LANGDA Feliks   


syn Szczepana i Józefy
Urodzony dnia 10 maja 1900 roku w Warszawie.


Zamieszkały w Warszawie. Z zawodu urzędnik ubezpieczeniowy pracujący w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.
Żonaty, dwoje dzieci.
Aresztowany dnia 23 października 1942 roku, osadzony w więzieniu na Pawiaku. Dnia 17 stycznia 1943 roku wywieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku, numer więźniarski 3567. Dnia 30 marca 1943 roku przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, numer więźniarski 11733. W obozie więziony do wyzwolenia obozu w kwietniu 1945 roku. Wrócił do Warszawy. 

Zmarł dnia 27 lipca 1976 roku w Warszawie.

 

 

informacja przekazana przez Pana Eugeniusza Langda w dn. 16.08.2006 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"