KARPOWICZ  Zofia   

 


Żona Stefana , aresztowana z całą rodziną 14.01.41 .
Wywieziona 22.09.41 do Ravensbruck. Stamtąd wydobyta przez misję PCK do Szwecji.
Po wojnie była nauczycielką w niższych klasach szk. podstawowej.

Zmarła  1970 r. w Warszawie.

 

informacja przekazana przez Pana Tomasza Karpowicza w dn. 23.10.2006 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"