Pola Przyborowic Dln/Gór.

Photograph

Zdjęcia i opracowanie Janusz Stankiewicz