Kapliczka wśród modrzewi

Photograph

Zdjęcia i opracowanie Janusz Stankiewicz