Genealogia Janusz Stankiewicz

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :

a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830

- opracował: Janusz Stankiewicz

b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831

- opracował: Janusz Stankiewicz

c/ legiony - lata 1918 - 1920 

- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz

d/ pułki WP- lata 1943 - 1947

- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz

e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945

- opracował  Zenon Dudek;  lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

 

Uprzejmie proszę Czytelników o nadsyłanie informacji, celem uzupełniania listy,  o pozycjach książkowych, które zawierają w sobie wykazy odznaczonych osób. (stawiz@wp.pl)

 


Proszę wybrać pierwszą literę nazwiska:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - Ka - Kn - Ko - Kw

 L - Ł - M - N - O - P - R - Sa - Sn - So - Sz

  Ś - T - U - V - W - Z - Ź - Ż

 

 Odznaczenia zbiorowe

Kanada i USA - Kawalerowie VM - biografie 

Kobiety odznaczone VM - biografie

 

 

 

 

 

 

 

UZUPEŁNIENIA:

a/ Referat w sprawie odznaczeń klasy II Orderu "V.M." ułożony przez B. Naczelnego Wodza dla Kapituły Orderu na skutek jej uchwały z dnia 16 listopada 1923 roku.   LINK  

b/ Przewodniczący komisji pułkowych do odznaczania Krzyżem Złotym;  luty - marzec 1925 r..   LINK  

c/ Odznaczeni krzyżem VIRTUTI MILITARI pochowani na cmentarzu paraf. Świętej Rodziny we Wrocławiu.  LINK  

 

 

 

 

 

Genealogia Janusz Stankiewicz

 

Aktualizacja 2 styczeń 2014  r.