POLSKI  

    ENGLISH
 * Strona poczštkowa
 
 * Lwowska gwara
 * Lwowskie melodie
 * Lwowska Fala
 * UPA - Polemika
 * Kresy w ciemnoœci
 * Koœ. Œw. M. Magd.
 * W. Poliszczuk
 * Co z tš Polskš ?
 * Szkoła im. MM - Lwów
 * Kresy dzisiaj - galeria
 * Obrona Lwowa 1918
 * Pamiętamy ...
 * Białoruœ- Dni swobody
 * Krwawa Wigilia
 * Fala nienawiœci
 * Zjazd Kresowian
 * Kwestia żydowska
 * Jak było ze zdjęciem
 * Umorzenie ???
 * Teki edukacyjne
 * Zabić po raz drugi
 
 * Nauczyciele - Lwów
 * Księża z Wołynia ...
 * Stowarz. "Podkamień"
 * Na kolanach ...
 * Czcić bohaterów ...
 * Przedmowa do ...
 * Kresowa księga ...
 * Nowa historia ...
 * Obrazy J. Lewczaka
 * Propagandowa ofen...
 * Liczenie ofiar ...
 * Legenda o „Birkucie”
 * Ukraińcy 1944 - 56
 * Zagłada Kresów
 * Sprawa Szeptyckiego
 * Bandera
 * Terror. akcje OUN
 * Legenda o Baligrodzie
 * Rzecz o cierpieniach
 * Wigilie Polskie
 * Żniwo nienawiœci
 * Historia życia
 * Historia Polski wg. ...
 * Męczennicy Humania
 * Mordy w Nyrkowie
 * Czerwonogród
 * Jachimówka
 
 
 * Czytelnicy piszš ...
 * Czytelnicy piszš cz. 2
 
 * Poszukuję rodziny
 
 
 * Aktualnoœci
 * Informacje
 * Informacje cz. 2
 * Polemiki
 * Polecamy
 
 * Archiwum wiad. 1
 
 * Ważne Adresy
 * Kontakt
 * Linki
 
 * Rok 1939
 * Rok 1940
 * Rok 1941
 * Rok 1942
 * Rok 1943
 *  * 01.43 - 04.43
 *  * 05.43 - 07.43
 *  * 08.43 - 09.43
 *  * 10.43 - 12.43
 * Rok 1944
 *  * 01.44 - 02.44
 *  * 03.44
 *  * 04.44
 *  * 05.44 - 06.44
 *  * 07.44 - 09.44
 *  * 10.44 - 12.44
 * Rok 1945
 *  * 01.45 - 03.45
 *  * 04.45 - 06.45
 *  * 07.45 - 09.45
 *  * 10.45 - 12.45
 * Rok 1946
 * Rok 1947
 * Rok 1948
 * Bibliografia
 
 * Netreba
 * Wywiad S. Srokowski
 * Krwawe zapusty
 * Lwów, Ural, Komi
 * Sšsiedzi z Marcelówki
 * Pierwsze wspomnienia
 * W Mogilnie
 * Pamiętnik Bronisławy
 * Młyny w Horochowie
 * Stasia Stefaniak
 * Józefa Nowak
 * Œpię w ubraniu
 * Na Podolu
 * Huta Stara
 * Msza w Łodzi
 * Bołdury i Leszniów
 * Mord w Maniowie
 * Tej nocy przyszli
 * W Radomiance
 * W wigiliny wieczór
 * Wspomnienia Albiny
 * Milowce
 * Hurby, gmina Buderarz
 * Cepuchy, p. lwowski
 * Milowce, p. Czortków
 * R. Szymanek
 * Z. i R. Schab
 * A. Sienkiewicz
 * Maria Roch
 * M. Sikorski
 * E. Œwistowski
 * K. i A. Sidorowicz
 * Byłam Podolankš ...
 * St. Bochenek
 * Aniela Sowa
 * W. Œwiderski - Kuty
 * Wspomnienia Leokadii
 * Wspomnienia Wiktorii
 * Wsp. Grusiewicz
 * Wsp. Z. Dolecki
 * Wsp. B. Sawa
 * Sól Œw. Agaty
 * Wsp. L. Schiesler
 
 
 * woj. tarnopolskie A - J
 * woj. tarnopolskie K - P
 * woj. tarnopolskie R - Ż
 * woj. tarnopolskie dod.
 * woj. tarnop. dod. nr. 2
 * woj. tarnop. dod. nr. 3
 * pow. przemyœlański
 
 * woj. lwowskie A - J
 * woj. lwowskie K - P
 * woj. lwowskie R - Ż
 
 * woj. stanisław. A - J
 * woj. stanisław. K - P
 * woj. stanisław. R - Ż
 * woj. stanisław. dod.
 
 * woj. wołyńskie
 
 * woj. lubelskie
 
 * Polegli w walce z UPA
 
 * Wykaz zm. zesłańców
 * Kołdyczewo (Litwa)
 * pow. nowogródzki
 * Baranowicze
 * Olejów
 * Huta Pieniacka
 * Kol. Ludwikówka
 * Siemianówka
 
 * Zgłoszenia Czytel.
 
 * dzieci - naz. A - B
 * dzieci - naz. C - D
 * dzieci - naz. E - G
 * dzieci - naz. H - J
 * dzieci - naz. K
 * dzieci - naz. L - Ł
 * dzieci - naz. M - O
 * dzieci - naz. P - R
 * dzieci - naz. S - Œ
 * dzieci - naz. T - W
 * dzieci - naz. Z - Ż
 
 * woj. tarnopolskie
 
 * woj. wołyńskie A - J
 * woj. wołyńskie K - M
 * woj. wołyńskie N - R
 * woj. wołyńskie S - Ż
 
 * Galicja wschodnia
 
 * woj. lwowskie
 ** pow. Bóbrka
 ** pow. Brzozów
 ** pow. Dobromil
 ** pow. Drohobycz
 ** pow. Gródek Jag.
 ** pow. Jarosław
 ** pow. Jaworów
 ** pow. Lesko
 ** pow. Lubaczów
 ** pow. Lwów
 ** pow. Moœciska
 ** pow. Przemyœl
 ** pow. Rawa Ruska
 ** pow. Rudki
 ** pow. Sambor
 ** pow. Sanok
 ** pow. Sokal
 ** pow. Żółkiew
 
 * woj. stanisławowskie
 ** pow. Dolina
 ** pow. Horodeńka
 ** pow. Kałusz
 ** pow. Kołomyja
 ** pow. Kosów Huculski
 ** pow. Nadworna
 ** pow. Rohatyń
 ** pow. Œniatyń
 ** pow. Stanisławów
 ** pow. Stryj
 ** pow. Tłumacz
 ** pow. Turka
 ** pow. Żydaczów
 
 * woj. tarnopolskie
 ** pow. Borszów
 ** pow. Brody
 ** pow. Brzeżany
 ** pow. Buczacz
 ** pow. Czortków
 ** pow. Kamionka S.
 ** pow. Kopyczyńce
 ** pow. Podhajce
 ** pow. Przemyœl
 ** pow. Radziechów
 ** pow. Skałat
 ** pow. Tarnopol
 ** pow. Trembowla
 ** pow. Zaleszczyki
 ** pow. Zbaraż
 ** pow. Złoczów
 
 * woj. wołyńskie
 
 
 
 * Historia Kresów
 * Widoki Polski N. Orda
 * Drohobycz 1919-29
 * KaŸń Prof. lwowskich
 * Cm. Obrońców Lwowa
 * Cm.Obr.Lwowa-galeria
 * Cm. Łyczakowski
 * Cm. Łyczak.-galeria
 * Kamien. Pod. -galeria
 * XIII Zjazd Kresowian
 

GENEALOGIA

 

Genealogia

Poszukiwanie przodków

 
 * WięŸniowie Pawiaka
 * WięŸniowie Dachau
 * Ravensbruck
 * Virtuti Militari
 
 
 * Katalog stron
 * Top Lista
 * Top List

 LISTA ZAMORDOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE TARNOPOLSKIM

Dodatkowa Lista nr. 2

 

Zawiera w obecnej chwili ok.  1800 osób 

 

Listę, opracowanš przez Iwonę Kopańskš - Konon i Jolantę Białogrodzkš sporzšdzono na podstawie ksišżki:

 

* "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946”, Henryk Komański, Szczepan Siekierka


 

Nazwisko - Imię -  Lat - Miejscowoœć - Gmina - Powiat

 

 

 

49 osób NN - Zborów - gm. Zborów - pow. Zborów
95 osób NN - Presowce - gm. Zborów - pow. Zborów
Adamek Józefa - Strychanka - gm. Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Andrejczuk Aniela - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Andrejczuk Antoni - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Andrejczuk Bronisława - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Andrejczuk dziecko Bronisławy - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Andrejczuk dziecko Bronisławy - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Andrejczuk Szczepan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Andruchów Jerzy - Słobódka Drużyńska - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Andruchów Józef - Słobódka Drużyńska - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Andrzejczuk Zofia l.19 - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Andrzekczuk Mariam l. 19 - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Antoniuk Maria żona Nikodema - Biała - gm.Biała - pow. Czortków
Antoniuk Nikodem - Biała - gm.Biała - pow. Czortków
Antoszyn Włodzimierz - Moniłówka - gm. Olejów - pow. Zborów
Babijczuk Maria - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Babijczuk Maria l, 15 - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Babijczuk Stefania - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Babiński X - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Babirecki ? - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Babirecki Michał - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Badowski Wiktor - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Balandiuk Edward - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Balandiuk Paulina - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Balandiuk Paweł - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Balicki Michał - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Bałabuch Anna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bałabuch Mikołaj - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bałabuch Wiktoria - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Banach Michał - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Banach X ż. Michała - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Bandura Kazimierz - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Grzegorz - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Jan - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Józefa - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Józej - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Marcin - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Maria - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Stanisław - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Stanisława - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Władysław s. Grzegorza - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura X c. Józefa - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Zofia - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Zofia z domu Suchorolska - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bandura Zofia z trójka dzieci - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Baran Anna, lat 6 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Baran Maria, lat 40 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Baran Stanisław, lat 12 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Baran Stefania, lat 16 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Baraniec Maria - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Baranowski, rodzina, 5 osób - Cecowa - gm. Zborów - pow. Zborów
Bartosz Anastazja , Zakonnica - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Bażków Franciszek - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bednarz Jan s. Michała l.19 - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Bedrij Dymitr - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Bedrij Paraska - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Bedryj Franciszka - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Bedryj Zenon - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Bekisz X? - Białobożnica - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Berbeka Konstantyn - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Berbeka Stanisław - Turki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Berestecki X - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Białoskórski, rodzina, 5 osób - Cecowa - gm. Zborów - pow. Zborów
Białowšs Aniela - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Białowšs Anna - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Białowšs Jan - Uhryń - gm. Kolędziany -
Białowšs Jan - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Białowšs Rozalia - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Białowšs Tatiana - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Biedryj Piotr - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Bielak Anna - Jazienica Ruska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Bielecki Kazimierz - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Bieniaszewska Anna, lat 17 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Bieniaszewska Anna, lat 70 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Bieniaszewski ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Bieniaszewski ?, lat 34 - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Bieniaszewski, lat 55, mieszkaniec Załoziec - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Biłan Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Biłozur Stanisław - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Błaszków Anastazja - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Błaszków Wanda - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Błażków Filip, lat 19 - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Błażków Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Błażków Karolina - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Błażków Mikołaj - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Bogniewicz Maria - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Bogomołowa Anna, Ukrainka - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Bogucka x - Sosołówka - gm. Kolędziany -
Bogucki X - Sosołówka - gm. Kolędziany -
Bogusławski Michał - Żabin - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Bojczuk Michał - Słobódka Drużyńska - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Bolchower Józef Żyd - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Borkowska Aniela , zakonnica - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Borucka Maria - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Borucki Teofil - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Boszko Eugenia - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Boszko Katarzyna - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Boszko Michał - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Boszko Władysław - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Boszko Zofia - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Botiuk Katarzyna, lat 40 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Bożek Józef - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Bratuń Andrzej - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Bratuń Michał - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Bratuń Piotr - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Brej Maria, lat ok..70 - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Brodziak Stefan - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Brona Piotr - Żabin - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Buczny Władysław "Turt" - Perepelniki - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Buczyński Józef - Berbeki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Bukun Helena - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Bukun Teofila - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Buła Maria - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Bułkowscy - troje dzieci Heleny - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Bułkowska Helena - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Bułkowski Józef - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Bułkowski Kazimierz - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Bułkowski Wiesław - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Burhard ? - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Burhard ? - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Butra Franciszek l.55 - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Byczek ? - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Byczek Maciej - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Chmieluk Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Chmieluk Michał - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Chmieluk Tomasz l. 42 - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Chmieluk Zofia - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Chruniewicz Zofia - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Chrzanowska Maria - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Chrzanowski Michał - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Chrzanowski Mikołaj - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Chrzanowski X s. Michała - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa -  miał na imię Józef, był on bratem mojego dziadka Andrzeja. inf. Maciej Nowak 22.02.2016
Ciesielski Stanisław l. 18 zabity siekierami przez dzieci ukraińskie l.14-16 - Ryboduby - gm. Kosów -
Czajkowski Albin "Tuc" - Perepelniki - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Czajkowski Michał - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Czapla ?, lat 3, dziewczynka - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Czapla ?, lat 40, żona Antoniego - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Czapla Anna, lat 60 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Czapla Antoni, lat 50 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Czapla Maria, lat 10 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Czapla Władysław, lat 16 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Czapor Antoni - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Czapor Michał - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Czapor Michał l. 15 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Czapor X l. 60 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Czapor X l. ok.. 40 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Czapro Wasyl l. 40 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Czarniecka Katarzyna - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Czarniecka Maria, ż. Polaka, Ukrainka - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Czarniecka X - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Czarniecki Andrzej - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Czarniecki dziecko Marii - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Czarniecki Jan - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Czarniecki s. Marii - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Czarniecki X - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Czereda ?, mężczyzna, lat 40 - Jezierna - gm. Jezierna - pow. Zborów
Czereda Jan, lat 60 - Jezierna - gm. Jezierna - pow. Zborów
Czerniatowicz Marian l. 80, zamordowany przez sšsiada - Zwinacz - gm. Kosów -
Czuchowski X - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Czuczman Emilia, Ukrainka, zabita przez szefa UPA Kupiaka - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Czuczman Iwan, Ukrainiec, zabity przez kuzyna Pawła Czuczmana - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Czuczman Łukasz, Ukrainiec, odmowił współpracu z UPA - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Czuczman Natalia Ukrainka, zabita przez kuzyna Stefana Czuczmana - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Czuczman Piotr, Ukrainiec - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Czumak Stanisława - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Czyżyk Józef - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Dajczak Aniela "Halaburda" - Manajów - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Dajczak Anna "Halaburda" - Manajów - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Dajczak Franciszek - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dajczak Józef - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Dajczak Józef "Halaburda" - Manajów - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Dajczak Józef "Halaburda" - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Dajczak Maria, żona Franciszka - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Daniłów Kiryło i jego żona Paraska, Ukraińcy - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Danyluk Maria, lat 40 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dawidowicz Władysław l.17 - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Dšbrowski Franciszek - Warchoły - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dšbrowski Jan l 81 - Adamy - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dec ?, lat 40, mężczyzna - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dec Anna, lat 60 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Demicki Teodor - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Demski l. ok.. 40 - Budki Nieznanowskie - gm. Nieznanów - pow. Kamionka Strumiłowa
Diżak Jan - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Diżak Jarosław - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Diżak Nadzieja, dziecko - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Dmytrasz Michał - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dobrzański stanisław - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Dominik Agnieszka l. 55 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Dominik Michał l. 60 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Dominik Zofia l. 10 c. Michała - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Domyk Franciszek - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Domyk Franciszka i jej 4 małych dzieci - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Domyk Karol - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Dragan ?, córka Józefa - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dragan Józef - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Drażniowscy 3 osoby, małżenstwo z noworodkiem - Przechody , Perchody - gm. Czortków - pow. Czortków
Drażniowska Ola 1 rok - Przechody , Perchody - gm. Czortków - pow. Czortków
Drewlany Kazimierz, lat ok.. 40 - Jarczowce - gm. Jezierna - pow. Zborów
Dublańska Anna - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Dublańska Zofia - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Dublański Teodor - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Dublański/a ? - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Duchniewicz Józef - Turki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dudek ?, mężczyzna - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Dudka Jan - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Dusan Anastazja - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dusan Anastazja c. Anastazji - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dusan Julia - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dyba Adam - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dyba Bolesław - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dyba Kazimierz - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Dzioba - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dzioba - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dzioba - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dzioba - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dzioba - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dzioba Agnieszka, lat 70 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dzioba Mikołaj, lat 50 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Dzioba Stanisław, lat 70 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Fabiańska Karolina - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Fedków Władysław - Czerkawszczyzna - gm. Jagielnica Stara - pow. Czortków
Fedorowicz Anna l. 36 - Zabłotówka - gm. Kolędziany -
Fedoruk Emilia - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Fedoruk Franciszka - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Fedoruk Maria - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Fedoruk Piotr - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Filarowski Józef - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Filipiec Krzysztof l.17 - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Florków Michał s. Mikołaja l. 19 - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Frankel Józef Żyd - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Galant Anna - Sosołówka - gm. Kolędziany -
Galant Antoni - Sosołówka - gm. Kolędziany -
Galant Stefan - Sosołówka - gm. Kolędziany -
Gałowska Katarzyna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
GaŸdzicka Stanisława - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
GaŸdzicka Stanisława, lat 14, c. Jana - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
GaŸdzicki Jan - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
GaŸdzicki Władysław "Puchacz" - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
GaŸdzicki Władysław "Puchacz", lat 17 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Gerc ? - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Gerc ? - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Gerc ? - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Gerc ? - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Gerc ? - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Gerc Jan - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Gerc Jan, lat 56, miezkaniec Załoziec - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Gibczycki Bronisław - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Gilewicz , kobieta,zamordowana przez Osypa Kopija - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Gilewicz Stefan - Warchoły - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Gilewicz,zamordowany przez Osypa Kopija - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Głowacka Maria, lat 25 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Gmytrów Franciszek - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Gogol Maria - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Gogol X - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Gonczar c. Stefana I - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Gonczar Maria - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Gonczar Stefan - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Gonczar Stefania - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Gonczar, c. Stefana II - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Gorzkiewicz Stanisław - Derewlany - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Gorzkiewicz Stanisław - Wolica Derewlańska - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
GoŸdzicka Stanisława, lat 18, mieszkanka Załoziec - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Górska Katarzyna - Manajów - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Górska Maria - Salówka - gm. Jagielnica Miasto - pow. Czortków
Grabas ?, nauczyciel - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Grabowicki Jan - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Grabowiecki Franciszek - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Grabowiecki Maciej l. 40 - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Grad ? - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Grad ? - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Grad ? - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Grad Jan - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Grad Maria - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Grech Helena - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Grech Kazimierz - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Grech Paulina - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Grodecka Bronisława - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Grodecka Stefania - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Grodecka Tekla - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Grodecki Eugeniusz - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Grodecki Feliks - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Grodecki Jan - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Grodecki Marian l. 64 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Grodecki Tadeusz - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Grodziewicz Piotr - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Gruszczyk Helena - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Grzeszczuk ?, nadleœniczy - Olejów - gm. Olejów - pow. Zborów
Gworek ?, żona Franciszka - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
Gworek Franciszek - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
Gworek Leszek, lat 14 - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
Gworek Wiktor - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
Hajłasz Bronisław - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Hajłasz Jan - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Hajłasz Magdalena - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Hajłasz Paraska - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Hajłasz Piotr - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Hajnowska Wołodymira , Ukrainka - Dżuryn - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Hajsko Anna - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Hałatysz Bogna - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Hamulak Eugeniusz - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Hamulak Maria - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Hanatysz Anna - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Harmatiuk Franciszek - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Harmatiuk Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Harmatiuk Józef - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Harmatiuk Józefa - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Harmatiuk Michał - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Hawryszczak Józef, lat 30 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Hejnarscy 5 dzieci - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Hejnarska Emilia - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Hejnarski Franciszek - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Herba , kobieta - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Herba , mężczyzna - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Herba Agnieszka - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Herba Kazimierz l.2 - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Herba Salomea - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Herba Staniaław l.3 - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Herba, mężczyzna - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Heuko 5 dzieci - Wawrynów - gm. Czortków -
Heuko małzenstwo polsko-ukraińskie 2 osoby - Wawrynów - gm. Czortków -
Hilko Hanna - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Hilko, .z Ukraińca - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Hilko, Ukrainiec, mšż Polki - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Himij Borysław - Presowce - gm. Zborów - pow. Zborów
Himij Paulina - Presowce - gm. Zborów - pow. Zborów
Himij Stefania - Presowce - gm. Zborów - pow. Zborów
Himij Œwiatosław - Presowce - gm. Zborów - pow. Zborów
Himij Teodozja - Presowce - gm. Zborów - pow. Zborów
Himij Włodziemierz - Presowce - gm. Zborów - pow. Zborów
Hnatysz Mikołaj - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Hofmam Bronisław - Krzywołuska, Krywołuka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
Hojna Edward - Żuratyn - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Hojna X ż. Edwarda - Żuratyn - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Hołota Anna - Humniska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Homiak Franciszek - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Horbacz Damian - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
hrabia Lanckoroński - Szulhanówka - gm. Jagielnica Miasto -
Hrada Jan - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Hryncyszyn Emilia - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Hubner Waleria - Strychanka - gm. Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Hubner Wojciech - Strychanka - gm. Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Huculak.X - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Huczyńska Janina l. 17 - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Huczyńska Magdalena - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Humenny ?, lat 65, dziadek - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Iwaczkowski Franciszek - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Iwaszkowski X - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Jabłońska Anna - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Jabłońska Weronika - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Jabłońska Zofia - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Jabłoński Michał - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Jadżen Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Jadżyn Franciszka c. Pauliny - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Jandziak Czesław - Koœciuszkówka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
Jankiewicz Maria z domu Drozd, siostra Władysława - Białokiernica - gm. Olejów - pow. Zborów
Jankowski Andrzej - Ubińce - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
Jaremkiewicz Anastazja, ż. Filipa - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jaremkiewicz Filip, Ukrainiec, odmowił wsparcia UPA - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jarmoleńko Michał, lat 55 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Jaroszewska X - Wertełka - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Jaroszewski s.X II - Wertełka - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Jasińska - dziecko - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jasińska X - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jasiński X - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jaœków Katarzyna - Humniska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jaœków Teodor - Humniska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jaœnij ?, kobieta - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Jaworska Maria, żona Józefa - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Jaworski Józef - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Jaworski leon - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Joroszewski. Syn X - Wertełka - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
JóŸwij ? - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Jurdyga Jarosław - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jurdyga Julia - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jurdyga Mieczysław - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jurdyga Stanisław - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Jurdyga Stefania - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kaczanowski Monolko - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kaczor Wojciech - Białobożnica - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Kaczorowski Adam - Dżuryn - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Kamińska ?, lat 46, żona Marka - Jezierna - gm. Jezierna - pow. Zborów
Kamińska Zofia - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kamiński Kazimierz - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kamiński Marek, lat 48 - Jezierna - gm. Jezierna - pow. Zborów
Kapij Izydor, Ukrainiec - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kapij Maria - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kapij Olga, polka, z. Ukraińca - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kapij Teodoe i trójka dzieci - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kapij Włodzimierz - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Karaniec Mikołaj - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Karczmar Jan l. 17 - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Kardynał Stanisława - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Kardynał Stefan - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Karwacki Michał - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Karwacki Stanisław - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Kaszczyszyn Franciszek - Słobódka Drużyńska - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Kepiński Karol, lat 45 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kędzia Paweł - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kędzia Rozalia - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kępińska Genowefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępińska Helena, lat 14 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępińska Maria, lat ok..50 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępińska Tekla, lat 40, w zaawansowanej cišży - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępiński antoni - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępiński Eugeniusz, lat 11 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępiński Franciszek, lat 6 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępiński Franciszek, lat 60 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępiński Józef, lat 25 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępiński Józef, lat 58 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kępiński Michał, lat 23 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kiecko Franciszek Jan - Koœciuszkówka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
Kiernacka , babcia - Sosołówka - gm. Kolędziany -
Kiernacka i jej troje dzieci - Sosołówka - gm. Kolędziany -
Kilimnik Bartłomiej l. 74 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Kilimnik Kazimiera c. Michała l. 10 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Kilimnik Michał l. 50 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Kilimnik Piotr s. Bartłomieja - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Kilimnik Stanisław. S. Michała l. 10 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Kimmel Edyta Żydówka - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Kimmel Mojżesz, Żyd - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Kimmelman Maria, Żydówka - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Kimmelman X c.Marii, Żydówka - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Kisielewicz Stanisław - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Kisielewicz, malutkie dziecko - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
KisielewiczJanina - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Klepawka Edward - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Klim Jan - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kłos Janek - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kłymczuk Ukrainiec - Koœciuszkówka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
Kociuba Stanisław - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Koltowska Franciszka, lat 30, żona Wincentego - Jezierna - gm. Jezierna - pow. Zborów
Koltowski Wincenty, lat 40 - Jezierna - gm. Jezierna - pow. Zborów
Kołtun……..?Ukrainiec, odmowa œwiadczeń dla UPA - Dolina - gm. Jagielnica Miasto - pow. Czortków
Koprowski Kazimierz - Obydówka - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Korczyńska Aniela l. 32 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Korczyński Bronisław - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Korczyński Kazimierz - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Korczyński l. 4 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Korczyński l.1 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Korczyński Stanisław - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Korczyński Władysław - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Korczyński X l. 6 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Korostil rodz. ukraińska 6 os.za odmowę współpracy z UPA - Zalesie - gm. Kolędziany -
Korsan Jan - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Korsan…..? - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Kostecki ? - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Kostecki Kazimierz - Nagórzanka - gm. Biała - pow. Czortków
Kostecki X Polak - Wołczkowce - gm.Hukowce - pow. Zborów
Koszela Stefan - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Koszykowska Katarzyna - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Koszykowski Karol - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Koœciuk c.. Antoniego - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Koœciuk matka Antoniego - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Koœciuk ż. Antoniego - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Kotowski Eugeniusz - Kupcze - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kotyszyńska Karolina - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kotyszyński Paweł - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kotyszyński Paweł - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kotyszyński Władysław - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kowakczyk Maria - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Kowal Anastazja - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kowal Filip - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kowal Makołaj - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kowal Michał - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kowalczyk Ołeœka Ukrainka, żona Polaka - Czerkawszczyzna - gm. Jagielnica Stara - pow. Czortków
Kowalik Jerzy - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kowalik Julia - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kowalik Maksym, za ucieczke syna z UPA - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Kozaczewski ? - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kozak Nykoła z rodzina - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Kozanowski ? - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Koziura, kobieta - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kozłowska Wanda, nauczycielka - Strychanka - gm. Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Kozłowski Jan - Strychanka - gm. Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Kozyra Halina Ukrainka l. 24 - Ryboduby - gm. Kosów -
Krakowiak ? - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Krakowiak ? - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Krakowiak ? - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Krakowiński Jan - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kramarczuk ? - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kramarczuk ? - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kramarczuk Rozalia - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kramarczuk Walerian - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kramczyńska X l. 22 - Zalesie - gm. Kolędziany -
Kršpiec Anna, c. Jana, lat 17, wnuczka Katarzyny - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kršpiec Katarzyna, lat 60 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kret Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Kret Magdalena - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Krupielnicki Bronisław - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Krupnicki Kazimierz, lat 20 - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Krzypiec Władysław - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Krzywy Józef, leœniczy - Olejów - gm. Olejów - pow. Zborów
Kucak Maria - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kucak Marta - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kuczeraby Jan - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kuczyńscy - wnukowie, małe dzieci - 2 osoby - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kuczyńska Karolina - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kuczyńska z domu, zamężna XX z dwójka dzieci, córka Kuczyńskich - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kuczyński Bartłomiej - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kułaga Kazimierz - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Kurasiewicz Kazimierz - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Kurasiewicz Jan - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Kurasiewicz Karol - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Kurasiewicz Stefania l.2 - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Kurasiewicz Tomasz - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Kurczyńska Stefania - Turki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kurdyba ?, córka, lat 18 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kurdyba ?, syn, lat 12 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kurdyba Maria - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Kurtyk ?, mężczyzna - Kudobińce - gm. Zborów - pow. Zborów
Kurzel Michał - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Kurzewicz Józef - Zubowmosty - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Kusiak Władysław - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
KuŸma Andrzej - Jezierna - gm. Jezierna - pow. Zborów
KuŸma Stefania, lat 22 - Jezierna - gm. Jezierna - pow. Zborów
Kwaœnica 10 miesięcy - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Kwaœnica Piotr l. 35 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Kwaœnica stefania l. 20 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Kwaœnicka Anna - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwaœnicka Maria - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwaœnicki Antoni - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwaœnicki Kazimierz - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwaœnicki Michał - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwaœnicki Miećko - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwiatek ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwiatek ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwiatek Anna - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwiatek Jan - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwiatek Jan - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwiatek Maria Anna, żona Jana - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwiatek, córka Jana - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Kwiatek, córka Jana - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Lachowicz , lekarz - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Lanckorońska - siostra hrabiego I - Szulhanówka - gm. Jagielnica Miasto -
Lanckorońska , siostra hrabiego II - Szulhanówka - gm. Jagielnica Miasto -
Lekki Teodor - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Letki Paweł - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Lewicki Jan - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Lewicki Syn Jana - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Lewicki, brat Jana - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Lewickiego Jana teœć NN - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Lipicka Karolina - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Lis Adam, lat 55 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Łaciak Józef - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Łozicki - Presowce - gm. Zborów - pow. Zborów
Łucek Teodora l.40 - Adamy - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Łucyk Kobieta - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Łucyk mężczyzna - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Łuczkiewicz Maria - Łodyna Nowa - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Łuczkiewicz, dziecko I Marii - Łodyna Nowa - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Łuczkiewicz, dziecko II Mari - Łodyna Nowa - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Łukasiewicz Julia - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Łukasiewicz Maria - Humniska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Łukasiewicz Tekla - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Łysamenko X?, Ukrainiec - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Maciów Paweł, lat 55 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Majkut Jan, lat 60 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Makowiec - Ubińce - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
Makowiec - Ubińce - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
Makowiec - Ubińce - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
Makowiec - Ubińce - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
Makowiec - żona - Ubińce - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
Makowiec Władysław - Ubińce - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
Maksymiszyn Bolesław - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Maksymiszyn c.Bolesława - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Maksymiszyn Eugeniusz - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Maksymiszyn Maria - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Maksymiszyn ż. Bolesława - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Maksymiszyn ż. Eugeniusza - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Makuszyński Michał - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Malaj, ż. Jana - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Malak Jan - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Malec Filomena - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Maliszewski Mikołaj, lat 55 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Małachowska Anna, lat ok..35 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Małachowska Jadwiga - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Małachowski Tomasz, lat ok..40 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Marcinów Anna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Marcinów Anna c. Mikołaja - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Marcinów c. Zofii - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Marcinów dziecko Zofii - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Marcinów Zofia - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Marciszyn Mikołaj - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Markiewicz Michał - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Markowska l. 40 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Markowska l. 8 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Markowska Masia l. 10 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Markowski l. 6 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Mazur Adam - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Mazur Alojzy - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Mazur X - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Medecka Maria l.55, ż. Ukraińca - Romaszówka - gm. Kosów - pow. Czortków
Medecki s. Marii - Romaszówka - gm. Kosów - pow. Czortków
Miazgowska ?, lat 70 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Miazgowski Paweł - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Michalski Stanisław - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Michałków Aleksy - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Miekiecaj Emil - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Miekiecaj Janina - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Miekiecaj X - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Mielnik , dziecko I Tekli - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Mielnik Józef, syn wasyla - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Mielnik Melania - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Mielnik Michał - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Mielnik Tekla - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Mielnik, dziecko II Tekli - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Mierzwińska Julia - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Mierzwińska Maria - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Mierzwińska Stefania - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Mierzwiński Antoni - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Mierzwiński Marian - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Miesłuchowski Marian, lat 8, syn Antoniego - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Milberg Dudio l 42 Żyd - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Milberg l. 2 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Milberg l. 3 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Milberg Michela l. 35 Żydówka - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Milberg X zona Abrama l. 30 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
MilbergMychel l. 38 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Młot Apolonia - Warchoły - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Młot Jan - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Młynek Antoni - Białokiernica - gm. Olejów - pow. Zborów
Moderski, pracownik leœny - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Mostykarz Michał - Zubowmosty - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Moszko rodzina żydowska 6 osób - Zalesie - gm. Kolędziany -
Muryn Stefan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Musiał rodzina - 5 osób - Szwajkowce - gm. Kolędziany -
Muzyczak Władysław - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Muzyczka Sylwester - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Myszka ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Myszka ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Myszka ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Myszka ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Myszka ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Myszka Maria - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Myszka Michał - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Myszograj Adolf - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Myszograj Antoni - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Myszograj II X - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Myszograj Jan - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Myszograj Jarosław - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Myszograj Stefania - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Myszograj X - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Myœliwiec Maria, lat 50 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
N 3 os. Rodzina z synkiem - Zalesie - gm. Kolędziany -
Naczas Konstanty - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Naczas Maria - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Nadała Emil - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Nadała ż. Emila - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Nadała, dziecko Emila, zamordowani przez Osypa Kopija - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Najwer Tomasz, lat 40 - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Neufeld Szymon l. 20 Żyd - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Neufeld X Żyd - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Neufeld ż. Szymona - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Niesłuchowska ?, c. Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska ?, c. Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska ?, c. Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska ?, c. Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska ?, c. Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska ?, c. Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska ?, córka Karoliny - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Anastazja, lat ok..60, matka Stanisława - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Domicela, lat 54, zona Tomasza - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Justyna, lat 18, córka Michała - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Karolina, lat 27, córka Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Karolina, lat 38, żona Jana - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Karolina, lat 38, żona Stanisława - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Katarzyna, lat 27, c. Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Katarzyna, lat 32, żona Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Maria, lat 55, żona Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Mieczysława, lat 23, córka Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Tekla, lat 50, żona Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowska Waleria, lat 15, córka Michała - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski ?, syn Karoliny - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski Jan, lat 82 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski Józef, lat 34 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski Józef, lat 60 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski Stanisław, lat ok..40 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski Władysław, lat 25, syn Józefa - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski/a ?, dziecko Jana - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski/a ?, dziecko Jana - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski/a ?, dziecko Jana - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski/a ?, dziecko Stanisława - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niesłuchowski/a ?, dziecko Stanisława - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Niewiadomski Alojzy - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
NN - Bartków - gm.Olejów - pow. Zborów
NN - Bartków - gm.Olejów - pow. Zborów
NN - Bartków - gm.Olejów - pow. Zborów
NN - Bartków - gm.Olejów - pow. Zborów
NN - Bartków - gm.Olejów - pow. Zborów
NN - Bartków - gm.Olejów - pow. Zborów
NN - Bartków - gm.Olejów - pow. Zborów
NN - Bartków - gm.Olejów - pow. Zborów
NN - Beremowce - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Bogdanówka - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Bogdanówka - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Bogdanówka - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Jarczowce - gm. Jezierna - pow. Zborów
NN - Jarczowce - gm. Jezierna - pow. Zborów
NN - Jarczowce - gm. Jezierna - pow. Zborów
NN - Jarosławice - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Jarosławice - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Markopol - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Nn - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Młynowce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Młynowce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Młynowce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Młynowce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Młynowce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Młynowce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Nesterowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Olejów - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Olejów - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Olejów - gm. Olejów - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Ostaszowce - gm. Założce - pow. Zborów
NN - Perepelniki - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Ratyszcze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Sławna - gm. Zborów - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Zagórze - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN - Żabin - gm. Pomorzany - pow. Zborów
NN - Żabin - gm. Pomorzany - pow. Zborów
NN - Żabin - gm. Pomorzany - pow. Zborów
NN - Polak - Dżuryn - gm. Dżuryn - pow. Czortków
NN 12 osób - Derewlany - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN - kobieta - Szwajkowce - gm. Kolędziany -
NN 1 osoba obcokrajowiec - Milowce - gm. Ułaszkowce - pow. Czortków
NN 10 osób - Zwinacz - gm. Kosów -
NN 10 osób - Lanerówka - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 100 osób (sto) - Bazar - gm. Połowce - pow. Czortków
NN 11 osób - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
NN 11 osób - Humniska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 11 osób zamordowanych 9.04.1944 r. - Budki Nieznanowskie - gm. Nieznanów - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 12 osób - Różanka - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 12 osób - Żuratyn - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 13 osób z Bartoszówki - Bartoszówka - gm. Połowce - pow. Czortków
NN 14 osób - Uhryń - gm. Kolędziany -
NN 14 osób - Kupcze - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 15 osób - Batiatycze - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 15 osób - Berbeki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 15 osób - Jazienica Ruska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 15 osób - Warchoły - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 15 osób - Zubowmosty - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 16 osób - Czanyż - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 16 osób - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 16 osób - Obydówka - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 16 osób - Ruda Sielecka - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 16 osób, Polacy - Czortków - miasto - - pow. Czortków
NN 17 osób - Biała - gm.Biała - pow. Czortków
NN 17 osób - Wolica Derewlańska - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 18 osób - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
NN 19 Żydów - Milowce - gm. Ułaszkowce - pow. Czortków
NN 2 osoby - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 2 osoby , pracownicy leœni - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 2 osoby, mężczyŸni, Polacy - Czerkawszczyzna - gm. Jagielnica Stara - pow. Czortków
NN 2 osoby, para idšca do œlubu , Polacy - Czortków - miasto - - pow. Czortków
NN 2 osoby, Polacy, przyjechali do młyna - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 20 osób - Œwidowa - gm. Ułaszkowce -
NN 21 osób - Łany Polskie - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 23 osoby - Zabłotówka - gm. Kolędziany -
NN 23 osoby - Łapajówka - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 24 osoby - Kamionka Strumiłowa - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 24 osony - Nagórzanka - gm. Biała - pow. Czortków
NN 24 osóby - Chomiakówka - gm. Kosów - pow. Czortków
NN 24 Żydów - Krzywołuska, Krywołuka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
NN 25 osób - Konstantynówka - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 25 osób - Milatyn Nowy - Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 29 osób - Sielec Bieńków - gm. Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 3 osoby - Białobożnica - gm. Białobożnica - pow. Czortków
NN 3 osoby - Turki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 4 osoby - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 4 osoby - Sokołów - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 4 osoby z jednej rodziny - Wołczkowce - gm.Hukowce - pow. Zborów
NN 4 osoby z majatku ziemskiego Lipskich - Urlów - gm. Zborów - pow. Zborów
NN 5 osob , rodzina polsko-ukraińska - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 5 osob , rodzina polsko-ukraińska - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 5 osób - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
NN 5 osób - Jagonia - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 5 osób - Żelechów Wielki - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 50 osób - Dobrotwór - gm. Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 50 osób - Dziedziłów - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 6 osób - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 6 osób - Tatanie - gm.Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 6 osób Żydzi - Krzywołuska, Krywołuka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
NN 7 osób - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
NN 7 osób - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 7 osób - Horpin - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 7 osób - Łodyna Nowa - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 7 osób - Ubińce - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 8 osób - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
NN 8 osób sierpień 1944 r. - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
NN 9 osób - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
NN Adam - Młynowce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN Agnieszka, lat 35 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN Anastazja - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
NN Chłopiec, l. 8 , sierota - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN córka Gajowego z Bogdanówki - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
NN Jan - Młynowce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN kobieta - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
NN kobieta - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
NN kobieta l. 23 - Zalesie - gm. Kolędziany -
NN ksiadz grekokatolicki za potępianie UPA-kazania - Urlów - gm. Zborów - pow. Zborów
NN małżeństwo " Krysyków" - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN Maria, żona Pawła - Kudobińce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN mężczyzna, ojciec Katarzyny Niesłuchowskiej - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
NN Paweł - Kudobińce - gm. Zborów - pow. Zborów
NN Polak - Czortków - miasto - - pow. Czortków
NN Polak z rodziny Borowskich-Ÿięć - Ryboduby - gm. Kosów -
NN pracownik gorzelni, jego żona i dwoje małych dzieci - Adamy - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
NN Rosjanin - Dżuryn - gm. Dżuryn - pow. Czortków
NN Rosjanin - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
NN żołnierz polski - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
NN, ich córka - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
NN, kobieta - Bzowica - gm. Olejów - pow. Zborów
NN, kobieta - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, kobieta - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, kobieta - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, kobieta - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, kobieta - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
NN, lat ok..70, kobieta - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
NN, mężczyzna - Bzowica - gm. Olejów - pow. Zborów
NN, mężczyzna - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, mężczyzna - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
NN, mieszkaniec Załoziec - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, mieszkaniec Załoziec - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, mieszkaniec Załoziec - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, mieszkaniec Załoziec - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, oficer Armii Radzieckiej, nauczyciel z zawodu - Jarosławice - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN, oficer Armii Radzieckiej, nauczyciel z zawodu - Jarosławice - gm. Hukałowce - pow. Zborów
NN, ojciec kobiety - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
NN, rodzina, 5 osób - Cecowa - gm. Zborów - pow. Zborów
NN, teœć Gumiennego - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
NN, woŸnica z majštku ziemskiego - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Nowak - Salówka - gm. Jagielnica Miasto - pow. Czortków
Nowak c. - Salówka - gm. Jagielnica Miasto - pow. Czortków
Nowak z domu Dylewska - Salówka - gm. Jagielnica Miasto - pow. Czortków
Nowicki
Władysław - Wygnanka - gm. Czortków -
Okurzała Józefa c. Katarzyny - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Okurzała Katarzyna l.46 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Olender Adam - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Olender franciszek - Ostaszowce - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Olender Jadwiga - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Olender Jan - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Olender Maria - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Olender Michał "Junak" - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Olender Piotr - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Olender Piotr - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Olender Piotr, syn Piotra - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Olender Teresa - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Olender Wojciech - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Olszewska Anna, lat 40 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Olszewski ?, mšż Anny - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Omylanowska Janina - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Omylanowski Józef - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Onyszkiewicz Roman - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Orzechowska X ż. Stanisława - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Orzechowski , dziecko II - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Orzechowski Jan, leœniczy - Różanka - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Orzechowski Stanisław - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Orzechowski X , dziecko - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Ostrowska Ludwika - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Pajšk Jan - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Pakos Kacper - Koœciuszkówka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
Paluszkiewicz , dziecko II - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Paluszkiewicz X, babcia - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Paluszkiewicz, dziecko I - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Pałyga IwanIwan.mšż Polki - Czanyż - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Pałyga Janina, żona Iwana - Czanyż - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Pankiewicz Jakub - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Pankiewicz Ludwika - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Pankiewicz Rozalia - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Pankiewicz Włodzimierz - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Papiernik Stanisław - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Parobczak Agnieszka l.50 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Parobczak Anna c. Agnieszki l.10 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Parobczak Antoni - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Parobczak Maria c. Agnieszki l. 7 - Biały Potok - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Pasierbski Jan - Jazienica Ruska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Paszniak Stanisław, lat 26 - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Patynka Jan - Ubińce - gm. Dziedziłów - pow. Kamionka Strumiłowa
Pawłowska Janina - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowska Maria - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowska Olga - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowska X , ż Jana - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowska X, l. 30 ż. Stanisława - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowski Jan l. 40 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowski Leon l. 8 s. Mikołaja - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowski Mieczysław - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowski Mikołaj - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowski Stanisław l. 36 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pawłowski Zbigniew - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Pšczek Mikołaj, lat 60 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Pencherski Eugeniusz - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Perlańska Natalia - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Peryk Julian, lub Jakub? - Bazar - gm. Połowce - pow. Czortków
Piotrowski Józef - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Piszak Kazimierz - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Piœmienny Antoni - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Pociłujko Helena - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Pociłujko Maria - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Podgórski - Wertełka - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Podhalicz Stanisław - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Podwórny Jan l.18 - Ryboduby - gm. Kosów -
Pohorecka Anastazja l. 45 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Polak Józef - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Polak Władysław - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Polityło Katarzyna - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Pomys ?, lat 18, córka ww - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Pomys ?, lat 40 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Poruczna Anna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Poruczna Helena - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Poruczna Maria - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Poruczny Franciszek - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Poruczny Piotr - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Poruczny Stanisław - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Półtorak Jan - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Półtorak Józef "Œwištkiewicz" - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Półtorak Kazimiera, lat ok.. 20 - Białokiernica - gm. Olejów - pow. Zborów
Półtorak Maria - Manajów - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Półtorak michalina I - Białokiernica - gm. Olejów - pow. Zborów
Półtorak Michalina II z domu Żytyńska - Białokiernica - gm. Olejów - pow. Zborów
Procyszyn Piotr, lat 60 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Pronin Antoni Rosjanin - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Proskornicka Antonina - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Proskornicka Karolina - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Proskornicki Antoni - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Proskornicki Józef - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Proskórnicki Paweł - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Przysiężna Justyna - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Przystańska Katarzyna - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Przystański Grzegorz - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Puna X kobieta - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Puna X mężczyzna - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Pundyk Michał - Słobódka Drużyńska - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Pundyk Mikołaj - Słobódka Drużyńska - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Rachański Antoni - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Rachelska Stefania - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Radom Klementyna - Białokiernica - gm. Olejów - pow. Zborów
Rak Jan + 7 osób z rodziny - Bazar - gm. Połowce - pow. Czortków
Rakowski Ignacy - Koœciuszkówka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
Ramaniuk Jan - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Ramaniuk Maria - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Ramaniuk Zenon - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Ramaniuk Zofia - Pobużany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Ratner Callel Żyd - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Reichschutz Jerzy, lat 19 - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Rekusz Tomasz - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Rekusz Zygmunt - Muchawka - gm. Œwidowa - pow. Czortków
Rogocki, Ukrainiec, 3 osoby z rodziny - Adamy - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Roik Michał - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Romanów Jan - Żuratyn - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Rożek Jan, lat 55 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Różycka Ksenia Ukrainka - Nagórzanka - gm. Biała - pow. Czortków
Rubczyńska Paulina - Milowce - gm. Ułaszkowce - pow. Czortków
Rubczyński Jan - Milowce - gm. Ułaszkowce - pow. Czortków
Rubczyński Piotr - Milowce - gm. Ułaszkowce - pow. Czortków
Ruda Anna - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Rudek Miœko - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Rudyk Franciszka - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Rumijewski August - Zalesie - gm. Kolędziany -
Rupental Aleksy - Bogdanówka - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Rusinowski Antoni - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Rusinowski Piotr, brat Antoniego - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Rybaczyk Maria - Jarczowce - gm. Jezierna - pow. Zborów
Ryczakowska ?, córka Karoliny - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Ryczakowska ?, córka Karoliny - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Ryczakowska ?, córka Katarzyny - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Ryczakowska ?, córka Katarzyny - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Ryczakowska Karolina - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Ryczakowska Katarzyna - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Rzeczkowski stanisław - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Rzeczkowski Tadeusz - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Sacharewicz Anastazja - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sacharewicz Andrzej - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sacharewicz Jan - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sacharewicz Maria - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Saczyńska Anna l 55 - Romaszówka - gm. Kosów - pow. Czortków
Saczyńska Julia l. 24 - Romaszówka - gm. Kosów - pow. Czortków
Saczyński Stanisław l. 60 - Romaszówka - gm. Kosów - pow. Czortków
Samborska Władysława - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Samborski Jan - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Samborski Jan II - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Samborski Wojciech - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Sawczyn Michał - Łodyna Nowa - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Sawicz ? - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Sawicz ? - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Sawicz ? - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Sawicz ? - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Sawicz Władysław - Pomorzany - gm. Pomorzany - pow. Zborów
Schafferowa X, Żydówka - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Semenowicz l. 50 - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Seniuk Włodzimierz - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Seń Eugeniusz - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Seredyszyn Kazimierz - Słobódka Drużyńska - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Seretny Jan s. Mikołaja, lat 54 - Olejów - gm. Olejów - pow. Zborów
Sękowski ?, lat 50 - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Sieger X kobieta - Œwidowa - gm. Ułaszkowce -
Sieger X mężczyzna - Œwidowa - gm. Ułaszkowce -
Siegiel Edward - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Sitko Antoni - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sitko Bronisława - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sitko Emilia - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sitko Franciszek l.23 - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sitko Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sitko Ludwik - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sitko Magdalena - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sitko Mikołaj - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sitko Stefan l. 34 - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sitko Władysława - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Siwak Antoni - Sosołówka - gm. Kolędziany -
Skawińska, ż. Lesniczego - Żelechów Wielki - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Skawiński Jerzy - Żelechów Wielki - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Skawińskich dzieci - dwoje - Żelechów Wielki - gm. Żelechów Wielki - pow. Kamionka Strumiłowa
Skibyk ?, jego żona - Jarosławice - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Skibyk ?, mężczyzna - Jarosławice - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Skrzypek , cała rodzina ? - Turki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Skrzypek Władysław - Turki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Słoik c. Katarzyny - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Słoik Józef - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Słoik Katarzyna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Smacha , cała rodzina? - Turki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Smacha Edward - Turki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Smaga Julia - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Smaga X - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sobaszek Anna - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sobaszek Franciszek - Warchoły - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sobków Michał - Słobódka Drużyńska - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Solecki Franciszek - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Solecki Kazimierz - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Solecki Piotr - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Solecki Stanisław - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Solecki Wincenty - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Solski Tomasz - Jazienica Polska - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sołtys Bazyli - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sołtys Eugeniusz - Kupcze - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Sołtys Tomasz - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sołtys Włodzimierz - Kupcze - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Sommerstein Dawid Żyd - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Soroka Emilia - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Soroka Jan - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sosińska Zofia - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Sosnowska Katarzyna - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sosnowska Maria - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Sosnowski Aleksy - Grabowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Spodarek Ewa - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Spodarek Maria - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Stachowicz Kazimierz - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Stachowicz Stefan - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Stachurski X, nauczyciel - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Starzyński Grzegorz - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Staszkiewicz Janina - Uhryń - gm. Kolędziany -
Staszkiewicz Janina - Uhryń - gm. Kolędziany -
Staszków Dominik l.45 - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Stefaniuk Jan - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Stopnicki X - Czanyż - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Stopnicki, brat IIUkraińcy, odmówili zabicia swojej matki - Polki - Czanyż - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Stożek X mężczyzna - Zalesie - gm. Kolędziany -
Stršg Michał - Białokiernica - gm. Olejów - pow. Zborów
Stršg Stefan - Białokiernica - gm. Olejów - pow. Zborów
Strońska Kazimiera z domu Mróz, lat 33 - Jarczowce - gm. Jezierna - pow. Zborów
Strzyżewska Julia - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Suchecka ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Suchecki ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Suchowolski Jan - Czerkawszczyzna - gm. Jagielnica Stara - pow. Czortków
Surdej Józef - Bartoszówka - gm. Połowce - pow. Czortków
Surmiński ?, lat 50 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szandała Anna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szandała Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szandała Katarzyna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szaryńska ?, córka Wasyla - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szaryńska ?, córka Wasyla - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szaryńska ?, synowa wasyla - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szaryńska ?, żona Wasyla - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szaryńskai/a ?, wnuk Wasyla - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szaryńskai/a ?, wnuk Wasyla - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szaryński Wasyl - Seretec - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szatkowska Anna w 8 m. cišży - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szatkowska Brobisława - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szatkowski Antoni - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szatkowski Eugeniusz s. Anny l.4 - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szatkowski Franciszek - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szczepańska Anna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szczepański Ludwik - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szczepański Tomasz - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szczepański Władysław - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szczęsny Kazimierz l.40 - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Szczęsny Władysław l. 55 - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Szczur Jakub - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Szczur Maria - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Szefer Aleksander l. 45 - Zalesie - gm. Kolędziany -
Szeliga Anna, żona Macieja, lat 60 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szeliga Bronisława, lat 35 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szeliga Eugenia, lat 35 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szeliga Maciej, lat 70 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szeliga Mikołaj, lat 50 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szeliga Tekla, lat 45 - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szeremeta (Ukrainiec) - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szeremeta Franciszka l. 80 - Adamy - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Szeremeta, żona (Polka) - Białogłowy - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szewczuk Maria - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szewczuk Maria II - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szewczyk Adam l. 17 - Koœciuszkówka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
Szewczyk Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szkanny Anna, żona Jana - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szkanny Jan - Reniów - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Szpilberg Fabisz - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Szpilberg Lejba - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Szpilberg Szmiła - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Szpilberg ż. Lejby - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Szputko Kazimierz - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sztagran Michalina - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Sztybel Anastazja - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Sztybel Andrzej - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Szweczuk Jan II - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Szwedzińska X z domu Czapor - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Szwedziński x l. 27 - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Œliwiński Antoni, leœniczy - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Œmiechura Bronisława l. 82 - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Œwištkiewicz Maria, lat ok.. 22 - Białokiernica - gm. Olejów - pow. Zborów
Œwidro ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Œwidro ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Œwidro ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Œwidro ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Œwięs Agnieszka - Turki - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Œwięs Jan - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Œwięs Maria - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Œwięs Maria l.30 - Adamy - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Œwięs Stanisława - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Œwięs StanisławJan - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Tataryn Paulina za odmowę œwiadczeń dla UPA - Dolina - gm. Jagielnica Miasto - pow. Czortków
Tataryn Wasyl , Ukrainiec - Dolina - gm. Jagielnica Miasto - pow. Czortków
Terlecka - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
terlecki dziecko II - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Terlecki I…? - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Terlecki II - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Terlecki, dziecko I - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Tobiasz , rodzina 6 osób - Szwajkowce - gm. Kolędziany -
Tomków Stefania - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Tršbajło Grzegorz ur.1894r.s.Łukasza i Anastazji - Batiatycze - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Trembulak Stanisław, lat 34 - Olejów - gm. Olejów - pow. Zborów
Trembulak Władysław - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Trojan Agata - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Trojan Anna - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Trojan Stanisław - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Trojan Tomasz - Wierzblany - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Trojanowski Mieczysław - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Trojanowski Mieczysław - Derewlany - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Tryliński Paweł l. 16 z AK - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Turecki ? - Hukałowce - gm. Hukałowce - pow. Zborów
Twardochleb Bolesław - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Twardochleb X - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Twardochleb X - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Twardochleb XIII - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
Tymków Piotr - Słobódka Drużyńska - gm. Dżuryn - pow. Czortków
Tyszecki Karol - Olejów - gm. Olejów - pow. Zborów
Wajda ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Wajda ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Wajda ? - ZałoŸce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Walków ? Babcia - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Walków Kazimierz - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Walków Maria - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Walków Michalina - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Walków Stanisław - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wałkówna Danuta - Skorodyńce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wańkowski Franciszek - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Warczewski Marian - Uhryń - gm. Kolędziany -
Warczewski Marian l. 20 - Milatyn Nowy - Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Wardyński Stanisław l. 18 - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Wawruch Stanisłšw - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Wawruch Władysław - Neterpińce - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Wawrykiewicz Kazimierz - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Wawrykowicz x - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Wšsowicz Józef - Zalesie - gm. Kolędziany -
Werbowiak Dionizy l. 16 z AK - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Wernikowski Ignac
y - Milowce - gm. Ułaszkowce - pow. Czortków
Wielgosz Anna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wielgosz Katarzyna - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wielgosz Kazimierz - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wielgosz Maria - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wielgosz Michał - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wierzbicki Jan - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Wierzbicki Mikołaj - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Wierzbicki Stefan l. 18 - Nagórzanka - gm. Biała - pow. Czortków
Wilk Hanna - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Wilk Helena l. 12 - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Wilk Maria - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Wiœliński Władysław - Maziarnia Wawrzkowa - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Władika Anna - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Wojcieszek Jan - Milowce - gm. Ułaszkowce - pow. Czortków
Wojczuszyn Jan - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wojczyszyn c. Jana - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wojczyszyn Emilia - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wojczyszyn Stanisław - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wojczyszyn Tadeusz - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wojtyński Józef - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Wolański Czesław - Nagórzanka - gm. Biała - pow. Czortków
Wolański Wojciech, lat 55 - Olejów - gm. Olejów - pow. Zborów
Wołoszyn Anastazja - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Wołoszyn Jakub - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Wołoszyn Jan - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Wołoszyn Stanisław - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Wołoszyn Władysław - Czerkawszczyzna - gm. Jagielnica Stara - pow. Czortków
Wołowiec X - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
WoŸna Michalina - Kolędziany - gm. Kolędziany - pow. Czortków
WoŸna Zofia - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
WoŸniacki Leon l. 30 - Milatyn Nowy - Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
WoŸniacki Wincenty - Uhryń - gm. Kolędziany -
WoŸny -a? Franciszka c. Franciszka - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
WoŸny Franciszek - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Wójcik Aleksandra - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Wójcik, s. Aleksandry, niemowlw kilkudniowe - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Wyranowski Jan - Warchoły - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Zaborniak Jan - Wolica Derewlańska - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Zaborniak Jerzy - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Zaborniak Józef - Sokole - gm. Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Zacharasiewicz x - Połowce i Połowce - kolonia - gm. Połowce - pow. Czortków
Zaleska ?, lat 79 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Zaleska Katarzyna, lat 45 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Zaleska Rozalia, lat 65 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Zalewska Stefania, lat 18 - Milno - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Zalewski Paweł - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Zalewski Władysław - Hnidawa - gm. Olejów - pow. Zborów
Zaręba Józef - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Zaręba Włodzimierz - Lisko - gm. Milatyn Nowy - pow. Kamionka Strumiłowa
Zatopek x - Gawliki - gm.Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Zatylny Dominik s.Tomasza l.17 - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Zatylny Stanisław s.Karola - Biały Potok zamordowano we wsi Byczkowce - gm. Białobożnica - pow. Czortków
Zatylny Stanisław s.Karola - Byczkowce - gm. Byczkowce - pow. Czortków
Zawadzki Maciej - Gontowa - gm. ZałoŸce - pow. Zborów
Zawalij ….4 osoby, Ukrainiec , żona i 2 dzieci - Adamy - gm.Grabowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Zawierucha Aleksy - Jabłonówka - Polska i Ruska - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Zawirucha .. X , Ukrainiec - Wołczkowce - gm.Hukowce - pow. Zborów
Zawirucha ? - Troœcianiec Wielki - gm. Olejów - pow. Zborów
Zielińska Barbara - Koœciuszkówka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
Zielińska Pelagia, lat 45 - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Zieliński Kazimierz - Koœciuszkówka - gm. Pauszówka - pow. Czortków
Zimochowska . Leœniczego - Różanka - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Zimochowski X leœniczy - Różanka - gm. Kamionka Strumiłowa - pow. Kamionka Strumiłowa
Zioberek Jan - Bogdanówka - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Zjawin Antoni - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Zjawin II X - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Zjawin Kazimierz - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Zjawin Stanisław - Chomiakówka - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Zjawin X - Jagielnica - gm. Jagielnica - pow. Czortków
Zubik Szymon - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Żołeński Jan - Sielec Bieńków - gm. Dobrotwór - pow. Kamionka Strumiłowa
Żołtański ?, lat 19 - Bohutyn - gm. Bogdanówka - pow. Zborów
Żołtyńska X, żona - Budki Nieznanowskie - gm. Nieznanów - pow. Kamionka Strumiłowa
Żołtyński X - Budki Nieznanowskie - gm. Nieznanów - pow. Kamionka Strumiłowa
Żółtaniecka x, Ukrainka, rozpoznała napastników - Busk - gm. Busk - pow. Kamionka Strumiłowa
Żydzi 50 osób NN - Kosów - gm. Kosów - pow. Czortków
Żydzi NN 58 osób - Czortków - miasto - - pow. Czortków
Żyłan Aleksander - Zborów - gm. Zborów - pow. Zborów

Sporzšdzona 18 listopad 2008 r.


 

21.01.09

LISTA ZAMORDOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE TARNOPOLSKIM przez Ukraińskich nacjonalistów zawiera nazwisko mojego dziadka (NOWICKI) który miał na imię Władysław. Na tej liœcie brak jego imienia. Jest w tym miejscu znak X. Wraz z moim ojcem Bolesławem doszliœmy do tego po miejscowoœci i gminie.
Tomasz Nowicki
syn Bolesława Nowickiego, wnuk Władysława Nowickiego ,ojciec Wojciecha Nowickiego

 

21,06,09

Odnalazłem informację o swoim dziadku, Ignacym Wernikowskim, 
zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów we wsi Milowce. 
Pragnę dodać, że razem z moim dziadkiem zginęła również moja babcia, 
Katarzyna Wernikowska.
Sławomir Wernikowski

 

 

 

 

 

Copyright ©2008 Janusz Stankiewicz