Tu nowo przybyli więźniowie rozbierali się do pierwszej rewizji ...

Photograph

Zdjęcia i opracowanie Janusz Stankiewicz