KACZYŃSKI  Zdzisław   Mój stryj Zdzisław Kaczyński ur 17.04.1920r.złapany 19.06.1943r i osadzony na Pawiaku. 06.08.1943r wywieziony do Oświęcimia gdzie otrzymał numer 135664, następnie karny transport 09.09.1944r.do Buchenwaldu numer 87950 

 

informacja Henryk Kaczyński  z dn. 07.03.2011 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"