Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru  

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :

a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830

- opracował: Janusz Stankiewicz

b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831

- opracował: Janusz Stankiewicz

c/ legiony - lata 1918 - 1920 

- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz

d/ pułki WP- lata 1943 - 1947

- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz

e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945

- opracował  Zenon Dudek;  lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

 

 

 

Uprzejmie proszę Czytelników o nadsyłanie informacji, celem uzupełniania listy,  o pozycjach książkowych, które zawierają w sobie wykazy odznaczonych osób. (stawiz@wp.pl)

 

 

Nazwisko - Imię - Stopień - Oddział - Odznaczenie - Okres

Haage Gustaw - - sztabs lekarz - powstanie litewskie - Srebrny - 25 Września 1831
Haas - Jan - szeregowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Haas - Wacław - pporucznik - 72 PP - VM V kl. - 1918-20
Haas Zygmunt - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Habandt Bronisław - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Haberling J - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Haciski Jan - - porucznik - jazda płocka - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Haczkowski - Franciszek - plutonowy - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Haczyński - Wacław - rotmistrz - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Hader - Władysław - plutonowy - 14 PP - VM V kl. - 1918-20
Haduk Wiktor - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hager - Janusz - porucznik - 73 PP - VM Vkl. - 1918-20
Hahn - Stefan - rotmistrz - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Hajdas Kazimierz - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hajdenko Konstanty - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hajduk - Paweł - porucznik - 07 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hajdukiewicz Edward - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hajec - Jan - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hajek Szczepan Swiętomir - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hajost - Jan - porucznik - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Hake Czesław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Halczyniecki Izaak - - żołnierz - korpus gr. Chrzanowskiego - Srebrny - 17 Czerwca 1831
Halecki - Stefan - sierżant - 82 SPP - VM V kl. - 1918-20
Halejko Piotr - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Halicki - Kazimierz - rotmistrz - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Halpern Oskar - s. Melecha - chor. - 5 pułk piechoty - VM V kl. - 1943-47
Haller Józef - - generał - - VM V kl. -
Haluta - Józef - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hała Józef - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hałaciński - Andrzej - major - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hałaczkiewicz - Stanisław - pporucznik - 75 PP - VM V kl. - 1918-20
Hałka Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hałłas Stefan Marian - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hamala - Józef - kapral - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Hamankiewicz Franciszek - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hamerlok Stanisław Paweł - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hampel - Szczepan - kapral - 55 PPP - VM V kl. - 19.02.1922
Hanczke Władysława - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Handelsman Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Handke - Jan - plutonowy - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Handke Teobald Julian - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Handzlik - Jan - st.sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Handzlik - Władysław - plutonowy - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Haniewicz Adam - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hankiewicz Piotr - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Hankus - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hanus Czesław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Haraburda Józef - - podoficer - 23 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Harasiewicz Jan - - , podpor. p. 2 ułanów. VM sr. 1815-1824. - - -
Harasimowicz - Józef - porucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Harasimowicz Franciszek - - st.wachm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Harasymowicz - Feliks - major - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Harasymowicz - Feliks - major - 12 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Harasymowicz Stanisław Wacław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Harasz - Józef - plutonowy - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Harcaj Piotr Witold - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hardt Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hardulak Władysław - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hareńczyk Karol Kazimierz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Harland Jerzy Jacek - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Harmeza Jakób - - żołnierz - strz. Cel. Sandomier. - Srebrny - 14 Sierpnia 1831
Harrod Edward Joseph - - Flt.Lt. - Anglia - -
Hartingh - Konstanty - porucznik - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Hartingh - Konstanty - porucznik - 11 DAK - VM Vkl. - 1918-20
Hartman Henryk - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Haryng Frangott - - podlekarz - 23 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 21 Września 1831
Haselquist Teofil - - . podpułk. kom. rz. W. VM zł. 1815-1830. - - -
Hasfort Rudolf - - porucznik - batalion saperów - Złoty - 26 Września 1831
Hasiuk Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Haszlakiewicz Gotlieb - Zbigniew - pporucznik - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Hauer - Roman - szeregowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hauke - Karol - kapitan - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hauke - Karol - ppułkownik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Hauke - Karol - kapitan - 14 PAPW - VM V kl. - 1918-20
Hauke Józef - - , pułk., kwaterm. gen. VM L. H. 1815-1830. - - -
Hauke Maurycy hr. - - , gen. art. VM L. H. 1815-1830. - - -
Hauke Teodor - - podporucznik - 1 kompania lekko-piesza - Złoty - 14 Września 1831
Hauke Wladyslaw - - podporucznik - - Złoty - 3 Marca 1831
Hauptman Władysław - - st.strz.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hawdur Wacław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hawranke Roman-Otto - - mjr. - 64pp - VM V kl. - 1918-20
Hawrysz Kazimierz M. - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Haydes Adolf - - podporucznik - 8 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Hąpowicz Tomasz - - vice podoficer - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Hebda - Jan - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hecht - Marceli - ppor. - 2 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Hecold Zdzisław Feliks - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Heczko-Kalinowski Gustaw - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Heda Antoni - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Heidenreich - Józef - wachmistrz - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Heilman Stanisław - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Heine - Jan - porucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Heinich - Stanisław - porucznik - 03 PSL - VM V kl. - 1918-20
Heinrich - Wilhelm - podporucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Heinz - Tadeusz - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Heipelrn - Bolesław - sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Heisenreich Franciszek - - lekarz batalionowy - 1 kompania poz. Piesza - Złoty - 14 Września 1831
Hejder - Roman - szeregowy - 38 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Hejna Konrad - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hejnisz - Michał - porucznik - 19 PPOL - VM V kl. - 1918-20
Helbich Józef - - sztabs lekarz - 1 korpus jazdy - Złoty - 6 Maja 1831
Heldwein Emil - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Helfrich Conrad Emil Lambert - - Vice Adm. - Holandia - -
Heller Stanisław Jan - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hellman - Włodzimierz - ppułkownik - 84 PP - VM V kl. - 1918-20
Hellwig Bronisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Helman Franciszek - - podporucznik - 1 pułk jazdy krakowskiej - Złoty - 15 Września 1831
Helman Piotr - - podoficer - legia litew.-wołyńska piesza - Srebrny - 11 Sierpnia 1831
Helwig Edmund - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hełczyński Edwrd Jan - - kpt dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hempel - Zygmunt - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hempel Józef - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hempel Zdzisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hencel - Zdzisław - chor. - 26 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Hendel Antoni - - major - 1 korpus jazdy - Złoty - 25 Maja 1831
Hendricks - Józef - porucznik pilot - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Hendzlowski - Bronisław - plutonowy - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Henkel Tadeusz - - kapitan - 3 pułk strzelców konnych - Złoty - 18 Sierpnia 1831
Henneberg Zdzisław Karol - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Henoch Władysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Henrico - Chodorowski - Jan - podporucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Henzlik - Władysław - st.ogniomistrz - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Hepner - Ryszard - porucznik - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Herbert - Karol - kapral - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Herbszt Józef - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Herich - Jan - sierżant - 82 SPP - VM V kl. - 1918-20
Herjadyn - Józef - porucznik - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Herling-Grudziński Gustaw - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Herling-Grudziński Gustaw - - kan. z cen. - 3 karpacki pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1944-45
Herlof - Waldemar - porucznik - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Herman Jarosław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Herman Władysław Julian - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Herman Joachim - - porucznik - 6 pułk ułanów - Złoty - 3 Paźdz.1831
Herman Wicher - Bronisław - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hermanowicz Felix - - podlekarz - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 3 Paźdz.1831
Hermanowski Filip - - bombardier - 1 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Hermanowski Koronat - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Hermanówna, sanitariuszka - Wanda - kapral - 04 PSP - VM V kl. - 1918-20
Hernik Stefan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Herod - Mieczysław - kpr. - 6 pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1939
Herse - Wincenty - kapral - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Herstopski Stanisław - - , kap. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1830. - - -
Hertel - Aleksander - major - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Hertel Aleksander - - płk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Hertman Antoni - - dobosz - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Hertz Leon Ignacy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Herubin Józef - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Herubowicz Konstanty - - dowódca - powstanie szawelskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Herynk - Ludwik - kapral - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Herzog - Franciszek - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hess Bronisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hesse - Ryszard - porucznik obserwator - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Heyda Roman Walery - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Heydebrand Gustaw - - podchorąży - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Heydenreich Józef - - podchorąży - 13 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Heydler Jan - - podoficer - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 29 Lipca 1831
Hibner Danuta Aleksandra - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hienzel - Juljusz - pporucznik - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Hild - Aleksander - chorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hildebrand Karol - - porucznik - 7 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Hildebrandt Józef - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hildebrandt Stefan - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hildebrandt Ernest - - podporucznik - komp. 2 lekko piesza - Złoty - 8 Marzec 1831
Hilke Henryk - - podporucznik - 6 pułk piechoty liniowej - Złoty - 3 Czerwca 1831
Hillemberg Julian - - podoficer - jazda augustowska - Srebrny - 3 Paźdz.1831
Hincz Antoni - - , podpor. artyl. piesz. VM sr. 1820. - - -
Hintz Jan - - kapitan - pułk grenadierów - Złoty - 8 Czerwca 1831
Hirosz Józef - - kapitan - sztab korpusu litewskiego - Kawalerski - 30 Sierpnia 1831
Hirosz Józet - - porucznik - adjutant polowy - Złoty - 15 Kwietnia 1831
Hirsz - Jan - pporucznik - 66 KPP - VM Vkl. - 1918-20
Hirsz Zdzisław Wacław - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hirszbandt Robert Juliusz - - mjr pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hirszel Jan - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hirszowski Bohdan Karol - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hiż Jan - - , podpułk. p. 2 piech. lin. VM L. H. 1815-]830. - - -
Hładki Bolesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hłasko - Antoni - podchorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hniłko - Ignacy - porucznik - 08 PP - VM V kl. - 1918-20
Hochfeld - Stanisław - kapitan - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hodała - Karol - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hodała Karol - - ppłk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Hodbod - Kazimierz - pporucznik - 71 PP - VM V kl. - 1918-20
Hodoń - Jan - st.sierżant - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Hoff Zbigniew - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hoffman - Michał - kapitan - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Hoffman Eugeniusz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hoffman Teodor Wojciech Karol - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hoffman Daniel - - bombardier - artyleria konna - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Hoffman Ludwik - - porucznik - sztab kwatery głównej - Złoty - 14 Września 1831
Hoffmann Slanislaw - - podoficer - 18 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Hoffman Mieczysław - - porucznik - 72 pułk piechoty AK - VM V kl. -
Hofman Alfred - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hofman Krzysztof - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hofman . Edmund - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Hohol Waleryan - - podporucznik - 4 pułk strzelców konnych - Złoty - 27 Czerwca 1831
Hojarczyk Biały - Jerzy - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hojnacki - Stefan - kapral - 03 PAP - VM V kl. - 1918-20
Hojnacki Bronisław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hojnor - Stanisław - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hoksa Jan - - st.gren. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Holaskowski Władysław - - podoficer - strzelcy podlascy - Srebrny - 20 Lipca 1831
Holba Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Holc Piotr Herman - - sierż.strz.rtg - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Holcer - Leon - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Holik Antoni - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Holinyj Jan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hollak Jerzy Józef - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Holnicka-Szulc Jadwiga - - sanit. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Holnicki - Szulc Ludwik - - inż. oficer rez. kaw. WP, ppor.[1937] - - VM V kl. -
Holtzman Teodor - - sierżant starszy - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Hołdys Franciszek - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hołejko Michał - - dr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hołociński Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hołowiński - Wojciech - kapral - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Hołowiński - Ludwik - sierżant - 40 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Hołownia Antoni - - porucznik - 2 pułk ułanów - Złoty - 22 Wrześ.1831
Hołownia-Hryckiewicz Bolesław - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hołuba Andrzej - - podoficer - 3 bateria lekko konna - Srebrny - 17 Marzec 1831
Homerczyk - Tomasz - - KOP - VM V kl. - 1918-20
Hönl Ryszard - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Honowski Andrzej - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hopko Mieczysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hoppe Witold - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hoppen Jan - - , major korp. Inwat. VM zł. 1815-1822. - - -
Horain Ignacy - - kapitan - 3 kompania lekko-piesza - Złoty - 14 Września 1831
Horain Michał - - kapitan - 8 pułk ułanów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Horain Michał - - major - korpus inżynierów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Horayn Wincenty - - porucznik - kwatermistrz - Złoty - 10 Marzec 1831
Horbaczewski Eugeniusz - - kpt. pil. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Horbaczewski Eugeniusz - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horbaczewski Michał - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horbatowski Czesław - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horbowski Napoleon - - podoficer - 6 pułk ułanów - Srebrny - 24 Września 1831
Hordyński Tadeusz Dobiesław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horl - Wilhelm - chorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hörl Jan Wilhelm - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hornowski Sergiusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hornowski Witold - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horobczyk Stanisław - - bombardier - 4 bateria lekko konna - Srebrny - 14 Września 1831
Horoch - Seweryn - porucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Horoch - Seweryn - porucznik - 12 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Horoch Jan Wojciech - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horochowik Bolesław - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horocki Jan Stanisław - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horodecka Izabela Maria - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horodeczny Stanisław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horodnowicz Antoni - - podporucznik - 12 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Horodyński Wincenty Mikołaj - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Horodyński Antoni - - podporucznik - ułan - Złoty - 14 Lipca 1831
Horodyński Karol - - kapitan - korpus inżynierów - Złoty - 20 Września 1831
Horodyski - Ludwik - porucznik - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Horodyski - Władysław - porucznik - 20 PU - VM V kl. - 1918-20
Horroch Felix - - podoficer - 5 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Horwałt - Jerzy - plutonowy - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Horwatt - Stanisław - pporucznik - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Horyd - Zygmunt - pporucznik - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Horyd Zygmunt - - kmdr ppor. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Hoszowski - Józef - major - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hoszowski - Władysław - pporucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Houwald Kamil - - podporucznik - jazda powstania augustowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Howard Dobson - - Lieutenant - Anglia - -
Hozer - Kazimierz - major - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hózman mirza Sułkiewicz - Leon - major - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Hraczyński Kaźmierz - - , kap. korp. inwal. VM zł. 1819-1830. - - -
Hrebenda - Stanisław - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Hromada Henryk - oficer 55 pułku - - VM V kl. - 1939 - inf. Ewa Wisniewska - Hromada 27.09.2012
Hrukałło Horawski - Kazimierz - rotmistrz - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Hryncewicz Henryk - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hryniewiecki Bolesław - - por.lek. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hrynkiewicz - Aleksander - podchorąży - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Hrynkiewicz Antoni - - plut - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hubel - Jan - kapitan - 03 PAP - VM V kl. - 1918-20
Hubert Louis Eugene - - gen. - Francja - -
Hubert Wincenty - - podporucznik - gwardia narodowa - Złoty - 4 Paźdz.1831
Hubsch - Stanisław - plutonowy - 24 PU - VM V kl. - 1918-20
Hucuł - Stefan - chor. - 40 Pułk Artylerii Lekkiej - VM V kl. - 1943-47
Huczko Tadeusz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Huczyński Józef Wincenty - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hujda - Antoni - kapitan - 19 PPOL - VM V kl. - 1918-20
Hulewicz - Zygmunt - sierżant - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Hulisz - Jan - kapral - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Hułas Bronisław - - st.sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Humann Jean Henri Yvon - - Lt.Colonel - Francja - -
Hume Edgar Erskine - - gen. - USA - -
Hunter Zbigniew - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hupa Wiktor - - ks.kapelan - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hupało Aleksander - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Huppe Józef' - - major - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 8 Czerwca 1831
Hur Paweł - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hurczyn - Mieczysław - kapral - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Hurczyn - Michał - porucznik - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Hurey Jean Paul - - kpt. - Francja - -
Hurła Michał - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hurtig Józef - - , gen. bryg. artyl. VM L. H. 1815-1830. - - -
Huryn Bronisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Huryniewicz Stanisław - - dowódca - jazda powstania augustowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Huskowski Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hyjek - Stanisław - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hykiel - Konrad Mieczysław - szwoleżer - 2 pułk rokitniański - VM V kl. - 1920 nr. 5603
Hyla - Wincenty - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Hyla - Marian - porucznik - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Hylewicz - Józef - szeregowy - 73 PP - VM Vkl. - 1918-20
Hymol Stanisław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Hyży - Antoni - porucznik - 13 PP - VM V kl. - 1918-20


 


 

PRZYPISY BIOGRAFICZNE


1.
Homerczyk Tomasz 

Brat mojego dziadka dr. med. Teodora Homerczyka - Tomasz Homerczyk jest kawalerem tegoż orderu. Niestety wiem na jego temat bardzo mało.Moja mama mówi, że służył on w KOP czyli w Korpusie Ochrony Pogranicza.Order nadany mu został w latach 1918-1920.Wysyłam Państwu jego zdjęcia dotyczące nadania orderu. Z tych zdjęć trudno mi
powiedzieć gdzie ów akt nadania się odbył.Gdyby Państwu udało się rozpoznać to miejsce lub generała czytającego nadanie prosiłbym o wiadomość.

   

 


inf. i zdjęcia Maciej Perszewski
1. Hykiel Konrad Mieczysław


 

 

 

 

 

 


inf. i zdjęcia Jerzy Hykiel

 

 

 

Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru