Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru  

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :

a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830

- opracował: Janusz Stankiewicz

b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831

- opracował: Janusz Stankiewicz

c/ legiony - lata 1918 - 1920 

- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz

d/ pułki WP- lata 1943 - 1947

- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz

e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945

- opracował  Zenon Dudek;  lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

 

 

 

Uprzejmie proszę Czytelników o nadsyłanie informacji, celem uzupełniania listy,  o pozycjach książkowych, które zawierają w sobie wykazy odznaczonych osób. (stawiz@wp.pl)

 

 

Nazwisko - Imię - Stopień - Oddział - Odznaczenie - Okres

Labuśka Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lach - Karol - szeregowy - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Lach Józef - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lachcik Franciszek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lachowicz - Jan - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lachowicz - Adolf - porucznik - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Lachowicz - Konstanty - kapitan - 19 PPOL - VM V kl. - 1918-20
Lachowicz - Władysław - podchorąży - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Lachowicz Jan II - - płk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Lachowicz Jan II - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lachowicz Stanisław - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lackoroński Kazimierz - - podporucznik - weterani czynni - Złoty - 4 Paźdz.1831
La-Croix Alexander - - zastępca lekarza - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Lada Karol - - podporucznik - 6 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Marzec 1831
Ladenberger Eugeniusz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ladro Edmund Andrzej - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lagust Kazimierz - - żołnierz - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Lalanne - - mjr - Francja - -
Laliczyński - Bronisław - chorąży - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lambert Jan - - podoficer - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Lamers Jan - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lampart Leopold - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lanc - Jan - ułan - 10 PULt - VM V kl. - 1918-20
Lanckoroński Antoni - - pułkownik - korpus Dwernickiego - Kawalerski - 7 Marzec 1831
Lanckoroński Bartłomiej hr. - - , podpułk. weter. czyn. VM 1815-1830. - - -
Lanckoroński Jan - - podporucznik - - Złoty - 7 Marzec 1831
Landa - Wincenty - plutonowy - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Landau - Maksymilian - major - 04 PAP - VM V kl. - 1918-20
Landowski - Jan - st.strzelec - 66 KPP - VM Vkl. - 1918-20
Landowski Jerzy - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Landsberg Jan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Landzberg - Ludwik - plutonowy - 10 PULt - VM V kl. - 1918-20
Landzwojczak - Jan - st.sierżant - 60 PP - VM V kl. - 1918-20
Langa Tadeusz - - podoficer - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Lange - Władysław - pporucznik - 63 TPP - VM V kl. - 1918-20
Lange Józef - - sap. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lange Edward - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Langer Fryderyk - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Langer Władysław - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Langerman Jerzy - - pułkownik - adjutant polowy - Złoty - 22 Maja 1831
Langner - Józef - kanonier - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Langner Władysław Aleksander - - gen.bryg. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Langner Władysław Aleksander - - gen.bryg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Langner Złom - Władysław - ppułkownik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lankau Józef Zbigniew - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lantan Michał - - kapitan - 5 pułk ułanów - Złoty - 20 Lipca 1831
Large de Bolesław - - por.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lasecki Aleksander - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Laskarys - Jerz - szeregowy - 76 LPP - VM V kl. - 1918-20
Laskowska Krystyna Stefania - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Laskowski - Stefan - wachmistrz - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Laskowski - Włodzimierz - st.ułan - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Laskowski - Kazimierz - porucznik - 79 PP - VM V kl. - 1918-20
Laskowski Franciszek Tadeusz - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Laskowski Jerzy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Laskowski Seweryn - - por.pil.art. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Laskowski Franciszek - - major - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 2 Czerwca 1831
Laskowski Łukasz - - podporucznik - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 4 Paźdz.1831
Laskowski Seweryn - - podporucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 15 Września 1831
Laskowski Stefan - - , major weter. czyn. VM zł. 1815-1830. - - -
Laskuda - Walenty - pporucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Lasocki - Kazimierz - pporucznik - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Lasocki Ludomir Lucjan Marian - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lasocki Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lasocki Ludwik - - porucznik - jazda płocka - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Lasota - Edward - sierżant - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Lasota - Stefan - plutonowy - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Lasota - Karol - chorązy - AK - VM V kl. - 1944
