Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru  

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :

a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830

- opracował: Janusz Stankiewicz

b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831

- opracował: Janusz Stankiewicz

c/ legiony - lata 1918 - 1920 

- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz

d/ pułki WP- lata 1943 - 1947

- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz

e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945

- opracował  Zenon Dudek;  lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

 

 

 

Uprzejmie proszę Czytelników o nadsyłanie informacji, celem uzupełniania listy,  o pozycjach książkowych, które zawierają w sobie wykazy odznaczonych osób. (stawiz@wp.pl)

 

 

Nazwisko - Imię - Stopień - Oddział - Odznaczenie - Okres

Sobalski Stanisław - - żołnierz - 4 pułk ułanów - Srebrny - 1 Maja 1831
Sobański - Jan - rotmistrz - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Sobański Edward - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobański Henryk - - wachm.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobański Alexander - - kapitan - legia litewsko-ruska - Złoty - 24 Czerwca 1831
Sobczak - Ignacy - ułan - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Sobczak Józef - - bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobczak Kazimierz Roman - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobczyk Ludwik - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobczyk Franciszek - - żołnierz - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 10 Marzec 1831
Sobczyk Mateusz - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Sobecki - Jan - porucznik - 77 PP - VM Vkl. - 1918-20
Sobecki Alfons - - wachm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobera - Stefan - chorąży - 73 PP - VM Vkl. - 1918-20
Sobieniak Jan Janusz - - kpt. dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobieraj - Michał - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sobieski Michał - - , podpułk. główne dyżur. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Sobieski Seweryn - - kapitan - adjutant polowy - Złoty - 21 Września 1831
Sobieszczak - Stanisław - major - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Sobieszczak Szymon - - żołnierz - 7 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Sobieszczuk Bolesław - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobiński Roman Konstanty - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobkowiak Franciszek - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobkowski Tomasz - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Sobociński - Marian - pporucznik - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Sobociński Bolesław Stanisław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobocki Czesław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobolew - Bazyli - porucznik - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Sobolewski - Stanisław - plutonowy - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Sobolewski - Stanisław - pułkownik - 39 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Sobolewski - Franciszek - major - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Sobolewski Antoni - - kpr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobolewski Franciszek Marian - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobolewski Kazimierz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobolewski Konstanty Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobolewski Tadeusz - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobolewski Włodzimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sobolewski Felix - - żołnierz - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Sobolewski Jerzy - - porucznik - kompania prezesa rządu - Złoty - 14 Września 1831
Sobolta - Franciszek - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sobota - Józef - plutonowy - 69 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sobotowski Zygmunt - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Socewicz Mikołaj - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Socha - Aleksander - plutonowy - 34 PP - VM V kl. - 1918-20
Socha Albin - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Socha Stanisław Gustaw - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sochocki Jerzy Józef - gen. bryg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sochacki Jan - kpr - - 23 batalion saperów górnosląskich - VM V kl. - 1939-45
Sochaczewski Antoni - kapitan - - 13 pp - VM V kl. - 1939 - patrz Biografie
Sochański - Henryk - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Soczkiewicz Sebastyan - - żołnierz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Sodo Franciszek - - żołnierz - 4 pułk strzelców konnych - Srebrny - 8 Czerwca 1831
Sodzimir - Aleksander - rotmistrz - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Sofka - Alfred - ppor. - 3 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Sohajko Romuald - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Soja - Michał - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sojczyński Stanisław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sojka - Andrzej - plutonowy - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Sojka Jan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokalówna Aleksandra - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokalski Bartlomiej - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Sokol Wacław Jakub - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokol W. - dowódca 4 batalionu - mjr. - 84 pułk piechoty - VM V kl. - 1939
Sokolnicki - Stanisław - plutonowy - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Sokolnicki - Jerzy - ułan - 27 PU - VM V kl. - 1918-20
Sokolnicki Witold Piotr - - rtm.dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokolnicki Józef - - . pułk. jazdy na reformie. VM 1819-]820. - - -
Sokolowski, dr. - Mieczysław - ppułkownik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sokołowski - Zbigniew - plutonowy - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Sokołowski - Adam - porucznik - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Sokołowski - Zygmunt - pporucznik - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Sokołowski - Ludwik - kapral - 05 PSK - VM V kl. - 1918-20
Sokołowski - Juljan - pporucznik - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Sokołowski - Bolesław - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Sokołowski Jan - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokołowski Jerzy Władysław - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokołowski Mieczysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokołowski Stanisław Antoni - - por.dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokołowski Tadeusz - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokołowski Zygmunt Antoni - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokołowski Zygmunt Bogdan - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokołowski Felix - - podporucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 4 Paźdz.1831
Sokołowski Franciszek - - dobosz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Sokołowski Ignacy - - podoficer - 23 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Sokołowski Piotr - s. Mikołaja - por. - (28 pp) - VM V kl. - 1943-47
Sokołowski Piotr - s. Mikołaja - por. - 28 pp - VM V kl. - 1944-47
Sokołowski Wojciech - - podporucznik - 2 pułk ułanów - Złoty - 27 Czerwca 1831
Sokół Stanisław - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokół Tadeusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokulski Stanisław - - chor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sokulski Włodzimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Solak Jerzy Jakub - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Solarczyk - Michał - sierżant - 13 PP - VM V kl. - 1918-20
Solarski Ignacy - - kapitan - 5 pułk piechoty liniowej - Złoty - 9 Marzec 1831
Solecki - Józef - st.ułan - 19 PUWł - VM V kl. - 1918-20
Solecki Zygmunt Jan - - sierż.strz.rtg - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Solecki Floryan - - porucznik - 12 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831
Solecki Józef - - . kap. 2 kI. artyl. p. VM zł. 1815-1830. - - -
Solecki Ludwik - - podchorąży - 10 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Solecki Paweł - - podoficer - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Solemnik Teodor - - wachmistrz starszy - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 28 Września 1831
Solski - Michał - chorąży pilot - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Soltan - Adam - pporucznik - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Sołdatow - Teodor - kpt. - 40 Pułk Artylerii Lekkiej - VM V kl. - 1943-47
Sołłogub Grzegorz - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sołowij - Adam - rotmistrz - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Sołtan - Stanisław - porucznik - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Sołtykiewicz - Stanisław - pporucznik - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Sołtys - Janusz - porucznik - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Sołtys - Bogdan - porucznik - 38 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Sołtys Henryk - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sołtys Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sołtysiak - Jan - wachmistrz - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Sołtysiak Bronisław - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sołtysiak Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sołtysiak Jerzy - - sierż.mech.pokł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sołtysiak Marian - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sołtysik - Jan - sierżant - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sołtysik - Stanisław - chorąży - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sołtysik Jan Kanty Marek - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sołtyski Jan Bolesław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Somchjanc Melik - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sommer Wilhelm - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sompolski Marcelli - - kanonier - 3 kompania lekko-piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Sondel - Stanisław - kapral - 18 PP - VM V kl. - 1918-20
Songin - Jan - plutonowy - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Sonin Jan - - podoficer - 1 pułk legii litew.-wołyń. - Srebrny - 9 Czerwca 1831
Soniński Grad - Józef - rotmistrz - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Sonnenberg Edward - - podporucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 12 Września 1831
Sońta Czesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sopoćko Stefan - - porucznik - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Września 1831
Soroczyński Wacław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sosabowski Ludwik Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sosabowski Stanisław - - płk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sosabowski Stanisław Janusz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sosialuk Piotr - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sosiński Walerian - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Soska - Franciszek - szeregowy - 06 PSP - VM V kl. - 1918-20
Sosków Tadeusz - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sosnkowski Kazimierz - - gen.broni - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Sosnkowskl Ignacy - - . major p. 4 strz. k. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Sosnorowicz Antoni - - podoficer - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Sosnowski - Stanisław - plutonowy - 07 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sosnowski - Kazimierz - bombardier - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Sosnowski - Ignacy - plutonowy - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Sosnowski Franciszek - - żołnierz - pułk baterii płockiej - Srebrny - 17 Kwietnia 1831
Sosnowski Józef - - kapitan - weterani czynni - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Sosnowski Szymon - - podporucznik - 4 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Złoty - 17 Marzec 1831
Sosnowski Wincenty - - żołnierz - 1 pułk krakusów - Srebrny - 25 Maja 1831
Soszyński Jan Ryszard - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sośnicki Jakób - - major - 2 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Sotirović Dragan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sotowska Anna - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sowa Antoni - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sowa Emil Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sowa Józef - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sowa Władysław - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sowiak - Adam - kapral - 13 PP - VM V kl. - 1918-20
