Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru  

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :

a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830

- opracował: Janusz Stankiewicz

b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831

- opracował: Janusz Stankiewicz

c/ legiony - lata 1918 - 1920 

- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz

d/ pułki WP- lata 1943 - 1947

- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz

e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945

- opracował  Zenon Dudek;  lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

 

 

 

Uprzejmie proszę Czytelników o nadsyłanie informacji, celem uzupełniania listy,  o pozycjach książkowych, które zawierają w sobie wykazy odznaczonych osób. (stawiz@wp.pl)

 

 

Nazwisko - Imię - Stopień - Oddział - Odznaczenie - Okres

Rabca Franciszek - - urzęd. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rabenda Lucjan Marian - - kmdr ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rabęcki - Stefan - sierżant - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Rabiej Józef - chor. - 29 Pułk Strzelców Kaniowskich - VM V kl. - 29.09.1939 r.
Rach Karol Józef - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rachmistruk - Włodzimierz - ppułkownik - 72 PP - VM V kl. - 1918-20
Rachtan Zdzisław Stefan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rachwał Bronisław - - kpt.dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raciborski - Franciszek - porucznik - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Raciborski Adam - - lekarz batalionowy - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Raciborski Józef - - adjutant komisarza wojennego - - Złoty - 12 Września 1831
Racięcki - Leon - rotmistrz - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Racięski Andrzej - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Racki Aleksander - - urzęd. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rackman - Edward - rotmistrz - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Racsek - Stefan - ogniomistrz - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Raczek Franciszek - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raczkowski - Stanisław - st.wachmistrz - 03 PSL - VM V kl. - 1918-20
Raczkowski - Ignacy - pporucznik - 09 PAP - VM V kl. - 1918-20
Raczkowski - Ignacy - pporucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Raczkowski Bohdan - - st.strz.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raczkowski Bolesław Józef - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raczkowski Mieczysław - - ogn. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raczkowski Stanisław Stefan - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raczkowski Wiesław - - dragon - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raczoński Tomasz - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Raczukaytys Jerzy - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Raczyński - Marjan - major - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Raczyński Konrad Emil - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raczyński Tadeusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raczyński Adam - - pro - 6 pułk piechoty liniowej - Złoty - 3 Czerwca 1831
Raczyński Józef - - podoficer - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 28 Września 1831
Raczyński Wojciech - - kapitan - pułk grenadierów - Złoty - 23 Września 1831
Radajewicz Stanisław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radaliński - Jan - kapitan - 18 PP - VM V kl. - 1918-20
Radecki Roman - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radecki Zygmunt - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radecki Tadeusz - s. Józefa - plut. pchor. - 25 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Radecki-Mikulicz - Witold - rotmistrz - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Radkiewicz Stanislaw - - porucznik - - Złoty - 10 Marzec 1831
Radliński Józef - - , por. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1820. - - -
Radliński Kasper - - , kap. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1830. - - -
Radliński Kruk - Eugeniusz - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Radliński Mikołaj - - kapitan - 4 pułk liniowy - Złoty - 9 Czerwca 1831
Radliński Stanislaw - - porucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Radoliński Roman - - podporucznik - sztab gr. Uminskiego - Złoty - 14 Września 1831
Radomiński Wacław - - porucznik - 2 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Radomski - Stanisław - kapral - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Radomski - Stefan - pporucznik - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Radomski - Władysław - kapral - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Radomski - - podporucznik - datalion strzelców podlaskich - Złoty - 12 Września 1831
Radomski - Stefan - ppor. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Radomski Edmund - - st.dragon - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radomski Jan - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radomski Jerzy - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radomski Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radomski Zdzisław - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radomski Tomasz - - żołnierz - oddział litew. i żmudz. - Srebrny - 17 Września 1831
Radoński Aloizy - - podoficer - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 17 Września 1831
Radoński Żarski - Zygmunt - porucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Radowicki Medard - - porucznik - 3 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Złoty - 17 Marzec 1831
Radwan August - - , pułk. p. 1 piech. lin. VM zł. 1815-1829. - - -
Radwański - - podporucznik - - Złoty - 14 Marzec 1831
Radwański Stanisław - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radwański Seweryn - - porucznik - adjutant polowy - Złoty - 25 Maja 1831
Radyszczak Jakób - - kanonier - komp. 2 pozycyjna - Srebrny - 8 Marzec 1831
Radyszkiewicz - Feliks - pporucznik - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Radziejowski Wiktor - - porucznik - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 15 Września 1831
Radzikowski - Stanisław - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Radzikowski - Kazimierz - pporucznik - 19 PAP - VM V kl. - 1918-20
Radzikowski Ryszard - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radzikowski Stefan Alfons - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radzikowski Stanisław - - podoficer - batalion złożony - Srebrny - 14 Lipca 1831
Radzimiński Bronisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radzimiński Andrzej - - żołnierz - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Radzimiński Józef - - , kap. p. 3 strz. k. VM zł. 1819-1820. - - -
Radziszewski - Wacław - podporucznik - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Radziszewski Ludwik - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radziszewski Wiesław Pius Teodor - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radziszewski Ignacy - - podporucznik - komp. 4 lekko piesza - Złoty - 8 Marzec 1831
Radziszewski Leonard - - podoficer - artyleria - Srebrny - 2 Lipca 1831
Radziszewski Stanisław - - pułkownik - 26 pułk piechoty liniowej - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Radziszewski Wincenty - - , kap. p. 2 ułanów. VM zł. 1819. - - -
Radziukinas Tadeusz - - rtm.dypl - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radziwiłl - Stanisław - rotmistrz - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Radziwiłł Artur - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radziwiłłowicz Romuald - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Radziwinowski Jan - - żołnierz - powstaniec podolsko - kijowski - Srebrny - 5 Lipca 1831
Radzymiński - Tadeusz - podchorąży - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Radzymiński Ignacy - - kpr.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rafalski - Jan - pporucznik - 65 SPP - VM V kl. - 1918-20
Rafiński - Marian - ułan - 18 PUP - VM V kl. - 1918-20
Raginis Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rago - Stanisław - podchorąży - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Rajca Wojciech - s. Antoniego - ppor. - (12 dappanc) - VM V kl. - 1943-47
Rajchman Flojar - Henryk - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rajecki Antoni - - podoficer - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 30 Czerwca 1831
Rajewski - Stanisław - pporucznik - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Rajewski Eugeniusz - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rajewski Włodzimierz - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rajniak Szymon - - żołnierz - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Rajsk - Eugeniusz - por. - 2 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Rak - Adam - kapral - 15 PP - VM V kl. - 1918-20
Rakoczy - Stanisław - kapral - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Rakowski - Józef - plutonowy - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rakowski - Bronisław - rotmistrz - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Rakowski Bronisław - - gen.bryg - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Rakowski Stanisław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rakowski Władysław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rakowski Władysław I - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rakowski Stanisław - - podoficer - 18 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Ralicki Mieczysław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ralski Adam Franciszek - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ramcewicz Tomasz - - żołnierz - batalion saperów - Srebrny - 25 Maja 1831
Ramenda - Stanisław - sierżant - 04 PSP - VM V kl. - 1918-20
Ramorino Hieronim - - pułkownik - 1 brygada 1 dywizji pieszej - Złoty - 6 Kwietnia 1831
Ramorino Hieronim - - generał brygady - szef sztabu głównego - Kawalerski - 25 Maja 1831
Raniszewski Roman - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rankowicz Wojciech Marian - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ranoszek Gerard Karol Antoni - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rapacki - Alfred - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rapacki Jan - - podporucznik - pułk grenadierów - Złoty - 21 Września 1831
Rapacki Wojciech - - konduktor dyliżansu - - Srebrny - 4 Września 1831
Rapczyński Wincenty - - żołnierz - 2 pułk krakusów - Srebrny - 5 Paźdz.1831
Rapoport Salomon - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rapszewicz - Leon - kapitan - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Raróg - Stanisław - szeregowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rasz Józef - - podporucznik - 7 pułk strzelców pieszych - Złoty - 4 Paźdz.1831
Raszewski Alexander - - podporucznik - 3 pułk strzelców konnych - Złoty - 6 Kwietnia 1831
Raszewski Dyzman - - kapitan - artyleria - Złoty - 12 Marzec 1831
Raszkiewicz Feliks Czesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raszplewicz Kazimierz Tomasz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raś - Józef - pporucznik - 66 KPP - VM Vkl. - 1918-20
Ratajczak - Franciszek - kapitan - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Ratajczak - Józef - pporucznik - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Ratajczak Alojzy - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ratajczak Henryk - - bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ratajczak Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ratajczyk - Hieronim - bombardier - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Ratajski - Stanisław - kapitan - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Ratajski - Stanisław - pporucznik - 02 PAP - VM V kl. - 1918-20
Ratayczyk Michał - - żołnierz - 13 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Ratomski Ferdynand - - podporucznik - 10 pułk ułanów - Złoty - 26 Września 1831
Ratuszyński Jan - - dragon - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Raube Jan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rauer Józef - - , major p. 2 strz. p. VM zł. L. H. 1815-1821. - - -
Rausiński Zygmunt Ludwik - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rautenstrauch Józef - - , gen. dyw. VM L. H. 1815-1830. - - -
Rawicki - Stefan - pporucznik - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Rawicki Stefan - - chor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rawicki Józef - - żołnierz - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Rawicz Dziewulski - Stanisław - pułkownik - 04 PUZ - VM V kl. - 1918-20
Rawicz-Rojek Ludwik Stanisław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rawski - Józef - kapitan - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Rawski - Tadeusz - major - 04 PAP - VM V kl. - 1918-20
Rawski Brunon - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rawski Jan - - kanonier - 3 kompania lekko-piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Ray Ludwik - - podoficer - artyleria - Srebrny - 16 Marzec 1831
Raypert - Władysław - porucznik - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Rayski Adam Antoni - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rayski Franciszek - - żołnierz - 4 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 9 Marzec 1831
Rayski Wiktor - - sierżant starszy - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Rayszel Ludwik - - kapitan - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Rąbek Jan Witold - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rączkowski Krzysztof - - kanonier - korpus artylerii - Srebrny - 14 Września 1831
Rec - Adam - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rechowicz Stanisław - - , podpułk. na reformie. VM L. H. 1815-1830. - - -
Recławowicz Władysław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Reda Wacław - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Redel Edward - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Redel Władysław - - podporucznik - 4 bateria art.. Lekko konnej - Złoty - 6 Czerwca 1831
Reder Klaudiusz - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Redych Jan - - podoficer - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 18 Sierpnia 1831
Referowski Ryszard - - mjr pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Referowski Ludwik - - porucznik - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Czerwca 1831
Regowski Lech Wincenty - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Regulski Józef - - , pułk. na reformie. VM L. H. 1815-1830. - - -
Regulski Łukasz - - żołnierz - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Reich, dr. - Stanisław - ogniomistrz - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Reichert Jan - - trębacz - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 1 Paźdz.1831
Reichwald - Maksymiljan - kapral - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Reineke - Henryk - kapral - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Reinke Wiktor - - ppor.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Reis - Selig - pporucznik - 06 PSP - VM V kl. - 1918-20
Reiss Andrzej - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Reitzenheim Józef - - podporucznik - 5 pułk ułanów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Rej - Tadeusz - pporucznik - 65 SPP - VM V kl. - 1918-20
Rejaman Julia - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rejko - Wacław - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rejkowski Ewaryst - - podoficer - 2 pułk ułanów - Srebrny - 29 Lipca 1831
Rejmański Andrzej - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rejniak - Jan Franciszek - wachmistrz - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Rejniak Stanisław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rek - Stanisław - st.sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rekiert Antoni - - porucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 11 Marzec 1831
Rekkc - Józef - kapral - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Reklewski Wincenty - - podporucznik - dywizjon karabinierów - Złoty - 9 Czerwca 1831
Rekucki Franciszek - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Relich Konstanty - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Relidzyński - Józef - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Religa - Edward - Chor. - 16 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Rembek - Władysław - plutonowy - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Rembeliński Ludwik - - podporucznik - 4 kompania poz. Piesza - Złoty - 14 Września 1831
Rembeza - Jan - mjr - 2 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Rembielak - Władysław - ułan - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Rembisz - Antoni - kapral - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Rembowski - Stanisław - pporucznik - 26 PU - VM V kl. - 1918-20
Rembowski Maciej - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rembowski Szczepan - - ks.kapelan - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rembowski Łucyan - - podporucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 4 Paźdz.1831
Rembowski Napoleon - - podporucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 24 Lipca 1831
Rembowski Walery - - kapitan - adjutant polowy - Złoty - 12 Września 1831
Remiszewski Jerzy - - , kap. korp. Inwal. VM zł. 1815-1830. - - -
Remiszewski Wincenty - - podporucznik - 5 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Remizowski - Michał - ppułkownik - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Rempel Alexander - - kapitan - 1 pułk ułanów - Złoty - 17 Kwietnia 1831
Remsza Józef - - żołnierz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Rendalski - Józef - sierżant - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Rende Andrzej - - żołnierz - batalion saperów - Srebrny - 25 Maja 1831
Reng Czesław - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Renzi Edmondo de - - płk - Włochy - -
Repucha (Ropucha) Alojzy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Repucha Józef - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rerutko Jan Kanty Włodzimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Respondowski - Jerzy - plutonowy - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Reszelski - Henryk - pporucznik - 66 KPP - VM Vkl. - 1918-20
Reszka - Władysław - st.ułan - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Reszka Zygmunt - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Reszka Antoni - - , podpułk. p. 4 piech. lin. VM L. H. 1815-1830. - - -
Reszke Zbigniew - s. Ludwika - por. - 5 pułk piechoty - VM V kl. - 1943-47
Reszko Edward. - - żołnierz - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 17 Września 1831
Retinger Witold - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rettel Leonard - - żołnierz - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Kwietnia 1831
Rettinger - Kazimierz - podchorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rettinger Stefan Roman - - kpt.lek. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Reutt Tomasz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Reutt Tomasz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rewena Ferdynand - - kapitan - 2 pułk ułanów - Złoty - 9 Czerwca 1831
Rewer Wojciech - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rewieński Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rewiński Kazimierz - - podoficer - jazda poznańska - Srebrny - 9 Września 1831
Rewkowski Stanisław - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rewucki - Baltazar - ułan - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Reymaun - - major - 16 pułk piechoty liniowej - Złoty - 25 Lipca 1831
Reynhold Leonard - - , podpułk. korp. weter. VM L. H. 1815-1827. - - -
Rębiński Longin - - plut.pchor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ręczyński Jerzy - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Rędziejowski Jerzy Zbigniew - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rędzina Jan - - , kap. p. strz. k. gw., szef sztabu dyw. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Ręk Józef - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rękowski Stanisław - - urzęd. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rfutkowski - Kazimierz - porucznik - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Richter Michał - - , kap. 2 kl. artyl. plesz. VM zł. 1815-1830. - - -
Riedl Adam Paweł - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Riedl Jan Kazimierz Witold - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Riedl Karol - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ring - Kazimierz - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ritchie J - - Lt.Colonel - Anglia - -
Ritchie Neil Methuen - - Lt.General - Anglia - -
Ritter Włodzimierz - - porucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 12 Września 1831
Robaczewski - Walerjan - kapral - 67 PPW - VM Vkl. - 1918-20
Robaczewski Wiesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Robaczewski Wieslaw - (ps. Jozef) - - - VM V kl. - za akcje w czasie Powstania 21.08.1944,( dolaczyl no wyzwoleniu do 2-ego Koprusu awansowany do stopnia p.por.) - wniosek o nadaniu wydany 10 listopada 1946
Robak Tadeusz - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Robak Michał - s. Wincentego - plut. - 11 pułk piechoty - VM V kl. - 1943-47
Robaszkiewicz. - Stefan - podporucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Roczkowski Jan - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Roczniak - Józef - st.sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Roczniak Józef - - mjr - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Roczniok Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rodakiewicz - Tadeusz - ogniomistrz - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Rodowicz-Rutowicz Leon - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rodzeń Józef - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rodziewicz - Franciszek - kapitan - 19 PPOL - VM V kl. - 1918-20
Rodziewicz Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roehr Jan Kanty - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roesler Edmund - - aptekarz - ambulans sztabu głównego - Złoty - 11 Września 1831
Rogaczewski Kazimierz - - urzęd. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogaczewski Władysław Leon - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogala-Świrski Stefan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogaliński Mieczysław Leopold - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogalski - Franciszek - plutonowy - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Rogalski - Edmund - pporucznik - 67 PPW - VM Vkl. - 1918-20
Rogalski Albin Edward - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogalski Bronisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogalski Władysław Kazimierz - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogalski Piotr - - porucznik - strzelcy podlascy - Złoty - 4 Paźdz.1831
Rogowiec Stefan - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski - Bazyli - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rogowski - Józef - ogniomistrz - 09 PAC - VM V kl. - 1918-20
Rogowski - Jan - kapitan - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Rogowski - Ignacy - porucznik - 83 SPP - VM V kl. - 1918-20
Rogowski Adam - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski Andrzej - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski Henryk - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski Jan - - st.sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski Ludwik - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski Stanisław Alfons - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski Władysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski Zygmunt Wincenty - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogowski Adam - - żołnierz - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Rogowski Alexander - - podoficer - 10 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Rogowski Jozefat - - porucznik - pułk grenadierów - Złoty - 21 Września 1831
Rogowski Stanisław - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Rogucki Franciszek - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rogujski Ferdynand - - podoficer - komp. 2 pozycyjna - Srebrny - 8 Marzec 1831
Rogulski Marian Stefan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roguski - Wacław - plutonowy - 03 PAP - VM V kl. - 1918-20
Roguski - Leszek - kapitan - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Roguski - Aleksander - wachmistrz - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Roguski Zbigniew - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roguski Alexander - - kapitan - pułk grenadierów - Złoty - 8 Czerwca 1831
Rohland Franciszek - - , pułk. p. 7 piech. lin. VM zł. 1815-1830. - - -
Rohn-Rohnau Eugeniusz Emil - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rohor Jan - - podporucznik - 6 pułk piechoty liniowej - Złoty - 3 Czerwca 1831
Rohoziński Tadeusz Erazm - - ppłk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Rohr Józef - - kapitan - 4 pułk strzelców pieszych - Złoty - 9 Marzec 1831
Rojecki - Konstanty - bombardier - 06 DAK - VM V kl. - 1918-20
Rojek - Konstanty - kapitan - 66 KPP - VM Vkl. - 1918-20
Rojek Józef - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rojek Wojciech Artur - - ks.kapelan - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rojek Wincenty - - sierżant - 13 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Rojewski - Andrzej - rotmistrz - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Rojewski Jan - - porucznik - 4 pułk strzelców konnych - Złoty - 15 Marzec 1831
Rojewski Marcin - - podporucznik - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Rok - Antoni - szeregowy - 15 PP - VM V kl. - 1918-20
Rokiciński - Jan - plutonowy - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Rokicki Ludwik - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rokitnicki Aleksander - - st.sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rokosz Stanisław Teodor - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rokwisz Jan - - żołnierz - 12 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Rola - Marcin - plutonowy - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Rolbiecki Józef - - major - komisarz wojenny - Złoty - 15 Września 1831
Roliński - Janusz - chorąży - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rolka Marian - miał otrzymać wg. wniosku z dn. 20.09.1939 r. - strz. - 84 pułk piechoty - VM V kl. - 1939
Rolland Wilhelm - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rolski Tadeusz Henryk - - mjr pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roman Izydor Jerzy - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roman Józef - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roman Marian - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roman Antoni - - podoficer - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 17 Września 1831
Roman Ludwik - - podporucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 3 Paźdz.1831
Roman Seweryn - - , major p. 8 piech. lin. VM zł. 1815-1827. - - -
Romanawski - Mikołaj - kpt. - 2 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Romanaytys Andrzej - - żołnierz - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Romanczuk Michał - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Romanczukiewicz Stanisław - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romanek Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romaniak Józef - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romaniuk - Wasyl - kapral - 09 PAP - VM V kl. - 1918-20
Romaniuk - Wasyl - kapral - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Romanowa z d. Anzelm Halina - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romanowicz Kazimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romanowski - Franciszek - plutonowy - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Romanowski Bernard Jan - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romanowski Bolesław Szymon - - kpt.mar. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romanowski Jerzy - - kan.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romanowski Wincenty - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romanowski Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romanowski Antoni - - podporucznik - korpus weteranów - Złoty - 12 Września 1831
Romanowski Wojciech - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Romantowski - Aleksander - st.szeregowy - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Romańczuk - Zenon - kapitan - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Romańczuk Wacław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romański - Kazimierz - rotmistrz - 20 PU - VM V kl. - 1918-20
Romański - Leon - Kpr. - 16 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Romański Tomasz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romański Jan - - , kap. 1 ki. artyl. VM L. H. 1819-1820. - - -
Romaszkan Roman Antoni Karol - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romaszkiewicz Heliodor - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romatowski Konstanty - - vice podoficer - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Romer Stefan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Romiszewski - Modest - rotmistrz - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Romiszewski - Brunon - pporucznik - 19 PAP - VM V kl. - 1918-20
Romiszewski Marcin - - porucznik - 2 pułk krakusów - Złoty - 3 Paźdz.1831
Romiszowski Henryk - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rommel - Karol - major - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Romocki - Leszek - pporucznik - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Romocki - Paweł - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Ronthal Walenty - - sztabs lekarz - weterani czynni - Złoty - 11 Września 1831
Ropek Mieczysław Stefan - - kpt.lek. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roryngier Franciszek - - podoficer - 2 pułk mazurów - Srebrny - 9 Czerwca 1831
Rosa - Juljusz - plutonowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rosenberg - Rudolf - porucznik - 06 PAP - VM V kl. - 1918-20
Rosenfeld - Michał - ułan - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Rosiak - - uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rosiak Jan - - sierżant - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Rosiakowski Antoni - - major - 1 pułk strzelców pieszych - Kawalerski - 17 Września 1831
Rosiek Józef - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rosiek Mieczysław Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rosiński Zygmunt - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rosiński Zygmunt - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rosler Alfons - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rosłan Zygmunt - - bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rosołowski - Tadeusz - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rosołowski - Witold - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rosołowski - Zdzisław - pporucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rosowski Piotr - vel Reński Paweł 2 Pułk Saperów Kaniowskich - VM V kl. - 1933 - inf. Leszek Rosowski-Reński (Syn)17.08.2015
Rosowski - Stefan - plutonowy - 19 PAP - VM V kl. - 1918-20
Rossa - Wiktor - kapitan - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rossa Piotr - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rosset de - Bohdan - porucznik - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Rosset Otto - - lekarz dyrygujący - - Złoty - 4 Września 1831
Rossiński Czesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rostafiński Wojciech Antoni - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rostalska Eleonora - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rostek Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rostkowki Adam - - porucznik - 4 pułk strzelców pieszych - Złoty - 9 Marzec 1831
Rostkowski Józef - - uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rostkowski Daniel - - porucznik - 10 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Rostkowski Klemens - - kapitan - 8 pułk piechoty liniowej - Złoty - 8 Czerwca 1831
Rostkowski Teodor - - sztabs lekarz - 12 pułk piechoty liniowej - Złoty - 14 Września 1831
Rostocki Bolesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rostowski Bronisław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rostworowski Kazimierz Antoni - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rostworowski Stanisław - - gen.bryg - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Rostworowski Tomasz - - ks.st.kapelan - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rosywacz Emil Stefan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roszczynialski - Hipolit - podchorąży - 18 PUP - VM V kl. - 1918-20
Roszkiewicz Cypryan - - major - 1 pułk ułanów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Roszkiewicz Felix - - major - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 30 Maja 1831
Roszkowski - Witold - pułkownik - 04 PAP - VM V kl. - 1918-20
Roszkowski - Franciszek - wachmistrz - 10 PULt - VM V kl. - 1918-20
Roszkowski Leonard - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roszkowski Tadeusz - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roszkowski Antoni - - bombardier - pułk grenadierów - Złoty - 19 Marzec 1831
Roszkowski Benedykt - - żołnierz - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Roszkowski Jan - - porucznik - 1 pułk krakusów - Złoty - 3 Paźdz.1831
Rościszewski - - kadet - - Złoty - 31 Sierpnia 1831
Roślakowski - Stanisław - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Roślakowski Antoni - - kapitan - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Rotkowski Józef - - żołnierz - 13 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 14 Czerwca 1831
Rotman Karol - - podoficer - oddział litew. i żmudz. - Srebrny - 17 Września 1831
Rott Wiesław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rotter - Tytus - porucznik - 39 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Rottermund E. Sylwester - - porucznik - 2 pułk krakusów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Rottermund Modest - - porucznik - krakusy - Złoty - 4 Paźdz.1831
Rottermund Walery - - podporucznik - jazda lubelska - Złoty - 6 Maja 1831
Routa Maxymilian - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Rowecki - Stefan - major - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rowecki Stefan Paweł - - gen.bryg - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Rowieński Władysław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Roycewicz Henryk - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rozbicki Leonard - - podporucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Rozciecha - Stanisław - płk. - 15 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Rozen Boleslaw - - podoficer - 12 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Rozlau - Władysław - major - 04 PUZ - VM V kl. - 1918-20
Rozłubirski Edwin - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rozmysłowski - J. - kapral - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Rozpędzik Jan - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rozpiętkowski - - kanonier - 1 kompania art.. Pozyc. Piesz. - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Rozporski - Juljan - wachmistrz - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Roztropowicz - Henryk - plutonowy - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Rozum Jan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rozwadowski - Władysław - kapitan - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Rozwadowski Stanisław Andrzej - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rozwadowski Wincenty - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rozwadowski Jan - - major - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 17 Września 1831
Rozwadowski Józef - - major - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 17 Września 1831
Rozwadowski Wiktor - - podporucznik - jazda lubelska - Złoty - 6 Maja 1831
Rozwadowski Wladyslaw - - podporucznik - sztab przyboczny - Złoty - 25 Maja 1831
Rozwadowski-Jordan Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rożałowski - Mieczysław - major - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Rożałowski Stefan Antoni - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rożanowski Kazimierz - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rożanski - Jan - kapral - 65 SPP - VM V kl. - 1918-20
Rożański - Józef - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rożański - Kazimierz - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rożański - Józef - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rożański Józef - - podoficer - artyleria piesza - Srebrny - 14 Lipca 1831
Rożańskl Antoni - - , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815-1880. - - -
Rożek Zdzisław Kazimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rożen - Władysław - pułkownik - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Rożen - Władysław - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rożkowski Jan - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rożniakowski Teodor - - żołnierz - 2 pułk ułanów - Srebrny - 20 Kwietnia 1831
Rożniecki Alexander - - , gen. jazdy. VM L. H. 1815-1880. - - -
Rożniecki Józef - - podporucznik - 5 pułk piechoty liniowej - Złoty - 9 Marzec 1831
Rożnowski - Edward - pporucznik - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Rożnowski - Stanisław - pułkownik - 40 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Rożnowski - Edward - ppor. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Rożnowski Bohdan Józef Antoni - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rożycki Karol - - major - korpus gr. Chrzanowskiego - Kawalerski - 17 Czerwca 1831
Rój - Jan - kapitan - 13 PP - VM V kl. - 1918-20
Rómmel Jan Józef Teodor - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rószkiewicz Tadeusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Różański Józef Grzegorz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Różnicki - Józef - chorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Różycki - Marian - bombardier - 03 DAK - VM V kl. - 1918-20
Różycki - Władysław - kapral - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Różycki - Józef - plutonowy - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Różycki - Edward - kapral - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Różycki Gustaw Remigiusz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Różycki Jan Benedykt - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Różycki Kazimierz - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Różycki Marek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Różycki Wilhelm Fryderyk Karol - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Różycki Władysław - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Różycki Cycoń - Franciszek - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Różycki Erazm - - kapitan - 1 pułk krakusów - Złoty - 3 Paźdz.1831
Różyński Józef - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Rubin Jan Kazimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rubin Mieczysław Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ruchaj - Aleksander - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ruciński - Marjan - sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rucki - - podoficer - 1pułk jazdy krakusów - Srebrny - 25 Lipca 1831
Rudel Andrzej - - sierż.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudewski Karol - - podporucznik - 2 pułk piechoty liniowej - Złoty - 25 Maja 1831
Rudkowski Roman - - płk pil. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Rudnicki - Edward - ułan - 22 PUP - VM V kl. - 1918-20
Rudnicki - - uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudnicki Andrzej Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudnicki Karol Stefan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudnicki Klemens Stanisław - - płk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Rudnicki Marian Józef - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudnicki Marian Seweryn - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudnicki Adam - - sztabs lekarz - - Złoty - 4 Września 1831
Rudnicki Antoni - - , podpułk. dyr. arsen. bud. VM zł. 1815-1880. - - -
Rudnicki Felix - - wachmistrz - 1 pułk jazdy mazurów - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Rudnicki Józef - - , kap. korp. Inwal. VM zł. L. H. 1815-1880. - - -
Rudnicki Piotr - - naczelnik komory terespolskiej - - Srebrny - 4 Września 1831
Rudnicki Szymon - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Rudnicki Wincenty - - porucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Rudnicki-Cedro - Adolf - rotmistrz - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Rudnik - Jan - sierżant - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Rudny Józef - - żołnierz - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 10 Marzec 1831
Rudomino Janina - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudomino-Dusiacki Antoni - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudoński Tadeusz - - podoficer - 2 kompania poz. Art.. Piesz. - Srebrny - 15 Marzec 1831
Rudowicz - Edward - ppułkownik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Rudowski Eugeniusz Tomasz - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudowski Antoni - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Rudzińska Helena - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudzińska Janina - - szer. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudziński - Bronisław - pporucznik - 13 PP - VM V kl. - 1918-20
Rudziński - Marjan - kapitan - 06 PSP - VM V kl. - 1918-20
Rudzisz Janusz Jan Kazimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudzki Eugeniusz Maciej - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rudzki Alexander - - porucznik - 20 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Kwietnia 1831
Rudzki Edward - - podporucznik - legia litewsko-wołyńska - Złoty - 26 Czerwca 1831
Rudzki Edward - - kapitan - legia litew. - rus. - Kawalerski - 23 Września 1831
Rudzki Eugeniusz - - por. - 3 karpacki pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1944-45
Rudzki Walenty - - podoficer - 1 pułk jazdy mazurów - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Rukat Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rukszan Edward - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rulewski Józef Julian - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rulikowski Jan - - podporucznik - 10 pułk ułanów - Złoty - 26 Września 1831
Rulikowski Kajetan - - porucznik - jazda lubelska - Złoty - 15 Marzec 1831
Ruman Tadeusz - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Runge Tadeusz Maciej - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rupiński Czesław Feliks - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rupniak Marcin - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rupniewski Roch - - podporucznik - jazda kaliska gen. Kickiego - Złoty - 17 Marzec 1831
Rupniewski Roman - - podporucznik - 4 bateria art.. Lekko konnej - Złoty - 6 Czerwca 1831
Rurch - Karol - chorąży - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rus - Grzegorz - ppor. - 2 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Rusecki Jerzy Alfred - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rusiecki - Eugeniusz - podchorąży - 03 PSL - VM V kl. - 1918-20
Rusiecki - Kazimierz - porucznik - 1 p. p. Leg. Pol. - VM V kl. - 1922 nr. leg. 7165
Rusiecki - Ludwik - sierżant - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Rusiecki - Ludwik - sierż. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Rusiecki - Marek Antoni - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rusiecki - Stanisław - plutonowy - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Rusiecki - Witold - kapral - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Rusin - Władysław - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rusin - Bronisław - st.szeregowy - 12 PP - VM V kl. - 1918-20
Rusinowski - Jan - kapral - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Rusocki Alexander - - kapitan - 5 pułk strzelców konnych - Złoty - 8 Czerwca 1831
Russek Zdzisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Russocki Kwiryn - - porucznik - 1 pułk jazdy krakowskiej - Złoty - 15 Września 1831
Russyan Franciszek - - podpułkownik - 3 pułk strzelców konnych - Złoty - 8 Sierpnia 1831
Russyan Franciszek - - pułkownik - 3 pułk strzelców konnych - Kawalerski - 21 Września 1831
Rustecki Karol - - żołnierz - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Ruszar - Franciszek - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ruszar Franciszek - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ruszczyc - Leopold - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ruszkowski - Bolesław - wachmistrz - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Ruszkowski Bolesław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ruśkiewicz - Stanisław - porucznik - 17 PP - VM V kl. - 1918-20
Ruśniak - Aleksander - st.ogniomistrz - 06 PAP - VM V kl. - 1918-20
Rut Stefan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutana Andrzej - - ppor.dr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutka Franciszek - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutkiewicz - Wincenty - major - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Rutkiewicz Józef Jan - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutkiewicz Walerian - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutkowski - Wincenty - podchorąży - 01 PAG - VM V kl. - 1918-20
Rutkowski - Jan - st.ułan - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Rutkowski - Mieczysław - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rutkowski - Stanisław - ppor. - 36 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Rutkowski - Władysław - plut. pchor. - 6 pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1939
Rutkowski Bolesław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutkowski Jerzy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutkowski Kazimierz - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutkowski Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutkowski Wincenty Tadeusz - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rutkowski Andrzej - - sztabs lekarz - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 11 Sierpnia 1831
Rutkowski Andrzej - - sztabs lekarz - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 14 Września 1831
Rutkowski Antoni - - porucznik - - Złoty - 3 Marca 1831
Rutkowski Antoni - - porucznik - legia lit. - ruska - Złoty - 4 Paźdz.1831
Rutkowski Józef - - podp - adjutant polowy - Złoty - 9 Sierpnia 1831
Rutkowski Leon - - porucznik - 13 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Rutkowski Marcin - - obywatel - - Złoty - 2 Czerwca 1831
Rutkowski Michał - - porucznik - 3 bat. artylerii konnej - Złoty - 17 Kwietnia 1831
Rutkowski Paweł - - kapitan - - Kawalerski - 7 Marzec 1831
Rutkowski Paweł - - , kap. p. 4 ułanów. VM zł. 1815-1880. - - -
Rutkowski Stanislaw - - podoficer - 10 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Rutkowski Piotr - - podoficer - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Rutkowski Tadeusz - - kmdr. ppor. - - Srebrny - 20.02.1946
Ruttie Andrzej - - , pułk. p. 4 ułanów. VM L. H. 1815-1830. - - -
Ruziecki Kościelecki - Kazimierz - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rużewski Ferdynand - - żołnierz - 1 pułk ułanów - Srebrny - 15 Marzec 1831
Rużyc Jerzy - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryba - Michał - st.szwoleżer - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Ryba - Jan - starszy sierżant - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Ryba Józef - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rybak - Józef - strzelec - 66 KPP - VM Vkl. - 1918-20
Rybak Jan - - sap. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rybak Tadeusz Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rybak Bożywój - Józef - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rybakowski - Julian - chor. - 3 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Rybałtowski Maciej - - , kap. korp. Inwal. VM zł. L. H. 1815-1822. - - -
Rybarczyk Franciszek - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rybarski - Leon - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rybasiewicz Wilczyński - Karol - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rybczyński Aloizy - - , por. p. l strz. k. VM sr. 1815-1829. - - -
Rybicki - Józef - ogniomistrz - 05 LPAP - VM V kl. - 1918-20
Rybicki - Leon - plutonowy - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Rybicki - Emanuel - pporucznik - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Rybicki - Kazimierz - pporucznik - 65 SPP - VM V kl. - 1918-20
Rybicki Aleksander - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rybicki Józef Roman - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rybicki Stanisław - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rybiec Tadeusz - chorąży - VM V kl. -
Rybikowski Michał - - mjr dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Rybikowski Michał - - mjr dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Rybiński - Romuald - ułan - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Rybiński Tadeusz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rybiński Jan - - podlekarz - pułk grenadierów - Złoty - 2 Września 1831
Rybiński Józef - - żołnierz - 18 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Rybiński Maciej - - , pułk. p. l piech. lin. VM L. H. 1815-1830. - - -
Rybiński Marcin - - , major p. 1 strz. p. VM L. H. 1819-1820. - - -
Rybiński Wojciech - - podchorąży - 3 pułk ułanów - Srebrny - 20 Września 1831
Rybka Franciszek - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rycerz Walenty - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Rycharski - Mieczysław - kapral - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Rychlicki Antoni - - sierżant starszy - komp. 1 lekko piesza - Srebrny - 8 Marzec 1831
Rychlik Grzegorz - - żołnierz - 13 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Rychłowski - Narcyz - kapral - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Rychłowski - Ignacy - plutonowy - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rychłowski Jan - - kapitan - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 20 Września 1831
Rychłowski Stanisław - - , major p. 1 piech. lin. VM zł. 1815-1880. - - -
Rychter - - podoficer - art.. Lekko - konna gr. Chłapowskiego - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Rychter Józef - - pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rychter Stefan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryczel Tadeusz - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryczko Stanisław - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rydecki Stanislaw - - podporucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 25 Maja 1831
Rydygier Ryszard Henryk - - kpr.pchor - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rydzewski Józef - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rydzewski Lech Teodor Walerian - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rydzewski Władysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rydzewski Baltazar - - podoficer - 5 pułk strz. kon. gr. Dwern. - Srebrny - 27 Lipca 1831
Rydzewski Wacław - - , por. na reformie jazdy. VM zł. 1819. - - -
Rygał - Antoni - wachmistrz - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Rygiel - Stanisław - plutonowy - 03 DAK - VM V kl. - 1918-20
Rygiel Witold - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rygielski Bernard - - mat - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rykaczewski Walenty - - bombardier - 2 bateria lekko konna - Srebrny - 14 Września 1831
Rylski - - podchorąży - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 9 Czerwca 1831
Rylski Tadeusz Izydor - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rylski Felix - - , major korp. inwal. VM L. H. 1815-1828. - - -
Rylski Paweł - - podporucznik - komp. 2 lekko piesza - Złoty - 8 Marzec 1831
Rylski-Ścibor Włodzimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryłko Władysław - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryłło Felix - - podporucznik - pułk grenadierów - Złoty - 8 Czerwca 1831
Rymaszewski Zbigniew Antoni - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rymek Leopold - - żołnierz - 1 pułk ułanów - Srebrny - 15 Marzec 1831
Rymkiewicz - Mieczysław - major - 77 PP - VM Vkl. - 1918-20
Rymkiewicz - Stanisław - podporucznik pilot - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Rymkiewicz Zygmunt - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rymkiewicz Józef - - Naczelnik - powstanie litewskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Rymsza Kazimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryncarz Wincenty - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rynkiewicz Władysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryński Józef - - vice podoficer - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Rypczyński Kazimierz - - kapitan - adiutant sztabu dyw. 4 piechoty - Złoty - 8 Czerwca 1831
Rypień - Antoni - wachmistrz - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Rysicki - Wacław - plutonowy - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Rysiński Roch - - porucznik - 10 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Ryszanek - Władysław - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ryszka Józef - - wachm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryszkowski Władysław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryś Stefan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ryś Zbigniew - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rytel Bogusław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rytka Marian - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rytter Jerzy Światosław - - ppor.bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rytygier Piotr - - sierżant starszy - 4 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 9 Marzec 1831
Rywacki Ignacy - - bombardier - komp. 3 lekko piesza - Srebrny - 8 Marzec 1831
Rywacki Jerzy - - sztabs lekarz - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 11 Września 1831
Rywik - Ludwik - pporucznik - 84 PP - VM V kl. - 1918-20
Ryx Stanisław - - podporucznik - 2 pułk jazdy mazurów - Złoty - 17 Września 1831
Ryziński - Kazimierz - pporucznik - 72 PP - VM V kl. - 1918-20
Ryżko Władysław Mirosław - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rzaniak Kazimierz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rząd Jacek Bogusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rząsa - Józef - plutonowy - 04 PSK - VM V kl. - 1918-20
Rzążewski Antoni - - , podpor. korp. inwal. VM sr. 1815-1880. - - -
Rzeczkowski - Maksym - ułan - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Rzeczułko Józef - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rzeczułkowski Stanisław - - żołnierz - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Rzedzicki - Czesław - pporucznik - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Rzemieniecki Wiktor - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rzempołuski Stanisław - - podporucznik - adjutant 4 dyw. Piech. - Złoty - 21 Września 1831
Rzemyk Mieczysław - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rzepczyk - Antoni - kapral - 69 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rzepczyński Franciszek - - żołnierz - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Rzepecki - Jan - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rzepecki - Eugeniusz - wachmistrz - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Rzepecki Jan - - płk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Rzepecki Emilian - - podoficer - 3 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Srebrny - 17 Marzec 1831
Rzepecki Jan - - podporucznik - 13 pułk piechoty liniowej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Rzepecki Onufry - - podpułkownik - korpus artylerii - Kawalerski - 14 Września 1831
Rzepecki Onufry - - , kap. 2 kl. artyl. p. VM zł. 1815-1830. - - -
Rzepicki Paweł - - podoficer - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 17 Września 1831
Rzepka Józef - - urzęd. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rzepka Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rzeszotarski Dominik - - podoficer - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 31 Maja 1831
Rzeszotarski Józef - - , kap. p. 4 ułanów. VM zł. 1815-1830. - - -
Rzeszotko Julski - Józef - sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Rześniowiecki Jan Ksawery - - kpt.dypl - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rzewuski Mieczysław - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rzewuski Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Rzewuski Fortunat - - porucznik - 1 pułk jazdy krakowskiej - Złoty - 15 Września 1831
Rzewuski Franciszek - - podporucznik - 1 pułk krakusów - Złoty - 3 Paźdz.1831
Rzewuski Leon - - podporucznik - - Złoty - 3 Marca 1831
Rzewuski Mateusz - - adjunkt - komisarz wojenny - Srebrny - 15 Września 1831
Rzędkowski Walery - - vice podoficer - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 10 Marzec 1831
Rzęk Roch - - Kanonier - komp. 1 lekko piesza - Srebrny - 8 Marzec 1831
Rzętkowski Koustanty - - podchorąży - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 8 Czerwca 1831
Rzętkowski Mikolaj - - kapitan - kwatermistrzostwo - Złoty - 20 Kwietnia 1831
Rzodkiewicz Jan - - porucznik - 6 pułk ułanów - Złoty - 24 Września 1831
Rzotkiewicz Józef - - pułk. korp. Inwal. VM 1815-1828. - - -
Rzuchowski Walenty - - , kap. p. 4 ułanów. VM zł. L. H. 1815-1820. - - -
Rżanek Stanisław - - st.wachm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45 


PRZYPISY BIOGRAFICZNE


1.
Rek Stanisław ,

ur. 1893r. Żołnierz I Korpusu Polskiego gen J. Dowbora Muśnickiego , POW i 6 Pułku Piechoty Legionów - uczestnik odsieczy Lwowa i walki z bolszewikami. Pracownik Ubezpieczalni Społecznej w Starachowicach- działacz społeczny i kombatancki. Członek Rady Obrony Narodowej pow. iłżeckiego. Aresztoany w styczniu 1940r, zamordowany w lutym 1940r.


Stanisława Reka tak jak W. Michalskiego Niemcy aresztowali w Starachowicach w nocy z 19 na 20 stycznia 1940 roku i w dniu 22 stycznia przekazany został do więzienia w Radomiu, gdzie był torturowany i przesłuchiwany przez Gestapo
Zamordowany został przez Niemców w dniu 9 lutego 1940 w miejscu masowych straceń na Firleju - dzielnicy Radomia.
Bezpośrednim powodem masowych aresztowań znanych wcześniej Niemcom działaczy, było wykonanie w dniu 19 stycznia 1940 r wyroku na współpracującym z niemieckim okupantem przy uruchomieniu produkcji dział, kapitanie Witoldzie Hajdukiewiczu, który przed wojną był przedstawicielem odbioru wojskowego w Zakładach Starachowickich i doskonale znał technologie i konstrukcje produkowanego sprzętu wojskowego.
Staraniem rodzin zamordowanych ze stowarzyszenia „Rodzina Firlejowska”, została w dniu 9 listopada 1996 roku na cmentarzu firlejowskim uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa, na której są nazwiska 11 działaczy i członków Armii Krajowej w Starachowicach, poza Stanisławem Rekiem są jeszcze także nazwiska dwóch osób odznaczonych Orderami Virtuti Militari – Władysława Michalskiego i Franciszka Romanowskiego. ( Bliższe informacje o stowarzyszeniu „Rodzina Firlejowska” podane są przy nazwisku Władysława Michalskiego, natomiast fotografie tablic z firlejowskiego cmentarza i starachowickiego kościoła p. w. Świętej Trójcy obok nazwiska F. Romanowskiego)


Informacje dotyczącą armii podziemnej i aresztowań jej członków opracował w oparciu o materiały archiwalne mgr. Zbigniew Bielat ze Starachowic, natomiast informacja o nadaniu Orderu Virtuti Militari pochodzi z wydanego przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w 1993 roku „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO” KAWALEROWIE VIRTUTI MILITARI 1792-1945 tom II część 2 str.176.


Informacja: Kazimierz Szkudlarek

 

 

2Romanowski Franciszek ,  

 

ur. 1897. Żołnierz POW i Samoobrony Wileńskiej, uczestnik wojny z bolszewikami i Litwinami. Pracownik Zakładów Starachowickich, działacz społeczny i kombatancki. Szef sztabu Obwodu iłżeckiego, komendant podobwodu starachowickiego. Aresztowany w styczniu 1940r, zamordowany w maju 1940r.


Franciszek Romanowski urodził się w Ejgieniszkach k. Trok , od 1929 r mieszkał w Starachowicach - 
był pracownikiem Zakładów Starachowickich. Został aresztowany przez Niemców w dniu 21 stycznia 1940 na terenie Starachowic a do więzienia w Radomiu przewieziony został 1 lutego 1940 r.
Franciszek Romanowski był bezpośrednim wykonawcą wyroku śmierci na kapitanie Witoldzie Hajdukiewiczu w dniu 19 stycznia 1940 roku – likwidacja kolaboranta miała miejsce na terenie dzielnicy Orłowo w Starachowicach , w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Współpraca W. Hajdukiewicza z niemieckim okupantem i powód wydania wyroku podana jest w biogramie Stanisława Reka.
Franciszek Romanowski nie został aresztowany pod zarzutem likwidacji W. Hajdukiewicza bo o tym Niemcy nie wiedzieli, lecz za przynależność do tajnej organizacji a więc za to samo co wszyscy aresztowani w nocy z 19 na 20 stycznia - bezpośrednio po wykonaniu wyroku na Hajdukiewiczu
Franciszek Romanowski został zamordowany w dniu 24 maja 1940 roku na Firleju po okrutnych torturach w radomskim Gestapo.
Pamięć o wspaniałym człowieku i wielkim bojowniku o Polskę, o którą walczył od 20 roku życia, została utrwalona na tablicy pamiątkowej ustawionej na miejscu masowych mordów dokonywanych przez niemieckich oprawców – w Radomiu na Firleju, oraz na tablicy umieszczonej w dniu 17 lutego 2008r w starachowickim kościele p. w. Świętej Trójcy.

 

 

Informacja: Informację dotyczącą armii podziemnej i aresztowań jej działaczy opracował w oparciu o materiały archiwalne mgr. Zbigniew Bielat ze Starachowic,a za zgodą autora podał Kazimierz Szkudlarek.

 

3Rusiecki Kazimierz ,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja: Józef Rusiecki.


4.  Rybiec Tadeusz  ,

 

Moj ojciec, Tadeusz Rybiec urodził się 25. kwietnia 1925 r. w miejscowości Czernelica, nad Dniestrem, w województwie stanisławowskim, powiat Horodenka (ok. 20 km od Zaleszczyk, znanej z 1939 r. miejscowości granicznej). Jego ojciec, Błażej Rybiec (matka, a moja babka, miała na imię Anna), był pocztowcem i prawdopodobnie w latach 30. cała rodzina (ojciec miał starszego brata i dwie młodsze siostry) przeprowadziła się do Kołomyji, gdzie dziadek (Błażej) pracował na jakimś stanowisku (nie znanym mi) w Poczcie Polskiej. W Kołomyji ojciec chodził do polskiego gimnazjum. Rodzinę Błażeja i Anny ominęły wywózki w głąb ZSRR w 1940 r. ale już rodzina ciotki ojca zaznała tułaczki na Syberię. Po wkroczeniu Niemców na tereny zachodniej Ukrainy gestapo aresztowało brata ojca za działalność konspiracyjną. Zginął on później w którymś z niemieckich obozów koncentracyjnych. 17 letni ojciec nie czekał aż Niemcy dobiorą się też do niego i uciekł z domu na Wschód. Tam przeszedłszy front został schwytany przez NKWD i zesłany gdzieś w okolice jeziora Bajkał. Było to prawdopodobnie w niesprzyjającym okresie, po wyprowadzeniu armii Andersa do Iranu. Po tym fakcie zaczęła formować się 1. polska dywizja im. Tadeusza Kościuszki. Ojciec nie zdążył się do niej dostać. Podobno służył nawet kilka tygodni w Armii Czerwonej, po czym został wcielony do Armii Polskiej jako słuchacz oficerskiej szkoły w Sumach. Po szkoleniu, w 1944 roku został chorążym w 2. dywizji piechoty LWP im. Henryka Dąbrowskiego. Z opowiadań ojca zapamiętałem, że brał udział w walkach na przyczółku warecko-magnuszewskim, wale pomorskim i forsowaniu Odry, gdzie nad tzw. Starą Odrą, w kwietniu 1945 otrzymał postrzał w rękę. Na skutek tej rany, która okazała się ciężkim postrzałem, na dodatek błędnie leczonym (dopiero po jakimś czasie stwierdzono, że niemiecki pocisk karabinowy utkwił w ręce ojca i przeprowadzono powtórną operację usunięcia go) wiele miesięcy przeleżał w szpitalach i miejscach rehabilitacji. Rana ta stała się późniejszą przyczyną wcześniejszego zakończenia służby wojskowej i przejścia na rentę zdrowotną. 
Po zakończeniu wojny i rehabilitacji ojciec powrócił do czynnej służby wojskowej. Zdobywał odpowiednie kwalifikacje. Ukończył Oficerską Szkołę Piechoty, był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego. Przechodził też kolejne szczeble służby wojskowej i awanse na wyższe stopnie oficerskie. Zaczynał od dowódcy kompanii jako chorąży a ukończył służbę wojskową jako pułkownik dyplomowany (stopień ten otrzymał w wieku 39 lat), kierownik studium wojskowego w SOP w Warszawie. W międzyczasie był szefem sztabu pułku, wykładowcą na WAT (gdzie poznał moją mamę), dowódcą pułku w Siedlcach (gdzie w 1964 r. był patronem budowy pomnika ku czci bohaterów bitwy pod Studziankami) oraz pułku stacjonującego w Warszawie na Młocinach. Pracował też w sztabie Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Służbę zakończył w maju 1971 roku. W czasie pracy i służby w wojsku ojciec skończył też studia prawnicze (lata 60.) i już będąć na rencie był doradcą prawniczym w kilku firmach. Ojciec zmarł 8 listopada 1993 roku. Jest pochowany w wojskowej kwaterze cmentarza w Aleksandrowie (k. Falenicy), na tym samym, gdzie pochowani są jego rodzice. 
Ojciec był uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami. M. in.:
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
- Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari
- Złotym Krzyżem Zasługi

Jak widać z powyższego mój ojciec, Tadeusz Rybiec, przeszedł życie w sposób pracowity, narażając życie w nadziei na lepszą Polskę. Los nie odwdzięczył się ani jemu ani jego rodzinie wygnanej ze swoich stron rodzinnych na Kresach na Ziemię Lubuską. Walczył i pracował dla Polski tak jak mógł w okolicznościach, w których się znalazł. I mimo, że nie uczestniczył w walkach Polskiej Armii na Zachodzie uważam, że godnie rzucał na szalę swój los i życie dla naszego kraju.


Informacja: Andrzej Rybiec

 

5.  Rozwadowscy  ,

JORDAN ROZWADOWSCY W BOJACH 
0 NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY
W okresie przedrozbiorowym (XVII-XVIII w.) w walkach pod dowództwem ks. Jeremiego Wiśniowieckiego brał udział jako rotmistrz husarii Gabriel Jordan Rozwadowski – protoplasta linii Łukowskiej. W wyprawie wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego uczestniczyli Maciej 
i Urban (konar Sandomierski). Antoni, syn Floriana (Kasztelan Halicki) i jego syn Ignacy byli rotmistrzami „roty pancernej” w wieku XVIII. Ignacy, syn Macieja brał udział w wojnie trzydziestoletniej.
W bojach Konfederacji Barskiej brali udział Stanisław syn Ignacego (brat płk. Kazimierza), Tadeusz syn Franciszka z linii Łukowskiej oraz Augustyn i Antoni (synowie Piotra) z linii Tuchowskiej. 
W Powstaniu Kościuszkowskim brali udział czterej synowie Ignacego – Kazimierz, Onufry, Józef i Franciszek. Kazimierz jako wicebrygadier kawalerii wyprowadził w r. 1794 swoją brygadę 
z Rosji (tam mieli być internowani), prowadząc po drodze zwycięskie potyczki z Rosjanami. Odznaczył się w bitwie pod Chełmem (8.06.1794). Uczestniczył w obronie Warszawy, w bitwach pod Wawrzyszewem i pod Maciejowicami. Otrzymał od Kościuszki pierścień „ojczyzna swemu obrońcy”
W wojnie z Austrią w r. 1809 i w wojnach Napoleońskich uczestniczyli synowie Ignacego Kazimierz i Józef oraz syn Kazimierza Antoni. Pułkownik Kazimierz był dowódcą 8-go pułku jazdy, za swe zasługi wojenne odznaczony w styczniu 1810 krzyżem Virtuti Militari. Józef walczył w legionach Polskich we Włoszek, tam poległ w bitwie pod Mendovi. Antoni – porucznik w 8 pułku jazdy, później oficer ordynansowy gen. Dąbrowskiego brał udział w napoleońskiej wyprawie do Rosji, uczestniczył w wielu bitwach, ciężko ranny pod Tarutino (stracił oko), odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari i Legią Honorową. 
W Powstaniu Listopadowym uczestniczyli Adolf syn Stanisława, synowie Kazimierza: Antoni, Wincenty, Erazm i Wiktor oraz Władysław syn Antoniego (konar Halicki) i Franciszek syn Tomasza (linia Łukowska). Antoni – kapitan w 1 pułku jazdy lubelskiej, później major w Legii Nadwiślańskiej, uczestniczył w bitwach pod Wielkimi Dębami, Białą Łąką, Grochowem 
i Lubartowem, ponownie odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Wincenty Brutus był dowódcą szwadronu w pułku jazdy lubelskiej. Erazm walczył w pułku strzelców konnych w korpusie gen. Dwernickiego, odznaczył się w wielu bitwach, szczególnie pod Iganiami i Boremlem gdzie wziął do niewoli rosyjskiego generała Hruszczewa, odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Wiktor Leander jako oficer pułku jazdy lubelskiej odznaczył się szczególnie w bitwie pod Dębem Wielkim, za co otrzymał krzyż Virtuti Militari. Władysław podporucznik 6 pułku ułanów potem adiutant naczelnego wodza, walczył pod Ostrołęką, odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari. Franciszek Ksawery walczył w Powstaniu Listopadowym mając 18 lat, prawdopodobnie zginął.
W Powstaniu Styczniowym uczestniczyli: synowie Antoniego Kazimierz i Bolesław, Edward syn Franciszka, synowie Wiktora Leandra Tomisław, Tadeusz i Bartłomiej i Florestan syn Oktawiana z Konaru Halickiego. Kazimierz walczył pod komendą Langiewicza, a potem 
w oddziale żuawów, brał udział w licznych bitwach ciężko ranny w bitwie pod Grochowiskami. Bolesław walczył w oddziale Tomisława, udział w bitwach pod Tyszowcami i Mołozowem. Tomisław był organizatorem własnego oddziału, potem wraz z Bartłomiejem i Tadeuszem dołączyli do oddziału Zalplachty. W bitwie pod Tuczępami zginął Tadeusz (w wieku 19 lat).
W wojnach 1918 i 1920 walczyli: Tadeusz syn Tomisława; dowódca obrony Lwowa w r. 1918. szef sztabu generalnego Wojska Polskiego w roku 1920, autor planu zwycięskiej bitwy warszawskiej, generał broni, kawaler orderów Virtuti Militari II i V klasy, czterokrotnie Krzyż Walecznych i wielu innych.. Jego syn Józef brał udział w wojnie Polsko-Ukraińskiej 1918, odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Wiktor syn Tomisława brał udział w walkach w obronie Lwowa. Antoni syn Wiktora walczył w 21 pułku ułanów w r. 1920 z bolszewikami pod Warszawą, a później w kontrofensywie. Jego brat Edward walczył pod Lwowem, a potem jako podporucznik 6 pułku ułanów odbył wiele bitew z bolszewikami; odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych i krzyżem Virtuti Militari. Janusz syn Ludwika (konar Halicki) walczył w 1920 r. jako rotmistrz 
4 pułku ułanów. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Antoni syn Bronisława (linia Tuchowska) walczył w r. 1918 we Lwowie (major w sztabie obrony Lwowa). Jan Władysław (brat Antoniego) w walkach o wyzwolenie Lwowa był szefem sztabu Armii Wschód, a w wojnie Polsko – Bolszewickiej szefem sztabu 12 dywizji piechoty. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari. Zygmunt syn Juliusza (linia Lubelska) walczył w Legionach Polskich. Adam syn Franciszka (linia Dołpotowska) był szefem sztabu brygady jazdy w Armii Wschód, a w wojnie Polsko – bolszewickiej szefem sztabu 7 dywizji piechoty, brał udział w licznych bitwach, odznaczony Krzyżem Walecznych. 
W II wojnie światowej walczyli: Mieczysław syn Jana Emanuela – poległ w bitwie pod Kockiem, jego brat Wincenty – w 1939 r. walczył jako podoficer artylerii w składzie Podolskiej Brygady Kawalerii, brał udział w obronie Warszawy; w 1940 r. brał we Francji udział w bojach odwrotowych 1 dywizji grenadierów; w latach 1940-1945 działał intensywnie w siatce wywiadowczej we Francji (pseudonim Pascal); odznaczony krzyżem Virtuti Militari, Legią Honorową, Croix de Guerre, ich brat Franciszek walczył w latach 1944-1945 w 10 pułku strzelców konnych 1 dywizji pancernej, przeszedł szlak bojowy od Francji przez Belgię, Niemcy do Holandii. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, ich siostra Cecylia walczyła jako porucznik AK w Powstaniu Warszawskim, Tadeusz syn Wincentego w 1939 r. walczył jako dowódca baterii 5 dywizjonu artylerii konnej, ciężko ranny w bitwie nad Wieprzem, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, jego brat Wiktor w 1939 r. walczył w zmotoryzowanej brygadzie kawalerii generała Maczka, po roku 1940 w wywiadzie wojskowym we Francji, Jan Duklan syn Adama w r. 1939 walczył w zmotoryzowanej brygadzie kawalerii generała Maczka, w 1944 rotmistrz w 10 PSK, przy końcu wojny p.o. dowódcy pułku, udział w wielu zwycięskich bitwach (pod Falaise, Chamboix etc), dwukrotnie ranny, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Croix de Guerre i innymi, Andrzej syn Władysława (linia Dołpotowska) zginął tragicznie w roku 1943 gdy statek, którym płynął jako ochotnik do Anglii, został storpedowany na Atlantyku, Bronisław syn Antoniego (gałąź Tuchowska) w r. 1939 walczył w 22 pułku ułanów, potem był w AK, zginął w 1944 r., Stanisław syn Jerzego z linii Dołpotowskiej 
w latach 1942-1944 walczył w AK, odznaczony Krzyżem Partyzanckim. W wojnie obronnej 1939 roku brali też udział Janusz syn Ludwika z konaru Halickiego, Jacek syn Jana Michała z linii Lubelskiej oraz Zbigniew syn Zygmunta z gałęzi Łukowskiej. 
.

Informacja: Erazm Jordan Rozwadowski 15.07.2012
 

 

6Rewieński Władysław ,  


Witam, to mój dziadek ur. w 1907, zm. 1986 w Szczecinie rok po przyjeździe z emigracji z Argentyny , Buenos Aires. Wyjechał tam z Londynu ok. 1945. Był wcześniej w oflagu (którym?) i uciekł. Uczestnik walk pod Monte Casino. Żona i większa część rodziny z Mikulicz, koło Grodna wywieziona na Syberię w 1939, parę osób wróciło , dzięki temu jestem....


Informacja: Wojciech Rewieński 02.03.2013

 

 

 

 

 

 

 

Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru