Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru  

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :

a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830

- opracował: Janusz Stankiewicz

b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831

- opracował: Janusz Stankiewicz

c/ legiony - lata 1918 - 1920 

- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz

d/ pułki WP- lata 1943 - 1947

- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz

e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945

- opracował  Zenon Dudek;  lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

 

 

 

Uprzejmie proszę Czytelników o nadsyłanie informacji, celem uzupełniania listy,  o pozycjach książkowych, które zawierają w sobie wykazy odznaczonych osób. (stawiz@wp.pl)

 

 

Nazwisko - Imię - Stopień - Oddział - Odznaczenie - Okres

Daab Witold Karol - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Daberszteyn Frydryk - - żołnierz - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 2 Czerwca 1831
Dachtera - Edmund - plutonowy - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Dadak - Jan Kazimierz - plutonowy - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dadej Mieczysław - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dagnan Marcel - - gen. - Francja - -
Daille Maurycy - - gen.korp. - Francja - -
Dajlida Władysław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dakowski Aleksander - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Daldonis Andrzej - - vice podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Damek Władysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Damsz Jerzy - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Danek - Jan - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dani(e)lecki Piotr - - , kap. p. 8 piech. lin. VM sr. 1819-1830. - - -
Daniec - Bronisław - kapitan - 07 PPL - VM V kl. - 1918-20
Daniec Tadeusz Włodzimierz - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Daniel Stanisław - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Danielczyk - Henryk - kapral - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Danielecki Wiesław - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Danielewicz - Marian - sierżant - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Danielewicz Jerzy - - sierż.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Danielewicz Józef Juliusz - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Danielski Michał - - podporucznik - 12 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Danieluk - Ignacy - plutonowy - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Danilewicz Tadeusz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Danilik Józef - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Daniluk - Aleksander - sierżant - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Daniluk - Aleksander - sierż. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Daniłłowicz - Antoni - plutonowy - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Daniłow Antoni - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Daniłowski Felicyan - - podporucznik - 10 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Daniszewski Józef - - żołnierz - pułk jazdy poznańskiej - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Dankowski - Franciszek - strzelec - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Dann Zdzisław - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Danowski - Jan Henryk - pporucznik - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Danowski - Bronisław - strzelec - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Danowski Czesław - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Danyłowicz Trochim - - żołnierz - korpus gr. Chrzanowskiego - Srebrny - 17 Czerwca 1831
Danysz Ignacy - - porucznik - pułk jazdy poznańskiej - Złoty - 15 Września 1831
Dańczura Józef - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dańko - Jerzy - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Darczyński Wojciech - - żołnierz - 6 pułk ułanów - Srebrny - 24 Września 1831
Darewski Antoni - - . gen. bryg., kom. rz. W. VM L. H. 1815-1830. - - -
Dargacz Stefan - - dowodca Gryfa Pomorskiego - VM V kl. -
Darocha - Jakób - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Darowski - Seweryn - plutonowy - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Darowski Mieczysław - - porucznik - pułk jazdy poznańskiej - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Daszewski Jan Kazimierz Michał - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Daszkiewicz Jerzy - - mat - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Daszkiewicz Dymitr - - żołnierz - pułk jazdy poznańskiej - Srebrny - 15 Września 1831
Daszkiewicz Kazimierz - - podporucznik - 6 pułk ułanów - Złoty - 25 Września 1831
Daszkowski - Henryk - sierżant - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Daszuta - Józef - st.szeregowy - 79 PP - VM V kl. - 1918-20
Daszynski Józef - - podoficer - 1 bateria lekka - Srebrny - 20 Czerwca 1831
Daum - Stanisław - st.wachmistrz - 24 PU - VM V kl. - 1918-20
Dawid - Seweryn - porucznik - 08 PP - VM V kl. - 1918-20
Dawid Piotr - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dawidajtis - Władysław - major - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Dawidajtis - Władysław - major - 28 PAP - VM V kl. - 1918-20
Dawidowski Maciej Aleksy - inf. 24.04.2012 r.
Dawidyatys Maciej - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Dawidziuk Leon - - st.wachm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dawiskiba Michał - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dażwański Stefan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbek - Józef - kapral - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Dąbek - Stanisław - major - 14 PP - VM V kl. - 1918-20
Dąbek Stanisław - - płk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Dąbkowski Józef - - podoficer - pułk grenadierów - Srebrny - 8 Czerwca 1831
Dąbrowa Adam Antoni - - mjr nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowa Piotr - - kapitan - 1 pułk ułanów - Złoty - 17 Kwietnia 1831
Dąbrowa Piotr - - . por. p. 1 ułanów. VM sr. 1815-1830. - - -
Dąbrowicz Maciej - - sierżant - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Dąbrowiecki Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski - Henryk - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Stanisław - plutonowy - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Teofil - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Henryk - kapral - 05 DAK - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Jan - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Jan - pporucznik - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Jerzy - pporucznik - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Mieczysław - rotmistrz - 10 PULt - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Stanisław - kapral - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Wojciech - bombardier - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Wacław - pporucznik - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Adolf - pułkownik - 19 PPOL - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Józef - plutonowy - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Jerzy - rotmistrz - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Władysław - major - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Włodzimierz - kapitan - 24 PP - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Kazimierz - podchorąży - 27 PU - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Józef - kapitan - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - - żołnierz - 1pułk jazdy krakusów - Srebrny - 25 Lipca 1831
Dąbrowski - Józef - plut. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Dąbrowski - Julian - pporucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski - Ignacy - sierżant - 15 PP - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski Adam Józef - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Antoni - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Czesław - - sap. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Dariusz Apoloniusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Edward Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Erwin - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Eugeniusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Florian - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Ignacy Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Jan - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Jan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Karol - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Karol - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Tadeusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Tadeusz Czesław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Wiesław - - ppor.cz.w. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Zygmunt - - sierż.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbrowski Alexander - - żołnierz - 3 pułk ułanów - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Dąbrowski Alexander - - wachmistrz starszy - pułk jazdy poznańskiej - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Dąbrowski Antoni - - kapelan - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 3 Paźdz.1831
Dąbrowski Dominik - - podporucznik - 4 pułk ułanów - Złoty - 17 Września 1831
Dąbrowski Edward - - , kap.. kom. w Chorzelach. VM zł. 1815-1830. - - -
Dąbrowski Floryan - - kapitan - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 9 Czerwca 1831
Dąbrowski Ignacy - - podoficer - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Dąbrowski Ignacy - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Dąbrowski Jan - - żołnierz - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 17 Kwietnia 1831
Dąbrowski Jan - - żołnierz - powstaniec podolsko - kijowski - Srebrny - 5 Lipca 1831
Dąbrowski Jan - - podporucznik - 2 pułk ułanów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dąbrowski Jan - - . kap. p. 2 piech. lin. VM zł. 1815-1830. - - -
Dąbrowski Jan Paweł - - kapelan - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dąbrowski Kazimierz - - żołnierz - weterani czynni - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Dąbrowski Krzysztof - - sierżant - 13 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Dąbrowski Maciej - - żołnierz - 12 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Dąbrowski Marynarz - Tadeusz - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dąbrowski Nikodem - - porucznik - art.. Lekko - konna gr. Chłapowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dąbrowski Tadeusz - - kapitan - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Marzec 1831
Dąbrowski Xawery - - podpułkownik - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 27 Marca 1831
Dąbski Zdzisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dąbski Antoni - - żołnierz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Dąbski Jan - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Dąbski-Nerlich Paweł Julian - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
de Thun - Tadeusz - pporucznik - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Dec - Władysław - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dec - Władysław - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Decker Ferdynand - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Decowski Jacek - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dehnel Jacek Marian - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Deiffinger Maxymilian - - sztabs lekarz - sztab Naczelnego Wodza - Złoty - 17 Kwietnia 1831
Deihołos Tadeusz Henryk - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dej Czesław - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dekański Ludwik - - kapitan - 2 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Dekutowski Hieronim Kazimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Delanewicz Walery - - podoficer - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 29 Czerwca 1831
Delatkiewicz - Aleksander - porucznik - 19 PPOL - VM V kl. - 1918-20
deLaveaux - Ludwik - major - 38 PSLw - VM V kl. - 1918-20
d'Elchegoyen J. Ludwik E. - - kapitan - 2 pułk ułanów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Delmas Chaban Jaques - - General - Francja - -
Dembiński - Stefan - bombardier - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Dembiński - Włodzimierz - major - 04 PAP - VM V kl. - 1918-20
Dembiński - Stefan - major - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Dembiński - Stanisław - pporucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dembiński - Stanisław - pporucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Dembiński Edward - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dembiński Henryk - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dembiński Włodzimierz Leon - - płk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Dembiński Zygmunt Tomasz - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dembiński Józef - - . pułk. weter. VM L. H. 1815-1822. - - -
Dembiński Maciej - - . pułk. p. 3 strz. k. VM 1815-1830. - - -
Dembiński Woyciech - - . major. p. 3 strz. k. VM 1815-1830. - - -
Dembowski Józef - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Dembowski Romuald - - porucznik - 1pułk jazdy krakusów - Złoty - 25 Lipca 1831
Dembowski Stefan - - major - batalion strzelców sandomierskich - Złoty - 19 Sierpnia 1831
Demczuk - Dominik - st.ułan - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Demczuk Dominik - - chor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Demel Franciszek Władysław - - płk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Demeszkan Remigiusz - - . por. główn. dyż. VM sr. 1818-1830. - - -
Demme Herman. - - lekarz - - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dempniak Jan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Denasiewicz - Stanisław - st.ogniomistrz - 04 PAP - VM V kl. - 1918-20
Denisieńko Grzegorz - - st.sierż.mech.pokł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Deparasiński - Stanisław - st.ułan - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Depowski Stanisław Jan - - por.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dera Tomasz - - żołnierz - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Dereń Stanisław - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Derewojed - Józef - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Dervishian Ernest Herbert - - Lt. - USA - -
Derych Jan - - bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Desbordes Jean - - Captain - Francja - -
Deskiewicz - Władysław - szeregowy - 42 PP - VM Vkl. - 1918-20
Deskur - Jerzy - porucznik - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Deskur Jerzy Andrzej - - ppłk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Detka Franciszek - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Detlaff - Józef - kapral - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Detter Franciszek - - żołnierz - 3 pułk ułanów - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Deubel Tomasz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Devers Jacob - - Lt. Gen. - USA - -
Deżakowski Jerzy - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dębek Józef - - podoficer - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Dębicki - Stanisław - ogniomistrz - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dębicki Andrzej - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dębicki Wacław Franciszek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dębicki Józef - - podporucznik - jazda Tadeusza Kościuszki - Złoty - 21 Czerwca 1831
Dębicki Józef - - . kap. p. 3 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Dębicki Piotr - - felczer starszy - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Dębiec Jan - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dębiński - Piotr - pporucznik - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Dębiński - - porucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 16 Czerwca 1831
Dębiński Henryk - - generał brygady - - Złoty - 1 Lipca 1831
Dębiński Izydor - - kadet - 1 pułk legii litew.-wołyń. - Srebrny - 9 Czerwca 1831
Dębiński Michal - - podoficer - bat. Art.. Pozycyjnej - Srebrny - 20 Czerwca 1831
Dębiński Stanisław - - podoficer - artyleria konna - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Dębogórski Roman - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dębowski - Stefan - plutonowy - 19 PAP - VM V kl. - 1918-20
Dębowski - Jerzy - st.szeregowy - 34 PP - VM V kl. - 1918-20
Dębski - Stefan - st.sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dębski - Leon - ppułkownik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dębski - Leon - ppułkownik - 14 PAPW - VM V kl. - 1918-20
Dębski Ignacy - - kapitan - 10 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Dębski Nikodem - - podoficer - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 11 Marzec 1831
Dęga Czesław - s. Jana - por. - 37 pal - VM V kl. - 1944-47
Dietrich Edward - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dietrich Marian - - płk.dr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dietrich Jan - - podporucznik - 2 kompania lekko-piesza art.. - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dietrich Tomasz - - pułkownik - sztab główny - Złoty - 25 Września 1831
Dietz Józef - - podoficer - 4 pułk ułanów - Srebrny - 15 Marzec 1831
Dindorf-Ankowicz - Franciszek - ppułkownik - 82 SPP - VM V kl. - 1918-20
Dindorf-Ankowicz Franciszek - - gen.bryg - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Dinet Robert - - Lt. - Francja - -
Dinet Robert - - por. - Francja - -
Dlugocki Budryn - Stefan - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Długaszewski - Stanisław - rotmistrz - 26 PU - VM V kl. - 1918-20
Długołęski - - sztabs lekarz - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 12 Września 1831
Długosz Tetera - Stanisław - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dłuski Antoni - - porucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 7 Czerwca 1831
Dłuski Mamertyn - - pułkownik - 2 brygada 1 korpusu jazdy - Kawalerski - 6 Kwietnia 1831
Dłużniakiewicz Sęp - Janusz - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dłużyński Kazimierz - - żołnierz - 2 pułk ułanów - Srebrny - 20 Kwietnia 1831
Dmochowski - Feliks - porucznik - 30 p.p. - VM V kl. leg. nr. 1250-73-69 z dnia 26.09.1973. - uczestnika walk 1939-1945
Dmochowski - Jan - porucznik - 76 LPP - VM V kl. - 1918-20
Dmochowski - Kazimierz - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dmowski - Tadeusz - sierżant - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Dmowski - Tadeusz - sierż. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Dmowski Zdzisław Michał - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dmuchowski Julian - - podporucznik - 7 kompania poz. Piesza - Złoty - 14 Września 1831
Dmyszewicz - Ludwik - kapitan - 40 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Dobczyński Serafin - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobek - Jan - plutonowy - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Dobiecki Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobiecki Wincenty - - pułkownik - 1 pułk mazurów - Złoty - 15 Marzec 1831
Dobierzański - Stanisław - ułan - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Dobosz - Franciszek - plutonowy - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Dobosz Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Doboszyński Michal - - podoficer - komp. 2 pozycyjna - Srebrny - 8 Marzec 1831
Doboszyński Michał - - podporucznik - 1 batalion lekko konny - Złoty - 15 Marzec 1831
Dobriakow - Mikołaj (Michał) - por. - 22 Pułk Artylerii Lekkiej - VM V kl. - 1943-47
Dobrodzicki - Adam - major - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dobrodzicki - Jerzy - ppułkownik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dobrogojski - Jerzy - ułan - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Dobromil - Jan - chor. - 3 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Dobromirski Krzysztof Leon - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrosławski Xawery - - podoficer - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 15 Marzec 1831
Dobrowolski - Franciszek - st.ułan - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Dobrowolski Eugeniusz - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrowolski Tomasz - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrowolski Władysław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrowolski Zygmunt Julian - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrowolski Adam - - doktor - oddział żmudz. - litew. - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Dobrowolski Ignacy - - żołnierz - 8 pułk ułanów - Srebrny - 23 Czerwca 1831
Dobrowolski Józef - - porucznik - - Złoty - 10 Marzec 1831
Dobrowolski Józef - - porucznik - 4 pułk strzelców pieszych - Złoty - 15 Wrześ.1831
Dobrowolski Kazimierz - - sztabs lekarz - powstanie wołyńskie - Srebrny - 25 Września 1831
Dobrowolski Sęk - Henryk - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dobrowolski Stanislaw - - żołnierz - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Dobruchowski Hipolit - - podporucznik - 5 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Dobrycz Jerzy - - kapitan - 2 pułk krakusów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dobrzański - Bohdan - kapral - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Dobrzański - Wojciech - plutonowy - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Dobrzański - Bolesław - kapitan - 75 PP - VM V kl. - 1918-20
Dobrzański - Mieczysław - chorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dobrzański Henryk - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrzański Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrzański Władysław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrzański August - - podporucznik - 16 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Dobrzański Ludwik - - kapitan - 3 pułk strzelców konnych - Złoty - 28 Września 1831
Dobrzelewski - - kapitan - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 14 Marzec 1831
Dobrzelewski Antoni - - podporucznik - 3 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Złoty - 17 Marzec 1831
Dobrzelewski Felix - - podporucznik - 3 kompania lekko-piesza - Złoty - 14 Września 1831
Dobrzeniewski Jan - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Dobrzycki Stanisław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrzycki Michał - - podoficer - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Dobrzycki Mikołaj - - kapitan - 6 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Marzec 1831
Dobrzyniecki Włodzimierz Tadeusz - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dobrzyński - Bohdan - pporucznik - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Dobrzyński Faustyn - - Naczelnik - powstanie włodzimierskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dobski Józef - -
Dobyłaytys Jerzy - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 25 Lipca 1831
Doellinger - Zygmunt - pporucznik - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Doellinger Zofia - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Doenhoff Ludwik - - . kap. karp. Inwal. VM L. H. 1815-1821. - - -
Doenhoff Stanisław - - . pułk. kwaterm. gen. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Dokalski - Stefan - pporucznik - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Dokalski - Stefan - ppor. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Doktorowicz-Hrebnicka Julia - łączniczka Zgrupowania "Radoslaw" - pseud. "Elzbieta" (1915-1970) Za Udzial W Powstaniu Warszawskim 1944.
Dokurno - Józef - kapral - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Dolasiński Rudolf - - porucznik - adjutant polowy - Złoty - 25 Maja 1831
Dolata - Stanisław - st.szeregowy - 69 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dolenko Józef - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Doleszko Wawrzyniec - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Dolewski Ryszard - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Doleżałek - Stanisław - plutonowy - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Doliński - Józef - plutonowy - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Doliński - Adam - ogniomistrz - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Doliński - Adam - ogniomistrz - 12 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Doliński Bohdan Jan - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Doliński Henryk Longin - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Doliński Stanisław - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Doliński Józef - - podoficer - 4 kompania lekko-pieszej art.. - Srebrny - 22 Czerwca 1831
Doliwa - Jan - pporucznik - 40 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Doliwa Edward - - podoficer - jazda augustowska - Srebrny - 3 Paźdz.1831
Dollinger Stanisław - - porucznik - batalion saperów - Złoty - 26 Września 1831
Dołęgowski Wojciech - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Dołgow - Jan - Kpt. - 16 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Dołhan - Teofil - st.sierżant - 38 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Domagała Wacław - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Domaniewski Jan - - . kap. VM zł. 1815-1829. - - -
Domański - Władysław - plutonowy - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Domański - Józef - pporucznik - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Domański - Józef - ppor. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Domański Bolesław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Domański Eugeniusz - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Domański Józef - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Domański Ludwik Bolesław - - ppor.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Domański Zygmunt - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Domański Maciej - - żołnierz - 4 pułk ułanów - Srebrny - 25 Lipca 1831
Domaradzki Adam Zdzisław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Domaszewicz - Michał - st.strzelec - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Domaszewski Józef - - sztabs lekarz - dyrektor szpitala w Modlinie - Złoty - 14 Września 1831
Dombek - Wojciech - kapitan - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Domes - Augustyn - porucznik pilot - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Domicz Tadeusz - - bosman - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dominaytys Mateusz - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Dominik - Jan - wachmistrz - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Dominkow - Hilary - szeregowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Domiński - Stanisław - st.szwoleżer - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Domoń Ludwik - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Donner - Marian - podchorąży - 26 PU - VM V kl. - 1918-20
Doorman Karel Willem Frederick Marie - - Rear Adm. - Holandia - -
Dorant Tadeusz Wojciech - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dorantowicz Tadeusz - - podporucznik - 3 bateria art.. Lekko konnej - Złoty - 15 Kwietnia 1831
Dorantt Jan - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dornfeld Seweryn - - podoficer - komp. 4 lekko piesza - Złoty - 8 Marzec 1831
Dorobczyński - Bronisław - kapitan - 07 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dorobek Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Doroszkiewicz Ignacy - - wachmistrz - dywizjon karabinierów - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Dorotycz-Malewicz Marian Michał - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Doruchowski - Adam - podchorąży - 27 PU - VM V kl. - 1918-20
Doszak Wasyl - - st.gren. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dowbor Romuald - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dowbór Alexander - - kanonier - 6 kompania artylerii lekko konnej - Srebrny - 19 Marzec 1831
Dowbór Dominik - - porucznik - powstanie szawelskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dowgiałło Izydor - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dowgiełło Józef - - bombardier - 4 bateria art.. Lekko konnej - Srebrny - 6 Czerwca 1831
Dowgiełło Piotr - - porucznik - sztab piechoty korpusu litewskiego - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Downarowicz - Antoni - kapral - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Drabicki Ludwik - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drabik - Marjan - pporucznik - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Drabowicz - Jan - plutonowy - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Dracz Paweł - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Draczyński Kazimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dragat - Władysław - kapitan - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drajerczyk - Michał - sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drakie Jan - - podporucznik - 4 kompania lekko-pieszej art.. - Złoty - 22 Czerwca 1831
Dramiński Mikołaj - - wachmistrz - 4 pułk ułanów - Srebrny - 1 Maja 1831
Drapella Juliusz Alfred - - gen. bryg. - - Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego VM - najprawdopodobniej podczas wojny bolszewickiej
Drapniewski Jan - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Draszewski Witold - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dratwiński - Kazimierz - kapitan - 59 PPW - VM Vkl. - 1918-20
Drążkiewicz Henryk - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drecki Władysław Maciej - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dreja Alojzy Baltazar - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drejman Jan - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drela Edmund - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drelak Jacenty - - żołnierz - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Drelich Mieczysław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drelicharz Władysław - - kpt. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Drelicharz Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dremzo Edward - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dreszer - Julian - rotmistrz - 03 PSL - VM V kl. - 1918-20
Dreszer - Rudolf - rotmistrz - 03 PSL - VM V kl. - 1918-20
Dreszer Lesław Przemysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dreszer Słomka - Eugeniusz - porucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drewelus Ignacy Witold - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drewnicki Leon - - setnik - stra. Bezpiecz. Ekon. Warsz. - Srebrny - 11 Maja 1831
Drewnowski Tomasz - - porucznik - pułk jazdy augustowskiej - Złoty - 15 Marzec 1831
Drewnowski-Junosza Ignacy - - płk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drewowski Stanislaw - - podoficer - 17 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Drężek Józef - - płk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drjański - Jan - st.ułan - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Drobik - Marian - ppor. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Drobik - Józef - plutonowy - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Drobik Marian Ewald - - ppłk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Drobiński Bolesław Henryk - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drobny Jan - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drobot Jan Marian - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drobuszewicz Jan - - mjr - 1 pułk piechoty - VM V kl. - 1944-45
Drobyszewski Jan Olgierd - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drogowski - Mieczysław - pporucznik - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Drohojewski Felix - - podporucznik - 20 pułk piechoty liniowej - Złoty - 19 Sierpnia 1831
Droicki Stanislaw - - podoficer - 5 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Srebrny - 17 Marzec 1831
Drojecki Roman - - podoficer - 2 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 10 Marzec 1831
Drojowski - Wacław - chorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drostych - Jan - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drotlew - Józef - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drozd Stanisław Marek - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drozdowicz - Michał - pporucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drozdowicz Ewa - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drozdowicz Leopold - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drozdowski - Edward - podchorąży - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Drozdowski - Kazimierz - podporucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drozdowski Ferdynand - - podporucznik - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Drozdowski Marcin - - bombardier - 1 kompania lekko-piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Droździok Paweł - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drożański Karol - - Sierżant starszy - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Drożdżyński - Lucjan - kanonier - 02 PAP - VM V kl. - 1918-20
Drożdżyński Edmund - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drożeński Marian Antoni - - por - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drożeński Stanislaw - - podoficer - 6 pułk ułanów - Srebrny - 16 Czerwca 1831
Dróżdż Stanisław - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drucki-Lubecki - Antoni - rotmistrz - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Drużbacki Józef - - . podpułk. p. gren. gw. VM 1815-1825. - - -
Drwięga - Jan - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drybański Zygmunt - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drychel Adam - - podporucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Dryglak - Stanisław - plutonowy - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Dryja - Kazimierz - kpr. - 6 pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1939
Dryjański - Jan - st.szeregowy - 70 PPW - VM V kl. - 1918-20
Drymmer - Wiktor Tomir - ppor. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Drzewiecki - Adam - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drzewiecki - Teofil - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Drzewiecki - Feliks - plutonowy - 34 PP - VM V kl. - 1918-20
Drzewiecki Albin - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drzewiecki Stanisław Otton - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drzewiecki Felicyall - - major - pułk grenadierów - Złoty - 21 Września 1831
Drzewiecki Józef - - podoficer - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 15 Września 1831
Drzewiecki Kazimierz - - kapitan - 5 pułk ułanów - Złoty - 16 Marzec 1831
Drzewieniecki Włodzimierz Marian - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drzymulski Zbigniew Kazimierz - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Drzystek - Michał - \kapit - 14 PP - VM V kl. - 1918-20
Drzyzga Bernard Ignacy - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dubaniewicz Bronisław Antoni Ferdyn. - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dubeński - Jan - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dubica Szymon - - żołnierz - 2 pułk ułanów - Srebrny - 16 Marzec 1831
Dubicki Piotr - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dubicki Zdzisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dubiel - Franciszek - porucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dubiel Józef - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dubiński - Antoni - kapitan - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Dubowiecki Zbigniew - - bomb.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dubowski Tadeusz - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dubrownik Czesław - - uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Duch Bronisław Bolesław - - gen.bryg - PSZ - VM III kl. - 1939-45
Duch Bronisław Bolesław - - gen.bryg - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Duch Władysław - - st.bosman - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ducheński Onufry - - podporucznik - 18 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Duchnicki Stanisław - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Duchnowski - Kazimierz - rotmistrz - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Duchnowski - Jan - plutonowy - 33 PPL - VM V kl. - 1918-20
Duchowski Bazyli - - podporucznik - komp. 1 pozycyjna - Złoty - 8 Marzec 1831
Duchowski Bazyli - - porucznik - 1 kompania lekko-piesza - Kawalerski - 14 Września 1831
Ducki Władysław - - szer. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ducki Józef - - podporucznik - 12 pułk piechoty liniowej - Złoty - 7 Czerwca 1831
Duda - Lucjan - plutonowy - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Duda Edward - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Duda Franciszek Andrzej - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Duda Jan - - ppor.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Duda Ludwik - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Duda Witold Leon - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudek - Ludwik - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dudek - Henryk - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Dudek - - żołnierz - 1pułk jazdy krakusów - Srebrny - 25 Lipca 1831
Dudek Jan Stanisław - - ppor.lek. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudek Sylwester Fryderick - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudek Wacław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudek Zygmunt Baltazar - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudek Antoni - - podoficer - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Dudek Kazimierz - S. Juliana - chor. - 4 pułk piechoty - VM V kl. - 1944-45
Dudka Stanisław - - sap. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudkiewicz Zdzisław - - st.mar. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudłak - Józef - szeregowy - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Duduś - Jan - sierżant - 17 PP - VM V kl. - 1918-20
Dudwał Hieronim - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński - Czesław - wachmistrz - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Dudziński - Juliusz - rotmistrz - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Dudziński - Franciszek - porucznik - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Dudziński Antoni - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński Franciszek Kazimierz - - płk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Dudziński Julian Stanisław - - kpt.dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński Kazimierz Janusz - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński Kazimierz Marian - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński Piotr - - ppłk pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński Stanisław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński Tadeusz - - st.strz.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński Tadeusz Michał - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński Zbigniew Marian - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dudziński Paweł - - sierżant starszy - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Dudziński Teofil - - sierżant starszy - 16 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Dujanowicz - Ludwik - porucznik - 15 PP - VM V kl. - 1918-20
Dukowicz Karol - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dukszto Władysław - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dul Stefan - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dulfus Stanisław baron - - , pułk. VM 1815-1830. - - -
Duliński Bartłomiej - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Dulka Bronisław - prawdziwe nazwisko - Łuczkowski
(inf. Tomasz Łuczkowski 12.11.12) - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dulko Marian - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dułkowski Jan - - podoficer - artyleria piesza - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Dumiński Antoni - - podoficer - Dyrek. Młyn. Prochowych - Srebrny - 17 Czerwca 1831
Dunaj - Stanisław - szeregowy - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Dunajewski Artur - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dunajewski Antoni - - porucznik - sztab 6 prez. Rządu nar. - Złoty - 12 Września 1831
Dunikowski Fabijan - - major - 18 pułk piechoty liniowej - Złoty - 14 Września 1831
Dunikowski Piotr - - podporucznik - 1 pułk jazdy krakowskiej - Złoty - 15 Września 1831
Dunin - - porucznik - 3 pułk strzelców konnych - Złoty - 14 Marzec 1831
Dunin Antoni Rodryg - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dunin - Borkowski - Edward - porucznik - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Dunin Borkowski - Józef - ppułkownik - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Dunin Franciszek - - , major p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Dunin Jan - - . kap. p. 2 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1819. - - -
Dunin Józef - - podporucznik - 2 pułk ułanów - Złoty - 20 Kwietnia 1831
Dunin Julian - - kapitan - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Dunin Onufry - - major - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 25 Maja 1831
Dunin Platon - - podporucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Dunin Seweryn - - kapitan - 5 pułk strzelców konnych - Złoty - 15 Marzec 1831
Dunin Walenty - - major - 2 dywizja piesza - Złoty - 12 Marzec 1831
Dunin Wąsowicz - Jan - major - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Dunin-Borkowska vel Borkowska Zofia - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dunin-Horkawicz Mieczysław - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dunin-Wolski - Leon - pułkownik - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Duńczewski Zbigniew Kazimierz Bronisław - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Durczak Wacław - - chor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Durlej Zagłoba - Stanisław - plutonowy - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Durlik Walenty - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Durski - Antoni - ppułkownik - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Duryasz Marian - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dusza Antoni Władysław - - kpt. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Dusza Antoni Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dusza Stanisław - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Duszczyński - Franciszek - por. - 6 pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1939
Duszyński - Teofil - bombardier - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Duszyński - Franciszek - chorąży - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dutkiewicz - Feliks - plutonowy - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Dutkiewicz Henryk - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dutkiewicz Stanisław - - strz. z c. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dutkiewicz Jan - - bombardier - art.. Lekko - konna gr. Chłapowskiego - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Dutkiewicz (Dotkiewicz) Stanisław - podporucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 11 Marzec 1831
Duval Lucien - - Captain - Francja - -
Dwernicki Józef - - , gen. bryg. szt. dyw. strz. k. VM L. H. 1815-1830 - - -
Dworak Kazimierz Juliusz Tadeusz - - ppłk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Dworak Jakób - - żołnierz - pułk weteranów czynnych - Srebrny - 9 Czerwca 1831
Dworakowski Franciszek - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dworniczek - Franciszek - st.sierżant - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dworski - Józef - pporucznik - 78 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Dworski Jerzy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dworzaczek - - doktor medycyny - - Złoty - 4 Czerwca 1831
Dworzaczek Edward - - podchorąży - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Dworzak - Stanisław - porucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dworzański - Stanisław - ułan - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Dworzański Antoni - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dworzecki-Bogdanowicz Władysław - - st.mar. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dworzyński Tadeusz - - por. - 57 pp - VM V kl. - 18.11.1971 - numer legit.881-71-50 - inf. Roman Dworzyński
Dybarewicz Antoni - - ogn. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dybiec Jan - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Dybosik Antoni - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Dyc - Leon - sierżant - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Dyczek - Józef - kapral - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Dyderski Tadeusz Aleksander - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dyduch Stanisław - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dydyński Aleksander Marian - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dyja Władysław - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dyjak Mikołaj - - żołnierz - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Dyląg - Józef - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dylewicz Czesław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dylewski - Bronisław - sierżant - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Dylewski Julian - - major - komendtant kwatery głównej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dymarski - Franciszek - kanonier - 03 DAK - VM V kl. - 1918-20
Dymczak - Aleksander - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dymecki Jan - - wachmistrz starszy - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 3 Paźdz.1831
Dymek Adam - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dymek Tadeusz Piotr - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dymidas - Stefan - plutonowy - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dymitrowicz Boleslaw - - podporucznik - 9 pułk piechoty liniowej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dynowska Maria Teresa Józefa - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dyrba - Stefan - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dysiewicz - Piotr - kapral - 40 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Dyski Andrzej - - porucznik - 1 pułk ułanów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dyski Franciszek - - . kap. VM sr. 1815-1830. - - -
Dyszlewski Kazimierz Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dyszyński Stanisław - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dywelski - Edward - kapral - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Dyzakowski Szymon - - żołnierz - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Dziadkiewicz Marian - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziadosz Stanisław - - ogn. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziadosz Kapral - Władysław - major - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dziadul Kazimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziadulski - Zdzisław - pporucznik - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Dziaduła - Franciszek - plutonowy - 20 PU - VM V kl. - 1918-20
Dziakowicz Xawery - - podporucznik - jazda powstania augustowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Działkowski Woyciech - - . kap. korp. inwal. VM 1815-1827. - - -
Działyóski Tytus - - kapitan - adiutant Naczelnego Wodza - Złoty - 2 Czerwca 1831
Dzianott Aleksander Julian Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziarkowski Andrzej - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Dziarkowski Jan - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Dziąg - Stefan - kapral - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Dziechciarz Wincenty - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzieduszycki - Stanisław - pporucznik - 03 DAK - VM V kl. - 1918-20
Dzieduszycki - Edward - pporucznik - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Dziedzic Jan - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziedzic Jerzy Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziedzic Zdzisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziedzicki Antoni - - żołnierz - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Dziedzicki Walenty - - porucznik - pułk grenadierów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Dziedzioch Kazimierz Bernard - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziegielewski Gabryel - - wachmistrz starszy - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 15 Marzec 1831
Dziekoński Czesław - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziekoński Mirosław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziekoński Kaźmierz - - , gen. bryg. 2 strz. k. VM L. H. 1815-1830 - - -
Dzieliński - Kazimierz - rotmistrz - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Dziemba - Jan - pporucznik - 84 PP - VM V kl. - 1918-20
Dziembowski - Jerzy - porucznik pilot - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Dzienisiewicz - Stanisław - podchorąży - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Dzienniak Leon Aleksander - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziennik - Feliks - st.sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dzierdziejewski - Leon - porucznik - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Dziergunow - Aleksander - Mjr - 16 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Dzierożyński Stanisław - - , kap. szt. główn. VM zł. 1815-1830. - - -
Dzierzbicki Eustachy - - kapitan - 1 pułk jazdy mazurów - Złoty - 19 Sierpnia 1831
Dzierzbicki Józef - - . major p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1829. - - -
Dzierzgowski - Jan - szwoleżer - 03 PSL - VM V kl. - 1918-20
Dzierżanowski-Grzymała Roman Feliks - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzierżanowski Stefan - ppor. - - oficer 1 BON, odznaczony w PRL dekretem z dnia18.11.1971 - - Krzyż Srebrny
Dzierżawski Alojzy - - porucznik - 2 bateria lekko konna - Złoty - 14 Września 1831
Dzierżek - Eugeniusz - szeregowy - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Dzierżek Adam - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzierżewicz Zygmunt Leon - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzierżyc Konstanty - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzierżymirska Janina - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzierżymirski Juliusz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziewanowski - Michał - porucznik - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Dziewanowski Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziewanowski Ignacy - - porucznik - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Marzec 1831
Dziewanowski Kazimierz - - pułkownik - 18 pułk piechoty liniowej - Złoty - 3 Września 1831
Dziewanowski Kazimierz - - podpułkownik - 18 pułk piechoty liniowej - Kawalerski - 15 Września 1831
Dziewicki - Feliks - pułkownik - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Dziewicki - Tadeusz - major - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Dziewicki Władysław Henryk - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziewicki Kasper - - kapitan - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Dziewięcki - Franciszek - ułan - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Dziewiszek - Stanisław - pporucznik - 03 DAK - VM V kl. - 1918-20
Dziewulski Bolesław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziewulski Piotr - - podporucznik - 2 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Dzieżgowski - Władysław - kapitan - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dzięciołowski Antoni - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzięciołowski Józef - - st.wachm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzięciołowski Kazimierz - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzięciołowski Władysław - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzięciołowski Jan - - żołnierz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Dzięgielewski Adam - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzięgielewski Kazimierz - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzięgielewski Ignacy - - sierżant - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Dzięgol - Władysław - strzelec - 04 PSP - VM V kl. - 1918-20
Dzikielewski Feliks - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzikiewicz Wacław - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzikowski - Bronisław - plutonowy - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Dzikowski - Marjan - kapral - 08 PP - VM V kl. - 1918-20
Dzikowski Stanisław - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Dzimidzik Czesław - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzimidzik Czesław - - kan. - 3 karpacki pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1944-45
Dziób Stanisław - - żołnierz - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 10 Marzec 1831
Dzióbek Władysław - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzisiewski - Jerzy - plutonowy - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Dzitkowski - Antoni - kapral - 25 PP - VM V kl. - 1918-20
Dziuba Franciszek - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziubałtowski Kazimierz - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziubek Zenon Eustachiusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziugieł Wacław - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dziurzyński - Kazimierz - sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dzwonek Jan - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Dzwoniarek - Antoni - chorąży - 59 PPW - VM Vkl. - 1918-20
Dzwonkowski - Jerzy - pporucznik - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Dzwonkowski Józef. - - podoficer - jazda płocka - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Dzwonkowski Ludwik - - - - VM V kl. - 1920-21
Dżułyński - Orest - chorąży - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Dżuman Władysław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45



PRZYPISY BIOGRAFICZNE


1. Dutkiewicz Stanisław

syn Franciszka i Katarzyny z Pawlikowskich, ur. 1809. Warszawiak. 
Jest opisany w Polskim Słowniku Biograficznym, publikacji Tokarza o powstaniu listopadowym, książce "Roman Sanguszko - zesłaniec 1831 w świetle...", wspomnieniach Konstantego Wolickiego (Lwów 1876) - Wolicki nazywa go raz Dołkiewiczem, raz Dotkiewiczem (na co zwraca uwagę edytor pamiętnika 
Sanguszki).
inf. Piotrowski Piotr Jerzy

 

2. Drapella Juliusz Alfred

Gen. bryg. Został odznaczony najprawdopodobniej podczas wojny bolszewickiej Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego VM. 
W Wojsku Polskim od 8 listopada 1918. Podczas wojny polsko-radzieckiej pełnił funkcje m.in. dowódcy batalionu zapasowego w Żywcu, szefa sztabu Grupy gen. Aleksandrowicza i gen. Krajowskiego, zastepcy szefa sztabu i szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu 4 Dywizji Piechoty oraz szefa Sztabu 18 Dywizji Piechoty (26.IX.1920-30.VI.1921).
20 listopada 1922 mianowany został zastępcą szefa sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie. Z dniem 1 kwietnia 1923 przeniesiony został w stan nieczynny na okres 6 miesięcy bez prawa do poborów[2] W latach 1923-1924 był słuchaczem Kursu Doszkolenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Po ukończeniu kursu otrzymał dyplom naukowy oficera Sztabu Generalnego i z dniem 15 października 1924 przydzielony został do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr III w Grodnie na stanowisko szefa Oddziału Ogólnego[3]. 2 listopada 1924 przeniesiony został na identyczne stanowisko w Sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie.
1 grudnia 1924 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na wniosek ministra spraw wojskowych, gen. dyw. Władysława Sikorskiego awansował go na pułkownika ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 i 46 lokatą w korpusie oficerów piechoty.
W latach 1926-1927 dowodził 73 Pułkiem Piechoty w Katowicach, skąd został skierowany na stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej 27 Dywizji Piechoty w Kowlu. Funkcję tę pełnił do 1932, kiedy został dowódcą tej dywizji.
W wojnie obronnej 1939 dowodził 27 Dywizją Piechoty w składzie Armii "Pomorze", a od 6 września także Grupą Operacyjną własnego imienia. 20 września został ciężko ranny w bitwie nad Bzurą. Przedostał się do Modlina, skąd został wzięty do niewoli niemieckiej po kapitulacji twierdzy. Przebywał w Oflagu VII A Murnau. Po uwolnieniu w 1945 osiadł we Francji.
inf. Jacek Wicherski

 



 

Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru