PANKOWSKA  Jadwiga  


PANKOWSKA Jadwiga (11.6.1905 - 26.7.1944), ur. w Ciechanowie, córka Albina i Justyny z domu Mroczkowska. W latach 1918-1924 uczęszczała na Pensję Żeńską w Ciechanowie. Po zdaniu małej matury wyjechała do Torunia, gdzie ukończyła Seminarium Nauczycielskie. Początkowo zatrudniła się do pracy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Później pracowała w Warszawie. Była sekretarką Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Adama Loreta. W czasie okupacji należała do ZWZ/AK ps. \"Jolanta\". W stopniu porucznika pracowała w Sztabie Komendy Głównej jako Kierownik Działu Szyfrów i Działu Awansów i Odznaczeń. Aresztowana przez Gestapo latem 1943 roku. Po przesłuchaniach na Szucha osadzona na Pawiaku. 26.07.1944 roku rozstrzelana w ruinach getta.

Źródło: ASC par. Ciechanów nr aktu ur. 196/1905 Ciechanów
B. Umińska, Karty z dziejów Ciechanowa 1939-1945, Ciechanów 2009, s.94
www.straty.pl.  

informacja przekazana przez Wiesław Brodecki w dn. 10.02.2012 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"