POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 * Kresowa Księga ...
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 
 * woj. wołyńskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopiczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 
 * Genealogia
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

TOP RODZINA Katalog i ranking

KRESY

 
 

 

 

Szkoła im. Marii Magdaleny - Lwów
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Anny Wnuk-Waligórskiej, wykonane zostało przez por. pil. WP Mieczyslawa Wolskiego z 6 pułku lotniczego we Lwowie w 1935r.


Wykaz kierownictwa, nauczycieli oraz absolwentów Szkoły im. Marii
Magdaleny - lata 1816-1957.


wykonanie; Iwona Łaptaszyńska.

Żródło: 1.Publikacja "Jubileusz szkoly 1816-1996".opracowanie i redakcja Ryszard Czekajowski oraz Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz,
2."Ni ma jak Lwów...". Krótki przewodnik po Lwowie- autor Jerzy Janicki.Szkoła im. św. Marii Magdaleny, potocznie zwana „Magdusią” powstala w 1816 r.Mieściła się w klasztorze podominikańskim. Początki były skromne. Lwowska szkoła trywialna u św.Marii Magdaleny.(tak pierwotnie brzmiała jej nazwa) była szkołą mieszaną ( do1845r ). posiadała tylko 2 klasy i jednego nauczyciela.
W zwiazku z epidemią cholery w 1831r cały klasztor przeznaczono na szpital choleryczny.Szkoła została przeniesiona do prywatnego domu ( właściciel-Sikora) mieszczącego się przy ulicy Sapiehy 3,gdzie funkcjonowala do 1870r.Zabudownia szkoły powiększono (powstał nowy budynek) w 1882r.
W 1846 powstają dwie oddzielne szkoły-dziewczęta i chłopcy uczą się osobno.
Do obu szkół uczęszczała młodzież z ulic : Bogusławskiego, Chodorowskiego, Chrzanowskiej, Głębokiej, Karpinskiego, Kleinowskiej,części Kopernika ,Kraszewskiego, Krzyżowej, Lipowej, św.Łazarza, św.Marii Magdaleny, Matejki, Na Bajkach, części Pełczyńskiej, Sadownickiej od ul.Krzyżowej, Sykstuskiej od ul.Słowackiego, Sapiehy od ul.Sadownickiej, Technickiej, Wronowskiej, Drogi Wuleckiej, Wulki.

Pod zaborem austriackim do roku 1868 językiem wykładowym był język niemiecki. Plan nauczania w szkołach trywialnych w zakresie 3 klas obejmował następujące przedmioty:

1.Klasa elementarna- wiek 6/12 lat
Poznawanie liter niemieckich, głoskowanie, czytanie.
Poznawanie liter polskich,głoskowanie, czytanie.
Tłumaczenie wyrazów z j. niemieckiego na j. polski.

2.Klasa I.- wiek 8/14 lat
Czytanie tekstów w j. polskim i j.niemieckim.
Pisanie.
Rachowanie w pamięci.
Głoskowanie-przygotowanie do nauki ortografii.
Poznawanie głównych części mowy.
Praktyczna nauka j. niemieckiego.
Mały katechizm w j.polskim i w j.niemieckim.

3. Klasa II – wiek 10/16 lat
Czytanie w j.polskim i w j.niemieckim.
Kaligrafia.
Rachunki.
Ortografia i dyktando.
Gramatyka niemiecka.
Praktyczna nauka j. niemieckiego poprze tłumaczenie książek.
Religia i ewangelia.


W latach 1918/1919 w Szkole im.św.M.Magdaleny mieściła się placówka obrońców Lwowa. Na 394 żołnierzy ( wiekszość stanowili druhowie „Sokoła Macierzy”) ,zginęło 94.
Ich komendantem był kapitan Adam Świerzewski..Za zasługi wniesione w obronie Lwowa Szkoła otrzymała Odznakę Odcinka Drugiego. W okresie walk młodzież uczęszczała do szkoły powszechnej Nr 30,do kościoła św.Elżbiety, do Szkoły Konarskiego.

W okresie międzywojennym nastepuje rozkwit szkolnictwa. Pojawiają się nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych.Warto wspomnieć p. Arnoldową, która wprowadziła pionierskie metody kształcenia dzieci niedorozwiniętych i słabych fizycznie. Pomagają jej w tym młode nauczycielki –Sumlikowska i Olga Niementowska. W latach 1931/1932 powiększa się gmach szkoły. Wzniesiona zostaje dobudówka tzw.Męska Szkoła „biała”. Omawiając histrorię szkoły nie można nie wspomnieć o jej dyrektorze w latach 1934/1939. Mieczysław Opałek- wybitny pedagog, literat, dziennikarz . Autor wielu pozycji książkowych,których tytuly mówią same za siebie: „Stare księgi ,stare wina”, „Obrazki z przeszłości Lwowa”, „Gawędy o dawnej szkole”, „Ze wspomnień bibliofila” , „O Lwowie i mojej młodości” ……
Nadchodzi jednak wrzesień 1939r. W kompleksie budynków szkolnych mieszczących się u zbiegu ulic Leona Sapiechy i ul.Potockiego ulokowany zostaje zborny punkt mobilizacyjny wojska polskiego. Nauczanie zawieszono. W budynku „Magdusi” skoszarowano I –szą Ochotniczą Kompanię Harcerską aktywnie uczestniczącą w działaniach bojowych pod dowództwem porucznika służby stałej WP- podharcmistrza Zbigniewa Czekańskiego.
Po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej nastąpiła pacyfikacja ludności polskiej, internowano polskich żołnierzy, oficerów, policjantów- trafiają do Katynia, Kozielska, Ostaszkowa,Starobielska. Zapełniają się więzienia…..
Jednak szkoła rozpoczyna pracę. W latach 1939/1941 część uczniów uczyła się w IV Gimnazjum im.Jana Dlugosza przy ul.Nikorowicza, a następnie w Szkole nr 17 mieszczącej się przy ul.Szymonowiczów. We właściwym budynku szkoły znajdował się wtedy szpital.
W latach 1944/1946 szkoła istniała jako Szkoła żeńska Nr 10 przy szkole Nr 17 na skrzyżowaniu ul.Szymonowiczów i Zadwórzanskiej.W roku szkolnym 1946/1947 następuje powrót do bardzo zniszczonych budynków szkoły., niestety juz jako koedukacyjnej szkoły radzieckiej z polskim językiem nauczania. Mają miejsce aresztowania, wywózki, repatriacja nauczycieli oraz uczniów z rodzinami. Nastepuje b.trudny okres w życiu szkoły, ale to już następna długa historia…….

 
               Sztandar szkoły                                       Odznaka odcinka drugiego.WYKAZ

Nazwisko Imię - Nazwa Szkoły Funkcja - Czas pracy/ absolutorium - Uwagi

Adam Ludmiła - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Adamiec Cylia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Adamowicz Leon - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Albertowicz Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Aleksandrowicz Kazimiera - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem. - 1956/1957 Polska -
Anczakowska stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Andruszko Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Antonow Kazimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Ardanówna maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Armatowa-Drabikowa Maria - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Arnoldowa Franciszka - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - 1879-1917 -
Aulich Wanda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Bachowska Felicja - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Baczynska Maria - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Baczynska Henryka - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Baczynska Henryka - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - 1955/1958 emerytura -
Balicki Piotr - Trywialna Szkoła im.św.M.M (mieszana). - kierownik - 1817-1834 -
Bałłabanowa z Lisiewiczów Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Baran Lidia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Baranowa Natalia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - 1949/1953 -
Baranowska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Baranowska Urszula - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Barańska X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / X -
Bardowa X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Barkowska X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / X -
Bartkiewicz Barbara - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - 1946/1955 zmarła -
Batóg Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Bednarska Elżbieta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Bende Henryk - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-gimnastyka - 1940/ X -
Benen Zbigniew - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
berezowska Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Bezuszko Małgorzata - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Bezuszko Kazimiera - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Białokryły Władysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Biegańska Zofia - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Biegańska Zofia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - od1899 -
Biegańska Zofia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Biegańska Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Bielecka Eugenia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Bielicka Ewa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Biłogan Alicja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Biłowus Bolesław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Biłowus Elżbieta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Biły Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Biłyk Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Blahutówna Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Blaicke Jan - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Blaut-Koniuszewska Wanda - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Blicharska Anna - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Blicharski Tadeusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - prezes komitetu rodzicielskiego - 1944-1947 -
Blus Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Blusowa Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j. polski - 1946/1957 Polska -
Błotnicka Zofia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Bnelik Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j. rosyjski - 1941/1950 -
Bober Władysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-kólko dramatyczne,fiz,kr. - 1950/1956 Polska -
Bober Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
bochenek Lesław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Bochenek Lesław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Bochenek Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Bochnik Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Bocian Henryka - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Boczuła Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Boim Leil - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - 1940/ X -
Bojko Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Borecka Janina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Borecka Kazimiera - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Borecka Kazimiera - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Borecka Janina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Bortli Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Boziewicz Antonina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Brajtbart Mojżesz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.ukr.historia - 1940 / X -
Brodzisz Ewa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Bronerman Pola - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-- j. rosyjski - 1940/ X -
Broniewski Piotr - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Brzyski Marian - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Budzanowski Włodzimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-chemia - 1940/ X -
Bukaczewska Julia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Bulaczek Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Bunelik Aleksander - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - dyrektor - lata czrterdzieste XX w -
Bunelik Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / X -
Bunelik Aleksander - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- j. rosyjski - 1940 / X -
Burdowa Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - 1945/1959 Polska -
Bury Władysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Butler Barbara - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Byszewska Elżbieta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Chaskel Misat - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.mojżeszowego - wiek XIX / XX -
Chmurzynska Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Chodaczek Władysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - doktor-nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Chruściel Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Chrzanowska Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Chrząstowska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-kl.początkowe - 1944/1952 -
Chwałek Leokadia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Cichiewicz Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Cichocka Aldona - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Cierpiałówna Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Ciszewska Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Cwinarska Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-geogr, j. polski - X / X -
Czajkowska Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Czarlinska Bożena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Czemczynska Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Czemeryńska Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Czerniachowska Tamara - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-gimnastyka - 1953/1954 -
Czerniawska Leonarda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Czyż Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Dąbkowska Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-chemia - 1946/1963 emrytura -
Dąbrowski X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - prezes komitetu rodzicielskiego - 1947-1948 -
Dąbrowski Zenon - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Dąbrowski Kazimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
de Zgałat Łozińska Fryderyka - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Dejnis Nina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - lata wojny/powojenne -
Derdacka Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Dinowska Bogdana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.francuski - 1957/1962 -
Dmoniak Lidia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Dobrowolska Kazimiera - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Dobrzyniecka Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-mat,niem.franc. - X/1946 Polska -
Dolna Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Dolnicka Alicja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Draganowska Wilma - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-kreślenia - 1944/1955 Polska -
Drelikowa Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy poczatkowe - X / X -
Droń Kazimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Dudek Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Dunikowska Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Duszenko Aniela - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Dutkiewicz Waleria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Dutkiewicz Mieczysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Dyduszynska Kazimiera - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - od1899 -
Dziana Elza - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Dziedzic Bolesław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Dzióbkiewicz Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Eberle Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-biologia - 1946/1960 emeryt. -
Epler Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Fabian Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - 1940/ X -
Falkiewicz Kazimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Falkowska Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Falkowska Józefa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Fąfarówna Antonina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Fedeczko Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Fedorcio Zbigniew - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Fent Bronisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Fiałkowska Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-fizyka - 1950/1952 -
Fiedosiejewna Tatiana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- j. rosyjski - X / X -
Fitio Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Folcik Michalina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.ukrainski,klasy początkowe - 1944/1958 Polska -
