Strona główna   -   Więźniowie Pawiaka   -    Dachau   -   Inne listy imienne

 

Wykaz imienny Polek więźniarek politycznych 

obozu Ravensbruck

 (nie są kompletne).

Listę  opracował Janusz Stankiewicz na podstawie książki 

 „Ravensbrück”  Wanda Kiedrzyńska, Wyd. Książka i Wiedza 1965

 

Zapraszam Czytelników do nadsyłania wspomnień, zdjęć i not biograficznych więźniarek.

 

Przejdź do strony wybierając pierwszą literę alfabetu nazwiska więźniarki:

A - J K - O P - Ż