FILIPCZAK  Henryk Jan  

 


 

Henryk Jan FILIPCZAK („Faja”) syn Jana i Michaliny z Dylewskich urodził się 15.12.1919 r. w Grójcu. Działalność konspiracyjną Henryka Filipczaka opisał Henryk Świderski w swojej książce pt. „Okupacja i konspiracja w obwodzie Grójec-„Głuszec” w latach 1939-1945”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989. Oto cytaty z książki: 
- str. 96: „W ciągu pierwszego roku konspiracji skupiono się głównie na tworzeniu „trójek”
i „piątek”, podstawowych komórek podziemnego wojska. Organizatorem jednej 
z pierwszych „piątek” w Grójcu był podchor. łączn. Henryk Filipczak („Faja”)”
- str. 139: „Bardzo ważną rolę w awizowaniu akcji zrzutowych odgrywała placówka łączności obwodu Grójec-„Głuszec” mieszcząca się w Grójcu. Kierował nią, do czasu aresztowania na początku 1944 roku, podchor. łączn. Henryk Filipczak („Faja”).” 
- str. 172: „…., Henryk Filipczak („Faja”) i [….] szkolili młodzież grójecką w zakresie odbioru i nadawania tekstów alfabetem Morse’a.”

Henryk Filipczak aresztowany na początku 1994 i osadzony na Pawiaku, skąd 24.05.1944 został wysłany transportem i osadzony w obozie Stutthof w dniu 25.05.1944 przez Sipo Warschau (I-IIB-10 Lista transportowa więźniów - Muzeum Stutthof). W obozie otrzymał numer 36 102 jako więzień polityczny. Zginął w dniu 26.07.1944 r. (I-III-4337 Akta personalne więźnia – Muzeum Stutthof). 

Chciałabym również dodać, że Jan Filipczak (również więzień Pawiaka - lista na Pana stronie internetowej) nie był ojcem Henryka. Nie jest mi znane pokrewieństwo Jana i innych osób z tej listy noszących nazwisko Filipczak.
Henryk FILIPCZAK miał młodszego brata Jerzego i siostrę Jolantę, zaś Jan Filipczak (ojciec Henryka) miał brata Franciszka (zmarł w 1934 r.) i siostrę Walentynę. 

informacja przekazana przez Panią Annę Janota w dn. 4.06.2008 r. 

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"