OLSZEWSKI  Zbigniew Wojciech  


OLSZEWSKI Zbigniew Wojciech (13.3.1919 - 2.4.1941)
Ur. w Ciechanowie, syn Jerzego Michała (dyrektora banku w Ciechanowie) i Janiny Stanisławy z domu Brodkiewicz. W 1938 roku otrzymał świadectwo dojrzałości w Państwowym Liceum im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Po maturze rozpoczął studia w Warszawie, gdzie zastał go wybuch wojny i okupacja. Wiosną 1940 roku aresztowany i osadzony na Pawiaku. 2 maja 1940 roku wywieziony do Sachsenhausen i następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego Mauthausen Gusen (nr obozowy 2995). Zamordowany 2 kwietnia 1941 roku. Urna z jego prochami została złożona w grobie rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym w Ciechanowie.

Źródło: ASC par. Ciechanów nr aktu ur. 197/1919 Ciechanów
E. Lewandowski, Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, Ciechanów 2005
B. Umińska, Karty z dziejów Ciechanowa 1939-1945, Ciechanów 2009, s.93
www.straty.pl  .  

informacja przekazana przez Wiesław Brodecki w dn. 11.02.2012 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"