Wroclawiu
Christ Antoni - AK Lwów - x - w 1945 r lwowska "peresyłka" - x - x
Cieślar Helena - x - x - lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - x - z Wisły ?
Cydzik Czesława - NOW-AK Lwów - 20 lat - 1945/1947 wiezienie i "peresylka"we Lwowie, łagry na Workucie w Komi ASSSR, - x - z d.Hnatów. Zwolniona w 1957r z zakazem zamieszkania we Lwowie.
Cypara Zofia - x - 10 lat - od 1945r lwowska "peresylka',Ural-Połowinka. - 1948 - ze Lwowa
Czajkowski Marian - AK Lwów - 10 lat - w latach.1950/54 łagry Komi-Abiez,następnie zesłanie - 1955 - x
Czuruk Stanisław - Delegatura Lwów - 10 lat - od 1944 r. więzienie i "peresyłka"we Lwowie, łagry i zesłanie - 1955 - x
Dunikowska Zofia - AK Lwów - 10 lat - od 1945 r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Dziedzicowa x - x - x - w 1945 r lwowska "peresyłka" - x - x
Feltfiłatowa Krystyna - x - x - Komi-Abież - x - x
Fiszer Maria - x - x - w 1945 r lwowska "peresyłka" - x - x
Gierwiel Janina - x - x - Komi-Abież - x - x
Gniatkowska Halina - x - x - Komi-Abież - x - z Kijowa
Gojrzewska Weronika - x - x - Komi-Abież - x - x
Gortyńska Stanisława - AK Wilno - x - Komi-Abież, zesłanie w Incie. - 1955 - x
Gotas Halina - AK Lwów - 10 lat - w 1945r"peresyłka"we Lwowie,łagry na dalekiej połnocy - x - zastrzelona za rzekomą próbę ucieczki.
Góra x - x - x - Ural-Połowinka - x - x
Gron Irena - x - x - 1945/1949 lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - x - z Katowic
Grzędzielski Władysław - Delegatura Lwów - 20 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka"we Lwowie, łagry Woroszyłowgrad,Charków i inne - x - zm.w obozie na Ukrainie w 1949r.
Hładuński Wacław - Delegatura Lwów - 18 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka" we Lwowie,łagry:Woroszyłowgrad,Charków,Od 1955 r w Jawasie - 1956 - zm .w 1962 r.we Wrocławiu.
Horak Fula (Stefania ? ) - działaczka i pisarka katolicka ze Lwowa - 10 lat - 1945r "peresyłka" we Lwowie, inne obozy - x - zm. w Zakopanem.
Horak Zofia - siostra Fuli - 10 lat - W 1945 r."peresyłka" we Lwowie, inne łagry - x - x
Horzemska Halina - x - 10 lat - od 1945 r."peresyłka" we Lwowie,następnie Ural-Połowinka. - x - zm.na zawał serca w obozie na Uralu w 1948 r.
Hussakowska x - x - x - w 1945 r. lwowska "peresyłka" - x - x
Ilków Stanisław - x - 10 lat - od 1945 r. lwowska "peresyłka", następnie Ural-Połowinka - 1948 - x
Jankowska Józefa - AK Wilno - x - Komi-Abież,zesłanie Inta-Komi - 1955 - zm. w Warszawie
Jankowska Zofia - x - x - w 1945 r lwowska "peresyłka" - x - x
Jankowski Jan - x - x - w 1945 r lwowska "peresyłka" - x - x
Jazienicka Zdzisława - x - x - w 1945r lwowska "peresyłka" - x - x
Jozefów Felicja - AK Grodno - 7 lat - od 19 45 r więzienie w Grodnie,obozy w obw. Archangielskim, Komi -Abież Zesłanie w Incie.. . - 1955 - z d.Buro
Jurgens Helena - x - x - Komi-Abież - x - Polka z Łotwy
Kałahurowa Katarzyna - AK Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - x - zm. w obozie na Uralu w 1947r
Kałtur Anna - x - x - Komi-Abiez - x - x
Karaszewicz-Tokarzewska Jadwiga - organizacja byłych legionistów" Wierni Polsce" - 10 lat - wiezienie i "peresyłka" we Lwowie,łagry na Uralu - 1955 - zm. w Warszawie
Kieczeniowa Zofia - x - x - Komi-Abież - x - x
Kieczeniówna Leokadia - x - x - Komi-Abież - x - córka Zofii
Kielawa Irena - x - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Kiernicki Andrzej - Delegatura Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka"we Lwowie , inne łagry - x - x
Kiersnowska Jadwiga - AK Lwów - 10 lat - od 1945 r.lwowska "peresyłka",Ural-Polowinka - 1948 - z d.Gamska
Klawinsz Janina - AK Sambor - 7 lat - w 1945r "peresyłka" we Lwowie, inne łagry i zesłanie - 1955 - z d.Wysoczańska
Kolendo Elżbieta - x - x - Komi-Abież - x - vel Krystyna
Komarnicka-Aleksandrowicz Irena - x - x - 1945/1949 lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - x - x
Konieczny Zenon - Delegatura Lwów - x - od 1944r więzienie i "peresyłka"we Lwowie - x - ucieczka w 1945
Konopełko Wanda - x - x - Komi-Abież - x - x
Korbecki Kazimierz - AK Lwów - 10 lat - łagry i zesłanie w Komi ASSR - 1955 - x
Korzeniewska Maria - AK Wilno - 25 lat - Inta, Komi-Abież - 1957 - x
Kosydor Karolina - x - x - Komi-Abież - x - vel Kosydar
Kościałkowska Józefa - x - x - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Kozikowska Zofia - AK Lwów - 10 lat - od 1945 więzienie i "peresyłka"we Lwowie,Ural-Połowinka. - 1948 - x
Krysiak Danuta - AK Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Krysiakowa Maria - AK Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - matka Danuty
Kucharski Leopold - Delegatura Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i "pweresylka" we Lwowie, łagry i zesłanie. - 1955 - x
Kukis Helena - x - x - Komi-Abież - x - x
Kukurudziński x - ksiądz Archidiecezji Lwowskiej - x - 1950/1955 łagry w Komi ASSR-Abież - x - x
Kulicka Irena - x - x - Komi-Abież - x - x
Kurylewicz Józefa - Delegatura Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka" we Lwowie, inne łagry - x - zm. w jednym z obozów
Lechowicz Marian - Delegatura Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka" we Lwowie, łagry, zesłanie - x - zm. we Lwowie
Liśkiewiczowa x - x - x - Komi-Abież - x - x
Loreth Irena - AK Sambor - 6 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Lukas Magdalena - NOW-AK - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - zm. w 1991r we Wrocławiu.
Łachman ( ? ) x - x - x - Komi-Abież - x - x
Majewska Zofia (?) - x - x - Komi-Abież - x - x
Markow Antoni - x - x - w 1945r lwowska "peresyłka",łagry, zesłanie - 1955 lub 1956 - zm. w Oświęcimiu
Markow Janina - x - x - w 1945r lwowska "peresyłka", łagry, zesłanie - 1955 lub 1956 - żona Antoniego
Marut Andrzej - AK Lwów - x - lwowska "peresyłka" - x - uciekł w 1945r
Maziuk Adela - x - x - Komi-Abież - x - x
Minorowicz Olga - AK Lwów - 10 lat - Komi-Abież - 1955 - x
Młotkowski Zbigniew - AK - x - lwowska "peresyłka" - x - uciekł kanałami w 1945r
Moisiewicz Jadwiga - AK Wilno - 10 lat - Komi-Abież, zesłanie w Incie. - 1956 - x
Nadziejewska x - x - x - Komi-Abież - x - x
Niedzwiedzka Stanisława - AK Lwów - 10 lat - od 1945r wiezienie i "peresyłka" we Lwowie, Ural-Połowinka i Komi-Abież.Zesłanie w Incie-Komi - 1955 - z d. Lacroix
Niezabitowski Andrzej - Delegatura Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka" we Lwowie, łagry, zesłanie w Komi ASRR - 1955 - x
Niezabitowski Czesław - Delegatura Lwów - 20 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka" we Lwowie,łagry. Od 1955r w Jawasie w Mordowskiej ASRR - 1956 - ojciec Andrzeja, zm w Lublinie.
Nowakowska Barbara - NOW-AK Lwów - 10 lat - od 1945r "peresyłka" we Lwowie,Ural-Połowinka - 1948 - x
Nowakowska Krystyna - NOW-AK Lwów - 10 lat - od 1945r "peresyłka" we Lwowie,Ural-Połowinka - 1948 - siostra Barbary
Nowakowski Mieczysław - NOW-AK Lwów - 10 lat - 1945/1949 Ural-Połowinka,łagry, zesłanie - 1955 - brat Barbary i Krystyny
Nowicka Apolonia - x - x - Komi-Abież - x - x
Nowicka (?) Irena - x - x - Komi-Abież - x - Polka z Kijowa
Nowicka (?) Nela - x - x - Komi-Abież - x - Polka z Kijowa lub Mińska
Obst Maria - AK Lwów - 10 lat - od 1945r "peresyłka" we Lwowie,Ural-Połowinka - x - zm w obozie na Uralu w 1947r
Olszewska Maria - x - x - od 1945r lwowska"peresyłka", Ural-Połowinka - 1948 - x
Owsianko Zofia - x - 10 lat - Komi-Abież,zesłanie Peczora - 1955 - x
Pempus-Popławska Halina - AK Lwów - 10 lat - od 1945r więzienie i "peresyłka" we Lwowie,łagry na Uralu ,Komi-Abież,zesłanie w Uchcie - 1955 - x
Pietruszczakowa Maria - x - x - od 1945r lwowska "peresyłka" - x - wyszła na wolność w 1946r
Piszczek Wiesława - x - x - w 1945r lwowska "peresyłka" - x - x
Piwońska Danuta - Ak Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - z d. Turczak
Piwoński Jerzy - Delegatura Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i"peresyłka"we Lwowie - 1948r - x
Pokryszko Marian Emanuel - Delegatura Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka"we Lwowie - x - uciekł przez kanały w 1945r. Zm w 1959r.
Popławska Maria - x - x - Komi-Abież - x - x
Procko Zygmunt - x - x - w 1945r lwowska "peresyłka" - x - x
Puchniewicz Stanisław - AK - x - lwowska "peresyłka" - x - w 1945r uciekł kanałami.
Rejentowicz Maria - AK Borysław - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948r - x
Rewkowska x - x - x - Komi-Abież - x - x
Rudkowska Krystyna - NOW-AK Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska"peresyłka", Ural-Połowinka - 1948r - x
Rukasz Helena - x - x - Komi-Abież - x - x
Rutkowska Emilia - x - x - od 1945r "lwowska"peresyłka", Ural-Połowinka - 1948 - x
Rutkowska Krystyna - AK Lwów - 10 lat - od 1945r "peresylka" we Lwowie, łagry na Uralu i w Komi ASRR, zesłanie w Incie - 1955 - z d. Zajączkowska
Sadowska Palma - AK Lwów - 10 lat - w 1945r lwowska "peresyłka",Komi-Pernaszor - 1948 - zm. w Sopocie
Salak Antonina - AK Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - zm w Swidnicy-1990r
Sawicka Alicja - x - x - Komi-Abież,zesłanie w Incie - x - zm w Polsce
Sawicka Anna - x - x - Komi-Abież - x - x
Siemienowska Anna - AK Wołyń - 10 lat - Komi-Abież,zesłanie w Incie - 1955 - zm w Warszawie
Sienkiewicz Hala (?) - x - x - Komi-Abież - x - x
Siergiej Stanisława - x - x - Komi-Abież - x - x
Siwiec Stanisław - AK - x - lwowska "peresylka" - x - ucieczka w 1945r
Skólska Wanda - Ak Lwów - 10 lat - od1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Skwarczyńska Anna - x - x - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Snarska Irena - x - x - Komi-Abież - x - x
Sobolewski Kazimierz - Delegatura Lwów - 18 lat - od1944r wiezienie i "peresyłka"we Lwowie,łagry w Incie-Komi ASRR,w Jawsie w Mordowskiej ASRR - 1955 - zm w Sandomierzu
Sołtanowiczowa x - x - x - Komi-Abież - x - x
Stebnicka Janina - Ak Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Stoińska Ewa - AK Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Struszyńska Zdzisława - Ak Lwów - 10 lat - od 1945r "peresyłka" we Lwowie,Ural-Połowinka - 1948 - x
Szczepańska Zdzisława - x - x - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Szumer Danuta - AK Lwów - 10 lat - w 1945r lwowska "peresyłka" - x - x
Szumińska Anna - tajne nauczanie - 10 lat - Komi-Abież,zesłanie w Incie - 1956 - zm w 1987r we Wrocławiu
Szymczyk Anna - NOW-AK Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie we Lwowie,od 1945r lwowska "peresyłka", łagry i zesłanie - 1955 - x
Świdniak Władysława - AK Sambor - 6 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Świrski Władysław - Delegatura Lwów - 20 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka" we Lwowie,łagry:Woroszyłowgrad,Charków, obozy w Mordowskiej ASRR - 1956 - x
Świtalska Urszula - AK Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Tenderowa x - x - x - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - x - uwolniona w 1947 lub w 1948r
Trawińska Stanisława - x - x - Komi-Abież - x - x
Turgieniewa Felicja (Elza ?) - x - x - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka, Komi-Abież - x - x
Wachsman Mieczysław - Delegatura Lwów - 20 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka"we Lwowie, łagry : Wołoszyłowgrad,Charków i inne. - 1956 lub 1957 - zm w Bytomiu
Wasiuczyńska Wiktoria - AK Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka" we Lwowie, Ural-Połowinka - 1948 - zm we Wrocławiu
Weiz Róża - AK - x - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Werkowska Kazimiera - x - x - Komi-Abież - x - x
Wierzbicka Maria - Delegatura Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka"we Lwowie, łagry Ural-Połowinka i Komi-Abież, zesłanie w Troicko--Peczorsku w Komi ASRR - 1955 - z d.Dąbrowicka
Wierzbicki Augustyn - Delegatura Lwów - 18 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka" we Lwowie,łagry: Woroszyłowgrad,Charków, Komi ASRR("peresyłka" w Peczorze,obozy:Szor,Siwa,Maska,Pernaszor).Od 1948r obozy w Mordowskiej ASRR( Jawas,Poćma,Sosnowka). - 1959 - jako więzień polityczny osadzony w Siedlcach ,zwolniony 23.04. 1959r
Wigierska Anna - x - x - w 1945 r lwowska "peresyłka" - x - z d. Dunka
Wigierski Mirosław - AK Lwów - 10 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka" we Lwowie, inne łagry, zesłanie - 1955 - w 1991r zm we Wrocławiu
Wysocka Krystyna - AK Lwów - 12 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - z d. Klimczyk
Zając Maria - AK Lwów - 10 lat - od 1945r "peresyłka" we Lwowie,Ural-Połowinka - 1948 - zm we Wrocławiu
Zajączkowska Krystyna Kazimiera - x - x - Komi-Abież - x - x
Zawadzka Jadwiga - AK Wilno - 10lat - Komi-Abież, zesłanie - 1956 - z d. Zambrzycka
Zielińska Aleksandra - x - x - w 1945r lwowska "peresyłka" - x - x
Zielińska Zofia - AK Lwów - 10 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka,Komi-Abież,zesłanie w Incie - 1955 - zm w Bytomiu
Ziemniak Maria - AK Sambor - 6 lat - od 1945r lwowska "peresyłka",Ural-Połowinka - 1948 - x
Złonkiewicz x - x - x - w 1945r lwowska "peresyłka" - x - x
Zych Stanisław - AK - x - lwowska "peresyłka" - x - ucieczka przez kanały w 1945r
Żurek Maria - Patriotyczna Organizacja Młodzieżowa - 25 - w 1949 r.Komi-Abiez,następnie inne łagry i zesłanie - 1956 - z d.Furmaniak, z Brzescia.
Żygulski Kazimierz - Delegatura Lwów - 15 lat - od 1944r więzienie i "peresyłka"we Lwowie, łagry i zesłanie w Incie w Komi ASRR - 1956 - x

 

 

 

 
Copyright ©2007 Janusz Stankiewicz