KARPOWICZ  Jan   

 

Urodził sie  w Grajewie dn. 20.04.1920r. 

Studiował na Politechnice. Jan był zaangażowany w ruch oporu, a w czasie rewizji znaleziono
ulotki, dlatego aresztowano całą rodzinę.

Jana z bratem oraz ojcem Stefanem wywieziono 31.01.1941r do Oświęcimia.

 

Nr. obozowy  9792  student, Polak - polityczny

Zmarł 15.11.1941r.

 

informacja przekazana przez Pana Tomasza Karpowicza w dn.20.10.2006 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"