Lasota - Julian - sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Laszczyński Ignacy - - podoficer - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Latawiec - Włodzimierz - porucznik - 32 PPL - VM V kl. - 1918-20
Latawiec - Longin - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Latawiec Michał - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Latosieński Wawrzyniec - - żołnierz - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Latoś - Antoni - kapral - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Latour - Stanisław - podporucznik - 33 PPL - VM V kl. - 1918-20
Latour de - Napoleon - kapitan - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Latour de - Stefan - pporucznik - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Latowicz - Jan - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Laudański Wincenty - - , por. p. strz. k. gw. VM sr. L. H. 1815-1830. - - -
Laudyn Ferdynand - - podoficer - 6 kompania artylerii lekko konnej - Srebrny - 19 Marzec 1831
Laudyn Leopold - - podporucznik - artyleria - Złoty - 12 Marzec 1831
Laveaux de Ludwik - - gen.bryg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lawenowski Wojciech - - żołnierz - 1 pułk ułanów - Srebrny - 11 Sierpnia 1831
Lawicz-Liszka Wilhelm Andrzej - - płk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Layer - Bronisław - kapitan - 16 PP - VM V kl. - 1918-20
Lazar - Wacław - plutonowy - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Lazaraytys Wawrzyniec - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Le Brun Piotr - - porucznik - kwatermistrzostwo - Złoty - 14 Września 1831
Lebel Franciszek - - żołnierz - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 25 Maja 1831
Lebel Ignacy - - lekarz dyrygujący - - Złoty - 4 Września 1831
Lebensztajn Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lebensztejn - Stefan - pporucznik - 15 PP - VM V kl. - 1918-20
Lebiadowski - Kazimierz - st.szeregowy - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Lebiedziewicz Julian - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lebiedziewicz Szczęsny Jan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lebiedziński Aleksander - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lebrun Adam - - , kap. p. 6 piech. lin. VM zł. 1819-1820. - - -
Lebrun Stanisław - - , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1829. - - -
Lech - Edmund - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lech Adam - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lech Ludwik Wojciech - - st.sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lech Włodzimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lech Tomasz - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Lechnicki - Tadeusz - porucznik - 03 DAK - VM V kl. - 1918-20
Lechnicki - Klemens - podporucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lechnowski Mikołaj - - , kap. korp. inwal. VM zł. 1815-1824. - - -
Lechowski - Bronisław - porucznik - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Lechowski Franciszek - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Leduchowski Franciszek - - porucznik - adjutant polowy - Złoty - 15 Kwietnia 1831
Leduchowski Jan - - porucznik - legia litew. - rus. - Złoty - 4 Paźdz.1831
Ledwański Apoloniusz - - podchorąży - 7 pułk ułanów - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Ledziński - Wacław - st.ułan - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Leese Oliver - - General - Anglia - -
Lefevre Julian - - podporucznik - sztab gen. Langerm. - Złoty - 31 Sierpnia 1831
Lefevre Romuald - - podporucznik - 5 pułk strzelców konnych - Złoty - 12 Września 1831
Lege Emil Louis - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Legel - Bolesław - plutonowy - 08 PP - VM V kl. - 1918-20
Legieć - Wawrzyniec - bombardier - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Legis Janusz - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Legun - Witold - pporucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Legun Ignacy - - por.bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lehman Janusz Ludwik - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lehr - Kazimierz - pporucznik - 04 PSP - VM V kl. - 1918-20
Lehr - Jan - st.sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Leis Józef - - st.uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lejko Michał Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lelewel Jan - - pułkownik - korpus inżynierów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Leligdowicz Mirosław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leliwa - Osostowicz - Zbigniew - podchorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lema - Józef - kapral - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lemantowicz Mikołaj - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lemańczyk Teodor - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lemański Józef - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Lemiesz - Jan - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lempart Wincenty - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lenarczyk - Antoni - kapral - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Lenarczyk - Antoni - kpr. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Lenard - Jan - kapral - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Lenart Władysław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lenartowicz Kazimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lenartowicz Dominik - - podoficer - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Lenc - Kazimierz - strzelec - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Lenczewski Marcin - - podoficer - pułk jazdy augustowskiej - Srebrny - 15 Marzec 1831
Lenczowski - Bolesław - pporucznik - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Lenda Józef - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Lendowicz - Józef - wachmistrz - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Lendzianowicz Jakób - - ochotnik - pułk baterii płockiej - Srebrny - 17 Kwietnia 1831
Leniecki Antoni - - podporucznik - 8 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Kwietnia 1831
Lenik Kilian - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Lenkiewicz Michał - - , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1815-1828. - - -
Lenkiewicz Tadeusz - - podporucznik - 6 pułk strzelców konnych - Złoty - 22 Wrześ.1831
Lennik Karol - - bombardier - 6 kompania lekko-piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Leonczuk - Józef - kapral - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Leonowicz - Antoni - plutonowy - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Leparowski - Jan - szeregowy - 65 SPP - VM V kl. - 1918-20
Lepecki - Bogdan - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lepiarz - Ludwik - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lepige Jan - - , podpułk. artyl. p. VM L. H. 1815-1830. - - -
Lepik Tomasz - - żołnierz - batalion saperów - Srebrny - 26 Września 1831
Lepine Jan - - kapitan - 5 pułk ułanów - Złoty - 11 Sierpnia 1831
Lepkowicz - Wacław - plutonowy - 60 PP - VM V kl. - 1918-20
Leppert - Bolesław - st.sierżant - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Le-prince Józef - - doktor medycyny - - Złoty - 4 Paźdz.1831
Leprini Luigi - - ppor. - Włochy - -
Lepszy - Leonard - porucznik pilot - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Lesiak - - ppor. - 6 pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1939
Lesiak Jerzy - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lesiakowski - Stanisław - kapral - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Lesiński - Jan - kapral - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Lesiński Ryszard Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lesisz Edmund - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leski Kazimierz Roman - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leski Stanislaw - - kapitan - - Złoty - 3 Marca 1831
Leski Stanisław - - podpułkownik - 1 pułk jazdy krakowskiej - Kawalerski - 15 Września 1831
Lessel Stanisław - - porucznik - sztab kawtera główna - Złoty - 24 Września 1831
Leszczyc Wojciech - - żołnierz - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Leszczyc-Przywara Stanisław - - harcerz - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leszczyński - Albin - porucznik - 21 WPP - VM V kl. - 1918-20
Leszczyński Jerzy - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leszczyński Józef - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leszczyński Stanisław Bronisław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leszczyński Tadeusz - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leszczyński Jan - - trębacz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Leszczyński Jan - - , kap., kom. Radziejowa. VM zł. 1815-1830. - - -
Leszek Adolf - - kpr.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leszek Franciszek - - vice podoficer - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Leszkiewicz - Leopold - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Leszkiewicz Michał - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leszko Wiktor - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśkiewicz Jan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśkiewicz Marian Alfred Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśkiewicz Wacław - - sierż.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśniak - Władysław - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Leśniak Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśniak Stefan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśniewicz Jan - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśniewicz Joachim - - kapitan - kwatermistrzostwo - Złoty - 11 Września 1831
Leśniewski - Kazimierz - porucznik - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Leśniewski - Adam - podporucznik - 06 DAK - VM V kl. - 1918-20
Leśniewski - Kazimierz - porucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Leśniewski Konrad Edward - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśniewski Mirosław - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśniewski Włodzimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leśniewski Jołka - Stanisław - major - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Leśniewski Józef - - kapitan - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 19 Sierpnia 1831
Leśniowski Józef - - , por. p. 1 piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Leśniowski Piotr - - porucznik - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 6 Kwietnia 1831
Leśny Henryk - s. Jana - kpr. pchor. - 25 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Letowt Danuta Maria - - sanit. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Letowt Stanisław Aleksander - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewandowicz Karol - - tambor major - 10 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Lewandowski - Leon - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lewandowski - Ignacy - kapral - 03 DAK - VM V kl. - 1918-20
Lewandowski - Zygmunt - kapitan - 04 PAP - VM V kl. - 1918-20
Lewandowski - Jan - major - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Lewandowski - Józef - wachmistrz - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Lewandowski - Jan - kapral - 71 PP - VM V kl. - 1918-20
Lewandowski - Kazimierz - plutonowy - 59 PPW - VM Vkl. - 1918-20
Lewandowski - Edward - porucznik pilot - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Lewandowski Jan - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewandowski Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewandowski Maksymilian - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewandowski Stefan - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewandowski Walerian - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewandowski Zbigniew Józef - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewandowski Zygmunt - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewandowski Bonifacy - - żołnierz - jazda lubelska - Srebrny - 6 Maja 1831
Lewandowski Grzegorz - - podoficer - oddział litew. i żmudz. - Srebrny - 17 Września 1831
Lewandowski Grzegorz - - , por. artyI. kon. VM sr. L. H. 1815-1830. - - -
Lewandowski Hubert - s. Stanisława - ppor. - 9 dywizja piechoty - VM V kl. - 1943-47
Lewandowski Jan - - , podpor. korp. pociągu. VM sr. L. H. 1815-1830. - - -
Lewandowski Kajetan - - , kap. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1830. - - -
Lewandowski Kazimierz - - podoficer - 1 pułk ułanów - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Lewandowski Piotr - - żołnierz - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 25 Maja 1831
Lewandowski. Michal - - żołnierz - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Lewartowski Jacenty - - podporucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Lewaszkiewicz - Walerian - pporucznik - 06 DAK - VM V kl. - 1918-20
Lewcio - Franciszek - kapitan - 14 PP - VM V kl. - 1918-20
Lewczyk - Karol - wachmistrz - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Lewicki - Józef - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lewicki - Stanisław - kapitan - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Lewicki - Stefan - kapitan - 79 PP - VM V kl. - 1918-20
Lewicki Cezary - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewicki Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewicki Walenty - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewicki Wilhelm - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewicki Zbigniew - - dr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewicki Zdzisław - - sierż.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewin - Maksymiljan - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lewinson - Natan - plutonowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lewiński - Bronisław - kapral - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Lewiński - Edward - porucznik - 32 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lewiński Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewiński Jerzy Antoni - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewiński Augustyn - - kapitan - strzelcy podlascy - Złoty - 10 Marzec 1831
Lewiński Augustyn - - kapitan - strzelcy podlascy - Kawalerski - 4 Paźdz.1831
Lewiński Bazyli - - major - p. 5 strz. kon. z korp. gr. Dw. - Kawalerski - 25 Lipca 1831
Lewiński Bazyli - - , kap. p. 2 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Lewiński Bolesław Antoni - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewiński Jakób - - pułkownik - szef sztabu 1 korpusu jazdy - Kawalerski - 17 Kwietnia 1831
Lewiński Jakób - - , podpułk., szef szt. jazdy. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Lewiński Michał - - , kap. p. 3 piech. lin. VM zł. 1815-1827. - - -
Lewkiewicz - Józef - st.ogniomistrz - 01 PAG - VM V kl. - 1918-20
Lewkowicz Antoni - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewkowicz Bronisław Franciszek - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewkowicz Leon - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewoniewski Kazimierz - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lewulis Irena Grażyna - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lex Józef - - , kap. sztabu główn. VM zł. 1815-1830. - - -
Ley Waldemar - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Leżanowski Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lgocki - Jerzy - porucznik - 06 PAP - VM V kl. - 1918-20
Libański - Adam - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Libera Wawrzyniec - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 25 Lipca 1831
Liberman Jakub - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Libicki Sylwester - - podporucznik - 18 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Libiszewski Karol - - podporucznik - 2 pułk ułanów - Złoty - 20 Kwietnia 1831
Libiszewski Karol - - kapitan - pułk jazdy sandomierskiej - Złoty - 17 Września 1831
Lichodziejewski Kazimierz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lichodziejewski Ludwik - - kmdr ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lichs Bernard - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lichtarowicz Józef - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Liciak Tomasz - - bombardier - 1 bateria lekko konna - Srebrny - 14 Września 1831
Liczner - Władysław - bomb. - 3 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Liebich Andrzej - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Liebich Karol - - sztabs lekarz - dyrektor szpitala w Modlinie - Złoty - 14 Września 1831
Liebrecht Karol - - porucznik - 18 pułk piechoty liniowej - Złoty - 3 Września 1831
Lietke Alexander - - podporucznik - 6 pułk ułanów - Złoty - 16 Czerwca 1831
Lieven Adolf - - podoficer - 1 pułk jazdy krakowskiej - Srebrny - 20 Czerwca 1831
Ligenza - - porucznik - sztab gen. Dwernickiego - Złoty - 14 Marzec 1831
Lignar - Mieczysław - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ligocki Kazimierz - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Likiernik Stanisław Bolesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Likszo - Aleksander - podchorąży - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Limberger Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Linetty - Jan - kapral - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Liniarski Władysław - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Liniewicz Felix - - sztabs trębacz - 3 pułk ułanów - Srebrny - 8 Czerwca 1831
Liniewski Michał - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Link Tadeusz Czesław - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Link Andrzej - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Link Jan - - porucznik - 2 kompania pozycyjna - Złoty - 2 Czerwca 1831
Linka - Andrzej - sierżant - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Linowski Artur Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Linsenbarth Alexander - - podpułkownik - inżynieria - Złoty - 9 Marzec 1831
Lipczyński - Stefan - st.ułan - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Lipczyński Roman Bernard - - por.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipecki Antoni Leon - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipiec - Franciszek - bombardier - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Lipink Maciej - - sierżant starszy - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Lipińska Władysława Grażyna - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipiński - Wacław - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lipiński - Tadeusz - kapitan - 82 SPP - VM V kl. - 1918-20
Lipiński Adam Marian - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipiński Tadeusz - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipiński Tadeusz Tytus - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipiński Witold Marian Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipiński Wojciech Józef - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipiński Paweł - - podporucznik - 3 pułk ułanów - Złoty - 20 Września 1831
Lipiński Stanisław - - dowódca - pospolite ruszenie part. Pułtuskiej - Złoty - 3 Września 1831
Lipiński Wawrzyniec - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Lipiński Wilhelm - - kapitan - adjutant polowy - Złoty - 17 Kwietnia 1831
Lipka Piotr - - podporucznik - 14 pułk piechoty liniowej - Złoty - 19 Sierpnia 1831
Lipko Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipnicki Marcyan - - , kap. na reformie piech. VM zł. 1826-1830. - - -
Lipniewski - Jan - plutonowy - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Lipnowski Antoni - - żołnierz - weterani czynni - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Lipowicz - Wacław - kapral - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Lipowski - Stanisław - kapral - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lipowski - - kapitan - 2 pułk jazdy krakowskiej - Złoty - 8 Lipca 1831
Lipowski Tadeusz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipowski Edward - - podoficer - 1 bateria lekko konna - Srebrny - 14 Września 1831
Lipowski Józef - - podporucznik - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 3 Czerwca 1831
Lipski - Antoni - porucznik - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Lipski - Adam - podchorąży - 42 PP - VM Vkl. - 1918-20
Lipski - - podporucznik - - Złoty - 14 Marzec 1831
Lipski Bohdan Piotr Rusław - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lipski Emilian - - podoficer - 6 kompania lekko-piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Lipski Felix - - kapitan - 8 pułk piechoty liniowej - Złoty - 8 Czerwca 1831
Lipski Jan - - porucznik - 6 pułk ułanów - Złoty - 25 Września 1831
Lipski Karol - - podporucznik - 2 pułk ułanów - Złoty - 22 Wrześ.1831
Lis - Jan - st.ułan - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Lis - Stanisław - kapral - 70 PPW - VM V kl. - 1918-20
Lis - Juljan - st.sierżant - 52 PSK - VM Vkl. - 1918-20
Lis Augustyn - - urzęd. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lis Henryk - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lis Jan - - chor. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Lis Stanisław - - sierż.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lisek Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lisiak Tomasz - - kanonier - artyleria konna - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Lisica - Michał - plut - 2 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Lisicki Kanty - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 8 Czerwca 1831
Lisicki Maciej - - podporucznik - powstanie litewskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Lisicki Piotr - - podoficer - 1 pułk jazdy krakowskiej - Srebrny - 20 Czerwca 1831
Lisicki Roman - - , kap. p. 1 ułanów. VM sr. 1815-1830. - - -
Lisiecki - Edward - plutonowy - 02 DAK - VM V kl. - 1918-20
Lisiecki Ignacy - - podporucznik - 12 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Lisiecki Michał - - kapitan - oddział litew. i żmudz. - Złoty - 17 Września 1831
Lisiecki Walenty - - kapitan - adiutant Naczelnego Wodza - Złoty - 2 Czerwca 1831
Lisiewicz - Adam - porucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lisiewicz Tomasz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lisiński Antoni Zenon - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Liske Michał - - porucznik - 6 pułk jazdy - Złoty - 12 Marzec 1831
Liskiewicz Ludwik - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Lis-Kozłowski Stanisław Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lisowski - Stanisław - porucznik - 19 PPOL - VM V kl. - 1918-20
Lisowski - Jan - plutonowy - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Lisowski Franciszek - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lisowski Witold - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lisowski Zbigniew Edward - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lisowski Zygmunt Ryszard - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lisowski Michal - - porucznik - jazda sandomierska P. Lagoskiego - Złoty - 26 Marca 1831
Lissowski - Leon - wachmistrz - 04 PUZ - VM V kl. - 1918-20
Lissowski Zbyszko Maciej - - ppor.radio-nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lissowski Maciej - - żołnierz - jazda augustowska - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Lissowski Stanisław - - , podpor. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1823. - - -
Liszka - Stanisław - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Liszka Stanisław - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Litewski - Jan - rotmistrz - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Litewski Jan Hipolit - - ppłk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Litkie Julian - - podchorąży - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 28 Września 1831
Litkiewicz Maurycy - - żołnierz - pułk jazdy poznańskiej - Srebrny - 31 Sierpnia 1831
Litta Kasper - - kanonier - korpus artylerii - Srebrny - 14 Września 1831
Litwicki Michał - - podporucznik - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 24 Czerwca 1831
Litwinow Marian Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Litwinowicz Edward - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Litwinowicz Walenty - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Litwiński Wojciech - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Lityński Eugeniusz Robert - - mjr - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Liwacz - Kazimierz - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lizakowski - Jan - kapral - 66 KPP - VM Vkl. - 1918-20
Lizikowski Waldemar - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lizoń - Włodzimierz - rotmistrz - 27 PU - VM V kl. - 1918-20
Lochman Stanisław Henryk - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Loga Adam - - kapelan - jazda poznańska - Złoty - 16 Marzec 1831
Lola Włodzimierz - s. Aleksandra - kpt. - 4 pułk piechoty - VM V kl. - 1944-45
Longchamps-Berrier Jacek Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Longolie Stanislaw - - bombardier - artyleria konna - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Loniewski Józef - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Lorec - Kazimierz - szeregowy - 06 PSP - VM V kl. - 1918-20
Lorek - Józef - pporucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Lorenc Kazimierz Władysław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lorenz Maksymilian Stefan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lossow Adam Konstanty józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lossow-Niemojowski Aleksander - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Loster Tadeusz - - por. - 84 pułk piechoty - VM V kl. - 1939
Loś - Adam - Ppor rez.kaw - 12 Pułku Ułanów Podolskich - VM V kl. -
Loth Edward - - płk dr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Loth Felicjan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lotholc - Józef - kanonier - 02 PAP - VM V kl. - 1918-20
Löwensztamm Stanisław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubański - Leonard - ppułkownik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Lubański Jan - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubański Stanisław Witold - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubas - Stanisław - szeregowy - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Lubczyński Ignacy Jan - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubecki - Stanisław - porucznik - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Lubelski Filip - - doktor - - Złoty - 25 Września 1831
Lubicz-Bartosiewicz Bolesław - - st.strz.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubicz-Nycz Bronisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubierski Bogdan Władysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubik - Aleksander - pporucznik - 63 TPP - VM V kl. - 1918-20
Lubiński Andrzej - - st.szer.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubomirski Rafał Stefan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubomirski Zdzisław Herakliusz - - wachm.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubowicka Anna - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubowicki Jerzy - - pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubowicki Michał - - podporucznik - 4 pułk ułanów - Złoty - 15 Marzec 1831
Lubowiecki Jakub - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lubowiecki Jan - - podoficer - 5 pułk ułanów - Srebrny - 17 Czerwca 1831
Lück Jan - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ludkowski Piotr - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ludnik Piotr - - podoficer - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Ludwiczak - Marjan - kapral - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Ludwikowski Tadeusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lula Wawrzyniec - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Luranc - Stefan - plutonowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Luśniak Józef - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lutkiewicz Konstanty - - żołnierz - 7 pułk ułanów - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Luto Wacław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lutomski Makary - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Lutostański - Klemens - porucznik - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Lutowski Jerzy - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Lutowski Wojciech - - podoficer - 3 kompania pozyc. Pieszej - Srebrny - 6 Czerwca 1831
Luty - Andrzej - plutonowy - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Luty - Andrzej - plut. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Lux Każmierz - - , major p. 3 strz. p. VM zł. 1819-1820. - - -
PRZYPISY BIOGRAFICZNE


1.
Lasota Karol , odził się w mieście Vatra Dornei pod zaborem austro-węgierskim (w dokumentach zapisywano Donawatra wojew. Rumunia) w dniu 05 07 1914 (imiona rodziców: Władysław Lasota i Aniela Lasota z domu Szpak). Miał dwie starsze siostry; Helenę i Adelę.
Nie wiem w którym roku rodzina wróciła do Polski, natomiast mam dokument potwierdzający uzyskanie Obywatelstwa Państwa Polskiego dlaKarola Lasoty, wydane przez Starostwo Powiatowe Jarosławskie - nr;1185/34, z dnia 16 kwietnia 1934, podpisał Wicestarosta Mr.Gross. Ojciec ukończył szkołę podoficerską w 2-gim Baonie Czołgów i Samochodów Pancernych, dyplom z nr 39 uzyskał z wynikiem dobrym, w dniu 14 września 1935, podpisani Dowódca Bataljonu ppłk.dypl.Strażyc oraz Dowódca Kompanii kap.Tomaszewski. Na dyplomie pieczęć 2 Batalionu Czołgów i Samochodów Pancernych z godłem - orłem w koronie. Dopiero w drugim zaświadczeniu o przebytym szkoleniu, jest Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej Modlin dn.22 06 1938 w treści "Zaświadczenie kpr.ndt. Lasota Karol z 2-Batalionu Pancernego ukończył III kurs fachowy dla nadterminowych mechaników broni pancernej w czasie od 23 10 1937 do 22 06 1938 z wynikiem pomyślnym podpisał Komendant Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w/z major J Kozak".
Od 16 09 1935 stacjonował w Jednostce Wojskowej Żurawica. Nie znam okoliczności przeniesienia Ojca na Polesie. We wrześniu 1939 przeszedł szlak z SGO Polesie gen.F.Kleeberga. Również nie umiem podać, w której dywizji. Domyślam się, że mogła to być 50 Dywizja piechoty BRZOZA, w skład której wchodził Dywizjon Artylerii dowodzony przez kap.Mariana Poraj-Jankowskiego. W 1940 ożenił się z Katarzyną z Ciasnochów ,ślub odbył się w Wólce Dobryńskiej na Polesiu bez udziału rodziny mieszkającej w rejonie Przemyśla.
Po rozwiązaniu SGO Polesie, Ojciec natychmiast przeszedł do partyzantki w rejonie Węgrowa, a po utworzeniu AK związał się ze zgrupowaniem PORAJ (dowódca por.Władysław Rażmowski). Zgrupowanie nosiło nazwę od pseud. dowódcy - Poraj. Zgodnie z tym co pisze Kazimierz Karlsbad 
(http://members.shaw.ca/forum/karlsbad/karlsbad.htm) Ojciec walczył od 01 09 1939 nieprzerwanie do 31 07 1944, kiedy to zginął w potyczce z hitlerowcami w Miedniku/Akcja Burza/.
Pośmiertnie został odznaczony krzyżem VM i awansowany do stopnia chorążego, co poświadczył w imieniu Komisji Likwidacyjnej AK Zygmunt Klem pseud. Zbyszko dn.03 12 1945.
Administracyjnie był Polakiem zaledwie 10 lat, lecz wybrał tę Ojczyznę i został jej wierny.

     

Z okresu udziału w SGO "Polesie"       Z żoną (1942).          Z okresu wstąpienia do wojska (1934).


Pamiątkowe zdjęcie ze szkolenia w Modlinie.


Chciałabym również przytoczyć dwa zdarzenia z życia Ojca świadczące o Jego charakterze; był zatrzymany przez Gestapo i więziony 3 miesiące w Sokołowie ,udało mu się zbiec,przedzierał się pieszo wzdłuż torów kolejowych do domu rodziców do Sośnicy Jarosławskiej. Któregoś dnia zobaczył jak Niemcy wyrzucają z pociągu psa, dobermana ciężko rannego. Niebacząc na to, że były to psy szkolone na agresję zabrał go i niósł na rękach. Babcia wyleczyła suczke, była z nami wiele lat. W czasie gdy ukraińskie bandy paliły wsie na linii Sanu, chowano mnie w bruzdach kartoflanych pod opieką psa który warował całymi dniami nie pozwalając mi odejść, na noc zabierano nas do domu.
Miałam wówczas 5 lat.
W AK do zadań Ojca należało zaopatrywanie rozrzuconych oddziałów w broń którą woził ciężkim motocyklem z przyczepą. Na pistoletach wyścielał koc i sadowił mnie, by w razie wpadki powiedzieć, że wiezie chore dziecko do lekarza. Zdarzyła się akcja dramatyczna; gdy szczęśliwie dotarł do domu , z radości podrzucił mnie tak pechowo, że uderzyłam o sufit. Z płaczu zachłysnęłam się powietrzem i byłam bliska śmierci z bezdechu. Wtedy Ojciec wykluczył mój udział w akcjach.

W pamięci bliskich Karol Lasota był bardzo odpowiedzialnym, odważnym przy tym ciepłym i uczuciowym człowiekiem.
Do dziś cierpię, że Go tak wcześnie utraciłam. Zginął w wieku 30 lat.

inf córka Bożenna H.
 

 

2. Loster Tadeusz


 

 

Tadeusz Marcin Loster urodzil się w Szczucinie k. Tarnowa 24.12.1909 r.Wychowywal się we Lwowie gdzie ukończyl Gimnazium Mat.-Przyr.W kampani wrzesniowej byl dowódcą 9 komp. 3 bat. 84 p.s.p. Bral udzial we wszystkich walkach 84 pulku od 1 do 9 wrzesnia .Dnia 9 wrzesnia 1939 roku w natarciu 9 kompani z lasu kolo wsi Przylęk na wies Jasienin Dolny kolo Lodzi, okolo godz. 11,30 zostal siężko ranny na skutek poranienia odlamkami bomby lotniczej Pozostal na polu chwaly wraz z kilkudziesięcioma swoimi żolnierzami . Jego zwloki spoczely na cmentarzu wojskowym w Jeżowie.
20 wrzesnia 1939 roku dowódca 84p.s.p. plk. dypl. S. Szarejko wystąpil do dowódcy 30 DP z wnioskiem o nadanie 12 swoim żolnierzom ( wtym 5 posmiertnie ) orderu Virtuti Militari i 167 Krzyży Walecznych . Zgodnie z pismem dowódcy 84p.s.p ( L.dz. 4/ op.20.9.1939r.) order V.M. mial otrzymać s.p. por Tadeusz Loster.Dnia 29 wrzesnia 1939 roku byly dowódca Armii "Lódz" - gen. dyw. J. Rómmel w "Rozkazie Pochwalnym " dla 30 D.P. (między innymi) do dyspozycji dowódcy 84 p.s.p. przekazal 30 orderów V.M. dla żolnierzy pulku.
S.p. por. Tadeusz polegl mając 29 lat , byl kawalerem. Jego najbliższą rodziną byla matka, brat, a mój ojciec Rudolf Loster .
Odznakę Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari po s.p. por Tadeuszu Losterze odebralem 8 lutego 2006 roku.


inf Tadeusz Loster

 

 

 

3. Lemantowicz Mikołaj 

Mikołaj Lemantowicz odznaczony Orderem Wojennym V.M. kl.V, nr krzyża 8577
inf Jadwiga Struś z.d. Lemantowicz (córka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru