OLESIK Ryszard   

syn Walentego i Stefanii.
Urodzony dnia 18 lutego 1922 roku w Warszawie.


Zamieszkały w Warszawie, uczeń.
Aresztowany dnia 1 maja 1941 roku za działalność konspiracyjną. Więziony na Pawiaku. Skazany na karę śmierci. Dnia 24 lipca 1941 roku osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, numer więźniarski 18546. 

Zmarł w obozie w dniu 18 października 1941 roku.

 

 

informacja przekazana przez Pana Eugeniusza Langda w dn. 16.08.2006 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"