ŚMIETANKA  Eugeniusz Mirosław   


ŚMIETANKA Eugeniusz Mirosław (13.10.1912 - 1941)
Ur. we wsi Bardonki, pow. Ciechanów, syn Eugeniusza i Natalii Janiny z domu Krzywicka. W 1932 roku otrzymał świadectwo dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. W latach 1932/1933 odbył służbę wojskową na VIII Kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Na praktyki skierowany do 8 Pułku Artylerii Lekkiej w Płocku. Następnie studiował rolnictwo na Wydziale Rolnym SGGW w Warszawie. W 1936 roku po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych został mianowany ppor. rez. art. (ppor. starszeństwo z dniem 1-go stycznia 1936). Jako oficer brał udział w kampanii wrześniowej. Po klęsce wrześniowej uniknął niewoli i przebywał na terenie Warszawy. W 1940 roku w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach został aresztowany i osadzony na Pawiaku. 21 września 1940 roku wywieziony do Oświęcimia (nr obozowy 4873), gdzie wiosną 1941 roku został zamordowany.


Źródło: ASC par. Ciechanów nr aktu ur. 369/1912 Bardonki
E. Lewandowski, Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, Ciechanów 2005
J. Łukasiak, Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kąckiego, Pruszków 2000, s.89, 253
Awanse Oficerskie w WP 1935-39, s.170
B. Umińska, Karty z dziejów Ciechanowa 1939-1945, Ciechanów 2009, s.101    

informacja przekazana przez Wiesław Brodecki w dn. 10.02.2012 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"