Sowiński - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sowiński Zygfryd - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sowiński Józef - - . pułk. szkoła aplik. VM L. H. 1815 -1830. - - -
Sozańiski - Stefan - pporucznik - 39 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Sozański Andrzej Heliodor - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sozański Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sójka - Antoni - strzelec - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Spaltenstein Henryk Lucjan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sperski Stefan - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Spiewak Marcin - - żołnierz - 2 pułk strzelców konnych - Srebrny - 16 Marzec 1831
Spikiewicz Herman - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Spilka - Zdzisław - major - 06 PAP - VM V kl. - 1918-20
Spirydowicz Ignacy - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Spirydowicz Leon - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Spirydowicz-Garczyńska Halina Maria - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Spławski Ludwik - - żołnierz - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 15 Września 1831
Sporny Kazimierz - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sporny Marcin - - kapitan - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Springer - Franciszek - kapral - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Spychaj - Jan - bombardier - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Spychalski - Władysław - rotmistrz - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Spychalski Józef - - płk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Spychalski Józef - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Spychała Jakub - - mjr.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Spytkowski Julian - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Srebrzyński Józef - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Srednicki Wincenty - - żołnierz - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 17 Września 1831
Sroczyński - Marian - kapitan - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Sroczyński - Stefan - rotmistrz - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Sroczyński Andrzej Piotr - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sroczyński Ewald - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sroczyński Józef - - podoficer - 4 komp. Art.. Piesz. - Srebrny - 22 Czerwca 1831
Sroka - Władysław - st.sierżant - 34 PP - VM V kl. - 1918-20
Sroka - - kanonier - 2 batalion artylerii lekko konnej - Srebrny - 15 Marzec 1831
Sroka Michał - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sroka Szczepan - - ustawiacz - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sroka Jan - - żołnierz - 1 pułk jazdy krakowskiej - Srebrny - 15 Września 1831
Srokociński Antoni - - . podpor. p. 4 strz. k. VM sr. 1815-1824. - - -
Srokosz - Piotr - st.sierżant - 08 PP - VM V kl. - 1918-20
Srzednicki - Zygmunt - podporucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
St. Cyr Karol - - podporucznik - adiutant Naczelnego Wodza - Złoty - 2 Czerwca 1831
Stablewski - Stefan - pporucznik - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Stablewski - Erazm - pułkownik - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Stacewicz Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachelski - Marjan - pporucznik - 08 PP - VM V kl. - 1918-20
Stachiewicz - Wacław - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stachiewicz Mieczysław Józef - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachlewski - Bohdan - rotmistrz - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Stachlewski Bohdan Kazimierz - - ppłk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Stachlewski Wiesław - Bronisław - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stachnik Władysław Jan - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachoń - Bolesław - porucznik - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Stachowiak Edmund - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachowiak Mieczysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachowiak Tadeusz Bohdan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachowski - Wincenty - kapral - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Stachowski Stanisław Franciszek - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachura Karol - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachura Stanisław - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachura Tadeusz - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stachurski Jan - - podoficer - 14 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Stachyra Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stadnicki - - podporucznik - 2 pułk ułanów - Złoty - 9 Czerwca 1831
Stadnicki Piotr Paweł - - uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stadnicki Konstanty - - podporucznik - ad. Gub. M. Warsz. Przy gen. Ramorino - Złoty - 20 Czerwca 1831
Stadnicki Seweryn - - porucznik - adjutant polowy - Złoty - 31 Sierpnia 1831
Stadnik Stanisław Józef - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stadtmüller Roman Mieczysław - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Staerz Zbigniew Kazimierz - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stafiej - Kazimierz - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Stafiej Kazimierz - - ppłk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Stafiej Mieczysław Karol - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stahlkopf Tadeusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stajer Walenty - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stala - Jan - plutonowy - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Stalewski Antoni - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stalmach - Marcin - plutonowy - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stała - Bożymir - pporucznik - 39 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Stamirowski August - - major - 10 pułk ułanów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Stamm Leon - - kadet - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 1 Paźdz.1831
Stanczukowski Walenty - - lekarz batalionowy - - Złoty - 31 Sierpnia 1831
Standełło Stefan - kapitan - 7 Pułk Ułanów Lubelskich - VM V kl. - 1939
Stanecki - Józef - st.sierżant - 07 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stangierski Jan - - podoficer - 1 kompania lekkiej artyleri pieszej - Srebrny - 31 Sierpnia 1831
Staniewicz Ezechiel. - - Naczelnik - powst. Litew. - żmudzkie - Złoty - 15 Września 1831
Staniewicz Ignacy - - Naczelnik - powstanie litewskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Staniewicz Roman Romuald - - por.obs. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Staniewski Antoni - - podporucznik - 2 kompania lekko-piesza - Złoty - 2 Czerwca 1831
Stanisławski - Józef - plutonowy - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Stanisławski Zbigniew Ludwik - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stanisławski Antoni - - , por. korp. Inwal. VM zł. 1815-1829. - - -
Stanisławski Maxymilian - - podoficer - 11 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 14 Lipca 1831
Staniszewski - Zygmunt - plutonowy - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Staniszewski Antoni - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Staniszewski Józef - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Staniszewski Ignacy - - - oddział strzelców białowieskich - Srebrny - 10 Sierpnia 1831
Staniszewski Jan - - major - 2 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Staniszewski Jan - - podoficer - 2 kompania pozycyjna - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Staniszewski Jan - - bombardier - artyleria konna - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Staniszewski Teodor - - bombardier - komp. 2 lekko piesza - Srebrny - 8 Marzec 1831
Stankiewicz - Bolesław - kapral - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Stankiewicz - Gabriel - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stankiewicz - Bronisław - sierżant - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Stankiewicz Eugeniusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stankiewicz Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stankiewicz Józef - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stankiewicz Ludwik - - kpt.dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stankiewicz Mamert Aleksander - - kpt.ż.w. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stankiewicz Roman Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stankiewicz Witold - - mat - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stankiewicz Dyonizy - - , por. komp. robocz. VM sr. 1815-1830. - - -
Stankiewicz Józef - - żołnierz - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Stankiewicz Józef - - żołnierz - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Stankiewicz Józef - - kapelan - jazda powstania augustowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Stankiewicz Marcin - - żołnierz - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 28 Września 1831
Stankiewicz Piotr - - podoficer - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 27 Czerwca 1831
Stankiewicz Tadeusz - - żołnierz - 2 pułk jazdy kaliskiej - Srebrny - 14 Lipca 1831
Stańczuk Edward Tytus - - mjr nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stańczyk Andrzej - - mjr - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Stańczyk Andrzej - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stańczyk Zygmunt - - ogn. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stańkiewicz Wojciech - - bombardier - 4 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Srebrny - 17 Marzec 1831
Stańko - Franciszek - plutonowy - 09 PAP - VM V kl. - 1918-20
Stańko - Franciszek - plutonowy - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stańko Aleksander - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stański Wacław - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stapf Edward - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Starczewski - Stanisław - pporucznik - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Starczewski Ignacy - - podchorąży - 23 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Starczyński Raymund - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Starkiewicz Jan - - asp. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Starkiewicz Zenon - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Starnawski - Antoni - podchorąży - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Staroń Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Starostecki Zdzisław Julian - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Starowiejski - Stanisław - porucznik - 09 PAP - VM V kl. - 1918-20
Starowiejski - Stanisław - porucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Starowolski Franciszek - - kapitan - korpus inżynierów - Złoty - 12 Września 1831
Starowolski Franciszek - - kapitan - korpus inżynierów - Złoty - 21 Września 1831
Starsiak Władysław - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Starybrat - Leon - plutonowy - 59 PPW - VM Vkl. - 1918-20
Starzecki - Władysław - kapitan - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Starzecki-Ostoja - Stanisław - pporucznik - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Starzewski Stanisław - - 1918-20 - Inf. Witold Starzewski 05.04.2015
Starzomski Bogusław Jan - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Starzyński - Władysław - kapral - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Starzyński - Roman - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Starzyński - Stefan - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Starzyński Stefan Bronisław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Starzyński Zygmunt - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Starzyński Alfons Antoni - - kapitan - 26 pułk piechoty liniowej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Starzyński Eustachy - - podoficer - 2 pułk ułanów - Złoty - 18 Lipca 1831
Starzyński Jakób - - podoficer - batalion złożony - Srebrny - 14 Lipca 1831
Starzyński Jan - - podoficer - 1 pułk jazdy augustowskiej - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Starzyński Piotr - - podoficer - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Starzyński Stanisław - - kapitan - 5 pułk piechoty liniowej - Złoty - 9 Marzec 1831
Starzyński Wincenty - - podporucznik - 8 pułk piechoty liniowej - Złoty - 14 Czerwca 1831
Stasiaczek - Stanisław - chorąży - 14 PP - VM V kl. - 1918-20
Stasiak Edward - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stasiak Franciszek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stasiak Józef Stanisław - - sierż.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stasiłowicz Stanisław - - dragon - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stasiłowicz Wiktoryn - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stasiuk Stanisław - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Staszek - Zenon - pporucznik - 09 PAP - VM V kl. - 1918-20
Staszek - Zenon - pporucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Staszek Zenon Jan - - płk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Staszewski - Józef - st.szeregowy - 33 PPL - VM V kl. - 1918-20
Staszewski Józef - st.sierż. - 29 Pułk Strzelców Kaniowskich - VM V kl. - 29.09.1939 r.
Staszewski Józef - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Staszewski Julian - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Staszewski Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Staszewski Józef - - podoficer - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Staszkiewicz - Adolf - porucznik - 07 PPL - VM V kl. - 1918-20
Staszyński Felix - - kapitan - jazda powstania augustowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Staśkiewicz Czesław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stauke Maurycy - - podporucznik - artyleria - Złoty - 16 Marzec 1831
Stawarski - Jan - st.sierżant - 14 PP - VM V kl. - 1918-20
Stawarz - Wincenty - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stawarz - Stanisław - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stawarz - Stanisław - plutonowy - 52 PSK - VM Vkl. - 1918-20
Stawasz Tadeusz - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stawiarski - Wojciech - st.ułan - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Stawiarski Franciszek - - porucznik - adjutant pol. Gr. Giełguda - Złoty - 10 Lipca.1831
Stawiarski Seweryn - - kapitan - jazda sandomierska - Złoty - 4 Paźdz.1831
Stawiarski Xawery - - podchorąży - 2 pułk jazdy sandomierskiej - Srebrny - 2 Czerwca 1831
Stawiński Mieczysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stawiski Stefan - - podporucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 15 Września 1831
Stawny - Józef - kapral - 71 PP - VM V kl. - 1918-20
Stawowczyk - Stanisław - st.sierżant - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Stąpur - Jan - bombardier - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Stebelski Władysław - - por. - czołgista w 3 Brygadzie Pancernej - VM V kl. - 1939-45 za udział w bitwie pod Budziszynam
Steblik Władysław - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stecewicz Mieczysław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stecki Ludwik - - kapitan - sztab Naczelnego Wodza - Złoty - 20 Września 1831
Steckiewicz Antoni - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Steczeń Jan - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Steczkowski Franciszek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Steczkowski Stanisław Wiktor - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Steczkowski Władysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Steczkowski Sebastyan - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Steczyński - Mścisław Stanisław - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stefaniuk - Paweł - plutonowy - 34 PP - VM V kl. - 1918-20
Stefanow N - - st.gren. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stefanowicz - Kajetan - pporucznik - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Stefanowicz Aleksander II - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stefanowski Władysław - - sap. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stefański - Paweł - kapitan - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Stefański - Roman - plutonowy - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Stefański - Zygmunt - plutonowy - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Stefański - Paweł - kpt. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Stefański - - pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stefański Feliks - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stefański Andrzej - - żołnierz - 12 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Stefański Antoni - - żołnierz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Czerwca 1831
Stefański Antoni - - wachmistrz - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 18 Sierpnia 1831
Stefański Jan - - bombardier - 4 bateria lekko konna - Srebrny - 14 Września 1831
Stefański Stanisław - - podoficer - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Stefczyk - Kazimierz - porucznik - 01 PAG - VM V kl. - 1918-20
Steiner Henryk - s. Bolesława - szer. - 25 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Steinhof Witold - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Steinke Ludwik - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stelmach - Stefan - kapral - 60 PP - VM V kl. - 1918-20
Stelmach Antoni - - kanonier - 5 kompania poz. Art.. Piesz. - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Stelmasiak Czesław - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stelmaszczuk Wacław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stelmaszek - Władysław - szeregowy - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stelnicki Marian - - por.pil.art. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stelnicki Maciej - - bombardier - 3 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Srebrny - 17 Marzec 1831
Stempel Alexander - - kapitan - 1 pułk ułanów - Kawalerski - 25 Maja 1831
Stempel Julian - - podoficer - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Stempkowski - Marek Roman - pporucznik - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Stempkowski Michał - - ppłk - 01 PSL , dowódca Okręgu Łódzkiego AK - VM IV kl. - 1918-20, 1939-45
Stempkowski Józef - - kapitan - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 25 Lipca 1831
Stempniewicz Jadwiga - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stencel - Edward - porucznik - 02 PAP - VM V kl. - 1918-20
Stencel Antoni - - mjr nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stenhaus - Władysław - podchorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stenzel Jan II - - płk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stepczyński - Fabjan - kapral - 04 PSP - VM V kl. - 1918-20
Stepczyński - Roman - wachmistrz - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Stephani Józef - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sterkowski Jan - - żołnierz - 1 pułk jazdy krakowskiej - Srebrny - 15 Września 1831
Sterliński - Andrzej - ułan - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Stermiński Zygmunt - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sternberg Michnowski, lekarz, dr. - Leon - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sternschuss, dr. - Adolf - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sterpisztrys Bartłomiej - - kanonier - 1 batalion lekko konny - Srebrny - 15 Marzec 1831
Stesłowicz - Marian - major - 29 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Stesłowicz Władysław - s. Adama - mjr - 37 pal - VM V kl. - 1944-47
Stetnet - Stanisław - plutonowy - 19 PAP - VM V kl. - 1918-20
Stęmpczyński Bernard - - podporucznik - strz. Cel. Sandomier. - Złoty - 14 Sierpnia 1831
Stępień - Stefan - sierżant - 07 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stępień - Franciszek - szeregowy - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Stępień Adam - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stępień Antoni - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stępień Konrad Leopold - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stępień Pweł - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stępień Tadeusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stępień Wacław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stępkowski Sylwester - - podporucznik - batalion artylerii - Złoty - 28 Września 1831
Stępkowski Wincenty - - porucznik - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Marzec 1831
Stępkowski Xawery - - kapitan - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 31 Maja 1831
Stępkowski Xawery - - major - 1 pułk strzelców pieszych - Kawalerski - 17 Września 1831
Stępniak - Aleksander - plutonowy - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Stępniewska Janina - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stępniewski - Władysław - kapral - 05 DAK - VM V kl. - 1918-20
Stępnowski Mieczysław - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stępowski Józef - - podporucznik - 3 kompania artylerii lekko konnej - Złoty - 17 Marzec 1831
Stępowski Józef - - porucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 3 Paźdz.1831
Stieber - Michał - plutonowy - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stobniak - Józef - wachmistrz - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Stobnicki Felix - - podporucznik - 1 batalion lekko konny - Złoty - 15 Marzec 1831
Stocki Tadeusz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stoczkowski Wiktor - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stoczyński Stanislaw - - sztabs lekarz - 1 pułk mazurów - Złoty - 2 Czerwca 1831
Stodolnicki Jan - - podoficer - 3 pułk ułanów - Srebrny - 16 Marzec 1831
Stodolski Władysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stojewski-Rybczyński Józef Edward Walerian - - mjr - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Stojewski-Rybczyński Józef - - mjr. - 3 karpacki pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1944-45
Stojewski-Rybczyński Józef Edward Walerian - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stojowski Józef Franciszek - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stokłosińska Cecylia - c. Stanisława - - - VM V kl. - 1939-45 leg. Nr. DK-8540/W
Stokowski Andrzej - - kapitan - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 2 Czerwca 1831
Stokowski Andrzej - - major - 5 pułk strzelców pieszych - Kawalerski - 15 Września 1831
Stokowski Felix - - podpułkownik - 4 pułk strzelców pieszych - Złoty - 9 Marzec 1831
Stokowski Jan - - , por. korp. Inwal. VM sr. L. H. 1815-1830. - - -
Stokowy Alfred - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stolarek Konrad Feliks - - st.kapelan - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stolarek Mikołaj - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Stolarski - Władysław - bombardier - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Stolarski Józef - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stolarz Franciszek - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stolle - Feliks - pporucznik - 03 PSL - VM V kl. - 1918-20
Stolnicki Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stołowski Jan - - st.sierż.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stopczyk - Zygmunt - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stopyra Lech - Piotr - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stpiczyński Aleksander - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strachalski Witold - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stradomski Jan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strag - Jan - szeregowy - 08 PP - VM V kl. - 1918-20
Straszewicz - Zdzisław - pporucznik - 02 PAP - VM V kl. - 1918-20
Straszewicz Alexander - - ochotnik - powstanie żmudzkie - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Straszewski Ryszard Henryk - - kpr.pchor - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Straszewski Jakób - - kapitan - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 17 Września 1831
Straub Piotr - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strauch - Aleksy - wachmistrz - 10 PULt - VM V kl. - 1918-20
Strawiński Donat - - kapitan - oddział litew. i żmudz. - Złoty - 17 Września 1831
Strawiński Edward - - podporucznik - jazda poznańska - Złoty - 9 Września 1831
Straż - Walenty - bombardier - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Strażyc Marian - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strączek Marian Jan - - kpr.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strehl - Rtadeusz - pporucznik - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Strehl Leon Kazimierz - - płk dr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Streit - Leon - st.legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Strejza - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strękowski Zygmunt - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stroisz Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strojkowski Jan - - vice podoficer - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Strojnowski Alfred - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strojnowski Michał - - kapitan - - Złoty - 10 Marzec 1831
Strojny Jan - - sierż.bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strok Piotr - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strokosiński Antoni - - , por. p. 2 ułanów. VM sr. L. H. 1825-1830. - - -
Stronczyński Józef - - kapitan - 6 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Kwietnia 1831
Stroniewicz - Konrad - sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stross Andrzej - - podoficer - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Strowski Andrzej - - , pod pułk. korp. w eter. VM L. H. 1815-1830. - - -
Stroynowski - Zbigniew - porucznik - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Stróiwąs - Antoni - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stróżyk - Walenty - wachmistrz - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Stróżyk - Józef - pporucznik - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Strubiński Fortunat - - sierżant - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Strukowski Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strumiłło - Józef - ułan - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Strupczewski Wojciech - - sierżant starszy - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 17 Września 1831
Struzik - Tadeusz - sierżant - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Struzik - Tomasz - podporucznik - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Strużyński - Jerzy - kapral - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Strycharz Kazimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stryieński Zygmunt - - , pułk., szef sztabu dyw. VM L. H. 1815-1830. - - -
Stryja Tadeusz Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stryjeński Alexander - - podporucznik - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 10 Marzec 1831
Stryjewski Stanisław - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strykiewicz Jan - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Strzałek Mieczysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strzałkowski - Jan - kapral - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Strzałkowski Włodzimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strzałkowski Tomasz - - , por. p. 3 strz. p. VM sr. 1815-1823. - - -
Strzegocki - Kazimierz - chorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Strzelczyk Jerzy - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strzelecki - Janusz - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Strzelecki - Walerjan - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Strzelecki - Jan - kapral - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Strzelecki - Czesław - st.ułan - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Strzelecki - Stanisław - pchorąży - 71 PP - VM V kl. - 1918-20
Strzelecki - Czesław - kapral - 03 PSK - VM Vkl. - 1918-20
Strzelecki Andrzej - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strzelecki Franciszek - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strzelecki Józef - - urzęd. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strzelecki Reinhold Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strzelecki Anastazy - - , major na reformie. VM L. H. 1815-1830. - - -
Strzelecki Franciszek - - żołnierz - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Strzelecki Kazik - Kazimierz - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Strzelecki Pawel - - podoficer - 12 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Strzelka - Bolesław - st.strzelec - 66 KPP - VM Vkl. - 1918-20
Strzembosz Wiktor Stanisław - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strzemeczny Alexander - - podporucznik - 2 bateria art.. Lekko konnej - Złoty - 16 Kwietnia 1831
Strzemeczny Tomasz - - kapitan - adjutant polowy - Złoty - 2 Czerwca 1831
Strzemieczny Stanislaw - - porucznik - 1 pułk ułanów - Złoty - 15 Marzec 1831
Strzemieński - Stefan - pułkownik - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Strzemieński - Aleksander - ppułkownik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Strzyżewski Jacek - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Strzyżewski Józef - - kanonier - 3 kompania lekko-piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Strzyżowski Piotr - - porucznik - 3 pułk ułanów - Złoty - 8 Czerwca 1831
Stuart Kajetan - - , gen. bryg. płatnik VM L. H. 1815-1824. - - -
Stuczka Gabryel - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Studencki - Adam - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Studniarek - Stanisław - wachmistrz - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Studnioski - Bolesław - pporucznik - 22 PP - VM V kl. - 1918-20
Studziński - Franciszek - kapitan - 25 PP - VM V kl. - 1918-20
Studziński - Bolesław - ppor. - 22 pułk piechoty - VM V kl. - 1918-1920
Studziński Adam - - ks.kapelan - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Studziński Franciszek - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Studziński Alexander - - podchorąży - 23 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Stuglik Jan - miał otrzymać wg. wniosku z dn. 20.09.1939 r. - ppor. - 84 pułk piechoty - VM V kl. - 1939
Stumbers - Oskar - plutonowy - 04 PSK - VM V kl. - 1918-20
Stumbers - Oskar - plutonowy - 23 PUGr - VM V kl. - 1918-20
Stupek Sebastyan - - dobosz - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Stupiński Leon - - asp. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stych Ślusarczyk - Tadeusz - pporucznik - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Styczyński - Tadeusz - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Styczyński Zygmunt Ludwik - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Styczyński Antoni - - żołnierz - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Styliński - Franciszek - sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stypa - Stanisław - porucznik - 74 GPP - VM V kl. - 1918-20
Stypułkowski Aleksander Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stypułkowski Jan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stypułkowski Jerzy - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stypułkowski Antoni - - żołnierz - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 15 Marzec 1831
Stypułkowski Józef - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Styrczewski - Andrzej - bombardier - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Styrczula - Stanisław - kapitan - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Stysiak Stefan - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stysło Klaudiusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Stzremiński - Aleksander - pułkownik - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Suarce - - podpułkownik - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 25 Lipca 1831
Substelny Piotr - - kanonier - 4 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Suchanek Antoni - - pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suchanowski Franciszek - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sucharski - Henryk - pporucznik - 20 PPZK - VM V kl. - 1918-20
Sucharski Henryk - - mjr - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Suchecki Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suchecki Antoni - - sierżant - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Suchocki - Józef - st.sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Suchocki Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suchocki Leon - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suchodolski - Stanisław - st.ułan - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Suchodolski - Józef - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Suchodolski - Henryk - podchorąży - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Suchodolski Tomasz - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suchodolski Włodzimierz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suchodolski Adam - - kapitan - 2 pułk mazurów - Złoty - 9 Czerwca 1831
Suchodolski Jan - - kapitan - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 11 Marzec 1831
Suchodolski Reymund - - podoficer - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 2 Czerwca 1831
Suchodolski Walenty - - porucznik - 4 pułk ułanów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Suchoń Stefan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suchorski Jarosław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suchorski Antoni - - porucznik - szwadronu jazdy part. - Złoty - 26 Lipca 1831
Suchorzewski - Leonard - rotmistrz - 07 PULu - VM V kl. - 1918-20
Suchorzewski Ignacy - - vicepodoficer - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Suchorzewski Tadeusz - - , gen. bryg. l ułanów. VM L. H. 1815-1830. - - -
Suchorzewski Zachary - - podporucznik - 1 pułk mazurów - Złoty - 9 Czerwca 1831
Sudacki - Józef - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sudara - Józef - sierżant - 25 PP - VM V kl. - 1918-20
Sudnik Piotr - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sudołt Ludwik - - uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sugalski Ludwik - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suhr Michał - - , podpułk. korp. weter. VM zł. 1815-1830. - - -
Sujecki Zygmunt - - st.szer. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sujkowski Bolko, dr. - Zbigniew - st.legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sukal - Marcin - sierżant - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Sukiennik Jerzy Jan Stanisław - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sulczewski Karol - - podoficer - komp. 2 pozycyjna - Srebrny - 8 Marzec 1831
Sulejowski Łukasz - - major - 1 pułk ułanów - Złoty - 17 Kwietnia 1831
Sulewski - Aleksander - plutonowy - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Sulewski, lekarz, dr. - Jan - kapitan - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Sulik - Nikodem - porucznik - 79 PP - VM V kl. - 1918-20
Sulik Kazimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sulik Nikodem - - gen.bryg - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Sulikowski Wacław Czesław - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sulikowski Floryan - - żołnierz - 5 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 15 Września 1831
Sulikowski Józef - - kapitan - - Złoty - 10 Marzec 1831
Sulimierski Walenty - - podporucznik - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 2 Czerwca 1831
Sulimirski - Leonard - pporucznik - 17 PUGn - VM V kl. - 1918-20
Suliński Feliks - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suliński Romuald - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suliński Stanisław - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Sulistrowski Joachim - - porucznik - batalion sapaerów - Złoty - 27 Czerwca 1831
Sulkiewicz Emirza Beg - Aleksander - sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sulkiewicz-Hózman-mirza Leon - - płk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Sułgut Czesław Kazimierz - - sierż.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sułkowski - Jan - wachmistrz - 15 PUP - VM V kl. - 1918-20
Sułkowski Antoni - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Sułkowski Józef - - major - 2 pułk piechoty liniowej - Złoty - 9 Marzec 1831
Sułkowski Mateusz - - kapitan - 2 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Kwietnia 1831
Sułocki - Józef - pporucznik - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Sułowicz - Stefan - st.szeregowy - 84 PP - VM V kl. - 1918-20
Sułowski - Jan - szeregowy - 07 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sum Józef - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sumiński Albert Marcin Hubert - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sumiński Kazimierz - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sumiński Damazy - - major - 8 pułk ułanów - Złoty - 23 Czerwca 1831
Suracki Władysław - - płk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Surdyk - Wacław - plutonowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Surma Franciszek - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Surma Jan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Surma Marian - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Surowiec - Antoni - sierżant - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Surowski Czesław - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Surówka Dojan - Jan - porucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Suryn Leon Stanisław - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suryn Olgierd - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Susek Wawrzyniec - - żołnierz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Suska Józef - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suski Adam Stefan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suski Jan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suski de Rostowo Kazimierz - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suszczyński Kazimierz - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suszyński - Stefan - pułkownik - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Suszyński Bolesław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Suszyński Wiktor - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sutowski - Ksawery - kapitan - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Suwalski - Władysław - pporucznik - 15 PP - VM V kl. - 1918-20
Suwała Franciszek - - podoficer - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Suzeniak Tomasz - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Suzin - Jerzy - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Suzin Kalixt - - porucznik - 8 pułk piechoty liniowej - Złoty - 26 Września 1831
Swaczyna - August - sierżant - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Swarocki Andrzej - - , podpor. weter. czyn. VM sr. L. H. 1826-1830. - - -
Swidruk Kasper - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Swiebocki - Władysław - porucznik - 01 PAG - VM V kl. - 1918-20
Swieciński - Wacław - major - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Swierszcz - Jan - legionista - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Swierzawski Karol - - kapitan - 3 pułk ułanów - Złoty - 8 Czerwca 1831
Swięcicki Andrzej - - bombardier - 6 kompania lekko-piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Swoboda Adam - - , podpor. piech. na reformie. VM sr. 1815-1830. - - -
Sworek - Michał - sierżant - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Swygrys Jerzy - - żołnierz - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Sybilski - Karol - kapral - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Syga Teofil Bernard - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sylwestrowicz - Ludwik - st.ułan - 01 PUKr - VM V kl. - 1918-20
Sylwestrowicz Bogdan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sylwestrzak Michał - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Symonowicz - Jan - ułan - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Symonowicz - Władysław - porucznik - 34 PP - VM V kl. - 1918-20
Synoś - Stanisław - pporucznik - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Synoś - Józef - kapitan - 06 PSP - VM V kl. - 1918-20
Synowiec - Jan - plutonowy - 13 PP - VM V kl. - 1918-20
Synowiec - Ignacy - sierżant - 69 PPL - VM V kl. - 1918-20
Synowiec Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Synowiec-Wojborski Antoni - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sypniewski - Ryszard - pporucznik - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Sypniewski - Ryszard - pporucznik - 14 PAPW - VM V kl. - 1918-20
Syrewicz Adam - - kapitan - jazda powstania augustowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Syrewicz Józef - - dowódca - jazda powstania augustowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Syrociuk Jan - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Syska - Józef - st.ułan - 20 PU - VM V kl. - 1918-20
Syska Jan - - żołnierz - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Syski Leon Stefan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Syss - Stanisław - kapral - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Szabatowska Janina Kazimiera - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szabelak - Bronisław - kapral - 21 WPP - VM V kl. - 1918-20
Szabelski Anton - i s. Narcyza - płk - 5 pułk piechoty - VM V kl. - 1943-47
Szablewski - Stanisław - sierżant - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Szablicki Józef - - podoficer - komp. 1 lekko piesza - Srebrny - 8 Marzec 1831
Szabłowski Stanisław Józef - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szabunia Franciszek - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szacewski - Stanisław - ogniomistrz - 19 PAP - VM V kl. - 1918-20
Szacherski Zbigniew - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szachno - Jan - kapral - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Szadkowski Feliks - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szadkowski Tadeusz - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szadkowski Wojciech - - żołnierz - 5 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Szadziński - Teofil - kapitan - 08 PAC - VM V kl. - 1918-20
Szafarczyk Eryk - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szafran - Jarosław - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szafran - Michał - rotmistrz - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Szafranowski - Zygmunt - kapitan - 08 PP - VM V kl. - 1918-20
Szafranowski Bogusław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szafrański Bolesław - - st.strz.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szagonowa Zofia - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szajda - Bolesław - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szajer Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szajewski Ignacy - - , kap. p. l piech. lin. VM zł. 1815-1830. - - -
Szajna - Krotl - plutonowy - 18 PP - VM V kl. - 1918-20
Szajna Adam - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szajnowicz-Iwanow Jerzy - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szakalski Michał - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szakur Klemens - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szal - Kasper - ogniomistrz - 11 PAP - VM V kl. - 1918-20
Szal - Kasper - ogniomistrz - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szal - Kasper - ogniomistrz - 12 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Szalewicz Marian - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szalla, dr. - Kazimierz - pporucznik - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szałaśny - Karol - wachmistrz - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Szamowski - - podporucznik - 6 pułk piechoty liniowej - Złoty - 14 Marzec 1831
Szancer - Stanisław - pporucznik - 09 PAC - VM V kl. - 1918-20
Szancer Leon - - lekarz batalionowy - - Złoty - 6 Maja 1831
Szandruk Paweł - - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szaniawski Witold - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szaniawski Franciszek - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Szantroch Zdzisław Jan - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szaposznikow Eugeniusz Mirosław - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szarecki Bolesław - - gen.bryg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szarejko Antoni - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szarski, dr. - Stanisław - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szarwarski - Władysław - sierżant - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szary Eugeniusz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szatkowski Mieczysław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szatkowski Zygmunt - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szatkowski Andrzej - - wachmistrz młodszy - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Szatkowski Paweł - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Września 1831
Szatowski Jan - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szatrowski - Antoni - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szatsznajder Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szawłowski Edward - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szawłowski Edward - - porucznik - pułk baterii płockiej - Złoty - 17 Kwietnia 1831
Szawłowski Romuald - - porucznik - 4 pułk strzelców pieszych - Złoty - 19 Sierpnia 1831
Szaynokowa Wanda - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczaniecki Konstanty - - porucznik - pułk jazdy poznańskiej - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Szczaniecki Stanisław - - porucznik - pułk jazdy poznańskiej - Złoty - 31 Sierpnia 1831
Szczaniecki. Ludwik - - podpułkownik - 2 pułk jazdy kaliskiej - Złoty - 14 Lipca 1831
Szczapiński Józef - - sztabs lekarz - 23 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 21 Września 1831
Szczawiński - Józef - wachmistrz - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Szczawiński Nepomucen - - podoficer - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Szczeciński Stanisław - - żołnierz - 11 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 14 Lipca 1831
Szczekowski - Władysław - porucznik - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Szczekowski Władysław - - ppłk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Szczemiński - Witold - plutonowy - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Szczeniowski Ignacy - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczeniowski Wacław Adolf - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczepaniak Michal - - żołnierz - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Szczepaniec - Stanisław - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szczepaniec - Franciszek - plutonowy - 08 PU - VM V kl. - 1918-20
Szczepanik Józef - - st.mar - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczepanowski - Józef - kapitan - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szczepanowski Lucjan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczepanowski Antoni - - major - 10 pułk ułanów - Złoty - 24 Września 1831
Szczepanowski Ignacy - - podporucznik - korpus artylerii - Złoty - 14 Września 1831
Szczepański Aleksander Eligiusz - - VM V kl.
Szczepański - Ryszard - wachmistrz - 04 PUZ - VM V kl. - 1918-20
Szczepański - Bernard - pporucznik - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Szczepański - Ludwik - st.szeregowy - 73 PP - VM Vkl. - 1918-20
Szczepański Józef - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczepański Józef Paweł - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczepański Mieczysław Roman - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczepański Stefan - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczepański Antoni - - sierżant starszy - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Szczepański Feliks - - kpt. - 11 pułk piechoty - VM V kl. - 1943-47
Szczepański Jan - - podporucznik - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 19 Sierpnia 1831
Szczepański Paweł - - sierżant starszy - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 25 Lipca 1831
Szczepański Teofil - - podporucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 3 Paźdz.1831
Szczepkowski - Andrzej - pporucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szczepkowski Zygmunt - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczepowski Józef - - , kap. p. 2 piech. lin. VM 1819-1820. - - -
Szczerba - Włodzimierz - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szczerba Emil - - sierż.mech.pokł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczerbaniewicz Stanisław - - por.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczerbicki - Witold - kapitan - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Szczerbicki Franciszek - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczerbiec Jaworski - Stanisław - plutonowy - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szczerbiński - Antoni - kapral - 14 PUJ - VM V kl. - 1918-20
Szczerbiński Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczerbiński Lesław - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczerbo Niefiedowicz - Czesław - plutonowy - 83 SPP - VM V kl. - 1918-20
Szczerepa Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczerski - Gustaw - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szczesny Jan - - podchorąży - 5 pułk strzelców konnych - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Szcześniak Edward - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szcześniak Grzegorz - - żołnierz - 1 pułk ułanów - Srebrny - 11 Sierpnia 1831
Szczęsny - Juljusz - pporucznik - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Szczęsny Henryk - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczęsny Remigiusz - - asp. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczęśniak - Stanisław - kapral - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Szczęśniewski - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczęśniewski Jerzy Henryk - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczot Edmund Franciszek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczotka Józef - - ogn.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczotkowski Tomasz - - , podpor. p. 3 strz. k. VM sr. 1819-1820. - - -
Szczpankiewicz - Mikołaj - st.strzelec - 31 PSKa - VM V kl. - 1918-20
Szczucki - Stanisław - porucznik - 03 PU - VM V kl. - 1918-20
Szczucki Józef - - podoficer - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Szczuka Jerzy - - plut.bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczupiel Władysław - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczurek-Cergowski Jan - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczurowski Feliks - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczurowski Ryszard Zygmunt - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczygielski Kazimierz Bolesław - - kpr.bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczygielski Ignacy - - żołnierz - 14 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Szczygieł Stanisław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczypa Stanisław - - rtm.dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szczyradłowski - Bronisław - kapitan - 83 SPP - VM V kl. - 1918-20
Szczyrkowski - Geza - kapitan - 40 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Szczytnicki Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szechiński - Franciszek - płk. - 6 pułk artylerii lekkiej - VM V kl. - 1939
Szefka Walerian - -por. rez. piech. - 1939-45
Szeja Tadeusz Romuald - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szela Henryk - - rtm. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szeląg - Józef - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szeląg - Szymon - sierżant - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Szelechowski Jan - - kapitan - 4 pułk strzelców konnych - Złoty - 8 Czerwca 1831
Szelestowski Mirosław Ludwik - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szelewiński Józef - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szeliga Wojciech - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szeliga Antoni - - kapitan - adiutant Naczelnego Wodza - Złoty - 2 Czerwca 1831
Szeliga Gierwatowski - Stanisław - kapitan - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Szeligowski Ratajko - Bohdan - kapral - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szembek Stanisław Adolf - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szembek Alexander - - żołnierz - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Szembek Piotr - - , gen. bryg. 3 piech. l dyw. VM L. H. 1815-1830. - - -
Szemiot Franciszek - - Naczelnik - powst. Litew. - żmudzkie - Złoty - 15 Września 1831
Szemiot Połczanski - Jan - porucznik - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20
Szemioth August - - porucznik - 5 pułk strzelców konnych - Złoty - 3 Czerwca 1831
Szempliński Lucjan - - st.sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szemraj Jan - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szendera Franciszek Jan - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szepelski - Antoni - pporucznik - 72 PP - VM V kl. - 1918-20
Szepett Zygmunt - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szepietowski Wacław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szeptycki Stanislaw - - major - 5 pułk strzelców pieszych - Kawalerski - 15 Września 1831
Szeptycki Stanisław - - kapitan - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 11 Marzec 1831
Szer Jan - - dobosz - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Szerauc - Edward - ppułkownik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szercel Franciszek - - , podpułk. weter. czyn. VM L. H. 1815-1830. - - -
Szeremed Ignacy - - sierżant - 6 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Szermanowicz Zygmunt - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szerocka Maria - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szerszeniewski Stanislaw - - żołnierz - pułk jazdy poznańskiej - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Szerszeń - Stanisław - st.szeregowy - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Szerzycki Michał - - kanonier - 5 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Szewalski Stanisław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szewc - Józef - pporucznik - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Szewc Kazimierz Tadeusz - - sierż.bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szewczyk - Aleksander - bombardier - 13 KrPAP - VM V kl. - 1918-20
Szewczyk - Jan - kapitan - 13 PP - VM V kl. - 1918-20
Szewczyk Kazimierz - - plut.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szewczyk Piotr - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szewczyk Benedykt - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Szewerniak Leon - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szewiel Feliks - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szima Adolf - - st.uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szkaradek - Ignacy - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szkaradziński Jerzy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szkiela Kazimierz - - żołnierz - oddział saperów - Srebrny - 17 Września 1831
Szklarek Mikołaj - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szklarski Mieczysław Walenty - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szkliński Alexander - - podporucznik - 2 pułk jazdy sandomierskiej - Złoty - 2 Czerwca 1831
Szkoda - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szkuta - Jan - rotmistrz - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Szkuta Alojzy - - por.obs. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szkutnik - Antoni - st.szeregowy - 71 PP - VM V kl. - 1918-20
Szladowski Ryszard - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szlagowski - Zbigniew - ułan - 26 PU - VM V kl. - 1918-20
Szlampf - Kazimierz - plutonowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szlązak Stefan - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szlegel Karol - - kapitan - pułk grenadierów - Złoty - 10 Marzec 1831
Szlegiel Karol - - major - pułk grenadierów - Kawalerski - 21 Września 1831
Szletyński - Józef - st.sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szlęzak Bolesław - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szlufarski - Mateusz - wachmistrz - 04 DAK - VM V kl. - 1918-20
Szłamas Leonard - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szłapa - Roman - porucznik - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Szmajda Aleksander - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szmal Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szmatala - Piotr - plutonowy - 73 PP - VM Vkl. - 1918-20
Szmeja - Władysław - plutonowy - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Szmidecki Felicyan - - podporucznik - 3 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Złoty - 17 Marzec 1831
Szmidla - Jan - pchorąży - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Szmidt Antoni - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szmidt Franciszek - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szmidt Tadeusz Szymon - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szmidt Wacław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szmidt Wacław - - plut.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szmigielski Maciej - - major - zakład ogólny - Złoty - 14 Września 1831
Szmigielski Walenty - - , major p. l stu. p. VM zł. L. H. 1822-1826. - - -
Szmitt Hippolit - - podporucznik - 3 pułk strzelców pieszych - Złoty - 23 Września 1831
Szmoniewski - Edward - kapitan - 59 PPW - VM Vkl. - 1918-20
Szmoniewski - Tadeusz - chorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szmonin Aleksiej - s. Jefima - mjr - 9 dywizja piechoty - VM V kl. - 1943-47
Szmudy August - - kapitan - 1 pułk strzelców pieszych - Złoty - 17 Września 1831
Szmyd - Henryk - pporucznik - 18 PP - VM V kl. - 1918-20
Szmydt Karol - - porucznik - jazda augustowska - Złoty - 3 Paźdz.1831
Szmykuć Józef - - bombardier - 6 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Sznajber - Jan - plutonowy - 18 PP - VM V kl. - 1918-20
Sznajder - Michał - st.ułan - 20 PU - VM V kl. - 1918-20
Sznajder Jan - - podoficer - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Szneyde Franciszek - - podpułkownik - pułk karabinierów - Złoty - 16 Marzec 1831
Szneyder Piotr - - żołnierz - 20 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Sznidel Stefan - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sznuk Stefan Mieczysław - - płk nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szocik Czesław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szokalski Wiktor - - lekarz - 13 pułk piechoty liniowej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Szokol Ejgert - Józef - st.wachmistrz - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Szolz Jerzy Paweł - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szoniewski Michał - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Szopiński - Jan - pporucznik - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Szopowicz Alexander - - podporucznik - oddział rakiet. Kon. - Złoty - 14 Września 1831
Szostak - Bronisław - porucznik - 34 PP - VM V kl. - 1918-20
Szostak Józef - - płk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Szostak Zbigniew - - kpt. pil. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Szostak Zbigniew Marian - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szostak Radziwiłłowicz - Józef - porucznik - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Szott Augustyn - - porucznik - 7 pułk ułanów - Złoty - 12 Września 1831
Szpak - Franciszek - sierżant - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szpak Adam Szymon Stanisław - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szpakowski - Władysław - szeregowy - 40 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Szparadowski - Jan - st.ułan - 11 PUL - VM V kl. - 1918-20
Szparman Jerzy - - kapitan - 5 dywizja piechoty - Złoty - 8 Czerwca 1831
Szperber Adam Wacław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szperka - Czesław - sierżant - 15 PP - VM V kl. - 1918-20
Szperliński Józef - - , kap. plech. na reformie. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Szpiech - Stanisław - pporucznik - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Szpil, lekarz - Władysław - kapitan - 01 PAP - VM V kl. - 1918-20
Szpinger Jan - - , podpułk. p. 6 plech. lin. VM zł. 1815-1830. - - -
Szponarowicz Ignacy - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szpotański Teofil - - , major p. 4 piech. lin. VM zł. 1815-1830. - - -
Szpunar - Bolesław - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szpunar Ignacy - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szpunar Józef - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szrajer Kazimierz Józef - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szreder Napoleon - - podoficer - 2 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Szrejter - Kazimierz - sierżant - 32 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szrek Michał - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szreter - Tadeusz - plutonowy - 21 WPP - VM V kl. - 1918-20
Szretter Antoni - - podoficer - powstanie słonimskie - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Szretter Jakób - - porucznik - powstanie słonimskie - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Szretter Jan - - podoficer - powstanie słonimskie - Srebrny - 30 Sierpnia 1831
Szromba - Marjan - chorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Sztajgerwald Jerzy - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sztarejko Stanisław - - płk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Sztarejko S. - dowódca pułku - płk. Dypl - 84 pułk piechoty - IV M V kl. - 1939
Sztark - Witold - kapitan - 02 PAP - VM V kl. - 1918-20
Sztark Witold - - ppłk - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Sztemborski Józef - - kapitan - 1 pułk mazurów - Złoty - 9 Czerwca 1831
Szternal Kazimierz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sztokman Karol - - podporucznik - 6 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Marzec 1831
Sztolcmann - Franciszek - kapral - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Sztramko Kazimierz - - st.sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sztranc Józef - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sztuk Paweł - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sztul Marian Józef - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sztumberk-Rychter Tadeusz Ignacy - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Sztupka - Józef - kapral - 03 DAK - VM V kl. - 1918-20
Szturc Karol - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szturma Marian Witold - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szuba - Ludwik - st.sierżant - 37 PP - VM V kl. - 1918-20
Szuba Franciszek - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szubarga Andrzej Ignacy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szubert Adam - - , podpułk. artyl. kon. VM L. H. 1815-1821. - - -
Szubiński - Władysław - kapral - 25 PP - VM V kl. - 1918-20
Szuch - Aleksander - kapral - 02 PUG - VM V kl. - 1918-20
Szuch Ignacy - - podoficer - oddział rakiet. Kon. - Srebrny - 14 Września 1831
Szudziak Józef - - podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Szugajew Adam Julian - - kpt.dypl - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szugajew Jerzy - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szukała Stefan - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szukiewicz - Zygmunt - s. Wandalina - „Dowborczyk”; porucznik, sztabs-kapitan armii carskiej odznaczony za walki pod Baranowiczami Orderem Św. Anny III klasy,(Polska Brygada Strzelców, Polski Korpus Wschodni); od lutego 1919 r. w stopniu porucznika - 5 ( Zuchowaty) Pułk Piechoty Legionowej, 2 Batalion, początkowo d-ca 1 plutonu 5 komp. później (od bitwy o Lidę) d-ca 5 komp. Zwolniony ze służby 11.1921 r. w stopniu kapitana. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych: pierwszy za walki o Mejszagołę, drugi za zdobycie majątku Belont (część bitwy o Dźwinę), gdzie został ranny. - -
Szuksztul Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szul - Jan - pporucznik - 72 PP - VM V kl. - 1918-20
Szul Skjoldkrona - Bogusław - major - 52 PSK - VM Vkl. - 1918-20
Szulc - Bolesław - ogniomistrz - 03 PAP - VM V kl. - 1918-20
Szulc - Franciszek - plutonowy - 16 PU - VM V kl. - 1918-20
Szulc - Juljan - wachmistrz - 25 PU - VM V kl. - 1918-20
Szulc - Leon - pporucznik - 60 PP - VM V kl. - 1918-20
Szulc - Franciszek - porucznik - 73 PP - VM Vkl. - 1918-20
Szulc Bernard - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szulc Bronisław - - urzęd. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szulc Janusz Feliks - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szulc Witold - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szulc Karol - - wachmistrz - ułan - Srebrny - 14 Lipca 1831
Szuldes Wincenty - - , por. p. 1 strz. k. VM sr. 1815-1830. - - -
Szulecki Witold Lucjan - - sierż.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szulierz Ryszard - - kpr.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szuliniewicz Jan - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szulmirski Faustyn - - podporucznik - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 19 Sierpnia 1831
Szultz August - - podpułkownik - korpus inżynierów - Złoty - 13 Września 1831
Szulzm Michał - - dowódca - jazda powstania augustowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Szum Jerzy - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szuman Józef - - podoficer - 12 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Szumiański Jan - - , por. weter. czyn. VM zł. 1815-1824. - - -
Szumiński - Franciszek - st.ogniomistrz - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Szumkowski Józef - - kapitan - 2 pułk piechoty liniowej - Złoty - 9 Marzec 1831
Szumowiecki Jan - - kapitan - 4 pułk piechoty liniowej - Złoty - 10 Marzec 1831
Szumowski Tadeusz Wincenty - - kpt.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szumowski Franciszek - - sierżant - pułk grenadierów - Srebrny - 21 Września 1831
Szumowski Melchior - - podporucznik - 8 pułk piechoty liniowej - Złoty - 15 Kwietnia 1831
Szumski - Józef - podchorąży - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Szumski - Bogumił - pporucznik - 20 PU - VM V kl. - 1918-20
Szumski - Zygmunt - kapral - 77 PP - VM Vkl. - 1918-20
Szumski - Stanisław - chorąży - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szumski Adam - - żołnierz - 1 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 9 Marzec 1831
Szumski Józef - - kapitan - 5 pułk piechoty liniowej - Złoty - 9 Czerwca 1831
Szumski Michał - - podoficer - 10 pułk ułanów - Srebrny - 26 Września 1831
Szumski, lekarz, dr. - Stanisław - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szurmak Tadeusz - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szurowski Franciszek - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szuster - Emil - plutonowy - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szuster Marian Bronisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szuszkiewicz - Antoni - rotmistrz - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Szuszkiewicz - Mateusz - porucznik - 12 PUP - VM Vkl. - 1918-20
Szwaglis Franciszek - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szwarc - Stanisław - plutonowy - 60 PP - VM V kl. - 1918-20
Szwarc Edward - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szwarc Ludwik - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szwarcbart - Waldemar - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szwarczyk Jan Włodzimierz - - por.bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szwaycer Michał - - porucznik - 1 pułk ułanów - Złoty - 21 Czerwca 1831
Szwec - Marian - pporucznik - 05 LPAP - VM V kl. - 1918-20
Szwed - Władysław - pporucznik - 09 PAC - VM V kl. - 1918-20
Szwedek Janina - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szwedo - Franciszek - st.sierżant - 13 PP - VM V kl. - 1918-20
Szweiger Józef - - zastępca lekarza - 6 pułk ułanów - Złoty - 4 Paźdz.1831
Szwejcer - Ludwik - rotmistrz - 03 PSL - VM V kl. - 1918-20
Szwejkowski Adam - - żołnierz - 3 pułk strzelców konnych - Srebrny - 28 Września 1831
Szwejkowski Michal - - kapitan - 11 pułk piechoty liniowej - Złoty - 14 Lipca 1831
Szwelnis - Stanisław - kapral - 01 DAK - VM V kl. - 1918-20
Szweycer Stanisław Aleksy - - wachm.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szweycer Zbigniew Wincenty - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szwiec Waldemar Mariusz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szwiłło - Piotr - wachmistrz - 04 PSK - VM V kl. - 1918-20
Szwykowski Adolf - - porucznik - 1 pułk jazdy krakowskiej - Złoty - 26 Czerwca 1831
Szwykowski Kazimierz - - podporucznik - 26 pułk piechoty liniowej - Złoty - 4 Paźdz.1831
Szybka - Marjan - sierżant - 06 PSP - VM V kl. - 1918-20
Szybka Józef Stanisław - - ppor.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szybowicz - Jan - sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szybowski Marian Wilhelm - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szychowiak Leon - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szychowski - Józef - porucznik - 01 PAG - VM V kl. - 1918-20
Szychowski Witold Zygmunt - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szydełkiewicz - Edward - porucznik - 11 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szydło Kazimierz - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szydłowski - Kazimierz - kapitan - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szydłowski Adam - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szydłowski Kazimierz - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szydłowski Zdzisław - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szydłowski Zygmunt - - kpt.dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szydłowski Adam - - podoficer - 2 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 10 Marzec 1831
Szydziński - - kadet - 3 kompania poz. Art.. Piesz. - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Szyfer - Leopold - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szyjkowski Jerzy - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szyjkowski Władysław Andrzej - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szykulski - Michał - sierżant - 84 PP - VM V kl. - 1918-20
Szykuła - Bolesław - plutonowy - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szylar - Antoni - podchorąży - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szylkiewicz - Stefan - plutonowy - 13 PUW - VM V kl. - 1918-20
Szyller - Stefan - pporucznik - 01 PSL - VM V kl. - 1918-20
Szylling Antoni - - gen.bryg - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Szyłayka Tadeusz - - żołnierz - 3 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 3 Czerwca 1831
Szyłejko - Stanisław - kapitan - 39 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Szymandera - Franciszek - mjr. - 32 Pułk Piechoty - VM V kl. - 1943-47
Szymaniec - Ksawery - szeregowy - 86 MPP - VM V kl. - 1918-20
Szymanik Stanisław - - ogn. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymankiewicz Jerzy Mieczysław - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymanowicz - Mieczysław - pporucznik - 71 PP - VM V kl. - 1918-20
Szymanowicz Władysław - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymanowski Kazimierz - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymanowski Felix - - major - kwatermistrz - Złoty - 12 Marzec 1831
Szymanowski Felix - - podpułkownik - kwatermistrzostwo - Kawalerski - 28 Czerwca 1831
Szymanowski Ignacy - - , podpor. p. 1 piech. Lin. VM sr. 1815-1820. - - -
Szymanowski Józef - - , pułk. p. gren. gw., filgeladjutant. VM L. H. 1815--1820. - - -
Szymanowski Kazimierz - - kapitan - pułk grenadierów - Złoty - 10 Marzec 1831
Szymanowski Wincenty - - podoficer - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 15 Września 1831
Szymański - Henryk - sierżant - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Stanisław - szeregowy - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Jan - rotmistrz - 09 PU - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Jan - bombardier - 14 PAPW - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Mieczysław - porucznik - 19 PAP - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Wacław - porucznik - 28 PSK - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Zygmunt - sierżant - 32 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Zdzisław - pporucznik - 34 PP - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Antoni - pporucznik - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Tadeusz - wachmistrz - 05 DAK - VM V kl. - 1918-20
Szymański - Jan - bombardier - 10 KaPAP - VM V kl. - 1918-20
Szymański Antoni Czesław Tadeusz - - gen.bryg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Feliks Jerzy - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Jan - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Józef - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Marek Stanisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Marian - - strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Roman Władysław - - płk dypl. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Szymański Roman Władysław - - gen.bryg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Stanisław - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Stanisław - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Tadeusz - - sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Tadeusz - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Tadeusz - - sierż.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Zygmunt Karol - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymański Alexander - - podoficer - 3 kompania lekko-piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Szymański Andrzej - - bombardier - komp. 2 pozycyjna - Srebrny - 8 Marzec 1831
Szymański Antoni - - podporucznik - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 15 Września 1831
Szymański Antoni - - , major p. 2 ułanów. VM L. H. 1815-1819. - - -
Szymański August - - kapitan - 5 pułk strzelców pieszych - Złoty - 15 Września 1831
Szymański Franciszek - - kanonier - komp. 1 pozycyjna - Srebrny - 8 Marzec 1831
Szymański Grzegorz - - żołnierz - 13 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 17 Września 1831
Szymański Jakób - - sierżant starszy - pułk grenadierów - Srebrny - 10 Marzec 1831
Szymański Kazimierz - - żołnierz - 1 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 10 Marzec 1831
Szymański Kazimierz - - podoficer - weterani czynni - Srebrny - 19 Sierpnia 1831
Szymański Maciej - - kanonier - artyleria konna - Srebrny - 4 Paźdz.1831
Szymański Stanislaw - - podoficer - 8 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 15 Kwietnia 1831
Szymański Stanisław - s. Józefa - por. - (30 pp) - VM V kl. - 1943-47
Szymański Tomasz - - żołnierz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 10 Marzec 1831
Szymański Tomasz - - żołnierz - 3 pułk strzelców pieszych - Srebrny - 17 Września 1831
Szymański Wawrzyniec - - trębacz - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Szymarek Wawrzyniec - - żołnierz - 6 pułk ułanów - Srebrny - 24 Września 1831
Szymborski Piotr - - podoficer - 5 pułk ułanów - Srebrny - 20 Lipca 1831
Szymczak Jan - - uł. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymczak Ludwik - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymczak Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymczyk Stanisław Antoni - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymkiewicz Czesław - - mjr dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymkiewicz Leon Aleksander - - kpt.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymkowski Wincenty - - porucznik - legia litew. - rus. - Srebrny - 3 Paźdz.1831
Szymocha Józef - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymonowicz Marcelli - - podporucznik - 5 pułk strzelców konnych - Złoty - 5 Czerwca 1831
Szymoński Michał - - kapitan - korpus inżynierów - Złoty - 12 Września 1831
Szymoński Mikołaj - - partyzant - szwadronu jazdy part. - Złoty - 26 Lipca 1831
Szymuła Bronisław - - sap. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szymura Mieczysław - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szyndlarski - - Xiądz - - Złoty - 7 Marzec 1831
Szynkaruk Czesław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szyperek Marcin - - st.sierż. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szypko Trofim - - bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szypowski Jan - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szyszka - Franciszek - kapitan - 60 PP - VM V kl. - 1918-20
Szyszko - Zygmunt - kapitan - 77 PP - VM Vkl. - 1918-20
Szyszko Aleksander - - plut. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szyszko Jan - - kan. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szyszko Józef - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szyszko Mieczysław - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szyszkowski Zdzisław Wojciech - - plut.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Szyszkowski Antoni - - podporucznik - 4 kompania pozyc. Art.. Piesz. - Złoty - 17 Marzec 1831
Szyszlowski Sarmat - Mikołaj - porucznik - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Szyszło Tadeusz - s. Władysława - ppor. - (12 dapanc) - VM V kl. - 1943-47
PRZYPISY BIOGRAFICZNE


1. Stokłosińska Cecylia

 

 

 

2. Standełło Stefan por. i dowódca dywizjonu 7 - go Pułku Kawalerii za nadzwyczajnej wagi czyny bojowe w b. ciężkich walkach - został odznaczony Ord. Virt. Milit.kl.5 i awansowany na kapitana/rotmistrza/.
Akcje bojowe miały miejsce w rejonach: Szczuki, Cukrownia, Krasne i innych miejscowościach w 39 r.

inf. wnuczka Standełły

 

 

3. Swaczyna Augustyn mjr piech. sł. st.

 

Swaczyna Augustyn mjr piech. sł. st.
Urodził się 10.07.1896 r. w Karwinie na Zaolziu, ukończył tam gimnazjum realne. W latach 1912-1914 był członkiem drużyn „Sokoła”. W wieku 17 lat, 16.08.1914 r., bez wiedzy i zgody rodziców wstąpił, poza punktami werbunkowymi na Śląsku Cieszyńskim do II Brygady Legionów. Otrzymał przydział do 2 pp. Brał udział we wszystkich bojach Brygady i kampaniach (karpacka, bukowińska, besarabska, wołyńska). Został kapralem i d-cą drużyny strzeleckiej, a niedługo potem plutonowym. Odznaczony austriackim Medalem Waleczności. 17.11.1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej, z której uciekł i ponownie zameldował się w II Brygadzie, z którą uczestniczył w krwawych bojach pod Rarańczą i Kaniowem. Ranny pod Kaniowem został zabrany z pola bitwy przez Niemców. Uciekł i zaciągnął się do POW-Wschód, wstąpił na Kubaniu do 4 DSP gen. L. Żeligowskiego. Wkrótce został sierżantem i d-cą kompanii strzeleckiej. Ukończył dywizyjny kurs oficerski. W kwietniu 1919 r. 4 DSP weszła w skład francuskiego korpusu interwencyjnego i prowadziła walki z jednostkami Armii Czerwonej, a następnie wraz z korpusem wycofała się do Odessy. Tam brał udział w rozbrajaniu Niemców. Następnie przez Besarabię dostał się do Polski. Walczył na froncie ukraińskim i bolszewickim. Latem 1919 r. został d-cą kompanii 33 pp z m.p. w Łomży. Walczył na froncie białorusko-litewskim, pod Wilnem, nad Dźwiną, pod Połockiem i Leplem. W stopniu sierżanta został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl. Piątego lipca 1920 r. został ranny i dostał się do niewoli bolszewickiej, z której – po przewiezieniu do obozu pod Moskwą – zbiegł. Po 10 dniach ucieczki dotarł do Estonii, skąd kutrem do Gdańska i dalej do Polski. Powrócił do 33 pp, 1.05.1921 r. otrzymał awans na ppor. Dowodził kolejno 1, 4 i 9 komp. strzeleckimi pułku, a potem został p.o. d-cy I baonu piech. pułku. Do 15.11.1927 r. pełnił służbę w 33 pp, później zostal przeniesiony do 4 psp z m.p. w Cieszynie. W okresie służby mianowany kolejno por. i kpt., a od 20.04.1934 r. majorem. W 1937 r. przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza, objął dowództwo baonu KOP „Sejny”. Jako, że był rodowitym Zaolzianinem, znającym doskonale Czechów i stosunki panujące na Zaolziu, prawdopodobnie został czasowo odkomenderowany do wojsk gen. Wł. Bortnowskiego, z którymi 2.10.1938 r. przez Cieszyn wkroczył na Zaolzie. W marcu 1939 r. przekazał baon KOP „Sejny” ppłk. sł. st. M. Osmoli, a sam z grupą podoficerów udał się do Delatyna na Huculszczyźnie (DOK VI Lwów), aby sformować nowy baon KOP „Delatyn”, który wraz z baonem KOP „Skole” [m.p. Skole] (oba bataliony utworzono w oparciu o kadrę rozformowanego baonu KOP „Suwałki”) wszedł w skład 1 pp KOP „Karpaty” pod dowództwem ppłk Wł. Ziętkiewicza. 1 pp KOP „Karpaty” wszedł w skład tworzonej od poł. lipca 1939 r. Armii „Karpaty” i otrzymał za zadanie ochronę Odcinka „Węgry” [grupa gen. bryg. Wł. Langnera d-cy OK VI m.p. Lwów] na Pododcinku „Stryj”. 4.09.1939 r. 1 pp KOP „Karpaty” w składzie I baon „Skole” [d-ca mjr J. Dembowski] i II baon „Delatyn” [d-ca mjr A. Swaczyna] otrzymał rozkaz przekazania dotychczasowego odcinka Karpackiej Półbrygadzie ON i udanie się koleją jako odwód GO „Jasło” do 2 BG. W nocy 5/6.09. baon mjra Swaczyny osiągnął rubieże w rejonie Gorlic – Stróży, a 6.09. wszedł do walki z niemiecką 2 DG. Stoczył tu krwawy bój, a 8.09. wraz z drugim baonem pułku i samodzielnym baonem KOP „Żytyń” zaciekły bój o Jasło. 
Mjr A. Swaczyna zginął 10.09.1939 r. ok. południa pod Uluczem nad Sanem, dowodząc do ostatniej chwili resztkami baonu.
Odznaczony: Orderem VM V kl., Krzyżem Niepodległości (wniosek 1934 r.), Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Odznaką za Rany, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem X-Lecia Odzyskania Niepodległości, Medalem za Długoletnią Służbę, francuskim „Interalic” i austriackim Medalem Walecznych.
[fotografia pochodzi ze zbioru rodzinnego Jana Ireckiego]

inf. Waldemar Bocheński

 

4. Syss - Stanisław kapral - 85 PSW - VM V kl. - 1918-20


Urodzony w 1 grudnia 1898 w majątku Racuny, gmina Solska, pow.Oszmiański syn Ludwika Sys i Anny Jankowicz.
Zapis w kwestionarjuszu z 1933 r:
- posiadany stopień w rezerwie PLUTONOWY
- Pułk w którym służył czasie wojny: WILEŃSKI PUŁK STRZELCÓW /85/
- Zawód: ROLNIK
- Dzeci: Edward Sys (moj ojciec) ur. 1932, Zofia Sys ur. 1931, Teresa Sys ur.1935
-Czy byl ranny: w m-cu wrześniu 1920 r w walkach pod Papiernią k/Grodna. Ranny w prawą nogę
- Posiada Osada Wojskowa w Naroty, gmina Smorgońskiej, pow. Oszmiańskim
-Odznakę honorową Litewsko - Białoruskiego Frontu, Litewsko Białoruskiej Dywizji i odznaka ochotnicza
- Urodzilem sie w roku 1898 dnia 1 grudnie w majątku Raczuny gm. Solskiej pow. Oszmiańskiego, z ojca Ludwika i matki Anny z Jankowiców, ojciec z zawodu byl rolnikiem. Dowodził Aleksander Santocki.Po przepędzeniu bolszewików w kwietniu 1919 r  wstąpiłem do Wileńskiego pułku strzelców, z którym to pułkiem wziąłem udział w walkach z bolszewikami do końca wojny. Z wojska zwolniłem się 6.IV.1922r . W 1924r otrzymałem działkę wojskową w Narotach gm. Smorgońskiej, na której gospodaruje do dnia dzisiejszego.

W 1939 r, byl internowany na Litwie około 10 miesięcy i aresztowany w 1940 r  i dostal 10 latach “trudno pracy” w Ponoj.Archangielsk. W 1941r zaciągnął się do polskiego wojska w Tatiszczewo (Armia Andersa). Był na Monte Cassino (dostal Krzyż Walecznych). Do Anglii przyjechał w 1949. Umarł w 1988 w Leicester, Anglia.
inf. Richard Sys - wnuczek - 12.01.2013

 

5. Sochaczewski Antoni kapitan 13 pułk piechoty

Antoni Sochaczewski (1904 -1985) – oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, obrońca twierdzy Modlin 1939 r.

W przededniu II wojny światowej objął dowództwo 6 Kompanii Strzeleckiej, wcho­dzącej w skład 2 Batalionu 13 pułku piechoty. Po nocnym alarmie 30 sierpnia kapitan Socha­czewski z 6-tą kompanią strzelecką otrzymał rozkaz wyruszania z jednostki w kierunku Mławy. O świcie 2 września wraz ze swoją kompanią otrzymał „chrzest bojowy” – został ostrzelany przez niemiecką artylerię, a ostrzał trwał aż do godz. 21.30. Na stanowisku tym walczył na ca­łym szlaku bojowym 13 pułku piechoty; w bitwie granicznej pod Mławą i Gruduskiem, następnie w okolicach Modlina pod Zaborowem, Łomną i Palmirami.
W wypadzie nocnym na Kaliszki – Palmiry z 23/24 września 1939 r. został ciężko ranny. Odniósł ranę postrzałową prawej ręki, co spo­wodowało całkowite zniszczenie stawu łokcio­wego i trwałe inwalidztwo. Za odwagę w walkach ­w obronie twierdzy, dowódca obrony Modlina gen. bryg. Wiktor Thommée 27. 09. 1939 r. odznaczył go Orderem Virtuti Militari V-ej klasy.
Po kapitulacji twierdzy Modlin 29. 09. 1939 r. Socha­czewski dostał się do niewoli niemieckiej i przewieziono go z innymi rannymi do szpi­tala polowego koło Działdowa, gdzie przebywał do stycznia 1940 r. jako jeniec wojenny. Następnie został przesłany do oflagu XIIA w Hadamane, a w połowie maja 1942 r. odesłano go do oflagu IID w Gross-Born, gdzie przebywał do 5 lutego 1945 r. , czyli do chwili wyzwolenia obozu.

inf. ANDRZEJ SOCHACZEWSKI- wnuk wg Notatnik NASIELSKI str.1, Nr 36 maj2004, WPISANI W HISTORIĘ NASIELSKA.

5. Szczepański Aleksander Eligiusz 

Szczepański Eligiusz Aleksander oficer, działacz struktur podziemnych. Ur. 19 XII 1916 r. w Częstochowie. W 1932 ukończył Szkołę Powszechna nr 22. Uczęszczał do Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Absolwent z 1935 r. Ukończył także roczny Kurs Handlowy w Szkole Prywatnej Róży German – Szumacherowej. W 1938 został współzałożycielem firmy rodzinnej „ Zakład Blacharski – Mieczysław Szczepański i synowie ”. 
w czasie wojny w 1940 został zaprzysiężony do konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej, został żołnierzem I Grupy Dywersyjnej – Obwodu częstochowskiego, dowodzonej przez ppor. pilota Henryka Furmańczyka, a powołanej przez płk. Feliksa Jędrychowskiego „ Brzechwa ”, „ Ostroga ”, który był Szefem Obwodu. 
4 X 1942 brał udział w uwolnieniu z więzienia na Zawodziu ppłk. Stanisława Mireckiego. 4 X 1943 objął funkcję Kierownika Kontrwywiadu Obwodu Częstochowskiego AK.
Od wiosny 1944 do rozwiązania AK był Szefem Referatu Przelotów Powietrznych Obwodu Częstochowskiego. Kierował obsługą, zabezpieczeniem, nasłuchem i odbiorem zrzutów. Po rozwiązaniu AK ( 19 I 1945 ) wraz z częścią kadry Szarych Szeregów wszedł w skład Organizacji Niepodległość – NIE. 
W czerwcu1945 został aresztowany i osadzony w więzieniu na Zawodziu. 2 VIII 1945 został zastrzelony podczas upozorowanej próby ucieczki, w dniu ogłoszenia amnestii. Miejsce pochówku nieznane.
inf. Michał Wnuk 31.12.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru