ŁYCHOWSKI  Tomasz   

 

Jestem synem Tadeusza i Gertrudy Łychowskich. 

Zostalem uwieziony razem z rodzicami, ale prawdopodobne ze względu na mój wiek - miałem wówczas 7 lat 
nie umieścili mnie na liście więźniów Pawiaka. 

Będąc w Warszawie w 1995r. ofiarowalem Muzeum Pawiaka kartkę świateczna, którą moje współwięźniarki z celi 25 na Serbii mi podarowały na Boże Narodzenie 1942r. 

Obecnie jestem emerytem w Rio de Janeiro i zajmuje sie malarstwem i poezja. 
Moje dwa ostatnie tomiki zostaly wydane przez UW i Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego. 

 

NOTA BIOGRAFICZNA
Łychowski Tomasz, ur. 26 IX 1934 w Nova Lisboa (Angola); poeta, malarz, tłumacz, działacz polonijny. Powrócił (1938) z rodzicami do Polski, by z nimi wyjechać (1949) do Brazylii. Był (1952-53) prezesem Koła Młodzieży Polskiej „Świetliki” w Rio de Janeiro. Ł. ukończył studia uniwersyteckie (filia Cambridge w Rio de Janeiro – jęz. angielski oraz Papieski Uniwersytet Katolicki w Rio de Janeiro – dydaktyka). Zajmował się nauczaniem jęz. angielskiego w wielu instytucjach (1965-91 w Instytucie Kultury Angielskiej (Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa), od 1968 w szkołach stanowych, od 1991 w Centrum Kultury Angielsko-Amerykańskiej (CCAA), od 1991 w federalnej szkole im. Piotra II). Pełnił (1971-90) funkcję dyrektora filii Instytutu Kultury Angielskiej, był (1973-77) sekretarzem lokalnym Uniwersytetu Cambridge w Rio de Janeiro. Od 1978 do 1990 był egzaminatorem tego uniwersytetu. Pracował (1976-87) jako specjalista od opracowywania programów szkolnych w Sekretariacie Stanowym do Spraw Nauczania i z ramienia tego sekretariatu był (od 1987 do 1992) odpowiedzialny za nauczanie religii w szkołach podlegających stanowi w Rio de Janeiro (dzielnice południowe miasta). Ł. był członkiem rady wydawniczej czasopisma publikowanego przez Instytut Kultury Angielskiej, a także odpowiedzialnym za Wydział literatury w Instytucie Brazylijskim Kultury Polskiej. Współpracował z czasopismem „Aproximações”, wydawanym przez szereg lat w Brazylii przez prof. Siewierskiego. Publikował artykuły w pismach polonijnych „Lud” (Kurytyba), „Głos Polski” (Buenos Aires), a także w miejscowych wydawnictwach („Jornal do Commércio”, „Tribuna de Petrópolis”, „Comunicações do ISER”, „Revista Cultura”). Wygłosił wiele odczytów na seminariach poświęconych jęz. angielskiemu w miejscowych uniwersytetach i instytucjach naukowych (Uniwersytet Stanu Rio de Janeiro, Papieski Uniwersytet Katolicki, Kolegium im. Piotra II, Instytut Kultury Angielskiej i inne). Uczestniczył w kongresach demokracji chrześcijańskiej (1957, São Paulo; 1962, Caracas; 1963, Strasburg). Jako delegat Towarzystwa „Polônia” wziął udział (1993) w I Kongresie Polaków Ameryki Łacińskiej, który miał miejsce w Argentynie i Urugwaju. W działalności społecznej, w życiu polonijnym w Towarzystwie „Polônia” przez ponad 30 lat pełnił różne funkcje w zarządzie. Był (1987) prezesem tej organizacji. Ł. Od 2002 do 2004 był prezesem BRASPOLu, sekcja Rio de Janeiro. Opublikował pracę The Functional-Notional and Cognitive Approach (1980) o nauczaniu jęz. angielskiego (wydana przez Stanowy Sekretariat do Spraw Kultury w Rio de Janeiro).
Malarstwo: udział w kilku wystawach zbiorowych i indiwidualnych. Fotolog: http://ubbibr.fotolog.com/tomaszlychowski/ 
Tomiki poezji: „Glimpses/Vislumbres” (angielsko/portugalski – 1996), „Voices/Vozes” (angielsko/portugalski – 1998), „Brisas/Powiewy” (portugalsko/polski – 2000), „Graniczne progi/Limiares de fronteira/Thresholds” (polsko/porgtugalsko/angielski – 2004). Ten ostatni został wydany przez CESLA UW. Spotkania promocyjne odbyły się w Warszawie, w Paryżu i w Londynie (maj 2004 r.) z udziałem autora. Tomik poezji „Encontros / Spotkania” (portugalsko/polski) wydany przez Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego i UW – w 2006r. Promocje odbyly się w Warszawie, w Londynie i w Rio de Janeiro.
Ł. Jest żonaty i ma 4 dzieci. Obecnie jest na emeryturze ale nadal pracuje jako tłumacz na języki polski i portugalski, pisze, maluje, udziela się społecznie i promuje kulturę polską w środowisku brazylijskim.
Archiwum Ks. Zdzisława Malczewskiego TChr. [Rio de Janeiro], Z relacji Tomasza Łychowskiego; Ankieta przeprowadzona przez autora w środowisku polonijnym w Rio de Janeiro w 1993; Z. Malczewski TChr., Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa 2000; Z. Malczewski TChr., Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro, Lublin 1995.
Zdzisław Malczewski

 

informacja przekazana przez Pana Tomasza Łychowskiego w dn. 04-05.07.2007 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"