powrót do strony początkowej

 WYWIEZIENI do SACHSENHAUSEN

 

Nazwisko i imię Data wywózki
Adamczak Józef 2.05.1940
Adamczyk Franciszek 2.05.1940
Adamski Eugeniusz 2.05.1940
Albrecht Andrzej 2.05.1940
Altmajt Abram 2.05.1940
Amacho Maciej 2.05.1940
Ambroziewicz Lucjan 2.05.1940
Andysz Jan 2.05.1940
Arciszewski Wiktor 2.05.1940
Arszeniak Władysław 2.05.1940
Artysiewicz Leonard 2.05.1940
Azel Franciszek 2.05.1940
Backel Bogdan Władysław 2.05.1940
Bakon Edward 2.05.1940
Baleja Jan 2.05.1940
Barański Józef 2.05.1940
Barowiecki Mieczysław 2.05.1940
Barszczewski Józef 2.05.1940
Bartoszewicz Antoni 2.05.1940
Beczułka Jakub 2.05.1940
Bednarczyk Jerzy 2.05.1940
Bednarski Józef 2.05.1940
Berdziński Zdzisław 2.05.1940
Berholc Mieczysław 2.05.1940
Bertoni Tadeusz 2.05.1940
Będkowski Feliks 2.05.1940
Będkowski Jan 2.05.1940
Białorudski Edward 2.05.1940
Bibuła Zygmunt 2.05.1940
Biedrzycki Stefan 2.05.1940
Biliński Zygmunt 2.05.1940
Bilski Antoni 2.05.1940
Błeszczyński Stanisław 2.05.1940
Bobowski Marian 2.05.1940
Bochenek Stefan 2.05.1940
Bocheński Tadeusz 2.05.1940
Bodych Kazimierz 2.05.1940
Bogdal Maksymilian 2.05.1940
Bognowski Antoni 2.05.1940
Bogumił Stanisław 2.05.1940
Borecki Henryk 2.05.1940
Borenstein Abram 2.05.1940
Boruc Bolesław 2.05.1940
Boruciński Stefan 2.05.1940
Borzęcki Marian 2.05.1940
Brajer Edward 2.05.1940
Brandt Henryk 2.05.1940
Branicki Czesław 2.05.1940
Braun Janusz 2.05.1940
Brenda Ignacy 2.05.1940
Brinbaum Szaja 2.05.1940
Bronisz Zdzisław 2.05.1940
Bronstein Pinkus 2.05.1940
Bronz Stanisław 2.05.1940
Brydz Stanisław 2.05.1940
Brykman Chaim 2.05.1940
Brzeski Tadeusz 2.05.1940
Brzeziński Narcyz 2.05.1940
Buchen Klemens 2.05.1940
Buczek Bronisław 2.05.1940
Budzyński Stanisław 2.05.1940
Bukarz Wacław 2.05.1940
Burdziński Witold 2.05.1940
Burkacki Romuald 2.05.1940
Burkowski Rudolf 2.05.1940
Bursche Alfred 2.05.1940
Bursche Edmund 2.05.1940
Bursche Teodor 2.05.1940
Burzyński Jan 2.05.1940
Buze Leon 2.05.1940
Buze Zygmunt 2.05.1940
Byczkowski Stefan 2.05.1940
Celej Stanisław 2.05.1940
Cendrowski Władysław 2.05.1940
Cetys Zygmunt 2.05.1940
Chajke Leon 2.05.1940
Chęciński Antoni 2.05.1940
Chociszewski Marian 2.05.1940
Cholewa Kazimierz 2.05.1940
Cholewicki Franciszek 2.05.1940
Chomentowski Bohdan 2.05.1940
Chrobutowski Czesław 2.05.1940
Chromecki Tadeusz 2.05.1940
Chwat Stanisław 2.05.1940
Chybiński Henryk 2.05.1940
Cichocki Albin 2.05.1940
Cichończyk Bronisław 2.05.1940
Ciesielski Andrzej 2.05.1940
Ciesielski Jan 2.05.1940
Cieśliński Stefan 2.05.1940
Cohn Cezar 2.05.1940
Cukiermam Abram 2.05.1940
Cybichowski Jerzy 2.05.1940
Cygan Kazimierz 2.05.1940
Czapczyk Henryk, ks. 2.05.1940
Czarnecki Aleksander 2.05.1940
Czarnecki Alfred Edward 2.05.1940
Czechowski Władysław 2.05.1940
Czechowski. Teodor 2.05.1940
Czemski Aleksander 2.05.1940
Czepiński Witold 2.05.1940
Czernikowski Władysław 2.05.1940
Czerwiński Kazimierz 2.05.1940
Czetwertyński Jerzy 2.05.1940
Czopiga Edmund 2.05.1940
Czostek Aleksander 2.05.1940
Czyżewski. Lucjan 2.05.1940
Czyżkowski Stefan 2.05.1940
Czyżychowicz Stanisław 2.05.1940
Daczkowski Mieczysław 2.05.1940
Danielewicz Roman 2.05.1940
Dawidowicz Moszek 2.05.1940
Dąbrowski Kazimierz 2.05.1940
Dąbrowski Stanisław 2.05.1940
Dąbrowski Stefan 2.05.1940
Dąbrowski Wacław 2.05.1940
Dembowski. Eugeniusz 2.05.1940
Detkens Edward, ks. 2.05.1940
Dmowski Eugeniusz 2.05.1940
Dobrowolski Jan 2.05.1940
Dobrowolski Mieczysław 2.05.1940
Dobrzyński Janusz 2.05.1940
Dolat Feliks 2.05.1940
Dominiak Johannes 2.05.1940
Dominilkowski Antoni 2.05.1940
Dopierała Zygmunt 2.05.1940
Doroszewski Stanisław 2.05.1940
Dorożyński Jerzy 2.05.1940
Draganiak Józef 2.05.1940
Draganiak Mieczysław 2.05.1940
Drapella Jerzy 2.05.1940
Drews Antoni 2.05.1940
Drews Jan 2.05.1940
Drużyński Jan 2.05.1940
Drygalski Julian 2.05.1940
Duchiński Marian 2.05.1940
Duchowicz Edmund 2.05.1940
Duda Stefan 2.05.1940
Dukaczewski. Jan 2.05.1940
Dworakowski Jan 2.05.1940
Dygnarowicz Władysław 2.05.1940
Dylewski Aleksander 2.05.1940
Dyrlacz Józef 2.05.1940
Dyszkiewicz Jan 2.05.1940
Dyttus Kazimierz 2.05.1940
Dziekoński Tadeusz 2.05.1940
Dzierżanowski Henryk 2.05.1940
Edelbaum Paul 2.05.1940
Eisenmessel Izrael 2.05.1940
Ejrusporn Czesław 2.05.1940
Elbaum Pinkus 2.05.1940
Faliszewski Tadeusz 2.05.1940
Farina Beret 2.05.1940
Faszcza Lech 2.05.1940
Fedorowicz Eugeniusz 2.05.1940
Fedorowicz Ryszard 2.05.1940
Fefer Józef 2.05.1940
Feist Władysław 2.05.1940
Ferenc Czesław 2.05.1940
Fernebok Leon 2.05.1940
Figat Henryk, ks. 2.05.1940
Filipczak Franciszek 2.05.1940
Florczyk Józef 2.05.1940
Franich Jan 2.05.1940
Frączkowski Jan 2.05.1940
Fredyk Stefan 2.05.1940
Fronc Edward 2.05.1940
Fuks Abram 2.05.1940
Gała Stanisław 2.05.1940
Gałczyński Antoni 2.05.1940
Ganczar Józef 2.05.1940
Garbusiński Jerzy 2.05.1940
Gawdziński Piotr 18.06.1941
Gąsior-Zegolski Mieczysław 2.05.1940
Gdowski Andrzej 2.05.1940
Gieleczyński. Stanisław 2.05.1940
Gierzyński. Józef 2.05.1940
Gilar Edward 2.05.1940
Giżycki Lucjan 2.05.1940
Glaziński Włodzimierz 2.05.1940
Glinka Franciszek 2.05.1940
Glinka Tadeusz 1.07.1941
Gliwa Marian 2.05.1940
Głażewski Henryk 2.05.1940
Głowacki Marian 2.05.1940
Gogol Michał 2.05.1940
Golba Walenty 2.05.1940
Goldberg Szmul 2.05.1940
Goldfeder Menaszel 2.05.1940
Golik Staniisław 2.05.1940
Gołąbek Stanisław 2.05.1940
Gołębiowski Stanisław 2.05.1940
Gontarczyk Bronisław 2.05.1940
Gorzechowski. Jan 2.05.1940
Gosiewski Jan 2.05.1940
Gotlieb Szlama 2.05.1940
Gozdan Feliks 2.05.1940
Górny Bolesław 2.05.1940
Górski Józef 2.05.1940
Grabowski Edmund 2.05.1940
Graczykowski Feliks 2.05.1940
Gralewski Jerzy 2.05.1940
Gralik Zygmunt 2.05.1940
Granbard Maks 2.05.1940
Greffkowicz Zygmunt 2.05.1940
Grochowski Zygmunt 2.05.1940
Grodecki Antoni 2.05.1940
Grodzki Kazimierz 2.05.1940
Grosman Szmerel 2.05.1940
Gross Józef 2.05.1940
Grydzewski Tadeusz 2.05.1940
Gryglaszewski Władysław 2.05.1940
Grzegorczewski Zygmunt 2.05.1940
Grześkowiak Stefan 2.05.1940
Grzybowski Mieczysław 2.05.1940
Guzik Kazimierz 2.05.1940
Guzowski Ryszard 2.05.1940
Gwara Stanisław 2.05.1940
Haarich Karal 2.05.1940
Habetin Czesław 2.05.1940
Halpern Henryk 2.05.1940
Haman Gotlieb 2.05.1940
Harfliński Zygmunt 2.05.1940
Hausner Stanisław 2.05.1940
Heller Josek 2.05.1940
Hertz-Łukomski. Zygmunt 2.05.1940
Hetmanowski. Julian 2.05.1940
Hiezopolitański Antoni 2.05.1940
Hirsch Mieczysław 2.05.1940
Hochtkopf Meyloch 2.05.1940
Hofrychter Icek 2.05.1940
Hotyński Marian 2.05.1940
Ichewicz Zygmunt 2.05.1940
Inowłocki  ...zafa 2.05.1940
Iwańczyk Andrzej 2.05.1940
Jabłonowski Marian 2.05.1940
Jabłoński Bronisław 2.05.1940
Jabłoński Zygmunt 2.05.1940
Jacak Czesław 2.05.1940
Jacak Mieczysław 2.05.1940
Jagiełło Franciszek 2.05.1940
Jakubiak Kazimierz 2.05.1940
Jankowski Piotr 2.05.1940
Jankowski Sylwester 2.05.1940
Jankowski Wawrzyniec 2.05.1940
Januszek Stefan 2.05.1940
Jastrzębski Jan 2.05.1940
Jastrzębski Wiktor 2.05.1940
Jaszczołt Roman 2.05.1940
Jaśko Zdzisław 2.05.1940
Jaślan Kazimierz 2.05.1940
Jaworek Edmund 2.05.1940
Jesionowski Leon 2.05.1940
Jędrzejczak Jerzy 2.05.1940
Jędrzejewski Łukasz 2.05.1940
Jędrzejewski Ryszard 2.05.1940
Jędrzejewski Stanisław 2.05.1940
Jędrzejewski Stefan 2.05.1940
Jóźwicki Henryk Feliks 2.05.1940
Judenko Sergiusz 2.05.1940
Junczys Stefan 2.05.1940
Jurek Piotr 2.05.1940
Jurkiewicz Kazimierz 2.05.1940
Jurkowski Henryk 2.05.1940
Jurkowski Zygmunt 2.05.1940
Juseliewicz Bronisław 2.05.1940
Kaczmarczyk Julian 2.05.1940
Kaczorowski Jan 2.05.1940
Kaczorowski Jerzy 2.05.1940
Kalakis Alfred 2.05.1940
Kalinowkier Izaak 2.05.1940
Kalinowski Lucjan 2.05.1940
Kalinowski Wiesław 2.05.1940
Kalmacki Mieczysław 2.05.1940
Kalwaczyński Zygmunt 2.05.1940
Kanarek Szoel 2.05.1940
Kapelewski Leon 2.05.1940
Kapuślik Hersz 2.05.1940
Karczewski Mieczysław 2.05.1940
Karczmarowicz Feliks 2.05.1940
Karlicki Kazimierz 2.05.1940
Karlicki Piotr 2.05.1940
Karolicki Włodzimierz 2.05.1940
Karwoch Stanisław 2.05.1940
Kaupe Jerzy 2.05.1940
Kempfi Władysław 2.05.1940
Kędzierski Stanisław 2.05.1940
Kiciński Andrzej 2.05.1940
Kiełczyński Wacław 2.05.1940
Kiełtyba Jan 2.05.1940
Kierzkowski Stanisław 2.05.1940
Kierzkowski Zdzisław 2.05.1940
Klimas Władysław 2.05.1940
Knap Stanisław 2.05.1940
Kniaziołucki Leon 2.05.1940
Kociołek Nuchym 2.05.1940
Kokoszko Ryszard 2.05.1940
Kolbe Chaim 2.05.1940
Kołaczkowski Mieczysław 2.05.1940
Komuda Stanisław 2.05.1940
Kon Abram 2.05.1940
Kopeć Franciszek 2.05.1940
Kopeć Ryszard 2.05.1940
Kopka Bogusław 2.05.1940
Koprowicz Feliks 2.05.1940
Koralewicz Michał 2.05.1940
Korczyc Adam 2.05.1940
Korczyc Leon 2.05.1940
Korczyc Tadeusz 2.05.1940
Kosek Mieczysław 2.05.1940
Kostecki Jerzy 2.05.1940
Kosycarz Tadeusz 2.05.1940
Kotowicz Piotr 2.05.1940
Kotowicz Tadeusz 2.05.1940
Kott Mieczysław 2.05.1940
Kowal Julian 2.05.1940
Kowalczyk Stefan 2.05.1940
Kowalczyk Tadeusz 2.05.1940
Kowalski Antoni 2.05.1940
Kowalski Henryk I 2.05.1940
Kowalski Henryk II 2.05.1940
Kowalski Jan 2.05.1940
Kowalski Józef 2.05.1940
Kowalski Marian 2.05.1940
Kowalski Wacław I 2.05.1940
Kowalski Wacław II 2.05.1940
Kowalski Wacław III 2.05.1940
Koziański Zygmunt 2.05.1940
Kozieradzki Stanisław 2.05.1940
Kozłowski Edmund 2.05.1940
Kozłowski Hieronim 2.05.1940
Kozłowski Izrael 2.05.1940
Kozłowski Jan 2.05.1940
Kozłowski Lucjan 2.05.1940
Kozłowski Michał 2.05.1940
Kozłowski Stefan 2.05.1940
Krajkowski Władysław 2.05.1940
Krasiński Zygmunt 2.05.1940
Krentz Otton 2.05.1940
Kroczyński Piotr 2.05.1940
Kroft Tadeusz 2.05.1940
Królak Sylweriusz 2.05.1940
Król-Królik Józef 2.05.1940
Kruszewski Romuald 2.05.1940
Kryński Edward 2.05.1940
Krzyżanowski Stefan 2.05.1940
Krzyżanowski Wacław 2.05.1940
Kubaczewski Stanisław 2.05.1940
Kubiak Stanisław 2.05.1940
Kubicki Stefan 2.05.1940
Kucharski Zdzisław 2.05.1940
Kudelski Władysław 2.05.1940
Kuhn Józef 2.05.1940
Kukol Aleksander 2.05.1940
Kumiński Tadeusz 2.05.1940
Kurlanc Józef 2.05.1940
Kurowski Wacław 2.05.1940
Kurzyna Marian 2.05.1940
Kuszel Jerzy 2.05.1940
Kuszkowski Józef 2.05.1940
Kuszkowski Kazimierz 2.05.1940
Kuydowicz Henryk, ks. 2.05.1940
Kwapiszewicz Jan 2.05.1940
Kwiatkowski Łukasz 2.05.1940
Kwinto Stanisław 2.05.1940
Lamparski Karol 2.05.1940
Larecki Lucjan 2.05.1940
Laskowski Andrzej 2.05.1940
Lassman Edward 2.05.1940
Latko Tadeusz 2.05.1940
Lazwa Czesław 2.05.1940
Lederman Szymon 2.05.1940
Lejchert Zbysław. 2.05.1940
Lepianka Jan 2.05.1940
Lesiak Juliusz 2.05.1940
Lesiński Stefan 2.05.1940
Leszek Feliks 2.05.1940
Lewandowski Jerzy 2.05.1940
Lewandowski Stanisław 2.05.1940
Lewandowski Stefan 2.05.1940
Lewczyński Aleksander 2.05.1940
Lewental Stefan 2.05.1940
Lewicki Tadeusz 2.05.1940
Lewin Anszel 2.05.1940
Lewiner Icek 2.05.1940
Lewiner Moszek 2.05.1940
Lewiński Ducjan 2.05.1940
Lipszyc Lejb 2.05.1940
Lisel Andrzej 2.05.1940
Lubart Lejbuś 2.05.1940
Lubicki Władysław 2.05.1940
Lubowiński Mieczysław 2.05.1940
Łagocki Stanisław 2.05.1940
Łastowiecki Witold 2.05.1940
Łaśko Jan 2.05.1940
Łaśko Władysław 2.05.1940
Łęczycki Jerzy 2.05.1940
Łęski Czesław 2.05.1940
Łojek Stanisław 2.05.1940
Łukasiak Stanisław 2.05.1940
Łukasiewicz Bronisław 2.05.1940
Łukasik Wacław 2.05.1940
Łuniewski Mieczysław 2.05.1940
Łuszczewski Józef 2.05.1940
Łychowski Jędrzej 2.05.1940
Machon Zbigniew 2.05.1940
Maciejewski Adam 2.05.1940
Maciejewski Kazimierz I 2.05.1940
Maciejewski Kazimierz II 2.05.1940
Majchel Dawid 2.05.1940
Majorowicz Feliks 2.05.1940
Makowski Jan 2.05.1940
Makowski Jerzy 2.05.1940
