NIDER - DICKMAN  Olga  


 

Olga Nider-Dickman (numer obozowy 7793) 

Urodziła się w 1914 roku w Mikulnicach koło Tarnopola. 

Kształciła się we Lwowie i tam spędziła młodość. Wybuch II wojny światowej zastał ją w Warszawie. Zgłosiła się do pracy w strukturach ZWZ. W 1941 roku została aresztowana z grupą konspiratorów i osadzona na Pawiaku w izolatce. Transportem 23 września 1941 roku wywieziono ją wraz z matką i siostrą do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Obozowa komórka konspiracyjna wytypowała ją na sztubowa, a następnie na blokową. Poczucie sprawiedliwości, odwaga, dobroć i szlachetność zyskały jej uznanie współwięźniarek. Zdolności organizacyjne i znajomość niemieckiego wykorzystywała do ratowania najsłabszych więźniarek. Nie sposób wyliczyć ile kobiet z Ravensbrück zawdzięcza jej życie. Wśród uratowanych znalazły się "króliki doświadczalne", dla których była więcej niż opiekunką i siostrą – najtroskliwszą matką. Za czynną postawę w obronie pokrzywdzonych wtrącono ja do bunkra, a potem skierowano do pracy w fabryce amunicji. Po wojnie Olga Dickman z Wandą Kiedrzyńska zorganizowała klub Ravensbrück w Warszawie. Podjęła tez idee pojednania polsko-niemieckiego nawiązując kontakt ze Stowarzyszeniem im. Maksymiliana Kolbego. Inicjatywą Olgi Dickaman było zorganizowanie na terenie byłego obozu w Ravensbrück Izby Pamięci polskich więźniarek w celi w bunkrze (osobiście, tuz po wojnie czyściła cele, teren pod murem, wynosiła cegły i kamienie). Była zaangażowana w ufundowanie tablicy pamiątkowej , którą Ojciec Święty poświęcił w katedrze św. Jadwigi w Berlinie w czerwcu 1996r. Niestety Olga Dickamnn już tego nie doczekała. 

Zmarla 12 lipca 1996 roku.

 

informacja przekazana przez Pana Janusza Tejcherta w dn. 17.05.2007 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"