Korytarz wiÍzienny

Photograph

Zdjęcia i opracowanie Janusz Stankiewicz