Franiszyn Amalia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Franz Adela - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Friedel Barbara - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Fritzówna Emilia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - 1881 -
Frydel Marcin - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Fuglinski Juliusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Gadomska Izabella - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.polski, śpiew - X /1958 emerytura -
Gajerska Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Gajewska Helena - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Gajewska Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Gałecka Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Gamota Aleksander - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Garlinska Łucja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Garlinska Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Garlinski Tadeusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - prezes komitetu rodzicielskiego - 1948-1964 -
Gągola Eugenia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Geissler Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Ginda Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - 1944/1952 emerytura -
Glancmann Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Głębocka Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Gobus Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - X / X -
Gołębiowski Władysław - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Gołubiec Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Górek Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Górka Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Górkiewicz Piotr - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - 1874-1879 -
Greczyk Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-chemia - X / X -
Grejerowa X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / X -
Grencer Zdzisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Grinfeld Fani - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem. - 1940/ X -
Gromek Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Grotowska Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- x - X/1946 Polska -
Gródecka Zdzisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Grześko Ignacy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Gulka Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Gumanowicz Gertruda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Guslowiczówna Aleksandra - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Gwożdzińska Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Hajekowa Ewelina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Halannbrenner Michał - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Halej Dina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-gimnstyka - 1952/1954 -
Haliczanowski Piotr - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Halska Wanda - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Hanakowski Jerzy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Hanczarek Wanda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Haniewska Zofia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Harabacz Aleksander - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Hassny Władysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Haupt Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Hejnar Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Heller Wanda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Heppe Janina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Hirschberg Stanisława - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Hnida jozef - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Hołdrycz Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Horning Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Hortyńska Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Hortyński Witold - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Hryczaniwski Jakow - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - 1952/ X -
Hubert Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Hubisz Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Huczewski Mariusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Hudyma X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.ukraiński - 1947/ X -
Hulacka Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Hulle X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Huńka Brunon - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Hupert Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - 1948/1959 -
Husak aleksander - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Husak Marian - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Husakowska Eugenia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy poczatkowe - 1952/1957 -
Hutkówna M. - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Hyk Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Ignarowicz Paweł - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Ignatowicz Władysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Ilków Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Ilnicka Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - zastępca dyrektora - 1956-1959 -
Ilnicka Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.ukrainski - 1952/1959 -
Ilnicki Mikołaj - Trywialna Szkoła im.św.M.M (mieszana). - kierownik - 1834-1845 -
Issel Marian - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Issel Adam - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Iwaniów zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Iwaniów Bronisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Iwasieczko Bolesław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Iwasieczko Adam - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Jabłonowska Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - 1950/1951 -
Jabłońska Julianna - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Jach Zbigniew - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Jacykówna Leontyna - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Jacyszyn Teresa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Jagodzinski Artur - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Jagustyn Zbigniew - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Jakow Jerzy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Jakubowski Marian - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Jamróz Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Jamróz Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Janelli Waleria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Janicka Julia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Janiszowska Michalina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Janowska Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Jarema Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Jaremczuk Lidia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Jaremko Karol - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Jaremko czesława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Jarmiłko Zbigniew - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Jarmiłko Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Jarosiewicz Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-geografia - 1956/1960 -
Jasiewicz Władysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-geografia, astronomia - 1940/1946 Polska -
Jaworska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-polska literatura - 1946/1957 zmarła -
Jaworska Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Jaworska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - wychowawca klasy- matrura - 1947 -
Jaworski Marian - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Jerja Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Jędrzejewska Stefania - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Jędrzejewska Stefania - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - 1917-1934 -
Jędrzejowska Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / X -
Jocz Paweł - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- j. angielski - X / 1945 Polska -
Jures Emilia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Jurkowska Bronisława - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Jurkowska Bronisława - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Jurkowska Bronisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.niem, j. fran. - 1920/1959 Polska -
Juryczynska Staefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Kabariwski Piotr - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.ukraiński - 1947/ X -
Kaczorowski Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem. - X/1946 Polska -
Kaczorowski Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- matem. - X / X -
Kadlec Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Kafara Wanda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
kaliczynska Emilia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kalinek Olga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Kanajew Anatolij - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - 1951/1961 -
Kanajew Anatol - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - wychowawca kl.mat. - 1957 -
Kanak Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Kaniuk Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- matem,kreslenia - 1957.1964 -
Kapaczynski Kazimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Karczewska Antonina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Karłowicz Jerzy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Karnocha Leonia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Karpiak Józef - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Karpiak Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Karpinska Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.ros, j.ukr. - X/1946 Polska -
Kasprzak Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Kawecka X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - kierownik - X -
Kawska Marcela - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kerod Henryka - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Kędzierzawski Teofil - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Kibalczycz Mychajło - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.ukraiński - 1950/1959 -
Kiernicka Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Kislengerówna Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kleindienst Michał - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Klimczak Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Klimczyk Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Klimko Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Klof Gizela - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Klugerówna Petronela - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kłak Genowefa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Kłódka Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Knyblowa Antonina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kobylańska Teofila - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kociuba Janusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Kokowski Franciszek - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Komarnicka Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Komarzyńska Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Konar Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Koniuszewska z Blahutów Wanda - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Konopka Zdzisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Kopp Rudolf - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - 1940 -
Kopp Rudolf - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - kierownik - X -
Kopp Rudolf - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - dyrektor - 1940 -
Korcio Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Korczakowska Wanda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Korzybska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem. - X/X -
Korzybska I. - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.franc. - X / X -
Kosendiak Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Kosowska Tatiana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-gimnastyka - 1949/1952 -
Kossowska Kazimiera - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- j.polski,muzyka - 1940/1946 Polska -
Kotowicz Olga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy poczatkowe - 1940/ X -
Kotuska Michalina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kowalczyk Adela - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kowalska Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Kowalska Teresa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Kowalska Teresa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Kozar Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Koziara Teofil - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Kozicka Zofia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kozietulski Czesłwa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Kozińska Eugenia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kral Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Krasucki Władysław - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Krawiecki Juliusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Kreter Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Kretowa Klaudia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- j.rosyjski - X / 1944 -
Krokowska Józefa - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Krompholz Matylda - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Kruszelnicka X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kruszynska Agnieszka - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - kierownik - 1878 -
Kruszyńska Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Krysy Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Krzyżanowska Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
ks Łoboda Piotr - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks. Duszeńko Antoni - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks. Hausmann Jan - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks. Kaliniec Michał - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks. Kłos Józef - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks. Łuczycki Zdzisław - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Albus Erzam - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyznania greko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Albus Ludwik - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Baczynski Jan - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyznania greko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Baczyński Jan - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Barć Antoni - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Czubraj Karol - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyznania greko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Dębiński Stefan - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Diłaj Aleksy - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyznania greko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Diłaj Aleksy - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Dolinski Izydor - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.dr Lembartowicz Teofil - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Filipowski Jan - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Gurguła Włodzimierz - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyznania greko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Gustkowicz Jan - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Ischerff Zygmunt - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Ischerff Leon - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.kan. Dziedzielewicz Józef - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.kan.Serwacki Marcin - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Kłos Józef - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Knopiński Julian Adam - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Konkiewicz Wincenty - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyznania greko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Korzeniowski Stanisław - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyznania greko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Kustynowicz Justyn - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Łopatyński Damian - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Medwedzki Sozont - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Mudryk Aleksander - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Odelgiewicz Zygmunt - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Okulicki Wawrzyniec - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Pasiut Jan - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Pietruszewicz Włodzimierz - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Poznański Antoni - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Prześlakiewicz Jan - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Reis Samuel - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Rodecki Michał - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Romanowski Teodor - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Rybicki X - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Stopczynski Jan - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Swisterski Andrzej - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyznania greko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Sylwester Józef - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Sylwester Józef - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Szczepaniuk Mikołaj - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Temnicki Aleksander - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Urbanowicz Antoni - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Watyneć X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Wiliński Karol - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Winnicki X - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - katecheta wyzn.rzymsko-katolickiego - wiek XIX / XX -
ks.Wojnorowski Tytus - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie greko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Wondrzeyc Franciszek - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
ks.Zakrzewski Tomasz - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyzwanie rzymsko-katolickie - wiek XIX / XX -
Kubik Gustaw - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Kuchar Barbara - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Kuchar Tadeusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Kuchnowa Stefania - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kuchta Iwan - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.ukrainski - 1940/1945 Polska -
Kuczera Józefa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Kuczerawa Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Kuczkowski Leopold - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Kuczowa Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Kukła Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Kula Dominik - Trywialna Szkoła im.św.M.M (mieszana). - kierownik - 1869-1874 -
Kuliczkowska Eleonora - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kulik Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Kulik Waleria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Kumel Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Kupeczyńska Ewa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Kutny Jerzy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Kuznar Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Kuzyk Tadeusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Kwasikowa Maria - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Kwiatkowska Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Kwiatkowski Zygmunt - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-biologia - 1946/1955 zmarł -
Lachowicz Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.polski - X/1946 Polska -
Lachowicz Urszula - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Lachowska Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy poczatkowe - X / 1946 Polska -
Langer Kamila - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Langier Wanda - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Langner Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
laskowska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Laskowski Franciszek - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.polski - 1940/ X -
Lebedyński Anatol - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Leixnerówna Wilhelmina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Lenartowicz Bogusław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Lewakowska Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Lewakowska Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Lewicka Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Lewicka Marta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
ligęza Stanisław - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - 1933-1934 -
Ligęza Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Link-Witosławska Elżbieta - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Lisecka Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Lisiewiczówna Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Lisowska X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / !946 Polska -
Loglerówna Zuzanna - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Łącka Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Łopuszański Mieczysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-biologia - 1940/ X -
Łowczyńska Ewa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Łozinska Jadwiga - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Łozińska Albertyna - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Łozińska Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Łoziński Ryszard - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Łozyniak Michał - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-geografia - 1946/ X -
Łucyszyn Adam - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Łuczko Kazimiera - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Łuczkowska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Łutowicz Albertyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - zastępca dyrektora - 1950-1956 -
Łutowicz Albert - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem. - 1950/1956 Polska -
Łysak Teresa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Machalska Janina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Mahrowna Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Majewska Eugenia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Makowska Joanna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Maksymczuk Taira - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Makuszka Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.polski - X/1945 Polska -
Malarska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Malawska Olga - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Maldziński Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Malinska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Małko Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Mandel Szymon - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie mojżeszowe - od 1891 roku -
Markiewicz Jakub - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Markiewicz Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Markiewicz Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Marlińska Łucja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- j.niem,j. franc. - 1940/ X -
Martyn Józefa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Martyniak Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Marut Jan - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Marycz Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / X -
Marycz Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem, fizyka - 1940/ X -
Marynkiewicz Aleksander - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Marynowicz Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Masikowska Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Maślana Alicja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Matlak Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.francuski - 1957/1958 -
Matuszczyk X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Matuszewska Urszula - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Matwijewicz Bogusława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Mazur Lidia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Mazurowicz Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Mądry Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Mejbaum Wacław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-historia - 1940/1945 Polska -
Melnik Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Mende Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Mende Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Michalewska Walentyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Michalewski Igor - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Mielnik Siemion - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-gimnastyka - 1954/1959 -
Miga Zbigniew - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Milewska Barbara - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Miller-Iwanowa Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.polski - 1957/ X -
Minerowicz Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Misat Chaslek - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie mojżeszowe - od 1891 roku -
Miśków Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Miśniakiewicz Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Morawska Antonina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Moser Teresa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Motyl Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Mozer Henryka - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Mróz Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Mukaczyńska Petronela - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Mullerówna Ignaca - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Murawska Józefa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Murniak Paulina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Mytarczuk X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / X -
Nagel Apolonia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Nakoneczna Józefa - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - 1894 -
Nalewana Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Nalewany Jerzy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Nandzynska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Nester Tadeusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Niechayówna Danuta - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Niementowska Olga - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Niementowska Olga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-fizyka,j. niem, j. franc. - 1917/1957 emeryt -
Nitka Lesław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Nosowska X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X/X -
Nowak Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Nowak Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Nowakówna Józefa - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Nowicki Wilhelm - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Nowicki Eugeniusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Nuckowska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Nuckowski Edward - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Obozowska Raisa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-biologia - 1955/1956 -
Ogonowski Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Oleszczuk Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-prace ręczne - 1950/1962 -
Opałek Mieczysław - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - 1934-1940 -
Orellowa Celestyna - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Ozimkowa Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Pach Józefa - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - kierownik - 1871 -
Pach Józefa - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Pachorek Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.polski - 1946/1951-areszt. -
Paczkowska Czesława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - X / X -
Paczkowska Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Pakosz Mieczysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Pałka Teresa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Pammer Emilia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j. polski - X/1946 Polska -
Panas Alicja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Papeć Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Papee Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - 1893 -
Papierzanski Hugo - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Parczynska Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Pasiecznik Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Pasiecznik Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Pasławska Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-fizyka - 1946 -
Paszkiewiczowa X - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Paszkiewiczowa Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Paszkowska Lidia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-- j.ros. - X/!946 Polska -
Piaticyna Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - lata wojny/powojenne -
Piątkiewicz Anna - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Pieczątka Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Pienkoś Zbigniew - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Pieńkoś Alicja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Pierzycka Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Pilawska Wiesława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Piotrowska Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Piórkiewicz Stanisława - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Piwernetzówna Janina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Pizio Ryszard - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Plichta Alina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Plichta Tadeusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Plichta Kazimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Płocka Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem, gimnast. - 1944/1960 emeryt -
Płocka Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - biblioteka - x /1951 emerytura -
Płonka Ewa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Płonka Ewa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Płoszaj Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-historia - 1946/1956 Polska -
Płoszaj Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - wychowawca kl.mat. - 1949 -
Poczynek Jerzy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Podgórnik Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Podgórska X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Podgórska Stanisława - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Podgórska-Wasilkowska Apolonia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Podolka Augusta - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Podwalna Józefa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Podwińska Zofia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Podwińska Kamila - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Pokorny Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-chemia,fizyka - X/1946 Polska -
Pola Gerard - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.polski, j. niem - 1940/ X -
Polańska Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Poliszczuk Czesława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Pona Adam - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Popowicz Antoni - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Popowiczówna Jadwiga - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Popowiczówna Antonina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Porawska Antonina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Porchawka Włodzimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - dyrektor - 1950-1956 -
Porchawka Włodzimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.polski,j.niem. - 1947/1956 Polska -
Porchawka Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Powrożnik Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Prajsner Mieczysława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j. polski - X / X -
Prajsner Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / X -
Preiperowa X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem. - X / 1946 Polska -
Preisner Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem. - X / 1946 Polska -
Prociów Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Procyk Władysława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Prokaska Józefina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Prychitko Stanisława - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Ptak Jerzy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Ptaszynska X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Purynska Zuzanna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Puszczynska Wanda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Puszkar Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Raczkiewicz Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Radewiczówna X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Radnicki Zygmunt - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-kreślenia - 1940/ X -
Rafinski Bronisław - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Raich Józef - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - dyrektor - 1956-1959 -
Rasport Abraham - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczycie-biologia - 1940/ X -
Redlich Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Redlówna Otylia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Reicher Joanna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Reicher Józef - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-historia - X / 1959 Polska -
Reiss Janusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Reiss Witold - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Rettinger Amalia - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Reutt Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Richter Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Ringler Henryk - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Rodowicz Wacław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-geografia - X / 1946 Polska -
Rokitowski Czesława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Rollaner Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Romańska Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Rostecki Lucjan - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Rostkowska Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Roszko Maria - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Rożko Kazimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Rózycki Edward - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Różycki Edward - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Ruda Alicja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Rudzinska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Rudzińska Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Ruszel Stanisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Ruszel Antonina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Rutkiewicz X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-śpiew - X / X -
Rutkiewicz Bartłomiej - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Rychlinska Ewa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Rzepecka Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Sabatowska Waleria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-fizyka - lata 30-te/1959 Polska -
Sabatowska Waleria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - wychowawca kl.mat. - 1948 -
Sachanek Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Sadowska Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Sałamach Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Schmidtówna Wanda - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Schreiber Justyna - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Semenowicz Irena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Semenowiczówna Irena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - 1879 -
Senta Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Senyszyn Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Senyszynowa z Wstążkiewiczów Barbara - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - 1891 -
Shleicher Jerzy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Siadlecka Alfreda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Sicinska Wanda - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Siciński Jan - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - 1901-1918 -
Siciński Jan - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Siedlecka Bronisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Sielański W. - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - 1931-1933 -
Sielański W. - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Sieniakiewicz Apolonia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Sienkiewicz Bogusław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-historia - X/1946 Polska -
Sienkiewicz Zuzanna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Sikorowicz Barbara - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Skoczylas Edward - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Skombora Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Skowron Antoni - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Skólski Andrzej - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Skrybajło Elżbieta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Skubińska Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Słowik Urszula - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Smaluch Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Smereka Wojciech - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Smereka Urszula - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-kl.poczatkowe - X/1946 Polska -
Smolak Stefan - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Smulikowska X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Smulikowski Julian - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Sobesto Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Sodoma Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Solarewicz Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Sołtys Zygmunt - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.polski - X / X -
Sołtys Józefa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-chemia - X / X -
Sołtysowa X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - zastępca dyrektora - lata czrterdzieste XX w -
Sołtysowa Józefa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-geogr,bot,,j.franc. - X/1946 Polska -
Sońta Stefania - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Speczynska Urszula - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Spiwak Celina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Srokówna Kazimiera - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Srokówna Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - lata 30-te/ 1961 emeryt -
Srokówna Kazimiera - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - lata 30-te /lata 60-te emeryt. -
Stachoń Leon - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - X -
Stachoń Leon - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Stancel Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Stankiewicz Hedwig - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Stankiewicz Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - 1946/ X -
Stankiewiczowa z Haniewskich Zofia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Starecka Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Starktówna Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Starzecka Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Starzyńska Zofia - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Steciak Franciszek - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Strutynska Anna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Strutyński Janusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Stuchibach Fryderyka - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Stypal stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X/1945 Polska -
Suchomel Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Sudomlak Bolesław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Surowiec Bronisław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Surowiec Zdzisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Swejda Jan - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Switalska Eugenia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Switluk M. - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - dyrektor - lata czrterdzieste XX w -
Switluk Mychajło - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- j.rosyjski - 1940/ X -
Synycia X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - dyrektor - 1949 -
Synycia X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- geografia - X / X -
Szado Kazimiera - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-higiena - 1940/ X -
Szaszołowska Zdzisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Szauer Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Szczerba Stanisława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Szczerba Genowefa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Szczerba Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Szczerba Ryszard - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Szczerba Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Szczerbański Mykoła - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.ukrainski - X/1945 -
Szczerbiński Mikołaj - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.niem. - X / X -
Szczurkiewicz Ludmiła - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Szczurko Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Szemberowicz Apolonia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Szemley Marta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Szpala Ryszard - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Szpyra Julia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Sztejer X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - prezes komitetu rodzicielskiego - 1945-1946 -
Szubert Aldona - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Szuliga Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Szurmick Bogusława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Szuster Luiza - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Szuster Sima - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - 1946/1961 emeryt -
Szuster Sima - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - wychowawca kl. mat. - 1953 -
Szwydka Marina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - 1953/1982 emeryt -
Szykulska Eugenia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Szykulska Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Szymańska Aniela - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Szymański X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - wychowawca klasy - 1945 /kl.A -
Szymański Leonia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Szymański Leonia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Świdnicki Antoni - Trywialna Szkoła im.św.M.M (mieszana). - kierownik - 1845-1850 -
Świens Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Świstun Ryszard - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Świtalska Eugenia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Świtniewska Jadwiga - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Świtniewska Jadwiga - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Tarnawiecka Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Tarnawiecka Halina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Tarnawska-Mickiewiczowa Stanisława - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Tarnawska-Mickiewiczowa Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Tebinka Paulina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - kierownik - 1872 -
Teliuch Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-klasy początkowe - 1946/1947 -
Teluch Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X ? X -
Terlecka jadwiga - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Terlecka Eleonora - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Terlecka X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - 1947/ X -
Thulie Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Tkacz Barbara - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Tomaszewska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Tomaszewski Rdward - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Torowska Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Towbiel Walentyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-j.rosyjski - lata wojny/powojenne -
Turiak Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Tuziak Jnina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - księgowa-biblioteka - 1944/ X -
Tychowska Maria - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - X -
Tychowska Stanisława - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Tyszkiewicz Tadeusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Tyziak Ryszard - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Ulicki Michał - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-fizyka,astronomia - 1957/1964 emeryt -
Umański Edward - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel -fizyka - 1940/1945 Polska -
Urbanek Edmund - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - X -
Ustrzycki Mikołaj - Trywialna Szkoła im.św.M.M (mieszana). - kierownik - 1850-1869 -
Uszyński Dyonizy - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Uścieńska Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - 1890 -
uścieńska Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Wajdner Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-mat.fiz. J.pol. - 1944/ X -
Wajkruta Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Walenta Józef - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Walenta Teresa - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Walichiewiicz Janina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Waligórski tadeusz - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Waligórski Tadeusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Wallek Michalina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Waltersberg Anna - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Wanke Adam - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-fizyka,matem. - X/1946 Polska -
Warchałowicz Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Wasyłejko Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1950 -
Wasyłyna Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Weidner Romana - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Weidnerówna Romana - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - kierownik - 1939 -
Weidnerówna Romana - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Weiglówna Wanda - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Wertyporoch Jerzy - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Weselska Aniela - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Węglowa Olga - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Wieczorek Janusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Wieczorkiewicz Ryszard - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Wiesner Elżbieta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Wiktor Józef - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1949 -
Wingert Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Winiarska Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Winiarzowa z Naglów Apolonia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - kierownik - 1872-1878 -
Winiarzowa z Naglów Apolonia - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Wiśniewska Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Witkiewicz Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Wojnarowski Lesław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Wojtón Marian - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Wojtuń Kazimierz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Wojtuń Idzi - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1955 -
Wojtuń Leszek - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Wolak Alicja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Wolf Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Wolf Danuta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Woronicka Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Woszczak Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1951 -
Woszczak Adm - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Wożna Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Wójcik Józef - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Wróbel Urszula - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Wróbel Czesława - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1956 -
Wróblewska Hanna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Wróblewska Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Wstązkiewicz Barbara - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Wurm Mojżesz - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - katecheta wyznanie mojżeszowe - od 1891 roku -
Wysocka Leokadia - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-bot, biologia - X/1946 Polska -
Zabolewicz Wanda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- klasy początkowe - 1940/ X -
Zabolewiczowa Wanda - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Zahorodna Olga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1947 -
Zając Tadeusz - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Zajączkowska Władysława - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Zaleska Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Zamojska Stefania - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Zamorski Wacław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1948 -
Zappe Jadwiga - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Zaremba Wanda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. B -
Zarzycka Helena - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Zaszkiewicz X - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - X / X -
Zawadzki Alfred - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Zawirska Maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - od 1881 -
Zawirska maria - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Zawirska Bożena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945 /kl.A -
Zazula Irena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Zbierzchowska Romana - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Zbrożek Karol - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Zdobnicka Antonina - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Zieliński Leon - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Zielska Dionizja - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Ziemba Ryszard - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1954 -
Ziembrowska Dioniza - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Ziemska Stanisława - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Ziemska Stanisława - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Zobolewicz X - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Zobolewicz Wanda - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel- j.rosyjski - X / X -
Zubrzycka Jadwiga - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Zwarycz Romana - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Zwierkowski Łukasz - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - kierownik - 1880 -
Zwierkowski Łukasz - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Zwierzyńska Helena - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1953 -
Zygadłowicz Klotylda - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Zygmuntowiczówna X - Trywialna szkoła żeńska im. Św.M.M. - nauczycielka - wiek XIX / XX -
Żak Elżbieta - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Żak Krystyna - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1957 -
Żeńczur Aleksander - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1952 -
Żmurko Albina - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-matem,kreślenia - 1956/1957 -
Żółcinski A. - Męska trywialna Szkoła im.św.M.M - nauczyciel - wiek XIX / XX -
Żółczynski Władysław - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel - lata wojny/powojenne -
Żylinska Maria - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - absolwent - 1945/kl. C -
Żytkow Igon - Szkoła Średnia Nr 10(dawniej szkoła im. św. M.M.) - nauczyciel-praktykum - 1956/1958 - 

 
Iwona Łaptaszyńska.


 

 
Copyright ©2007 Janusz Stankiewicz