POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 * Kresowa Księga ...
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 * Nowa historia ...
 * Obrazy J. Lewczaka
 * Propagandowa ofen...
 * Liczenie ofiar ...
 * Legenda o „Birkucie”
 * Ukraińcy 1944 - 56
 * Zagłada Kresów
 * Sprawa Szeptyckiego
 * Bandera
 * Terror. akcje OUN
 * Legenda o Baligrodzie
 * Rzecz o cierpieniach
 * Wigilie Polskie
 * Żniwo nienawiści
 * Historia życia
 * Historia Polski wg. ...
 * Męczennicy Humania
 
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Czytelnicy piszą cz. 2
 
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Informacje cz. 2
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Archiwum wiad. 1
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 
 * Rok 1939
 * Rok 1940
 * Rok 1941
 * Rok 1942
 * Rok 1943
 *  * 01.43 - 04.43
 *  * 05.43 - 07.43
 *  * 08.43 - 09.43
 *  * 10.43 - 12.43
 * Rok 1944
 *  * 01.44 - 02.44
 *  * 03.44
 *  * 04.44
 *  * 05.44 - 06.44
 *  * 07.44 - 09.44
 *  * 10.44 - 12.44
 * Rok 1945
 *  * 01.45 - 03.45
 *  * 04.45 - 06.45
 *  * 07.45 - 09.45
 *  * 10.45 - 12.45
 * Rok 1946
 * Rok 1947
 * Rok 1948
 * Bibliografia
 
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 * Mord w Maniowie
 * Tej nocy przyszli
 * W Radomiance
 * W wigiliny wieczór
 * Wspomnienia Albiny
 * Milowce
 * Hurby, gmina Buderarz
 * Cepuchy, p. lwowski
 * Milowce, p. Czortków
 * R. Szymanek
 * Z. i R. Schab
 * K. Kowalczyk
 * A. Sienkiewicz
 * Maria Roch
 * M. Sikorski
 * E. Świstowski
 * K. i A. Sidorowicz
 * Byłam Podolanką ...
 * St. Bochenek
 * Aniela Sowa
 * W. Świderski - Kuty
 * Wspomnienia Leokadii
 
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 * pow. przemyślański
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 * woj. stanisław. dod.
 
 * woj. wołyńskie
 
 * woj. lubelskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 * Olejów
 * Huta Pieniacka
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopyczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 

GENEALOGIA

 

Genealogia

Poszukiwanie przodków

 
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

TOP RODZINA Katalog i ranking

Kresy Wschodnie

 

Aktualny PageRank strony ludobojstwo.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

 

NAUCZYCIELE ZIEMI LWOWSKIEJLosy nauczycieli województwa lwowskiego w latach 1939-1945.

opracowanie: Iwona Łaptaszyńska.


źródło: "Straty osobowe wśród polskich nauczycieli szkół wyższych,
powszechnych i średnich z województwa lwowskiego w czasie II wojny
światowej".
autor: Agnieszka Grędzik-Radziak.
Artykuł ukazał się w Roczniku Lwowskim 2006.Wykaz nie zawiera nazwisk aresztowanych profesorów wyższych uczelni
lwowskich, wraz z rodzinami i współmieszkańcami, zamordowanych przez
hitlerowców we Lwowie w lipcu 1941r. Dane te oraz zdjęcia wykonane na
Wzgórzach Wuleckich w 2006r. zostały umieszczone na stronie
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=30&sub=395
Nazwisko Imię - - Data urodzenia - Miejsce zatrudnienia - Uwagi


Babczuk Władysław - - 1909 - Sambor - por.lub ppor.zam.Katyń 1940
Bednarowski Adolf - - x - prof..UJK- Lwów - zm.Lwów -1941 lub 1942
Bednarski Adam - - x - prof. UJK- Lwów - zm. x - 1941
Bernacki Ludwik - - 1882 - Lwów - zm.Lwów- 1939
Bernas Ludwik Albin - - x - Szutowa, pow.Jaworów - ksiądz zam.- UPA-1944
Biegus Jan - - 1912 - Sambor - ppor.zam.NKWD Kijów 1940?
Bielawski Zygmunt - - 1877 - prof..UJK- Lwów - ksiądz, zm.Lwów- 1939 * patrz niżej
Biłyk Jan - - 1882 - Sambor - dep.do Rostowa
Boruta Kazimierz Jan - - 1914 - Wilno,Lwów,Trzciana.. - kpt.obozy konc.zm.w Brzegu-1987
Burysz Roman - - 1898 - Barszczowice - kpt. zam.Charków 1940
Ciążyński Wojciech - - 1908 - Drohobycz - por.lub ppor,zam.Miednoje 1940
Csesznak Karol - - 1882 - UJK, Seminarium Duch.Lwów - ksiądz,zm.Lwów-1944
Czekoński Ludomir - - 1903 - Stawczany/Gródek Jagiel. - ppor. zam.NKWD-Kijów 1940.
Czortkower Samuel - - x - UJK, Seminarium Duch.Lwów - zam.Lwów 1942
Czwaczka Antoni - - 1903 - Lwów - ksiądz, zg. Lwów-lub pod Iłżą 1939
Domański Zygmunt - - 1879 - Drohobycz - aresztowany 5.11.1939
Dulębowski Adam - - 1904 - Lwów - ppor. zam.Katyń -1940
Ekert (Ekiert) Edward - - 1889 - Sambor - ppor.zam.NKWD Kijów 1940
Filipowicz Kazimierz - - 1896 - pow.lwowski - por. zam.Katyn 1940.
Frej Maria - - 1918 - Lwów - zsyłka na Syberię. zm.Głupczyce po 1973
Garlicki Apolinary - - 1872 - Przemyśl - zam.NKWD Kijów-1940
Gąsiorowski Napoleon - - x - prof..UJK-Lwów - zm. Lwów-1941
Grabowski Józef - - 1902 - Sośnica,Radatycze - zesł-Donbas. zm.Strzelce Opolskie-1974
Grondalski Stanisław - - 1894 - Lwów - kpt. zam.Charków-1940
Górski Stanisław - - 1903 - Podhajczyk - zam.NKWD Kijów-1940
Grabski Stanisław - - 1871 - prof..UJK-Lwów - zesł. -Unżłag,nr 9. zm.Warszawa-1949
Hełm-Pirgo E. - - x - Lwów - zesł.Iwdielłag.
Hepter Władysław - - 1909 - mgr UJK-Lwów - ppor, zam.Mińsk
Hordyński Zbigniew - - 1912 - woj..lwowskie - ppor,zam.Charków-1940
Ilodt x - - x - Sambor - zam.Oświęcim
Jagiełło Władysław - - 1912 - UJK-Lwów - łagier w Mikołajewie.Zg.- Monte Cassino
Jałowy Bolesław - - x - prof..AM-Lwów - zam.UPA-Lwów 1943
Januszewska Eleonora - - 1908 - Więckowice - zesł-.Oktiabr.zm.1944
Jastrzębski x - - x - Sambor - zg.Oświęcim.
Kamiński Kornel - - x - Nahujowice - zam.w Urożu-Bagna-1941
Kaniowski Tadeusz - - 1881(1889?) - Drohobycz - zesł.do Karłagu.Zm.w łagrze.
Kaskiewicz Franciszek - - 1904 - Lwów - zam.NKWD, Kijów-1940
Kaznowski Adam - - 1916 - Lwów - ppor.zesł.Kołyma.zm.Wlk.Brytania 1965
Kistryn Mieczysław - - 1883 - Lwów - zm.Lwów-1943
Kopacz Bogdan - - 1917 - Przyszowo - ppor. zam.Katyn-1940
Kosiarski Józef - - 1898 - Mosty Wielkie - zam.Miednoje 1940
Kotula Rudolf - - x - Lwów - zesł.Kazachstan-zm.1940
Kowalski Władysław - - 1898 - Lwów - zam. Mińsk
Kulikowski Eugeniusz - - 1905 - Mosty Wielkie - ppor. zam.Katyń -1940
Kwiatkowski Stanisław - - 1896 - Pnikut - zam.NKWD Kijów-1940
Lachowicz Bolesław - - 1910 - Letnia-Drohobycz - zam.NKWD Kijów-1940
Lenart x - - x - woj..lwowskie - zam.w Chyrowie-1941
Lenartowicz Rudolf - - 1890 - woj..lwowskie - zamDrohobycz-1941
Lewicki x - - x - Ożańsk - polegl na froncie
Lewicki Kazimierz - - x - Lwów-Archiwum Państwowe - zg.w obronie Lwowa -1939
Lewicki Tadeusz - - 1865 - woj..lwowskie - zm.Lwów 1943
Lorek Artur - - x - Szytowa - zam.UPA-Lwów 1944
Lorenowicz Adam - - 1884 - Mysłowice,Narpaja - x
Łotocki Jerzy - - 1907 - Lwów - ppor.zam.Katyń-1940
Madalińska x - - x - Lwów - deport.ok.1940
Madurowicz Adam - - 1884 - Lwów - deport.ok.1940 zm.w Buzułuku w 1941
Marcinkiewicz Józef - - 1910 - Poznań,Lwów,Wilno,Londyn - por.zam.Charków-1940
Matakiewicz Maksymilian - - 1875 - prof..PL-Lwów - zm.Lwów-1940
Mazurski Marcin - - 1892 - Bóbrka - por.zam.Katyń-1940
Mądry Janina - - x - Sambor - zam.Oświęcim
Mądry Maria - - x - Sambor - zam.Oświęcim
Mosing Kazimierz - - x - UJK-Lwów - zm.Lwów-1941
Mrozek Antoni - - 1895(1889?) - Drohobycz - deport.-łagier na Magadanie.Zm.1940.
Munzer Leopold - - x - Lwów. - zam.
Ogrodnicki Karol - - 1896 - w Żołyni - zam.Katyń-1940
Ostruszka Jerzy - - 1879 - Sambor - zaginął...
Paliszewski Jerzy - - 1912 - Żółkiew - ppor.zam.Katyń-1940
Pazdrij Eugeniusz - - 1899(1898?) - Lwów - ppor. zam.NKWD Kijów-1949
Pelczarska Maria ? - - x - Lwów - zesł.Komi .zm.Wrocław.
Podolak Janina - - ok..1907 - Wysocko-Wyżne - deport.-Martink k.Aktiubińska-1940
Podulko( a) Stanisław - - 1879 - Dobromil - zam.NKWD Kijów-1940
Próchnicki Zdzisław - - 1875 - UJK-Lwów - zm.Lwów-1939
Puchalik Władysław - - 1882 - Dobromil - zam.NKWD Kijów-1940
Ratusiński Roman - - x - Sokal - zm.1941
Rencki Witold - - 1912 - Żółkiew - ppor.zam.Katyń-1940
Schmidt Stanisław - - x - Borysław ? - zg.na zesł. w łagrze lub w Bykownii
Schmidt Tadeusz - - 1913 - Bóbrka - zam.w Mińsku
Schollenberger Artur - - 1897 - woj..lwowskie - ppor. zam.Katyń-1940
Schramm Hilary - - x - UJK-Lwów - zm.1940
Siciński Jan - - 1877 - Lwów - deport.do Kazachstanu. zm.1942.
Sobiński Stanisław - - x - Lwów - zg.Lwów-1926
Sobolewski x - - x - Sambor - zg.Oświęcim.
Sojka x - - x - Jagielnica - deport.na Syberię
Stachniewicz Tadeusz - - 1905 - Grodek Jagielloński - ppor.zam.Katyn-1940
Stankiewicz Antoni - - 1890? - Drohobycz - zm.w więzieniu w Odessie-1940
Swaryczewska Joanna - - 1887 - Drohobycz - zamord.1941
Szczepanowski Karol - - 1892 - Lwów - mjr.zam.Charków-1940
Szmit x - - x - Lwów - deport.do Kazachstanu
Syniewski Grzegorz - - 1899 - Lwów - kpt.zam.Katyń-1940
Terlecki Włodzimierz - - 1913 - Lwów - ppor.zam.Katyń-1940
Urbański Tadeusz - - x - Lwów - deport.na Syberię
Wiktor Jadwiga - - x - Lwów - Oświęcim(przeżyła), osiadła w Szwajcarii
Wojciechowski Tadeusz - - 1908 - pow.Sokal, Lubaczów - deport.do Kazachstanu. zm.Nysa-1988

Zmora Marceli - - x - pow. Mościska - ksiądz, zm.1944
Chciałabym uzupełnić informacje o ks. Marcelim Zmora, zamordowanym w 1944 roku. Był on w czasie I wojny światowej wikarym w Husakowie [proboszcz Szymon Dziedzic]. Zaprzyjaźniony z ówczesnym naczelnikiem poczty Janem Mieczysławem Judejko [wspólne muzykowanie, brydż]. Gorący patriota. Po przepędzeniu Rosjan z Husakowa wysłał telegram, parafrazując słowa \" wszcze ne zmerła Ukraina\" ze
zdaniem \" propała Ukraina\". Nie przypuszczał wtedy, ze naczelnik poczty za ten jego uczynek [sam wyjechał na kilka dni] zostanie przez Ukraińców zabrany na rozstrzelanie.
Ocalał dzięki kobietom ukraińskim [był powszechnie szanowany], które obroniły Go przed natychmiastowym rozstrzelaniem i w więzieniu doczekał nadejścia legionistów. I on został rozstrzelany, przez Niemców, będąc pacjentem szpitala w czasie Krwawej Niedzieli w Bydgoszczy 3.09.1939.
Jaga Turczyńska
Bielawski Zygmunt - - 1877 - prof.UJK- Lwów - ksiądz, zm.Lwów- 1939
Wg przesłanej informacji ks. Zygmunt Bielawski prof. UJK zmarł tuz przed wojną, śmiercią naturalną.
Jego biogram zamieszcza Encyklopedia Katolicka TN KUL tom 2 i tam jest
potwierdzenie tego faktu.
BIELAWSKI ZYGMUNT ks., ur. 16 V 1877 w Brześciu Kujawskim, zm. 25 IV 1939 we Lwowie, pedagog.
Iwona Łaptaszyńska 29.01.2012 r.

 
Copyright ©2007 Janusz Stankiewicz