POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona początkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemności
 * Koś. Św. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tą Polską ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruś- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiści
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 * Kresowa Księga ...
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 * Nowa historia ...
 * Obrazy J. Lewczaka
 * Propagandowa ofen...
 * Liczenie ofiar ...
 * Legenda o „Birkucie”
 * Ukraińcy 1944 - 56
 * Zagłada Kresów
 * Sprawa Szeptyckiego
 * Bandera
 * Terror. akcje OUN
 * Legenda o Baligrodzie
 
 
 * Czytelnicy piszą ...
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualności
 * Informacje
 * Informacje cz. 2
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 
 * Rok 1939
 * Rok 1940
 * Rok 1941
 * Rok 1942
 * Rok 1943
 *  * 01.43 - 04.43
 *  * 05.43 - 07.43
 *  * 08.43 - 09.43
 *  * 10.43 - 12.43
 * Rok 1944
 *  * 01.44 - 02.44
 *  * 03.44
 *  * 04.44
 *  * 05.44 - 06.44
 *  * 07.44 - 09.44
 *  * 10.44 - 12.44
 * Rok 1945
 *  * 01.45 - 03.45
 *  * 04.45 - 06.45
 *  * 07.45 - 09.45
 *  * 10.45 - 12.45
 * Rok 1946
 * Rok 1947
 * Rok 1948
 * Bibliografia
 
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sąsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Śpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 * Mord w Maniowie
 * Tej nocy przyszli
 * W Radomiance
 * W wigiliny wieczór
 * Wspomnienia Albiny
 * Milowce
 * Hurby, gmina Buderarz
 * Cepuchy, p. lwowski
 * Milowce, p. Czortków
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 * pow. przemyślański
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 * woj. stanisław. dod.
 
 * woj. wołyńskie
 
 * woj. lubelskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 * Olejów
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Ś
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Mościska
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Śniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopiczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyśl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * Kaźń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 

GENEALOGIA

 

Genealogia

Poszukiwanie przodków

 
 * Więźniowie Pawiaka
 * Więźniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

TOP RODZINA Katalog i ranking

Kresy Wschodnie

 

Aktualny PageRank strony ludobojstwo.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO

 

WYKAZ OSÓB ZAMORDOWANYCH 

PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH

 

 W POWIECIE PRZEMYŚLAŃSKIM, WOJ. TARNOPOL 
W LATACH 1939-1946   

Zawiera w obecnej chwili ok.  928 osób 

 

Listę, opracował JÓZEF WYSPIAŃSKI - fragment książki autora,


c. - córka, s. - syn, m. - matka, ż. - żona, d. - dziecko, wn. - wnuk (wnuczka), bd - brak 
danych, o. - ojciec, U - Ukrainiec (Ukrainka), N - Niemców, (?) - brak pewności 

 

Nazwisko i imię - Miejscowość - Data - Wiek - Uwagi


Andraszków Wanda - Lipowce - 30.03.1944 - 20 -
Anklewicz Grzegorz - Żeniów - 06.1944 - bd -
Anklewicz Jan - Żeniów - 06.1944 - bd -
Anklewicz Maria - Żeniów - 06.1944 - bd -
Anklewicz Michał - Żeniów - 06.1944 - bd -
Anklewicz Tadeusz - Żeniów - 06.1944 - bd -
Antoniszyn Katarzyna - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 30 -
Arszulak - Pniatyn - 15.03.1944 - bd -
Arszulak - Pniatyn - 15.03.1944 - bd -
Arszulak - Pniatyn - 15.03.1944 - bd - d. Arszulaków
Arszulak - Pniatyn - 15.03.1944 - bd - d. Arszulaków
Atłachowicz Franciszka - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 6 -
Atłachowicz Maria - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 60 -
Atłachowicz Tekla - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 45 -
Babicz Jan - Białe - 25.03.1944 - 52 -
Babicz Leon - Białe - 25.03.1944 - 50 - inżynier budownictwa
Babij Maria - Białe - 25.03.1944 - 30 - panieńskie Bednarz
Bachryj Marcin - Hanaczów - 03.02.1944 - 59 -
Bajowska - Pniatyn - 15.03.1944 - bd - c. T. Bajowskiej
Bajowska Tekla - Pniatyn - 15.03.1944 - bd -
Bajowska Zofia - Pniatyn - 15.03.1944 - bd -
Bajowski - Pniatyn - 15.03.1944 - bd - s. Z. Bajowskiej
Bajowski - Pniatyn - 15.03.1944 - bd - s. Z. Bajowskiej
Balicki Grzegorz - Tuczna - 22.04.1944 - ok.60 -
Balicki Michał - Żędowice - 14.04.1944 - bd -
Bała Tomasz - Uniów - 01.03.1944 - bd -
Baranowska - Lipowce - 30.03.1944 - bd -
Baranowski - Lipowce - 30.03.1944 - bd -
Bartnik Katarzyna - Dobrzanica - 28.03.1944 - 16 -
Bąk Zdzisław - Poluchów Mały - 15.07.1944 - 17 -
Bąkowska Maria - Majdan Lipowiecki - 15.03.1944 - 63 -
Bąkowska Maria - Majdan Lipowiecki - 15.03.1944 - 8 -
Bąkowska Rozalia - Majdan Lipowiecki - 15.03.1944 - 12 -
Bąkowski Bazyli - Majdan Lipowiecki - 15.03.1944 - 37 -
Bednarz - Białe - 25.03.1944 - bd - d. Bednarz
Bednarz - Białe - 25.03.1944 - 36 -
Bednarz - Białe - 25.03.1944 - bd -
Bednarz - Białe - 25.03.1944 - bd - ż. Piotra Bednarza
Bednarz Anna - Białe - 12.1944 - 30 - ż. Władysława
Bednarz Anna - Białe - 25.03.1944 - 35 - ż. Józefa Bednarza
Bednarz Antonina - Białe - 12.1944 - 70 -
Bednarz Eugenia - Białe - 12.1944 - 15 - c. Władysława
Bednarz Franciszek - Białe - 25.03.1944 - 36 -
Bednarz Hanna - Kimirz - 15.09.1944 - 18 -
Bednarz Józef - Białe - 25.03.1944 - 30 -
Bednarz Józef - Hanaczów - 10.04.1944 - 17 -
Bednarz Łukasz - Hanaczów - 15.04.1944 - 38 -
Bednarz Michał - Hanaczów - 10.04.1944 - 30 -
Bednarz Piotr - Białe - 25.03.1944 - bd -
Bednarz Tadeusz - Białe - 25.03.1944 - 16 - s. Fr. Bednarza
Bednarz Władysław - Białe - 25.03.1944 - 40 - brat Franc. i Józefa B.
Bednarz Zofia - Białe - 12.1944 - 9 - c. Władysława
Bezruczka - Wyżniany - 15.04.1944 - bd -
Bezubka - Białe - 25.03.1944 - bd -
Bezubka (panieńskie) - Białe - 25.03.1944 - bd - c. Bezubki ni
Białomazur Józef - Białe - 07.1944 - 18 - prac. u gosp. ukraińskiego
Bielecka - Kopań - 10.04.1944 - 6 - zabita w Hanaczowie
Bielecka Helena - Kopań - 10.04.1944 - 30 - zabita w Hanaczowie
Bielski Władysław - Białe - 25.03.1944 - 41 -
Blicharska Katarzyna - Hanaczówka - 15.10.1944 - bd - porwana do Stanimierza
Błaszczyszyn Katarzyna - Tuczna - 22.02.1944 - 30 -
Błaszczyszyn Stefania - Tuczna - 22.02.1944 - 4 - c. Katarzyny
Bobko Antoni - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Bochenek Stanisław - Połtew - 05.1944 - bd -
Bogacz Jan - Majdan Lipowiecki - 15.03.1944 - 36 -
Bogusławska Bronisława - Laszki Królewskie - 06.1944 - bd -
Bohonos Michał - Hanaczów - 10.04.1944 - 51 - zakłuty bagnetem w walce
Bojanowicz Antonina - Dunajów - 18.01.1945 - 22 - c. R. Bojanowicz
Bojanowicz Rozalia - Dunajów - 18.01.1945 - 43 -
Bojczuk Józef - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 40 -
Borkowska - Pniatyn - 15.03.1944 - bd -
Borkowski - Pniatyn - 15.03.1944 - bd -
Borkowski - Pniatyn - 15.03.1944 - bd - s. Borkowskiego
Borkusz Franciszek - Prybeń - 15.12.1943 - 30 -
Borowski Stanisław - Dunajów - 09.01.1944 - 15 -
Bosak Józef - Dobrzanica - 21.08.1941 - 28 -
Bosak Józef - Dobrzanica - 10.1943 - ok..35 -
Bosak Józef - Tuczna - 11.1943 - ok.35 - zginął w męczarniach
Brągiel - Białe - 25.03.1944 - bd -
Brągiel - Białe - 25.03.1944 - bd - s. Brągiel
Brągiel - Białe - 25.03.1944 - bd - s. Brągiel
Broszko Franciszek - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - bd -
Broszko Marcin - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 35 -
Brzoza Jan - Hanaczów - 20.02.1944 - 25 -
Budziński Kazimierz - Przemyślany - 15.10.1944 - 24 - zabity w Krosienku
Bukarczuk Michał - Białe - 25.03.1944 - 13 -
Burczak Michał - Białe - 30.03.1944 - 16 -
Burek - Hanaczów - 03.02.1944 - bd - d. Michała Burka
Burek Anna - Hanaczów - 03.02.1944 - 35 -
Burek Józef - Hanaczów - 03.02.1944 - 30 -
Burek Józef - Hanaczów - 03.02.1944 - 4 -
Burek Karolina - Hanaczów - 03.02.1944 - 52 -
Burek Magda - Hanaczów - 03.02.1944 - 3 -
Burek Marcin - Hanaczów - 03.02.1944 - 38 -
Burek Michał - Hanaczów - 03.02.1944 - 40 -
Burek Mikołaj - Hanaczów - 03.02.1944 - 53 -
Burek Stanisław - Hanaczów - 03.02.1944 - 7 -
Burek Stefania - Hanaczów - 03.02.1944 - 11 -
Cerolewicz Jan - Dobrzanica - 28.03.1944 - 48 -
Chałupiński Antoni - Dunajów - 1944 - bd - uprowadzony przez UPA
Chmielowska Zofia - Hanaczów - 10.04.1944 - 60 - spalona
Chmielowski Jan - Hanaczów - 10.04.1944 - 65 - spalony
Chochuła Maria - Zamoście - 06.1944 - bd - Ukrainka
Chruściel Franciszek - Białe - 25.03.1944 - 30 -
Chrzanowski Paweł - Połtew - 05.1944 - bd -
Chudek - Majdan Lipowiecki - 15.03.1944 - bd -
Chudek Katarzyna - Uniów - 15.04.1944 - 1,5 - c. Jana i Marii
Chybiła Mikołaj - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Ciastoń Józef - Wiśniowczyk - 15.11.1944 - bd -
Ciesielska Maria - Pletenice - 28.03.1944 - bd -
Cięciwa Władysław - Dobrzanica - 28.03.1944 - ok.15 -
Cioń - Przemyślany (Dąbrowa) - 10.04.1944 - ok.45 - Ukrainka, matka Hanny Cioń
Cioń Hanna - Przemyślany (Dąbrowa) - 10.04.1944 - 19 - Ukrainka
Cyganiuk - Żędowice - 14.04.1944 - bd -
Cyganiuk - Żędowice - 14.04.1944 - bd - s. Cyganiuka
Cyganiuk - Żędowice - 14.04.1944 - bd - s. Cyganiuka
Cyganiuk - Żędowice - 14.04.1944 - bd - s. Cyganiuka
Czajkowska - Białe - 25.03.1944 - 68 -
Czajkowska Anna - Białe - 25.03.1944 - 40 -
Czajkowska Bronisława - Białe - 25.03.1944 - 43 -
Czajkowska Helena - Majdan Lipowiecki - 15.03.1944 - 29 -
Czajkowska Józefa - Białe - 25.03.1944 - 12 - zmarła w męczarni
Czajkowska Tekla - Majdan Lipowiecki - 15.03.1944 - bd -
Czajkowska(i) - Białe - 25.03.1944 - bd - d. Anny Czajkowskiej
Czajkowska(i) - Białe - 25.03.1944 - bd - d. Anny Czajkowskiej
Czajkowski - Białe - 25.03.1944 - 70 -
Czajkowski Józef - Białe - 24.07.1944 - bd -
Czajkowski Józef - Białe - 25.03.1944 - 55 -
Czajkowski Józef - Majdan Lipowiecki - 15.03.1944 - 55 -
Czajkowski Józef - Połtew - 06.1944 - bd -
Czajkowski Piotr - Białe - 25.03.1944 - 55 -
Czaka Jan - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - 48 -
Czaka Józef - Ciemierzyńce - 18.02.1944 - bd -
Czarkowski Wasyl - Zadwórze - 15.06.1944 - bd - Ukrainiec
Czarkowski Wasyl - Żeniów - 06.1944 - bd - Ukrainiec
Czech Michał - Dunajów - 1944 - bd - zastrzelony z młyna do domu
Czerniak Franciszek - Kimirz - 29.04.1944 - bd -
Czerniak Jan - Kopań (Gniła) - 27.03.1944 - bd -
Czerniak Karol - Niedzieliska - 20.04.1944 - 76 - tkacz, zabity w lesie
Czerniak Kazimierz - Świrz - 01.04.1945 - bd -
Czerniak Maria - Kopań (Gniła) - 27.03.1944 - 32 -
Czerniak Michalina - Kopań (Gniła) - 27.03.1944 - 28 -
Czerniak Michał - Kopań (Gniła) - 27.03.1944 - 16 -
Darmoroz - Kimirz - 29.04.1944 - bd - Ukr., żona M.Darmoroza
Darmoroz - Kimirz - 29.04.1944 - bd - Ukr. , córka M.Darmoroza
Darmoroz Michał - Kimirz - 29.04.1944 - bd - Ukrainiec
Dąbrowska Maria - Białe - 25.03.1944 - 55 -
Dąbrowski - Białe - 25.03.1944 - 56 -
Dąbrowski Benedykt - Hanaczów - 10.04.1944 - 71 -
Dąbrowski Józef - Białe - 24.07.1944 - bd -
Dąbrowski Marcin - Majdan Lipowiecki - 12.04.1944 - 34 -
Dębska Anastazja - Żędowice - 14.04.1944 - bd -
Dębski Michał - Żędowice - 14.04.1944 - bd -
Dobosz Stanisław - Stanimierz - 09.1944 - bd -
Domański Bronisław - Połtew - 06.1944 - bd -
Drozdowska Helena - Białe - 25.03.1944 - 24 - ż. Władysława D.
Drozdowska Wanda - Białe - 25.03.1944 - 10 - c. Władysława D.
Drozdowski Bronisław - Białe - 25.03.1944 - 5 - s. Władysława D.
Drozdowski Władysław - Białe - 25.03.1944 - 34 -
Duliba - Stanimierz - 09.1944 - 35 -
Duliba Andrzej - Stanimierz - 09.1944 - 30 -
Dunicz Adam - Chlebowice Świrskie - 26.02.1944 - 47 -
Dunicz Adam - Chlebowice Świrskie - 15.08.1945 - 13 - syn Adama Dunicza
Dyczkowski Józef - Brzuchowice - 15.02.1944 - 20 -
Dyl Józef - Hanaczów - 13.04.1944 - 35 -
Dyl Marcin - Hanaczów - 13.04.1944 - 67 -
Dyl Maria - Hanaczów - 13.04.1944 - 28 -
Dyl Mikołaj - Hanaczów - 13.04.1944 - 16 -
Dżaluk - Laszki Królewskie - 06.1944 - bd - d. Z. Dżaluk
Dżaluk Zofia - Laszki Królewskie - 06.1944 - bd -
Dżawała Józef - Przemyślany - 15.11.1943 - 25 -
Dżoga Katarzyna - Hanaczów - 03.02.1944 - 31 -
Dżoga Rozalia - Hanaczów - 03.02.1944 - 37 -
Erazmus Józef - Dobrzanica - 21.08.1941 - 22 -
Fernezy Stefan - Gliniany - 25.06.1944 - bd -
Figurska Katarzyna - Hanaczów - 03.02.1944 - 8 -
Figurska Katarzyna - Hanaczów - 10.04.1944 - 31 -
Figurska Maria - Hanaczów - 03.02.1944 - 16 - zamęczona
Figurska Rozalia - Hanaczów - 03.02.1944 - 21 -
Figurska Stanisława - Hanaczów - 03.02.1944 - 17 - zakłuta bagnetem
Figurska Zofia - Hanaczów - 03.02.1944 - 45 - zakłuta bagnetem
Figurski Antoni - Hanaczów - 03.02.1944 - 36 - zakłuty nożem i spalony
Figurski Leon - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Filipów Mikołaj - Laszki Królewskie - 06.1944 - bd -
Fleszar Stefania - Białe - 25.03.1944 - 30 - c. Malinowskich, powieszona
Flisak Jan - Świrz - 15.04.1944 - 65 - Ukrainiec, gajowy
Florek Michał - Białe - 25.03.1944 - 15 -
Florko Maria - Łahodów - 09.04.1944 - 45 -
Florko Michał - Łahodów - 09.04.1944 - 16 -
Fotoma Władysław - Łonie - 15.02.1944 - 22 -
Fronczak Mikołaj - Hanaczów - 10.04.1944 - 34 -
Fronczak Paulina - Hanaczów - 10.04.1944 - bd -
Furmańczyk Katarzyna - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 16 -
Gajewski Adam - Dunajów - 15.10.1944 - 50 - zastrzelony przed kościołem
Giereszowski Grzegorz - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Głowacki - Dobrzanica - 28.03.1944 - ok.65 -
Gniewczyński Marian - Białe - 25.03.1944 - 18 -
Gogosz Anna - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 9 - c. Katarzyny
Gogosz Katarzyna - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 49 -
Golańska - Uniów - 01.03.1944 - bd -
Golańska - Uniów - 01.03.1944 - bd - c. Golańskiego
Golański - Uniów - 01.03.1944 - bd -
Golański - Uniów - 01.03.1944 - bd - s. ni Golańskiego
Gołdys Andrzej - Kopań - 15.03.1944 - bd -
Gołdys Andrzej - Kopań - 15.03.1944 - 20 -
Gołogowski Michał - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Górniak Katarzyna - Tuczna - 22.02.1944 - 12 -
Górniak Maria - Tuczna - 22.02.1944 - 45 -
Górska - Prybeń - 15.12.1943 - 7 - c. J. Górskiego
Górska - Prybeń - 15.12.1943 - 9 - c. J. Górskiego
Górska - Tuczna - 22.02.1944 - 4 -
Górska - Tuczna - 22.02.1944 - 4 - c. R. Górskiej
Górska - Tuczna - 22.02.1944 - ok.30 - ż. Józefa Górskiego
Górska - Tuczna - 22.02.1944 - ok. 6 - c. Józefa Górskiego
Górska - Tuczna - 22.02.1944 - ok. 8 - c. Józefa Górskiego
Górska Anna - Tuczna - 11.1943 - ok.45 -
Górska Anna - Tuczna - 22.02.1944 - 30 -
Górska Anna - Tuczna - 22.02.1944 - 60 -
Górska Katarzyna - Prybeń - 15.12.1943 - 28 - ż. J. Górskiego
Górska Katarzyna - Tuczna - 22.02.1944 - 27 -
Górska Maria - Tuczna - 22.02.1944 - 17 -
Górska Maria - Tuczna - 22.04.1944 - 38 - spalona w domu
Górska Rozalia - Tuczna - 22.02.1944 - 28 - synowa M. Górskiej, spalona
Górski - Tuczna - 15.11.1944 - 22 - zabity w potyczce
Górski Andrzej - Tuczna - 22.02.1944 - 28 -
Górski Andrzej - Tuczna - 22.02.1944 - 15 -
Górski Antoni - Tuczna - 22.02.1944 - 19 - porżnięty nożem, 21 ran
Górski Józef - Prybeń - 15.12.1943 - 32 -
Górski Józef - Tuczna - 22.02.1944 - 69 -
Górski Józef - Tuczna - 22.02.1944 - ok.35 -
Górski Marcin - Tuczna - 22.02.1944 - 35 -
Górski Marcin - Tuczna - 22.02.1944 - 24 -
Górski Michał - Tuczna - 22.02.1944 - 35 -
Górski Piotr - Tuczna - 22.02.1944 - 76 -
Górski Wojciech - Tuczna - 22.02.1944 - 16 -
Gruszecka Katarzyna - Laszki Królewskie - 06.1944 - bd -
Grzegorzewski Jan - Świrz - 15.07.1944 - 17 -
Grzeszczyszyn (?) - Niedzieliska - 15.07.1944 - bd - s. Heleny Grzeszczyszyn
Grzeszczyszyn (?) - Niedzieliska - 15.07.1944 - bd - s. Heleny Grzeszczyszyn
Grzeszczyszyn Antoni - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 64 - s. Stanisława
Grzeszczyszyn Antoni - Świrz (Bożeniska) - 16.07.1944 - 45 - spalony
Grzeszczyszyn Franciszek - Świrz (Bożeniska) - 16.07.1944 - bd - spalony
Grzeszczyszyn Hanna - Świrz (Bożeniska) - 16.07.1944 - 13 -
Grzeszczyszyn Helena (?) - Niedzieliska - 15.07.1944 - bd -
Grzeszczyszyn Jan - Tuczna - 22.02.1944 - 45 -
Grzeszczyszyn Józefa - Świrz (Bożeniska) - 16.07.1944 - ok.40 - ż. A. Grzeszczysz., spalona
Grzybek Anna - Kopań - 13.04.1944 - 50 -
Hawryliszyn Franciszek - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 27 -
Hawryliszyn Jan - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 35 -
Hawryszko Katarzyna - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 39 - zabił ją mąż (Ukrainiec)
Hetman Aniela - Uniów - 01.03.1944 - bd - ż. Ukraińca, powieszona
Hetman Eudokia - Siworogi - 28.10.1944 - 42 - Ukr., powieszona
Hołodniak Franciszek - Świrz (Ług) - 15.03.1944 - 70 - miał oderwane paznokcie
Hołodniak Franciszek - Świrz (Ług) - 28.03.1944 - 69 -
Hołodniak Stanisław - Świrz - 07.07.1943 - 30 -
Hołodniak Stanisław - Świrz (Ług) - 03.07.1943 - - zabrany przez policję ukr.
Hołodniak Tadeusz - Świrz (Ług) - 24.03.1944 - 24 -
Huninik Jan - Białe - 25.03.1944 - 25 -
Ilków - Hanaczów - 10.04.1944 - 67 -
Ilków Józef - Hanaczów - 13.04.1944 - 12 -
Ilków Stanisław - Hanaczów - 13.04.1944 - 43 -
Iwaśków Ignacy - Tuczna - 22.02.1944 - 72 -
Iwaśków Mikołaj - Tuczna - 15.12.1943 - 45 -
Jaga - Rozworzany - 05.1944 - bd -
Jakubowska - Białe - 25.03.1944 - 65 -
Jakubowska - Białe - 25.03.1944 - bd - ż. Jakubowskiego
Jakubowska Barbara - Krosienko - 27.01.1944 - 55 - ż. Filipa Jakubowskiego
Jakubowska Katarzyna - Krosienko - 27.01.1944 - 8 - c. Filipa Jakubowskiego
Jakubowska Maria - Białe - 25.03.1944 - 16 -
Jakubowski - Białe - 25.03.1944 - 67 -
Jakubowski - Białe - 25.03.1944 - bd - s. Jakuba Kordyjacznego
Jakubowski Filip - Krosienko - 27.01.1944 - ok..60 -
Janiszewski Ignacy (?) - Białe - 25.03.1944 - bd -
Jankowska Anna - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Jankowski Michał - Świrz - 15.04.1944 - bd -
Jastrzębski - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Jaworek Władysław - Dobrzanica - 28.03.1944 - ok.22 -
Jaworska Anna - Niedzieliska - 28.05.1944 - 35 - zabita przez męża Ukraińca
Jaworski Jan - Hanaczów - 03.02.1944 - 52 -
Jermałowicz Marcin - Siworogi - 28.10.1944 - 30 - Ukrainiec
Jurczyk Anna - Bogdanówka - 15.04.1944 - bd -
Jurczyk Marian - Bogdanówka - 15.04.1944 - bd -
Kaczorowska - Wołków - 11.02.1944 - bd - m. Józefa Kaczorowskiego
Kaczorowski Józef - Wołków - 11.02.1944 - 38 - proboszcz w Wołkowie
Kadys Jan - Pleników - 15.04.1944 - 63 -
Kalfus - Kurowice - 1944 - bd - Żyd, lekarz
Kames Jan - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Kamińska - Białe - 25.03.1944 - bd -
Kamińska Elżbieta - Białe - 25.03.1944 - 16 - zabita w Wicyniu
Kamińska Rozalia - Białe - 25.03.1944 - 20 - c. J. Kamińskiego
Kamiński - Białe - 25.03.1944 - bd - d. J. Kamińskiego
Kamiński - Białe - 25.03.1944 - bd - d. J. Kamińskiego
Kamiński - Białe - 25.03.1944 - bd - d. J. Kamińskiego
Kamiński Jan - Białe - 05.04.1944 - 23 -
Kamiński Józef - Białe - 25.03.1944 - ok. 40 -
Kamys Maria - Przemyślany (Dąbrowa) - 06.04.1944 - 45 - zabita nożami
Kapuściński Jan - Krosienko - 12.1943 - ok. 35 - zamęczony
Kirschner Josef - Przemyślany - 07.1941 - bd - Żyd, oblany benzyną
Kisiel Kiryło - Kimirz - 14.02.1944 - bd - Ukr., furman S. Kwiatkows.
Kislinger Aniela - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Kleinman Adolf - Przemyślany - 10.04.1944 - 22 - Żyd zabity w Hanaczowie
Kleszczyńska - Kopań (Gniła) - 27.03.1944 - bd -
Kleszczyńska Antonina - Kopań - 13.04.1944 - 66 -
Kleszczyńska Franciszka - Kopań - 13.04.1944 - bd -
Kleszczyńska Maria - Kopań (Gniła) - 27.03.1944 - bd -
Kleszczyński Franciszek - Kopań - 13.04.1944 - bd -
Kleszczyński Michał - Kopań - 13.04.1944 - 35 -
Kleszczyński Michał - Świrz - 20.07.1944 - 25 -
Klinger - Świrz - 07.1944 - ok.2 - Żyd, s. D. Klingera
Klinger Dawid - Świrz - 07.1944 - ok.35 - Żyd, lekarz
Klinger Zofia - Świrz - 07.1944 - ok.30 - Żydówka, ż. D. Klingera
Klus Kazimierz - Hanaczów - 02.05.1944 - 61 -
Kłosowska Anna - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 46 -
Kłosowski Bazyli - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 45 -
Kłosowski Tomasz - Kopań - 13.04.1944 - 71 -
Kobryn Wasyl - Tuczna - 11.1944 - 78 - Ukrainiec
Kobryń Ignacy (?) - Tuczna - 24.12.1943 - bd -
Kochan Stanisław - Ostałowice - 10.02.1944 - bd - leśniczy
Kochowska Józefa - Dunajów - 18.01.1945 - 30 -
Kochowski Tadeusz - Dunajów - 18.01.1945 - 4 - s. Józefy i Władysława
Kociołek - Kurowice - 15.03.1945 - bd -
Kociołek - Kurowice - 15.03.1945 - bd - ż. Kociołka
Kociołek - Kurowice - 15.03.1945 - bd - d. Kociołka
Komar Paweł - Świrz - 14.02.1944 - ok.30 -
Konarska Karolina - Sołowa - 17.09.1943 - bd - uprowadzona, zaginęła
Kondrat Franciszek - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 18 -
Konrat Hanna - Białe - 25.03.1944 - 47 -
Konrat Michał - Białe - 25.03.1944 - 22 - s. Anny Konrat
Kopocińska Anna - Krosienko - 15.10.1944 - ok.24 - ż. Stefana
Kopocińska Katarzyna - Krosienko - 15.10.1944 - 80 -
Kopocińska Katarzyna - Krosienko - 15.10.1944 - 10 - c. Stefana
Kopociński - Krosienko - 15.10.1944 - 1,5 - d. Stefana
Kopociński Makary - Krosienko - 15.10.1944 - 81 -
Kopociński Stanisław - Krosienko - 20.10.1943 - bd - turturowany
Kopociński Stanisław - Krosienko - 10.01.1944 - bd -
Kopociński Stanisław - Krosienko - 15.10.1944 - 4 - s. Stefana
Kopociński Stefan - Krosienko - 15.10.1944 - ok.30 -
Kopociński Wiktor - Krosienko - 10.01.1944 - 17 -
Kordyjaczna Aniela - Uniów - 01.03.1944 - ok. 60 - ż. Jakuba
Kordyjaczny Jakub - Uniów - 01.03.1944 - 70 -
Kordyjaczny Władysław - Uniów - 01.03.1944 - ok. 30 - s. Jakuba Kordyjacznego
Kosiński Adolf - Żędowice - 14.04.1944 - bd -
Koszczak Maria - Zadwórze - 15.05.1945 - bd -
Kotarska Genowefa - Białe - 25.03.1944 - 32 - siostra J. Kotarskiego
Kotarska Michalina - Białe - 25.03.1944 - 37 - ż. J. Kotarskiego
Kotarski Jan - Białe - 25.03.1944 - 40 -
Kowalów Kazimierz - Świrz - 01.04.1945 - 24 -
Kowalów Michał - Chlebowice Świrskie - 20.04.1944 - 23 - Ukrainiec, s. Grzegorza
Kowalska - Ciemierzyńce - 03.12.1944 - bd -
Kowalski - Ciemierzyńce - 03.12.1944 - bd -
Kozak Władysław - Chlebowice Świrskie - 15.10.1944 - 31 - zabity w Borszowie
Kraczkowska Maria - Bogdanówka - 15.04.1944 - bd - żona Ukraińca
Kral Franciszek - Lwów, Kopań - 18.06.1944 - 30 - partyzant 40 pp
Krasowska - Ciemierzyńce - 03.12.1944 - bd -
Krasowski - Ciemierzyńce - 03.12.1944 - bd -
Krężel Jan - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 60 -
Krysiak Zygmunt - Dunajów - 1943 - bd - zawiadowca w Buszczu
Krzyńska Jadwiga - Ciemierzyńce - 15.04.1944 - 18 -
Krzyśko - Dobrzanica - 28.03.1944 - ok.7 - s. J. Krzyśko
Krzyśko - Dobrzanica - 28.03.1944 - ok.5 - s. J. Krzyśko
Krzyśko Józef - Dobrzanica - 28.03.1944 - ok.45 -
Kubiszyn Katarzyna - Żędowice - 14.04.1944 - ok.70 - ż. Marcina Kubiszyna
Kubiszyn Marcin - Żędowice - 14.04.1944 - ok. 75 -
Kubiszyn Michał - Żędowice - 14.04.1944 - 28 - s. Marcina Kubiszyna
Kuchmistrz Michał - Chlebowice Świrskie - 30.02.1945 - 39 - s. Antoniego, sekretarz gminy
Kuczyński Henryk - Zadwórze - 27.02.1944 - 40 - leśniczy
Kuncewicz - Białe - 25.03.1944 - bd - ż. P. Kuncewicza
Kuncewicz - Białe - 25.03.1944 - bd - c. P. Kuncewicza
Kuncewicz Piotr - Białe - 25.03.1944 - bd -
Kunicka Julia - Siworogi - 28.04.1944 - ok..62 - zabita i spalona
Kunicka Maria - Łahodów - 09.04.1944 - ok. 45 -
Kunicka Maria - Siworogi - 10.05.1944 - 31 - pielęgniarka
Kunicka Maria - Siworogi - 03.1944 - 43 - matka Tekli Miśków
Kunicki Jan - Siworogi - 15.10.1944 - 44 -
Kunicki Jan - Siworogi - 28.04.1944 - ok.65 - zabity i spalony
Kunicki Michał - Łahodów - 09.04.1944 - ok. 20 -
Kunicki Stanisław - Hanaczów - 10.04.1944 - 60 -
Kurek Jan - Białe - 03.1944 - ok. 50 - kolejarz, porąbany siekierą
Kurek Ksenia - Białe - 07.1944 - 32 - powieszona
Kuropatnicka - Białe - 15.10.1944 - bd - c. Kuropatnickiego
Kuropatnicki - Białe - 15.10.1944 - bd -
Kuśnierz Julia - Dobrzanica - 15.09.1944 - bd - ż. Mikojała
Kuśnierz Mikołaj - Dobrzanica - 15.09.1944 - bd - sekretarz gminy
Kwaśnica - Pohorylce - 15.07.1944 - 35 -
Kwaśnica - Pohorylce - 15.07.1944 - 14 - c. Kwaśnicy
Kwaśnica - Pohorylce - 15.07.1944 - 35 - ż. S. Kwaśnicy
Kwaśnica - Pohorylce - 15.07.1944 - bd - c. Stefana Kwaśnicy
Kwaśnica Stefan - Pohorylce - 15.07.1944 - 41 - Ukrainiec
Kwaśniewski Jan - Hanaczów - 15.10.1944 - 35 -
Lacher - Przemyślany - 25.06.1943 - bd - Żyd, zabity w Uniowie
Lacher - Przemyślany - 25.06.1943 - bd - Żydówka, zabita w Uniowie
Lacher Siko - Przemyślany - 30.06.1943 - bd - Żyd, zabity w Uniowie
Laucz Zygmunt - Lipowce - 30.03.1944 - 30 - nauczyciel
Leszczyńska Helena - Dunajów - 15.04.1944 - 55 - ż. Władysława
Leszczyński Władysław - Dunajów - 15.04.1944 - 60 -
Lewandowska - Pohorylce - 15.09.1943 - 40 - ż. nauczyciela
Lewandowska - Pohorylce - 15.09.1943 - ok.60 - m. Lewandowskiego
Lewandowski - Pohorylce - 15.09.1943 - ok.65 - o. Lewandowskiego
Lewandowski Zbigniew - Pohorylce - 15.09.1943 - 10 -
Lipa Maria - Dunajów - 18.01.1945 - bd - ranna, przeżyła napad
Lipnicka Józefa - Hanaczów - 03.02.1944 - 10 -
Lipnicka Katarzyna - Hanaczów - 03.02.1944 - 38 -
Lipnicka Maria - Hanaczów - 03.02.1944 - 20 -
Lipnicka Zofia - Hanaczów - 03.02.1944 - 14 -
Lipnicki - Hanaczów - 10.04.1944 - 7 - s. Katarzyny
Lipnicki Kazimierz - Hanaczów - 03.02.1944 - 4 -
Lipnicki Mikołaj - Hanaczów - 03.02.1944 - 56 - zakłuty bagnetem w walce
Lipowicz Gabriel - Krosienko - 10.01.1944 - bd -
Lipowicz Piotr - Krosienko - 10.01.1944 - bd -
Lipowicz Władysław - Krosienko - 10.01.1944 - bd -
Lipski Edward - Świrz - 14.04.1944 - ok.25 -
Lubińska - Białe - 25.03.1944 - ok. 40 - nauczycielka z Białej
Lubińska - Białe - 25.03.1944 - ok. 65 - m. nauczycielki
Łaba - Łahodów - 15.07.1944 - bd - Ukr., ż. Aleksandra, w ciąży
Łaba - Łahodów - 15.07.1944 - 2 - Ukr., s. A. Łaby
Łaba - Łahodów - 15.07.1944 - 15 - Ukr., c. A. Łaby
Łaba - Łahodów - 15.07.1944 - 60 - Ukr., m. Aleksandra Łaby
Łaba Albin - Hanaczów - 03.02.1944 - 18 -
Łaba Aleksander - Łahodów - 15.07.1944 - bd - Ukrainiec
Łaba Jan - Świrz - 20.07.1944 - 17 -
Łaba Józef - Hanaczów - 03.02.1944 - 22 -
Łamasz Karolina - Hanaczów - 03.02.1944 - 20 -
Łamasz Kazimierz - Hanaczów - 03.02.1944 - 1 -
Łasiak Józef - Pohorylce - 15.11.1944 - 40 -
Łasiak Michał - Turkocin - 15.06.1944 - bd -
Łęgowy Kazimierz - Hanaczów - 10.04.1944 - 33 -
Łęgowy Maria - Hanaczów - 10.04.1944 - 27 -
Łęgowy Zofia - Hanaczów - 10.04.1944 - bd -
Łyzan - Białe - 25.03.1944 - bd -
Łyzan - Białe - 25.03.1944 - bd - ż. Łyzana
Machner Ferdynand - Poluchów Mały - 10.02.1944 - 39 - porwany i zaginął
Machner Honorata - Poluchów Mały - 15.02.1944 - ok.40 - porwana z domu i zabita
Machner Józefa - Poluchów Mały - 15.02.1944 - 65 - spalona w domu
Machowska Maria - Zadwórze - 05.1944 - 12 - c. E. Machowskiego
Machowski Eugeniusz - Zadwórze - 05.1944 - bd -
Magielnicka Anna - Dunajów - 15.09.1944 - 10 -
Magielnicka Serafina - Dunajów - 15.09.1944 - 44 -
Magielnicki Tadeusz - Dunajów - 15.09.1944 - 8 -
Magryl Maria - Stanimierz - 05.1945 - 19 - jej ciało rozerwano końmi
Maguliszyn Janina - Niedzieliska - 28.05.1944 - 8 - d. Józefy Maguliszyn
Maguliszyn Michalina - Niedzieliska - 28.05.1944 - 19 - zabita przez męża siostry
Majcher Władysław - Pletenice - 28.03.1944 - ok.45 -
Majewska - Żędowice - 14.04.1944 - bd - ż. Majewskiego
Majewski - Żędowice - 14.04.1944 - bd -
Makohon Maria - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Makohon Rozalia - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 31 -
Malinowska - Białe - 25.03.1944 - bd -
Malinowska - Białe - 25.03.1944 - bd - c. ni Malinowskiego
Malinowska - Białe - 25.03.1944 - bd - synowa ni Malinowskiego
Malinowska - Białe - 25.03.1944 - bd - wn. Malinowskiego
Malinowska Stefania - Białe - 25.04.1944 - 60 - m. St. Fleszar, powieszona
Malinowski - Białe - 25.03.1944 - bd - s. Malinowskiego
Malinowski - Białe - 25.03.1944 - bd - wn. Malinowskiego
Malinowski Stanisław - Białe - 10.1944 - ok. 25 - zastrzelony po wojnie
Marciniak Mikołaj - Peczenia - 24.08.1944 - bd -
Margoś Franciszek - Ciemierzyńce - 07.12.1944 - ok.60 -
Margoś Maria - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 55 -
Marszałek Michał - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 34 -
Marszałek Rozalia - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 55 -
Martons Janina - Białe - 25.03.1944 - 20 -
Martowłos Jakub - Białe - 25.03.1944 - ok. 55 - gajowy
Martynowicz Michał - Świrz - 10.10.1944 - 46 -
Masztalerz Barbara - Laszki Królewskie - 06.1944 - bd -
Matias Michał - Turkocin - 15.06.1944 - bd -
Mazur Anna - Tuczna - 05.05.1944 - 65 -
Mazur Jan - Białe - 25.03.1944 - bd - szwagier Mazur Marii
Mazur Maria - Białe - 25.03.1944 - bd - powieszona
Mazur Stanisław - Tuczna - 07.04.1944 - 20 -
Mazur Stefania - Tuczna - 05.05.1944 - 20 -
Mądrzycki Bronisław - Niedzieliska - 26.04.1944 - ok. 8 -
Medyńska - Gliniany - 25.06.1944 - bd -
Medyńska - Gliniany - 25.06.1944 - bd -
Melnyk Jan - Białe - 04.1944 - bd - Ukr.
Melnyk Zachariasz - Białe - 04.1944 - bd - Ukr., o. Jana Melnyka
Michaliszyn Ignacy - Żędowice - 14.04.1944 - bd -
Michaliszyn Michał - Hanaczów - 10.04.1944 - 31 - spalony
Michaliszyn Piotr - Zadwórze - 10.1943 - 22 -
Misków Paweł - Siworogi - 03.1945 - bd - Ukrainiec,
Miśków Tekla - Siworogi - 03.1945 - bd - ż. Pawła
Moskal Hilary - Wyżniany - 15.02.1944 - bd - Ukrainiec
Mróz - Białe - 25.03.1944 - bd - m. Józefa Mroza
Mróz - Białe - 25.03.1944 - bd - ż. Józefa Mroza
Mróz Józef - Białe - 25.03.1944 - 45 -
Mudrak Józefa - Kopań (Gniła) - 27.03.1944 - bd -
Mudrak Michał - Kopań - 15.03.1945 - 62 -
Mudrak Michał - Świrz - 15.05.1945 - bd -
Mudrak Roman - Kopań (Gniła) - 27.03.1944 - 13 - s. Józefy Mudrak
Muncek Wincenty - Przemyślany (Dąbrowa) - 03.04.1944 - 50 - zabity kijami
Musztyfaga - Białe - 25.03.1944 - bd - ż. ni Musztyfagi
Musztyfaga Katarzyna - Dunajów - 18.01.1945 - 50 - zabita przez granat
Musztyfaga Michalina - Dunajów - 18.01.1945 - bd - poparzona, przeżyła napad
Musztyfaga Stanisława - Białe - 25.03.1944 - 16 - c. wójta Białego
Musztyfaga Stefania - Dunajów - 18.01.1945 - 14 - c. Katarzyny
Muzyka Bazyli - Chlebowice Świrskie - 30.02.1945 - 48 - hołowa silrady
Muzyka Jan - Świrz - 14.04.1944 - 27 -
N.N. - Białe - 03.1944 - bd - zabity razem z J. Kurkiem
N.N. - Białe - 03.1944 - bd - zabity razem z J. Kurkiem
N.N. - Białe - 25.03.1944 - bd -
N.N. - Białe - 25.03.1944 - bd - zięć ni Zezubki
N.N. - Gliniany - 25.04.1944 - bd -
N.N. - Gliniany - 25.04.1944 - bd -
N.N. - Gliniany - 25.04.1944 - bd -
N.N. - Gliniany - 25.04.1944 - bd -
N.N. - Gliniany - 25.04.1944 - bd -
N.N. - Kopań (Gniła) - 04.1944 - 18 -
N.N. - Łahodów (Dobra) - 15.03.1944 - bd - młody mężczyzna
N.N. - Łahodów (Dobra) - 15.03.1944 - bd - młody mężczyzna
N.N. - Rozworzany - 04.1944 - bd - zdarli mu skórę
N.N. - Rozworzany - 04.1944 - bd - zdarli mu skórę
N.N. - Tuczna - 22.04.1944 - bd - m. nn Bronisławy
N.N. - Tuczna - 07.04.1944 - bd -
N.N. - Tuczna - 22.04.1944 - bd - siostra N.N. Bronisławy
N.N. - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd - Ukr., dozorca u S. Sokaluka
N.N. - Pohorylce - 15.07.1944 - 62 - teściowa Stefana Kwaśnicy
N.N. - Siworogi - 20.03.1945 - bd - Ukrainiec, zięć Profety
N.N. - Siworogi - 20.03.1945 - bd - Ukrainiec, syn zięcia Profety
N.N. Icek - Białe - 25.03.1944 - bd - Żyd
N.N. Karolina (Ziółecka) - Kopań - 10.04.1944 - 42 - zabita w Hanaczowie
N.N. Lonia - Białe - 25.03.1944 - 26 - Rosjanin, pomoc u Drozd.
Naradzaj - Białe - 25.03.1944 - 1 - s. W. Naradzaj
Naradzaj - Białe - 25.03.1944 - 0,5 - d. W. Naradzaj
Naradzaj Daria - Białe - 07.1944 - 60 - Ukr., m. Kseni Kurek
Naradzaj Wasylka - Białe - 25.03.1944 - 30 -
Nawarowski Karol - Hanaczów - 03.02.1944 - 16 -
Niebylski Michał - Hanaczówka - 15.10.1944 - 18 - porwany do Stanimierza
Nieckarz - Hanaczów - 03.02.1944 - bd - d. Zofii Nieckarz
Nieckarz - Hanaczów - 03.02.1944 - bd - d. Zofii Nieckarz
Nieckarz Albin - Hanaczów - 03.02.1944 - 28 -
Nieckarz Aniela - Hanaczów - 10.04.1944 - 32 -
Nieckarz Anna - Hanaczówka - 15.10.1944 - bd - porwana do Stanimierza
Nieckarz Anna - Stanimierz - 05.1945 - 22 -
Nieckarz Antoni - Hanaczów - 03.02.1944 - 28 - zakłuty nożem
Nieckarz Florian - Hanaczów - 03.02.1944 - 57 -
Nieckarz Ignacy - Przemyślany (Dąbrowa) - 06.04.1944 - 60 -
Nieckarz Jan - Hanaczów - 03.02.1944 - 24 -
Nieckarz Jan - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Nieckarz Jan - Stanimierz - 08.1944 - 60 -
Nieckarz Karol - Hanaczów - 03.02.1944 - 65 - odcięte palce i ucho
Nieckarz Katarzyna - Hanaczów - 03.02.1944 - 61 -
Nieckarz Magdalena - Hanaczów - 03.02.1944 - 46 -
Nieckarz Marcin - Hanaczów - 03.02.1944 - 47 - odcięty język
Nieckarz Maria - Hanaczów - 03.02.1944 - 54 -
Nieckarz Michał - Hanaczów - 13.04.1944 - 17 -
Nieckarz Michał - Łahodów (Jasna) - 12.04.1944 - bd -
Nieckarz Mikołaj - Hanaczów - 03.02.1944 - 24 -
Nieckarz Paulina - Hanaczów - 03.02.1944 - bd -
Nieckarz Rozalia - Hanaczów - 03.02.1944 - 24 - zakłuta nożem
Nieckarz Rozalia - Hanaczów - 03.02.1944 - 70 -
Nieckarz Stanisław - Hanaczów - 03.02.1944 - 17 -
Nieckarz Stanisława - Hanaczów - 03.02.1944 - 12 - spalona
Nieckarz Zofia - Hanaczów - 03.02.1944 - 31 - spalona
Niedźwiedź - Stanimierz - 09.1944 - 58 -
Niedźwiedź - Stanimierz - 09.1944 - 55 - żona
Niedźwiedź - Stanimierz - 09.1944 - 18 - córka
Niedźwiedź - Stanimierz - 09.1944 - 27 - córka
Niemczycki - Hanaczów - 03.02.1944 - 58 -
Niemirowska Bronisława - Dunajów - 18.01.1945 - 70 -
Niemirowski Leon - Dunajów - 18.01.1945 - 70 -
Nn Agnieszka - Meryszczów - 15.01.1944 - 65 - zabita w Krosienku
NN Bronisława - Tuczna - 22.04.1944 - 25 - krawcowa
Nn Katarzyna - Rozworzany - 03.1944 - bd - zabita siekierą przez syna
NN Kazimierz - Przemyślany (Dąbrowa) - 03.04.1944 - bd -
Nn Władysław - Lipowce - 30.03.1944 - bd -
Nowakowski Michał - Białe - 05.04.1944 - ok. 25 -
Nowakowski Michał - Siworogi - 28.04.1944 - ok..80 - zabity i spalony
Nowakowski Władysław? - Siworogi - 1943 - 30 -
Nowogrodzka - Łahodów (Dobra) - 15.03.1944 - bd -
Nowogrodzka - Łahodów (Dobra) - 15.03.1944 - bd - d. Nowogrodzkiej
Nowogrodzka - Łahodów (Dobra) - 15.03.1944 - bd - d. Nowogrodzkiej
Nowogrodzka - Łahodów (Dobra) - 15.03.1944 - bd - d. Nowogrodzkiej
Nowogrodzka - Łahodów (Dobra) - 15.03.1944 - bd - d. Nowogrodzkiej
Nowogrodzka Katarzyna - Łahodów - 09.04.1944 - 21 -
Nowosielska Anna - Białe - 25.03.1944 - 49 - ż. Nowosielskiego
Nowosielski - Białe - 25.03.1944 - bd - s. Nowosielskiego
Nowosielski Franciszek - Białe - 25.03.1944 - bd - s. Nowosielskiego
Nowosielski Józef - Białe - 25.03.1944 - 30 -
Nowosielski Karol - Białe - 25.03.1944 - 80 - teść Anny Nowosielskiej
Nowosielski Stanisław - Białe - 25.03.1944 - 19 - szwagier Anny Nowosielsk.
Obertalska Rozalia - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 25 -
Oczkowski Antoni - Kimirz - 29.04.1944 - bd -
Ognisty - Dunajów - 1938 - 1 dz - s. Kaz., zaduszony przez m.
Ognisty Kazimierz - Dunajów - 01.1945 - 25 - otruty przez żonę Ukrainkę
Olszyńska Genowefa - Hanaczów - 03.02.1944 - 22 -
Opychalski Jan - Ciemierzyńce - 03.12.1944 - bd -
Orlewski Andrzej - Chlebowice Świrskie - 15.10.1944 - 30 -
Ossowski Antoni - Białe - 25.03.1944 - bd - listonosz
Ostaszewska Anna - Tuczna - 22.02.1944 - 28 -
Ostaszewska Katarzyna - Tuczna - 22.02.1944 - 19 -
Ostaszewska Maria - Tuczna - 22.02.1944 - 3 -
Ostaszewska Wiktoria - Tuczna - 22.02.1944 - 65 -
Ostaszewski - Czupernosów - 15.04.1944 - bd -
Ostaszewski Władysław - Tuczna - 22.02.1944 - 16 -
Ostaszewski Wojciech - Tuczna - 22.02.1944 - 19 -
Ostrowski Ignacy - Rozworzany - 04.1944 - bd -
Ostrowski Michał - Lipowce - 30.03.1944 - bd -
Paluch - Pohorylce - 10.10.1944 - 50 - ż. L. Palucha
Paluch Leon - Pohorylce - 10.10.1944 - 55 -
Paluch Władysław - Pohorylce - 15.02.1944 - bd -
Partyka - Świrz - 04.1944 - 31 -
Partyka Józefa - Hanaczów - 03.02.1944 - 11 -
Partyka Maria - Hanaczów - 03.02.1944 - 6 - obcięli jej głowę
Partyka Michał - Hanaczów - 03.02.1944 - 60 - obcięli mu palce
Partyka Mikołaj - Hanaczów - 03.02.1944 - 2 - rozpruli nożem brzuszek
Pasików vel Pańków Jan - Bogdanówka - 15.04.1944 - bd - Ukrainiec, mąż Polki
Pawłowski Jan - Jaktorów - 15.04.1944 - 18 -
Pawłusio - Przegnojów - 15.04.1944 - bd -
Pikulska Rozalia - Majdan Lipowiecki - 15.02.1944 - 19 -
Pikulski Franciszek - Majdan Lipowiecki - 15.02.1944 - 23 -
Pilipczuk Michał - Siworogi - 28.04.1944 - 73 - zabity i spalony
Piller Bronisława - Hanaczów - 03.02.1944 - bd -
Pilny Walerian - Kopań - 15.12.1945 - 65 -
Piwowar Antoni - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Piwowar Antonina - Hanaczówka - 15.10.1944 - 22 - porwana do Stanimierza
Plecznar Władysław - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - 20 -
Płachta Janina - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 31 -
Płachta Józefa - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 28 -
Płachta Maria - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 37 -
Podgórski - Pletenice - 28.03.1944 - bd -
Podkówka Józef - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 22 -
Podkówka Julia - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 33 -
Podkówka Karol - Majdan Lipowiecki - 27.12.1943 - 65 -
Podkówka Maria - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Podkówka Stefan - Majdan Lipowiecki - 27.12.1943 - 20 -
Podwińska Aniela - Białe - 25.03.1944 - bd - ż. Jana Podwińskiego
Podwiński - Białe - 25.03.1944 - 49 - ojciec Adolfa i Teofili
Podwiński Jan - Białe - 15.07.1945 - 64 -
Potaszyńska Katarzyna - Kopań (Gniła) - 29.03.1944 - 49 -
Procak - Białe - 25.03.1944 - bd - Ukr., pomocnik sołtysa
Procak - Białe - 25.03.1944 - bd - Ukr., ż. Procaka
Procak - Białe - 25.03.1944 - bd - Ukr., d. Procaka
Procak - Białe - 25.03.1944 - bd - Ukr., ż. Procaka
Procak Ewa - Białe - 25.03.1944 - ok. 15 -
Prochera Agnieszka - Żędowice - 14.04.1944 - bd -
Profeta - Siworogi - 20.03.1945 - bd -
Profeta Ludwika - Siworogi - 20.03.1945 - bd -
Profeta Maria - Łahodów (Jasna) - 12.04.1944 - bd -
Proszlak - Białe - 09.04.1944 - bd - Ukr., ż. Michała Proszlaka
Proszlak - Białe - 09.04.1944 - bd - Ukr., d. Michała Proszlaka
Proszlak - Białe - 09.04.1944 - bd - Ukr., d. Michała Proszlaka
Proszlak - Białe - 09.04.1944 - bd - Ukr., d. Michała Proszlaka
Proszlak Michał - Białe - 09.04.1944 - 34 - Ukr. przeciwny mordom
Prusak Marcin - Hanaczów - 15.03.1944 - 36 -
Przyjacielska Petronela - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 58 -
Ptaszek - Łahodów - 09.04.1944 - bd -
Ptaszek - Łahodów - 09.04.1944 - bd - c. Ptaszek
Ptaszek - Łahodów - 09.04.1944 - bd - c. Ptaszek
Pycuś - ? - 09.1939 - ok.25 - ż. Jana Pycusia
Pycuś - ? - 09.1939 - ok.1 - d. Jana Pycusia
Pycuś Jan - ? - 09.1939 - ok.25 -
Rawska Helena - Połtew - 06.1944 - bd -
Rawski Józef - Połtew - 06.1944 - bd -
Regitowicz Jan - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 40 -
Rębisz Antonina - Hanaczów - 03.02.1944 - 44 -
Rębisz Grzegorz - Hanaczów - 03.02.1944 - 71 - zakłuty banetem w walce
Rębisz Józef - Hanaczów - 03.02.1944 - 34 -
Rębisz Józefa - Hanaczów - 03.02.1944 - 20 -
Rębisz Kazimierz - Hanaczów - 03.02.1944 - 66 -
Rębisz Mikołaj - Hanaczów - 03.02.1944 - bd -
Rębisz Piotr - Hanaczów - 03.02.1944 - 56 - zakłuty bagnetem
Rębisz Władysław - Hanaczów - 03.02.1944 - 16 -
Romaniszyn Mikołaj - Białe - 25.03.1944 - ok. 40 - referent wych. obywat.
Ros - Białe - 25.03.1944 - bd -
Ros - Białe - 25.03.1944 - bd -
Rosa Rozalia - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 25 -
Rosa Stanisław - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 24 -
Rosa Władysław - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 18 -
Rosicki Stanisław - Ciemierzyńce - 18.02.1944 - bd -
Rosiński Stanisław - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - 40 -
Roś Maria - Łahodów - 17.04.1944 - 17 -
Rura Janina - Chlebowice Świrskie - 10.06.1944 - 16 - c. Szczepana
Rura Maria - Chlebowice Świrskie - 30.05.1944 - 18 - c. Szczepana
Rura Michał - Chlebowice Świrskie - 30.05.1944 - 4 - s. Szczepana
Rura Szczepan - Chlebowice Świrskie - 10.06.1944 - 45 -
Rura Teresa - Chlebowice Świrskie - 30.05.1944 - 44 - ż. Szczepana
Rusiecki Jan - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - bd -
Rusiecki Stefan - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - bd -
Rusińska Danuta - Ładańce - 15.04.1944 - 19 -
Rusińska Klementyna - Ładańce - 15.04.1944 - 38 -
Rusińska Stanisława - Ładańce - 15.04.1944 - 19 -
Rutowicz Władysław - Wyżniany - 24.07.1944 - bd -
Rypniak - Uniów - 01.03.1944 - bd - Ukrainiec, mąż M. Rypniak
Rypniak Maria - Uniów - 01.03.1944 - bd -
Ryszytnyk Michał - Czupernosów - 15.04.1944 - bd -
Rzadki Józef - Stanimierz - 09.1944 - 48 -
Sałabaj - Białe - 25.03.1944 - ok. 50 - kaleka bez ręki
Sałabaj - Białe - 25.03.1944 - ok. 50 - ż. Sałabaja
Sałabaj - Białe - 25.03.1944 - bd - d. Sałabaja
Sałabaj - Białe - 25.03.1944 - bd - d. Sałabaja
Samborska Katarzyna - Kimirz - 29.04.1944 - bd -
Samborski Piotr - Kimirz - 29.04.1944 - 13 -
Sawicka Elżbieta - Hanaczów - 03.02.1944 - 35 - zakłuta bagnetem
Sawicki Kazimierz - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Sawicki Michał - Hanaczów - 03.02.1944 - - zakłuty bagnetem
Siatecka - Gliniany - 25.06.1944 - bd -
Sielska Zofia - Białe - 25.03.1944 - ok. 22 - zamordowana bestialsko
Sikorska Stefania - Białe - 25.03.1944 - ok. 30 - zamordowana bestialsko
Skotnik Józef - Hanaczów - 03.02.1944 - 34 -
Skotnik Karolina - Hanaczów - 03.02.1944 - 62 -
Skotnik Katarzyna - Hanaczów - 03.02.1944 - 57 - spalona
Skotnik Kazimierz - Hanaczów - 13.04.1944 - 35 -
Skotnik Marcin - Hanaczów - 03.02.1944 - 63 -
Skotnik Michalina - Hanaczów - 03.02.1944 - 65 -
Skotnik Rozalia - Hanaczów - 03.02.1944 - 56 -
Skrzyńska Maria - Dunajów - 18.01.1945 - 22 - c. Szczepana
Skrzyński Michał - Białe - 25.03.1944 - 45 -
Słabicka Anna - Chlebowice Świrskie - 30.12.1943 - 32 -
Słabicka Katarzyna - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 58 - ż. Wincentego
Słabicki Adam - Chlebowice Świrskie - 15.10.1944 - 6 -
Słabicki Antoni - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 30 - spalony
Słabicki Franciszek - Tuczna - 22.02.1944 - 29 -
Słabicki Michał - Chlebowice Świrskie - 15.10.1944 - 34 -
Słabicki Wincenty - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 64 -
Słabicki Wojciech - Tuczna - 22.02.1944 - 5 -
Słabiniak - Hanaczów - 10.04.1944 - 3 - d. Fr. Słabiniak
Słabiniak Agnieszka - Hanaczów - 10.04.1944 - 7 - d. Fr. Słabiniak
Słabiniak Franciszka - Hanaczów - 10.04.1944 - 35 -
Słabiniak Katarzyna - Hanaczów - 10.04.1944 - 5 - d. Fr. Słabiniak
Słucho Jan - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 24 -
Smolińska - Lipowce - 30.03.1944 - bd - m. Jana Smolińskiego
Smolińska - Lipowce - 30.03.1944 - bd - siostra Jana Smolińskiego
Smoliński - Lipowce - 30.03.1944 - bd - ojciec Jana Smolińskiego
Smoliński Jan - Lipowce - 30.03.1944 - 27 -
Sokaluk Stefan - Hanaczów - 10.04.1944 - 69 -
Sokaluk Stefan - Hanaczówka - 10.04.1944 - ok..70 -
Sokulski - Tarnopol, Kopań - 18.06.1944 - 18 - partyzant 40 pp
Solecka - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Solecka - Uniów - 01.03.1944 - 14 -
Solecka Maria - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Soroka Michał - Ostałowice - 10.02.1944 - ok. 21 -
Sozański Franciszek - Białe - 25.03.1944 - 50 - brat Kazimierza S.
Sozański Kazimierz - Białe - 25.03.1944 - 52 - brat Franciszka S.
Sozański Michał - Białe - 25.03.1944 - 50 - głuchoniemy
Stachowska Katarzyna - Poluchów Wielki - 04.1944 - bd -
Stachowski Stanisław - Ciemierzyńce - 18.02.1944 - 27 -
Stanisław Kwiatkowski - Świrz - 14.02.1944 - 64 - proboszcz w Świrzu
Stanisławski Stanisław - Dunajów - 1944 - bd - uprowadzony przez UPA
Staropelski - Kurowice - 1944 - bd - Żyd, lekarz
Starzewski Józef - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 34 - s. Stanisława
Stasiuk Maria - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Stasiuk Maria - Uniów - 01.03.1944 - bd -
Stasiuk Michał - Uniów - 01.03.1944 - bd - brat Marii Stasiuk, spalony
Stasiuk Stanisław - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Steciuk - Uniów - 01.03.1944 - bd -
Steciuk - Uniów - 01.03.1944 - bd - siostra ni Steciuka
Strońska Marcelina - Białe - 25.03.1944 - 50 - teściowa Wł. Drozdowskiego
Strońska Maria - Dunajów - 18.01.1945 - 60 -
Stroński Adolf - Dunajów - 18.01.1945 - 16 -
Stroński Marcin - Dunajów - 18.01.1945 - 60 -
Sypa Michał - Pohorylce - 15.07.1944 - 42 - Ukrainiec
Sypko Michalina - Ciemierzyńce - 27.02.1944 - 40 -
Sypko Piotr - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 21 -
Sypko Rozalia - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 28 -
Sypko Stefania - Ciemierzyńce - 27.02.1944 - 18 - c. Michaliny, powieszona
Szajda - Wiśniowczyk - 10.11.1943 - 50 - ż. Pawła Szajdy
Szajda Antoni - Ciemierzyńce - 18.02.1944 - bd -
Szajda Franciszek - Wiśniowczyk - 10.11.1943 - 31 - s. Pawła Szajdy
Szajda Jan - Wiśniowczyk - 10.11.1943 - 22 - s. Pawła Szajdy
Szajda Jóżef - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 22 -
Szajda Paweł - Wiśniowczyk - 10.11.1943 - 55 -
Szajda Władysław - Mazów - 15.12.1943 - 21 -
Szczepański - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 23 - ???
Szczepański Antoni - Chlebowice Świrskie - 22.05.1944 - 31 - zabity w Świrzu
Szczepański Bronisław - Chlebowice Świrskie - 01.04.1945 - 17 - zabity w Kimirzu (zasadzka)
Szczerba Kazimierz - Hanaczówka - 10.04.1944 - 42 -
Szczerbata Maria - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Szczerbaty Józef - Hanaczówka - 10.04.1944 - bd -
Szczerbaty Stanisław - Świrz - 11.06.1944 - 23 - porwany, zaginął
Szczur Karolina - Białe - 25.03.1944 - bd - ż. Szczura
Szczur Katarzyna - Białe - 09.04.1944 - 25 - porwana
Szczur Michał - Białe - 09.04.1944 - 20 - porwany, zaginął
Szeptycki Tomasz - Janczyn - 02.1943 - 46 -
Szozda Piotr - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - bd -
Szpak Jan - Tuczna - 22.02.1944 - 63 -
Szuberla Jan - Ciemierzyńce - 03.12.1944 - bd - wójt
Szul - Borszów - 17.09.1944 - 12 - c. Anny Szul
Szul Anna - Borszów - 17.09.1944 - ok..35 -
Szul Maria - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 31 -
Szulc Filip - Krosienko - 15.11.1943 - bd -
Szuler Anna - Połtew - 06.1944 - bd -
Szuler Olga - Połtew - 06.1944 - bd -
Szulga Michał - Zamoście - 06.1944 - bd -
Szuter Antoni - Świrz - 11.06.1944 - 15 - porwany, zaginął
Szwed Kazimierz - Świrz - 10.10.1944 - 59 -
Śnieżek Emilia - Łahodów (Jasna) - 15.10.1944 - 24 -
Śnieżek Jan - Łahodów - 09.04.1944 - ok.50 -
Śnieżek Piotr - Łahodów - 24.02.1944 - bd -
Śnieżyk Stanisław - Stanimierz - 09.1944 - 36 -
Świerk Aniela - Stanimierz - 05.1945 - 29 -
Świerk Antoni - Hanaczów - 03.02.1944 - 52 -
Świerk Franciszek - Hanaczów - 10.04.1944 - 50 - zakłuty bagnetem w walce
Świerk Józef - Hanaczów - 03.02.1944 - 32 - zakłuty nożem
Tadeusz Franciszek - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - 36 -
Teodorowicz Michał - Pohorylce - 10.10.1944 - 17 -
Tereszczyn Adolf - Niedzieliska - 09.05.1944 - 17 -
Tereszczyn Jan - Niedzieliska - 09.05.1944 - 66 -
Tereszczyn Maria - Niedzieliska - 15.06.1944 - 15 -
Tereszczyn Stanisław - Niedzieliska - 15.06.1944 - 3 - s. Marii
Tereszczyn Tekla - Niedzieliska - 15.06.1944 - 50 -
Terlecka - Białe - 25.03.1944 - 6 - c. Antoniny T.
Terlecka Antonina - Białe - 25.03.1944 - 23 -
Terlecki - Białe - 25.04.1944 - 5 -
Terlecki Józef - Białe - 09.04.1944 - 15 - s. Karola
Terlecki Karol - Białe - 09.04.1944 - 50 -
Tracz - Żędowice - 14.04.1944 - ok.30 -
Tracz Jan - Żędowice - 14.04.1944 - 35 -
Tracz Michał - Żędowice - 01.03.1944 - 30 -
Tur Alojzy - Dobrzanica - 1939 - 14 - śmiertelnie pobity
Tur Andrzej - Świrz (Ług) - 11.04.1944 - 59 -
Tur Antoni - Świrz - 20.07.1944 - bd -
Tur Barbara - Świrz (Ług) - 11.04.1944 - 74 -
Tur Katarzyna - Tuczna - 22.02.1944 - 63 -
Tur Władysław - Tuczna - 22.02.1944 - 16 -
Twardowski Jan - Hanaczów - 03.02.1944 - bd -
Twerd Edward - Hanaczów - 03.02.1944 - 16 - zakłuty bagnetem
Twerd Jan - Hanaczów - 03.02.1944 - 38 -
Twerd Jan - Hanaczów - 03.02.1944 - 4 -
Twerd Katarzyna - Hanaczów - 03.02.1944 - 36 -
Tybińska Anna - Hanaczów - 10.04.1944 - 60 -
Tybiński Józef - Hanaczów - 10.04.1944 - 18 -
Tymkowska Anna - Hanaczów - 10.04.1944 - bd -
Tymkowski Michał - Hanaczów - 10.04.1944 - 32 -
Uliczna Katarzyna - Jaktorów - 15.10.1944 - ok.30 - ż. Ukraińca
Ułan - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - bd - Ukrainiec
Urban Karol - Hanaczów - 03.02.1944 - 65 -
Urban Katarzyna - Hanaczów - 03.02.1944 - 61 -
Urban Maria - Hanaczów - 03.02.1944 - 56 -
Urban Mikołaj - Hanaczów - 03.02.1944 - 56 -
Urban Stanisław - Hanaczów - 03.02.1944 - 18 -
Urban Stefania - Hanaczów - 03.02.1944 - 42 -
Uryga Emilia - Hanaczów - 03.02.1944 - 11 -
Uryga Magdalena - Hanaczów - 03.02.1944 - bd -
Uryga Mikołaj - Hanaczów - 03.02.1944 - 56 -
Uryga Rozalia - Hanaczów - 03.02.1944 - 57 - zakłuta bagnetem
Warm Szmul - Niedzieliska - 27.03.1944 - bd - Żyd zabity na Gniłej
Weiss Stanisław - Hanaczówka - 02.11.1943 - ok. 40 - zastrzelony w lesie
Werbna - Białe - 25.03.1944 - bd - c. ni Werbnej
Werbna Katarzyna - Białe - 25.03.1944 - 45 -
Werbny Jan - Białe - 25.03.1944 - 6 - s. Katarzyny W.
Werbny Michał - Białe - 25.03.1944 - 3 - s. Katarzyny W.
Werchopetrowski - Zadwórze - 05.1944 - bd - Rosjanin
Węgrzyn Agnieszka - Hanaczów - 10.04.1944 - 72 -
Węgrzyn Andrzej - Hanaczów - 10.04.1944 - bd -
Węgrzyn Genowefa - Hanaczów - 03.02.1944 - 20 -
Węgrzyn Kazimierz - Hanaczów - 03.02.1944 - 35 - s. Agnieszki
Węgrzyn Klara - Hanaczów - 03.02.1944 - 43 -
Węgrzyn Maria - Hanaczów - 10.04.1944 - 51 - spalona
Węgrzyn Wanda - Hanaczów - 10.04.1944 - 75 -
Węgrzynowski - Przemyślany - 15.10.1942 - bd - porwany z domu, zaginął
Wierzbicki Bronisław - Ciemierzyńce - 13.12.1943 - 22 -
Wilk Stanisława - Ciemierzyńce - 18.02.1944 - bd -
Winiarski Józef - Ciemierzyńce - 18.02.1944 - 40 -
Winiarski Władysław - Ciemierzyńce - 18.02.1944 - 40 -
Winnicka Józefa - Tuczna - 22.02.1944 - 28 -
Winnicka Wiktoria - Tuczna - 22.04.1944 - 36 -
Winnicki Jan - Tuczna - 22.02.1944 - 32 -
Winnicki Józef - Tuczna - 22.04.1944 - ok. 70 -
Winnicki Piotr - Tuczna - 22.04.1944 - ok. 60 -
Witwicki - Ciemierzyńce - 1943 - bd -
Włodek - Białe - 25.03.1944 - bd -
Włodek - Białe - 25.03.1944 - bd - ż. Włodka
Włodek - Białe - 25.03.1944 - bd - d. Włodka
Włodek - Białe - 25.03.1944 - bd - d. Włodka
Wojnarowski Jan - Połtew - 06.1944 - bd -
Wojtanowska Paulina - Borszów - 20.06.1944 - 72 -
Wojtowicz Jan - Hanaczów - 05.04.1944 - 29 -
Wojtowicz Józef - Hanaczów - 03.02.1944 - bd - zginął w walce
Wojtowicz Marcin - Hanaczów - 10.04.1944 - 75 -
Wojtowicz Rozalia - Hanaczów - 10.05.1944 - bd -
Wojtowicz Zofia - Hanaczów - 10.04.1944 - 36 - zarąbana toporem
Woźniak Józef - Hanaczów - 03.02.1944 - 38 - torturowany
Wożniak Albina - Hanaczów - 03.02.1944 - bd -
Wróblewski Karol - Hanaczów - 03.02.1944 - 50 -
Wrzeszcz Franciszek - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 43 -
Wrzeszcz Ignacy - Kopań (Gniła) - 24.03.1944 - 55 - porwany, zaginął
Wyspiańska Anna - Świrz - 16.07.1944 - bd -
Wyspiańska Maria - Błotnia - 26.03.1944 - ok.42 - zmarła z rozpaczy
Wyspiańska Pelagia - Hanaczówka - 10.04.1944 - ok. 40 -
Wyspiańska Zofia - Błotnia - 26.03.1944 - 15 - c. Jana, zaginęła (sierocin.?)
Wyspiański Jan - Błotnia - 26.03.1944 - 46 -
Wyspiański Jan - Świrz (Halina) - 24.06.1944 - 37 -
Wyspiański Józef - Błotnia - 26.03.1944 - 11 - s. Jana
Wyspiański Kazimierz - Świrz (Halina) - 24.06.1944 - 35 -
Wyspiański Michał - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 44 - zarąbany siekierą
Wyspiański Mikołaj - Hanaczówka - 10.04.1944 - ok. 65 -
Wyspiański Wojciech - Hanaczówka - 10.04.1944 - ok. 70 -
Zaborowski Jan - Pohorylce - 15.02.1944 - bd -
Zaborowski Władysław - Pohorylce - 15.02.1944 - bd -
Zacharko Józef - Kopań (Gniła) - 15.11.1943 - 15 - Ukr.
Zadrożna wasylia - Poluchów Mały - 07.1944 - 40 - zarżnięta sierpem
Zadwórna Magdalena - Chlebowice Świrskie - 15.07.1945 - 19 -
Zadwórny Jan - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 12 - s. Stanisława
Zadwórny Stanisław - Chlebowice Świrskie - 26.03.1944 - 60 - s. Michała
Zagobelna Anna - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - bd - c. Stanisława
Zagrobelna Anna - Wiśniowczyk - 15.11.1943 - bd - c. Stanisława
Zagrobelna Maria - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - bd -
Zagrobelna Maria - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 22 -
Zagrobelna Maria - Wiśniowczyk - 15.11.1943 - ok. 30 - ż. Stanisława
Zagrobelny Stanisław - Ciemierzyńce - 15.01.1944 - bd -
Zagrobelny Stanisław - Wiśniowczyk - 15.11.1943 - ok. 30 -
Zając Henryk - Przemyślany (Dąbrowa) - 03.04.1944 - 17 - przepadł w Uniowie
Zaporoska Katarzyna - Świrz (Bożeniska) - 16.07.1944 - bd - Ukrainka, spalona
Zaręba - Dunajów - 18.01.1945 - 50 -
Zaręba Jan - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 6 -
Zator Franciszek - Lipowce - 30.03.1944 - bd -
Zatorski Franciszek - Białe - 25.03.1944 - ok. 15 -
Zawadzki - Dunajów - 18.01.1945 - bd -
Zazulak Maria - Świrz - 04.1944 - 18 - zabita koło Gniłej
Zazulak Stefania - Kopań (Gniła) - 27.03.1944 - 17 -
Zema Józef - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -
Zeręba Bronisław - Ciemierzyńce - 30.11.1944 - 45 -
Zielińska Jadwiga - Kimirz - 29.04.1944 - bd - ż. Józefa Zielińskiego
Zielińska Katarzyna (?) - Niedzieliska - 15.07.1944 - bd -
Zieliński Józef - Kimirz - 29.04.1944 - bd -
Ziembicki Tomasz - Stanimierz - 10.1944 - 58 -
Zima - Gliniany - 25.04.1944 - bd -
Zima - Gliniany - 25.04.1944 - bd -
Zioberek - Bogdanówka - 15.04.1944 - ok. 10 - wn. W. Zioberka
Zioberek Anastazja - Bogdanówka - 15.04.1944 - bd -
Zioberek Wojciech - Bogdanówka - 15.04.1944 - bd -
Ziółecka Karolina - Hanaczów - 03.02.1944 - bd -
Zwarycz Michał - Białe - 25.03.1944 - 20 - Ukr.,
Żebranowicz - Ciemierzyńce - 03.12.1944 - bd -
Żerucha Aniela - Dunajów - 18.01.1945 - 35 -
Żółtański Marek - Świrz - 13.01.1945 - 57 -
Żukrowska Julia - Łahodów (Jasna) - 15.10.1944 - bd -
Żukrowski Jan - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - 22 -
Żukrowski Kazimierz - Łahodów (Jasna) - 15.10.1944 - bd -
Żukrowski Paweł - Majdan Lipowiecki - 24.04.1944 - bd -

 


 

 

 

Copyright ©2009 Janusz Stankiewicz