LANGIEWICZ  Jan Michał   


LANGIEWICZ Jan Michał (8.6.1905 - 11.1.1985)
Ur. w Opinogórze, pow. Ciechanów, syn Władysława i Stanisławy Konstancji z domu Goryńska. W czasie okupacji był kierownikiem tajnego Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Prusa przy ul. Jasnej 10 w Warszawie. Na terenie tej tajnej szkoły za sprawą Langiewicza znalazło schronienie wiele osób narodowości żydowskiej. Jan Michał Langiewicz został aresztowany 25 kwietnia 1944 roku wraz z Janem Pawłowskim (15.1.1920) i Zbigniewem Seroczyńskim (24.4.1926 - 4.7.1944) i osadzeni na Pawiaku. 24 maja 1944 roku został wywieziony do obozu Sztutthof (nr obozowy 35844), gdzie przebywał do chwili wyzwolenia. Po wojnie na przełomie lat 1960/1970 był dyrektorem Liceum im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie. Był również działaczem społecznym i szanowanym obywatelem tego miasta. Należał do Towarzystwa Przyjaciół Żyrardowa (w 1972 roku był członkiem zarządu). Za pomoc i ratowanie Żydów został uhonorowany (1981) \"Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata\". Życie Żyrardowa nr 4 z dnia 24 stycznia 1985 roku zamieściło nekrolog o śmierci zasłużonego dla kilku pokoleń nauczyciela, wychowawcy młodzieży, organizatora TON, działacza społecznego, dyrektora żyrardowskiego liceum - mgr Jana Michała Langiewicza.

Źródło:\"Życie Żyrardowa\" nr 4 z dnia 24 stycznia 1985
www.straty.pl
www.sprawiedliwi.org.pl/pl/cms/polscy-sprawiedliwi/.  

informacja przekazana przez Wiesław Brodecki w dn. 10.02.2012 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"