Krajobraz mazowiecki

Photograph

Zdjęcia i opracowanie Janusz Stankiewicz