POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 * Nowa historia ...
 * Obrazy J. Lewczaka
 * Propagandowa ofen...
 * Liczenie ofiar ...
 * Legenda o „Birkucie”
 * Ukraińcy 1944 - 56
 * Zagłada Kresów
 * Sprawa Szeptyckiego
 * Bandera
 * Terror. akcje OUN
 * Legenda o Baligrodzie
 * Rzecz o cierpieniach
 * Wigilie Polskie
 * Żniwo nienawiści
 * Historia życia
 * Historia Polski wg. ...
 * Męczennicy Humania
 * Mordy w Nyrkowie
 * Czerwonogród
 * Jachimówka
 
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Czytelnicy piszą cz. 2
 
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Informacje cz. 2
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Archiwum wiad. 1
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 
 * Rok 1939
 * Rok 1940
 * Rok 1941
 * Rok 1942
 * Rok 1943
 *  * 01.43 - 04.43
 *  * 05.43 - 07.43
 *  * 08.43 - 09.43
 *  * 10.43 - 12.43
 * Rok 1944
 *  * 01.44 - 02.44
 *  * 03.44
 *  * 04.44
 *  * 05.44 - 06.44
 *  * 07.44 - 09.44
 *  * 10.44 - 12.44
 * Rok 1945
 *  * 01.45 - 03.45
 *  * 04.45 - 06.45
 *  * 07.45 - 09.45
 *  * 10.45 - 12.45
 * Rok 1946
 * Rok 1947
 * Rok 1948
 * Bibliografia
 
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 * Mord w Maniowie
 * Tej nocy przyszli
 * W Radomiance
 * W wigiliny wieczór
 * Wspomnienia Albiny
 * Milowce
 * Hurby, gmina Buderarz
 * Cepuchy, p. lwowski
 * Milowce, p. Czortków
 * R. Szymanek
 * Z. i R. Schab
 * A. Sienkiewicz
 * Maria Roch
 * M. Sikorski
 * E. Świstowski
 * K. i A. Sidorowicz
 * Byłam Podolanką ...
 * St. Bochenek
 * Aniela Sowa
 * W. Świderski - Kuty
 * Wspomnienia Leokadii
 * Wspomnienia Wiktorii
 * Wsp. Grusiewicz
 * Wsp. Z. Dolecki
 * Wsp. B. Sawa
 * Sól Św. Agaty
 * Wsp. L. Schiesler
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 * pow. przemyślański
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 * woj. stanisław. dod.
 
 * woj. wołyńskie
 
 * woj. lubelskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 * Olejów
 * Huta Pieniacka
 * Kol. Ludwikówka
 * Siemianówka
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopyczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 

GENEALOGIA

 

Genealogia

Poszukiwanie przodków

 
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

 

 Siemianówka - województwo lwowskie

Cmentarz rzymskokatolicki – wykaz danych odczytanych z płyt nagrobnych (stan przed 2010r.).
Wykonanie- Iwona Łaptaszyńska (Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski).


 
Nazwisko Imię - Rok urodz - Rok zgonu - Uwagi "

" Balicka Maria - 1863 - 1952 - "

" Balicki Szczepan - 1863 - 1933 - "

" Balicki Józef - x - 1944 - żył lat 52 "

" Bednarska Magdalena - x - x - "

" Bednarski Franciszek - x - x - "

" Bernat Józef - 1929 - 200? - "

" Chorosza Katarzyna - x - x - "

" Czajkowska? Eder Janina - 1932 - 1954 - "

" Czuchnowski Jan - 1830 - 1945 - "

" Dec Julia - 1918 - 1991 - "

" Dereniowska Maria - 1892 - 1939 - z Lisików "

" Dereń Staniław - x - x - "

" Dereń Józefa - x - x - "

" Dżugaj - - - grób rodzinny "

" Dżugaj Joanna - x - x - "

" Dżugaj Anna - x - 1972 - "

" Dżugaj Anna - x - 1873 ? - "

" Eder Michał - 1899 - 1953 - "

" Eder Katarzyna - 1898 - 1950 - "

" Gerus Stanisław - 1921 - 1943 - "

" Głowaczewski Józef - x - 1924 - "

" Iżycki Leopold - 1819 - 1888 - h.Sas, ksiądz, "

" Jamski x - 1872 - 1939 ? - "

" Janicka Joanna - x - x - żyła lat 63 "

" Janicki Wojciech - x - x - żył lat 74 "

" Jednoróg Tomasz - 1916 - 1941 - "

" Jednoróg Michala - 1916 - 1941 - "

" Juszczyszyn Misiu - 1975 - x - "

" Kaplica - - - "

" Kosmata Mara - 1890 - 1899 - "

" Lisik Maria - 1921 - 1992 - "

" Lisik Józef - x - 1939 - żył lat 50 "

" Lisik Marjan - x - 1944 - żył lat 19 "

" Lisik Jan - x - x - "

" Lisik Anna - x - x - "

" Lisik Józef - 1833 - 1905 - "

" Lisik Wiktoria - 1892 - 1944 - "

" Loga Kazimierz - x - x - dr ksiądz "

" Mackiewicz Katarzyna - x - x - "

" Mackiewicz Marcin - 1905 - 1945 ? - "

" Makowiecka Maria - 1907 - 1997 - "

" Makowiecki Michał - 1912 - 1999 - "

" Menduchowska Katarzyna - x - x - "

" Menduchowski Jan - x - x - "

" Merska Agnieszka - 1883 - 1939 - "

" - - - "

" Miga Józef - 1886 - 1944 - "

" Miga Józef - 1888 - 1944 - "

" Myhel Helena - 1905 - 1985 - "

" Ogrodnik Stefania - x - 1940 - "

" Krzyż- napis Pamięci ofiar kainowch dni 1944r w Siemianówce i okolic ten znak zamieścili rodacy 1944/1991 - - - "

" Podgórny Piotr - 1937 - 1998 - "

" - - - "

" Popowicz Michał - 1921 - x - "

" Rainczak Jan - 183(5)9 - 1873 - "

" Rainczak Ewa - 1844 - 1928 - "

" Rejinczak Helena - x - 1939 - zamężna Dereniowska, żyła lat 25 "

" Ropuszyńska Maria - x - 1972 - "

" Ropuszyński Józef - x - 1936 - "

" Rotko Kazimierz - 1959 - 1999? - "

" Skraba Eugeniusz - 1972 - 1990 - "

" - - - "

" Skraba Jan - 1937 - 2005 - "

" Spaliński Jan - 1854 - 1951 - "

" Szachnowski Jan - 1902 - 1942 - "

" Szelwach Andrzej - 1918 - 1984 - "

" Szelwach ? Jan - x - 1933 - "

" Ślęzak Wojciech - 1879 - 1946 - Ksiądz profesor "

" Tuła Maria - x - x - "

" Tuła Franciszek - x - 1939 - żyła lat 24 "

" - - - "

" Wieczysty Szczepan - 1928 ? - 1943 - "

" Wieczysty Antoni - 1858? - 1919? - "

" Wieczysty Antoni - x - x - "

" Wojciechowska Jadwiga - 1922 - 2002 - "

" Wojciechowska Karolina - x - x - "

" Woźniakiewicz Karolina - 1912 - 1979 - "

" Woźniakowicz Tekla - x - x - "

" Wuczkowska Maria - 1889 - 1983 - "

" Wuczkowski Jan - 1870 - 1941 - "

" - - - "

" Zajączkowski Józef - x - x - "

" Zajączkowski Antoni - x - 1914 - żył lat 74 "

"

 

 

27.04.2015

Copyright © 2007 - 2013 Janusz Stankiewicz