Makowski Kazimierz 2.05.1940
Makowski Stanisław 2.05.1940
Malatyński Jan 2.05.1940
Malinowski Józef 2.05.1940
Malinowski Wincenty, ks. 2.05.1940
Maliszewski Piotr 2.05.1940
Małecki Jan 2.05.1940
Małecki Ksawery 2.05.1940
Małkowski Henryk 2.05.1940
Małkowski Janusz 2.05.1940
Mamza Franciszek 2.05.1940
Mangarten Abraham 2.05.1940
Maniewski Marian 2.05.1940
Mańkowski Bolesław 2.05.1940
Mańkowski Jerzy 2.05.1940
Mańkowski Marian 2.05.1940
Mańkowski Stanisław 2.05.1940
Mańkowski Władysław 2.05.1940
Marcińczak Andrzej 2.05.1940
Marcińczak Michał 2.05.1940
Marczyński Józef 2.05.1940
Maresek Zbigniew 2.05.1940
Marks Jan 2.05.1940
Markus Szaloma 2.05.1940
Marschal Karol 2.05.1940
Martini Tadeusz 2.05.1940
Maślak Wolf 2.05.1940
Matusiak Zygmunt 2.05.1940
Matyja Stanisław 2.05.1940
Mazurkiewicz Witold 2.05.1940
Mazurkiewicz Zbigniew 2.05.1940
Mejsner Józef 2.05.1940
Menaches Lewoch 2.05.1940
Merański Józef 2.05.1940
Michaelis Zygmunt 2.05.1940
Michalczyk Józef 2.05.1940
Michalski Mieczysław 2.05.1940
Michalski Wacław 2.05.1940
Miczewiński Lucjan 2.05.1940
Miecznikowski Andrzej 2.05.1940
Mierzewski Andrzej 2.05.1940
Mierzwiński Julian 2.05.1940
Mięsek Tadeusz 2.05.1940
Mikosza Stanisław 2.05.1940
Mikosza Witold 2.05.1940
Miller Moszek 2.05.1940
Milstein Chil 2.05.1940
Minkiewicz Jan 2.05.1940
Mirczuk Andrzej 2.05.1940
Mirkowski Mikołaj 2.05.1940
Misiewicz Zbigniew 2.05.1940
Modrzewski Wiesław 2.05.1940
Modzelewski Mieczysław 2.05.1940
Modzelewski Zdzisław 2.05.1940
Molak Henryk 2.05.1940
Mosiewicz Bolesław 2.05.1940
Mroczyński Ignacy 2.05.1940
Muller Artur 2.05.1940
Murowski Marian 2.05.1940
Muszyński Michał 2.05.1940
Myszczyński Zbigniew 2.05.1940
Myśliński Aleksander 2.05.1940
Myśliński Walenty 2.05.1940
Nakonieczny Władysław 2.05.1940
Niciński Marian 2.05.1940
Niedobylski Franciszek 2.05.1940
Niemczewski Jan 2.05.1940
Nitschman Adam 2.05.1940
Niwiński Tadeusz 2.05.1940
Nosecki Eugeniusz 2.05.1940
Nowacki Mieczysław 2.05.1940
Nowak Stefan Stanisław 2.05.1940
Nowakowski Antoni Faustyn 2.05.1940
Nowakowski Tadeusz 2.05.1940
Nykel Leopold 2.05.1940
Obuchowicz Tadeusz 2.05.1940
Ogrodziński Zbigniew 2.05.1940
Około-Kułak Antoni, ks. 2.05.1940
Okólski Jerzy 2.05.1940
Olczyk Janusz 2.05.1940
Olejniczak Mieczysław 2.05.1940
Olędzki Feliks 2.05.1940
Olszewski Tadeusz 2.05.1940
Olszewski Zbigniew 2.05.1940
Opęchowski Stanisław 2.05.1940
Organiściak Józef 2.05.1940

DALEJ -->

 

powrót do strony początkowej

 

Lista więźniów opracowana została na podstawie książki „Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944” autorstwa Reginy Domańskiej (wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1978), przez Janusza Stankiewicza, ... 

Zapraszam także na stronę główną - www.stankiewicze.com

Opracowana w okresie lipiec/sierpień 2006 r. ® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE