FITAS Edward   

 


ur.  23.09.1920 r.  w Warszawie; syn Władysława i Franciszki


W archiwum rodzinnym posiadam oryginalne świadectwo o ukończeniu Szkoły starszych przysposobienia wojskowego radiotelegraficznego w Łodzi w latach 15.09.1936 do 27.03.1938r. 

Był to rodzony brat mojej stryjenki Alicji Fitas Tumulczuk, uczestniczki powstania warszawskiego, która zmarła w 1951 r. w Białymstoku (pochowana na cmentarzu farnym).

 Zginął 13.01.1944 r. w Warszawie na Górczewskiej w ruinach getta

 

informacja przekazana przez Panią Annę Waszkiel w dn. 20.09.2006 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"