KARPOWICZ  Bohdan   

 

Urodził się  w Warszawie dn. 07.05.1925r..

Uczeń Gimnazjum.

Bohdana z bratem oraz ojcem Stefanem wywieziono 31.01.1941r do Oświęcimia.

Nr. obozowy 9794, data śmierci nieznana.

 

informacja przekazana przez Pana Tomasza Karpowicza w dn.20.10.2006 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"