ZANOWA  Teresa  


Zanowa Teresa z domu Dowgiałło (numer obozowy 11272) urodziła się w 1884 roku w majątku rodzinnym Dukszty w powiecie brasławskim na Litwie.

 


Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Blisko związana z kompozytorem Karolem Szymanowskim. Teresa Zanowa poślubiła w 1901 r. Tomasza Zana, wnuka filarety "Promiennego", przyjaciela Adama Mickiewicza. Była  starannie wykształcona, poliglotka, grała na fortepianie, wielka patriotka, P.O.W. -czka, działaczka społeczna, odznaczona Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości. W czasie okupacji działała w ZWZ-AK, pseudonim "Anna" i "Mszaryna". Aresztowana w 1941 roku przez Gestapo, więziona na Pawiaku, wywieziona 31 maja 1942r. do Ravensbrück. We wspomnieniach więźniarek zachowała się jako ta , która potrafiła zawiązać przyjazną współpracę z więźniarkami Rosjankami i jako ta, która deklamowała współwięźniarkom z pamięci całego "Pana Tadeusza". 

Zmarła w Ravensbrück na bloku numer 11, w lutym 1945 roku na flegmonę czyli ropne zapalenie skóry.

informacja przekazana przez Pana Janusza Tejcherta w dn. 23.11.2006 r.

POWRÓT NA STRONĘ "Więźniowie Pawiaka"