Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru  

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI

zawiera dane z :

a/ oficerowie odznaczeni w latach 1815 - 1830

- opracował: Janusz Stankiewicz

b/ odznaczeni w Powstaniu Listopadowym w roku 1831

- opracował: Janusz Stankiewicz

c/ legiony - lata 1918 - 1920 

- opracowali: Zbigniew Adamski, Ewa Kamińska, Mirosław Mastalerz, Stanisław Pieniążek, Janusz Stankiewicz

d/ pułki WP- lata 1943 - 1947

- opracowali: Magdalena Micor , Janusz Stankiewicz

e/ Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939 - 1945

- opracował  Zenon Dudek;  lista powstała na podstawie dokumentów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, za co autor bardzo dziękuje dr. Andrzejowi Suchcitzowi i p. Jadwidze Kowalskiej.

 

 

 

Uprzejmie proszę Czytelników o nadsyłanie informacji, celem uzupełniania listy,  o pozycjach książkowych, które zawierają w sobie wykazy odznaczonych osób. (stawiz@wp.pl)

 

 

Nazwisko - Imię - Stopień - Oddział - Odznaczenie - Okres

Uberman Leon - - kpr. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ubowski - Maksymiljan - kapral - 18 PUP - VM V kl. - 1918-20
Uchański Roman Michał - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Uchmanowicz Władysław - - st.strz. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Udołowicz - Rudolf - porucznik - 04 PPL - VM V kl. - 1918-20
Udziela Władysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ugrechelidze-Ugorski Witaliusz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ugrynowicz Władysław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Uhler - Józef - sierżant - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Uhlman - Paweł - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ujazdowski Wincenty - - porucznik - dywizjon karabinierów - Złoty - 15 Kwietnia 1831
Ujwary Tadeusz - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Uklański Witold Edward - - mjr - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ulanecki Mieczysław Jakub - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ulanowski Hyacynt - - porucznik - jazda augustowska - Złoty - 3 Paźdz.1831
Ulatowski - Leon - sierżant - 01 PPL - VM V kl. - 1918-20
Ulatowski Stanisław - - podporucznik - art.. Korp. Gr. Dwernickiego - Złoty - 18 Lipca 1831
Uldanowicz - Jan - kapitan - 72 PP - VM V kl. - 1918-20
Uldanowicz - Władysław - pporucznik - 15 PP - VM V kl. - 1918-20
Ulicki Antoni - - plut.strz.sam. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ulidowicz Adam - - podporucznik - korpus artylerii - Złoty - 14 Września 1831
Ulrych - Juljusz - major - 29 PSK - VM V kl. - 1918-20
Ułasiuk Franciszek - - kpr.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ułaszkiewicz Jan - - podoficer - 1 pułk strzelców konnych - Srebrny - 15 Marzec 1831
Umiastowski Zdzisław - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Umieniecki Henryk - - kapitan - adjutant polowy - Złoty - 21 Września 1831
Umiński Jerzy - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ungar Wacław Jakub - - por.nawig. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ungeheuer - Franciszek - kapitan - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Unger - Kontad - porucznik - 18 PAP - VM V kl. - 1918-20
Uniczyski Xawery - - porucznik - 1 pułk strzelców konnych - Złoty - 14 Marzec 1831
Uniejewski Mieczysław - - por.mar. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Unierzyski Michał - - podporucznik - 5 pułk piechoty liniowej - Złoty - 9 Marzec 1831
Unold Tadeusz - - st.strz.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Unrug Józef Michał - - kontradm. - PSZ - VM IV kl. - 1939-45
Uram Bolesław - - plut.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Uranowicz - Franciszek - rotmistrz - 20 PU - VM V kl. - 1918-20
Urban - Ludwik - pporucznik - 40 PSLw - VM V kl. - 1918-20
Urban Walenty - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Urban Zbigniew Adam - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Urbanec Jan Ferdynand - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Urbaniak - Jan - kapral - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Urbaniak Józef - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Urbanowicz Bohdan Tadeusz Ludwik - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Urbanowicz Witold Aleksander - - por.pil. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Urbanowicz Władysław - - sierż.strz.rtg. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Urbanowicz Józef - - Naczelnik - powstanie rosińskie - Złoty - 4 Paźdz.1831
Urbanowski Franciszek - - , kap. korp. ster. VM 1815-1830. - - -
Urbanowski Ignacy - - powstaniec listopadowy i styczniowy - - - inf. B. Liszewski 9.03.2011
Urbanowski Józef - - , kap. korp. żandarm. VM zł. 1815--1828. - - -
Urbanowski Nepomucyn - - podporucznik - pułk jazdy poznańskiej - Złoty - 30 Sierpnia 1831
Urbanski - Jan - sierżant - 63 TPP - VM V kl. - 1918-20
Urbański - Stanisław - chorąży - 06 PPL - VM V kl. - 1918-20
Urbański - Roman - plutonowy - 55 PPP - VM V kl. - 1918-20
Urbański Lech Hieronim - - plut.bomb. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Urbański Franciszek - - vice podoficer - 4 pułk piechoty liniowej - Srebrny - 7 Czerwca 1831
Urbański Józef - - porucznik - 1 pułk piechoty liniowej - Złoty - 11 Lipca 1831
Urbański Józef - - porucznik - jazda sandomierska - Złoty - 14 Lipca 1831
Urbański Piotr - - major - pułk grenadierów - Złoty - 21 Września 1831
Urbański Romuald - - , podpułk. p. l piech. lin. VM zł. L. H. 1815-1830. - - -
Urniasz Józef - - dowódca - jazda powstania augustowskiego - Złoty - 4 Paźdz.1831
Usow Bolesław - - kpr.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Uss Bronisław - - strzelec - Zginął 1.IX.1939 na Westerplatte likwidując wraz z kpr. Andrzejem Kowalczykiem, przy bramie głównej, wartownię gdańskiej policji Schupo oraz rozpraszając niemiecką kompanię piechoty, posuwającą się w kierunku kanału portowego. - VM V kl. - 1945 - inf. Jolanta Bąbel 21.04.2015
Usta Czesław - - st.sap.pchor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ustaborowicz Bogusław Stanisław - - ppor. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Ustrzycki - Juljan - chorąży - 42 PP - VM Vkl. - 1918-20
Uszakiewicz - Stanisław - kapral - 05 PPL - VM V kl. - 1918-20
Uszczyński Andrzej - - bombardier - 4 bateria lekko konna - Srebrny - 14 Września 1831
Uszycki Jerzy Oktawiusz - - ppłk - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Uszyński - - porucznik obserwator - 3 pułk lotniczy - VM V kl. - 1918-28
Uszyński Józef - - kapitan - pułk grenadierów - Złoty - 23 Września 1831
Uszyński Julian - - podporucznik - jazda augustowska - Złoty - 3 Paźdz.1831
Uszyński Kaźmierz - - , podpułk. artyl. Zamościa. VM L. H.1815-1830. - - -
Uściński Edward - - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Uthke - Andrzej - kapitan - 03 PAP - VM V kl. - 1918-20
Utili Umberto - - gen.dyw. - Włochy - -
Utnicki Roman Józef - - por. - PSZ - VM V kl. - 1939-45
Uziębło Marcin - - , podpułk. korp. weter. VM 1815-1830. - - -


 

Genealogia Janusz Stankiewicz        Powrót na stronę wyboru