Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru  

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :

a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830

- opracował: Janusz Stankiewicz

b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831

- opracował: Janusz Stankiewicz

c/ legiony - lata 1918 - 1920 

- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz

d/ pułki WP- lata 1943 - 1947

- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz

e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945

- opracował  Zenon Dudek;  lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

 

 

 

Uprzejmie proszę Czytelników o nadsyłanie informacji, celem uzupełniania listy,  o pozycjach książkowych, które zawierają w sobie wykazy odznaczonych osób. (stawiz@wp.pl)

 

 

Nazwisko - Imię - Stopień - Oddział - Odznaczenie - Okres

Ścibor Szczepan - - mjr pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ścibor-Rylski Zbigniew Dionizy - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ściegienny Bartłomiej Wincenty - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ślaski - Eugenjusz - ppułkownik - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Ślaski - Jan - porucznik - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Ślaski Kazimierz Antoni - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ślaski Lucjan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ślaski Ludomił Stefan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ślaski Rudolf - - podporucznik - 2 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Ślązak - - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ślązak - Szczepan - plutonowy - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Śledz Dominik - - żołnierz - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Śledziewski Wacław - - asp. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śledziński Jan - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śledziński Lidzki - Stefan - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Śledziona - Michał - pporucznik - 18 PP - VM V kl. - 1918-20
Śleziak Czesław Cyryl - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śleziak Czesław Cyryl - - mjr - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Ślimiński Zdzisław Jerzy - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ślinko Mikołaj - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ślipek Michał - - ks.kap. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śliwa Kazimierz - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śliwa Wojciech - - chor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śliwicki Zygmunt - - dr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śliwiczyński Mieczysław - - kpt. - 23 batalion saperów górnosląskich - VM V kl. - 1939-45
Śliwiński - Piotr - st.szeregowy - 21 WPP - VM V kl. - 1918-20
Śliwiński - Bernard - ppułkownik - 60 PP - VM V kl. - 1918-20
Śliwiński - Antoni - pporucznik - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Śliwiński Henryk Bolesław - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śliwiński Leon - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śliwiński Tadeusz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śliwiński Władysław - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śliwiński Woyciech - - . kap. p. gren. gw. VM sr. 1815-1830. - - -
Ślizień - Olgierd - porucznik - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Ślugaj - Józef Michał - st.legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ślusarski - Jan - porucznik - 05 DAK - VM V kl. - 1918-20
Śmiarowski Adam - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śmiech Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śmietanko Kryspin - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śmigielski - Michał - pporucznik - 63 TPP - VM V kl. - 1918-20
Śmigielski Czesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śmigielski Jan Adam - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śmigielski Tadeusz Mieczysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śmigielski Walenty - - podpułkownik - 3 pułk strzelców pieszych - Kawalerski - 10 Marzec 1831
Śmigielski Walenty - - , podpułk. p. 3 strz. p. VM zł. L. H. 1821-1830. - - -
Śmigla Kruk - Jan - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Śmiłowski - Filip - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Śniady Henryk Stanisław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śniatała - Kazimierz - pporucznik - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Śniechowski - Wacław - kapitan - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Śnieć Czesław - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śniegocki Jan - - sierżant starszy - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Śniegodzki Karol - - . por. p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1829. - - -
Śniegowski - Edward - podchorąży - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Śniegula Kazimierz - - mjr pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śnieżek Jan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śpiewak - Antoni - porucznik - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Śpikowski Zygmunt Józef - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Środecki - Walenty - kapral - 71 PP - VM V kl. - 1918-20
Środoń Bronisław - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Środowski - Antoni - sierżant - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Środziński Albin - - kpt. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Środziński Albin - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Śrutka Marian Czesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świacki Władysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Światłowski Jan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Światocho Kazimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Światopełk Mirski - Witold - ppułkownik - 27 PAP - VM V kl. - 1918-20
Światowiec - Jan - porucznik - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Światowiec Jan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świątecki - Stanisław - kapitan - 04 PSP - VM V kl. - 1918-20
Świątecki Taczewski - Jan - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Świątek Tadeusz - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świątek Michal - - żołnierz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Świątkiewicz Wincenty - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świątkowski - Zdzisław - porucznik - 33 PPL - VM V kl. - 1918-20
Świątkowski Andrzej Leszek - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świątkowski Franciszek - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świątkowski Hiacynt - - konduktor dyliżansu - kwatermistrzostwo - Srebrny - 11 Września 1831
Świda - Witold - podchorąży - 41 SPP - VM Vkl. - 1918-20
Świda Władysława - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świdaytys Jakób - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Świderek Michał - - żołnierz - 9 pułk ułanów - Srebrny - 31 Lipca 1831
Świderski - Henryk - pporucznik - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Świderski - Mikołaj - kapitan - 14 PP - VM V kl. - 1918-20
Świderski - - podporucznik - 1 kompania art.. Pozyc. Piesz. - Złoty - 7 Czerwca 1831
Świderski - Gustaw - kapitan - 08 PP - VM V kl. - 1918-20
Świderski Hipolit - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świderski Marian Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świderski Romuald - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świderski Felix - - porucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Świderski Michał - - żołnierz - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Świdnicki Wincenty - - , podpor. p. l strz. k. VM sr. 1828-1830. - - -
Świdziński Tadeusz - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świechowski - Stefan - kapitan - 77 PP - VM Vkl. - 1918-20
Świeciński - Wacław - kapitan - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Świeczkowski - Józef - kapral - 65 SPP - VM V kl. - 1918-20
Świejkowski Emanuel Leonard de - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świerczewski Marian - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świerczewski Stanisław - - , por. korp. Inwal. VM sr. 1815-1828. - - -
Świerczyński Jan - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świerczyński Wincenty - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świergiel - Józef - plutonowy - 84 PP - VM V kl. - 1918-20
Świergodzki Xawery - - , por. artyl. piesza. VM zł. L. H. 1819-1820. - - -
Świerk - Rudolf - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Świerkocki Tomasz - - porucznik - 2 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Świerski - Jan - wachmistrz - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Świerszcz - Wincenty - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Świerszcz Czesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świerz - - kapral - 05 LPAP - VM V kl. - 1918-20
Świerz - Antoni - kapral - 11 PAP - VM V kl. - 1918-20
Świerzaczyński - - podporucznik - 1 kompania art.. Pozyc. Piesz. - Złoty - 7 Czerwca 1831
Świerzewski Stefan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świerzy Antoni Tomasz - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świetlicki - Henryk - sierżant - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Świetlicki Henryk Kazimierz - - ppłk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Świetlicki Wacław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świeżawski Kajetan - - , kap. korp. inwal. VM 1815-1830. - - -
Święcicki - Czesław - porucznik - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Święcicki - - podporucznik - 6 pułk piechoty liniowej - Złoty - 14 Marzec 1831
Święcicki Ksawery - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Święcicki Walerian - - ks.kapelan - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Święcicki Józef - - kapitan - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Święcicki Józef - - kapitan - 12 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Święcicki Józef - - major - 4 pułk piechoty liniowej - Kawalerski - 16 Wrześ.1831
Święcicki Józef - - , por. p. 4 piech. lin. VM sr. 1815-1830. - - -
Święcicki Marcin - - żołnierz - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Święciński - Wacław - kapitan - 14 PAPW - VM V kl. - 1918-20
Święściak Eugeniusz - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Święściak Mirosław Konrad - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świętochowski - Marian - ułan - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Świętochowski - Juljan - bombardier - 19 PAP - VM V kl. - 1918-20
Świętochowski Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świętochowski Ignacy - - podporucznik - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 9 Czerwca 1831
Świętoniowski - Bogumił - sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Świętorzecki Karol - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świętosławski Alexander - - podporucznik - pułk jazdy mazurów - Złoty - 17 Września 1831
Świklanka Teresa - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świnarski Emil - - porucznik - pułk jazdy poznańskiej - Złoty - 15 Września 1831
Świniarski - Antoni - sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Świńkowski Jakób - - podoficer - 7 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Świokło Kazimierz - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świrko - Józef - ułan - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Świstun Józef - - st.uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Świtalski - Stanisław - major - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Świtalski - Adam - kapitan - 09 PAC - VM V kl. - 1918-20
Świtalski Adam Jan Feliks - - płk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Świtalski Stanisław - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45 

PRZYPISY BIOGRAFICZNE


1.
Świderski Gustaw  

 – pseud. „Pietrek”, oficer Legionów Polskich, inspektor Straży Granicznej, ppłk. WP. Urodził się 17.04.1891 r. w Krośnie, w rodzinie Jana (sekretarza i drogomistrza Rady Powiatowej w Krośnie) i Zofii z Trembeckich. Posiadał rodzeństwo: starszych braci Władysława i Stanisława oraz młodszego Mariana (zmarli przed I wojną światową) oraz siostrę Zofię po mężu Dąbrowską (zmarła w Krośnie po II wojnie światowej). W Krośnie ukończył szkoły powszechną i realną, w 1912-1914 r. zaliczył cztery semestry na kursie mechaniki Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie. W kopalni nafty praktykował jako asystent inżyniera. Od 1912 r. w Związku Strzeleckim (pseud. „Pietrek”), gdzie ukończył szkołę chorążych, a 6.08.1914 r. wstąpił do Oddziału Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego. Jako kpr. rozpoczął służbę w I baonie 1 pp Legionów. Wsławił się w bitwie pod Łowczówkiem, gdzie dowodząc kilkuosobową sekcją w dniu 22.12.1914 r. wziął do niewoli oficerów sztabu 152 pp benderskiego, w tym płk., d-cę pułku. Za ten czyn otrzymał austriacki złoty medal waleczności, a w 1921 r., już jako kpt. 8 pp, Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl. Nr 166. Brał udział we wszystkich walkach I Brygady na froncie rosyjskim (Konary, Jasków, Stochod, Styr, Kukle-Jabłonka, Kostiuchnówka). Podczas odwrotu spod Kostiuchnówki, jako ppor. d-ca plutonu u boku 5 i 6 baonów mjr A.Fleszara odparł szarżę kawalerii rosyjskiej. Po kryzysie przysięgowym siłą wcielony do 20 pp austriackiej i wysłany na front włoski. 16.08.1918 r. zwolniony ze służby, a 1.11.1918 r. wstąpił do WP. W latach 1918-1920r. walczył na froncie ukraińskim i bolszewickim. W lutym 1922 r. został przeniesiony do rezerwy, a w 1923 r. mianowany mjr rez. ze starszeństwem od 1.06.1919 r. Podjął pracę jako technik budowlany w powiecie wołkowyskim, budował drogi i mosty. Działał społecznie w tamtejszym Związku Strzeleckim, Związku Osadników Wojskowych, Okręgu Białostockim Związku Legionistów Polskich. Jako mjr WP 10.12.1931 r. wstąpił do służby w Straży Granicznej, gdzie otrzymał stopień służbowy nadkomisarza. Mianowany kierownikiem komisariatu, później Inspektoratu Granicznego w Samborze, a od 1934 r. przeniesiony na kierownika Inspektoratu Granicznego we Wronkach. W 1937 r. awansowany do stopnia inspektora Straży Granicznej. Z chwilą wybuchu wojny objął dowództwo nad dwukompanijnym, niepełnym baonem SG w Wągrowcu. 3.09.1939 r. uczestniczył w wypadzie zbrojnym do zajętego już przez Niemców Czarnkowa, następnego dnia udanie powstrzymuje natarcie 5 DL na Tucholę. Z 15/16.09. podczas próby przebicia się znad Bzury, po obronie Sannik i Iłowa, w rejon Puszczy Kampinoskiej – dostał się do niewoli niemieckiej. Do końca II wojny światowej przebywał jako jeniec, kolejno w oflagach Neubrandenburg, Dössel, Brauschweig, Hadamar. Po wojnie pozostał na zachodzie. Zmarł 3.07.1949 r. w Denklingen w Nadrenii (Niemcy) i tam został pochowany. Oprócz VM V kl. był odznaczony min. Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. Na załączonej fotografii w mundurze Straży Granicznej, jeszcze w stopniu nadkomisarza (ok. 1935-36 r.). 

Biogram sporządzono m.in. w oparciu o informacje zawarte w artykule Piotra Babinetza opublikowanym w „Niepodległości” t. LVII z 2007 r.
inf. Waldemar Bocheński

 

2. Świerżewski Stefan  

STEFAN ŚWIERŻEWSKI, ur. 29.02.1908 r. w Leśniewku - wieś /aktualnie Świerże-Leśniewek, gmina Szulborze Wielkie, pow. ostrowski, woj. mazowieckie/, zmarł 07.03.1977 r. w Warszawie, syn KONSTANTEGO i BOLESŁAWY SKŁODOWSKIEJ, żonaty z LARYSĄ ŚWIDERSKĄ /ślub 29.06.1938 r. w Farze Grodzieńskiej/; córka ALICJA. Mgr praw /absolwent Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie - dyplom nr L.1116 z 30.06.1936 r./. Członek ZWZ a następnie Armii Krajowej od 15.06.1940 r., pseudonim "LAWINA"; działał głównie na terenie Okręgu Białostockiego, pełniąc odpowiedzialne funkcje: - od 01.XI.1941 r. - Szefa wyszkolenia i uzbrojenia w sztabie Obwodu Grodno, - od 1942 r. - Szefa wywiadu w sztabie Obwodu Grodno, - Szefa ekspozytury wywiadu w Grodnie, - Z-cy szefa wywiadu w sztabie Okręgu Białostockiego, - od 1944 r. Szefa organizacyjnego Konspiracyjnej 18-tej Dywizji Piechoty. Po wojnie represjonowany, pomimo ujawnienia się. 22 kwietnia 1952 r. został aresztowany przez UB i wyrokiem Sądu Wojskowego reżimu komunistycznego skazany na 8 lat więzienia. Przebywał w zakładach penitencjarnych: w Warszawie na ul. Rakowieckiej, w Białymstoku, w Sieradzu. 25 sierpnia 1955 r. opuścił mury więzienne wskutek amnestii w okresie "odwilży" za rządów Gomułki; następnie rehabilitowany. Za swe zasługi, poniesione w okresie działalności konspiracyjnej, w szeregach AK, został przez Komendanta Okręgu Białostockiego na podstawie upoważnienia Dowódcy AK: Awansowany: - 11.XI.1942 r. do stopnia Porucznika, - 15.VIII.1944 r. do stopnia Kapitana; Odznaczony: 11.XI.1943 r. - za męstwo w akcjach bojowych - Krzyżem Walecznych , - 03.V.1944 r. - za zasługi organizacyjne - Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, - 11.XI.1944 r. - za całokształt działalności bojowej i męstwo w walkach na terenie Okręgu Białostockiego - Orderem Wojennym "Virtuti Militari" Kl. V-ej; po wojnie na podstawie Uchwały Rady Państwa: - Krzyżem Partyzanckim -27 lutego 1968 r., - Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r. - 02 kwietnia 1975 r. Był członkiem zwyczajnym ZBoWiD /od .1966 r. do chwili śmierci w 1977 r. /legitymacja Nr 9182/, gdzie w Oddziale Mokotów pełnił funkcję radcy prawnego. Prawdziwość powyższego potwierdzają: - Ministerstwo Obrony Narodowej, - Biuro Kapituły Orderu Wojennego "Virtuti Militari", Koło byłych Żołnierzy Armii Krajowej, Londyn, - Rada Państwa PRL, - wiadomości, jakie posiada córka. Podane szczegóły można odszukać w dwóch wydanych opracowaniach: - "Ruch oporu w latach 1939 - 1944 na Białostocczyźnie". Władysław Żarski - Zajdler. Referat materiałowy część I, II, III, IV, przygotowany na zlecenie Wojskowego Instytutu Historycznego z 1966 r., - Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski. "Białostocki Okręg AK - AKO" /VII.1944 - VIII.1945/. Oficyna Wydawnicza Volumen. Dom Wydawniczy Bellona. Warszawa 1997.
inf. córka Stefana Świerżewskiego - Alicja Świerżewska-Targowska.

 

 


 

Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru