Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru  

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :

a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830

- opracował: Janusz Stankiewicz

b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831

- opracował: Janusz Stankiewicz

c/ legiony - lata 1918 - 1920 

- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz

d/ pułki WP- lata 1943 - 1947

- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz

e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945

- opracował  Zenon Dudek;  lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

 

 

 

Uprzejmie proszę Czytelników o nadsyłanie informacji, celem uzupełniania listy,  o pozycjach książkowych, które zawierają w sobie wykazy odznaczonych osób. (stawiz@wp.pl)

 

 

Nazwisko - Imię - Stopień - Oddział - Odznaczenie - Okres

Jabczyński Józef Kazimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabczyński Jakób - - podoficer - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 25 Lipca 1831
Jabczyński Pawel - - podoficer - 2 bateria lekko konna - Srebrny - 14 Września 1831
Jabłkowski Ignacy - - . podpułk., adj. gen. Zajączka. VM L. H.1819-1820. - - -
Jabłkowski Ludwik - - porucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 15 Września 1831
Jabłkowski Ludwik - - kapitan - adjutant Naczelnego Wodza - Złoty - 4 Paźdz.1831
Jabłkowski Waleryan - - kapitan - 2 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Jabłonowski - Jerzy - pporucznik - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Jabłonowski Czesław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłonowski Stanisław - - podporucznik - artyleria - Złoty - 16 Marzec 1831
Jabłoński - Antoni - wachmistrz - 10 PULt - VM V kl. - 1918-20
Jabłoński - Antoni - major - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Jabłoński - Michał - st.wachmistrz - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Jabłoński - Felicjan - pporucznik - 60 PP - VM V kl. - 1918-20
Jabłoński - Witold - porucznik - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Jabłoński - Witold - szeregowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jabłoński Bolesław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Jan - - ppor.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Jan - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Karol - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Lucjan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Ludwik - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Stanisław - - uł.z c. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Tadeusz Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Wiktor - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Zbigniew - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jabłoński Adam - - podoficer - 6 kompania artylerii lekko konnej - Srebrny - 19 Marzec 1831
Jabłoński Ignacy - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Jabłoński Józef - - sierżant starszy - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Jabłoński Ludwik - - , kap. p. gren. gw., adj. gen. Krukowieckiego. VM zł. 1815-1830. - - -
Jabłoński Rafał - - podporucznik - 20 pułk piechoty liniowej - Złoty - 3 Czerwca 1831
Jabłoński Stanislaw - - podpułkownik - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Jacek Wojciech - - wachm - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jacek Bolesław - s. Józefa - ppor. - (12 dapanc) - VM V kl. - 1943-47
Jacewicz - Józef - plutonowy - 19 PAP - VM V kl. - 1918-20
Jacewicz Jan - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jacewicz Onufry - - Naczelnik - powstanie litewskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Jach - Franciszek - kapitan pilot - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1921-28
Jachacy Jerzy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jachimczyk - Ludwik - pporucznik - 02 PAP - VM V kl. - 1918-20
Jachimowicz Czesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaciński Zbigniew - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jackiewicz - Henryk - porucznik - 04 PSP - VM V kl. - 1918-20
Jackiewicz - Antoni - pporucznik - 40 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Jackiewicz - Jan - st.strzelec - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Jackiewicz Józef - - żołnierz - pułk jazdy sandomierskiej - Srebrny - 17 Września 1831
Jackowiak - Andrzej - sierżant - 73 PP - VM Vkl. - 1918-20
Jackowski - Jerzy - pporucznik - 06 DAK - VM V kl. - 1918-20
Jackowski - Ludwik - plutonowy - 21 WPP - VM V kl. - 1918-20
Jackowski - Ludwik - plutonowy - 63 TPP - VM V kl. - 1918-20
Jackowski Michał - - podpułkownik - 6 pułk strzelców konnych - Kawalerski - 22 Wrześ.1831
Jackowski Piotr - - żołnierz - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 8 Czerwca 1831
Jackowski Soplica - Henryk - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jackowski-Soplica Syanisław - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jacorzyński - Kazimierz - kapitan - 04 PSP - VM V kl. - 1918-20
Jacyna - Bolesław - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Jacyna Wacław Klemens - - ppłk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Jacyna Wacław Klemens - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jacznik Wincenty - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaczyński Michał - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaczyński Tadeusz - - kapitan - 20 pułk piechoty liniowej - Złoty - 3 Czerwca 1831
Jadas Aleksander - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jadrowski - Jan - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jadwiński Nekrasz - Marjan - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jadwisiak Adolf - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jadzewicz - Szymon - plutonowy - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Jagielski Stanisław Marian - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jagielski Andrzej - - trębacz - grupa Wronieckiego - Srebrny - 21 Września 1831
Jagielski Jan - - kapitan - 4 pułk liniowy - Złoty - 9 Czerwca 1831
Jagiełko Władysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jagiełło Władysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jagiełło Roch - - żołnierz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Jagmin Bonifacy - - pułkownik - dowódzca brygady - Złoty - 15 Marzec 1831
Jagmin Bonifacy - - generał brygady - - Kawalerski - 2 Czerwca 1831
Jagodziński - Leon - porucznik - 04 PUZ - VM V kl. - 1918-20
Jagodziński - Jan - ułan - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Jagodziński - Jan (Maksymiljan) - strzelec - 04 PSK - VM V kl. - 1918-20
Jagóra Ignacy - s. Józefa - por. - 34 pułk piechoty - VM V kl. - 1943-47
Jaguczański Feliks - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jahn Bartłomiej - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jahołkowski Wacław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakiemów Tadeusz - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakimiak - Ludwik - plutonowy - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Jakimiak - Ludwik - plut. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Jakimowicz - Antoni - szeregowy - 38 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Jaklicz - Józef - major - 25 PP - VM V kl. - 1918-20
Jaklicz Bogdan - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakobczyk Grzegorz - - żołnierz - 2 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 20 Marzec 1831
Jakowicki - Zygmunt - porucznik - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Jakowicki, lek.dr. - Władysław - porucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jakóbczyk Franciszek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakóbiec - Józef - porucznik - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Jakóbowski - Antoni - ułan - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Jaksa - Bobowski - Józef - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Jakubczyk Ignacy - - st.szwol. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakubczyk Wojciech - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakubiak - Jerzy - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jakubianiec Alfons Jerzy - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakubicz Alexander - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Jakubiec - Józef - sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jakubiec Józef - - st.szer.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakubiszyn Antoni - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakubowicz - Aleksander - chorąży - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Jakubowski - Marian - plutonowy - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Jakubowski - Władysław - porucznik - 03 DAK - VM V kl. - 1918-20
Jakubowski - Tadeusz - kapitan - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jakubowski - Tadeusz - porucznik - 07 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jakubowski - Czesław - porucznik - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Jakubowski - Piotr - kapral - 17 PUGn - VM V kl. - 1918-20
Jakubowski - Franciszek - kapral - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Jakubowski - Ludwik - porucznik - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Jakubowski - Aleksander - pporucznik - 59 PPW - VM Vkl. - 1918-20
Jakubowski Ewaryst Franciszek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakubowski Franciszek - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakubowski Ryszard Władysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakubowski Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jakubowski Ignacy - - podoficer - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Jakubowski Józef - - podporucznik - adiutant Naczelnego Wodza - Złoty - 2 Czerwca 1831
Jakubowski Maciej - - lekarz batalionowy - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 11 Marzec 1831
Jakubski - Tadeusz - rotmistrz - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Jałocha - Adam - st.ułan - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Jałowy Adam - - sierż.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jamka - Franciszek - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jamnicki Leon - - chor. - 1 pułk piechoty - VM V kl. - 1944-45
Jamont Jawoysz Michał - - porucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Jamrozik Józef - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jamróg - Stefan - chorąży - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jamry - Stanisław - kanonier - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Janas - Władysław - bombardier - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Janas - Stanisław - plutonowy - 52 PSK - VM Vkl. - 1918-20
Janas Brunon Benedykt - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janas Stanisław - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janasiewicz Jerzy - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janaszek Wacław Piotr - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jancarz - Henryk - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jancewicz - Michał - major - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Jancewicz Karol - - kapitan - 2 pułk mazurów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Janczak Andrzej - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janczak Franciszek - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Janczewski - Antoni - kapral - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Janczewski - Michał - pporucznik - 83 SPP - VM V kl. - 1918-20
Janczewski Andrzej - - żołnierz - 4 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 9 Marzec 1831
Janczukowicz Piotr - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janczyński Władysław - - żołnierz - powstaniec podolski - Srebrny - 5 Lipca 1831
Jandy - Stanisław - kapral - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Jandzis Stanisław Kazimierz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janeczek Grzegorz - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janeczko - Antoni - st.wachmistrz - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Janeczko - Paweł - porucznik pilot - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Janek Władysław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janiak - Ludwik - kapral - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Janiak - Michał - kapral - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Janicki - Walenty - sierżant - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Janicki Marian - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janicki Błażej - - bombardier - 7 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Janicki Franciszek - - podporucznik - 12 pułk piechoty liniowej - Złoty - 7 Czerwca 1831
Janicki Moch - Józef - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Janicki Rola - Kazimierz - major - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Janiewicz Hubert - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janiga Włodzimierz Józef - - kpt dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janik - Karol - wachmistrz - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Janik - Stanisław - pporucznik - 82 SPP - VM V kl. - 1918-20
Janik Edward - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janik Franciszek - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janik Józef - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janik Władysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janik Stanisław - - podoficer - 2 kompania lekka - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Janike Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janikowski - Jan - pporucznik - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Janikowski Andrzej - - doktor medycyny - - Złoty - 4 Czerwca 1831
Janikowski Gottfryd - - podoficer - 6 pułk ułanów - Srebrny - 16 Czerwca 1831
Janikowski Józef - - , kap. p. 3 piech. lin. VM zł. L. H. 1819-1820. - - -
Janiów Włodzimierz - - st.strz.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janiszewski - Lucjan - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Janiszewski - Stefan - pporucznik - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Janiszewski - Zygmunt - sierżant - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Janiszewski - Władysław - st.strzelec - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Janiszewski - Wiktor - sierż. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Janiszewski - Mieczysław - ppor. - 2 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Janiszewski Andrzej - - żołnierz - 12 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Janiszewski Michal - - porucznik - sztab główny - Złoty - 25 Września 1831
Janiszewski Tomasz - - wachmistrz - dywizjon karabinierów - Srebrny - 9 Czerwca 1831
Janka Edward - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janke-Walter Zygmunt - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankiewicz - Kajetan - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jankiewicz Jerzy - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankiewicz Adam - - podporucznik - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 15 Września 1831
Janko Henryk - - podoficer - 4 bateria lekko konna - Srebrny - 14 Września 1831
Jankowiak - Jan - plutonowy - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Jankowiak Wiktor - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski - Czesław - wachmistrz - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Jankowski - Wojciech - plutonowy - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Jankowski - Bronisław - sierżant - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Jankowski - Hilary - st.strzelec - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Jankowski - Bolesław - sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jankowski - Kazimierz - podchorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jankowski Andrzej - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Antoni - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Edmund - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Eryk - - st.uł.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Jan - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Jan Stanisław - - vice premier - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Józef - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Stanisław - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Stanisław Michał - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Tadeusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jankowski Józef - - podoficer - 1 korpus jazdy augustowskiej - Srebrny - 17 Września 1831
Jankowski Maciej - - porucznik - 4 pułk strzelców konnych - Złoty - 8 Czerwca 1831
Jankowski Tomasz - - wachmistrz starszy - 10 pułk ułanów - Srebrny - 26 Września 1831
Janosz Alojzy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janota Eugeniusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janowiak Józef - - ogniomistrz - 14 p.a.c - VM V kl. - 16/III 1921 roku No legitymacji 2355
Janowiak Roman - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janowicz - Józef - kapral - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Janowicz - - podpułkownik - 18 pułk ułanów - Kawalerski - 17 Września 1831
Janowicz Kazimierz - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janowicz Ryszard - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janowicz Alojzy - - kapitan - 3 pułk ułanów - Złoty - 16 Marzec 1831
Janowicz Antoni - - podoficer - jazda augustowska - Srebrny - 3 Paźdz.1831
Janowski - Mieczysław - pporucznik - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Janowski - Julian - major - 32 PPL - VM V kl. - 1918-20
Janowski - Mieczysław - ppor. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Janowski Julian - - płk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janowski Alexander - - podchorąży - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Janowski Kazimierz - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Janson Michał - - podoficer - 10 pułk ułanów - Srebrny - 26 Września 1831
Januć Mikołaj - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janus Stefan Władysław - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Janusz - Mieczysław - podchorąży - 04 PSK - VM V kl. - 1918-20
Janusz - Mieczysław - podchorąży - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Januszewicz Antoni Jerzy - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Januszewicz Wojciech - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Januszewski Paweł - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Januszewski Zdzisław Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Januszewski Zygmunt - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Januszewski Józef - - podoficer - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Januszewski Samuel - - kapitan - 3 pułk ułanów - Złoty - 8 Czerwca 1831
Januszkiewicz Henryk Stanisław - - sierż.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Januszkiewicz Henryk Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Januszonek Jan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Januszyński Antoni - - podporucznik - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Jańczyk - Władysław - ułan - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Jańczyk Stefan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaracz - Stanisław - kapral - 09 PAC - VM V kl. - 1918-20
Jaraczewski Adam - - pułkownik - jazda lubelska - Złoty - 6 Maja 1831
Jaraczewski Alexander - - podoficer - 2 kompania pozycyjna - Srebrny - 2 Czerwca 1831
Jaraczewski Hieronim - - podporucznik - 1 batalion lekko konny - Złoty - 15 Marzec 1831
Jarecki Stanisław - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jargot - Franciszek - st.sierżant - 84 PP - VM V kl. - 1918-20
Jarkiewicz - Józef - st.ułan - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Jarkowski Bolesław Zenon - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarmakowicz Józef - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarmakowicz Michał - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarmakowicz Michał - - kan. - 3 karpacki pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1944-45
Jarmicki Mieczysław Andrzej - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarmiński - Leon - podchorąży - 27 PU - VM V kl. - 1918-20
Jarmołowicz Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarmułowicz Kazimierz - - żołnierz - 1 pułk mazurów - Srebrny - 6 Kwietnia 1831
Jarmułowicz Mikołaj - - porucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 11 Marzec 1831
Jarmut Stefan - - żołnierz - 4 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 9 Marzec 1831
Jarnot - Stefan - strzelec - 01 PSK - VM V kl. - 1918-20
Jarnuszkiewicz - Czesław - ppułkownik - 66 KPP - VM Vkl. - 1918-20
Jarnutowski Stanisław - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarnutowski Józef - - kadet - strzelcy podlascy - Srebrny - 20 Lipca 1831
Jarochomski Cypryan - - podporucznik - jazda poznańska - Złoty - 25 Maja 1831
Jarociński Woyciech - - , major p. 5 piech. lin. VM zł. 1819. - - -
Jarocki - Stanisław - kapral - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Jarocki - Feliks - plutonowy - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Jarocki Ryszard - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaroma Józef - - kapitan - 7 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Jaroński Tomasz Feliks - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaros - Stanisław - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jarosiewicz Maciej - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Jarosiński Adam Bohdan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarosiński Stefan - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarosiński Tomasz - - kapitan - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 8 Czerwca 1831
Jarosz - Zygmunt - sierżant - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jarosz Henryk - por - - 23 batalion saperów górnosląskich - VM V kl. - 1939-45
Jarosz Jan - - bombardier - 4 bateria lekko konna - Srebrny - 14 Września 1831
Jaroszak Nestor - - bombardier - korpus gr. Dwernickiego - Srebrny - 17 Czerwca 1831
Jaroszczak Piotr - - żołnierz - 4 pułk ułanów - Srebrny - 17 Września 1831
Jaroszczuk - Filip - kanonier - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jaroszek Jan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaroszewicz Anatoliusz - - st. wachm. - 3 Dywizją Strzelców Karpackich - VM V kl. - 1939-45
Jaroszewicz - Tadeusz - rotmistrz - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Jaroszewski - Wacław - kapral - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Jaroszewski - Adam - pułkownik - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Jaroszewski Henryk - - podporucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 3 Paźdz.1831
Jaroszewski Jakób - - podoficer - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 17 Września 1831
Jaroszyk Witold Stanisław - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaroszyński - Zbigniew - podchorąży - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Jaroszyński - - pdo - 1 pułk ułanów - Srebrny - 25 Maja 1831
Jaroszyński Zbigniew Marian - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaroszyński Tomasz - - kapitan - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 12 Września 1831
Jaruszewski Alojzy - - wachm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaruzalski - Zbigniew - pchorąży - 72 PP - VM V kl. - 1918-20
Jarynicz Mikołaj Juliusz - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarząb Tadeusz Karol - - plut.bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarząbkiewicz - Leon - podporucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jarzembowski Stanisław - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarzemski Leon - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarzębiński - Kazimierz - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jarzębowicz - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jarzębski - Stanisław - szeregowy - 84 PP - VM V kl. - 1918-20
Jarzyna de Trzaska Kon. - - podoficer - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Jarzyna Klemens - - żołnierz - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 10 Marzec 1831
Jarzyński - Tadeusz - podporucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jarzyński Franciszek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasielski - Władysław - plutonowy - 14 PP - VM V kl. - 1918-20
Jasielski Ludwik - - wolny strzelec - komp. strz. łomżyńskich - Srebrny - 26 Lipca 1831
Jasieński Stefan Ignacy Antoni - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasieński Ludwik - - podoficer - 10 pułk ułanów - Srebrny - 26 Września 1831
Jasiewicz - Leon - st.sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jasiewicz - Eugenjusz - rotmistrz - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Jasiewicz - Jerzy - plutonowy - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Jasiewicz - Wincenty - major - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Jasiewicz Jerzy - - mjr - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Jasiewicz Władysław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasinski - Józef - pporucznik - 63 TPP - VM V kl. - 1918-20
Jasiński - Kazimierz - plutonowy - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Jasiński - Bonifacy - kapral - 10 PULt - VM V kl. - 1918-20
Jasiński - Marian - pporucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jasiński - Marian - pporucznik - 14 PAPW - VM V kl. - 1918-20
Jasiński - Józef - major - 42 PP - VM Vkl. - 1918-20
Jasiński Antoni Robert - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasiński Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasiński Marian - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasiński Marian Karol - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasiński Stefan Ignacy - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasiński Tadeusz - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasiński Tadeusz Jan - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jasiński Jakób - - lekarz dyrygujący - - Złoty - 4 Września 1831
Jasiński Józef - - porucznik - 16 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Jasiński Karol - - vice podoficer - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 10 Marzec 1831
Jasiński Marcin - - gwardzista - 2 pułk gwardii narodowej warszawskiej - Srebrny - 31 Sierpnia 1831
Jasiński Michal - - wachmistrz starszy - 10 pułk ułanów - Srebrny - 26 Września 1831
Jasiński Wincenty - - porucznik - 18 pułk piechoty liniowej - Złoty - 2 Września 1831
Jasiński Wojciech - - porucznik - 6 pułk strzelców konnych - Złoty - 22 Wrześ.1831
Jasiński Władysław - - - - VM V kl. - 1939-45 za walki o Warszawę
Jasiuk Stanisław - - kapitan - 1 pułk ułanów - Złoty - 31 Lipca 1831
Jaskold-Gabszewicz Stanisław Olgierd - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaskowski - Arnold - pporucznik - 83 SPP - VM V kl. - 1918-20
Jaskólski - Tadeusz - plutonowy - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Jaskólski Felix - - podporucznik - 19 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Jaskóła - Ignacy - st.szeregowy - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Jaskuła Antoni - - bombardier - 4 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Jasnoch - Franciszek - kapral - 65 SPP - VM V kl. - 1918-20
Jasny - Jan - st.szeregowy - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Jasny - Jan - st. szer. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Jastrzębski - Jerzy - rotmistrz - 10 PULt - VM V kl. - 1918-20
Jastrzębski - Stefan - kapral - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Jastrzębski - Jan - wachmistrz - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Jastrzębski Adam - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jastrzębski Aleksander Jan - - ppor.obs. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jastrzębski Antoni - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jastrzębski Bronisław - - sierż.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jastrzębski Franciszek - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jastrzębski Henryk Baltazar - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jastrzębski Jan - - st.uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jastrzębski Jerzy Jan - - płk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Jastrzębski Roman - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jastrzębski Stefan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jastrzębski Bonawentura - - , major p. 3 plech. lin. VM 1815-1830. - - -
Jastrzębski Jan - - , por. p. 2 plech. lin., adj. gen. Krukowickiego. VM zł. 1815-1823. - - -
Jastrzębski Ludwik - - podporucznik - 17 pułk piechoty liniowej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Jaszczak Mieczysław - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaszczuk - Stanisław - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jaszczuk Stanisław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaszczuk Włodzimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaszczyński - Ludwik - szeregowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jaszczyszyn Michał - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaszkowski - Juljan - plutonowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jaszowski Józef - - major - 3 bat. artylerii konnej - Złoty - 17 Kwietnia 1831
Jaśkiewicz - Nikifor - ppłk - 29 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Jaśkiewicz Józef - - podchorąży - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 28 Września 1831
Jaśko - Władysław - kapral - 06 PAP - VM V kl. - 1918-20
Jaśniewicz - Stanisław - kapral - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Jaświłko Edward - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jawor - Józef - kapral - 25 PP - VM V kl. - 1918-20
Jawornicki Marcelli - - podporucznik - adjutant gr. Andrych. - Złoty - 26 Września 1831
Jaworowski Alfons - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworowski Czesław - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworowski Kazimierz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski - Antoni - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jaworski - Stanisław - wachmistrz - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Jaworski - Feliks - major - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Jaworski - Maurycy - kapral - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Jaworski - Zygmunt - wachmistrz - 22 PUP - VM V kl. - 1918-20
Jaworski - Henryk - sierżant - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Jaworski - Aleksander - pporucznik - 15 PP - VM V kl. - 1918-20
Jaworski Bohdan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski Edward - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski Konstanty - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski Mieczysław Witold - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski Robert - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski Roman - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski Zbigniew Tadeusz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworski Dyonizy - - kapitan - 23 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Jaworski Franciszek - - podoficer - komp. 2 lekko piesza - Srebrny - 8 Marzec 1831
Jaworski Jakób - - podoficer - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Jaworski Kajetan - - podporucznik - 2 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Jaworski Karol - - podporucznik - jazda krakowska - Złoty - 2 Września 1831
Jaworski Marceli - - podoficer - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Jaworski Stanislaw - - wachmistrz starszy - pułk jazdy poznańskiej - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Jaworski Teodor - - , podpułk. komp. rzemieśln. VM zł. 1815-1830. - - -
Jaworski Teofil - - porucznik - adjutant polowy - Złoty - 8 Czerwca 1831
Jaworski-Zubowicz Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaworzyn Józef - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jayne R.F.G. - - Lt.Colonel - Anglia - -
Jazwiński Franciszek - - kapitan - jazda augustowska - Złoty - 3 Paźdz.1831
Jaźwiecki - Marjan - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jaźwiński Eugeniusz - - pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaźwiński Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jaźwiński Kazimierz - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jażdżyński - Stefan - major - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jażwiński Alexander - - porucznik - 6 pułk ułanów - Złoty - 3 Paźdz.1831
Jączek Stanisław Michał - - ppor.pil.art.. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jedliński Aleksander Piotr - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jedynak - Jan - chorąży - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jedziniak Aleksander - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jeka Józef - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jekiel Adolf - - st.strz.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jelecki Ryszard - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jeleniewski Ignacy - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jeleń Fryderyk - - 9 p.p. - VM klasy V nr 1822 z dnia 23 grudnia 1920 roku - inf. Kazimierz Jeleń 17.08.2015
Jeleń Jan Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jeliński - Władysław - kapral - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Jeliński - Władysław - kpr. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Jellenta Stefan Orfan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jelonek - Karol - sierżant - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Jelonek - Franciszek - st.szeregowy - 70 PPW - VM V kl. - 1918-20
Jelonek Zenon - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jelonkiewicz Alfred Bogusław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jelski Leon - - , kap. p. 1 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1824. - - -
Jelski Witalis - - , por. korp. weter. VM zł. 1815-1830. - - -
Jełowicki Alexander - - poseł - legia litew. - rus. - Złoty - 4 Paźdz.1831
Jełowicki Edward - - pułkownik - powstanie haysyńskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Jełowicki Jakób - - podoficer - pułk jazdy poznańskiej - Srebrny - 31 Sierpnia 1831
Jełowicki Marcin - - podoficer - 1 pułk jazdy kieleckiej - Srebrny - 15 Marzec 1831
Jełowiecki Jerzy - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jełowiecki Tadeusz Stanisław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jełowiecki Walenty - - podoficer - pułk jazdy poznańskiej - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Jendruch Tomasz - - żołnierz - 1 pułk jazdy krakowskiej - Srebrny - 15 Września 1831
Jensen Stanisław - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jentys - Władysław - pporucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Jentys - Czesław - pporucznik - 16 PP - VM V kl. - 1918-20
Jermak Zygmunt - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jerzewski Jerzy - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jerzmanowski Alexy - - major - 1 pułk mazurów - Złoty - 9 Czerwca 1831
Jerzmanowski Felix - - major - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 15 Września 1831
Jerzmanowski Paweł baron - - , pułk., nie będ. w służb. czyn. VM L. H 1815-1821. - - -
Jeschiwe - Seweryn - pporucznik - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Jesiowski - Jan - strzelec - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Jeske Robert - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jesman Alexander - - Naczelnik - powstanie litewskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Jesman Ludwik - - podchorąży - powstanie litewskie - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Jewchuta Mikołaj - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jewiarz Stanisław - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jezdzierski Jan - - kapitan - pułk jazdy poznańskiej - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Jezierska-Berglund Jadwiga - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jezierski - Tadeusz - rotmistrz - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Jezierski - Antoni - kapral - 17 PUGn - VM V kl. - 1918-20
Jezierski - Anatol - major - 18 PUP - VM V kl. - 1918-20
Jezierski Feliks - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jezierski Maksymilian - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jezierski Witt - - porucznik - 12 pułk piechoty liniowej - Złoty - 7 Czerwca 1831
Jeziorański - Tadeusz - major - 79 PP - VM V kl. - 1918-20
Jeżewski Jerzy - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jeżewski Konrad - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jeżowski - Franciszek - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jeżowski - Karol - kapitan - 42 PP - VM Vkl. - 1918-20
Jeżycki Jan - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jęczalik - Stanisław - pporucznik - 04 PSP - VM V kl. - 1918-20
Jędras - Franciszek - kapral - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Jędras Jan - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jędraszak Józef - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jędruch - Aleksander - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jędruch Władysław - - st.sap. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jędruchowski - Stefan - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jędrychowski - Feliks - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jędrychowski Tadeusz - - pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jędrzejczak - Antoni - kapral - 01 PAG - VM V kl. - 1918-20
Jędrzejczak Zdzisław Klemens - - st.szer.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jędrzejczyk Ludwik Stanisław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jędrzejewicz Anastazy - - podchorąży - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 26 Września 1831
Jędrzejewicz Edward - - kapitan - 18 pułk piechoty liniowej - Złoty - 14 Września 1831
Jędrzejewicz Jan - - podoficer - pułk jazdy poznańskiej - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Jędrzejewski - Bronisław - kapral - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jędrzejewski - Bronisław - kapral - 14 PAPW - VM V kl. - 1918-20
Jędrzejewski - Antoni - szeregowy - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Jędrzejewski Romuald - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jędrzejewski Tadeusz Jerzy - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jędrzejewski Zygmunt - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jędrzejewski Felix - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Jędrzejewski Ignacy - - sierżant starszy - komp. 1 pozycyjna - Srebrny - 8 Marzec 1831
Jędrzejewski Jan - - sierżant starszy - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Jędrzejowski Michał - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Jędrzęjczyk Piotr - - vice podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 8 Czerwca 1831
Jędrzjewski Wojciech - - bombardier - 1 batalion lekko konny - Srebrny - 15 Marzec 1831
Jkładko - Andrzej - porucznik - 24 PU - VM V kl. - 1918-20
Joachimczuk Franciszek - - żołnierz - 7 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Joch Rudolf Ferdynand - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jochymczyk Wilhelm - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jodko Leonard - - , podpułk. korp. weter. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Jodko Wiktor - - porucznik - 3 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Złoty - 17 Marzec 1831
Jodko-Narkiewicz Janusz - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jodłowski Stefan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jodłowski Wincenty - - kapitan - 13 pułk piechoty liniowej - Złoty - 3 Paźdz.1831
Johnson Oscar Godfrey Jr. - - Sergeant - USA - -
Jokiel Jan Inocenty - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jonczak Edward - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Joniak - Franciszek - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jonikas Mieczysław - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jonow Dymitr - s. Andrzeja (pośmiertnie) - ppor. - 8 pułk piechoty - VM V kl. - 1944-45
Joński Edward - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jop Antoni - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jordan Roman - - podoficer - 3 pułk ułanów - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Jorkowski Karol - - porucznik - 2 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Josse Józef Adolf - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Joszt Kazimierz - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Joubert Eugeni - - lekarz batalionowy - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 3 Paźdz.1831
Jounga Franciszek - - porucznik - jazda płocka - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Jounga Romuald - - ochotnik - 5 pułk ułanów - Srebrny - 22 Maja 1831
Jozwik Wojciech - - lekarz batalionowy - 1 dywizja piesza - Złoty - 11 Września 1831
Jórski Klemens - - , podpułk. p. 2 strz. p. VM zł. 1815-1830. - - -
Józefczyk - Czesław - porucznik - 24 PP - VM V kl. - 1918-20
Józefiak Mieczysław - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Józefiak Stanisław - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Józefowicz - Kazimierz - pporucznik - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Józefowicz Henryk Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Józefowicz Kazimierz - - mjr - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Józefowicz Kazimierz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Józefowicz Stefan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Józefowski Bohdan Franciszek - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Józefowski Józef - dokument - kapral - 56 pułk piechoty - VM V kl. - 19.12.1920
Józefski Antoni - - podoficer - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Józko - Franciszek - kapral - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Józko - Franciszek - kpr. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Juchnicki Michał - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Judkowiak Edward - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Judycki Wiktor - - ks.dziekan - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Juhas Wojciech - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Juin Alphonse-Pierre - - General - Francja - -
Juk Jan - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Junaszko Franciszek - - - - - inf. Adam Chabowski 16.03.2011
Jundził Platon - - podporucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 25 Września 1831
Jung Jerzy - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Junga Otto - - , podpułk. p. 2 piech. lin. VM L. H. 1815-1830. - - -
Jungermann, sanitariusz b.p. - Izaak - podoficer - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Juniewicz Józef - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Juralewicz Antoni - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Juraszek - Rudolf - ppor. - 2 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Jurczyk - Wincenty - plutonowy - 72 PP - VM V kl. - 1918-20
Jurczyk Tadeusz Bronisław - - ppor. - 1 pal 3DSK - VM V kl. - 1939-45
Jurczyński Mieczysław - inf. 15.03.2015 Marek Jurczyński
Jurczyński Kruk - Kazimierz - sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Jurczyszyn Tomasz - - chor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurecki Marian Aleksander - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurecki Stanisław Feliks - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurecki Stanisław - - podoficer - 1 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Jurek - Eugeniusz - ogn. - 6 pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1939
Jurek Jan - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurewicz Jan Antoni - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurgaszka Jakób - - , kapit. karp. żandarm. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Jurgaszko Adam - - porucznik - 8 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Jurgewicz Jan Szymon - - porucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 22 Wrześ.1831
Jurgielewicz Stefan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurgielewicz Jan - - podoficer - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Jurkiewicz - Konstanty - podchorąży - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Jurkiewicz Czesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurkiewicz Juliusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurkowski Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurkowski Andrzej - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Jurowiecki Józef Jerzy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jurzyński Czesław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jus - Mieczysław - kapitan - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Jusiak Jan - - żołnierz - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 6 Czerwca 1831
Jusiak Józef - s. Antoniego - ppor. - 34 pułk piechoty - VM V kl. - 1943-47
Juszczacki - Stanisław - major - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Juszczak Stanisław Szczepan - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Juszczak Władysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Juszczakiewicz Stanisław - - ppłk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Juszkiewicz Jan - - kapelan - powstanie żmudzkie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Juszkowski Nikodem - - wachmistrz starszy - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 3 Paźdz.1831
Juśków Roman - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Jüttner Alfred Stefan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45


 

PRZYPISY BIOGRAFICZNE


1. Józefowski Józef      

 

 

2. Jałocha Adam     

 

 

 

3. Jankowski Cesław     

 

 

 


 

 

 

(zdjęcie przesłał Michał Białas 10.09.2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru