OLESIK Stefania   


córka Jana i Józefy Przychodzkich.
Urodzona 17 czerwca 1899 roku w Szczęśliwicach k/ Warszawy.

Zamieszkała w Warszawie. Z zawodu kupiec.
Mężatka, troje dzieci.
Aresztowana w dniu 1 maja 1941 roku w związku z działalnością konspiracyjną syna (kolportaż gazetek). Więziona na Pawiaku. Skazana na karę śmierci. Dnia 10 września 1941 roku wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck. Przybyła do obozu dnia 12 września 1941 roku, numer więźniarski 7778. Uratowana na skutek akcji hr. Folke Bernadotte (Szwecki Czerwony Krzyż) dnia 25 kwietnia 1945 roku i przewieziona do Szwecji. Do Polski wróciła dnia 15 września 1945 roku i zamieszkała w Warszawie. 

Zmarła dnia 12 sierpnia 1991 roku w Warszawie.

 

 

informacja przekazana przez Pana Eugeniusza Langda w dn. 16.08.2006 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"