Kucickie suszarnie tytoniu

Photograph

Zdjęcia i opracowanie Janusz Stankiewicz