POLSKI  

    ENG - DEU
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 * Kresowa Księga ...
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 * Nowa historia ...
 * Obrazy J. Lewczaka
 * Propagandowa ofen...
 * Liczenie ofiar ...
 * Legenda o „Birkucie”
 
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 
 * Rok 1939
 * Rok 1940
 * Rok 1941
 * Rok 1942
 * Rok 1943
 *  * 01.43 - 04.43
 *  * 05.43 - 07.43
 *  * 08.43 - 09.43
 *  * 10.43 - 12.43
 * Rok 1944
 *  * 01.44 - 02.44
 *  * 03.44
 *  * 04.44
 *  * 05.44 - 06.44
 *  * 07.44 - 09.44
 *  * 10.44 - 12.44
 * Rok 1945
 *  * 01.45 - 03.45
 *  * 04.45 - 06.45
 *  * 07.45 - 09.45
 *  * 10.45 - 12.45
 * Rok 1946
 * Rok 1947
 * Rok 1948
 * Bibliografia
 
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 * Mord w Maniowie
 * Tej nocy przyszli
 * W Radomiance
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 * woj. stanisław. dod.
 
 * woj. wołyńskie
 
 * woj. lubelskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 * Olejów
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopiczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 

GENEALOGIA

 

Genealogia

Poszukiwanie przodków

 
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

TOP RODZINA Katalog i ranking

Kresy Wschodnie

 

Aktualny PageRank strony ludobojstwo.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

 

LISTA ZAMORDOWANYCH

Bukaczowce , Poświerz, Karolówka

i Słoboda, ok. 1930 r.  włączona do Bukaczowiec

 

W części drugiej uzupełnienia do listy z książki Stanisława Jastrzębskiego "Ludobójstwo ludności polskiej przez OUN-UPA w województwie stanisławowskim w latach 1939-1946".

 

I.

1.             Bartosz Bartłomiej – zamordowany na Słobodzie Bukaczowieckiej (gdzie mieszkał) wiosną 1944

2.             Bałdyga (samotna starsza kobieta) nie opuściła domu w Bukaczowcach (ul. Piaski) - zginęła w płomienich 03.05.1944

3.               Błaszczak (mężcz.), Bukaczowce (ul. Piaski), ok.65 lat - zginął w płomienich 3.05.1944

4.-5.         Bednarz Stanisław i Andrzej z Karolówki (bracia), ok.20 lat – 28.02.1944 oraz

6.             Burdzy Kazimierz z Łukowca ok. 20 lat – 28.02.1944 oraz

7.             Groszek Jan z Karolówki ok. 20 lat – 28.02.1944. Pojechali wozami po żywność z Łukowca do swego domu w Karolówce; zostali powieszeni na uprzęży własnych koni w przydrożnym lesie Wandoliny

8.             Czubek (kobieta)/45 z Karolówki oraz

9.               Spanowicz (mężcz.)/65z Karolówki

10.           z córką po mężu Pałka z Karolówki; zatrzymani i zamordowani przez banderowców w Czerniowie 5.05.1940

11.-12.    Filip Maria i syn Kazimierz z Kozary – latem 1944

13.                Grochmal Zofia ok. 30 lat, z Kozary – schroniła się z dziećmi na Łukowcu, mieszkając tam pasła krowy pod lasem. Osierociła czworo małych dzieci – w maju 1944

14.           Górdak Tadeusz ok. 20 lat z Karolówki – powieszony przez banderowców na Poświerzu, gdy przyszedł odebrać daną na przechowanie krowę – w lipcu 1944

15.           Górska Stefania z Bukaczowiec (Piaski) ok. 35 lat oraz

16.               Kowalówna Janka z Karolówki 20 lat i

17.           Lisówna Jadwiga ok. 20 lat – 20 lipca 1944; zatrzymane na drodze z Łukowca do Bukaczowiec i zamordowane

18.           Iskra Agnieszka z Karolówki ok. 20 lat – latem 1944

19.               Kamiński Paweł z Kozary 22 lata – uprowadzony przez banderowców, zamęczony i utopiony w Dniestrze; w lipcu 1944

20.               Kamiński Staszek z Łuki 17 lat oraz

21.-26. Kędzierscy – ojciec i syn z Łuki i kilku sąsiadów – w lutym 1944

27.           Kozdęba Jakub z Berestawów, ok. 26 lat – w 1944

28.-29.     Krawiec Adam z żoną ok. 60/65 lat – z Karolówki, zamordowani przez banderowców przy swoim domu w 1944

30.               Ostrowska Katarzyna z Berestawów ok. 50 lat i jej dzieci:

31.-32.               Zabłocka Aniela z Czerniowa ok. 25 lat, w zaawansowanej ciąży – wyprowadzona z domu razem z matką; zamordowane w pobliskim lesie wiosną 1944

33.               Ostrowski Ludwik z Żurowa – zatrzymany na drodze z Łukowca do Żurowa i zamordowany wiosną 1944

34.-35.  Popiel – matka i córka ze Słobody Bukaczowieckiej – w lutym 1944

36.           Prucnal Maria z d. Rędzio z Karolówki – w lipcu 1944

37.               Sławiński Henio z Karolówki 13 lat – latem 1944

38.           Szczęch Józef z Karolówki ok. 35 lat, wujek Henia – latem 1944 gdy wrócili do domu po zostawiony dobytek

39.-41.               Tabaczkowscy z Kołokolina: Rudolf, Jadwiga z d. Śnieżek, synek Adolf – w lutym 1944

42.           Utzig Staszek z Bukaczowiec ok. 20 lat – w Wielkanoc 1944

43.-44.               Wizerowie z Karolówki ok. 60-65 lat – nie opuścili domu, przecięci piłą 03.05.1944

45.               Zwoliński Kazimierz z Bukaczowiec ok. 25 lat – przyjechał do Czerniowa po swoją krowę; latem 1944

46.-58. dwunastoosobowa rodzina Jabłkowskich z Żurowa –1944

59.               Porębska Józefa z d. Tryk ok. 60 lat - z Kałusza i jej dzieci:

60.           Lizuń Maria z d. Porębska ok. 30 lat - z Kałusza

61.               Porębski Stanisław ok. 35 lat – wszyscy wyprowadzeni z własnego domu w Kałuszu i rozstrzelani; Maria i Stanisław na oczach swoich małych dzieci i małżonków Ukraińców – wiosną 1944 r.; zabranych ciał nie odnaleziono

62.-97. Spaleni na plebanii 6 kwietnia 1944 r.:

                ks. Błażej Czuba z Dołhy Wojniłowskiej (Ziemianki) oraz jego parafianie, mieszkańcy wioski:

                Tomasz Pikuła 69 lat, żona Maria Pikuła 67 lat, synowie:

                Marcin Pikuła 37 lat,

                Franciszek Pikuła 33 lata, z żoną Michaliną (w zaawansowanej ciąży) i ok. trzyletnią córeczką;

                spokrewniony z Pikułami miejscowy organista Leon Kutyła z żoną Magdaleną z d. Bajor i pięciorgiem dzieci: Janina 19 lat, Stanisław, syn, syn, …?

i inni sąsiedzi. Zginęło wówczas 36 osób (uratował się tylko Franciszek Kata, kilkunastoletni chłopiec)

 

II.

 

Bałdyga X - - x - 44 - Bukaczowce - Bukaczowce - Rohatyn
Bednarz X - 2 braci - x - 44 - Karolówka - Bukaczowce - Rohatyn (uzup. wyżej)
Błaszczak X - - 65 - 3.05.44 - Bukaczowce - Bukaczowce - Rohatyn
Czosnek Bartłomiej - wikariusz (karmelita) - x - 44 - Bukaczowce - Bukaczowce - Rohatyn
- Nikt z mieszkańców Bukaczowiec nie potwierdza tej informacji – nazwisko księdza jest nieznane
Czubek X - - 45 - 5.05.44 - Karolówka - Bukaczowce - Rohatyn
Dranuta - - ok50 - 44 - Poświerz - Bukaczowce - Rohatyn – Ukrainiec zamordowany za przychylność dla Polaków
Górniak Tadeusz - - x - 07.44 - Karolówka - Bukaczowce - Rohatyn prawidłowo: Górdak (lista wyżej)
Grochmal Zofia - - x - 05.44 - Kozara - Bukaczowce - Rohatyn (zamordowana na Łukowcu, lista wyżej)
Gurdak Mieczysław - - x - 07.44 - Karolówka - Bukaczowce - Rohatyn prawidłowo: Górdak Tadeusz - wymieniony wyżej
Kaminski Paweł - - 22 - 07.44 - Kozara - Bukaczowce - Rohatyn
Kowalówna Janina - - 20 - 07.44 - Karolówka - Bukaczowce - Rohatyn
Kwiatkowski X - - x - 44 - Słoboda Bukaczewska - Bukaczowce - Rohatyn – na Słobodzie nie było rodziny (osoby) o takim nazwisku, brak potwierdzenia informacji
Procyk Ilko
- - ok50 - 44 - Poświerz - Bukaczowce - Rohatyn – Ukrainiec zamordowany za przychylność dla Polaków (ojciec)
Procyk Iwan - - ok23 - 44 - Poświerz - Bukaczowce - Rohatyn – Ukrainiec (syn)
Rędziówna(Pędzinówna) Maria(Eugenia) - - x - 07.44 - Karolówka - Bukaczowce - Rohatyn prawidłowo: Maria Prucnal z d. Rędzio – brak jednoznacznych informacji o losie
Spanowicz X - z córką po mężu Pałka - 65 - 5.05.44 - Karolówka - Bukaczowce - Rohatyn 

Ucyk Stanisław - - x - 44 - Bukaczowce - Bukaczowce - Rohatyn – prawidłowo Utzig
Wizer X - małżeństwo - 60/65 - 3.05.44 - Karolówka - Bukaczowce - Rohatyn


-----------------------------

 

Krystyna Tokarska

 

   

 

 
Copyright ©  2009 Janusz Stankiewicz